Byla 2S-1913-560/2012
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo D. B. ir suinteresuoto asmens O. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. liepos 4 d. nutarties, kuria buvo atmestas D. B. ir O. B. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas A. D. N. kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo D. B. priteisti 300 000 Lt neturtinei žalai atlyginti ir kas mėnesį mokamomis periodinėmis 400 Lt išmokomis turtinei žalai atlyginti. Ieškovas pareikštų reikalavimų užtikrinimui teismo taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - atsakovo D. B. turto ir piniginių lėšų areštą.

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-05-02 nutartimi ieškovo A. D. N. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir areštavo atsakovui D. B. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, uždraudžiant tuo turtu disponuoti bei paliekant teisę įmokėti pinigus į sąskaitą ir leidžiant iš areštuotų lėšų daryti atsiskaitymus tik su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, valstybės biudžetu bei ieškovu. Teismas nurodė, kad bendra areštuoto atsakovo turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų suma savo verte turi atitikti reikalavimo, t.y. 300 000 Lt, sumą.

5Atsakovas D. B. ir suinteresuotas asmuo O. B. pateikė teismui prašymą dėl arešto pakeitimo, kuriuo prašė papildyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-05-02 nutarties rezoliucinę dalį, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų D. B. ir (ar) O. B. disponuoti bendra 3 040 Lt suma per kalendorinį mėnesį būtiniausioms atsakovo, jo sutuoktinės ir trijų nepilnamečių vaikų išlaidoms. Pateiktame prašyme teigiama, kad atsakovas ir suinteresuotas asmuo turi išlaikyti tris nepilnamečius vaikus, kurių išlaikymui kas mėnesį reikia po 3 040 Lt. Dėl taikomo turto (taip pat ir piniginių lėšų) arešto atsakovas ir jo šeima liko be pajamų, nėra galimybės tinkamai pasirūpinti nepilnamečiais vaikais. Taip pat prašyme teigiama, kad atsakovo pareikštas reikalavimas yra nepagrįstas (nepagrįstai didelis), o ieškovas nepagrindė grėsmės, jog ateityje galimas palankus ieškovui teismo sprendimas gali likti neįvykdytas, todėl laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos nepagrįstai, jos pažeidžia proporcingumo principą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-07-04 nutartimi atsakovo D. B. ir suinteresuoto asmens O. B. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo netenkino. Teismas nurodė, kad pateiktame prašyme nurodytos aplinkybės nėra pagrįstos rašytiniais įrodymais. Atsižvelgiant į tai, kad į bylą nepateikti įrodymai, pagrindžiantys neginčijamą būtinumą keisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, teismas konstatavo, jog pareikštas prašymas negali būti patenkintas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atsakovas D. B. ir suinteresuotas asmuo O. B. pateikė atskirąjį skundą, prašydami panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-07-04 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-05-02 nutarties rezoliucinę dalį, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsakovui D. B. ir (ar) O. B. disponuoti bendra 3 040 Lt suma per kalendorinį mėnesį būtiniausioms atsakovo, jo sutuoktinės ir trijų nepilnamečių vaikų išlaidoms. Teigia, kad pateiktu prašymu teismo prašė ne panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, o jas pakeisti. Nurodo, kad teismui pateikė išsamius paaiškinimus, jog atsakovas neturi jokio nekilnojamojo ar kito turto, nuolatinių pajamų, o jo sutuoktinė neturi pastovių pajamų, turi finansinių įsipareigojimų, ką patvirtina teismui pateikti įrodymai - VSDFV pažymos, VĮ registrų centro pažyma, vaikų gimimo liudijimai, antstolės patvarkymai, pretenzijos ir pan.. Šeimoje auga trys nepilnamečiai vaikai, kuriuos jie privalo išlaikyti. Per mėnesį būtiniausiems vaikų poreikiams tenkinti reikia skirti apie 3 040 Lt. Skunde pažymima, kad ieškovas nepagrindė prašomo priteisti neturtinės žalos dydžio, kuris net keliasdešimt kartų viršija sumą, kurią teismai priteisė nukentėjusiems analogiškose bylose, kuriose kaltininkas nuteistas pagal LR BK 137 str. 1 d. (pvz. byloje 2K-235/2007 - 10 000 Lt). Taip pat pažymima, kad net tuo atveju, jei teismas bent iš dalies patenkintų ieškinį, atsakovo įsipareigojimas ieškovui būtų tik asmeninis. Pasak atsakovo, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą teismo nutartį, neįvertino taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo siekiamiems tikslams bei tai, kad ieškovas neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, nepagrindė, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų negalimas. Pažymi, kad nuo teisės į civilinį ieškinį atsiradimo dienos yra praėję jau keli metai ir per šį laikotarpį nei atsakovas, nei jo sutuoktinė jokio turtėto turto neketino nuslėpti ir nenuslėpė. Taigi, pasak atsakovo ir suinteresuoto asmens, nepakeitus laikinųjų apsaugos priemonių, nėra galimybės bent būtiniausiomis priemonėmis aprūpinti tris nepilnamečius vaikus, atsakovas ir jo sutuoktinė yra palikti be minimalių, būtiniausių pajamų poreikiams (vienintelės gyvenamosios vietos išlaikymui, maistui ir pan.) patenkinti.

10Ieškovas A. D. N. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kurį prašė atmesti. Nurodo, kad pateiktu prašymu atsakovas toliau piktnaudžiauja savo teisėmis, po apkaltinamojo nuosprendžio jo atžvilgiu priėmimo atsakovas atsisakė užimtos direktoriaus pareigybės, būdamas jaunas, sveikas ir darbingas - niekur nedirba, savo individualius interesus siekia iškelti ir sureikšminti, sumenkinant nukentėjusiojo interesus. Pažymi, kad 2012-09-12 teismo posėdžio metu atsakovas D. B. pateikė 2011-04-27 paprastąjį vekselį Nr. 1, liudijantį apie tai, kad prieš metus jis disponavo 60 000 Lt suma, tačiau nukentėjusiam asmeniui žalos net iš dalies neatlygino. Pasak ieškovo, D. B. ir O. B. turimo turto dalys bendrojoje nuosavybėje nenustatytos, todėl teisėtai ir teisingai yra areštuotas visas jų turimas turtas bei piniginės lėšos.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

14Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pateiktą bylos medžiagą, šalių paaiškinimus ir atsikirtimus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant procesinės ir materialinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, jų pakeitimą, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamą teismo nutartį nėra pagrindo.

15Pagal LR CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, įstatymas teismui suteikia teisę spręsti, ar būtina imtis civilinėje byloje laikinųjų apsaugos priemonių. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tokios, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo, bylos nagrinėjimo metu būtų užtikrinta ta pati atsakovo bei ieškovo turtinė padėtis, kuri buvo iki ieškovo kreipimosi į teismą.

16Kaip minėta pagal CPK 144 str. 1 d. asmenys, teikiantys prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi tikėtinai pagrįsti savo ieškinio reikalavimą. Pažymėtina, kad spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas neatlieka įrodymų vertinimo, nevertina ir ieškinio ar kito procesinio dokumento reikalavimų pagrįstumo, nepasisako dėl ginčo esmės, teismas tik sprendžia dėl laikinųjų priemonių reikalingumo konkrečiu atveju. Ieškinio pagrįstumo preliminarus (prima facie) įvertinimas reiškia, kad teismas iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio nusprendžia, jog ieškinys yra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau pats ieškinys (ginčas) nėra nagrinėjamas iš esmės bei atitinkamai teismas netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo mėn. 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo mėn. 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011). Nesant akivaizdžių duomenų apie priimto ieškinio nepagrįstumą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į ieškovo prašyme nurodytas aplinkybes, leidusias daryti išvadą, jog nagrinėjamu atveju nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas būsimo teismo sprendimo įvykdymas. Nors atskirajame skunde teigiama, kad laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti pritaikytos, nes atsakovas neįrodė visų sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, objektyviais įrodymais nepagrindė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų neįmanomas, tačiau apeliacinės instancijos teismas su tokiais teiginiais negali sutikti. Pirmiausia pažymėtina tai, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bei atskirojo skundo medžiagos seka, jog nei atsakovas D. B., nei jo sutuoktinė O. B. įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-05-02 nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, neskundė, t.y. nekvestionavo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių teisėtumo ir pagrįstumo. Jie taip pat nėra pateikę prašymo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Kaip patvirtino ir pats atsakovas, jis jokio nekilnojamojo turto ar kito turto neturi, neturi nuolatinių pajamų, turi kitų finansinių įsipareigojimų, kas sudaro pagrindą konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad yra pagrindas taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo D. B. turto areštą, nes jo netaikius galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidaryti neįmanomu. Pažymėtina, kad atsakovas nepateikė jo gerą turtinę padėtį patvirtinančių duomenų apeliacinės instancijos teismui, todėl nesutiktina su apeliantų teiginiais, kad laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos nepagrįstai. Atskirajame skunde išdėstyti teiginiai, jog ieškovas nepagrįstai prašo priteisti neturtinės žalos dydį, kuris, kaip teigia apeliantai, keliasdešimt kartų viršija analogiškose bylose priteistos žalos dydį, jog teismui net ir iš dalies patenkinus ieškovo reikalavimą atsakovo įsipareigojimas ieškovui būtų tik asmeninis, jog byloje nėra duomenų, kad atsakovas ar jo sutuoktinė ėmėsi kokių nors veiksmų turėtam turtui nuslėpti ar perleisti tretiesiems asmenims, nepaneigia aukščiau padarytų išvadų. Pažymėtina, kad kaip jau minėta, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas neatlieka įrodymų vertinimo, nevertina ir ieškinio ar kito procesinio dokumento reikalavimų pagrįstumo, nepasisako dėl ginčo esmės, teismas tik sprendžia dėl laikinųjų priemonių reikalingumo konkrečiu atveju, atsižvelgiant į ieškovo suformuluotus ieškinio reikalavimus. Tai, kad tuo atveju, jei būtų ieškovui palankus teismo sprendimas ir iš atsakovo ieškovui būtų priteistas žalos atlyginimas, atsakovo prievolė ieškovui būtų asmeninė, nepaneigia taikomų laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumo, nes, remiantis formuojama teismų praktika, esant vieno iš sutuoktinių asmeninei prievolei tretiesiems asmenims ji pirmiausia vykdoma iš asmeninio sutuoktinio turto, o jo nepakankant - iš bendro sutuoktinio turto dalies bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009-07-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-242/2009). Byloje nėra pateikta duomenų, jog įstatymo nustatyta tvarka būtų nustatytos apeliantų turimo turto dalys bendrojoje nuosavybėje, todėl pagrįstai yra areštuotas visas atsakovo ir jo sutuoktinės turimas bendras turtas ir pajamos.

17Pateiktu prašymu atsakovas D. B. ir suinteresuotas asmuo O. B. iš esmės prašo papildyti pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymą, leidžiant jiems kas mėnesį disponuoti bendra 3 040 Lt suma per mėnesį, tokį prašymą motyvuojant tuo, kad tokio dydžio išlaidų jie patiria trijų nepilnamečių vaikų išlaikymui. LR CPK 148 str. 1 d. numatyta, kad teismas gali dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita. Taigi, asmuo, prašantis pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, turi pareigą įrodyti būtinybę keisti anksčiau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad atsakovas ir suinteresuotas asmuo nepagrindė savo prašyme nurodytų aplinkybių, neįrodė būtinumą keisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Tiek prašyme, tiek atskirajame skunde išdėstyti teiginiai (paskaičiavimas) dėl patiriamų išlaidų vaikams išlaikyti dydžio nėra pagrįsti jokiais objektyviais įrodymais. Be to, atsakovo ir suinteresuoto asmens prašymas pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartį (papildant šios nutarties rezoliucinę dalį) yra nekonkretus, keliantis pagrįstų abejonių dėl jo sąžiningo vykdymo, nes nėra aišku, kokioje banko sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis atsakovas ir suinteresuotas asmuo nori disponuoti, nėra pateikti duomenys dėl šioje sąskaitoje esančių bei įplaukiančių piniginių lėšų kilmės, jų šaltinio ir pan., todėl pareikštas atsakovo ir suinteresuoto asmens prašymas dabartiniu metu pirmosios instancijos teismo pagrįstai nebuvo patenkintas.

18Apeliacinis teismas kartu pažymi, kad tuo atveju, kai ieškinio reikalavimams užtikrinti nepakanka kilnojamojo ar nekilnojamojo turto ir atsiranda pagrindas areštuoti atsakovo turimas lėšas, konstatuojama, kad ekonomiškumo ir interesų pusiausvyros principai suponuoja būtinybę palikti galimybę atsakovui (jo šeimos nariams) patenkinti minimalius poreikius, nes būtina atsižvelgti ir į atsakovo šeimos narių - šiuo atveju atsakovo nepilnamečių vaikų interesus bei jų teisių apsaugą. Areštavus visas atsakovo ir jo sutuoktinės pinigines lėšas, jie negali jomis disponuoti, taip pat patenkinti ir nepilnamečių vaikų poreikius, kas neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų (CPK 3 str. 1 d.). Taigi, atsižvelgiant į šias aplinkybes, konstatuotina, jog atsakovas ar suinteresuotas asmuo, sukonkretinę (tiksliau detalizavę) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo bei pateikęs papildomus įrodymus dėl piniginių lėšų kilmės, jų šaltinio, gaunamų pajamų, patiriamų išlaidų ir pan., gali pakartotinai kreiptis į apylinkės teismą dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, ko nedraudžia ir LR CPK 148 str. nuostatos. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių nėra pagrindo pripažinti pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįsta ir neteisėta, todėl skundas netenkintinas.

19Atkreiptinas ir pirmosios instancijos teismo dėmesys į tai, kad iš pateiktų duomenų seka, jog išnagrinėjus baudžiamąją bylą, kurioje atsakovas D. B. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 135 str. 1 d., nukentėjusiajam A. D. N. pripažinta teisė į civilinio ieškinio dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo patenkinimą, ieškinio dydžio klausimą perduodant nagrinėti civilinio proceso tvarka (Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme baudžiamosios bylos Nr. 1-115-111/2009, Vilniaus apygardos teisme baudžiamosios bylos Nr. 1A-379/2010). Iš teismų formuojamos praktikos (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės septynių teisėjų kolegijos 2010-06-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010), seka, kad baudžiamąją bylą nagrinėjusiam teismui pripažinus nukentėjusiojo/civilinio ieškovo teisę į ieškinio patenkinimą, bet klausimą dėl ieškinio dydžio perdavus spręsti civilinio proceso tvarka (BPK 115 str. 2 d.), atskira civilinė byla neužvedama, nukentėjusysis/civilinis ieškovas neprivalo pateikti jokio procesinio dokumento procesui inicijuoti, o to paties teismo iniciatyva tęsiamas jau pradėtas procesas pagal CPK taisykles (paprastai ieškinį nagrinėja tas teismas, kuris nagrinėjo baudžiamąją bylą, t. y. paprastai ieškinį nagrinėja Baudžiamųjų bylų teisėjų kolegija), kadangi pagrindas teismui savo iniciatyva tęsti procesą civilinio proceso tvarka yra baudžiamojoje byloje pareikštas civilinis ieškinys bei baudžiamojoje byloje priimtas ir įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas - nuosprendis ar nutartis, kuriuo ieškinio dydžio klausimas yra perduodamas nagrinėti civilinio proceso tvarka.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337, 338 str.,

Nutarė

21Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. liepos 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas A. D. N. kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo D. B.... 4. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-05-02 nutartimi ieškovo A. D. N.... 5. Atsakovas D. B. ir suinteresuotas asmuo O. B. pateikė teismui prašymą dėl... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-07-04 nutartimi atsakovo D. B. ir... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atsakovas D. B. ir suinteresuotas asmuo O. B. pateikė atskirąjį skundą,... 10. Ieškovas A. D. N. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kurį prašė... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 14. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pateiktą bylos medžiagą,... 15. Pagal LR CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 16. Kaip minėta pagal CPK 144 str. 1 d. asmenys, teikiantys prašymą taikyti... 17. Pateiktu prašymu atsakovas D. B. ir suinteresuotas asmuo O. B. iš esmės... 18. Apeliacinis teismas kartu pažymi, kad tuo atveju, kai ieškinio reikalavimams... 19. Atkreiptinas ir pirmosios instancijos teismo dėmesys į tai, kad iš pateiktų... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337, 338 str.,... 21. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. liepos 4 d. nutartį palikti...