Byla 2A-26-425/2012
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo O. N. apeliacinį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011m. spalio 13d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės O. N. ieškinį atsakovei Z. N. dėl skolos ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovė O. N. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės Z. N. 4 000,00 Lt skolą, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad 2011 m. vasario 28 d. su atsakove sudarė žodinę paskolos sutartį, pagal kurią ieškovė O. N. paskolino atsakovei 4 000,00 Lt be palūkanų. Atsakovė įsipareigojo paskolą grąžinti iki 2011 m. kovo 14 d. 2011 m. kovo mėnesio 14 d. atsakovė pasiskolintų pinigų negrąžino. Atsakovei ieškovė 2011 m. gegužės 24 d. išsiuntė pretenziją, tačiau atsakovė vengia grąžinti įsiskolinimą.

4Kėdainių rajono apylinkės teismas 2011-10-13 sprendimu ieškinio netenkino, priteisė iš O. N. į valstybės biudžetą 14 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Teismas pažymėjo, kad fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma viršija du tūkstančius litų. Ieškovė be liudytojų G. B. ir J. K. parodymų, nepateikė absoliučiai jokių, tiesioginių ar netiesioginių, įrodymų apie paskolos sutarties tarp jos ir atsakovės egzistavimą, todėl teismas laikė ieškinį neįrodytą ir jį atmetė.

5Ieškovė O. N. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011-10-13 sprendimą ir priimti naują sprendimą, patenkinti ieškinį, priteisiant iš atsakovės Z. N. 4 000 Lt įsiskolinimą, bylinėjimosi išlaidas ir 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Apeliantė nurodė, kad pirmosios instancijos teismas 2011-09-21 parengiamojo posėdžio metu atsisakė prie bylos prijungti ieškovės pateiktas ryšių su atsakove Z. N. išklotines, kadangi, teismo nuomone, jos neturi įrodomosios galios. Ieškovė prašė šiuos įrodymus priimti nagrinėjamoje civilinėje byloje. Atsakovė teismo posėdžio metu patvirtino, kad ieškovei siuntė trumpąsias žinutes, kuriose kalbama apie skolos grąžinimą, taip pat pripažino, kad telefono numeris ( - ) priklausė atsakovei. Teismo posėdžio metu apklaustų liudytojų parodymai sutapo, abi liudytojos patvirtino, kad O. N. paskolino Z. N. 4 000 Lt. Apeliantė teigė, kad pirmosios instancijos teismas nesilaikė tikimybių pusiausvyros principo, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą civilinėje byloje.

6Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas ieškovės ieškinį tenkinti (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

8Apeliantė ieškinyje bei apeliaciniame skunde reiškė reikalavimą priteisti 4 000 Lt iš atsakovės, motyvuodama, jog tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta žodinė paskolos sutartis. CPK 178 str. numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, todėl ieškovei kyla pareiga įrodyti paskolos sutarties sudarymo faktą.

9CK 6.870 straipsnyje apibrėžta paskolos samprata – paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas, jei sutartis nenustato ko kita. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Taigi įstatymu paskolos sutartis priskiriama prie realinių sutarčių. Realine ji laikoma todėl, kad paskolos teisiniams santykiams atsirasti vien šalių susitarimo dėl paskolos neužtenka. Esminės paskolos sutarties sąlygos – paskolos dalyko perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą. Tik esant šioms sąlygoms laikoma, kad tarp šalių atsirado paskolos teisiniai santykiai. Be to, pinigų perdavimas yra valinis veiksmas, kaip ir bet kuris sandoris, negali būti veikiamas kitų asmenų nesąžiningų veiksmų, todėl šis veiksmas turi būti atliekamas ir teismų aiškinamas taip, kad nekiltų abejonių dėl sandorio šalies valios gauti pinigus ir juos grąžinti pagal susitarimą suvaržymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos ir Belgijos UAB „ Lenaers ir Co“ v. L. V., bylos Nr. 3K-3-486/2005; 2007 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. A. L. v. B. V., bylos Nr. 3K-3-558/2007; 2008 m. balandžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. N. v. R. R., bylos Nr. 3K-3-203/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 4 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-235/2009).

10Fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma viršija du tūkstančius litų (CK 6.871 straipsnio 1 dalis). Bendroji rašytinės sandorio formos nesilaikymo pasekmių taisyklė yra ta, kad rašytinės formos reikalavimo pažeidimas paprastai nedaro sandorio negaliojančio, tačiau nesilaikiusios įstatymo reikalaujamos rašytinės formos šalys netenka teisės remtis liudytojų parodymais įrodinėdamos sandorio sudarymo ir jo įvykdymo faktą (CK 1.93 straipsnio 2 dalis). Taigi sandorio šalys, nesilaikiusios įstatymo reikalavimo sudaryti jį rašytine forma, kartu prisiima riziką dėl sandorio įvykdymo įrodinėjimo kilus ginčui. Paskolos sutarties atveju yra svarbu tai, kad tiek sutarties sudarymas, tiek jos įvykdymas yra sandoriai, todėl sutarties (prievolės) įvykdymui patvirtinti galioja tie patys, kaip ir tos rūšies sutarčiai sudaryti, formos reikalavimai ir jos nesilaikymo teisinės pasekmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. K. v. A. G., bylos Nr. 3K-3-463-2006, 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. Z. v. K. Ž., bylos Nr. 3K-3-187/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 4 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-235/2009).

11Pagal CK 6.870 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas paskolos sutartis priskiriama realinių sutarčių kategorijai, t. y. kad paskolos santykiai atsirastų ir jo subjektai įgytų teises ir pareigas, būtina perduoti sutarties dalyką – pinigus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad tik perdavus paskolos sutarties dalyką laikoma, kad tarp šalių atsirado paskolos teisiniai santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. A. L. v. B. V., bylos Nr. 3K-3-558/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 5 d. sutartis c.b. 3K-3-377/2009).

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje nurodoma, kad bendroji įrodymų naštos paskirstymo taisyklė iš paskolos sutarties kilusiuose ginčuose yra tokia, kad kreditorius turi įrodyti, jog paskolą suteikė, o skolininkas – kad paskolą grąžino arba jos negavo. Be to, nagrinėjant iš paskolos teisinių santykių kilusius ginčus, yra svarbu atsižvelgti į įstatymines prezumpcijas, t. y. į faktus, aplinkybes, kuriems įstatymo suteikiama tam tikra teisinė reikšmė, kol nėra įrodyta priešingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. Z. v. K. Ž., bylos Nr. 3K-3-187/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 5 d. sutartis c.b. 3K-3-377/2009).

13Kaip jau buvo pasisakyta, fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma viršija du tūkstančius litų (CK 6.871 str. 1 d.). Bendroji rašytinės sandorio formos nesilaikymo pasekmių taisyklė yra ta, kad rašytinės formos reikalavimo pažeidimas paprastai nedaro sandorio negaliojančio, tačiau nesilaikiusios įstatymo reikalaujamos rašytinės formos šalys netenka teisės remtis liudytojų parodymais įrodinėdamos sandorio sudarymo ir jo įvykdymo faktą (CK 1.93 str. 2 d.). Taigi sandorio šalys, nesilaikiusios įstatymo reikalavimo sudaryti jį rašytine forma, kartu prisiima riziką dėl sandorio įvykdymo įrodinėjimo kilus ginčui. Kaip pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė sprendime, esminės paskolos sutarties sąlygos yra paskolos dalyko perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (CK 6.870 str. 1 d.). Tik esant šioms sąlygoms laikoma, kad tarp šalių atsirado paskolos teisiniai santykiai. Nesant tarp šalių sudarytos rašytinės paskolos sutarties, ieškovė privalo įrodyti egzistuojant abi minėtas sąlygas. Apeliantė O. N. aplinkybę apie 4 000 Lt paskolos sumos perdavimą atsakovei Z. N. pirmosios instancijos teisme įrodinėjo liudytojų G. B. ir J. K. parodymais bei atsakovės atsiųstomis į ieškovės telefoną žinutėmis. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs šių liudytojų parodymus konstatavo, kad tokie įrodymai yra nepakankami paskolos sutarties sudarymui patvirtinti. Kartu su CK 1.93 str. 2 d. įtvirtinta vadovavimosi liudytojų parodymų negalimumo taisykle, turi būti pažymėta, kad liudytoja G. B. nurodė mačiusi tik pluoštelio kupiūrų po 200 Lt perdavimą atsakovei Z. N., tačiau negalėjo nurodyti, kokia suma buvo perduota, kokiu tikslu, ar atsakovė įsipareigojo šią sumą grąžinti. Liudytoja J. K. apie žodinės paskolos sutarties sudarymą nurodė sužinojusi tik iš O. N. pasakojimo, tačiau pati nematė pinigų perdavimo ar negirdėjo atsakovės įsipareigojimo paskolos sumą grąžinti, todėl konstatuotina, kad liudytojų parodymai negali būti pripažįstami pakankamais įrodymais paskolos faktui nustatyti.

14Apeliaciniame skunde O. N. nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti telefoninių ryšių su atsakove išklotines, todėl apeliantė prašo šiuos įrodymus priimti apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismui O. N. buvo pateikusi mobiliojo ryšio paslaugas teikiančios UAB „Omnitel“ skambučių išklotines (b. l. 39), tuo tarpu kartu su apeliaciniu skundu ieškovė pateikė ne skambučių išklotines, tačiau antstolio N. A. 2011-11-08 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame antstolis konstatavo ieškovės telefone esant išsaugotas atsakovės siųstas trumpąsias SMS žinutes, t. y. pirmosios ir apeliacinės instancijos teismui buvo pateikti skirtingi įrodymai, o apeliantė klaidingai nurodo pirmosios instancijos teismą atsisakius priimti apeliacinės instancijos teismui pateiktus įrodymus. UAB „Omnitel“ skambučių ir trumpųjų žinučių išklotinėje yra nurodyti ryšio, t. y. skambučių ir žinučių kiekiai bei trukmė, tačiau nėra pateikta jokių duomenų apie tokių ryšių turinį ir galimą reikšmę ieškovės įrodinėjamoms aplinkybėms, todėl laikytina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti įrodymus, nepatvirtinančius jokių bylos aplinkybių bei neturinčius ryšio su nagrinėjama byla. CPK 314 str. numato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Kaip jau minėta, ieškovė prašomų priimti įrodymų pirmosios instancijos teismui nebuvo pateikusi. Tačiau įvertinus, kad antstolio N. A. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas buvo surašytas 2011-11-08, t. y. jau po skundžiamo Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011-10-13 sprendimo priėmimo, laikytina, kad būtinybė pateikti įrodymą atsirado vėliau, todėl antstolio N. A. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas priimtinas į bylą.

15Iš antstolio N. A. 2011-11-08 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo turinio bei pateiktų fotonuotraukų (b. l. 53-57), matyti, kad iš telefono numerio ( - ) į telefono numerį ( - ) buvo gautos 7 trumposios žinutės. Atsakovė Z. N. 2011-10-11 teismo posėdyje patvirtino, kad mobiliojo telefono numeris ( - ) priklauso jai (b. l. 46), tačiau nurodė, kad žinučių turinys apie skolos grąžinimą nebuvo adresuotas ieškovei O. N., o buvo nusiųstos per klaidą.

16Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodytų trumpųjų SMS pranešimų tekstą, konstatuoja, kad iš pranešimų turinio suprastina, kad atsakovė 2011-06-26 rašydama ieškovei 7 žinutes, iš esmės aiškiai pripažino savo skolą ieškovei:

  1. 18,12 val. žinute “Labas, tikrai nepamiršau, tikrai nesiruošiu “įmontuot ragus”. Turėsiu – atiduosiu (b.l. 57), t.y. atsakovė Z. N. nuramina ieškovę, kad nepamiršo, nesiruošia apgauti, žada kažką grąžinti, kai turės.
  2. 18,20 val. žinute “Kada turėsiu atiduosiu” atsakovė Z. N. žada ieškovei kažką atiduoti, kai turės.
  3. 18,52 val. žinute „Ką esu skolinga atiduosiu, bet dabar tikrai nieko nepasirašinėsiu“ atsakovė Z. N. prisipažįsta esanti skolinga, žada skolą gražinti, tačiau nesutinka pasirašyti matomai ieškovės prašomo skolą patvirtinančio rašto;
  4. 19,01 val. žinute „Patikėk noriu labiau už viską atiduoti skolas ir pamiršt visiems laikams. Dar kartą sakau – turėsiu tikrai atiduosiu. Dabar neturiu. O dėl vekselio – tikrai niekur parašo nedėsiu“ atsakovė Z. N. prisipažįsta ieškovei norinti grąžinti skolas, žada skolas grąžinti kai turės galimybę, tačiau nesutinka skolą ieškovei patvirtinti išduodama vekselį, kas leidžia teismui daryti išvadą, kad atsakovė yra skolinga būtent pinigus;
  5. 19,11 val. žinute „Dar kartą sakau, kai turėsiu atiduosiu“ atsakovė Z. N. pripažįsta skolą ir žadą skolą grąžinti kai turės galimybę;
  6. 19,28 žinute „Laba diena. Apgailestauju, tačiau šiuo metu skolos grąžinti negaliu. Kai tik padėtis pasikeis, nedelsiant atiduosiu“ atsakovė Z. N. aiškiai ir konkrečiai prisipažįsta ieškovei esanti skolinga, o teiginys, kad „skolos grąžinti negaliu“ yra pakankamas išvadai, kad tai yra piniginė skola, kurią atsakovė žada grąžinti kai pasikeis jos finansinė padėtis (b.l.53-57).

17Įvertinęs virš išdėstytų Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole atsakovės rašytų ieškovei 7 telefoninių žinučių turinį, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pats rašytų žinučių faktas ir turinys patvirtina ieškovės ieškinio teiginį buvus ieškovės O. N. pinigų skolinimo atsakovei Z. N., nes atsakovė Z. N., nebūdama skolinga ieškovei O. N., nerašytų tokio didelio kiekio žinučių ieškovei, nesiteisintų dėl negalėjimo grąžinti skolos, neramintų ir nežadėtų skolą grąžinti kai tik turės galimybę ir t.t.. Teismas atmeta kaip nepagrįstus ir neįtikinamus atsakovės motyvus, kad ji specialiai ieškovei žinučių nesiuntė, o siunčiant kitiems skolininkams žinutes, per klaidą buvo nusiųsti ieškovei (b.l. 47).

18Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aplinkybes, kad ieškovė O. N. ir atsakovė Z. N. žodinės piniginės paskolos sudarymo metu 2011-02-28 abi dirbo AB „Lietuvos draudimas“, jų darbo vietos buvo viename kabinete, daro išvadą, kad visiškai tikėtina tuo metu ieškovės ir atsakovės asmeniniai santykiai buvo pakankamai kolegiški, draugiški ir artimi, kad atsakovė Z. N. prašytų paskolinti, o ieškovė O. N. paskolintų 4 000 Lt turinčių finansinių problemų turinčiai atsakovei Z. N..

19Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pirmosios instancijos teisme nustatytas ir atsakovės pripažintas aplinkybes, kad atsakovė Z. N. buvo skolinga ir kitiems asmenims, t.y. V. L., D. P., V. J., lombardui, I. Ž. (b.l. 46), liudytojos G. B. teiginiu teisme nustatyta atsakovę pasisavinus AB „Lietuvos draudimas“ klientų pinigus, klastojus dokumentus, likus skolinga AB „Lietuvos draudimas“ 14 000 Lt (b.l. 47), daro išvadą, kad atsakovė turėjo ir tebeturi, nes nepateikė tai paneigiančių įrodymų, didelių ir pradelstų finansinių įsipareigojimų, o tuo pačiu ir paskolų grąžinimo problemų, todėl ieškovės O. N. ieškinio nepripažinimas vertinamas kaip galimybė atsakovei išvengti paskolos grąžinimo.

20Atsakovė Z. N. nepateikė teismui jokių įrodymų, kurie leistų abejoti ieškovės apeliantės O. N. asmenine reputacija ir būtų pagrindas abejoti dėl ieškovės nesąžiningumo ar siekimo pasipelnyti, pareiškiant nagrinėjamą ieškinį atsakovei.

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai byloje esančių įrodymų tyrimo ir įvertinimo pagrindu įsitikinama dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007). Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas, ištyręs pirmoje instancijoje surinktus ir ištirtus bei apeliacinės instancijos teisme naujai pateiktus įrodymus, vadovaudamasis vidiniu įsitikinimu, daro išvadą, kad byloje esančių įrodymų visuma, ypač atsakovės rašytos ieškovei 7 SMS žinutės, leidžia teismui manyti, jog labiau tikėtinas 4 000 Lt paskolos fakto tarp ieškovės bei atsakovės buvimas nei tokio fakto nebuvimas. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, padarytas išvadas konstatuoja, kad surinktų įrodymų ir jų pagrindų padarytų išvadų pakanka konstatuoti ieškovę O. N. 2011-02-28 pagal žodinę sutartį paskolinus atsakovei Z. N. 4 000,00 Lt be palūkanų, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimo negalima pripažinti teisėtu ir pagrįstu (CPK 263str.1d.). Virš aptartais įrodymais ir padarytomis išvadomis vadovaujantis pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas ieškovės ieškinį tenkinti, priteisiant 4 000 Lt negrąžintą paskolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei sumokėtą 120,00 Lt žyminį mokestį. Teismas netenkina prašymo priteisti ieškovės turėtas išlaidas pagal Sutartį dėl teisinės pagalbos teikimo VšĮ Problemų sprendimai, kadangi pagal CPK 98str. iš bylą pralaimėjusios šalies priteisiamos laimėjusios šalies naudai advokato ar advokato padėjėjo pagalbą turėtos išlaidos.

22Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies antru punktu,

Nutarė

23Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 13 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą ieškinį tenkinti. Priteisti iš Z. N. (a.k. ( - ) 4 000,00 Lt (keturis tūkstančius litų) paskolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos 4000,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011m. liepos 13d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 120,00 Lt žyminį mokestį O. N. (a.k. ( - ) bei 14 Lt teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

24Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011m. rugsėjo 16d. nutartimi Z. N. turto, piniginių lėšų atžvilgiu palikti galioti iki šio sprendimo visiško įvykdymo.

Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo O.... 3. Ieškovė O. N. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės Z. N. 4 000,00 Lt... 4. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2011-10-13 sprendimu ieškinio netenkino,... 5. Ieškovė O. N. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti... 6. Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos sprendimas naikintinas... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 8. Apeliantė ieškinyje bei apeliaciniame skunde reiškė reikalavimą priteisti... 9. CK 6.870 straipsnyje apibrėžta paskolos samprata – paskolos sutartimi viena... 10. Fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma... 11. Pagal CK 6.870 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas paskolos sutartis priskiriama... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje nurodoma, kad... 13. Kaip jau buvo pasisakyta, fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti... 14. Apeliaciniame skunde O. N. nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 15. Iš antstolio N. A. 2011-11-08 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo... 16. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs Faktinių aplinkybių... 17. Įvertinęs virš išdėstytų Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole... 18. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aplinkybes, kad ieškovė O. N.... 19. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pirmosios instancijos teisme... 20. Atsakovė Z. N. nepateikė teismui jokių įrodymų, kurie leistų abejoti... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 22. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 23. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 13 d. sprendimą panaikinti... 24. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kėdainių rajono apylinkės teismo...