Byla 2-2562-603/2012
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Lipnickienė,

2sekretoriaujant Aleksui Navickui,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui Jonui Zaronskiui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Accuratus“ ieškinį atsakovui SIA „Aquabaltia Group Latvia“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir

Nustatė

5Ieškovas BUAB „Accuratus“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui SIA „Aquabaltia Group Latvia“, prašydamas priteisti iš atsakovo ieškovo naudai skolą, 120 915 Lt delspinigių, 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 4 d. nutartimi UAB „Accuratus” iškėlė bankroto bylą. Patikrinus įmonės finansinės apskaitos dokumentus buvo nustatyta, jog atsakovas nėra visiškai atsiskaitęs su ieškovu už pateiktas prekes. Taip yra pažeidžiami bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesai, todėl vykdydamas Įmonių bankroto įstatyme nustatytas pareigas, administratorius kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos ir delspinigių priteisimo. Nagrinėjamoje byloje tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė civiliniai sutartiniai teisiniai, kylantys iš 2007 m. sausio 1 d. sutarties Nr. 19/1 ir 2008 m. sausio 2 d. sutarties Nr. 01-2008. Minėtų sutarčių 6.4 punkte nustatyta, jog visi ginčai, kurių nepavyko išnagrinėti derybų būdu, yra nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose. Ieškovas ir atsakovas 2007 m. sausio 1 d. sudarė pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 19/1, kuri galiojo nuo sutarties sudarymo iki 2007 m. gruodžio 31. Šalys, siekdamos pratęsti bendradarbiavimą, pasibaigus prieš tai minėtos terminuotos pirkimo - pardavimo sutarties galiojimui, 2008 m. sausio 2 d. sudarė sutartį Nr. 01-2008, kuri galiojo iki 2008 m. gruodžio 31 d. Minėtomis sutartimis šalys susitarė dėl abipusio bendradarbiavimo, numatydamos, jog ieškovas parduos, o atsakovas pirks prekes pagal iš anksto suderintus užsakymus. Konkretus prekių kiekis ir asortimentas būdavo nurodomas prekių užsakymuose bei jų pagrindu išrašytose sąskaitose-faktūrose. Ieškovas nuo 2007 m. sausio 1 d. pradėjo tiekti prekes atsakovui. Kurį laiką atsakovas tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir už pateiktas prekes atsiskaitė. Tačiau nuo 2008 m. sausio mėn. atsiskaitymai už pateiktas prekes sutriko. Iš viso atsakovas už pateiktas prekes per 2008-2009 metus liko skolingas ieškovui 1 343 500 Lt. Minėtų sutarčių 5.1 punkte šalys susitarė dėl apmokėjimo už prekes terminų, o 5.2 punkte - dėl netesybų dydžio. Atsakovas už pateiktas prekes sumokėti turėjo per 10 dienų nuo jų pristatymo. Tuo atveju jei šią prievolę atsakovas pažeistų, jis įsipareigojo mokėti Ieškovui 0,5 procentų dydžio netesybas už kiekvieną praleistą dieną. Paskutinį mokėjimą atsakovas privalėjo atlikti 2009 m. kovo 10 d., tačiau to nepadarė. Kadangi visas sąskaitas atsakovas vėluoja apmokėti ilgiau nei 180 d., ieškovas delspinigių sumą skaičiuoja nuo visos skolos sumos už 180 pradelstų dienų (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Delspinigių dydis yra lygus 1 209 150 Lt (1 343 500 Lt x 0,5 procento x 180 d.). Ieškovas pripažįsta, jog nagrinėjamoje byloje delspinigių suma yra nepagrįstai didelė, todėl prašo priteisti mažesnę delspinigių sumą - 0,05 proc. arba 120 915 Lt.

6Atsakovas SIA „Aquabaltia Group Latvia“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos Reglamento Nr. 1346/2000 „Dėl bankroto bylų” nuostatos neturi būti taikomos, nes . Sisteminė šio reglamento normų analizė leidžia daryti išvadą kad jomis reglamentuojami jurisdikcijos klausimai, susiję tik su bankroto bylų iškėlimu, eiga, užbaigimu, taip pat kitais su bankroto byla tiesiogiai susijusiais teismo sprendimais. Tuo tarpu pagal bankrutuojančios įmonės ieškinius skolininkams – kitos valstybės narės ūkio subjektams iškeltose bylose priimami sprendimai negali būti priskiriami tiesiogiai su bankroto bylos iškėlimu, jos eiga ar užbaigimu susijusiems sprendimams. Nors tokie ieškiniai ir yra susiję su bankroto teisiniais santykiais, jie neturi tiesioginių sąsajų su bankroto bylos iškėlimo, eigos ir jos užbaigimo procese priimamais sprendimais. Nagrinėjamu atveju atsakovo SIA „Aquabaltia Group Latvia” buvimo vieta yra Latvijos Respublika, todėl ieškovo ieškinys dėl skolos priteisimo iš šios įmonės turėtų būti reiškiamas kompetentingam Latvijos Respublikos teismui. Tarybos Reglamente (EB) Nr. 44/2001 „Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo” nustatytų išimčių, kurios esant ši civilinė byla galėtų būti keliama ne atsakovo buvimo vietos teisme, nėra. Ieškovo ieškinys dėl skolos priteisimo yra visiškai nepagrįstas, nes SIA „Aquabaltia Group Latvia” yra tinkamai atsiskaičiusi už prekes ir jokio įsiskolinimo neturi. Priešingai, ne SIA „Aquabaltia Group Latvia" yra kreditorius, o BUAB „Accuratus” yra skolininkas. Tai patvirtina pridedama Vilniaus apygardos teismo 2011-03-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. B2-2410-578/2011, kuria SIA „Aquabaltia Group Latvia” buvo įtraukta į BUAB „Accuratus” trečios eilės kreditorių sąrašą su 140 662,55 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu. Tai, kad SIA „Aquabaltia Group Latvia” nėra skolininkas, be kita ko, įrodo ir pridedamas UAB „Accuratus” debitorių sąrašas 2009-10-31 dienai, į kurį SIA „Aquabaltia Group Latvia” įtraukta nebuvo. Pažymėjo ir tai, kad atsakovas neturi duomenų dėl palūkanų apskaičiavimo. Todėl atsakovas negali pasisakyti ir dėl ieškinio reikalavimo dėl palūkanų priteisimo.

7Ieškovas pateikė dubliką, kuriuo prašė atsakovo atsiliepime išdėstytus argumentus atmesti, ieškinį patenkinti visiškai. Pažymėjo, kad bankroto administratorius ieškinius reiškia siekdamas apginti bankrutuojančios bendrovės ir jos kreditorių interesus, todėl negalima teigti, jog tokio pobūdžio ieškiniai nėra susiję su bankroto teisiniais santykiais. Nagrinėjamoje byloje pareikštas reikalavimas yra glaudžiai susijęs su bankroto byla, kadangi ieškinį ieškovo bankroto administratorius reiškia visų ieškovo kreditorių interesais, siekdamas prisiteisti susidariusią skolą ir patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių, tarp kurių yra ir valstybė, kreditorinius finansinius reikalavimus. Dėl šios priežasties negalima teigti, kad ieškinys dėl skolos bankrutuojančiai įmonei priteisimo, nėra glaudžiai su ja susijęs. Priešingai – tai yra vienas atvejų, kuomet bylą yra tikslinga nagrinėti būtent bankroto bylos vietos teisme, nes tokiu būdu bus užtikrinti įmonės kreditorių interesai, minimizuojami bankrutavusios įmonės administravimo kaštai. Taip pažymi, kad sąsajumas tarp šios bylos dėl skolos priteisimo bankrutuojančios įmonės naudai ir pačios bankroto bylos, t. y. viso bankroto proceso, pasireiškia ir tuo, jog tol, kol nebus priimtas sprendimas šioje byloje ir bankrutuojanti įmonė yra ieškovas, jos nebus galima likviduoti ir išregistruoti iš juridinių asmenų registro, t. y. užbaigti bankroto proceso. Vadinasi, pareikštas ieškinys nagrinėtinas Vilniaus apygardos teisme. Pažymėjo, kad bankroto proceso metu yra draudžiamas vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymas, todėl galima situacija, kad vienas ar kitas tretysis asmuo bankrutuojančios įmonės atžvilgiu bus ir kreditorius, ir skolininkas. Taip pat nepagrįsti atsakovo argumentai, kad įsiskolinimas ieškovui neegzistavo, nes 2009-10-31 dieną atsakovas nebuvo nurodytas debitorių sąraše. Atkreipia dėmesį į tai, kad šį debitorių sąrašą sudarė ir pasirašė Audrius Jurgulis, kuris yra ir atsakovo šioje byloje vadovas. Bankroto administratorius ieškinį reiškė skolos dydį nustatęs pagal pirminius apskaitos dokumentus – sąskaitas faktūras, todėl nėra jokio pagrindo teigti, jog prašoma priteisti skola neegzistuoja.

8Tripliku atsakovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovo ieškinio reikalavimas dėl skolos priteisimo yra visiškai nepagrįstas, nes SIA „Aquabaltia Group Latvia” yra tinkamai atsiskaičiusi už prekes ir jokio įsiskolinimo neturi. Priešingai, ne SIA „Aquabaltia Group Latvia” yra kreditorius, o BUAB „Accuratus” yra skolininkas. Tai patvirtina į bylą pateikta Vilniaus apygardos teismo 2011-03-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. B2-2410- 578/2011, kuria SIA „Aquabaltia Group Latvia” buvo įtraukta į BUAB „Accuratus” trečios eilės kreditorių sąrašą su 140 662,55 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu. Tai, kad SIA „Aquabaltia Group Latvia” nėra skolininkas, be kita ko, įrodo ir byloje esantis UAB „Accuratus” debitorių sąrašas 2009-10-31 dienai, kur SIA „Aquabaltia Group Latvia” į šį debitorių sąrašą įtraukta nebuvo. Po šios dienos SIA „Aquabaltia Group Latvia“ iš UAB „Accuratus“ jokių prekių ir/ar paslaugų nepirko. Todėl skola susidaryti negalėjo. Taip pat papildomai į bylą pateikė iš ieškovo buhalterinės programos atspausdintą 2011-08- 17 Aktą dėl skolų suderinimo tarp BUAB „Accuratus" ir SIA „Aquabaltia Group Latvia”. Iš šio akto matyti, kad atsakovo skolos likutis ieškovui yra 00 EUR ir 00 USD. Šis aktas buvo atspausdintas vėliau nei ieškovas pateikė ieškinį teismui. Ieškovo sudaryta ir į bylą pateikta PVM sąskaitų-faktūrų suvestinė, kuria ieškovas grindžia reikalavimą dėl skolos priteisimo, kaip įrodymu byloje remtis negalima, nes tai yra vienašališkai ieškovo sudaryta suvestinė, į kurią ieškovas galėjo įrašyti bet kokius duomenis. Tai nėra ieškovo buhalterinis dokumentas. PVM sąskaitų-faktūrų suvestinėje nurodytus duomenis paneigia kiti byloje esantys įrodymai (Vilniaus apygardos teismo 2011-03-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. B2- 2410-578/2011, UAB „Accuratus” debitorių sąrašas 2009-10-31 dienai, 2011-08-17 Aktas dėl skolų suderinimo tarp BUAB „Accuratus” ir SIA „Aquabaltia Group Latvia”), kurių patikimu abejoti pagrindo nėra. Pažymėjo, kad atsakovas neturi duomenų, kaip buvo apskaičiuotos palūkanos. Atsakovo įsitikinimu, palūkanos yra apskaičiuotos netinkamai. Kadangi palūkanos apskaičiuotos netinkamai, jos negali būti priteistos. Pagal sutartį apmokėjimo terminas skaičiuojamas nuo prekių gavimo dienos. Tai reiškia, kad skola laikoma pradelsta, jeigu už prekes nėra sumokama per sutartyje nustatytą terminą prekių gavimo ir tik nuo tada galima skaičiuoti palūkanas. Tuo tarpu iš ieškovo ieškinio matyti, kad joje nėra nurodyta prekių gavimo data ir ieškovas jokių įrodymų apie tai, kada atsakovas gavo prekes pagal konkrečią sąskaitą, kurią neva atsakovas pradelsė apmokėti, nepateikė. Iš byloje esančių įrodymų negalima nustatyti momento, nuo kurio turi būti skaičiuojamos palūkanos. Pareiga įrodyti, kad palūkanos paskaičiuotos teisingai, tenka ieškovui.

9Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai. Atsakovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Prašė ieškinį atmesti.

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Dėl teismingumo

12Atsakovas nurodo, jog nagrinėjamu atveju 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos Reglamento Nr. 1346/2000 „Dėl bankroto bylų” nuostatos neturi būti taikomos, nes . Todėl prašo bylą nutraukti, o ieškinį pateikti Latvijos Respublikoje. Teismas su nurodytais argumentais nesutinka. CPK 782 str. nustatyta, kad bylą nagrinėjantis teismas privalo savo iniciatyva patikrinti, ar byla teisminga Lietuvos Respublikos teismams. Nagrinėjamu atveju šalys Pirkimo pardavimo sutarties 6.4. punktu susitarė, kad ginčai sprendžiami derybų keliu. Jei susitarti nepavyksta, ginčai perduodami Lietuvos Respublikos teismams. Taigi šalys sutartyje nustatė, kad ginčus spręs ne Latvijos Respublikos, o Lietuvos Respublikos teismai. Be to, CPK 780 str. nustatyta taisyklė, kad CPK nuostatos taikomos, jeigu tarptautinė sutartis, kurios dalyvė yra Lietuvos Respublika, atitinkamų santykių nereglamentuoja kitaip. Tiek Lietuvos Respublika, Tiek Latvijos Respublika yra Europos Sąjungos narės. Europos Sąjungos institucijos bendriems siekiams įgyvendinti pagal konvenciniu pagrindu nustatytą kompetenciją išleidžia įvairius teisės aktus, todėl tarptautinio civilinio proceso šaltinis sprendžiant ginčus tarp šalių, kurios yra Europos Sąjungos valstybių narių subjektai, yra ir Europos Sąjungos teisės aktai. Nagrinėjamoje byloje taikytinas Tarybos Reglamentas Nr. 1346/2000 ,,Dėl bankroto bylų“, skirtas reguliuoti bankroto bylų iškėlimo jurisdikciją ir šių bylų pagrindu priimamus bei glaudžiai su bankroto bylomis susijusius teismo sprendimus. Ieškinį pateikė bankrutuojančios įmonės administratorius, kuris gina įmonės kreditorių interesus, o kartu ir bankroto bylose vyraujantį viešąjį interesą. Dėl nurodytų priežasčių atmestini atsakovo teiginiai, jog į Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1346/2000 ,,Dėl bankroto bylų“ reguliavimo sferą nepatenka bankrutuojančios įmonės administratoriaus reiškiami ieškiniai. Pažymėtina, jog tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas naujausioje praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-178/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1540/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1319/2011). Taigi remiantis šalių sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartimi, Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1346/2000 ,,Dėl bankroto bylų“, Įmonių bankroto įstatymu, nagrinėjamas ginčas priskirtinas Lietuvos Respublikos teismams, o šiuo konkrečiu atveju – Vilniaus apygardos teismui.

13Dėl skolos ir delspinigių

14Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas BUAB „Accuratus” su atsakovu SIA „Aquabaltia Group Latvia” sudarė 2007 m. sausio 1 d. sutartį Nr. 19/1 ir 2008 m. sausio 2 d. sutartį Nr. 01-2008 (t. 1, b. l. 12-13). Būtent pastarosios sutarties pagrindu ieškovas ir prašo priteisti skolą iš atsakovo. Sutarties 4.1. punktu šalys susitarė, jog kiekviena prekių siunta turi būti pristatyta su sąskaitos faktūros originalu (visos kainos turi būti nurodytos be PVM), važtaraščiu, atitikties pažyma ir pakuotės pažyma. Sutarties 5.1. punkte nustatyta, jog pirkėjas pardavėjui už prekes sumoka per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po to, kai gavo prekes. Ieškovas nurodo, kad nuo 2008 m. sausio mėn. atsiskaitymai už pateiktas prekes sutriko.

15CK 6.333 str. 1 d. nustatyta, kad pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančius dokumentų reikalavimus. Pardavėjo sutartinės prievolės perduoti daiktą turinys - įsipareigojimas perduoti tinkamus daiktus, atitinkančius sutartyje numatytus kokybės, kiekio ir kitus kriterijus, o jei sutartyje nurodymų nėra, - įprastus reikalavimus (CK 6.327 str. 1 d.). Į bylą pateiktos PVM sąskaitos-faktūros, tarptautiniai krovinių transportavimo važtaraščiai (t. 1, b. l. 31-213, t. 2, b. l. 1-178, t. 3, b. l. 1-133) patvirtina, jog prekės buvo pristatytos atsakovui Sutarties 4.1. punkto nustatyta tvarka, atsakovas neginčijo prekių kokybės, kiekio ar kitų kriterijų, todėl darytina išvada, jog ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai.

16CK 6.344 str. 1 d. nustatyta, jog pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje. Kadangi atsakovas nereiškė pretenzijų dėl daiktų kokybės, pristatymo ir pan., darytina išvada, jog atsakovui atsirado pareiga sumokėti prekių kainą per Sutarties 5.1. punkte nurodytą terminą, t. y. 10 dienų. Kaip matyti iš bankroto administratoriaus pateiktos buhalterinės programos SIA „Aquabaltia Group Latvia” pardavimų ir mokėjimų suvestinės, atsakovas ieškovui pagal PVM sąskaitas-faktūras yra skolingas viso 1 343 500,51 Lt (t. 1, b. l. 14-29). Atsakovas teigia, jog SIA „Aquabaltia Group Latvia” yra tinkamai atsiskaičiusi už prekes ir jokio įsiskolinimo neturi. Įrodinėdamas šias aplinkybes, atsakovas pateikė Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 22 d. nutartį (t. 3, b. l. 180-181), iš kurios matyti, jog atsakovas SIA „Aquabaltia Group Latvia” yra įtrauktas į trečios eilės ieškovo BUAB „Accuratus” kreditorių sąrašą su 140 662,55 Lt finansiniu reikalavimu. Atsakovas nurodo, jog ne jis, o ieškovas yra atsakovo kreditorius. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, pažymi, jog teisiniuose santykiuose galima situacija, kai asmuo yra bankrutuojančios įmonės ir kreditorius, ir skolininkas. Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. nustatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. Minėto įstatymo 21 str. 2 d. 5 p. nustatyta, jog kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę bet kuriuo bankroto proceso metu atlikti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas, o įstatymo 35 str. 8 d. nustatyta, jog įmonės ir kreditoriaus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo atveju kreditoriaus reikalavimai mažinami įskaitytos sumos dydžiu kartu su priskaičiuotomis palūkanomis ir netesybomis. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas atsakovui išaiškina, jog vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymas galimas tik įstatymo nustatyta tvarka. Taigi vien ta aplinkybė, jog Vilniaus apygardos teismo nutartimi yra patvirtintas SIA „Aquabaltia Group Latvia” kreditorinis reikalavimas BUAB „Accuratus“ bankroto byloje, nepaneigia skolos egzistavimo. Atsakovas, įrodinėdamas, jog nėra skolingas ieškovui, pateikė UAB „Accuratus“ 2009 m. spalio 31 d. debitorių sąrašą (t. 3, b. l. 179) bei 2011 m. rugpjūčio 17 d. skolų suderinimo aktą (t. 3, b. l. 207-236). Atsakovas teigia, jog po 2009 m. spalio 31 d. jokių prekių ir paslaugų iš ieškovo nepirko. Teismas, įvertinęs nurodytus dokumentus, juos vertina kritiškai. Pirma, ieškovo UAB „Accuratus“ vadovu iki bankroto bylos iškėlimo bylos buvo Audrius Jurgulis. Šis asmuo taip pat yra ir atsakovo SIA „Aquabaltia Group Latvia” vadovas. Taigi pateiktas debitorių sąrašas negali būti vertinamas kaip neginčijamas įrodymas apie skolos nebuvimą. Antra, į bylą pateiktas skolų suderinimo aktas apskritai byloje neturi įrodomosios vertės, kadangi yra nepasirašytas nei SIA „Aquabaltia Group Latvija“, nei BUAB „Accuratus“ įgaliotų asmenų. CK 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 str. 4 d. nustatyta, kad kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Atsakovas, įrodinėdamas, jog nėra skolingas ieškovui, galėjo pateikti sąskaitų apmokėjimą patvirtinančius tiesioginius įrodymus (pvz. banko pavedimai), tačiau to nepadarė, todėl teismas sprendžia, jog atsakovas neįrodė, jog nėra skolingas ieškovui (CPK 178 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, remdamasis ieškovo į bylą pateiktomis PVM sąskaitomis-faktūromis ir jų suvestine, teismas sprendžia, jog atsakovas neįvykdė savo sutartinės prievolės, todėl iš jo priteistina visa ieškovo nurodyta suma – 1 343 500 Lt.

17Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,05 procento dydžio delspinigių (viso: 120 915 Lt) nuo neapmokėtų PVM sąskaitų-faktūrų už kiekvieną apmokėti uždelstą dieną. Atkreiptinas dėmesys į aplinkybę, jog šalys Pirkimo-pardavimo sutarties 5.2. punktu susitarė, jog mokėjimo vėlavimo atveju pirkėjas įsipareigoja sumokėti 0,5 proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti dešimt kartų mažesnes netesybas nei numatyta sutartyje, todėl, teismo įsitikinimu, tokio dydžio delspinigiai atitinka šalių interesų pusiausvyrą bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsakovas nurodo, jog palūkanos apskaičiuotos netinkamai, o ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie tai, kada atsakovas gavo prekes pagal konkrečią sutartį, kurią neva atsakovas pradelsė apmokėti, nepateikė. Teismas su nurodytais argumentais nesutinka, kadangi byloje yra pateikti tarptautiniai krovinių transportavimo važtaraščiai, pagal sutarties 4.1. punktą pristatyti kartu su PVM sąskaitomis-faktūromis, ant kurių yra atžymos apie krovinio gavimą. Taigi laikytina, jog prekės yra įteiktos sutartyje nustatyta tvarka, todėl ieškovas pagrįstai skaičiuoja delspinigius nuo laiku neapmokėtų PVM sąskaitų-faktūrų. Ieškovas ieškinį pateikė 2010 m. rugsėjo 9 d., o paskutinė PVM sąskaita-faktūra su prekėmis atsakovui pristatyta 2009 m. sausio 7 d. Ieškovas delspinigius skaičiuoja ne daugiau nei už 180 dienų (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.), taigi teismas sprendžia, jog netesybos apskaičiuotos teisingai, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 120 915 Lt delspinigių (CK 6.71 str.).

18Remiantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. 4 d., bei Lietuvos banko oficialioje interneto svetainėje pateikiamais duomenimis, kad 2010-06-30 vieno mėnesio VILIBOR buvo 1,03 %, atsižvelgiant į tai, jog ieškovas prašo tik 8 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 8 % dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 1 464 415 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-09-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

19Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

20Kadangi teismas ieškinį tenkino visiškai, ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, iš atsakovo SIA „Aquabaltia Group Latvija“ priteistinas 18 644 Lt žyminis mokestis į valstybės biudžetą (CPK 93 str.).

21Iš atsakovo SIA „Aquabaltia Group Latvija“ valstybės naudai priteistina 12 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.).

22Remdamasis išdėstytais teiginiais ir vadovaudamasis CPK 259, 263, 268, 270 str., teismas

Nutarė

23Ieškinį patenkinti visiškai.

24Priteisti ieškovo BUAB „Accuratus” ( - ) naudai iš atsakovo SIA „Aquabaltia Group Latvia“ ( - ) 1 343 500 Lt (vieną milijoną tris šimtus keturiasdešimt tris tūkstančius penkis šimtus litų) skolos, 120 915 Lt (vieną šimtą dvidešimt tūkstančių devynis šimtus penkiolika litų) delspinigių, iš viso 1 464 415 Lt (vieną milijoną keturis šimtus šešiasdešimt keturis tūkstančius keturis šimtus penkiolika litų), taip pat 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1 464 415 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-09-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Priteisti iš atsakovo SIA „Aquabaltia Group Latvia“ į valstybės biudžetą 18 644 Lt (aštuoniolika tūkstančių šešis šimtus keturiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio ir 12 Lt (dvylika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

26Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta... 2. sekretoriaujant Aleksui Navickui,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui Jonui Zaronskiui,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 5. Ieškovas BUAB „Accuratus“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui SIA... 6. Atsakovas SIA „Aquabaltia Group Latvia“ pateikė atsiliepimą, kuriame... 7. Ieškovas pateikė dubliką, kuriuo prašė atsakovo atsiliepime išdėstytus... 8. Tripliku atsakovas prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovo ieškinio... 9. Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Dėl teismingumo... 12. Atsakovas nurodo, jog nagrinėjamu atveju 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos... 13. Dėl skolos ir delspinigių... 14. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas BUAB „Accuratus” su atsakovu SIA... 15. CK 6.333 str. 1 d. nustatyta, kad pardavėjas privalo perduoti pirkėjui... 16. CK 6.344 str. 1 d. nustatyta, jog pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą... 17. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,05 procento dydžio delspinigių... 18. Remiantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo... 19. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 20. Kadangi teismas ieškinį tenkino visiškai, ieškovas yra atleistas nuo... 21. Iš atsakovo SIA „Aquabaltia Group Latvija“ valstybės naudai priteistina... 22. Remdamasis išdėstytais teiginiais ir vadovaudamasis CPK 259, 263, 268, 270... 23. Ieškinį patenkinti visiškai.... 24. Priteisti ieškovo BUAB „Accuratus” ( - ) naudai iš atsakovo SIA... 25. Priteisti iš atsakovo SIA „Aquabaltia Group Latvia“ į valstybės... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...