Byla e2-2006-967/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė, sekretoriaujant Dianai Zapolskajai, dalyvaujant ieškovės atstovui advokato padėjėjui Karoliui Dūdėnui, atsakovui R. Č., atsakovo atstovui advokatui Nerijui Jurkui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Elnet Group“, atstovaujamos bankroto administratorės „Ultima optio“, ieškinį atsakovui R. Č. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė BUAB „Elnet Group“, atstovaujama bankroto administratorės „Ultima optio“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo R. Č. (toliau – atsakovas) 10 880 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

72.

8Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. lapkričio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) iškėlė bankroto bylą ieškovei. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. lapkričio 25 d. Bankroto administratore paskirta UAB „Ultima optio“ (toliau – bankroto administratorė).

93.

10Teigė, jog Juridinių asmenų registro duomenimis nuo 2009 m. lapkričio 19 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d. ieškovės vadovu buvo atsakovas. Ieškovės bankroto administratorė, išanalizavusi perduotus dokumentus, nustatė, kad 2015 metais ieškovė iš (duomenys neskelbtini) ((duomenys neskelbtini)) už 10 880 Eur įsigijo įrenginį (duomenys neskelbtini) Nr. (duomenys neskelbtini) su priedais: New design of mixing paddles according a new mixture requirements; Hooper – change design; Innovation of machine main frame; Innovation of vessel outlet DN 65 considering of tasted mixture; Using of special type conveying hose „BETONCORT“ system.

114.

12Iš perduotų ieškovės buhalterinių dokumentų – sąskaitų likučių, apyvartos, nustatyta, kad įrenginys su priedais buvo įtrauktas į ieškovės buhalterinę apskaitą kaip prekės, skirtos perparduoti (pirktų prekių, skirtų perparduoti įsigijimo savikaina) už laikotarpį nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. birželio 1 d., kurio suma – 10 880 Eur (37 566,46 Lt). Įrenginys su priedais ieškovės buhalterinėje apskaitoje matyti už laikotarpius nuo gegužės iki lapkričio mėnesio. Buhalterinių dokumentų už gruodžio mėnesį nerasta, o už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. sausio 1 d. pirktų prekių, skirtų perparduoti, nėra.

135.

14Pažymėjo, jog bankroto administratorei įrenginys su priedais nebuvo perduotas. Tarp perduotų įmonės dokumentų ieškovės bankroto administratorė nerado dokumentų, kurie patvirtintų, kad minėtas įrenginys su priedais būtų parduotas ar perleistas.

156.

16Bankroto administratorė ne kartą žodžiu ragino atsakovą perduoti ieškovei priklausantį įrenginį su priedais. Paskutinį kartą bankroto administratorė kreipėsi į atsakovą elektroniniu paštu (duomenys neskelbtini), kuriuo bendraudavo, ir paprašė iki 2018 m. spalio 10 d. perduoti bankroto administratorei įrenginį su priedais arba pateikti jo pardavimo ir / ar perleidimo dokumentus, t. y., PVM sąskaitą-faktūrą, sutartį ir pan., taip pat nurodyti kaip buvo atsiskaityta už šį įrenginį su priedais, kas yra įrenginio su priedais gavėjas, jei jis buvo parduotas ar perleistas. Iki šios dienos atsakovas bankroto administratorei neperdavė įrenginio su priedais, taip pat nepateikė jokių dokumentų, įrodančių, kad įrenginys su priedais būtų parduotas ar perleistas, todėl laikytina, kad įrenginys su priedais yra ieškovo nuosavybė ir privalo būti perduotas bankroto administratorei.

177.

18Teigė, kad ieškovės turtas buvo išvaistytas. Dėl atsakovo neveikimo ieškovė ir jos kreditoriai patyrė 10 880 Eur žalą. Atsakovas, būdamas ieškovės vadovu, atsakydamas už kasdienės veiklos organizavimą privalėjo užtikrinti, kad ieškovės buhalterinė apskaita būtu vedama atidžiai, o ieškovės turtas apsaugotas, tačiau iš turimų ieškovės dokumentų galima teigti, kad ieškovės buhalterinė apskaita buvo vedama aplaidžiai, o turtas – galimai išvaistytas.

198.

20Atsakovas su pateiktu ieškiniu nesutinka ir prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovė nuo 2014 metų su partneriu Vilniaus Gedimino technikos universitetu vykdė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) finansuojamą technologijų krypties (Saugančios žmogų ir aplinką technologijos) projektą (duomenys neskelbtini) „(duomenys neskelbtini)“, užsienio projekto partneriai (Čekija): (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini). Vykdant minėtą projektą, ieškovė įsigijo įrenginį (duomenys neskelbtini), už šį įrenginį buvo apmokėta iš ieškovės banko sąskaitos 2015 m. balandžio 27 d., tačiau įmonė neturėjo pakankamai lėšų jo pargabenti į Lietuvos Respubliką. Atsakovo teigimu, įrenginys stovėjo pas gamintoją iki 2016 m. spalio 21 d. Gamintojas pradėjo reikšti pretenzijas dėl neatsiimto įrenginio saugojimo. Kadangi ieškovė ne tik neturėjo pakankamai lėšų įrenginio transportavimui apmokėti, bet ir neturėjo patalpų jo saugojimui Lietuvos Respublikoje, buvo nuspręsta įrenginio transportavimo kaštus apmokėti iš Danijos įmonės (duomenys neskelbtini) ir parsivežti įrenginį iki Danijos, nes Danijos įmonė turėjo sandėlį ir galėjo įrenginį saugoti adresu (duomenys neskelbtini).

219.

22Ieškovė pagal nurodytą projektą turėjo įsipareigojimų MITA, įmonei su įrenginiu reikėjo atlikti bandymus, kas ir buvo padaryta jį pargabenus į Daniją.

2310.

24Atsakovas paaiškino daug kartų kreipęsis į ieškovės akcininkus A. S. ir E. B., turinčių daugumą bendrovės akcijų, dėl įmonėje susidariusios finansinės situacijos ir lėšų trūkumo, tačiau nurodyti akcininkai nesutiko prisidėti prie įrenginio parvežimo į Lietuvos Respubliką ir saugojimo kaštų finansavimo. Siekdamas atsiimti ir išsaugoti jau įmonės apmokėtą įrenginį, atsakovas šį įrenginį pargabeno į Daniją ir saugojo (duomenys neskelbtini) nuomojamame sandėlyje adresu (duomenys neskelbtini). 2017 m. gruodžio 31 d. (duomenys neskelbtini) sustabdė savo veiklą. 2018 m. gegužės 22 d. (duomenys neskelbtini) buvo paskelbtas bankrotas, o bankroto administratoriumi paskirtas (duomenys neskelbtini).

2511.

26Nurodytas bankroto administratorius perėmė (duomenys neskelbtini) administravimą, atitinkamai ir sandėlį, kuriame saugomas įrenginys. Atsakovo nuomone, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas nedisponuoja įrenginiu, atitinkamai negali jo perduoti ieškovės bankroto administratorei.

2712.

28Ieškovės bankroto administratorius pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog susipažinusi su ieškovės apskaitos dokumentais, nustatė, kad ieškovė turėjo finansinių lėšų ir galėjo apmokėti įrenginio (duomenys neskelbtini) atgabenimą į Lietuvos Respubliką bei jo saugojimą, tačiau tai nebuvo padaryta. Iš ieškovės banko sąskaitos išrašų matyti, kad ieškovė 2015 m. balandžio 24 d. iš Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros gavo 17 015,55 Eur sumą; 2015 m. balandžio 24 d. iš Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros gavo 7 591,03 Eur sumą; 2015 m. gegužės 13 d. iš UAB „Balsių namai“ gavo 10 600,00 Eur sumą.

2913.

30Laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio iki gegužės mėnesio ieškovė turėjo apyvartinių lėšų ne tik įsigyti įrenginį (duomenys neskelbtini), bet ir jį atgabenti į Lietuvos Respubliką bei saugoti.

3114.

32Ieškovė 2015 m. kovo 12 d. buvo sudariusi su UAB „A&A Logistics“ sutartį transporto pateikimui, pagal kurią UAB „A&A Logistics“ turėjo įrenginį atgabenti į Lietuvos Respublikos, o už šią paslaugą ieškovė sumokėjo UAB „A&A Logistics“ 2 488,97 Eur sumą.

3315.

34Bankroto administratorius teigė, jog nustatyti duomenys ir ieškovės apskaitos dokumentai patvirtina, kad ieškovė buvo finansiškai pajėgi įrenginį (duomenys neskelbtini) atgabenti į Lietuvos Respubliką bei užtikrinti jo apsaugą.

3516.

36Pažymėjo, kad atsakovas, sumokėdamas už įrenginį, privalėjo užtikrinti šio įrenginio atgabenimą į Lietuvos Respubliką. Atsakovui neįgyvendinus šios pareigos, bankroto administratorei įrenginys (duomenys neskelbtini) nėra perduotas, už įrenginį sumokėta 10 880 Eur suma, todėl ieškovei ir ieškovės kreditoriams yra padaryta 10 880 Eur žala.

3717.

38Teismo posėdyje byloje dalyvaujantys asmenys palaikė pozicijas, išdėstytas savo procesiniuose dokumentuose.

39Teismas konstatuoja:

40I.

41Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

4218.

43Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. lapkričio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) iškėlė bankroto bylą ieškovei BUAB ,,Elnet group“, bankroto administratore paskirta UAB „Ultima optio“. Nuo 2009 m. lapkričio 19 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d. ieškovės vadovu buvo atsakovas R. Č.. Ieškovės bankroto administratorė, išanalizavusi perduotus dokumentus, nustatė, kad 2015 metais ieškovė iš (duomenys neskelbtini) įsigijo įrenginį (duomenys neskelbtini) Nr. (duomenys neskelbtini) su priedais, už šį įrenginį sumokėjo 10 880 Eur. Iš perduotų ieškovės buhalterinių dokumentų – sąskaitų likučių, apyvartos, nustatyta, kad įrenginys su priedais buvo įtrauktas į ieškovės buhalterinę apskaitą kaip prekės, skirtos perparduoti (pirktų prekių, skirtų perparduoti įsigijimo savikaina) už laikotarpį nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. birželio 1 d., kurio pirkimo kaina – 10 880 Eur (37 566,46 Lt). Įrenginys su priedais ieškovės buhalterinėje apskaitoje matyti už laikotarpius nuo gegužės iki lapkričio mėnesio. Buhalterinių dokumentų už gruodžio mėnesį nerasta, o už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. sausio 1 d. pirktų prekių, skirtų perparduoti, nėra. Byloje nėra ginčo dėl to, kad bankroto administratorei įrenginys su priedais nebuvo perduotas, taip pat į bylą nėra perduoti dokumentai, kurie patvirtintų, kad minėtas įrenginys su priedais būtų parduotas ar perleistas.

4419.

45Kiekvieno privataus juridinio asmens veiklos tikslas – gauti pelną. Pelnas gali būti gaunamas, tiek vykdant įstatuose numatytą ūkinę komercinę veiklą, tiek kitą – įstatymais nedraudžiamą ir įstatams neprieštaraujančią – ūkinę komercinę veiklą. Tai atsispindi ir UAB ,,Elnet group“ įstatuose.

4620.

47Byloje pareikštus reikalavimus teisiškai kvalifikuoja ir atitinkamą teisės normą pritaiko bylą nagrinėjantis teismas, o ieškinyje nurodytas santykių kvalifikavimas bylą nagrinėjančio teismo nesaisto (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. R. v. E. B. , bylos Nr. 3K-3-484/2010).

4821.

49Juridinis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė – kaip viena verslo veiklos organizavimo formų įstatymo jam garantuojamą teisinį subjektiškumą įgyvendina per specialias organizacines struktūras – valdymo organą (kolegialų ir (ar) vienasmenį) ir dalyvių susirinkimą (CK 2.81 straipsnio 1 dalis, 2.82 straipsnio 2 dalis, Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 1, 2 dalys (2012 m. birželio 19 d. įstatymo Nr. VIII-1835 redakcija). Bendrovės valdymo organų teises ir pareigas reglamentuoja DK, CK, Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų bei lydimųjų teisės aktų nuostatos, bendrovės įstatai, pareiginiai nuostatai (žr. pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „LRG farmacija“ kreditorius UAB ,,GlaxoSmithKline Lietuva“ v. D. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-234/2013).

5022.

51Įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Vadovas privalo būti maksimaliai atidus bei rūpestingas ir daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad būtų užtikrinti įmonės ir jos akcininkų interesai. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, įmonės interesų nepriešpastatyti visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek ir tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje K. J. J. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006). Vadovo civilinės atsakomybės specifika lemia, kad vadovo civilinė atsakomybė iš esmės skiriasi nuo pačios įmonės atsakomybės jos kreditoriams už įmonės prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorių, interesus. Jeigu vadovui neatsirastų atsakomybės (arba atsirastų tik tiesiogiai įstatymų nustatytais atvejais), tai nebūtų realaus priverstinio mechanizmo užtikrinti fiduciarinių pareigų kreditoriams vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G. , bylos Nr. 3K-3-130/2011). Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti įmonės vadovo neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G. , bylos Nr. 3K-3-130/2011).

5223.

53Ieškovė reikalavimą atlyginti 10 880 Eur dydžio žalą dėl neperduoto turto kilidina iš vadovo pareigos nustatytos ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalyje, t. y. atsakovui neperdavus bankroto administratoriui turto.

5424.

55Tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punkte nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad įmonės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi bendrovės vadovas (žr. pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 8 d. nutartis Nr. e3K-3-60-701/2016).

5625.

57Kaip jau minėta, 2015 metais ieškovė įsigijo įrenginį (duomenys neskelbtini) Nr. (duomenys neskelbtini) ir už šį įrenginį sumokėjo 10 880 Eur., iš sąskaitų likučių, apyvartos išrašų nustatyta, kad įrenginys su priedais buvo įtrauktas į ieškovės buhalterinę apskaitą kaip prekės, skirtos perparduoti (pirktų prekių, skirtų perparduoti įsigijimo savikaina) laikotarpiu nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. lapkričio 1 d. 2016 m. sausio 1 dienai sudarytame ,,sąskaitų likučiai, apyvarta“ sąraše šio turto jau nebėra.

5826.

59Teismo posėdžio metu atsakovas paaiškino, kad šis turtas – trumpalaikis, jis buvo įsigytas iš dalies finansuojant MITA, šio įrenginio tikslas – atlikti eksperimentus, daugiau jokiam kitam tikslui šis įrenginys panaudotas negalėjo būti. Atsakovas paaiškino, kad UAB ,,Elnet Group“ niekada neturėjo jokio nekilnojamojo turto, dėl to įrenginio laikymas Lietuvoje būtų buvęs apsunkintas – būtų reikėję nuomotis tam tikras patalpas, tačiau įmokės savininkai tam lėšų jau nebeskyrė. Kadangi lėšų įrenginį atvežti į Lietuvą, o taip pat jį čia išlaikyti nebuvo, atsakovas nurodė, jog už savo lėšas pervežė įrenginį į Daniją, tai patvirtina 2016 m. spalio 7 d. sandėliavimo sutartis, pagal kurią įrenginys buvo laikomas (duomenys neskelbtini) nuomojamame sandėlyje adresu (duomenys neskelbtini), ten įrenginys fiziškai buvo iki pat bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Elnet group“ dienos ir bankroto administratorei buvo apie tai žinoma. Atsakovo teigimu, ten buvo atliekami ir eksperimentai. Atsakovo teigimu, kadangi tai buvo trumpalaikis turtas su aiškia paskirtimi, atlikus eksperimentą, jis tapo bevertis, todėl buhalterė nebeįtraukė šio įrenginio į apskaitą.

6027.

61Teismo posėdžio metu buhalterė D. T. nurodė, kad nebeįtraukė šio turto į apskaitą greičiausiai dėl to, kad tai buvo trumpalaikis turtas ir direktorius nurodė, kad šio turto įtraukti nebereikia.

6228.

63Netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas savaime nesukelia žalos, kadangi turtas, nors ir tinkamai neįtrauktas į apskaitą, gali būti panaudotas įmonės veikloje ar išsaugotas. Tačiau visais atvejais netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas apsunkina galimybes nustatyti įmonės turto sudėtį ir kiekį, jo panaudojimo teisėtumą, taip pat ir galimos žalos įmonei padarymą, jei turtas neišsaugotas ar panaudotas ne įmonės tikslais. Dėl to įmonės vadovas, kuris, būdamas atsakingas už prekių realizavimą ar kitokį panaudojimą, nevykdė savo pareigos tinkamai organizuoti buhalterinę apskaitą, inventorizuoti materialines vertybes ir tokiu savo neveikimu sukūrė padėtį, kai duomenų apie prekių judėjimą įmonėje nėra, neturėtų būti atleidžiamas nuo įrodinėjimo pareigos ir ši neturėtų būti perkeliama įmonei (žr. pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-276-248/2016).

6429.

65Teismo vertinimu, šiuo atveju byloje nėra pakankamai objektyvių įrodymų pagrindžiančių, kad 10 880 Eur įrenginys bankroto administratorei turėjo būti perduotas. Todėl, ieškinys laikytinas nepagrįstu ir neįrodytu (CPK 178 straipsnis). Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad, visų pirma, iš byloje esančio Lėšų skyrimo sutarties, 2015 m. kovo 12 d. sudarytos tarp Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) ir UAB ,,Elnet group“, turinio matyti, jog šios sutarties dalykas yra ,,Eureka“ programos projekto (duomenys neskelbtini) ,,(duomenys neskelbtini)“ vykdymas ir finansavimas. 2015 m. kovo 12 d. UAB ,,Elnet group“ pateikė 2015 m. išlaidų sąmatą, iš kurios turinio matyti, jog joks ilgalaikis materialusis ar nematerialusis turtas įsigyjamas nebus, tačiau numatytos išlaidos medžiagoms, atsargoms ir panašiems produktams. Ir nors buhalteriniai dokumentai visi nėra išlikę (arba nepateikti teismui), tiek iš atsakovo, tiek iš liudytojos paaiškinimų matyti, kad ginčo įrenginys iš dalies iš MITA lėšų buvo įsigytas kaip trumpalaikis turtas, kurio vienintelis tikslas – atlikti eksperimentą ir ataskaitą pateikti lėšas skirstančiai institucijai. Į bylą nebuvo pateikta įrodymų, kad įrenginys galėtų būti pritaikytas kokiai nors kitai veiklai ar turėtų kokią nors realią vertę po to, kai eksperimentai buvo atlikti. Pažymėtina, kad UAB ,,Elnet group“ veiklos rūšys – medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba atitinka atliktų eksperimentų pobūdį – cementinių kompozitų sukūrimu.

6630.

67Dėl to nėra pagrindo netikėti atsakovo paaiškinimu, kad atlikus eksperimentą, įrenginys tapo bevertis, dėl to įtraukti jo į buhalterinę apskaitą nebuvo pagrindo. Teismas sutinka, kad gal ne visi buhalteriniai dokumentai ieškovės įmonėje buvo pildomi ir/ar saugomi tinkamai, tačiau tai savaime nesudaro pagrindo teigti, kad atsakovas padarė ieškovo įmonei žalos, kurios dydis nurodomas ieškinio reikalavimuose.

6831.

69Ne mažiau svarbi aplinkybė yra ta, kad atsakovas aiškiai nurodė, kur bankroto administratorė galėtų ieškoti realiai išlikusio, nors ir į buhalterinę apskaitą ir neįtraukto įrenginio, tačiau byloje nėra duomenų, jog bankroto administratorė būtų dėjusi pastangas parsivežti įrenginį iš Danijos. Atkreiptinas dėmesys, jog turto perdavimas ĮBĮ prasme neturėtų būti suprantamas kaip nagrinėjamu atveju ginčo objektu esančio įrenginio įteikimas bankroto administratorei tiesiogine ta žodžio prasme Lietuvoje, kai šis turtas Lietuvoje niekuomet nebuvo.

70Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 301 straipsniu, teismas

Nutarė

71ieškinį atmesti.

72Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė BUAB „Elnet Group“, atstovaujama bankroto administratorės... 7. 2.... 8. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. lapkričio 14 d. nutartimi... 9. 3.... 10. Teigė, jog Juridinių asmenų registro duomenimis nuo 2009 m. lapkričio 19 d.... 11. 4.... 12. Iš perduotų ieškovės buhalterinių dokumentų – sąskaitų likučių,... 13. 5.... 14. Pažymėjo, jog bankroto administratorei įrenginys su priedais nebuvo... 15. 6.... 16. Bankroto administratorė ne kartą žodžiu ragino atsakovą perduoti ieškovei... 17. 7.... 18. Teigė, kad ieškovės turtas buvo išvaistytas. Dėl atsakovo neveikimo... 19. 8.... 20. Atsakovas su pateiktu ieškiniu nesutinka ir prašo ieškinį atmesti kaip... 21. 9.... 22. Ieškovė pagal nurodytą projektą turėjo įsipareigojimų MITA, įmonei su... 23. 10.... 24. Atsakovas paaiškino daug kartų kreipęsis į ieškovės akcininkus A. S. ir... 25. 11.... 26. Nurodytas bankroto administratorius perėmė (duomenys neskelbtini)... 27. 12.... 28. Ieškovės bankroto administratorius pateikė papildomus rašytinius... 29. 13.... 30. Laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio iki gegužės mėnesio ieškovė turėjo... 31. 14.... 32. Ieškovė 2015 m. kovo 12 d. buvo sudariusi su UAB „A&A Logistics“... 33. 15.... 34. Bankroto administratorius teigė, jog nustatyti duomenys ir ieškovės... 35. 16.... 36. Pažymėjo, kad atsakovas, sumokėdamas už įrenginį, privalėjo užtikrinti... 37. 17.... 38. Teismo posėdyje byloje dalyvaujantys asmenys palaikė pozicijas, išdėstytas... 39. Teismas konstatuoja:... 40. I.... 41. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 42. 18.... 43. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. lapkričio 14 d.... 44. 19.... 45. Kiekvieno privataus juridinio asmens veiklos tikslas – gauti pelną. Pelnas... 46. 20.... 47. Byloje pareikštus reikalavimus teisiškai kvalifikuoja ir atitinkamą teisės... 48. 21.... 49. Juridinis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė – kaip viena verslo veiklos... 50. 22.... 51. Įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos... 52. 23.... 53. Ieškovė reikalavimą atlyginti 10 880 Eur dydžio žalą dėl neperduoto... 54. 24.... 55. Tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo... 56. 25.... 57. Kaip jau minėta, 2015 metais ieškovė įsigijo įrenginį (duomenys... 58. 26.... 59. Teismo posėdžio metu atsakovas paaiškino, kad šis turtas – trumpalaikis,... 60. 27.... 61. Teismo posėdžio metu buhalterė D. T. nurodė, kad nebeįtraukė šio turto... 62. 28.... 63. Netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas savaime nesukelia žalos, kadangi... 64. 29.... 65. Teismo vertinimu, šiuo atveju byloje nėra pakankamai objektyvių įrodymų... 66. 30.... 67. Dėl to nėra pagrindo netikėti atsakovo paaiškinimu, kad atlikus... 68. 31.... 69. Ne mažiau svarbi aplinkybė yra ta, kad atsakovas aiškiai nurodė, kur... 70. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 straipsniu,... 71. ieškinį atmesti.... 72. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...