Byla 1-1212-859/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladimir Berezovskij sekretoriaujant Olgai Saveljevai (2018 m. balandžio 5 d.), Renatai Vanagienei (2018 m. balandžio 24 d.), dalyvaujant prokurorui Vladimirui Sergejevui, kaltinamajam D. G., jo gynėjui advokatui Adomui Liutvinskui, nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams M. K. ir Ž. K., jų atstovui advokatui Mindaugui Bliuvui, civilinei ieškovei V. B., civilinės ieškovės nepilnametės G. K., gim. , atstovams pagal įstatymą M. K. ir Ž. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje D. G., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), vidurinio išsilavinimo, nevedęs, neteistas, dirbantis ( - ), kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką – sunkų nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 135 straipsnio 1 dalyje.

3Teismas

Nustatė

4I. Įrodytos nusikalstamos veikos aplinkybės

51. D. G. 2017 m. birželio 11 d., apie 18:30 val., skvere, esančiame adresu Sapiegos g. 11, Vilniuje, kilus konfliktui tyčia sudavė vieną smūgį kumščiu nukentėjusiajam K. K. į veido sritį, kuris nuo patirto smūgio nukrito aukštielninkas ir galva atsitrenkė į tako asfaltuotą dangą, taip padarydamas nukentėjusiajam K. K. poodinę kraujosruvą dešinės akies vokuose, galvos sumušimą, pasireiškusį odos nubrozdinimu ir muštine žaizda pakaušio dešinėje, kraujo išsiliejimu po kietuoju galvos smegenų dangalu ties kairiuoju pusrutuliu, galvos smegenų dešinės smilkininės skilties ir abiejų kaktinių skilčių sumušimu, pakauškaulio ir pleištakaulio lūžiais, t. y. sunkų sveikatos sutrikdymą, ir taip tyčia sunkiai sutrikdė nukentėjusiojo K. K. sveikatą.

6II. Kaltinamojo parodymai teisme

72. D. G. teisiamajame posėdyje kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad 2017 m. birželio 11 d. sportavo Kalvarijų g. esančiame sporto klube „GymPlius“, kai iš K. gavo žinutę, kad jis nori susitikti ir pasišnekėti. Pasidomėjo dėl ko. K. atsakė, kad tai susiję su jo mergina. Jis paskambino K. ir telefoninio pokalbio metu K. jam pasakė, kad turi nuotraukas. Paprašė jas jam atsiųsti. K. nuotrauką atsiuntė jam į socialinį tinklą. Nuotraukoje buvo K. ir jo mergina. Nuotrauką matė būnant sporto klube. Iš K. jam atsiųstos nuotraukos pamatė, kad K. kartu su jo mergina M. L. guli nuogi lovoje. Pokalbis telefonu su K. buvo tik dėl nuotraukos. Klausė, ar mergina be liemenuko, ar jie nuogi. Jis atsakė, kad taip. Dėl pamatyto jį ištiko šokas, nes buvo jausmai M.. Tuo metu mylėjo savo merginą. Pokalbis telefonu truko iki minutės laiko. K. pasiūlė susitikti ir aptartį incidentą (Tokią įvykių eigą patvirtina ir K. susirašinėjimas su M. L.). Susitarė susitikti Sapiegos g., Antakalnio mikrorajone. Aptarė susitikimo vietą. Nežino, kodėl K. atsiuntė nuotrauką. Vėliau turėjo spėjimų dėl to. Į Sapiegos g. išvažiavo iš karto po klubo. Nepabaigė treniruotės, nes ji nutrūko, kai pamatė nuotrauką. Negalėjo susikaupti. Važiavo išsiaiškinti situacijos. Nepasakė nei žodžio K., nes, kai pamatė nuotrauką, jį užpildė neaiški banga. Kelias truko apie 15 min. Važiavo viešuoju transportu. Buvo kamščiai. (Aiškiai suvokė aplinką, pastebėjo net kamščius. Nėra afekto) Kai bendravo su K. K., dar bendravo ir su M., kuriai rašė, buvo supykęs ir klausė, kodėl negali susitikti pašnekėti. Pradėjo vartoti necenzūrinius žodžius. Ji jam atsakydavo. Siūlė jai susitikti ir pasišnekėti dėl situacijos, tačiau ji nesutiko. Neatsimena, kiek buvo žinučių bendraujant su M.. Su K. K. bendraujant nebuvo daug žinučių. Bevažiuojant gal ir buvo susirašinėjimas su K.. Jam atrodo, kad neturėjo telefone interneto, todėl ir nesusirašinėjo. Pagrindinė žinučių tema su K. K. buvo santykių aiškinimasis dėl nuotraukos. Nuo nuotraukos atsiuntimo iki susitikimo su K. praėjo tikriausiai gal pusvalandis. Viso važiavo apie 20 minučių. Važiuodamas mąstė apie M.. Norėjo išklausyti, ką ji pasakys. Apie K. nemąstė nieko. Kai atvažiavo į sutartą vietą, į susitikimo su K. vietą atėjo iš viešojo transporto pusės. K. K. buvo prie „Express market“ parduotuvės, prie konteinerio. Kai jis priėjo prie K., jis jam nieko nesakė, tik šyptelėjo. Prisiminė nuotrauką ir sudavė kumščiu į žandikaulį. Sudavė vieną kartą kaire ranka į dešinį žandikaulį. Tyčia netaikė į šią vietą. K. pargriuvo ant asfaltuotos kelio dangos (teisėjo pastaba: 1) į teisėjo klausimą kaltinamasis atsakė, kad - „K. nukrito ne ant lygaus paviršiaus. Buvo dirvožemis su akmenukais. Nebuvo visiškai asfalto <...> buvo įvairaus dydžio akmenys. Buvo žemė ir akmenys. K. nekrito ant bortelio, nepamenu. Stovėjome ant asfaltuotos dangos, o krito ant žemės į šoną, kiek pamenu“; 2) į nukentėjusiųjų atstovo klausimą atsakė – „paviršius, ant kurio krito K., buvo žemės ir akmenukų. Gaunasi, kad buvo kietas paviršius. Danga buvo neasfaltuota, kur jis krito.“.). Nežino, kodėl sudavė į žandikaulį. Nemąstė. Gavosi iš efekto būsenos. Nebuvo specialiai taikyta ten. Ta mintis kilo, kai buvo prie pat K., o iki to bandė susirašyti su M.. Smūgis K. nebuvo apgalvotas. Neplanavo suduoti smūgių. K. negrasino. Neparodė, kad jis yra piktas (kontroliavo emocijų išraišką?). Vertina, kad sudavė nestipriai. Nežino, dėl ko K. prarado sąmonę, nuo smūgio, ar nuo atsitrenkimo. Kai K. nukrito jis pasimetė. Jis nukrito stovėdamas atgal. Kai pamatė, kad jis guli, nesuprato, kas įvyko. Šaukė jį vardu, bet K. nieko neatsakė. Tuomet suprato, kad jis be sąmonės guli ant žemės. Ieškojo žmonių, kurie padėtų. Paprašė, kad iškviestų greitąją. Pribėgo prie K., pradėjo laikyti jo galvą. Po kelių minučių atvažiavo policija, papasakojo, kas įvyko ir K. išvežė greitoji. Anksčiau su K. bendravo. Buvo draugai. Pas jį namuose buvo. Jis žinojo, kad jis bendrauja su M.. Jis nenorėjo taip padaryti. Buvo šoko būsenoje. Dar kartą atsiprašo dėl įvykusio. Nenorėjo, kad taip įvyktų. Labai gailisi. Ligoninėje nebuvo. Kelis kartus buvo atėjęs iki K. mamos, tačiau ji neigiamai reagavo į tai, todėl nesistengė daugiau užmegzti ryšio. Su kitais asmenimis bandė susisiekti, taip pat skambino į ligoninę. Žino, kokia K. būsena šiuo metu, kad jam blogėja situacija. Būdamas ( - ) metų užsiiminėjo kikboksu. Sportavo nuo ( - ) m. iki ( - ) m. amžiaus. Šios sporto šakos šiuo metu nesportuoja. Kikbokse dažniausiai suduodami smūgiai kojomis į kūną. Tikslas yra nugalėti priešininką t. y. laimėti kovą nokautu arba taškų skaičiumi. Nokautas – tai, kai po 10 sek. negali atsistoti dėl smūgio. Dažniausiai suduodami smūgiai į galvą nokauto metu. 3 metus lankant kikboksą jam nebuvo išsivystę smūgiai iki automatizmo. Buvo anksčiau užpuolę ir jis negalėjo apsiginti, todėl mano, kad jo smūgiai nebuvo išvystyti. Metė sportą, nes rega pradėjo prastėti nuo smūgių. Supranta smūgio pasekmes. Supranta, kad smūgio sudavimas į galvą yra pavojingas.

8Dėl sutrumpinto įrodymų tyrimo

93. Kaltinamasis nėra kaltinamas padaręs labai sunkų nusikaltimą. Pastarasis padarė tyčinį sunkų nusikaltimą (BK 11 straipsnio 5 dalis, 135 straipsnio 1 dalis). Po kaltinamojo akto paskelbimo teismui pareiškė, kad prisipažįsta esą kaltas, pageidavo tuoj pat duoti parodymus ir sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami. Nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės nekelia abejonių. Su tokiu sutrumpintu įrodymų tyrimu sutinka prokuroras ir gynėjas. Todėl teismas, apklausęs kaltinamąjį ir įvykdęs Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau nuosprendyje – BPK) 291 str. reikalavimus, įrodymų tyrimą nutraukė (BPK 273 straipsnis).

10III. Teismo išvados ir motyvai

114. Nukentėjusysis Ž. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad sūnus K. K. gyveno kartu su savo mama ir yra ( - ) ( - ) klasės moksleivis. Nors sūnus gyveno atskirai, su juo labai daug bendravo, labai dažnai susitikdavo, nuolat palaikė ryšį. Sūnų galėtų apibūdinti kaip paklusnų gerą vaiką, pažangų moksleivį. Jis buvo ramaus būdo vaikinas, absoliučiai nekonfliktiškas, neagresyvus, kilus kažkokiam ginčui, visada stengėsi ieškoti kompromisų, ginčą išspręsti pokalbiu. Dar iki 2017 m. birželio 11 d. teko kalbėtis su sūnumi ir pokalbio metu paaiškėjo, kad jam buvo nepriimtinas konflikto sprendimas kažkokio fizinio smurto panaudojimu, ir, kaip suprato, jis niekada nėra taip pasielgęs, t. y. niekada nebuvo dalyvavęs kažkokiose muštynėse. 2017 m. birželio 11 d., apie 19:00 val., buvo namuose ir tuo metu paskambino iš Santariškių vaikų ligoninės ir pranešė, kad sūnus yra pristatytas į šią ligoninę. Kartu su žmona iš karto nuvyko į ligoninę. Ligoninėje sužinojo, kad K. būklė yra labai sunki, kritiška. Į ligoninę jis buvo pristatytas dėl sunkios galvos traumos. Tą pačią dieną jis skubiai operuotas. Po operacijos K. būklė išliko labai sunki ir tokia yra iki šiol. K. po patirtos galvos traumos nebuvo atgavęs sąmonės, jo gyvybė palaikoma medicininės įrangos ir medikamentų pagalba. Atvykęs į ligoninę sutiko K. draugus M. G. ir Kan. K.. Po kurio laiko sužinojo, kad K. buvo nuėjęs susitikti su D. G. pasiaiškinti dėl 2017 m. birželio 10 d. padarytos nuotraukos, kurioje K. buvo su M.. Kiek sužinojo, D. buvo M. vaikinas ir K. norėjo paaiškinti D. šios nuotraukos atsiradimo aplinkybes. Jie susitiko skvere, esančiame Sapiegos g. 11, Vilniuje, ir ten D. sudavė K. smūgius, tokiu būdu jį sužalojo, traumavo K. galvą. Daugiau jokių detalių nežino, nei kaip vyko muštynės, nei į kurias kūno vietas, nei kuo mušė. Žmona jam pasakojo, kad 2017 m. birželio 11 d. vakare išeidamas iš namų K. jai pasakė, kad eina pasikalbėti su pažįstamu, su M. vaikinu dėl kažkokios nuotraukos. Iki šiol sūnaus būklė yra labai sunki (1 t., b. l. 63-65).

125. Nukentėjusioji M. K. ikiteisminio tyrimo davė analogiškus parodymus kaip ir nukentėjusysis Ž. K. (nuosprendžio 4 pastraipa). Parodė ir tai, kad 2017 m. birželio 9 d. K. kartu su klasės draugais išvyko į sodybą švęsti mokslo metų pabaigtuves. Tarp tų klasiokų buvo ir jo klasiokė M.. Kiek žino, K. su M. siejo tik draugiški, bičiuliški santykiai. Namo sūnus grįžo 2017 m. birželio 11 d., apie 16:00-16:30 val. Jis buvo labai geros nuotaikos, sakė, kad toje sodyboje gerai praleido laką. Bevakarieniaujant K. papasakojo, kad būnant toje sodyboje jie ežere maudėsi nuogi. Paskui sakė, kad kažkaip gavosi, kad jis su M. šoko į lovą ir ji kažko paprašė juos nufotografuoti, kaip K. išsireiškė, „dėl bajerio“. Visą tai jis pasakojo labai nuotaikingai. Tada K. pasakė, kad dabar reikės nueiti pasiaiškinti su jos tuometiniu vaikinu ir išaiškinti, kad tarp M. ir jo nėra ir nebuvo santykiu kaip tarp vaikino ir merginos. K. patikino ir nuramino, kad jis pažįsta tą žmogų ir nieko blogo nenutiks. Netrukus K. apsirengė ir išėjo susitikti su M. vaikinu. Sutarė, kad kai baigsis jų susitikimas K. parašys žinutę, kad viskas gerai, nes jis dar planavo susitikti su kitais draugais ir namo grįžti vėliau. K. išėjus, prisnūdo. Pabudusi, pasitikrino telefoną ir pamatė, kad K. žinutės nėra. Tada jam išsiuntė žinutę su klaustuku. Negavusi atsakymo, po kiek laiko paskambino K.. Atsiliepė nepažįstamas asmuo, kuris prisistatė Santariškių klinikų gydytoju ir pasakė, kad sūnus yra ligoninėje ir jis yra labai sunkios būklės. Iš karto nuvažiavo į ligoninę. Ligoninėje gydytojai pasakė, kad sūnaus būklė yra kritinė, labai sunki. Jį operavo, tačiau sužalojimų metu buvo labai stipriai pažeistos smegenys ir operacijos metu nepavyko pašalinti šių padarinių. Sūnaus būklė iki šiol yra labai sunki, jis yra ( - ), po šio sužalojimo nebuvo atsigavęs, šiuo metu guli ( - ) paliatyvioje palatoje, kas reiškia, kad ligonis yra nepagydomas, į tokias palatas guldo asmenis, kurie neturi galimybės pasveikti ir išgyventi. Atvažiavusi tą vakarą į ligoninę matė, kad ligoninėje buvo M. ir K. draugas Kan.. Trumpai pakalbėjusi su M. sužinojo, kad K. sužalojo tas jos vaikinas, kaip dabar žino D. G.. Vėliau dar po kiek laiko girdėjo, tik neatsimena iš ko, kad tas įvykis, kurio metu buvo sužalotas sūnus, įvyko parkelyje, Sapiegos g., kad ten D. sumušė sūnų. Asmeniškai D. nepažinojo, jų namuose jis nesilankė, tačiau jau po šio įvykio bendraudama su savo pažįstamais išgirdo, kad D. yra labai agresyvus vaikinas, linkęs viską aiškintis smurtu. Ypatingai tai liečia tas situacijas, su kuriomis yra susijusi M.. Kai kažkas nutikdavo, kur buvo įsivėlusi M., D. tapdavo neprognozuojamas ir nekontroliuojantis savo agresijos. Taip pat girdėjo, kad jis yra lankęs kovos menų užsiėmimus, mokėjo ir žinojo, kur reikia sudavinėti smūgius. Mano, kad būtent dėl to jis taip stipriai sužalojo K. (1 t., b. l. 74-76).

136. Liudytoja M. L. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad K. K. pažįsta 9 metus, nes nuo antros klasės su juo kartu mokosi, yra klasiokai. K. gali apibūdinti kaip nekonfliktišką, ramaus būdo, visiškai neagresyvų vaikiną. Juos siejo labai geri draugiški santykiai, artimai bendravo tiek mokykloje, tiek laisvu laiku. Su juo buvo labai geri draugai, jokių intymių santykių tarp jų nebuvo. D. G. pažįsta nuo 2016 m. balandžio 28 d. Su juo susipažino per bendrus pažįstamus ir pradėjo su juo bendrauti, jų santykiai artimi, intymūs. Jį supažindino su savo draugais, tarp kurių buvo ir K.. D. pradėjo bendrauti su K., jie tapo draugais. Dėl jos santykių su D. gali pasakyti, kad, kol bendravo, tarp jos ir D. pasitaikydavo visokių ginčų dėl įvairių kažkokių nereikšmingų priežasčių, iš to kildavo konfliktų. D. buvo labai pavydus ir, kiek žino, pavydėjo jos bendravimo su K.. 2017 metų kovo-balandžio mėnesiais su D. buvo išsiskyrę dėl tų nuolatinių barnių ir ginčų, bet vėliau susitaikė ir toliau palaikė artimus santykius. D. nebuvo agresyvus, tačiau greitai susinervindavo, užsiplieksdavo. Būdamas susinervinęs, pradėdavo rėkti, vartodavo visokius įžeidžiančius, necenzūrinius žodžius. Niekada nematė, kad jis smurtautų ko nors atžvilgiu, jos atžvilgiu jis niekada nesmurtavo. 2017 m. birželio 9 d. vakare ji ir 8 klasiokai, tarp kurių buvo ir K., nuvažiavo į sodybą, esančią Anykščių r., nes norėjo kartu atšvęsti ( - ) klasės baigimą. Atvykę į tą sodybą linksminosi, kažkiek vartojo alkoholio. Toje sodyboje planavo būti iki 2017 m. birželio 11 d. pietų. 2017 m. birželio 10-11 d. naktį, kelintą valandą neatsimena, su klasiokais nusprendė nuogi nusimaudyti ežere. Tarp tų besimaudančių buvo ji, K. ir kiti klasiokai. Išsimaudę ežere grįžo į namą ir, kadangi buvo šalta, ji atsigulė ant lovos ir apsiklojo antklode. Ji tuo metu buvo visiškai nuoga. Taip pat su ja po antklode atsigulė K.. Jis taip pat buvo nuogas. Buvo prisiglaudę, nes buvo šalta ir šildėsi. Išskyrus prisiglaudimą, tarp jų nebuvo jokių santykių. Tuo metu į kambarį užėjo klasiokė ir juos nufotografavo. Taip gavosi, kad ji nufotografavo per „Facebook“ svetainę ir šita nuotrauka iš karto pateko į internetinę klasės grupę. Po šios nuotraukos pasirodymo K. susirūpino, kad ją atsitiktinai gali pamatyti D. ir neteisingai viską suprasti, ir pasakė, kad bandys susitikti su D. ir jam viską paaiškinti. 2017 m. birželio 11 d., apie 15:00 val., visi grįžo į Vilnių ir K. parašė, kad susirašė su D., siūlė susitikti ir pasikalbėti. Buvo susiskambinę. K. išsiuntė jam nuotrauką ir pasakė, kad nori paaiškinti viską dėl jos. K. pasakė, kad jie su D. susitarė susitikti parkelyje Sapiegos g.. Visą tą laiką, kol K. susirašinėjo su D., jis tuo pačiu metu paraleliai rašė ir jai. Kažkuriuo momentu, tuo pačiu metu jai pradėjo skambinti D., tačiau ji neatsiliepė. Neatsiliepusi į jo skambučius, jam surašė ilgą žinutę su paaiškinimais, pasakė apie tas maudynes, kad prigulė vien dėl nuotraukos, kad tai buvo viskas dėl juoko. D. kelis kartus pakartojo, kad tarp jos ir K. nieko nebuvo ir nėra. D. pradėjo visaip ją įžeidinėti. Kažkuriuo momentu, apie 18:00 val., gal truputį vėliau, K. parašė, kad išlipo Sapiegos stotelėje ir eina link parkelio. Jam kažką taip pat atrašė, pasakė, kad susisiektų su ja po pokalbio su D.. Su K. tai buvo jos paskutinis susisiekimas. Tuo momentu ir D. jai nustojo rašyti. Apie 19:00 val. jai parašė D., atsiprašinėjo, sakė, kad susitiks rytoj ir pasikalbės. Ji pradėjo rašyti K., jis neatsakė. Tada jam pradėjo skambinti ir atsiliepė greitosios medicinos pagalbos medikas, kuris pasakė, kad K. yra sužalotas ir šiuo metu yra be sąmonės. Medikas paklausė K. tėvų telefono numerio. Greitai per pažįstamus sužinojo tėvų numerius ir juos perdavė medikams. Po pokalbio su medikais paskambino D., išvadino jį žvėrimi, apšaukė, kad sužalojo K.. D. pasakė, kad šiuo metu K. išvežtas į Santariškių ligoninę, sakė, kad K. pats su juo žiauriai pasielgė, todėl taip gavosi. Daugiau su D. taip pat nebendravo. Tą pačią dieną buvo nuvykusi į Santariškių ligoninę, kur sužinojo, kad K. buvo padaryta rimta galvos trauma, kad jis skubos tvarka buvo operuojamas. Keik žino, K. būklė iki šiol yra labai sunki, jis šiuo metu yra ligoninėje. Kaip konkrečiai buvo sužalotas K., nežino. D. nieko nesakė, nepasakojo. Tiesiog žino, kad susitikimo su D. metu K. buvo padarytas šis galvos sužalojimas (1 t., b. l. 124-127).

147. 2017 m. birželio 14 d. apžiūros protokolo duomenimis apžiūrėtas M. L. G. mobiliojo ryšio telefono aparatas „iPhone SE“. Nustatyta, kad:

157.1. Įjungus SMS parnešimus matomas 2017-06-11 susirašinėjimas, kuris prasideda 17:51. Jis vyksta su D. G., kontaktuose įrašytu kaip D. G.: pranešimas: „Skambino: ( - ) 2017.06.11 17:51; Telia“; M. L. G.: „Sakė k. atsiuntė tau nuotrauką, noriu paaiškinti, kas vyko: nusprendėm panos išsimaudyt pusnuogės ir viduj atėję su K. prigulėm nuotraukai, neprasinešėm, neprasi... (aut. pastaba – necenzūriniai žodžiai keičiami „...“), tik fotkei prigulėm, atrodo žiauriai, bet alkoholis darė savo, prisiekiu, daugiau nieko tarp mūsų nebuvo ir nebūtų buvę, tik tiek, kad nusifotkinom, žinau, kad negražu, tsg buvau belekaip girta ir atrodė, kad visi savi ir ..., labai tavęs atsiprašau, nenoriu, kad galvotum, kad išdaviau tave ar kažkas panašaus, suprantu, kad labai negerai atrodo, ir labai gailiuos, kad taip ...“; D. G.: „Sėkmės tau gyvenime. Mes tuoj susitiksim“; M. L. G.: „Nusiraminsi, tada susitiksim“; D. G.: „Nejuokauk .... Aš tiesiai pas tave namo lėksiu“; M. L. G.: „Baik, prašau, nereikia tų scenų“; D. G.: „G. numeris du .... Bus scena“; M. L. G.: „Prašau, nedaryk nieko tsg. Nieko nebuvo tarp mūsų“; D. G.: „Per vėlu. ... .... Aš tau gyvenime neatleisiu, nebegersi daugiau ir milijoną čiulpimų darysi .... Netūrėtu būt bėdų tau, patyrus matau. Tu ... atsakysi kažką ar ne? Tu atsiklaupus atleidimo maldaut turėsi“; M. L. G.: „Aš noriu pakalbėt kaip suaugę žmonės be emocijų. Gailiuosi savo veiksmų. Bet nieko daugiau neįvyko“; D. G.: „Be emocijų? Va tau emocija, buvau tave išdavęs porą kartų su kitom panom“; M. L. G.: „Nemanau, kad tai tiesa“; D. G.: „:). Su kuo smigai .... Aš tau taip ... pliuxą žinok ir mamai tavo ft parodysiu. Dl to ir lekiu pas tave“; M. L. G.: „Nu, aš jau papasakojau viską mamai. Nzn, ar duos naudos. Bet nesusitiksiu aš su tavim. Nes pliuxos nnr gaut. Smigau viena“; D. G.: „Pasakysiu, kad narkomanė plius“; M. L. G.: „Prašom“; D. G.: „Nereikėjo šūdą malt. Nusipelnei visko, kas nutiks, tsg priimk“; M. L. G.: „Nu, aš nežinau, gal geriau nusiramink“; D. G.: „Arba pliuxą arba čiulpi, tavo pasirinkimas. Rinkis. Duodu minutę. Ir paimk man 4 eurus“; M. L. G.: „Jei nevažiuosi čia, tai okei susitarsim, manau, kažką. Bet nenoriu susitikt dbr, kai tu toks nervuotas“; D. G.: „Kaip tu drįsti? Tu tu tsg lėkt db pas mane. Nenervuotas aš, ramus. Tsg rašau tiesą“; M. L. G.: „Tikriausiai“; D. G.: „Tai kdl dar nesusiruošei pas mane?“; M. L. G.: „Eik su savo tom panom, kur išdavei, geriau susitik. Palengvės tau gal. Nusiraminsi“; D. G.: „Oi, ne 4, o 7e“; M. L. G.: „Viską pašnekėsim, kai nusiraminsi“; D. G.: „Aš ne tokia abortiška šiukšlė kaip tu, parūpink pinigus man. Prie gimnazijos tavo už 20 mon. Min. Su 7e. Ruošk gerą atsiprašymo kalbą. Kol apsiraminau“; M. L. G.: „Atiduosiu, tik teks luktelt dienelę. Ryt pašnekėsim“; D. G.: „Aš atsiprašau, ryt susimatysim“; pranešimas: „Sunday (sekmadienis – iš anglų kalbos) 19:56“; D. G.: „Aš tikrai nenorėjau, kad taip viskas būtų, bet kaip jūs galėjot taip su manim pasielgt? Alkoholis čia ne prie ko. Aš jo tikrai atleidimo prašysiu“; M. L. G.: „ŽVERIS TU ESI. LINKIU TAU TO PATIES, KĄ PADAREI JAM“; D. G.: „Baik, prašau. Aš labai tikiuos, kad jam viskas gerai“.

167.2. Įjungus „Facebook“ svetainės „Messenger“ susirašinėjimų paskyrą matomas 2017-06-11 M. L. G. susirašinėjimas su K. K. Susirašinėjimo pradžia 17:47 val.: pranešimas: „SUN (sekmadienis – iš anglų kalbos) 17:47“; K. K.: „D. parašiau“; M. L. G.: „Nu nu. Ką jis“; K. K.: „Dar nzn“; M. L. G.: „Laikykis“; K. K.: „Viskas per tave ir per tavo papus. Klausia, ar kažką tu padarei jau“; M. L. G.: „Ups. Ką sakysi“; K. K.: „Nu na. Jau paskambino, prašo fotkių“; M. L. G.: „Wat .... Tsg pasakyk, kad susitiktumėt. Tu ramiai paaiškintum. Nes iš ft jis prisigalvos visko“; K. K.: „Negali“; M. L. G.: „Eina .... Sakyk ... 10min ir vsio. Nu tai jūs meetinsit ar kas dbr vyksta. Prašau, nesiųsk nepaaiškinęs bent jau“; K. K.: „Nusiunčiau“; M. L. G.: „Eina ...“; K. K.: „Vėliau susitiksim“; M. L. G.: „Ką jis atrašė“; K. K.: „Dbr nieko dar“; M. L. G.: „... jis paskambino mano mamai. Ir pasakė, kad atvažiuoja manęs užmušti“; K. K.: „...“; M. L. G.: „Kas per ...“; K. K.: „O aš su juo už 20min prie expreso susitinku“; M. L. G.: „... man tavęs, žinok, gaila. ... taigi čia vps ... tau bus“; K. K.: „Ką jau padarysi. Fotkikės tai žoskos“; M. L. G.: „Na taip“; M. L. G. K. K. nusiuntė nuotraukas, kuriose dalis aukščiau pateikto jos susirašinėjimo su D. G.; M. L. G.: „Ta prasme jis mane sumuš, man atrodo. Eina .... Su kuo aš draugavau“; K. K.: „Bėk iš namu tsg. Ar ką. Čia jau nesveika“; M. L. G.: „Va būtent“; K. K.: „Nu, ką. Varau rjnan“; M. L. G.: „O dieve. Sėkmės ir stiprybės“; K. K.: „Round 2 pas tave cj bus“; M. L. G.: „Pasuk iškart po to“ (1 t., b. l. 130-141).

178. Liudytojas Kan. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad K. K. pažįsta 12 metų, nuo paruošiamosios į mokyklą grupės. Jų santykiai buvo labai geri. K. yra geriausias draugas. Jie kartu leisdavo daug laiko, bendravo tiek mokykloje, tiek už mokyklos ribų. K. gali apibūdinti kaip labai ramų, visiškai nekonfliktišką, neagresyvų žmogų, labai įšsilavinusį, turintį neigiamą požiūrį į smurtą bet kokiame pavidale. Pats lankė įvairių kovos menų treniruotes, kad mokėtų apsiginti, jei atsirastų poreikis ir ne kartą kvietė K. eiti į tas treniruotes kartu. K. niekada nesutiko eiti kartu su juo, jo tai nedomino. Bandė jam paaiškinti, kad kiekvienas vaikinas turi mokėti apsiginti, gindamasis suduoti smūgį, bet K. tas buvo nepriimtina, jis niekada nesiveldavo į kažkokius konfliktus, į kažkokias muštynes, jis tiesiog pasitraukdavo. Jau apie 2 metus pažįsta D. G.. Su juo susipažino per jų klasiokę M. L. G., kuri atsivedė D. į jų kompaniją. M. draugavo su D., jų santykiai buvo artimi. M. pradėjus bendrauti su D., jie irgi su juo pradėjo draugauti. D. ne kartą lankėsi jo namuose, dažnai su juo bendraudavo. Iš vienos pusės, D. buvo geras vaikinas, dirbo ( - ), jam patiko darbas su vaikais. Iš kitos pusės, jis buvo labai staigiai užsiplieskianti asmenybė, pakakdavo kažkokios smulkmenos pokalbyje ir matydavosi, kad jis sunkiai valdosi, atrodė, kad jis gali panaudoti smurtą. D. daug metų mokėsi įvairių kovos menų, lankė kovų be taisyklių treniruotes. Savo mokėjimu kautis labai dažnai pasigirdavo, girdamasis, ne kartą yra sakęs, kad „gali išjungti bet kurį iš mūsų vienu smūgiu“. Sakė, kad nori pabadyti gatvėje įsivelti į muštynes ir išbandyti savo jėgas, ir visus savo sugebėjimus muštis. Jis labai mėgo kovos menų mokėjimo demonstravimą, ne kartą ateidamas atsinešdavo dvejas poras bokso pirštinių ir kviesdavo bei siūlydavo susimušti. Keletą kartų su juo pasiboksavo, bet kelis kartus šių treniruočių metu nukentėjo nuo D. veiksmų, jis per stipriai sudavė, skaudėjo, todėl nebepriėmė daugiau jo pasiūlymų pasimušti, pasitreniruoti ir išbandyti jėgas. 2017 m. birželio 9 d. kartu su savo klasiokais, tarp kurių buvo M. ir K., nuvyko į sodybą Utenos r., kur šventė ( - ) klasių pabaigimą. 2017 m. birželio 10 d. vakare, gal naktį, su klasiokais ir klasiokėmis sugalvojo išsimaudyti nuogi ežere. Ta sodyba yra atokioje vietoje, toli nuo žmonių ir, sugalvoję, taip ir padarė. Išsimaudžius, visi grįžo į namą. Kadangi po maudynių buvo šalta, tai M. su K. atsigulė ant lovos ir užsiklojo antklode. Jie po antklode atsigulė taip, kaip maudėsi, t. y. nuogi. Kažkas iš ten buvusių klasiokų juos nufotografavo, kiek girdėjo, M. prašymu. Tai buvo daroma dėl juoko, tarp jų nebuvo jokių santykių, jie tiesiog gulėjo po antklode. Kitą dieną, t. y. 2017 m. birželio 11 d., M., peržiūrėjusi savo telefoną, pamatė, kad netyčia išsiuntė tą nuotrauką į klasės bendrą pokalbių svetainę. Jis, M. ir K. pasikalbėjo ir K. pasakė, kad negerai atsitiko, kad D. irgi gali pamatyti tą nuotrauką, kad reikia iki jam ją pamatant su juo susitikti ir pabandyti viską paaiškinti. 2017 m. birželio 11 d., apie 17:00 val., visi grįžo iš tos sodybos ir K. pasakė, kad eis susitikti su D., kad pabandys su juo pasikalbėti ir viską paaiškinti. Dar prieš jam tą pasakant, M. sakė, kad pati pabandys jam paaiškinti, bet K. pasakė, kad jai vienai tikrai neverta eiti į susitikimą, kad D. yra labai pavydus, kad jo elgesys gali būti neprognozuojamas. Jis kelis kartus sakė K., kad eis kartu, nenorėjo jo paleisti vieno, buvo neramu dėl galimos D. reakcijos, bet K. kategoriškai pasakė, kad į susitikimą eis vienas, kad tai yra asmeninis dalykas. Kaip suprato iš K. nusiteikimo, jis planavo susitikti su D. tą pačią dieną, t. y. 2017 m. birželio 11 d. Grįžus, apie 19:00 val. paskambino M. ir pasakė, kad ką tik, jai paskambinus į K. telefono numerį, atsiliepė kažkoks medikas ir pasakė, kad K. yra Santariškių ligoninėje ir jo būklė yra labai sunki. Iš karto po to susitiko su M. ir nuvažiavo į Santariškių ligoninę, kur praleido visą naktį. Žino, kad K. buvo nustatyta labai sunki galvos trauma, kad jis buvo skubos tvarka operuojamas. M. papasakojo, kad 2017 m. birželio 11 d. vakare K. sutarė su D. susitikti Sapiegos skvere, D. sudavė K. ir jį sužalojo. Iš pradžių nežinojo, kaip D. sudavė ir kas konkrečiai nutiko, nors, matydamas K. ligoninėje, suprato, kad D. kažkuo sudavė K. į kairę veido pusę, į skruostą, žandikaulį, nes ant veido matėsi mėlynės. Vėliau iš bendrų draugų sužinojo, kad D. pats jiems pasakojo, kad, susitikęs su K. skvere bei K. tiesiant ranką pasisveikinti, jis nesusivaldė, kadangi ta nuotrauka jį įsiutino, ir nesusivaldęs sudavė K. delnu į kairę veido pusę. Nuo šio smūgio K. pargriuvo ir galva atsitrenkė į asfaltuotą tako dangą. Po šio smūgio ir pargriuvimo K. prarado sąmonę, po ko buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba ir K. išvežė į ligoninę. Iki šiol K. būklė labai sunki, kritinė (1 t., b. l. 149-152).

189. Liudytojas M. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad K. K. pažįsta apie pusę metų. Su juo susipažino, kai pradėjo mokytis ( - ) ir tapo klasiokais. Su K. labai gerai susidraugavo, pradėjo bendrauti ne tik mokykloje, bet ir laisvalaikiu. Juos siejo labai geri, draugiški santykiai. K. gali apibūdinti kaip labai ramų, visiškai nekonfliktišką, neagresyvų, išsilavinusį žmogų. D. G. asmeniškai nepažinojo ir nebendravo, bet yra girdėjęs daug pasakojimų iš klasiokų, kurie bendravo su juo. D. pažįstantys asmenys sakė, kad jis buvo agresyvus, greitai užsiplieskiantis, lankė įvairių kovos menų treniruotes, lankė kovos be taisyklių treniruotes. Kaip D. pateko į K. bendravimo ratą, nežino, jie kažkaip pradėjo bendrauti, D. draugavo su klasioke M. L. G.. Klasiokai pasakojo, kad D. ne kartą demonstravo savo fizinį stiprumą ir gyrėsi bei sakė, kad bet kurį iš K. kompanijos jis galėtų „išjungti“ iš vieno smūgio. Incidentas, kurio metu K. buvo padarytas rimtas galvos sužalojimas, buvo dėl nuotraukos, kurią ar tai K., ar tai M. nusiuntė D.. Pats į sodybą su klasiokais švęsti ( - ) klasės užbaigimo nevažiavo ir nuotraukos padarymo aplinkybių nežino, tik girdėjo, kad toje nuotraukoje buvo K. ir M., ir, kad paskui ši nuotrauka kažkaip pateko pas D.. Vėliau girdėjo, kad K. ir D. buvo susitikę, įvyko muštynės ir K. buvo sužalota galva. Po šio įvykio D. per atstumą matė Vilniaus mieste. Jis yra aukštesnis už K., fiziškai pranašesnis ir stipresnis (1 t., b. l. 154-156).

1910. Minėta, kad kaltinamasis teisme visiškai prisipažino kaltu (nuosprendžio 2 pastraipa). Pastarasis kaltę pripažino ir ikiteisminio tyrimo metu, kai pateikė paaiškinimą (2 t., b. l. 49) bei davė parodymus, kai jam buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą. O būtent, pripažino vieną kartą sudavęs kumščiu į veidą. Pažymėjo, kad nenorėjo sunkiai sutrikdyti K. K. sveikatą. K. pažįsta apie metus laiko. Susipažino per bendrus pažįstamus. Santykiai buvo draugiški, gana dažnai bendraudavo, susitikdavo, bendrai leisdavo laiką. Tarp jų niekada nebuvo jokių konfliktų. 2017 m. birželio 11 d., apie 17:00 val., buvo sporto klube „Gym Plius“, esančiame Kalvarijų g., kai gavo SMS pranešimą iš K., kur jis sakė, kad reikia susitikti, pasikalbėti. Atsakė, kad šiuo metu negali, nes sportuoja ir paklausė, kokiu klausimu jis nori pasikalbėti. K. atsakė, kad nori pasikalbėti apie jo merginą M. L. G., kuri yra K. klasiokė, ir sakė, kad tai jam nelabai patiks. Taip pat K. sakė, kad turi kažkokių nuotraukų, kaip suprato, su jo mergina, kurios irgi nepatiks. Visas tas pokalbis buvo susirašinėjimo pavidalu. Po pranešimo apie nuotrauką paskambino K., pasakė, kad atsiųstų nuotrauką. Tada K. atsiuntė nuotrauką, kur jis gulėjo lovoje su jo mergina. Jie buvo dalinai apsikloję, bet matėsi, kad jie buvo nuogi. Jo merginos buvo nuogi pečiai ir, kiek atsimena, dalinai matėsi apnuoginta krūtinė. Paklausė, ar ji be liemenuko. K. atsakė teigiamai. Labai susinervino dėl šios nuotraukos. Su savo mergina M. draugauja apie metus laiko, juos siejo labai artimi santykiai, nesitikėjo iš jos tokio elgesio, taip pat kaip iš K.. Tada susirašinėdami pranešimais su K. susitarė susitikti ir pasikalbėti. Sutarė susitikti parkelyje Sapiegos g. 11, Vilniuje. Apie 18:30 val. atvažiavo į nurodytą vietą ir pamatė ten jau buvusį K.. Priėjo prie jo, pasisveikino ir tuo metu užliejo pykčio banga, ir nesusivaldęs sudavė vieną kartą kumščiu K. į žandikaulį. Nuo šio smūgio K. pargriuvo ant asfaltuotos tako dangos ir, kaip pasirodė, gana stipriai atsitrenkė galva į asfaltuotą dangą. Po to, kai K. pargriuvo, iš karto prišoko prie jo. Nesitikėjo, kad smūgis bus toks stiprus ir, kad jis taip stipriai atsitrenks. K. nesudavė nė vieno smūgio, jo nesužalojo. Prišokęs prie K. pamatė, kad jis yra be sąmonės, jo akys buvo užmerktos. Kažkur iš galvos jam pradėjo bėgti kraujas. Pakėlė jo galvą nuo asfalto bei prilaikė. Tuo metu pro šalį ėjo kažkoks nepažįstamas vyras, kuriam pasakė, kad skubiai reikia iškviesti greitąją medicinos pagalbą, o pats visą laiką prilaikė K. galvą. Tas vyras paskambino bendruoju pagalbos numeriu 112 ir pranešė apie įvykį bei iškvietė pagalbą. Po kelių minučių atvažiavo policijos pareigūnai, kuriems papasakojo, kas atsitiko. Dar už kelių minučių atvažiavo greitosios pagalbos brigada. Atvažiavę medikai apžiūrėjo K. ir skubiai jį išvežė į ligoninę. Visą tą laiką, kol buvo vietoje, K. atsigavęs nebuvo, jis visą laiką buvo be sąmonės. Kai medikai išvežė K. į ligoninę, policijos pareigūnai jį sulaikė ir pristatė į policijos įstaigą. Suduodamas K. smūgį nenorėjo jo sužaloti, tiesiog nesusivaldė, nes buvo piktas, kad jo mergina išdavė su K.. Nuoširdžiai gailisi dėl to, kad nesusivaldė ir sudavė K. smūgį, labai pergyvena, kad jam padarytas toks sunkus sužalojimas, tikrai nenorėjo niekaip jo traumuoti (1 t., b. l. 182-184, 188).

2011. Savo parodymus D. G. patvirtino 2017 m. birželio 13 d. parodymų patikrinimo vietoje metu, kai pastarasis nurodė įvykio vietą - Sapiegos g. 11, Vilniuje, ir joje įvykusias aplinkybes, t. y., kad jis, 2017 m. birželio 11 d., apie 18:30 val., šioje vietoje susitiko su savo pažįstamu K. K., su kuriuo pasisveikino, vienas kitam pasakydami „labas“. Tuo metu jį užliejo pykčio banga ir jis kairės rankos kumščiu sudavė K. K. vieną smūgį į dešinės pusės žandikaulį. Panaudodamas manekeną parodė ir paaiškino, kad nuo jo suduoto smūgio K. K. pargriuvo ant asfaltuotos kelio dangos ir labai stipriai galva atsitrenkė į asfaltuotą dangą bei iš karto prarado sąmonę. Iš galvos K. K. pradėjo bėgti kraujas. Panaudodamas manekeną parodė ir paaiškino, kad, K. K. pargriuvus ir atsitrenkus galvą į asfaltuotą kelio dangą, jis iš karto prišoko prie jo, pakėlė galvą nuo asfalto, ją prilaikė. Prilaikydamas K. K. galvą, jis paprašė kažkokio praeivio, kad iškviestų medikus. Atvažiavus medikams, K. K. buvo skubiai išvežtas į ligoninę (2 t., b. l. 30-34).

2112. 2017 m. birželio 14 d. apžiūros protokolo duomenimis apžiūrėtas D. G. mobiliojo ryšio telefonas „iPhone 4S“. Nustatyta, kad, įjungus „Facebook“ svetaines „Messenger“ susirašinėjimo skiltį matomas 2017 m. birželio 11 d. dienos D. G. susirašinėjimas su K. K. (teisėjo pastaba - K. K.). Susirašinėjimo pradžia 17:27 val.: pranešimas: „SUN (sekmadienis – iš anglų kalbos) 5:27 PM (po pietų – iš anglų kalbos)“; K. K.: „Zdr. Ką tu ?“; D. G.: „Mieste, ką tu?“; K. K.: „Krc galvojau reik trumpam susitikt. Turiu ką papasakot“; D. G.: „Ok. kada nori?“; K. K.: „Už kokių 30-40 min. Į dušą varau“; D. G.: „kažką padarė ji jau? Aš negalėsiu taip greit“; K. K: „O kada galėsi ?“; D. G.: „Max 2h“; K. K.: „Nu dw. Raštelk, kai tik galėsi“; D. G.: „Kur jinai? Kur ji yra. ir siųsk ft“; K. K: „Ji jau xt cj“; D. G.: „Siųsk ft“; K. K.: „K. Krc dw susitinkam tsg, kad ir dbr. Čia plv per trupką aiškint“; K. K. D. G. nusiunčia nuotrauką, kurioje jis ir M. L. G. guli po antklode; K. K.: „Taip, ten aš“; D. G.: „Jinai be lifako?“; K. K.: „Jo. Nenoriu grūzint. Bet negaliu ir slėpt“ (2 t., b. l. 37-42).

2213. BIRT ataskaitų žiūryklės duomenimis 2017-06-11 18:37 val. gautas liudininko pranešimas, kad įvyko muštynės, sumuštas apie ( - ) metų vaikinas, galvos trauma, visi vietoje. Santariškių vaikų ligoninės slaugytoja Ž. pranešė, jog K. K. paaiškino, kad apie 18:30 val. Sapiegos g. 1C sumušė nepažįstami (1 t., b. l. 7-9).

2314. 2017 m. birželio 11 d. apžiūros protokolo duomenimis į įvykio vietą patekta nuo P. Sapiegos gatvės pusės. Priešais parduotuvę „Express Market“ matoma skverą juosianti tvora. Tvoroje matomi vartai praėjimui ir nuo vartų išasfaltuotas takas link pastato Nr. 11. Skvere nuo vartų iš dešinės stovi du dideli šiukšlių konteineriai. Prie šiukšlių konteinerių stovi apšvietimo stulpas, prie kurio stovi betoninė šiukšliadėžė. Priešais betoninę šiukšliadėžę ant asfaltuoto tako 8,5 m atstumu nuo pastato Nr. 11 sienos matoma raudonos spalvos dėmė, kuri panaši į kraują. Dėmė 13x5 cm dydžio. Nuo dėmės į kairę apie 25 cm atstumu ant asfalto guli cigaretės nuorūka (filtras). Nuo cigaretės nuorūkos į kairę 10 m atstumu ant žolės guli medinis mėlynais dažais dažytas pagalys. Pagalys 86x3x2 cm dydžio. Ant pagalio raudonos spalvos dėmių, panašių į kraują, nesimato. Įvykio vietoje daugiau raudonos spalvos dėmių nesimato. Žolė prie įvykio vietos neištrypta. Pastato langai nesudaužyti. Ant parduotuvės „Express Market“ pastato matoma tako vaizdo kamera, kuri gali apimti įvykio vietos teritoriją (1 t., b. l. 10-16).

2415. 2018-01-06 apžiūros protokolo duomenimis perklausyti Bendrojo pagalbos centro (toliau – BPC) pateikti garso įrašai:

2515.1. Perklausius garso įrašą _10.102.186.21_2017-06-11_18-37-27_25.06, ( - ), skambučio abonento Nr. ( - ), nustatyta, kad į BPC 2017-06-11 18:37 val. paskambino vyras, kuris paaiškino, kad Antakalnyje, Sapiegos parke, šalia pastato Sapiegos g. 1C, prie parduotuvės „Express Market“, tarp dviejų vaikinų įvyko muštynės, vienas iš jų yra sužalotas, guli ant žemės be sąmonės, jam reikia skubios medikų pagalbos;

2615.2. Perklausius garso įrašą 10.102.186.21_2017-06-11_18-42-08_25.01, ( - ), skambučio abonento Nr. ( - ), nustatyta, kad į BPC 2017-06-11 18:42 val. paskambino vyras, kuris teiravosi, ar greitai atvyks medikai Sapiegos g. 1C, kadangi sužalotam žmogui blogai, jis kraujuoja. BPC darbuotojas paaiškino, kad specialios tarnybos informuotos, vyksta į vietą;

2715.3. Perklausius garso įrašą 10.102.186.21_2017-06-11_18-52-36_25.06, ( - ), skambinančio abonento Nr. ( - ), nustatyta, kad į BPC 2017-06-11 18:52 val. paskambino vyras, kuris teiravosi, ar greitai atvažiuos medikai į įvykio vietą Sapiegos g. 1C, nurodė, kad policija jau seniai įvykio vietoje, bet niekaip nesulaukia medikų. BPC darbuotojas pranešė, kad visos specialios tarnybos informuotos;

2815.4. Perklausius garso įrašą 10.102.186.21_2017-06-11_18-46-31_25.05, ( - ), skambinančio abonento Nr. ( - ), nustatyta, kad į BPC 2017-06-11 18:47 val. paskambino vyras, kuris pranešė, kad Sapiegų parke, šalia pastato Sapiegos g. 1C, nukrito žmogus ir prasiskėlė galvą, jam kraujuoja iš galvos, jis yra be sąmonės ir prašė kuo skubiau atsiųsti medikus. BPC darbuotoja informavo, kad greitoji medicinos pagalba jau vyksta (1 t., b. l. 22-24).

2916. 2017-11-09 apžiūros protokolo duomenimis apžiūrėti UAB „Kilminė“ pateikti vaizdo kamerų įrašai:

3016.1. Apžiūrėjus failą Event20170611184008016, kurio trukmė yra 2 minutės 32 sekundės, nustatyta, kad matomas filmuojamas plotas – parkavimosi aikštelė, kur atvažiuoja ir išvažiuoja įvairūs automobiliai, gatvės dalis, kuria važiuoja automobiliai, iš abiejų gatvės pusių šaligatvis. Priešingoje gatvės pusėje matoma tvora, įėjimo vartai, už jų parkas. Matomi įvairūs praeinantys žmonės. Įrašo 2 minutę 22 sekundę matoma, kad pro parko vartelius išeina asmuo – vaikinas, apsirengęs tamsiomis kelnėmis ir striuke bei šviesiais marškiniais, pereina per gatvę ir nueina į parduotuvės patalpą;

3116.2. Apžiūrėjus failą Event20170611181807016, kurio trukmė yra 2 minutės 33 sekundės, nustatyta, kad įrašo 11 sekundę matoma, kaip iš parduotuvės patalpų išeina tas pats vaikinas tamsiomis kelnėmis, tamsia striuke, šviesiais marškiniais, pereina į kitą gatvės pusę, pro vartelius užeina į parko teritoriją. Jam užėjus į parko teritoriją, viršutinės kūno dalies to asmens nesimato, matomos tik kojos. Jis kelias sekundes pastovi prie vartelių, tada paeina į šoną (įraše į kairę). Jam praėjus kelis žingsnius į šoną matoma, kaip iš parko teritorijos palei tvorą taku prie to vaikino labai greitai priartėja kitas asmuo. Jam priartėjus prie pat to vaikino matomas kažkoks staigus judesys ir tas pirmas vaikinas pargriūna. Antras pritupia ar pasilenkia prie jo. Po kurio laiko matomas vaikinas, kuris išeina iš parko pro vartelius, pastovi prie gatvės, vėl grįžta atgal. Toliau įraše matomi du asmenys, kurie ateina parko taku ir prieina prie to pargriuvusio vaikino. Dar po kelių sekundžių vėl tas pats vaikinas išeina pro parko vartelius ir vėl grįžta į parko teritoriją. Taip pat viso įrašo metu matomi įvairūs praeinantys žmonės, važiuojantys automobiliai;

3216.3. Apžiūrėjus failą Event20170611182904016, kurio trukmė 2 minutės 32 sekundės, nustatyta, kad matoma kaip prie parko vartelių vaikšto žmonės, vienu momentu sustoja 3 asmenys. Įrašo 52 sekundę privažiuoja policijos automobilis, išlipa policijos pareigūnai, nueina į parko teritoriją, netrukus vienas pareigūnas su kažkokiu asmeniu grįžta, jį trumpai apžiūri ir įsodina į policijos automobilį, o pats grįžta į parko teritoriją. Po kiek laiko vienas policijos pareigūnas grįžta, atidaro galines automobilio dureles, pastovi, po to sėda į automobilį ir išvažiuoja. Netrukus iš parko teritorijos pro vartus išeina kitas policijos pareigūnas, po kiek laiko pradeda reguliuoti eismą ir įrašo 2 minutę 21 sekundę matoma kaip prie parko vartelių privažiuoja greitosios pagalbos automobilis, iš jo išlipa medikai, išima neštuvus ir nueina į parko teritoriją (t. 1, b. l. 41-44).

3317. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės Pirmosios kuopos Pirmojo būrio vyriausiojo patrulio V. K. 2017 m. birželio 11 d. tarnybinio pranešimo Nr. AP-1718 duomenimis 2018 m. birželio 11 d. patruliuojant kartu su vyriausiąja patrulę R. K. apie 18:44 val. iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus gavo pranešimą, kad L. Sapiegos g. 1C muštynės, sumuštas apie ( - ) metų vaikinas, galvos trauma, visi vietoje. Atvykus, pasitiko pranešėjas liudininkas T. P., kuris nurodė gulintį K. K., šalia stovėjo D. G., kuris paaiškino, kad susipyko su K. K. ir susistumdė L. Sapiegos g. 1C esančiame parke, K. K. nukrito ant žemės ir trenkėsi galva į betoninį takelį. Aiškinantis aplinkybes K. K. gulėjo ant žemės, kraujavo galvos sritis. Konfliktas kilo dėl abiem pažįstamos draugės (1 t., b. l. 45).

3418. Liudytojas T. P. parodė, kad 2017 m. birželio 11 d. vakare, tarp 17:00-18:00 val., išėjo įkvėpti gryno oro į parkelį, esantį Sapiegos g., Vilniuje. Būdamas parkelyje, atsisėdo ant suoliuko. Tarp 17:00-18:00 val. pamatė, kad į parkelio teritoriją atėjo jauno amžiaus vaikinas ir sustojo prie įėjimo į tą skverą. Visą tai matė šoniniu žvilgsniu, atidžiai to vaikino neapžiūrinėjo. Po kelių minučių taip pat šoniniu žvilgsniu pastebėjo, kad iš kitos pusės gana greitu žingsniu prie to pirmo vaikino priėjo kitas vaikinas. Jo irgi neapžiūrinėjo. Jie buvo šone, į juos pasisukęs veidu nebuvo, todėl ne viską konkrečiai matė. Priėjus tam antram vaikinui, girdėjo, kaip buvo pasakyti keli žodžiai, kas buvo sakoma negirdėjo, tiesiog girdėjo kažkokio trumpo pokalbio garsus. Tada taip pat šoniniu žvilgsniu pamatė kažkokį rankos švystelėjimą, kilstelėjimą, išgirdo smūgio garsą ir griuvimo bei atsitrenkimo į asfaltuotą taką garsą. Po to iš karto išgirdo vaikino balsą, sakantį „K., K.“. Tai viskas įvyko labai greitai, per kelias sekundes. Po viso to pilnai pasisuko ir pamatė, kad vienas vaikinas guli ant asfaltuoto tako, o antras tupi prie jo, purto jį ir vis kviečia vardu „K., kelkis, K.“. Tada priėjo prie jų ir paklausė, kas atsitiko. Tas vaikinas, gulėjęs ant žemės, nejudėjo, iš po galvos ant tako matėsi kraujas. Pasakė, kad kviečia greitąją medicinos pagalbą ir paskambino bendruoju pagalbos numeriu 112 bei pranešė apie įvykį. Iš pradžių atvažiavo policijos pareigūnai ir tik po kurio laiko greitoji medicinos pagalba. Atvykę medikai skubiai išvežė tą vaikiną į ligoninę. Jis taip ir nebuvo atsigavęs. Kol laukė specialiųjų tarnybų, tas antras vaikinas kažkurį laiką bandė gaivinti tą buvusį be sąmonės, kažkurį laiką tiesiog prilaikė jo galvą. Po to paleido ir tiesiog stovėjo šalia. Kol laukė specialiųjų tarnybų, tas antras vaikinas papasakojo, kad tarp jų įvyko konfliktas dėl jo merginos, kuri buvo jam neištikima su tuo pirmu vaikinu. Po to kai medikai išvežė traumuotą vaikiną, policijos pareigūnai sulaikė tą antrą vaikiną. Matė tik vieną rankos kilstelėjimą, po kurio buvo griuvimas ir, kaip suprato, tai buvo vienintelis smūgis, suduotas nukentėjusiajam, kadangi iš karto atsistojo ir pradėjo žiūrėti, kas ten vyksta. Tas antras vaikinas tam pirmam daugiau nė vieno smūgio nesudavė, priešingai, bandė jį atgaivinti (1 t., b. l. 158-160).

3519. Iš specialisto išvados Nr. G 1898/2017 (01) nustatyta, kad K. K.:

3619.1. Poodinė kraujosruva dešinės akies vokuose, kuri galėjo būti padaryta kietu, buku daiktu, galimai 1-3 parų laikotarpyje iki apžiūros 2017-06-13 13:30 val.. Neatmetama galimybė, kad ši kraujosruva taip pat galėjo susiformuoti ir po galvos smegenų operacijos, atliktos 2017-06-12;

3719.2. Galvos sumušimas: odos nubrozdinimas ir muštinė žaizda pakaušio dešinėje, kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu ties kairiuoju pusrutuliu, galvos smegenų dešinės smilkininės skilties ir abiejų kaktinių skilčių (daugiau kairės) sumušimas, pakauškaulio ir pleištakaulio lūžiai. Labiausiai tikėtina, kad sužalojimai padaryti kietu, neriboto paviršiaus daiktu ar plokštuma, neilgai trukus iki apžiūros greitosios medicinos pagalbos personalo 2017-06-11. Sužalojimai galėjo būti padaryti nugriuvus ir pakaušiu atsitrenkus į asfaltuotą tako dangą;

3819.3. Kairiojo II piršto žaizda, galimai padaryta aštriu daiktu, 1-3 parų laikotarpyje iki apžiūros 2017-06-13 13:30 val.. Kadangi žaizda yra gyjanti, jos kraštai sulipę, tai tiksliau pasisakyti apie jos padarymo mechanizmą nėra galimybės;

3919.4. Sužalojimai, pagal savo makroskopinį vaizdą, galėjo būti padaryti neilgai trukus vienas po kito;

4019.5. Poodinė kraujosruva dešinės akies vokuose atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą; galvos sumušimo sužalojimai vertinami visumoje ir pagal Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 6.6.1, 6.6.2, 6.6.4, 6.6.15 punktus atitinka sunkų sveikatos sutrikdymą; kairiojo II piršto žaizda atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą; visumoje, dėl galvos sumušimo sužalojimai vertinami sunkiu sveikatos sutrikdymu;

4119.6. Nustatyti sužalojimai nėra būdingi savęs žalojimui. Galvos sumušimas galėjo būti padarytas nugriuvus ir pakaušiu atsitrenkus į kietą, neribotą paviršių;

4219.7. Sužalojimų makromorfologinis vaizdas nenurodo jų padarymo būdo, t. y. savigynos ar puolimo;

4319.8. Poodinė kraujosruva dešinės akies vokuose galėjo būti padaryta tiek 1 tiesioginiu trauminiu poveikiu, tiek ir netiesiogiai dėl kraujo patekėjimo į minkštuosius audinius operacijos metu. Galvos sumušimo sužalojimai galėjo būti padaryti 1 trauminiu poveikiu. Kairiojo II piršto žaizda galėjo būti padaryta 1 trauminiu poveikiu;

4419.9. Sužalojimų vietose nėra pėdsakų, pagal kuriuos galima būtų spręsti apie įrankio (įrankių) kiekį;

4519.10. Sužalojimų vietose nėra pėdsakų, pagal kuriuos galima būtų spręsti apie įrankio (įrankių) formą, dydžius (1 t., b. l. 49-51).

4620. Iš konsultacinės specialisto išvados Nr. 0247/17 nustatyta, kad K. K. šiuo metu yra ( - ), prognozė yra nepalanki. K. K. būseną galima prilyginti socialinei žmogaus mirčiai, nes yra ( - ). Biologinė organizmo mirtis priklausys nuo slaugos kokybės bei bendros organizmo būklės (2 t., b. l. 84-96).

47Liudytojų, kurie nematė smūgio sudavimo, tačiau matė aplinkybes iš karto po įvykio, parodymai.

4821. Liudytojas V. W. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2017-06-11, 18:15 val. ar 19:15 val., ėjo pro Sapiegos gatvėje esantį parkelį. Praeidamas, šalia įėjimo į parką iš Sapiegos g. pamatė ant žemės gulintį vaikiną, kaip pasirodė, jauno amžiaus. Šalia to vaikino stovėjo dar du asmenys: jaunas vaikinukas, apie ( - ) metų amžiaus, ir vyras, apie ( - ) metų amžiaus. Tas vaikinas, kuris gulėjo ant žemės, buvo akivaizdžiai sužalotas. Praeidamas pro jį matė, kad aplink jo galvą ant žemės yra daug kraujo, tas vaikinas nejudėjo. Praeinant pro juos visus, susidarė įspūdis, kad tie asmenys, stovintys šalia to gulinčio vaikino, suteikinėja jam pagalbą, buvo įsitikinęs, kad jie jau iškvietė greitąją medicinos pagalbą ir tiesiog laukai atvažiuojančių medikų, todėl prie jų nepriėjo ir pagalbos nesiūlė. Maždaug po pusantros-dviejų valandų grįžinėjo pro tą parkelį. Grįždamas ėjo su savo mergina G.. Praeidamas pro tą vietą, kur prieš tai gulėjo tas vaikinas, pamatė policijos pareigūnus, kurie kažką aiškinosi. Priėjo prie jų ir papasakojo viską, ką matė prieš tai. Draugė nieko nematė, apie tą įvykį girdėjo tik iš jo žodžių. Kas nutiko tame parkelyje, kaip buvo sužalotas tas vaikinas, ar buvo kokios nors muštynės, nežino, nes to nematė (1 t., b. l. 162-163).

4922. Liudytoja G. P. ikiteisminio tyrimo metu patvirtino liudytojo V. W. parodymus, kad 2017-06-11 vakare, apie 19:00 val., susitiko su savo vaikinu V. W. žvėryno mikrorajone, kažkiek praleido laiko kartu ir gal po pusantros-dviejų valandų grįžinėjo namo. Grįždami ėjo pro Sapiegos gatvėje esantį parkelį. Praeidami pro parkelį pamatė ten daug policijos pareigūnų, jie kažką aiškinosi. Tada V. W. pasakė, kad, matyt, jie aiškinasi dėl to įvykio, kurį jis matė pareidamas. Jis papasakojo, kad eidamas į pasimatymą, kažkur prieš dvi valandas praeidamas pro tą parkelį, matė ant žemės gulintį vaikiną, jo galva buvo kruvina, pats vaikinas nejudėjo. Šalia jo buvo dar du žmonės: vaikinas, apie ( - ) metų amžiaus, ir vyras, apie ( - ) metų amžiaus. Atrodė, kad jie jau suteikė įmanomą pagalbą tam vaikinui, gal laukė medikų. Kaip buvo sužalotas tas vaikinas, V. W. sakė nematė, matė tik jau jį gulintį. Priėjo prie policijos pareigūnų ir viską papasakojo. Apie šio vaikino sužalojimo aplinkybes paaiškinti negali, nes nieko nematė (1 t., b. l. 166-167).

5023. Liudytojas J. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2017-06-11 vakare, tikslaus laiko neatsimena, bet tai galėjo būti apie 19:00 val., išėjo pasivaikščioti su šuniu į skverą, esantį Sapiegos g. 11, Vilniuje. Užėjus į skverą pastebėjo, kad prie skvero vartelių pirmyn atgal vaikšto vaikinas, apie ( - ) metų amžiaus. Jis buvo vienas. Tas vaikinas buvo nepažįstamas ir nematytas. Tuo metu šuo nubėgo už pastato kampo, todėl nuėjo iš paskos. Maždaug po 3 minučių išėjo iš už pastato kampo ir pamatė, kad ant asfaltuoto skvero tako guli vaikinas, apie ( - ) metų amžiaus, jis gulėjo ant nugaros, o tas pirmas vaikinas, kurį matė tik įėjęs į skverą, yra maždaug 1,5-2 metrų atstumu nuo to gulinčio. Iš karto nubėgo prie to gulinčio vaikino, jo akys buvo atmerktos, bet jis absoliučiai į nieką nereagavo. Pamatė ir išgirdo, kad jis labai sunkiai kvėpuoja, lyg knarkdamas. To kito vaikino pradėjo klausinėti, kas nutiko. Jis nieko nepaaiškindamas vis kartojo, kad tas gulintis vaikinas tiesiog griuvo. Tuo metu dar priėjo kažkokia moteris. Kadangi tas ant asfalto gulintis vaikinas labai sunkiai kvėpavo, jie jį apvertė ant šono. Versdamas ant šono, stengdamasis jį prilaikyti, paėmė jam už galvos, už pakaušio ir pastebėjo, kad jam iš pakaušio bėga kraujas. Tuo metu priėjo dar vienas nepažįstamas vaikinas, kuriam pasakė kuo skubiau kviesti medikus. Tas vaikinas paskambino ir iškvietė policiją bei greitąją medicinos pagalbą. Kol laukė atvykstančių medikų ir policijos pareigūnų, tas vaikinas, gulintis ant asfalto, atsigavęs nebuvo. Visą laiką to kito vaikino klausinėjo, kas nutiko. Jis iš pradžių kartojo, kad šis vaikinas pargriuvo pats, tik jau prieš pat atvykstant medikams pasakė, kad tai jis jam sudavė smūgį ir nuo to šis vaikinas pargriuvo ir sužalojo. Kiek konkrečiai sudavė smūgių, kuo smūgiavo, į kurią kūno vietą, jis netikslinto, nesakė, tik paminėjo, kad sudavė smūgį ir tas vaikinas nuo suduoto smūgio pargriuvo, ir galva atsitrenkė į asfaltuotą taką. Atvykus medikams, tas gulintis ant asfalto vaikinas skubiai buvo išvežtas į ligoninę, atvykus policijos pareigūnams, tas pirmas vaikinas buvo sulaikytas (1 t., b. l. 169-170).

51Dėl sprendimo pripažinti kaltinamąjį kaltu.

5224. Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus ir šio nuosprendžio 2-23 pastraipose aptartus įrodymus teismas sprendžia, kad kaltinamasis D. G. dėl suduoto vieno smūgio kairės rankos kumščiu sunkiai sužalojo žmogų – K. K., padarydamas jam poodinę kraujosruvą dešinės akies vokuose, galvos sumušimą, pasireiškusį odos nubrozdinimu ir muštine žaizda pakaušio dešinėje, kraujo išsiliejimu po kietuoju galvos smegenų dangalu ties kairiuoju pusrutuliu, galvos smegenų dešinės smilkininės skilties ir abiejų kaktinių skilčių sumušimu, pakauškaulio ir pleištakaulio lūžiais. Tai patvirtina paties kaltinamojo parodymai teisme, kurie atitinka pastarojo parodymus ir ikiteisminio tyrimo metu.

5324.1. Be kaltinamojo prisipažinimo jo parodymus (nuosprendžio 2 ir 10 pastraipos) apie konfliktinės situacijos pradžią su K. K. dėl fotonuotraukos, kurioje užfiksuotas K. K. ir M. L. G. vienoje lovoje, prisidengę savo kūnus lovos užklotu, patvirtina tiek liudytojai M. L. G. ir K. K. (nuosprendžio 6 ir 8 pastraipos), tiek nukentėjusieji M. K. ir Ž. K. (nuosprendžio 4 ir 5 pastraipos), tiek apžiūrėti mobilaus ryšio telefono aparatai: liudytojos M. L. G. – „iPhone SE“ (nuosprendžio 7 pastraipos), kaltinamojo D. G. – „iPhone 4S“ (nuosprendžio 12 pastraipa).

5424.2. Kaltinamojo parodymus apie suduotą vieną smūgį ranka patvirtina tiek paties kaltinamojo nuoseklūs šioje dalyje parodymai ikiteisminio tyrimo metu ir teisme, tiek liudytojo T. P. parodymai, kuris matė būtent vieną judesį – „kažkokį rankos švystelėjimą, kilstelėjimą“, po kurio K. K., kaip nustatyta iš aptartų įrodymų, nukrito (nuosprendžio 18 pastraipa). Be to, tokią įvykio eigą patvirtina ir vaizdo įrašas, iš kurio matyti, kaip nustatyta, kaltinamasis, atlieka staigų judesį nuo kurio K. K. pargriūna, o kaltinamasis pritupia ar pasilenkia prie jo (nuosprendžio 16 pastraipos 16.2. punktas).

5524.3. K. K. sunkaus sveikatos sužalojimo aplinkybes patvirtina ir teismo medicinos specialisto išvada, kurioje fiksuotas toks esminis sužalojimas – galvos sumušimas: odos nubrozdinimas ir muštinė žaizda pakaušio dešinėje, kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu ties kairiuoju pusrutuliu, galvos smegenų dešinės smilkininės skilties ir abiejų kaktinių skilčių (daugiau kairės) sumušimas, pakauškaulio ir pleištakaulio lūžiai. Konstatuota, kad šie sužalojimai galėjo būti padaryti nugriuvus ir pakaušiu atsitrenkus į asfaltuotą tako dangą. Galvos sumušimo sužalojimai galėjo būti padaryti 1 trauminiu poveikiu. Visumoje, dėl galvos sumušimo sužalojimai vertinami sunkiu sveikatos sutrikdymu (nuosprendžio 19 pastraipa).

56Dėl kaltinamojo gynėjo prašymo perkvalifikuoti nusikalstamą veiką pagal BK 136 straipsnį.

5725. Kaltinamasis neneigia sudavęs vieną smūgį kairės rankos kumščiu K. K. į dešinį žandikaulį, po kurio pastarasis parkrito ir atsitrenkė pakaušiu į grindinį, dėl ko jam buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas, aptartas nuosprendžio 19 pastraipoje. Parodė, kad smūgio suduoti neplanavo. Taip atsitiko iš afekto būsenos. Nemąstė.

5826. Kaltinamojo gynėjas baigiamuose kalbose prašė perkvalifikuoti ginamajam inkriminuojamą veiką pagal BK 136 straipsnį, kuris nustato atsakomybę už sunkų sveikatos sutrikdymą labai susijaudinus.

5927. BK 136 straipsnis nustato atsakomybę tam, kas sunkiai sužalojo žmogų staiga labai susijaudinęs dėl neteisėto ar itin įžeidžiančio jį ar jo artimą asmenį nukentėjusio asmens poelgio. Taigi tam, kad asmens veiką kvalifikuoti pagal šį straipsnį būtinos šios esminės sąlygos – žmogus kaltininko sunkiai sužalojamas labai susijaudinus: 1) dėl neteisėto ar 2) itin įžeidžiančio nukentėjusiojo poelgio, be to, tokiu poelgiu įžeidžiamas kaltininkas ar jam artimas asmuo.

6028. Kasacinis teismas išaiškino, kad kvalifikuojant sunkų sveikatos sutrikdymą pagal BK 136 straipsnį, nepakanka įrodyti, kad kaltininkas buvo afekto būsenos, kurią jam sukėlė neteisėtas ar itin įžeidžiamas nukentėjusiojo poelgis, nes, be šių aplinkybių, visada būtina nustatyti, kad susijaudinimas kilo staiga, kaip atsakomoji kaltininko reakcija į neteisėtą ar itin įžeidžiamą nukentėjusiojo poelgį ir per minimalų laiką pasireiškė sunkaus sveikatos sutrikdymo padarymu nukentėjusiajam (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2016 m. gegužės 3 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-172-942/2016).

6129. Teismų praktikoje staigiu dideliu susijaudinimu laikoma fiziologinio afekto būsena, kai patirtas emocinis stresas labai susilpnina asmens gebėjimą suvokti ir kontroliuoti savo veiksmus. Šią būseną turi sukelti arba neteisėtas, arba itin įžeidžiantis nukentėjusiojo poelgis ir ji nustatoma pagal faktines bylos aplinkybes, o prireikus gaunama specialisto išvada arba skiriama teismo psichologinė, teismo psichologinė-psichiatrinė ar kitokia ekspertizė. Be to, veika, padaryta staiga labai susijaudinus, gali būti pripažįstama tik nustačius, kad nukentėjusiojo poelgis atitinka BK 136 straipsnio dispozicijoje aprašytas sąlygas ir tik esant jų visumai kaltininko veika kvalifikuojama kaip sunkus sveikatos sutrikdymas, padarytas labai susijaudinus. Aptariamo straipsnio prasme, neteisėtas poelgis yra tada, kada padaromas teisės pažeidimas, kėsinantis į kaltininko ar jam artimo žmogaus sveikatą, kitas teises ar teisėtus interesus. Itin įžeidžiantis nukentėjusiojo poelgis yra tyčiniai veiksmai, prieštaraujantys moralės bei dorovės principams, pažeidžiantys žmogaus garbę ir orumą ir galintys taip paveikti kaltininką, kad sukeltų jam labai didelį susijaudinimą, fiziologinio afekto būseną (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 15 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-480-628/2017).

6230. Įvertinus kaltinamojo D. G. parodymus, kad nuo to momento, kai 2017 m. birželio 11 d. jam K. K. buvo atsiųsta fotonuotrauka, kurioje, kaip nustatyta iš jau aptartų bylos įrodymų, lovoje užfiksuoti K. K. ir M. L. G., kurie užsidengė užklotu nuogus kūnus, iki kaltinamojo D. G. ir K. K. susitikimo Sapiegos g. 11, Vilniuje, esančiame skvere praėjo ne mažiau kaip 30 minučių. Tai sąlygojo ir kaltinamojo nurodytos automobilių spūstys mieste. Kaltinamasis į susitikimą su K. K., kaip pats parodė, vyko iš sporto klubo. Tai, kad būtent K. K. pasiūlė kaltinamajam susitikti ir paaiškinti jam dėl fotonuotraukos ne žinutėmis, patvirtina ir K. K. susirašinėjimas žinutėmis su liudytoja M. L. G..

6331. Tai, kad kaltinamasis aiškiai apibūdino savo veiksmus po to, kai jam 2017 m. birželio 11 d., apie 17:30 val. (2 t., b. l. 110-111), buvo atsiųsta minėta fotonuotrauka – iš sporto klubo nebaigęs treniruotės vyko į sutartą susitikimą, o kelyje susirašinėjo su M. L. G. ir aiškinosi santykius, bei tai, kad kaltinamasis apibūdino ir eismo situaciją mieste – buvo automobilių spūstys, patvirtina, kad kaltinamasis vykdamas susitikti su K. K. aiškiai suvokė savo veiksmus. Tai patvirtina ir pastarojo susirašinėjimas su liudytoja M. L. G., kuriuo metu galiausiai apie 2017 m. birželio 11 d., 17:51 val., parašė, kad jis yra ramus (nuosprendžio 7 pastraipa).

6432. Šiuo atveju byloje nustatytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad kaltinamasis iki nusikalstamos veikos padarymo ir po jos nebuvo praradęs galimybės suvokti aplinką ir kontroliuoti savo veiksmų. Kaltinamasis kryptingai vyko į susitikimą su K. K.. Turėjo pakankamai laiko apsvarstyti situaciją ir jam tiek K. K., tiek liudytojos M. L. G. parašytus žinutėse paaiškinimus dėl jam atsiųstos minėtos fotonuotraukos. Be to nenustatyta, kad K. K. atliko bet kokius neteisėtus veiksmus ar įžeidė kaltinamąjį, ar jo artimą asmenį. Minėta, kad fotonuotrauka buvo atsiųsta kaltinamajam būtent jo paties prašymu ir tik tam, kad paaiškinti susidariusią situaciją, o ne siekiant jį įžeisti.

6533. Svarbus ir kaltinamojo elgesio pasirinkimo aspektas. Per minėtą apie 30 minučių laiką nuo minėtos fotonuotraukos gavimo momento kaltinamasis turėjo galimybę pasirinkti labiausiai tinkamą situacijai elgesio modelį. Pasirinkęs išklausyti K. K. paaiškinimus, susitikus su juo jo paties prašymu, kaltinamasis turėjo galimybę išvadas dėl susiklosčiusios situacijos padaryti tik išklausius savo draugo, kaip ne kartą nurodyta skirtingų liudytojų, paaiškinimų. Gi kaltinamojo veiksmai ir jų sukeltos pasekmės patvirtina, kad kaltinamasis pasirinko priešingą teisei elgesio modelį ir tai padarė tyčia. Toks jo elgesys buvo kryptingas ir tikslingas, o nekilęs staiga, nesusivaldžius. Todėl nėra pagrindo veiką kvalifikuoti pagal BK 136 straipsnį.

6634. Kasacinis teismas išaiškino, kad nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas yra padarytas netiesiogine tyčia, jeigu jį darydamas asmuo suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti šiame kodekse numatyti padariniai, ir nors jų nenorėjo, bet sąmoningai leido jiems atsirasti (BK 15 straipsnio 3 dalis). Taigi kaltininkas veikia sąmoningai ir suvokia, kad savo veika gali sunkiai sutrikdyti kito žmogaus sveikatą. Tik tiesioginės tyčios atveju jis tokių padarinių nori, o netiesioginės tyčios atveju – nors jų nenori, nesiekia, tačiau sąmoningai leidžia tokiems padariniams kilti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 18 d. nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-273/2012 nurodyta, kad teismai padarė pagrįstą ir teisingą išvadą, kad kaltininkas suduodamas stiprų smūgį neblaiviam nukentėjusiajam į galvos sritį, suvokė, jog kelia pavojų šio gyvybei, numatė, kad jis gali kristi ant betoninio grindinio, trenktis galva į jį ir taip sunkiai susižaloti, ir nors nenorėjo tokių padarinių (sunkiai sutrikdyti sveikatą), tačiau sąmoningai leido jiems atsirasti.

6735. Suduodamas K. K. smūgį kairės rankos kumščiu į dešinį žandikaulį, t. y. į svarbią gyvybei ir sveikatai vietą – galvos sritį, kaltinamasis D. G. suvokė, kad kelia pavojų šio sveikatai. Numatė, kad gali jį sužaloti, ir vienodai norėjo bet kokių padarinių. Tai patvirtina ir aplinkybė, kad kaltinamasis apie 3 metus iki ( - ) metų amžiaus treniravosi sportuodamas kovos meno srityje kikbokse. Į teismo klausimą patvirtino, kad šis kovos menas skirtas nugalėti priešininką jį nokautuojant, kas pasiekiama suduodant smūgį. Pažymėtina, kad būdamas gerai treniruotas kovos menų srityje kaltinamasis privalėjo prisiimti didesnę turimos jėgos panaudojimo atsakomybę ir valdyti savo treniruotą smūgių sudavimo eigą ir jėgą, kas nebuvo padaryta konkrečiu atveju, nes tikslingai treniruoto kovos menuose asmens smūgiai yra ženkliai pavojingesni. Vadinasi, kaltinamasis suduodamas K. K. veikė tiesiogine neapibrėžta tyčia.

6836. Iš kaltinamojo elgesio po suduoto smūgio, t. y. noras padėti, šaukimas K. K. vardu, pagalbos kvietimas, patvirtina, kad kaltinamasis galėjo nenorėti atsiradusių pasekmių, tačiau, kaip jau minėta šio nuosprendžio 35 pastraipoje, kaltinamasis, būdamas gerai treniruotas kovos menų srityje sudavė smūgį K. K. į gyvybiškai pavojingą vietą – galvos sritį, dėl ko pastarasis parkrito ir susižalojo galvą su paskesnėmis pasekmėmis – galvos sumušimas: odos nubrozdinimas ir muštinė žaizda pakaušio dešinėje, kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu ties kairiuoju pusrutuliu, galvos smegenų dešinės smilkininės skilties ir abiejų kaktinių skilčių (daugiau kairės) sumušimas, pakauškaulio ir pleištakaulio lūžiai (nuosprendžio 19 pastraipa). Vadinasi, nekonkretizuodamas padarinių jis galėjo nenorėti nukentėjusiajam padaryti sunkų sveikatos sutrikdymą, tačiau būdamas abejingas dėl tokio sveikatos sutrikdymo taip sąmoningai leido šiems padariniams atsirasti.

6937. Dėl to kas nustatyta teismas sprendžia, kad kaltinamasis D. G. veikė tyčia. Dėl jo veikos sunkiai sutrikdyta K. K. sveikata, nes pastarasis, sukeltus padarinius, kurie atitinką sunkų sveikatos sutrikdymą, A. F. nusikalstami veiksmai teisingai kvalifikuoti kaip sunkus nusikaltimas, atsakomybė už kurio padarymą numatyta BK 135 straipsnio 1 dalyje.

70Dėl bausmės skyrimo.

7138. Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis: 1) kitais aktyviais veiksmais bandė išvengti sunkesnių padarinių – iš įvykio vietos nepasišalino, užtikrino greitą specialių tarnybų atvykimą ir K. K. operatyvios medicininės pagalbos suteikimą; 2) prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi bei padėjo išaiškinti šią veiką, kadangi iš įvykio vietos nepasišalino, užtikrino pagalbos kvietimą ir policijos informavimą, liko iki atvyks iškviestos tarnybos (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

7239. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė.

7340. Skirdamas bausmę, vadovaudamasis BK 54 straipsnio 2 dalimi, teismas atsižvelgia į tai, kad padarytas sunkus nusikaltimas. Veika padaryta esant netiesioginei tyčiai. Nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį apsprendžia smurtinis nusikaltimo pobūdis ir kilusios itin sunkios pasekmės, kurios nustatytos tiek specialisto išvadoje Nr. G 1898/2017 (01) (nuosprendžio 19 pastraipa), tiek konsultacinėje specialisto išvadoje Nr. 0247/17 (nuosprendžio 20 pastraipa). Nustatyti duomenys patvirtina, kad faktiškai K. K. gyvybė yra palaikoma tik medicininių aparatų pagalba.

7441. Tiriant kaltinamojo D. G. asmenybę nustatyta, kad jis neteistas, administracine tvarka nebaustas (2 t., b. l. 51, 55, 56), vidurinio išsilavinimo, nevedęs, nuo 2017 m. spalio 1 d. dirba ( - ), kurios administracijos charakterizuojamas teigiamai (3 t., b. l. 30). Pažymėtina, kad 2017 m. birželio 12 d. duomenimis kaltinamasis nedirbo jokiame darbe (Sodros duomenys) (2 T., b. l. 57).

7542. Kaltinamasis D. G. Vilniaus priklausomybės ligų centre neregistruotas (2 T., b. l. 75), VšĮ „Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centras“ ir VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje nesigydė (2 T., b. l. 59). Vadinasi yra pakaltinamas. Nusikaltimo padarymo dienai kaltinamajam buvo ( - ) m. amžiaus, t. y. jau buvo suėjęs amžius, kai jis gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn už padarytą sunkų nusikaltimą, numatytą BK 135 straipsnio 1 dalyje, t. y. nuo 14 m. amžiaus (BK 13 straipsnio 2 dalis).

7643. Dėl nustatyto teismas sprendžia, kad nėra pagrindo atleisti kaltinamąjį D. G. nuo baudžiamosios atsakomybės už padarytą sunkų nusikaltimą. Taip pat nėra pagrindo taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir paskirti kaltinamajam švelnesnę bausmę. Todėl kaltinamajam D. G. skirtina terminuota laisvės atėmimo bausmė, kurios dydis, įvertinus jau aptartus duomenis (nuosprendžio 38-42 pastraipos), nustatomas žemiau vidutinės bausmės ribos, t. y. 4 metus laisvės atėmimo.

77Dėl BK 75 straipsnio taikymo.

7844. D. G. 2017 m. birželio 11 d. įvykdytos nusikalstamos veikos metu galiojo baudžiamasis įstatymas, kuris numatė galimybę atidėti bausmės, paskirtos už padarytą sunkų nusikaltimą, vykdymą (baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalies redakcija, patvirtinta 2015 m. kovo 19 d. įstatymu Nr. XII-1554, galiojusi nuo 2015 m. kovo 24 d. iki 2017 m. spalio 6 d.). Ši įstatymo redakcija lengvina kaltinamojo D. G. teisinę padėtį, todėl turi grįžtamąją galią (BK 3 straipsnio 2 dalies).

7945. Vertindamas galimybę taikyti aptartą bausmės vykdymo atidėjimo institutą, teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis D. G. nusikalto pirmą kartą. Naujų nusikalstamų veikų nėra padaręs. Kaltę ir objektyvius neteisėtos veikos požymius pripažino. Yra dirbantis, pripažino iš dalies pareikštą byloje civilinį ieškinį. Yra dvi kaltinamojo baudžiamąją atsakomybę lengvinančios aplinkybės (nuosprendžio 38 pastraipa). Nėra jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių.

8046. Nuosprendžio 38-43, 45 pastraipoje nustatytų ir aptartų aplinkybių pagrindu, remiantis nusikaltimo padarymo metu galiojančiu BK reglamentavimu (nuosprendžio 44 pastraipa), t. y. D. G. skirtinas 4 metų terminuoto laisvės atėmimo bausmės terminas leido taikyti BK 75 straipsnio nuostatas ir paskirtos bausmės vykdymą atidėti iki trejų metų, teismas sprendžia, kad šioje byloje bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus jos atlikimo, bausmės vykdymą atidedant maksimaliai leistam terminui, t. y. 3 metams, vykdant teismo skiriamus griežtus įpareigojimus.

8147. Teismas, atsižvelgdamas į priteisiamą civilinį ieškinį, pripažįsta, kad kaltininkas patyrė pakankamus turtinius finansinio pobūdžio suvaržymus, dėl ko nemato pagrindo skirti baudžiamojo poveikio priemonės (įmokos į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą).

82Dėl kardomosios priemonės.

8348. Kaltinamajam tyrimo metu paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (2 t., b. l. 27-28), paliktina iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

84Dėl civilinio ieškinio.

8549. Byloje pareikštas civilinis ieškinys, kuriuo:

8649.1. M. K. ir Ž. K. prašo teismo iš D. G. priteisti 24 488,20 Eur turtinės žalos atlyginimo ir kiekvienam jų po 200 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo, t. y. viso 424 488,20 Eur;

8749.2. G. K. atstovai M. K. ir Ž. K. prašo priteisti pastarosios nepilnametės dukters naudai 100 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo;

8849.3. V. B. prašo teismo iš D. G. priteisti 50 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo.

8950. Ieškinyje, kuris tikslintas 2018 m. balandžio 12 d. dėl nepilnametės G. K. reikalavimo, M. K. ir Ž. K. nurodė, kad ieškinio pareiškimo dienai patyrė iš viso 23 600,20 Eur su K. K. gydymu ir slauga susijusių išlaidų, taip pat 690 Eur psichologo konsultacijų išlaidų ir 198 Eur išlaidų už įvykį užfiksavusių parduotuvės „Express Market“ vaizdo stebėjimo kamerų įrašų išdidinimą ir peržiūrėjimą, iš viso 24 488,20 Eur turtinę žalą. Dėl neturtinės žalos civiliniame ieškinyje nurodyta, kad iki įvykio, kuomet buvo sunkiai sužalotas, K. K. buvo perspektyvus jaunuolis, siekęs mokslo aukštumų, lankė privačius anglų kalbos kursus, siekė gilinti užsienio kalbos žinias, planavo mokslus tęsti viename iš užsienio universitetų. Dėl pilnamečio D. G. nusikalstamų veiksmų nepilnametis K. K. yra ( - ) su nepalankia pasveikimo prognoze, socialiai miręs, jam nustatytas ( - ). Dėl netikėto ir staigaus K. K. sužalojimo, dėl jo dabartinės būklės, K. K. tėvai, nukentėjusieji M. K. ir Ž. K., patiria sunkius dvasinius išgyvenimus, didelius emocinius sukrėtimus, emocinę depresiją bei nuolatinį stresą ir nerimą. Iki įvykio K. K. ir jo tėvus siejo stiprus emocinis ir dvasinis ryšys, puikūs asmeniniai santykiai, todėl D. G. nusikalstami veiksmai stipriai paveikė jų gyvenimą. Dėl to nukentėjusioji M. K. patiria stiprius psichologinius išgyvenimus, ilgalaikį emocinį stresą bei nerimą dėl savo sūnaus K. K. sveikatos bei gyvybės, todėl jai yra būtinos ir psichologo konsultacijos. Be to, emocinius ir dvasinius išgyvenimus, sukrėtimus, nuolatinį stresą bei nerimą taip pat patiria ir K. K. mažametė sesuo G. K., jai taip pat yra būtinos psichologo konsultacijos. Pagaliau, didelius neigiamus emocinius bei dvasinius išgyvenimus, nervinę įtampą bei stresą taip pat patiria ir K. K. močiutė V. B., kuri nuo pat gimimo jį prižiūrėjo, pradėjus eiti į mokyklą iki pat įvykio kiekvieną dieną atvažiuodavo į K. K. namus, ruošdavo jam pietus, sulaukdavo bei pasitikdavo jį grįžtantį iš mokyklos, būdavo su juo namuose iki, kol tėvai grįždavo iš darbų. Visus ( - ) metų V. B. nuolatos buvo šalia K. K., todėl ji ypatingai išgyvena dėl jo sveikatos būklės, toks netikėtas anūko sužalojimas stipriai paveikė ir jos gyvenimą (2 t., b. l. 172-180, 3 t., b. l. 27, 28).

9051. Teisiamajame posėdyje nukentėjusysis, civilinis ieškovas Ž. K. civilinį ieškinį palaikė visiškai. Paaiškino, kad neturtinė žala susijusi su emociniais išgyvenimais, kai prarandi savo sūnų. Kokia suma bebūtų, tu negali kompensuoti sūnaus praradimo. Sūnus biologiškai yra gyvas, bet faktiškai jis nesąmoningas, nereaguojantis į nieką, jis yra ( - ). Gydytojai neduoda jokių optimistinių prognozių, ten yra ( - ). Su sūnumi buvo labai artimi, jam sūnus buvo visas pasaulis. Mokėjo už K. anglų kalbos kursus, jo mokslus, jis buvo daug žadantis jaunuolis. K. planavo studijuoti teisę. Jis turėjo merginą, su kuria draugavo, tai nėra ta mergina, kuri minima byloje. Turi dar mažametę dukrą. Tai palietė artimiausius žmones, palietė dukrą, kuri iki šiol negali prisiversti nueiti aplankyti brolio. Ji patyrė psichologinę traumą, jai padeda psichologai. Jie, tėvai, labai išgyvena. Ši suma pažymi jų didelius išgyvenimus, tai psichologinė trauma, byloje yra pateikta pažyma, kad lankosi pas psichologą. Dėl turtinės žalos paaiškino, kad yra dalis išlaidų, kurių negali pagrįsti dokumentais, tai yra mokėjimai slaugėms. Tai žymioji kasdienių išlaidų dalis. Sūnus planavo dirbti šią vasarą, praėjusią vasarą dirbo kaip stažuotojas klinikoje. Palaiko teismo nuomonę dėl bausmės D. G. (3 t., b. l. 54-61).

9152. Nukentėjusioji, civilinė ieškovė M. K. nurodė, kad palaiko civilinį ieškinį. Paaiškino, kad padaryta 24 488,90 Eur turtinė žala, 200 000 Eur neturtinė žala. Tai abiejų tėvų bendras ieškinys (turtinė žala). Dėl turtinės žalos paaiškino, kad ją sudarė vaistai, konsultavosi su įvairiais gydytojais, išbandė daug vaistų, kurių nekompensuoja ligoninė. Vaistams buvo išrašyti receptai. Buvo reikalingos higienos priemonės (sauskelnės ir panašiai nuo pragulų iššutimų, sekretų valymo ir pan.), įvairi ortopedinė įranga, nes ( - ) žmogus nejuda, jam atrofuojasi sąnariai, žmogaus kūnas formuojasi į embriono pozą, todėl kūnui būtina įvairi mankšta ir įvairios ortopedinės priemonės (rankų, kojų, kaklo įtvarai), slaugių paslaugos. Samdo slauges. Ligoninėje mažai slaugytojų, toks ligonis turi būti vartomas kas 2 valandas, jam ( - ). Slaugytojas buvo nelengva surasti, nes sugebėti prižiūrėti tokį ligonį yra labai sunku. Pradžioje samdė įmonę, bet jų valandinis įkainis yra labai didelis. Reikėtų mokėti apie 9 000 Eur per mėnesį. Turi 4 slauges, kurios nuolat keičiasi. Jų įkainis 5 Eur per valandą. Atsiskaito su jomis kas savaitę, kaip įrodymą galėtų pateikti elektronines žinutes, banko išrašą, kur matosi, kiek grynų pinigų išsiima kas savaitę. Tai yra žodinis sutarimas. Tai žala už laikotarpį iki ieškinio pareiškimo. Įskaičiuotas ir dukros lankymasis pas psichologą. Yra pridėti kvitai iki civilinio ieškinio pareiškimo. Dėl neturtinės žalos paaiškino, kad 200 000 Eur yra juokas, tai minimali suma, nes gyvybės pinigais neišmatuosi. Kadangi kaltinamasis yra jaunas žmogus, turi labai daug laiko uždirbti tą pinigų sumą ir ją atiduoti. Tai dideli išgyvenimai, dukra turi psichologinę traumą, negali jai paaiškinti, kodėl miega brolis. Ji labai pasitiki ( - ), negali jai paaiškinti, kad ( - ) sūnus atėmė brolį. Per pirmą savaitę pas ją kartu su mama atėjo kaltinamasis. Mano, kad kaltinamasis buvo labai išsigandęs. Nori tikėti, kad kaltinamasis išgyvena dėl to, ką padarė, bet, kaip yra iš tikrųjų, negali sužinoti. Iki nelaimės K. buvo brandi asmenybė, skaitė daug knygų, daug kuo domėjosi, daug investavo į save. Daug mokėsi, daug norėjo pasiekti, organizuodavo, vesdavo renginius, lankė teatro būrelį, sportavo, domėjosi medicina, atlikinėjo praktiką klinikoje, mokytojai vadino jį diplomatu, nes mokėjo valdyti konfliktus, mokėjo visus sutaikyti. Jis visada grįždavo namo laiku, kaip būdavo sutarę. Jis ėjo paaiškinti, kad tarp jo ir D. merginos nieko nėra. K. jai papasakojo viską, kas įvyko sodyboje. Sūnus tuo metu buvo nepilnametis, o D. G. pilnametis. D. G. užsiiminėjo kikboksu, jis tai pripažino pats. D. G. pasakė, kad sūnus krito ant žolės. Kokio stiprumo buvo smūgis, kad sužalota kaukolė? Svarbiausia tai, kad sūnus buvo brandi asmenybė, jis buvo auklėjamas, kad visi konfliktai turi būti sprendžiami taikiai. Jis ėjo taikiai kalbėtis, bet neturėjo galimybės ištarti nei žodžio. K. draugai nebuvo chuliganai. Kaltinamojo iki to laiko nepažinojo. K. pasakojo, kad jis yra M. draugas. Išlaikė bandomuosius testus dėl galimybės studijuoti teisę Anglijoje. Dėl būklės pažymėjo, kad buvo ne tik ( - ), bet ir ( - ). Kai nuvyko į ligoninę, reanimacijos gydytojas pasakė, kad jis beveik užmuštas vietoje. Chirurgas sakė, kad jis turi teisę atsisakyti operuoti tokios būklės ligonį. Gydytojai pasakė, kad smegenų pažeidimai nesuderinami su gyvybe, kad reikia ieškotis slaugos namų. Kovojo už jo gyvybę. Pas sūnų važiuoja kiekvieną dieną. Nesutinka, kad tai sunkus sveikatos sutrikdymas, sūnaus nėra ir nebebus šiame gyvenime. Nesutinka, kad D. G. būtų paleistas lygtinai, norėtų, kad jam būtų skirta laisvės atėmimo bausmė. Bijo dėl savo dukros, dėl kitų žmonių, kurie gali būti kitos D. G. aukos (3 t., b. l. 54-61).

9253. Civilinė ieškovė V. B. nurodė, kad palaiko pirminį civilinį ieškinį ir prašo pripažinti ją civiline ieškove bei priteisti jos naudai iš kaltinamojo 50 000 Eur neturtinei žalai atlyginti. Paaiškino, kad su dukra M. K. labai artimos, todėl ir su jos vaikais yra labai artima. K. gimęs kelis mėnesius gyveno kartu su ja. K. augino iki mokyklos, kai pradėjo eiti į mokyklą, darydavo jam pietus. Negali pasakyti, kiek jam keitė sauskelnių, jį lavino, K. vaikystėje buvo labai judrus, gabus vaikas. Kai tėvai būdavo darbe, padėdavo jį prižiūrėti. Buvo ( - ), todėl darbas leisdavo pabūti su anūkais. Patyrė išgyvenimų, psichologinio skausmo, turi guosti dukrą, anūkę, turi juos palaikyti. Moralinė žala nepamatuojama (t. 3, b. l. 54-61).

9354. Neturtinė žala Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.250 straipsnyje apibrėžiama kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad neturtinės žalos atlyginimo atveju, kitaip nei turtinės (CK 6.249 straipsnis, 6.263 straipsnio 2 dalis), visiško žalos atlyginimo principas (restitutio in integrum) objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, nes neturtinės žalos neįmanoma tiksliai įvertinti pinigine išraiška. Teismo pareiga kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti teisingą kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus, parenkant tokią piniginę satisfakciją, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų nukentėjusiojo neturtinėms vertybėms padarytą žalą (pvz. kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2005; kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-227/2011, 2K-410/2013).

9455. Neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijai įtvirtinti CK 6.250 straipsnio 2 dalyje: sprendžiant neturtinės žalos atlyginimo klausimą turi būti atsižvelgta į neturtinės žalos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, žalą padariusio asmens turtinę padėtį, į tai, ar padaryta turtinė žala, jei taip, – tai į jos dydį, kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes bei sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Tačiau šis kriterijų sąrašas nėra baigtinis, kiekvienu konkrečiu atveju teismas, nustatydamas atlygintiną neturtinės žalos dydį, turi įvertinti visą reikšmingų aplinkybių kompleksą, nustatyti teisingą ir protingą kompensaciją nukentėjusiajam, įvertinus ir kaltojo asmens interesus, siekiant teisingos ir protingos interesų pusiausvyros. Be to, sprendžiant neturtinės žalos dydžio nustatymo klausimą, reikia atsižvelgti ir į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, aiškinant ir taikant neturtinės žalos nustatymo kriterijus, ir, esant tapačioms ar iš esmės panašioms faktinėms bylų aplinkybėms, paisyti jau sukurtų teismo precedentų dėl priteistinos neturtinės žalos dydžio. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl sveikatos sužalojimo padarytos neturtinės žalos dydžių visiškai suvienodinti teismų praktikos šioje srityje iš esmės neįmanoma, nes kiekvienu konkrečiu atveju būtina vertinti kriterijų neturtinės žalos dydžiui nustatyti visumą, o individualioje byloje šie kriterijai, jų reikšmė ir tarpusavio santykis gali skirtis.

9556. Byloje nustatyta, kad D. G. tyčia suduodamas vieną smūgį kumščių K. K. į gyvybiškai svarbią kūno vietą – galvos sritį, sudarė sąlygas, kad pastarasis nukrito ir galvos pakaušiu atsitrenkė į grindinį, dėl ko jam buvo padaryti sužalojimai pakaušio dešinėje, kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu ties kairiuoju pusrutuliu, galvos smegenų dešinės smilkininės skilties ir abiejų kaktinių skilčių (daugiau kairės) sumušimas, pakauškaulio ir pleištakaulio lūžiai. Labiausiai tikėtina, kad sužalojimai padaryti kietu, neriboto paviršiaus daiktu ar plokštuma, neilgai trukus iki apžiūros greitosios medicinos pagalbos personalo 2017-06-11. Sužalojimai galėjo būti padaryti nugriuvus ir pakaušiu atsitrenkus į asfaltuotą tako dangą (sprendimo 19 pastraipa).

9657. Nustatyta ir tai, kad tik medicinos įrangos ir medikamentų pagalba palaikoma K. K. gyvybė, tačiau specialistai jo būseną prilygino biologinei organizmo mirčiai, kadangi K. K. šiuo metu yra ( - ), prognozė yra nepalanki. K. K. būseną galima prilyginti socialinei žmogaus mirčiai, nes ( - ) (sprendimo 20 pastraipa).

9758. Pareikštame ieškinyje neturtinės žalos dydį civiliniai ieškovai grindžia dideliais psichologiniais išgyvenimais dėl sūnaus sužalojimo, kurie pasireiškia kasdien matant sūnų tokioje būsenoje. Pažymėjo pastarojo turėtus planus gyvenime ir pasiekimus bei tai, kad dėl kaltinamojo suduoto smūgio viskas negrįžtami pasikeitė (sprendimo 49-53 pastraipos).

9859. Kaltinamasis iš dalies pripažino civilinį ieškinį, kadangi reikalaujamos sumos sumokėti negalės.

9960. Dėl to, kas nustatyta, teismas sprendžia, kad civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos yra pagrįstas, tačiau mažintinas pusiau. Ieškinio dalis dėl turtinės žalos atlyginimo tenkintina visiškai.

100Dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo.

10161. 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi šioje byloje, patenkinus nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų atstovo prašymą, laikinai, iki galutinio sprendimo šioje byloje įvykdymo, apribotos kaltinamojo D. G., a. k. ( - ), teisės į ne didesnį kaip 424 488,20 Eur vertės jam priklausantį turtą, kurio sudėtis nutarties priėmimo metu teismui nebuvo žinoma, t. y. į bet kokias pinigines lėšas, paliekant kaltinamajam teisę disponuoti kreditų įstaigose esančiomis lėšomis, ne didesnėmis kaip 250 Eur per mėnesį, į nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, taip pat turtines teises, esančias pas kaltinamąjį ir kitus asmenis. Areštuotino turto suradimą ir jo aprašymą pavesta organizuoti Vilniaus apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorui.

10262. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad kaltinamojo D. G. vardu joks privalomai registruotinas turtas neregistruotas (3 t., b. l. 31-32).

103Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298, 301-305, 307 straipsniais, teismas:

Nutarė

104D. G. , asmens kodas ( - ), pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką – sunkų nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 1 dalyje, ir skirti 4 (keturių) metų laisvės atėmimo bausmę.

105Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis, paskirtos bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems) metams, įpareigojant D. G. per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką neišeiti iš namų nuo 22.00 iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu, bei neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, taip pat pirmus 6 (šešis) mėnesius dalyvauti elgesio pataisos programose.

106Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.

107Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki bausmės vykdymo atidėjimo pradžios, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

108Iš dalies tenkinti byloje pareikštus civilinius ieškinius ir iš D. G. priteisti:

109M. K. ir Ž. K. po 12 244,10 Eur turtinės žalos atlyginimo;

110M. K. ir Ž. K. po 100 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo;

111G. K., atstovaujamai M. K. ir Ž. K. – 50 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo;

112V. B. – 25 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo.

113Laikiną nuosavybės teisės apribojimą palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

114Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladimir... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją... 3. Teismas... 4. I. Įrodytos nusikalstamos veikos aplinkybės... 5. 1. D. G. 2017 m. birželio 11 d., apie 18:30 val., skvere, esančiame adresu... 6. II. Kaltinamojo parodymai teisme... 7. 2. D. G. teisiamajame posėdyje kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad... 8. Dėl sutrumpinto įrodymų tyrimo... 9. 3. Kaltinamasis nėra kaltinamas padaręs labai sunkų nusikaltimą. Pastarasis... 10. III. Teismo išvados ir motyvai... 11. 4. Nukentėjusysis Ž. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad sūnus K. K.... 12. 5. Nukentėjusioji M. K. ikiteisminio tyrimo davė analogiškus parodymus kaip... 13. 6. Liudytoja M. L. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad K. K. pažįsta 9... 14. 7. 2017 m. birželio 14 d. apžiūros protokolo duomenimis apžiūrėtas M. L.... 15. 7.1. Įjungus SMS parnešimus matomas 2017-06-11 susirašinėjimas, kuris... 16. 7.2. Įjungus „Facebook“ svetainės „Messenger“ susirašinėjimų... 17. 8. Liudytojas Kan. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad K. K. pažįsta 12... 18. 9. Liudytojas M. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad K. K. pažįsta apie... 19. 10. Minėta, kad kaltinamasis teisme visiškai prisipažino kaltu... 20. 11. Savo parodymus D. G. patvirtino 2017 m. birželio 13 d. parodymų... 21. 12. 2017 m. birželio 14 d. apžiūros protokolo duomenimis apžiūrėtas D. G.... 22. 13. BIRT ataskaitų žiūryklės duomenimis 2017-06-11 18:37 val. gautas... 23. 14. 2017 m. birželio 11 d. apžiūros protokolo duomenimis į įvykio vietą... 24. 15. 2018-01-06 apžiūros protokolo duomenimis perklausyti Bendrojo pagalbos... 25. 15.1. Perklausius garso įrašą _10.102.186.21_2017-06-11_18-37-27_25.06, ( -... 26. 15.2. Perklausius garso įrašą 10.102.186.21_2017-06-11_18-42-08_25.01, ( -... 27. 15.3. Perklausius garso įrašą 10.102.186.21_2017-06-11_18-52-36_25.06, ( -... 28. 15.4. Perklausius garso įrašą 10.102.186.21_2017-06-11_18-46-31_25.05, ( -... 29. 16. 2017-11-09 apžiūros protokolo duomenimis apžiūrėti UAB „Kilminė“... 30. 16.1. Apžiūrėjus failą Event20170611184008016, kurio trukmė yra 2 minutės... 31. 16.2. Apžiūrėjus failą Event20170611181807016, kurio trukmė yra 2 minutės... 32. 16.3. Apžiūrėjus failą Event20170611182904016, kurio trukmė 2 minutės 32... 33. 17. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės... 34. 18. Liudytojas T. P. parodė, kad 2017 m. birželio 11 d. vakare, tarp... 35. 19. Iš specialisto išvados Nr. G 1898/2017 (01) nustatyta, kad K. K.:... 36. 19.1. Poodinė kraujosruva dešinės akies vokuose, kuri galėjo būti padaryta... 37. 19.2. Galvos sumušimas: odos nubrozdinimas ir muštinė žaizda pakaušio... 38. 19.3. Kairiojo II piršto žaizda, galimai padaryta aštriu daiktu, 1-3 parų... 39. 19.4. Sužalojimai, pagal savo makroskopinį vaizdą, galėjo būti padaryti... 40. 19.5. Poodinė kraujosruva dešinės akies vokuose atitinka nežymų sveikatos... 41. 19.6. Nustatyti sužalojimai nėra būdingi savęs žalojimui. Galvos... 42. 19.7. Sužalojimų makromorfologinis vaizdas nenurodo jų padarymo būdo, t. y.... 43. 19.8. Poodinė kraujosruva dešinės akies vokuose galėjo būti padaryta tiek... 44. 19.9. Sužalojimų vietose nėra pėdsakų, pagal kuriuos galima būtų... 45. 19.10. Sužalojimų vietose nėra pėdsakų, pagal kuriuos galima būtų... 46. 20. Iš konsultacinės specialisto išvados Nr. 0247/17 nustatyta, kad K. K.... 47. Liudytojų, kurie nematė smūgio sudavimo, tačiau matė aplinkybes iš karto... 48. 21. Liudytojas V. W. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2017-06-11, 18:15... 49. 22. Liudytoja G. P. ikiteisminio tyrimo metu patvirtino liudytojo V. W.... 50. 23. Liudytojas J. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2017-06-11 vakare,... 51. Dėl sprendimo pripažinti kaltinamąjį kaltu.... 52. 24. Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus ir šio nuosprendžio 2-23... 53. 24.1. Be kaltinamojo prisipažinimo jo parodymus (nuosprendžio 2 ir 10... 54. 24.2. Kaltinamojo parodymus apie suduotą vieną smūgį ranka patvirtina tiek... 55. 24.3. K. K. sunkaus sveikatos sužalojimo aplinkybes patvirtina ir teismo... 56. Dėl kaltinamojo gynėjo prašymo perkvalifikuoti nusikalstamą veiką pagal BK... 57. 25. Kaltinamasis neneigia sudavęs vieną smūgį kairės rankos kumščiu K.... 58. 26. Kaltinamojo gynėjas baigiamuose kalbose prašė perkvalifikuoti ginamajam... 59. 27. BK 136 straipsnis nustato atsakomybę tam, kas sunkiai sužalojo žmogų... 60. 28. Kasacinis teismas išaiškino, kad kvalifikuojant sunkų sveikatos... 61. 29. Teismų praktikoje staigiu dideliu susijaudinimu laikoma fiziologinio... 62. 30. Įvertinus kaltinamojo D. G. parodymus, kad nuo to momento, kai 2017 m.... 63. 31. Tai, kad kaltinamasis aiškiai apibūdino savo veiksmus po to, kai jam 2017... 64. 32. Šiuo atveju byloje nustatytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą,... 65. 33. Svarbus ir kaltinamojo elgesio pasirinkimo aspektas. Per minėtą apie 30... 66. 34. Kasacinis teismas išaiškino, kad nusikaltimas ar baudžiamasis... 67. 35. Suduodamas K. K. smūgį kairės rankos kumščiu į dešinį žandikaulį,... 68. 36. Iš kaltinamojo elgesio po suduoto smūgio, t. y. noras padėti, šaukimas... 69. 37. Dėl to kas nustatyta teismas sprendžia, kad kaltinamasis D. G. veikė... 70. Dėl bausmės skyrimo.... 71. 38. Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis: 1) kitais aktyviais... 72. 39. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė.... 73. 40. Skirdamas bausmę, vadovaudamasis BK 54 straipsnio 2 dalimi, teismas... 74. 41. Tiriant kaltinamojo D. G. asmenybę nustatyta, kad jis neteistas,... 75. 42. Kaltinamasis D. G. Vilniaus priklausomybės ligų centre neregistruotas (2... 76. 43. Dėl nustatyto teismas sprendžia, kad nėra pagrindo atleisti... 77. Dėl BK 75 straipsnio taikymo.... 78. 44. D. G. 2017 m. birželio 11 d. įvykdytos nusikalstamos veikos metu galiojo... 79. 45. Vertindamas galimybę taikyti aptartą bausmės vykdymo atidėjimo... 80. 46. Nuosprendžio 38-43, 45 pastraipoje nustatytų ir aptartų aplinkybių... 81. 47. Teismas, atsižvelgdamas į priteisiamą civilinį ieškinį, pripažįsta,... 82. Dėl kardomosios priemonės.... 83. 48. Kaltinamajam tyrimo metu paskirta kardomoji priemonė – rašytinis... 84. Dėl civilinio ieškinio.... 85. 49. Byloje pareikštas civilinis ieškinys, kuriuo:... 86. 49.1. M. K. ir Ž. K. prašo teismo iš D. G. priteisti 24 488,20 Eur turtinės... 87. 49.2. G. K. atstovai M. K. ir Ž. K. prašo priteisti pastarosios nepilnametės... 88. 49.3. V. B. prašo teismo iš D. G. priteisti 50 000 Eur neturtinės žalos... 89. 50. Ieškinyje, kuris tikslintas 2018 m. balandžio 12 d. dėl nepilnametės G.... 90. 51. Teisiamajame posėdyje nukentėjusysis, civilinis ieškovas Ž. K.... 91. 52. Nukentėjusioji, civilinė ieškovė M. K. nurodė, kad palaiko civilinį... 92. 53. Civilinė ieškovė V. B. nurodė, kad palaiko pirminį civilinį ieškinį... 93. 54. Neturtinė žala Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.250... 94. 55. Neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijai įtvirtinti CK 6.250... 95. 56. Byloje nustatyta, kad D. G. tyčia suduodamas vieną smūgį kumščių K.... 96. 57. Nustatyta ir tai, kad tik medicinos įrangos ir medikamentų pagalba... 97. 58. Pareikštame ieškinyje neturtinės žalos dydį civiliniai ieškovai... 98. 59. Kaltinamasis iš dalies pripažino civilinį ieškinį, kadangi... 99. 60. Dėl to, kas nustatyta, teismas sprendžia, kad civilinis ieškinys dėl... 100. Dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo.... 101. 61. 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi šioje byloje, patenkinus... 102. 62. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad kaltinamojo D. G. vardu joks... 103. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298,... 104. D. G. , asmens kodas ( - ), pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką... 105. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 ir 2... 106. Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio... 107. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki... 108. Iš dalies tenkinti byloje pareikštus civilinius ieškinius ir iš D. G.... 109. M. K. ir Ž. K. po 12 244,10 Eur turtinės žalos atlyginimo;... 110. M. K. ir Ž. K. po 100 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo;... 111. G. K., atstovaujamai M. K. ir Ž. K. – 50 000 Eur neturtinės žalos... 112. V. B. – 25 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo.... 113. Laikiną nuosavybės teisės apribojimą palikti iki nuosprendžio... 114. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus...