Byla 2-201-723/2012
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, teisinės registracijos panaikinimo ir restitucijos taikymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D.Dubakienei, dalyvaujant ieškovo atstovui G.Normantui, trečiojo asmens Aplinkos ministerijos atstovei L.Mikuckienei, teismo posėdyje nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai (teisių perėmėjui Nacionalinei žemės tarnybai prie LR ŽŪM), V. N. (V. N.), R. U., M. U., S. Š. (S. Š.), tretiesiems asmenims LR Aplinkos ministerijai, Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarei L. Š., Vilniaus m. 2-ojo notarų biuro notarui R. K. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, teisinės registracijos panaikinimo ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi su ieškiniu, kuriame nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos (toliau VAVA) 2009-02-23 sprendimu Nr. 2.5-41-29634 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietovėje S. N. (S. N.)" jam buvo atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkantį buvusį savininko J. N. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą 7,33 ha (vertė 8906 Lt) žemės sklypą, esantį ( - ), Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje.

3Šiuo sprendimu buvo nuspręsta S. N. atkurti nuosavybės teises į jam tenkantį turtą - 7,33 ha žemės ir vietoj turėtos 7,33 ha žemės buvo perduotas neatlygintinai nuosavybėn lygiavertis bendrą 6,26 ha (vertė 8906 Lt) žemės sklypą miškų ūkio paskirčiai (ūkinių miškų sklypai), esantį ( - ), Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje.

4Nekilnojamojo turto registre 2009-03-25 įregistruotos S. N. nuosavybės teisės į minėtą 6,26 ha sklypą kadastrinis numeris ( - ), unikalus numeris ( - ).

52009-04-01 pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 1- 2129 (sutartį patvirtino Vilniaus raj. 1-ojo notarų biuro notarės L. Š. atstovė L. G.) S. N. minėtą sklypą, kadastrinis Nr. ( - ) už 8906 Lt pardavė R. U. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise su sutuoktine M. U., kurie 2009-04-06 Nekilnojamojo turto registre įregistravo savo nuosavybės teisės į minėtą 6,26 ha žemės sklypą, esantį ( - ) Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje, unikalus numeris ( - ), kadastrinis numeris Nr. ( - ), kuriame miško žemės plotas yra 6,26 ha.

6Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2010-03-22 raštą nr. (16-2)-D8-2670) minėto VAVA sprendimo priėmimo metu nurodytame sklype kadastrinis numeris Nr. ( - ) esantis miškas buvo priskirtas valstybinės reikšmės miškų plotams Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. rugsėjo 19 d, nutarimu nr. 916 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" pakeitimo.Iš kartu su minėtu raštu Nr. (16-2)-DS-2670) pateiktų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos 2010-03-09 pažymos Nr. P1003-19773 apie grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis valstybinės reikšmės miško plotų schemos fragmento, ir 2010-03-10 pažymos nr. 19771 apie tekstinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis matyti, kad minėtame 6.26 ha sklype kadastro Nr. ( - ) yra 6.26 ha valstybinės reikšmės miško plotas.

7VAVA 2009-02-23 Nr. 2.5- 41-29634 sprendimas atkuriant S. N. nuosavybės teises į buvusio savininko J. N. nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą, kuriuo vietoj turėtos žemės V. N. buvo perduota neatlygintinai nuosavybėn 6,26 ha žemė sklypas, kadastrinis nr. ( - ), ir kuriame sprendimo priėmimo metu buvo 6,26 ha valstybinės reikšmės miško, buvo pažeistos imperatyvios Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str., Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 str., Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 14 str., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 4 str., Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 6 str., 13 str. nuostatos. Dėl šios priežasties minėtas VAVA sprendimas naikintinas kaip neteisėtas ir prieštaraujantis aukštesnės galios teisės aktams.Panaikinus administracinį aktą, turi būti panaikintos ir šio akto pagrindu atsiradusios teisinės pasekmės (LAT 2000-01-27 nutartis c/b Nr. 3K-7-20-2000).

8Kaip minėta, S. N. šį sklypą 2009-04-01 pirkimo pardavimo sutartimi Nr. 1-2129, patvirtinta Vilniaus raj. 1-ojo notarų biuro notarės L. Š. atstovės L. G. pardavė R. U. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise su sutuoktine M. U. už 8906 Lt.Kadangi minėtas žemės sklypas, užimtas valstybinės reikšmės mišku, V. N. nuosavybėn buvo perduotas neteisėto VAVA sprendimo pagrindo, konstatuotina, kad tai buvo padaryta neteisėtai. Dėl šios priežasties, ir vadovaujantis principu, kad iš ne teisės negali atsirasti teisė, minėtas žemės sklypas kadastrinis nr. ( - ), negalėjo būti perduodama kitų asmenų nuosavybėn.Atsižvelgiant į tai, pripažintina negaliojančia 2009-07-09 pirkimo pardavimo sutartis Nr. 1-5084.

9Panaikinus neteisėtą VAVA sprendimą ir pripažinus negaliojančiais paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą bei pirkimo pardavimo sutartį, taikytina restitucija natūra, t. y. 6,26 ha žemės sklypas, esantis ( - ), Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje, unikalus numeris ( - ), kadastrinis numeris Nr. ( - ) grąžintinas valstybės nuosavybėn (LR CK 1.80 str. 2 d., 4.95 str., 6.145 str.).Tokiu būdu R. U. ir M. U. turi grąžinti valstybei 6,26 ha valstybinės reikšmės miško žemės.

10Nėra pagrindo manyti, kad atsakovams nebuvo ir negalėjo būti žinoma, jog ginčo sklypo dalį, kurioje esama valstybinės reikšmės miško, ji įsigyja iš asmens, kuris neturi teisės jos perleisti, o ji neturi teisės jos įgyti. Tokiu būdu atsakovai negali remtis savo sąžiningumu ir būti atleisti nuo pareigos grąžinti neteisėtai įgytą turtą teisėtam savininkui, t.y. valstybei.

112010-10-26 ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriame papildomai nurodė, kad 2010-04-20 ieškinyje atsižvelgiant į jo pateikimo metu galiojusius teisės aktus, atsakovu buvo nurodyta Vilniaus apskrities viršininko administracija. Nuo 2010-07-01 VAVA funkcijos nuosavybės teisių atkūrimo srityje perduotos Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, todėl ši institucija, vadovaujantis LR CPK 48 str., įtrauktina atsakovu šioje civilinėje byloje.Atsakovų R. U. ir M. U. atsiliepime į ieškinį nurodyti duomenys, kad atsakovu šioje byloje nurodytas S. N. yra miręs. Po S. N., a/k ( - ) mirties 2009-08-16, 2009-09-25 buvo užvesta paveldėjimo byla, kurioje palikimą priėmė mirusiojo sūnus V. N. a/k ( - ) gyv. ( - ), o paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas buvo išduotas V. N. 2010-03-09. Tokiu būdu V. N., remiantis LR CPK 48 str. šioje byloje trauktinas atsakovu.Ginčo sklypui unikalus Nr. ( - ) įregistruota hipoteka, o kreditoriumi nurodytas S. Š., gyv. ( - ), pastarasis asmuo teismo įtrauktas trečiuoju suinteresuotu asmeniu šioje byloje.Trečiuoju asmeniu teismo įtrauktas S. Š., gyv. ( - ) yra ginčijamo sandorio (hipotekos) šalis, todėl šioje civilinėje byloje jis laikytinas atsakovu (t. 1, b.l. 75-81). Prašė:

  1. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2009-02-23 sprendimą Nr. 2.5.-41-29634 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietovėje S. N.“ dėl nuosavybės teisių atkūrimo S. N. perduodant jam neatlygintinai 6,26 ha valstybinės reikšmės miško plotą, patenkantį į 6,26 ha žemės sklypą, esantį ( - ), Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje, unikalus numeris ( - ), kadastrinis numeris ( - ).
  2. Pripažinti negaliojančia Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės L. Š. atstovės L. G. patvirtintą 2009-04-01 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1-2129, kuria S. N. minėtą sklypą už 8906 Lt pardavė R. U. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise su sutuoktine M. U..

123.Pripažinti negaliojančia 2010-04-27 hipotekos lakšto (hipotekos identifikavimo kodas ( - )), patvirtinto Vilniaus m. 2-ojo notarų biuro notaro R. K., dalį, kuria R. U. ir M. U. žemės sklypą, esantį ( - ), Vilniaus r., unikalus Nr. ( - ), įkeitė S. Š., ir panaikinti šios lakšto dalies registraciją Hipotekos registre.

134. Taikyti restituciją natūra:įpareigoti R. U. ir M. U. grąžinti valstybei 6,26 ha valstybinės reikšmės miško plotą, esantį 6,26 ha žemės sklype ( - ), Vilniaus r., unikalus Nr. ( - );įpareigoti V. N. grąžinti R. U. ir M. U. S. N. gautą pinigų sumą – 8906 Lt pagal 2009-04-01 pirkimo-pardavimo sutartį, reg. Nr. 1-2129.

14Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus bei ieškinyje išdėstytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad ieškinyje išanalizuotas sąžiningumo kriterijus. Žemė turi grįžti valstybei, nes tai išimtinis valstybės turtas, išimtas iš apyvartos daiktas.

15Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija (t. 1, b.l. 32-34), Nacionalinė žemės tarnyba (t. 1, b.l. 102-105) pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutinka ir prašo atmesti. Pretendentas S. N. pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos (Žin., 1997, Nr. 69-3735) įstatyme nustatytą asmenų, įsigyjančių žemę, mišką ir vandens telkinius, eilę, priskirtas 9 eiliškumo grupei. Ginčo žemės sklypas buvo suprojektuotas kaip tai nustatyta Reformos įstatymo 19 straipsnio 5 dalyje ir 20 straipsnyje, patvirtintas Vilniaus apskrities viršininko 2008-05-09 įsakymu Nr. 2.3-5309-(41) „Dėl ( - ) vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projekto- patvirtinimo Vilniaus rajone". Pagal šį patvirtintą žemėtvarkos projektą, Vilniaus apskrities viršininkas 2009-02-23 priėmė sprendimą Nr. 2.5-41-29634. Pareiškėjas neginčija žemės sklypo suformavimo dokumentų, todėl, neįrodžius, kad ginčijamas sprendimas priimtas neteisėtų administracinių aktų pagrindu, nėra teisinio pagrindo jį naikinti. Atkreiptinas dėmesys, kad ginčijamas sprendimas priimtas vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-04-01 nutarimu Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje" (Žin., 1998, Nr. 33-882; 2004, Nr. 66-2359), t.y. Žemės reformos žemėtvarkos projektas buvo derintas su atsakingomis institucijomis, tarp jų ir su Valstybės įmone Vilniaus miškų urėdija. Šios įstaigos projektų derinimo inžinierius pasirašė žemėtvarkos projekto plane.Atsižvelgiant į tai, kad nėra pagrindo naikinti ginčijamą Vilniaus apskrities viršininko sprendimą nėra pagrindo pripažinti negaliojančia 2009-06-22 Vilniaus miesto 1-iojo notarų biuro notarės L. Š. patvirtintą 2009-04-01 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 1-2129 bei taikyti restituciją natūra.

16Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos (Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių ir pareigų perėmėjas) atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, todėl byla nagrinėjama atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

17Atsakovai R. U., M. U. pateikė atsiliepimą (t. 1, b.l. 45-48), kuriuo nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka. Parengtas Vilniaus rajono ( - ) kadastro vietovės žemėtvarkos projektas patvirtintas Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 2.3-5309-(41). Žemės sklypas Nr. 1386 paženklintas vietovėje ir jo ribos turėjo būti suderintos su Vilniaus miškų urėdija, tuo pačiu patvirtinant, kad sklypas nepatenka į valstybinių miškų plotą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" pakeitimo" pagal Aplinkos ministerijos parengtą schemą buvo pakeistas 58 priedas dėl Vilniaus rajono valstybinės reikšmės miškų plotų. Prie nutarimo pridedama valstybinių miškų plotų schema (58 priedas). Ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2009-02-23 sprendimą Nr. 2.5-41-29634 dėl nuosavybės teisių atkūrimo S. N., perduodant jam neatlygintinai nuosavybėn 6,26 ha ploto žemės sklypą motyvuodamas tuo, kad į šį sklypą patenka valstybinis miškas, kurio plotas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 916. Savo reikalavimą panaikinti ginčijamą Vilniaus apskrities viršininko sprendimą pareiškėjas iš esmės grindžia vieninteliu dokumentu - Valstybinės miškų tarnybos pažyma apie grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis „Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentas" 2010-03-09 Nr. P-1003-19773, kuri, jo nuomone, patvirtina, kad ginčo sklypas patenka į minėtu Vyriausybės nutarimu patvirtintą valstybinio miško plotą. Mano, kad nėra pagrindo pripažinti pateiktą schemą pakankamu ieškovo teiginių įrodymu. Esant nenuginčytam žemėtvarkos projektui, patvirtintam Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 2.5-5309-(41), S. N. nuosavybės teisės atkurtos pagrįstai, todėl nėra teisinio pagrindo panaikinti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 6,26 ha sklypą. Kad žemės sklypo pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo metu R. U. ir M. U. nežinojo ir negalėjo žinoti tam tikrų aplinkybių, patvirtina ir tai, kad apie tai, jog nuosavybės teisės į žemę galimai atkurtos valstybinės reikšmės miško plote, tapo žinoma tik 2010-03-22, kai Aplinkos ministerija kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą. Pripažinus R. U. ir M. U. sąžiningais įgijėjais, atmestinas ieškovo reikalavimas taikyti restituciją natūra. Ginčo žemės sklypą už 2009-12-03 suteiktą paskolą jie įkeitė S. Š..

18Atsakovai R. U., M. U. į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, todėl byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

19Atsakovas S. Š. pateikė atsiliepimą (t. 1, b.l. 108-113), kuriuo prašo ieškinio reikalavimus atmesti. 2009-12-13 R. U. ir M. U. pasirašė paskolos sutartį su S. Š., kaip prievolės užtikrinimo būdą susitardami įkeisti 3 žemės sklypus, tarp jų ir ginčo sklypą. 2010-04-27 Vilniaus miesto 2-ojo notaro biuro notaras R. K. patvirtino hipotekos lakštą (hipotekos identifikavimo kodas ( - )), kuriuo R. U. ir M. U. minėtą sklypą įkeitė S. Š., tą pačią dieną kreditorius S. Š. Hipotekos skyriui prie Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pateikė prašymą įregistruoti sutartinę hipoteką. 2010-04-29 sutartinės hipotekos lakštas buvo įregistruotas Hipotekos skyriuje prie Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo. Civilinėje teisėje galioja bendras sąžiningumo principas (CK 1,5 straipsnis), kuris, be kita ko, reiškia, kad kiekvienas asmuo yra laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip. Įrodinėjimo požiūriu kiekvienam asmeniui nereikia įrodinėti savo sąžiningumo, jeigu įstatymas nepreziumuoja konkretaus subjekto nesąžiningu. Jeigu asmuo yra turto valdytojas, tat jo valdymas laikomas atsiradęs sąžiningai, kol neįrodyta priešingai (CK 4.26 straipsnio 2 dalis). Asmuo, ketinantis nutraukti valdymą ar turintis kitokių reikalavimų turto valdytojui, jeigu tai yra nagrinėjamos bylos dalykas, turi įrodyti aplinkybę, kad valdymas į nesąžiningas. Iš to išplaukia, kad turto valdytoju esantis asmuo preziumuojamas esąs sąžiningas. Jo nesąžiningumą turi įrodyti asmuo, tai teigiantis (CPK 178 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. gegužės mėn. 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2006). Akivaizdu, jog tai yra ne minėtų asmenų nesąžiningų veiksmų pasekmė, bet Vilniaus apskrities viršininko administracijos kaltė. Vilniaus apskrities viršininko administracijos prerogatyva nustatyti, kad miško žemės sklypai yra valstybinės reikšmės sklypai išimtine nuosavybės teise priklausantys Lietuvos Respublikai arba tai, kad į juos nuosavybės teisės gali būti atkurtos. Nagrinėjamojoje situacijoje R. U. ir M. U. neturintys specialisto išsilavinimo, realiai neturėjo galimybės patys nustatyti, kad miško žemės sklypas, kurį jie perka, galimai patenka į valstybiniams miškams priskiriamą teritoriją - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 19 d. nutarime Nr. 916 "Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" 58 priede pateikiama valstybinės reikšmės miškų plotų schema ne specialistui yra nesuprantama. Pasirašant paskolos sutartį buvo susitarta ir dėl žemės sklypų apsunkinimo hipoteka, kaip prievolės užtikrinimo būdo. Vadovaujantis minėta paskolos sutartimi 2010-04-27 skolininkai įkeitė 3 žemės sklypus, tarp jų ir žemės sklypą kadastrinis numeris: ( - ), unikalus numeris ( - ), kuris šalių susitarimu įvertintas 60 000 litų. Tai, kad sutartinės hipotekos lakštas pasirašytas 2010-04-27 nesuteikia teisės spręsti, jog hipoteka įregistruota nesąžiningai.

20Atsakovas S. Š., jo atstovė į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, todėl byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

21Trečiasis asmuo LR Aplinkos ministerija pateikė atsiliepimą (t. 1, b.l. 52-55, 99-101), kuriuo su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad pagal Valstybinės miškų tarnybos (2010-02-20 raštu Nr. 319) pateiktus duomenis Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre yra įregistruota Vilniaus miškų urėdijos ( - ) girininkijos 126 kvartalo taksaciniai miško sklypai Nr. 1, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 1997, Nr. 97-2451; 2006, Nr. 100-3881) (toliau - Nutarimas 916) priskirti valstybinės reikšmės miškams ir dalis jų patenka į ginčo sklypą, kurio kadastrinis Nr. ( - ). Valstybinės miškų tarnybos 2010-03-10 pažyma Nr. 19771, Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentas 2010-03-09 Nr. P1003-19773 patvirtina, kad į žemės sklypą kurio kadastrinis Nr. ( - ) patenka 6,26 ha valstybinės reikšmės miškų plotas. Pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2009-02-17 nutartyje Nr. 2A-138/2009 yra nurodęs, kad abejoti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro tvarkymo įstaigos oficialiais rašytiniais įrodymais dėl ginčo sklype esančio valstybinės reikšmės miško ploto nėra pagrindo. Todėl mano, kad byloje yra pateikti neginčijami įrodymai, kad ginčo žemės sklype yra 6,26 ha valstybinės reikšmės miško plotas.

22Pripažinus negaliojančiu administracinį aktą (šiuo konkrečiu atveju panaikinus Vilniaus apskrities viršininko 2009-02-23 sprendimą Nr. 2.5-41-29634), išnyksta pagrindas, kuriuo įgyta nuosavybė, todėl turėtų būti panaikintos ir jo pagrindu atsiradusios teisinės pasekmės bei taikytina restitucija (LAT 2000-01-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-20/2000). LAT 2008-08-01 nutartyje civilinėje byloje 3K-3-297/2008 konstatavo, kad kai administracinis aktas priimtas pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas yra niekinis ir negalioja nuo jo priėmimo momento (ab initio) nepaisant to yra ar ne teismo sprendimas pripažinti jį negaliojančiu. Pagal visuotinai pripažįstamą teisės principą niekas negali perduoti kitam daugiau teisių, negu pats turi. Minėtoje LAT nutartyje civilinėje byloje 3K-3-297/2008 teismas konstatavo, kad „sprendžiant dėl be teisinio pagrindo įgyto turto grąžinimo, netaikomas CK 4.96 str., reglamentuojantis daikto išreikalavimą iš sąžiningo įgijėjo. Tokiu būdu gauto turto išreikalavimas reglamentuojamas specialiųjų nepagrįsto praturtėjimo instituto normų. Atvejai, kai negalima išreikalauti kaip be pagrindo įgyto turto, nustatyti CK 6.241 str. 1 d.". Nagrinėjamu atveju nėra nei vienos iš CK 6.241 str. 1 d. nurodytų išimčių, kai be pagrindo įgytas turtas negali būti išreikalautas, taigi atsakovas privalo grąžinti žemės sklypo dalį įgytą be teisinio pagrindo.

23Teismo posėdžio metu atstovė taip pat palaikė ieškinį, prašė tenkinti.

24Trečiasis asmuo notaras R. K. pateikė atsiliepimą (t. 1, b.l.107), kuriuo prašo jo tvirtinto sandorio nepripažinti negaliojančiu. Atliktus pateiktų dokumentų teisinį tyrimą bei atlikus patikras viešuose registruose (Centrinės hipotekos įstaigos turto areštų aktų registre, Nekilnojamojo turto registre, Gyventojų registre) buvo nustatyta, kad žemės sklypas, kurio hipotekos sandorį patvirtinti prašė R. U. bei M. U. buvo teisėtai įgytas notaro patvirtintos sutarties pagrindu, įregistruotas nekilnojamojo turto registre R. U. bei M. U. vardu, šis žemės sklypas buvo neareštuotas, neįkeistas, jokių kitokių apribojimų disponuoti žemės sklypu nebuvo. 2010 m. balandžio 27 d. VĮ RC išduotoje pažymoje Nr. 44-2845314, taip pat nebuvo įregistruota jokių apribojimų, dėl kurių nebūtų galima tvirtinti nekilnojamojo turto hipotekos sandorio.

25Trečiasis asmuo notaras R. K. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, todėl byla nagrinėjama trečiajam asmeniui nedalyvaujant (CPK 247 str.).

26Trečiasis asmuo notarė L. Š. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta, todėl byla nagrinėjama trečiajam asmeniui nedalyvaujant (CPK 247 str.). Atsiliepimo nepateikė.

27Ieškinys tenkinamas, dalyje byla nutrauktina.

28Dėl ieškinio reikalavimo pripažinti negaliojančia hipotekos lakšto dalį.

292009-12-03 paskolos sutartimi S. Š. ir R. U. bei M. U. susitarė dėl 150000 Lt skolos (t. 1, b.l. 49).

30Šios sutarties pagrindu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010-04-29 Hipotekos registre įregistravo hipotekos lakštą Nr. ( - ), kuriuo R. U. ir M. U. įkeitė S. Š. nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Vilniaus r. (t. 1, b.l. 85-89).

312011-10-25 teisme gautas atsakovo S. Š. atstovės advokatės D.Tarvainytės pareiškimas, kuriuo pareiškė, kad R. U. ir M. U. atsiskaitė pagal su S. Š. sudarytą 2009-12-03 paskolos sutartį, hipoteka ginčo žemės sklypui yra išregistruota (t. 2, b.l. 73-74). Ieškovas šiuo pagrindu atsisako patikslintame ieškinyje pareikšto 3 p. reikalavimo „pripažinti negaliojančia 2010-04-27 hipotekos lakšto (hipotekos identifikavimo kodas ( - )), patvirtinto Vilniaus m. 2-ojo notarų biuro notaro R. K., dalį, kuria R. U. ir M. U. žemės sklypą, esantį ( - ), Vilniaus r., unikalus Nr. ( - ), įkeitė S. Š., ir panaikinti šios lakšto dalies registraciją Hipotekos registre“, kartu pareiškė poziciją, kad S. Š. negali būti atsakovu šioje byloje ir negali būti atsakovu (t. 2, b.l. 80). Pateikti Pažymėjimas apie sutartinės hipotekos išregistravimą iš Hipotekos registro bei Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad įrašas apie hipotekos įregistravimą ginčo sklypui yra panaikintas (t. 2, b.l. 81-84).

32Teismas, nustatęs, kad ieškovo atsisakymas nuo dalies ieškinio neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia niekieno teisių bei teisėtų interesų, ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalies priima (LR CPK 140 str. 1 d.). Esant tokioms aplinkybėms, byla šioje dalyje nutrauktina (LR CPK 293 str. 4 p.).

33Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisės normą, sandorio negaliojimas yra siejamas su jo prieštaravimu imperatyvioms teisės normoms, t.y. su vienareikšmiškai įstatyme įtvirtintomis nuostatomis, kuriomis siekiama apsaugoti visos visuomenės interesus, viešąją tvarką. Sandorio pripažinimas negaliojančiu šiuo pagrindu yra sutarties laisvės principo išimtis. Privatinėje teisėje dominuoja dispozityvus, bet ne imperatyvus teisinio reguliavimo metodas. Todėl sprendžiant dėl sandorio negaliojimo aptariamu pagrindu, būtina nustatyti, ar yra atitinkamas visuomenės interesas, kuris reikalautų įsikišti į šalių privačius santykius, t.y. ar yra pakankamas pagrindas teigti, kad pamatinis visuomenės interesas reikalauja visuotinai pripažinti tokius sandorius negaliojančiais, nesiejant jo su konkrečiomis šalimis ar konkrečia situacija. CK 1.80 straipsnio 1 dalis nustato, kad sandoriai negali prieštarauti imperatyvioms įstatymo normoms. Imperatyvios teisės normos yra privalomos ir jų savo valia sandorio subjektai negali keisti, todėl sandoriai, pažeidžiantys tokias normas, yra niekiniai.

34Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. ir Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (2001-04-10 redakcija. įsig. 2001-04-25) 4 str. 4 d. numato, kad valstybinės reikšmės miškai išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai.

35Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (2001-04-10 redakcija, įsig. 2001-04-25) 4 str. 4 d. 6 p. numato, kad valstybinės reikšmės miškai - tai miškai. Vyriausybės sprendimu priskirti valstybinės reikšmės miškams.Šis sprendimas šiuo momentu neprieštarauja Konstitucijai.

36Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (2001-12-11 redakcija, įsig. 2001-12-28) 14 str. 1 p. numato, kad miškai neprivatizuojami, jeigu jie priskirti valstybinės reikšmės miškams.

37Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (2001-08-03 redakcija, įsig. 2001-08-17) 4 str. 1 d. 3 p. numato, kad Lietuvos Respublikai išimtinės nuosavybės teise priklauso žemė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka priskirta valstybinės reikšmės miškams, o to paties straipsnio 2 d. numato, kad Lietuvos Respublikai išimtinės nuosavybės teise priklausančios žemės įsigyti privatinėn nuosavybėn negalima.

38Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (2002-01-15 redakcija. įsig. 2002-01-18) 6 str. 2 d., 4 d., 13 str. 1 p. miškai, kurie yra priskirti valstybinės reikšmės miškams, iš piliečių, turinčių teisę į nuosavybės teisių atkūrimą, išperkami valstybės, ir už juos valstybė atlygina pagal šio įstatymo 16 straipsnį, t. y. nuosavybės teisių atkūrimo būdu privačion nuosavybėn jie neperduodami.

39Byloje nustatyta, kad Vilniaus apskrities viršininko 2009-02-23 sprendimu Nr. 2.5-41-29634 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietovėje piliečiui S. N. (S. N.)“ nuspręsta atkurti nuosavybės teises S. N., a.k. ( - ) į tenkančią nekilnojamojo turto dalį 7,33 ha žemės, vietoje turėtos 7,33 ha žemės (vertė 8906 Lt) perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį žemės sklypą žemės ūkio paskirčiai, bendrą 6,26 ha (vertė 8906 Lt) žemės sklypą (Nr. 1386 – 6,26 ha) miškų ūkio paskirčiai (ūkinių miškų sklypai), esantį ( - ), Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje (t. 1, b.l. 10-11).

402009-04-01 Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi S. N. pardavė 6,2600 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Vilniaus r., R. U. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise su sutuoktine M. U.; sutartį pasirašė pardavėjas S. N. ir pirkėjas R. U. (t. 1, b.l. 12-16), pagal žemės sklypo planą (t. 1, b.l.17), pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu ginčo sklypas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso R. U. ir M. U. (t. 1, b.l. 20-21).

412010-04-07 padaryta kadastro žemėlapio ištraukos kopija (t. 1, b.l. 22),2010-03-09 Valstybinės miškų tarnybos pažymoje Nr.P1003-19773 grafiškai plane pavaizduota,kad 6,2600 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Vilniaus r.,yra valstybinės reikšmės miško plote(1t.b.l.8).

422010-03-09 Vilniaus rajono 3-iojo notarų biuro notaras T.P. V. išdavė Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą, kuriuo patvirtino, kad po S. N., mirusio 2009-08-16, mirties turtą paveldi mirusiojo sūnus V. N., paveldimą turtą sudaro ½ buto (t. 1, b.l. 83).Tokiu būdu V. N. tapo S. N. ne tik turto,bet ir teisių perėmėju(CK 5.1 str.).

432008-05-09 Vilniaus apskrities viršininko įsakymu „Dėl ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projekto patvirtinimo, Vilniaus rajone“ Nr. 2.3-5309-(41) Vilniaus apskrities viršininkas, remdamasis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio 2007-11-19 raštu Nr. (L29.V)-2V-662, 2008-02-20 raštu Nr. (1.29.V)-2V-118 bei atsižvelgdamas į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-11-07 įsakymą Nr. A27-1869 "Dėl pritarimo žemės reformos žemėtvarkos projektui", projekto autoriaus teikimu: 1. T v i r t i n a:1.1. individualios M. A. įmonės „Arensta" 2007 metais parengto Vilniaus rajono ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą, jame suformuotų žemės sklypą ribas ir plotus, pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, jiems laikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas bei servitutus (4 priedas), išskyrus...“3. P a v e d a:3.1.Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui:3.1.1. įregistruoti projektą Teritorijų planavimo dokumentų registre;3.1.2.informuoti pretendentus, kurie išbraukti iš patvirtintų pretendentų gauti žemę sąrašų, ir nurodyti jiems galimybę gauti žemę, rengiant žemėtvarkos projekto papildymą arba kitoje kadastro vietovėje....3.2.individualiai M. A. įmonės „Arensta":3.2.1. atlikti projekte suformuotų žemės (miško) sklypų paženklinimą vietoje;3.2.2. parengti dokumentus žemės nuosavybės ar naudojimo teisės įforminimui;3.2.3 per 15 dienų nuo projekto patvirtinimo patikslinti laisvos valstybinės žemės (miško) fondo duomenis ir pateikti juos tvirtinti Vilniaus apskrities viršininkui. PRIDEDAMA:1.Vilniaus apskrities Vilniaus rajono ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projekto 2 bylos (285 lapai) ir planas M 1: 10000 (1 egz.), kurie nuolat saugomi Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriuje;2.Vilniaus rajono ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patikslinimas M 1: 10000- 1 priedas, 1 lapas;3.Asmenų, kuriems rengiant ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą suformuoti žemės sklypai, sąrašas - 4 priedas, 18 lapų; (t. 1, b.l. 36-37, 139-140).Šio įsakymo 1 priedas yra Žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo dalinio patikslinimo projektas (t. 1, b.l. 141) bei 4 priedas asmenų, kuriems rengiant ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą suformuoti sklypai, sąrašas, kurio 140 eil. nr. įrašytas S. N., eiliškumo grupė 9, projekto plane Nr. 1386, plotas suteikti neatlygintinai 6,26 ha, iš viso 6,26 ha, nustatyti XXVI miško naudojimo apribojimai, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis miškų ūkio (t. 1, b.l. 142-157).Taip pat Vilniaus apskrities viršininko 2006-10-02 įsakymo Nr. 2.3-9221-41 2 priede „Piliečių, pageidaujančių gauti žemę (mišką) projektuojamoje teritorijoje“ sąrašo 138 eil. nr. įrašytas S. N., dokumentų parengimo data 2005-03-12, plotas 7,33 ha, eiliškumo grupė 9 (t. 1, b.l. 38-40).

44Individuali M. A. įmonė „Arensta“ 2007-01-17 „Vilniaus apskrities Vilniaus rajono ( - ) kadastro vietovės teritorijoje 2006 m. rengiamo žemės reformos žemėtvarkos projekto svarstymo su 9 grupės pretendentais gauti žemę“ žiniaraštyje 30 eil. nr. įrašytas S. N., ( - ) kaime 9 eiliškumo grupė, 6,26 bendro ploto, bloko Nr. 0100, numeris plane 1386, gauti neatlygintinai nuosavybėn 6,26, žemės sklypų išdėstymo ribų suderinimo data 2007-01-18 (t. 1, b.l. 42).

45Tokiu būdu matyti,kad S. N. gražintinas žemės sklypas buvo formuojamas pagal VAVA viršininko ir kitų administracinių struktūrų ir įgaliotų asmenų parengtą planą,kuris savo ruožtu turėjo būti derinamas su valstybiniu miško planu.Jeigu įvyko kažkokių institucijų ar atsakingų asmenų darbo klaidos,nesusiderinamumai,tai nereiškia žemės įgijėjo nesąžiningumo,nes miškų planai,kuriuose nurodyta jų priklausomybė valstybiniams miškams, 2006-2007 metais nebuvo skelbiami viešai ir prieinami kiekvienam asmeniui (teismo pastaba: šie duomenys nebuvo skelbiami valstybės žiniose,kaip planai,kuriuos galima būtų sutapatinti su vietove) ir tame tarpe valstybinėms institucijoms.

462006-09-11 LR aplinkos ministerija raštu Nr. (12-2)-D8-7313 kreipėsi į LR Vyriausybę, kuriuo pateikė tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" pakeitimo" projektą. Projektą parengė Aplinkos ministerijos Miškų departamentas (direktorius - V. V., telefonas ( - ), tiesioginis nutarimo rengėjas - Miškotvarkos ir miško išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas V. M., telefonas ( - )). Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" pakeitimo" projekte numatyta patikslinti valstybinės reikšmės miškų plotus ir jų ribas Kaišiadorių, Kelmės, Joniškio, Mažeikių, Molėtų, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Trakų, Vilniaus rajonų ir Kazlų Rūdos, Rietavo, Visagino savivaldybių teritorijose. Projekte siūloma iš valstybinės reikšmės miškų plotų išbraukti miškus, į kuriuos piliečiai pageidauja atkurti nuosavybės teises grąžinant natūra, taip pat miškus, kuriuos pagal Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengtus, suderintus ir viešai apsvarstytus detaliuosius planus numatyta paversti kitomis naudmenomis.Valstybinės reikšmės miškų plotams siūloma priskirti laisvo valstybinio žemės fondo miškus. Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos suderintos su apskričių viršininkais, savivaldybių administracijomis bei miškų urėdijomis. Šiuo Vyriausybės nutarimu patikslinus valstybinės reikšmės miškų plotus ir jų ribas, valstybinės reikšmės miškų plotas šalyje padidėtų 0,5 tūkst. ha. Vyriausybės nutarimo projektas suderintas su Žemės ūkio ministerija. Nutarimo projektas neprieštarauja Vyriausybės programai. Projektu nėra įgyvendinami arba perkeliami ES teisės aktai. Pritarus nutarimo projektui, reikės keisti 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr.454 „Dėl valstybinės reikšmės miškų perdavimo patikėjimo teise valstybės įmonėms miškų urėdijoms“ (t. 2, b.l. 7).

47Nors buvo rašte kreipiamasi dėl siūlymo išbraukti iš valstybinės reikšmės miškų plotų miškus, į kuriuos piliečiai pageidauja atkurti nuosavybės teises grąžinant natūra, taip pat miškus, kuriuos pagal Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengtus, suderintus ir viešai apsvarstytus detaliuosius planus numatyta paversti kitomis naudmenomis,tačiau buvo patvirtinta vėlesnė schema,kurioje ginčo sklypas tapo valstybiniu mišku.Tai buvo padaryta po to,kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė parengė naują nutarimo projektą, kuriuo nutaria: Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimą Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 97-2451; 2002, Nr. 54-2121; 2005, Nr. 142-5127; 2006, Nr. 48-1714): Išdėstyti 1 punktą taip:1. Patvirtinti 1098,57 tūkst. hektarų valstybinės reikšmės miškų plotus pagal Aplinkos ministerijos parengtas schemas. (1-60 priedai)".2. Išdėstyti nauja redakcija nurodytuoju nutarimu pavirtintus valstybinės reikšmės miškų plotus (pridedama).3. Pakeisti 8, 24, 29, 33, 34, 38, 43, 46, 49, 50, 52, 56, 58 priedus pagal Aplinkos ministerijos parengtas schemas (pridedama). (t. 2, b.l. 8), bei Valstybinės reikšmės miškų plotų sąrašą (t. 2, b.l. 9-11).Pagal Valstybinės miškų tarnybos duomenis ši schema patvirtinta 2006-09-19 (2t.,b.l.4).VAVA viršininko administracija suderino schemą 2006-08-31(2t.,b.l.12).Šis vyriausybės nutarimas šiai dienai neprieštarauja Konstitucijai.

48Tokiu būdu matyti,kad VAVA ir žemės projekto autorius galėjo neturėti pilnų duomenų apie schemų pakeitimą 2008 metais.Tačiau tai neturi reikšmės šioje byloje konstatuojant ieškovo ir trečiojo asmens-LR Aplinkos ministerijos teiginių pagrįstumą.Atsižvelgiant į bylos medžiagą teismas neturi pagrindo nesutikti su trečiojo asmens- LR Aplinkos ministerijos argumentu ir šalių pateiktu įrodymu,kad Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre yra įregistruota Vilniaus miškų urėdijos ( - ) girininkijos 126 kvartalo taksaciniai miško sklypai Nr. 1, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 1997, Nr. 97-2451; 2006, Nr. 100-3881) priskirti valstybinės reikšmės miškams ir dalis jų patenka į ginčo sklypą, kurio kadastrinis Nr. ( - ). Valstybinės miškų tarnybos 2010-03-10 pažyma Nr. 19771, Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentas 2010-03-09 Nr. P1003-19773 patvirtina, kad į žemės sklypą kurio kadastrinis Nr. ( - ) patenka 6,26 ha valstybinės reikšmės miškų plotas.Atsakovo gi argumentai šiuo aspektu atmestini.

49Teismas sutinka su ieškovo teisiniais argumentais,kad LR CK 1.80 str. 4 d.., 4.96 str. 2 d. numatytos sąžiningo įgijėjo interesų apsaugos taisyklės, neleidžiančios išreikalauti iš sąžiningo įgijėjo nekilnojamąjį daiktą, šiuo atveju netaikytinos.Konstitucijos 47 str. nurodyta,kad valstybinės reikšmės miško buvimas privačioje nuosavybėje negalimas. LR CK 4.7 str. 1d. asmuo nuosavybės teise gali turėti bet kuriuos daiktus, jeigu tie daiktai neišimti iš apyvartos.Šio straipsnio 2 d. numatyta, kad išimti iš apyvartos yra tik išimtine valstybės nuosavybe esantys daiktai.Ginčo sklypas, kuriame yra valstybinės reikšmės miškas, negali likti atsakovų nuosavybe.

50Teismas neturi pagrindo remtis atsakovų ir trečiojo asmens argumentais dėl ieškinio netenkinimo.Todėl teismas pripažįsta,kad ieškovo reikalavimas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2009-02-23 sprendimą Nr. 2.5.-41-29634 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietovėje S. N.“ dėl nuosavybės teisių atkūrimo S. N. perduodant jam neatlygintinai 6,26 ha valstybinės reikšmės miško plotą, patenkantį į 6,26 ha žemės sklypą, esantį ( - ), Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje, unikalus numeris ( - ), kadastrinis numeris ( - ) yra pagrįstas, pripažintinas niekinu,kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80str.1d.,1.78str.1,2,3d.).

51Tenkinat šį reikalavimąpripažintina negaliojančia Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės L. Š. atstovės L. G. patvirtinta 2009-04-01 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 1-2129, kuria S. N. minėtą sklypą už 8906 Lt pardavė R. U. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise su sutuoktine M. U.,tuo pačiu pagrindu,t.y. sandoris pripažintinas niekinu,kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str.1d.,1.78str.1,2,3d.).

52Pripažinus ieškinį pagrįstu CK 1.80 str.1d. pagrindu,yra pagrindas taikyti restituciją natūra: įpareigoti R. U. ir M. U. grąžinti valstybei 6,26 ha valstybinės reikšmės miško plotą, esantį 6,26 ha žemės sklype ( - ), Vilniaus r., unikalus Nr. ( - ) (CK 1.80 str.2d.).

53Teismas įpareigoja V. N. grąžinti R. U. ir M. U. jo tėvo S. N. gautą pinigų sumą – 8906 Lt pagal 2009-04-01 pirkimo-pardavimo sutartį, reg. Nr. 1-2129, per 30 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos,kas būtų protinga ir sąžinga (CK 1.5str., 1.80 str.2d.).

54Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai pareikštų ir patenkintų reikalavimų apimčiai.Iš esmės byloje ginčijama vienas VAVA viršininko sprendimas ir žemės pirkimo-pardavimo sutartis.Dėl trečio reikalavimo byla nutraukta.Teismas neturi pagrindo šiuo atveju laikyti šiuos reikalavimus turtinio pobūdžio,todėl jie turi būti apmokami ieškinio padavimo dienai po 132 litus žyminio mokesčio(CPK 80 str.).Taip pat skirtingos faktinės aplinkybės ir skirtingi šalių interesai lėmė išdėstytas atsakovų pozicijas byloje.Todėl bylinėjimosi išlaidos priteistinos atsižvelgiant į teisingumo ir sąžiningumo principus(CK 1.5 str.) iš atsakovų R. U.,M. U. ir V. N. solidariai 264 Lt žyminio mokesčio ir 45,71 Lt pašto išlaidų valstybei solidariai,t.y. viso 309,71 Lt (CPK 80,88,93,96 str.).

55Vadovaudamasis išdėstytu ir CK 1.5str.,CPK 80,88,93,96,293,259,261-269,270str.,teismas

Nutarė

56Ieškinį tenkinti.

57Dalyje bylą nutraukti.

58Priimti ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl pripažinimo negaliojančia 2010-04-27 hipotekos lakšto (hipotekos identifikavimo kodas ( - )), patvirtinto Vilniaus m. 2-ojo notarų biuro notaro R. K., dalies, kuria R. U. ir M. U. žemės sklypą, esantį ( - ), Vilniaus r., unikalus Nr. ( - ), įkeitė S. Š., ir šios lakšto dalies registracijos Hipotekos registre panaikinimo,bylą šioje dalyje nutraukiant.

59Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2009-02-23 sprendimą Nr. 2.5.-41-29634 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) kaimo vietovėje S. N.“ dėl nuosavybės teisių atkūrimo S. N. perduodant jam neatlygintinai 6,26 ha valstybinės reikšmės miško plotą, patenkantį į 6,26 ha žemės sklypą, esantį ( - ), Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje, unikalus numeris ( - ), kadastrinis numeris ( - ).

60Pripažinti negaliojančia Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės L. Š. atstovės L. G. patvirtintą 2009-04-01 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1-2129, kuria S. N. minėtą sklypą už 8906 Lt pardavė R. U. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise su sutuoktine M. U..

61Įpareigoti R. U. ir M. U. grąžinti valstybei 6,26 ha valstybinės reikšmės miško plotą, esantį 6,26 ha žemės sklype ( - ), Vilniaus r., unikalus Nr. ( - ).

62Įpareigoti V. N. grąžinti R. U. ir M. U. jo tėvo S. N. gautą pinigų sumą – 8906 Lt (aštuonis tūkstančius devynis šimtus šešis litus) pagal 2009-04-01 pirkimo-pardavimo sutartį, reg. Nr. 1-2129, per 30 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

63Priteisti iš atsakovų R. U. (a.k( - ) ,M. U. (a.k( - ) ir V. N. (a.k( - ) solidariai 309,71 Lt (tris šimtus devynis litus 71 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei(gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

64Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovas kreipėsi su ieškiniu, kuriame nurodė, kad Vilniaus apskrities... 3. Šiuo sprendimu buvo nuspręsta S. N. atkurti nuosavybės teises į jam... 4. Nekilnojamojo turto registre 2009-03-25 įregistruotos S. N. nuosavybės... 5. 2009-04-01 pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 1- 2129 (sutartį patvirtino... 6. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2010-03-22 raštą nr.... 7. VAVA 2009-02-23 Nr. 2.5- 41-29634 sprendimas atkuriant S. N. nuosavybės teises... 8. Kaip minėta, S. N. šį sklypą 2009-04-01 pirkimo pardavimo sutartimi Nr.... 9. Panaikinus neteisėtą VAVA sprendimą ir pripažinus negaliojančiais... 10. Nėra pagrindo manyti, kad atsakovams nebuvo ir negalėjo būti žinoma, jog... 11. 2010-10-26 ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriame papildomai... 12. 3.Pripažinti negaliojančia 2010-04-27 hipotekos lakšto (hipotekos... 13. 4. Taikyti restituciją natūra:įpareigoti R. U. ir M. U. grąžinti valstybei... 14. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus bei... 15. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija (t. 1, b.l. 32-34),... 16. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos (Vilniaus apskrities viršininko... 17. Atsakovai R. U., M. U. pateikė atsiliepimą (t. 1, b.l. 45-48), kuriuo... 18. Atsakovai R. U., M. U. į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 19. Atsakovas S. Š. pateikė atsiliepimą (t. 1, b.l. 108-113), kuriuo prašo... 20. Atsakovas S. Š., jo atstovė į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio... 21. Trečiasis asmuo LR Aplinkos ministerija pateikė atsiliepimą (t. 1, b.l.... 22. Pripažinus negaliojančiu administracinį aktą (šiuo konkrečiu atveju... 23. Teismo posėdžio metu atstovė taip pat palaikė ieškinį, prašė tenkinti.... 24. Trečiasis asmuo notaras R. K. pateikė atsiliepimą (t. 1, b.l.107), kuriuo... 25. Trečiasis asmuo notaras R. K. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį... 26. Trečiasis asmuo notarė L. Š. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį... 27. Ieškinys tenkinamas, dalyje byla nutrauktina.... 28. Dėl ieškinio reikalavimo pripažinti negaliojančia hipotekos lakšto dalį.... 29. 2009-12-03 paskolos sutartimi S. Š. ir R. U. bei M. U. susitarė dėl 150000... 30. Šios sutarties pagrindu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius... 31. 2011-10-25 teisme gautas atsakovo S. Š. atstovės advokatės D.Tarvainytės... 32. Teismas, nustatęs, kad ieškovo atsisakymas nuo dalies ieškinio... 33. Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisės normą, sandorio... 34. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. ir Lietuvos Respublikos miškų... 35. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (2001-04-10 redakcija, įsig.... 36. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (2001-12-11 redakcija, įsig.... 37. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (2001-08-03 redakcija, įsig.... 38. Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 39. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apskrities viršininko 2009-02-23 sprendimu Nr.... 40. 2009-04-01 Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi S. N. pardavė 6,2600 ha... 41. 2010-04-07 padaryta kadastro žemėlapio ištraukos kopija (t. 1, b.l.... 42. 2010-03-09 Vilniaus rajono 3-iojo notarų biuro notaras T.P. V. išdavė... 43. 2008-05-09 Vilniaus apskrities viršininko įsakymu „Dėl ( - ) kadastro... 44. Individuali M. A. įmonė „Arensta“ 2007-01-17 „Vilniaus apskrities... 45. Tokiu būdu matyti,kad S. N. gražintinas žemės sklypas buvo formuojamas... 46. 2006-09-11 LR aplinkos ministerija raštu Nr. (12-2)-D8-7313 kreipėsi į LR... 47. Nors buvo rašte kreipiamasi dėl siūlymo išbraukti iš valstybinės... 48. Tokiu būdu matyti,kad VAVA ir žemės projekto autorius galėjo neturėti... 49. Teismas sutinka su ieškovo teisiniais argumentais,kad LR CK 1.80 str. 4 d..,... 50. Teismas neturi pagrindo remtis atsakovų ir trečiojo asmens argumentais dėl... 51. Tenkinat šį reikalavimąpripažintina negaliojančia Vilniaus rajono 1-ojo... 52. Pripažinus ieškinį pagrįstu CK 1.80 str.1d. pagrindu,yra pagrindas taikyti... 53. Teismas įpareigoja V. N. grąžinti R. U. ir M. U. jo tėvo S. N. gautą... 54. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai pareikštų ir patenkintų... 55. Vadovaudamasis išdėstytu ir CK 1.5str.,CPK... 56. Ieškinį tenkinti.... 57. Dalyje bylą nutraukti.... 58. Priimti ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl pripažinimo... 59. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2009-02-23... 60. Pripažinti negaliojančia Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės L. Š.... 61. Įpareigoti R. U. ir M. U. grąžinti valstybei 6,26 ha valstybinės reikšmės... 62. Įpareigoti V. N. grąžinti R. U. ir M. U. jo tėvo S. N. gautą pinigų sumą... 63. Priteisti iš atsakovų R. U. (a.k( - ) ,M. U. (a.k( - ) ir V. N. (a.k( - )... 64. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...