Byla B2-356-440/2020
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreditorinio reikalavimo patikslinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, sekretoriaujant E. P.,

2dalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Kitoks sprendimas“ atstovei advokato padėjėjai A. P., kreditorės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovei L. S.,

3teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Kitoks sprendimas“ prašymą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreditorinio reikalavimo patikslinimo.

4Teismas

Nustatė

51.

6Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „CCM Baltic“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės ( toliau - UAB ) „Kitoks sprendimas“ atstovė pareiškė prašymą sumažinti antros eilės kreditorės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau-VMI) finansinį reikalavimą iki 22074,14 Eur.

72.

8Nurodė, kad bankroto byloje 2017 m. sausio 10d. nutartimi patvirtintas bendrovės kreditorių sąrašas, tame tarpe VMI kreditorinis reikalavimas 20776,18 Eur sumai. Bankroto administratorei patikslinus 2014-2015 m. pelno mokesčio deklaracijas bei 2016 m. PVM deklaraciją VMI ir bankroto administratorės prašymu 2019 m. sausio 16d. nutartimi patikslinti VMI kreditoriniai reikalavimai 363 919,55 Eur sumai. Bankroto administratorė deklaracijas patikslino remdamasi 2018 m. spalio 26 d. Operatyvaus patikrinimo pažymos Nr. ( - ) rekomendacijomis. VMI neinicijavo mokestinio patikrinimo, neįpareigojo bankroto administratorės atlikti vienokius ar kitokius veiksmus, patikslinti deklaracijas.

93.

10VMI kreditorinio reikalavimo padidinimas buvo nepagrįstas. Bankroto administratorei pakartotinai įvertinus situaciją ir nustačius, kad deklaracijos buvo patikslintos nepagrįstai ir VMI kreditorinis reikalavimas padidintas be pagrindo bankroto administratorė papildomai patikslino įmonės deklaracijas suformavo mokestinių prievolių likučių suderinimo ataskaitą pagal kurią skola VMI sudaro 22074,14 Eur. Iš esmės administratorė prašo kreditorinį reikalavimą sumažinti iki buvusio pagrįsto dydžio, tik suma patikslintina, atsižvelgiant į tai, kad padidėjo 1297,96 Eur dėl palūkanų, netesybų pokyčio. Minėta suma susidaro aktualių 2014 m.-2015 m. pelno mokesčių deklaracijų bei 2016m. PVM deklaracijos duomenų pagrindu šiai dienai. Palikus patvirtintą nepagrįstą kreditorinį reikalavimą VMI įgytų nepagrįstąs ir neteisėtas pirmenybės teises kitų kreditorių atžvilgiu.

114.

12Jei įsiteisėjusiu sprendimu būtų patvirtintos bendrovei papildomos mokestinės prievolės tik tuomet būtų galimas kreditorinio reikalavimo padidinimas. Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnį priklausantį mokėti mokestį apskaičiuoja pats mokesčių mokėtojas, bendrovė turi teisę tikslinti savo mokesčių deklaracijas priklausomai nuo kintančios situacijos. Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo pareiga apskaičiuoti ir pastebėjus, kad mokestis apskaičiuotas neteisingai, perskaičiuoti mokesčius.

135.

14Bankroto administratorė nesutinka, kad bylos nagrinėjimas būtų sustabdytas iki bus išnagrinėta baudžiamoji byla ir atliktas mokestinis patikrinimas, nes tokia situacija pažeidžia kitų kreditorių interesus. VMI kreditorės interesai nėra pažeidžiami.

156.

16VMI su prašymu nesutiko. Nurodė, kad bankroto administratorė su 2018 m. spalio 26 d. Operatyvaus patikrinimo pažymos Nr. ( - ) rekomendacijomis nustatytais pažeidimais sutiko, ir prieštaravimų pašalinimui pateikė 2018 m. lapkričio 8 d. patikslintas deklaracijas, deklaravo mokėtiną į biudžetą 333682,00 Eur. Bendrovei 2019 m. lapkričio 18 d. patikslinus deklaracijas, remiantis 2019 m. gruodžio 11 d. pavedimu tikrinti, BUAB „CCM Baltic“ atžvilgiu pradėtas mokestinis patikrinimas – pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM) už laikotarpį nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2016 m. spalio 31 d. ir pelno mokesčio (toliau – ir PLN) už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. bei gyventojų pajamų mokesčio (toliau – ir GPM) už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. Mokestinio patikrinimo metu planuojama papildomai priskaičiuoti apie 333 682 Eur mokesčių. Pažymėjo, kad dėl negauto leidimo iš Šiaulių apygardos teismo susipažinti su buhalterinės apskaitos dokumentais, negalima tęsti mokestinio patikrinimo, kuris 2020 m. sausio 7 d. sustabdytas. 2019 m. lapkričio 18 d. pakartotinai patikslintų 2014 – 2015 m. pelno mokesčio ir 2016 m. PVM deklaracijų duomenų pagrįstumo – 2020 m. vasario 14 d. pagal apskaitomas prievoles finansinis reikalavimas sudaro iš viso 363 919,55 Eur (mokestinės nepriemokos).

177.

18Nurodė, kad 2020 m. birželio 29 d. mokestinis patikrinimas yra sustabdytas, kadangi Šiaulių apygardos teisme yra nagrinėjama baudžiamoji byla Nr. ( - ), kurioje buvęs vadovas S. V. yra kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 221 straipsnio 1 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį, o kitas buvęs vadovas A. A. yra kaltinimas pagal BK 222 straipsnio 1 dalį. Mano, kad nėra galimybės tęsti bendrovės mokestinio patikrinimo, nes byla dar nėra išnagrinėta ir šioje byloje teismo priimtas sprendimas turės tiesioginės įtakos bendrovės mokestinio patikrinimo rezultatams. Todėl mokestinį patikrinimą planuoja baigti tada, kai teismas išnagrinės aukščiau nurodytą baudžiamąją bylą ir bus priimta galutinė ir neskundžiama teismo nutartis. Todėl prašo šios bylos nagrinėjimą sustabdyti.

198.

20Be to bankroto administratorei siųstame 2019 m. gruodžio 11 d. rašte nurodė, kad atlikus UAB „CCM Baltic“ patikrinimą ir įvertinus UAB „CCM Baltic“ pelno mokesčio patikslintų deklaracijų už 2014 ir 2015 metus bei pridėtinės vertės mokesčio už 2016 metų spalio mėnesį duomenis, dėl kreditorinio reikalavimo tikslinimo informuos papildomai. Be to, bankroto administratorės UAB „Kitoks sprendimas“ įgaliotas asmuo D. Č. 2019m. gruodžio 12 d. sistemoje Mano VMI susipažino su VMI 2019 m. gruodžio 12 d. Pranešimu apie mokestinį patikrinimą Nr. ( - ) ir VMI 2019 m. gruodžio 11 d. Pavedimu tikrinti Nr. ( - ). Be to VMI UAB „CCM Baltic“ bankroto administratorei per Mano VMI pateikė mokesčių administratoriaus 2020 m. sausio 6 d. nurodymą Nr. ( - ) pateikti buhalterinės apskaitos dokumentus, nurodytus 2019 m. gruodžio 11 d. pavedime tikrinti. Todėl esant šiai situacijai bankroto administratorė nepagrįstai, pažeisdama ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punkto nuostatas, pateikė prašymą teismui dėl VMI kreditorinio reikalavimo sumažinimo iki 22074,14 Eur.

21Prašymas tenkintinas

229.

23Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartimi UAB „CCM Baltic“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Kitoks sprendimas“. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 13 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. sausio 10 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas ir jų kreditoriniai reikalavimai, kurie bylos eigoje buvo tikslinami. Minėta 2017 m. sausio 10 d. nutartimi patvirtintas VMI kreditorinis reikalavimas 20776,18 Eur sumai. Bankroto bylos Nr. B2-27-440/2020 duomenimis administratorei patikslinus 2014-2015 m. pelno mokesčio deklaracijas bei 2016 m. PVM deklaraciją VMI ir bankroto administratorės prašymu 2019 m. sausio 16d. nutartimi patikslinti VMI kreditoriniai reikalavimai 363 919,55 Eur sumai.

2410.

252019 m. gruodžio 23 d. Šiaulių apygardos teisme buvo gautas BUAB „CCM Baltic“ bankroto administratorės UAB „Kitoks sprendimas“ prašymas, kuriuo prašoma: 1) patikslinti kreditorinius reikalavimus ir į trečios eilės kreditorių sąrašą įtraukti BUAB „Inžinerinės technologijos“ su 2 359,74 Eur suma; 2) sumažinti antros eilės kreditorės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau-VMI) finansinį reikalavimą iki 22074,14 Eur; 3) patvirtinti bendrą patikslintą BUAB „CCM Baltic“ kreditorių sąrašą, kurį sudaro viso 3 215 617,48 Eur. Kartu su prašymu pateikė duomenis, patvirtinančius prašyme nurodytas aplinkybes.

2611.

27Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gruodžio 30 d. nutartimi šį prašymą tenkino, tačiau kreditorė VMI pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti nutartį ir išspręsti bylą iš esmės – panaikinti nutartį dalyje dėl VMI kreditorinio reikalavimo sumažinimo. 2020 m. sausio 16 d. teismas panaikino skundžiamą nutartį dalyje dėl sumažintos antros eilės kreditorės VMI prie finansinio reikalavimo iki 22 074,14 Eur. Nagrinėjant klausimą iš naujo netenkintas BUAB „CCM Baltic“ bankroto administratorės UAB „Kitoks sprendimas“ prašymas dėl antros eilės kreditorės VMI finansinio reikalavimo sumažinimo iki 22 074,14 Eur.

2812.

292020 m. vasario 25 d. gautas BUAB „CCM Baltic“ bankroto administratorės UAB „Kitoks sprendimas atskirasis skundas, kuriuo prašoma panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 17 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – VMI atskirajame skunde dėstomų reikalavimų netenkinti, palikti anksčiau Šiaulių apygardos teismo patvirtintą VMI kreditorinį reikalavimą 22 074,14 Eur sumai. 2020 m. vasario 28 d. nutartimi panaikinta Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 17 d. nutartis dėl VMI finansinio reikalavimo tikslinimo. Nutarta klausimą dėl VMI finansinio reikalavimo sumažinimo iki 22074,14 Eur nagrinėti iš naujo.

3013.

31Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 1 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Tiek pagal bankroto bylos iškėlimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalį, tiek pagal nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 15 straipsnio 2 dalį bankroto (nemokumo) bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis.

3214.

33Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – ir JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus, kuriam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). Šios taisyklės išimtimi, įtvirtinta JANĮ 155 straipsnio 1 dalies 2 punkte, 2 dalyje, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatos taikomos ir po 2020 m. sausio 1 d. inicijuotoms procedūroms, susijusioms su kreditorių reikalavimų tenkinimo eile ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „CCM Baltic“ bankroto procesas ir įmonės kreditorių reikalavimų tvirtinimo procedūra buvo pradėti iki 2019 m. gruodžio 31 d., įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas patvirtintas Šiaulių apygardos teismo 2017 m. sausio 10 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas ir jų kreditoriniai reikalavimai, kurie bylos eigoje buvo tikslinami, patikslintų finansinių reikalavimų patvirtinimo klausimas spręstinas vadovaujantis iki JANĮ įsigaliojimo galiojusio ĮBĮ nuostatomis (JANĮ 155 straipsnio 2 dalis).

3415.

35Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, teisme iškėlus bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį savo reiškiamus reikalavimus perduoti administratoriui, kuris, patikslinęs pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti, o nepagrįstus kreditorių reikalavimus ginčija kreditorių susirinkime ir teisme (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas). Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalies nuostatas, kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi.

3616.

37Remiantis ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalimi, kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Kaip yra išaiškinta teismų praktikoje, ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta galimybė tikslinti kreditoriaus reikalavimus siejama su būtina sąlyga – patikslinimai turi būti susiję su bankroto procesu, t. y. bankroto bylos nagrinėjimo eigoje pakitusiu kreditoriaus reikalavimo dydžiu (iš dalies atsiskaičius su kreditoriumi ar jam perleidus reikalavimą jo reikalavimo dydis turi būti sumažintas, išaugus kreditorių reikalavimui jo dydis turi būti padidintas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-414/2012; 2019 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1284-881/2019) ir kt.

3817.

39Teismas pažymi, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas, tikslindamas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, papildomai netikrina aplinkybių, ar bankrutuojančios įmonės lėšos kreditoriams buvo paskirstytos laikantis ĮBĮ 35 straipsnyje įtvirtintų taisyklių, o tik nustato kreditorių reikalavimų dydžio pasikeitimo faktą. Įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo atlikti įmonės bankroto procedūras, kuris atstovaudamas įmonės interesams, kartu gina ir jos visų kreditorių teisėtus interesus. Įmonės bankroto administratoriaus pareigos numatytos ĮBĮ 11 straipsnyje. Galiojant tokiam teisiniam reguliavimui, bankroto administratorius yra laisvas pasirinkti, kokiu teisiniu būdu ir priemonėmis, siekti įstatyme numatytų bankroto proceso tikslų. Jo pareigas aiškiai apibrėžia ĮBĮ. Todėl kreditoriai negali įpareigoti bankroto administratorių bankroto byloje atlikti konkrečius, tik kreditorių jam nurodytus veiksmus. (Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-412-450/2020).

4018.

41Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kasacinio teismo praktikoje nuolat pabrėžiama, kad bankroto procesas turi būti vykdomas operatyviai, nes priešingu atveju bus nepasiektas bankroto proceso tikslas – kuo greičiau atsiskaityti su kreditoriais ir pašalinti iš apyvartos nemokų rinkos dalyvį. Kita vertus, įmonės bankroto administratoriaus veikla griežtai reglamentuojama ĮBĮ, ir kreditorių susirinkimo kontroliuojama per jo teikiamas ataskaitas. Be to, įmonės administratoriaus veiksmų kontrolė gali būti atliekama per kreditorių susirinkime nagrinėjamus skundus, susijusius su administratoriaus pareigų vykdymu.

4219.

43Nagrinėjamu atveju, bankroto administratorė turi teisę tikslinti deklaracijas, atitinkamai turi pareigą kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą su prašymu patikslinti kreditorių sąrašą bei pateikti duomenis pagrindžiančius kreditorinio reikalavimų patikslinimo pagrįstumą. Taip pat VMI turi pareigą kreiptis į bankroto administratorę dėl kreditorinio reikalavimo tikslinimo pateikiant prašymo pagrįstumą patvirtinančius dokumentus. Taip pat pažymėtina, kad šiuo atveju pasikreipus bankroto administratorei į teismą dėl kreditorinių reikalavimų sumažinimo, VMI turi pagrįstą teisę ginčyti, jei mano esant prašymą nepagrįstą, prašomą sumažinti antros eilės kreditoriaus VMI finansinį reikalavimą iki 22 074,14 Eur. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymu nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 straipsniai). Pažymėtina, jog civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011).

4420.

45Konkrečiu atveju bankroto administratorės atstovės vertinimu bendrovės pateiktos deklaracijos yra pagrindas tiek padidinti jų pagrindu VMI kreditorinius reikalavimus, tiek juos sumažinti. Teigia, kad bankroto administratorė pateikė patikslintas deklaracijas atsižvelgdama į 2018 m. spalio 26 d. Operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. ( - ) nurodytas rekomendacijas, nors kokiu pagrindu negali paaiškinti, nes jokie įmonės apskaitos dokumentai nepatvirtina VMI kreditorinių reikalavimų būtent 363 919,55 Eur sumai. Mano, kad įvyko apsirikimas didinant kreditorinius reikalavimas, ankstesnės deklaracijos buvo pateiktos teisingos, nebuvo pagrindo jų tikslinti didinant reikalavimus. Todėl deklaracijos buvo patikslintos atsižvelgiant į apskaitos dokumentus, 2016 m. gegužės 30 d. atliktą auditą ir nepriklausomo auditoriaus išvadą. Bankroto administratorės vertinimu byloje nėra jokių duomenų, kad apskaitos dokumentai neteisingi, kad pateiktos neteisingos deklaracijos.

4621.

47VMI atstovės vertinimu nėra galimybės pasakyti, kad apskaitos dokumentai neteisingi, kad pateiktos neteisingos deklaracijos, tačiau dėl kreditorinio reikalavimo dydžio bus galima pasakyti tik atlikus mokestinį patikrinimą, kurį galima atlikti tik išnagrinėjus baudžiamąją bylą ir įsiteisėjus teismo priimtam sprendimui. VMI atstovė nurodė, kad vadovaujasi mokesčių apskaitos duomenimis ir netikrina pateiktų deklaracijų pagrįstumo. Tačiau šiuo atveju patikslinus deklaracijas ir ženkliai sumažėjus kreditoriniam reikalavimui kilo abejonių dėl jų teisingumo, todėl buvo kreiptasi į Kontrolės departamentą dėl patikrinimo.

4822.

49Teismo pažymėtina, kad kaip minėta šalys buvo įpareigotos pateikti įrodymus ( CPK 178 straipsnis). Bankroto administratorė nurodė, kad tikslinant deklaracijas nebuvo atlikta papildomų apskaitos dokumentų patikrinimų. VMI atstovė nurodė, kad patikrinimo atlikti negali nes visi dokumentai yra baudžiamojoje byloje. Teismo vertinimu kreditorei buvo sudarytos galimybės susipažinti su dokumentais, pateikti papildomus įrodymus ir tokią galimybę teismo vertinimu kreditorė turėjo, susipažino su baudžiamosios bylos Nr. ( - ) dokumentais, savo teisėmis turėjo galimybę naudotis laisva valia ( CPK 42 straipsnis). Tačiau iš esmės VMI atstovė nenurodė esminių aplinkybių dėl kokių priežasčių nėra galimas mokestinis patikrinimas pagal turimus dokumentus. Pažymėtina, kad LITEKO duomenimis baudžiamoji byla neišnagrinėta, tikėtina procesas iki bus priimtas sprendimas gali užtrukti, sprendimas išnagrinėjus baudžiamąją bylą nebūtinai gali lemti mokestinės bylos baigtį, VMI atstovė nenurodė, kad baudžiamojoje byloje pateikti duomenys yra nepakankami patikrinimui atlikti ir pan.

5023.

51Atsižvelgiant į šalių paaiškinimus, iš esmės sprendžiant, kad byloje nėra duomenų, kad pateiktos neteisingos ir nepagrįstos deklaracijos, kurių pagrindų prašoma sumažinti kreditorinį reikalavimą, į VMI nurodytus argumentus, į tai, kad BUAB „CCM Baltic“ atžvilgiu pradėtas mokestinis patikrinimas nuo 2020 m. sausio 7 d. yra sustabdytas, procesas tęsiasi ilgą laiką, bylos sustabdymas dar labiau užvilkintų klausimo išnagrinėjimą, papildomi duomenys paneigiantys bankroto administratorės argumentus nepateikti, todėl nėra pagrindo spręsti, esant nepagrįstą bankroto administratorės prašymą. ( CPK 12, 178 straipsniai).

5224.

53Taigi, teismas atsižvelgęs į bankroto administratorės nurodytas faktines aplinkybes, argumentus dėl kreditorinio reikalavimo tikslinimo, šiuo atveju mažinimo, į tai, kad VMI kreditorės interesai nėra pažeidžiami, nėra užkirstas kelias kreditorinių reikalavimų tikslinimui ateityje, į tai, kad VMI nepasinaudojo teise pagrįsti kreditorinio reikalavimo dydį, sprendžia, kad bankroto administratorės prašymas sumažinti kreditorinį reikalavimą 22 074,14 Eur sumai, pagrįstas.

5425.

55Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu mokestinio patikrinimo metu būtų nustatytos aplinkybės dėl kurių BUAB „CCM Baltic“ reiškiamas VMI finansinis reikalavimas galėtų kisti, didėti arba mažėti, t.y. atlikus patikrinimą ir gavus papildomus duomenis, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, neužkertamas kelias kreditorinio reikalavimo patikslinimui.

56Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 21 straipsniu, 26 straipsniu, 35 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, teismas

Nutarė

57Tenkinti BUAB „CCM Baltic“ bankroto administratorės UAB „Kitoks sprendimas“ prašymą.

58Sumažinti antros eilės kreditorės VMI finansinį reikalavimą iki 22 074,14 Eur.

59Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

60Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei ir įpareigoti supažindinti kreditorius su priimta teismo nutartimi.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. dalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“... 3. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios... 4. Teismas... 5. 1.... 6. Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „CCM... 7. 2.... 8. Nurodė, kad bankroto byloje 2017 m. sausio 10d. nutartimi patvirtintas... 9. 3.... 10. VMI kreditorinio reikalavimo padidinimas buvo nepagrįstas. Bankroto... 11. 4.... 12. Jei įsiteisėjusiu sprendimu būtų patvirtintos bendrovei papildomos... 13. 5.... 14. Bankroto administratorė nesutinka, kad bylos nagrinėjimas būtų sustabdytas... 15. 6.... 16. VMI su prašymu nesutiko. Nurodė, kad bankroto administratorė su 2018 m.... 17. 7.... 18. Nurodė, kad 2020 m. birželio 29 d. mokestinis patikrinimas yra sustabdytas,... 19. 8.... 20. Be to bankroto administratorei siųstame 2019 m. gruodžio 11 d. rašte... 21. Prašymas tenkintinas... 22. 9.... 23. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartimi UAB „CCM Baltic“... 24. 10.... 25. 2019 m. gruodžio 23 d. Šiaulių apygardos teisme buvo gautas BUAB „CCM... 26. 11.... 27. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gruodžio 30 d. nutartimi šį prašymą... 28. 12.... 29. 2020 m. vasario 25 d. gautas BUAB „CCM Baltic“ bankroto administratorės... 30. 13.... 31. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 1 straipsnio... 32. 14.... 33. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos juridinių... 34. 15.... 35. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 21... 36. 16.... 37. Remiantis ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalimi, kreditorių ir jų reikalavimų... 38. 17.... 39. Teismas pažymi, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas, tikslindamas... 40. 18.... 41. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kasacinio teismo praktikoje nuolat... 42. 19.... 43. Nagrinėjamu atveju, bankroto administratorė turi teisę tikslinti... 44. 20.... 45. Konkrečiu atveju bankroto administratorės atstovės vertinimu bendrovės... 46. 21.... 47. VMI atstovės vertinimu nėra galimybės pasakyti, kad apskaitos dokumentai... 48. 22.... 49. Teismo pažymėtina, kad kaip minėta šalys buvo įpareigotos pateikti... 50. 23.... 51. Atsižvelgiant į šalių paaiškinimus, iš esmės sprendžiant, kad byloje... 52. 24.... 53. Taigi, teismas atsižvelgęs į bankroto administratorės nurodytas faktines... 54. 25.... 55. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu mokestinio patikrinimo metu būtų... 56. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 21 straipsniu,... 57. Tenkinti BUAB „CCM Baltic“ bankroto administratorės UAB „Kitoks... 58. Sumažinti antros eilės kreditorės VMI finansinį reikalavimą iki 22 074,14... 59. Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama... 60. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei ir...