Byla 2-791/2013
Dėl kyla reali grėsmė, kad Projekto įgyvendinimas nebus baigtas iki maksimalaus termino

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo Visagino savivaldybės administracijos

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

5Atsakovas Visagino savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gruodžio 3 d. nutartį ir leisti nutartį vykdyti skubiai. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais (2-6 b. l.):

61) Teismas neįvertino aplinkybės, kad atsakovas organizuotu Konkursu įgyvendina Europos Sąjungos 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ (toliau - Projektas), kurio įgyvendinimo pabaiga – 2013-11-20, ir tik esant išskirtinėms aplinkybėms, terminas gali būti pratęstas, ir paskutinis mokėjimo prašymas gali būti pateikiamas ne vėliau kaip 2015-10-01, o šiam Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Kadangi pagal Konkurso sąlygas realus sutarties įvykdymo terminas yra 14-17 mėnesių, todėl kyla reali grėsmė, kad Projekto įgyvendinimas nebus baigtas iki maksimalaus termino.

72) Neįvertinta aplinkybė, kad nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones pažeidžia viešąjį interesą, kuris turi pirmenybę prieš ieškovo ginamą privatų interesą. Projektas skirtas skatinti turizmą, plėtoti aktyvų poilsį, gerinti Visagino įvaizdį, o įdomiai įrengtas pažintinis Visagino kūrimosi istorijos pėsčiųjų takas – maršrutas bus pritaikytas turiningam, kokybiškam ir įdomiam lankytojų poilsiui bei jų laisvalaikiui. Projekto tikslinė grupė – vietinių apylinkių, kitų Lietuvos regionų ir užsienio turistai, Visagino savivaldybės gyventojai.

8Trečiasis asmuo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį tenkinti ir panaikinti apygardos teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones (64-66 b. l.). Nurodo, kad teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neįvertino, ar nenukentės viešasis interesas, ar dėl to neatsiras didesnė žala. Dėl Rangos sutarties vykdymo sustabdymo, negalima pradėti vykdyti darbų, užsakyti ir pirkti sutarties vykdymui reikalingų medžiagų bei įrangos, planuoti darbo jėgos paskirstymo, dėl ko trečiasis asmuo patiria nuostolius

9Ieškovas UAB „Monrema“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo palikti nepakeistą apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių (59-61 b. l.). Nurodo, kad atsakovas nepateikė įrodymų, jog, nepradėjus vykdyti sutarties, iš esmės nukentės atsakovo turtinė padėtis ar jis dėl užtrukusio bylos nagrinėjimo teisme negalės pasinaudoti Europos Sąjungos paramos fondo lėšomis; juolab kad CPK 4238 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas bylos išnagrinėjimo terminas (šešiasdešimt dienų nuo ieškinio priėmimo dienos). Nesutinka su atsakovo argumentu, kad laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą, kadangi šiuo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, vykdant Rangos sutartį, bus neracionaliai panaudotos Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos.

10.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 2 dalį tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo CPK nustatyta tvarka. CPK 4237 straipsnio nuostatomis, teismas viešųjų pirkimų bylose taiko CPK 145 straipsnyje 1 dalies 13 punkte ir 4237 straipsnio 2 dalyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (4237 str. 1 d.). Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos įstatymuose, ir kurių nesiėmus, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas, kad viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011).

16Teismų praktikoje išaiškinta, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose, kai pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis, konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms (šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir pirkimui skirtų lėšų įsisavinimui), turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus, atsirastų didesnė žala. Teismas gali nestabdyti pirkimo procedūrų, jeigu dėl tokio sustabdymo apskritai gali neįvykti pirkimas (tarp jo dėl užtrukusių pirkimo procedūrų ir perkamų paslaugų įgyvendinimo trumpų terminų) ir dėl to nebus įsisavintos lėšos, kurių didžioji dalis skiriama iš Europos Sąjungos fondų, dėl ko nukentės visuomenės ar jos dalies teisėti interesai ir lūkesčiai. Tačiau tai nereiškia, kad kiekvienu atveju, kai pirkimui skirtos lėšos įsisavinamos iš Europos Sąjungos lėšų ir dėl vykstančio bylinėjimosi užtrunka pirkimo procedūros, galima netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, juolab kad turi būti ginamas viešasis poreikis operatyviai užbaigti pirkimą (nebent būtų nustatyti akivaizdūs imperatyvių teisės normų pažeidimai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-441/2012; 2011 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2479/2011).

17Nagrinėjamu atveju bylos šalių ginčas susijęs su viešuoju pirkimu (ginčijama Viešojo pirkimo sutartis, dėl ko pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė – ginčo sutarties vykdymo sustabdymas), finansuojamu Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, siekiant įrengti Visagino kūrimosi istorijos pėsčiųjų taką, pagerinti Visagino savivaldybės turistų lankomumą, poilsį.

18Nors pagal Projekto finansavimo ir administravimo sutarties 2.2 punktą šiam projektui įgyvendinti yra skiriama iki 722 212 Lt ES struktūrinių fondų lėšų, o Projekto įgyvendinimo pabaiga yra 2013 m. lapkričio 20 d. (3.2 punktas), tačiau atskirais atvejais (dėl objektyvių priežasčių) visos projekto veiklos turi būti baigtos įgyvendinti ir galutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 1 d. (3.3 punktas) (7-19 b. l.). Taigi yra galimybė, kad Projekto įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas ir nėra pagrindo teigti, kad dėl taikomos laikinosios apsaugos priemonės Projektas nebus pabaigtas nustatytu terminu, dėl ko atsakovas negalės įsisavinti Europos Sąjungos lėšų. Juolab kad ir atskirame skunde nurodoma, jog pagal Konkurso sąlygas pasirašytos sutarties įvykdymo terminas - 14-17 mėnesių (5 b. l.), ir nepateikta teismui įrodymų apie ilgus reikiamų medžiagų įsigijimo ar darbų atlikimo terminus (CPK 178 str., 185 str.). Be to, CPK numato trumpus ginčų, kylančių iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, terminus: teismo sprendimas viešųjų pirkimų bylose turi būti priimtas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo ieškinio priėmimo teisme dienos (CPK 4238 str. 1 d.), o teismo sprendimas pagal apeliacinį skundą turi būti priimtas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo bylos gavimo apeliacinės instancijos teisme (CPK 4239 str. 3 d.). Todėl nėra pagrindo teigti, jog teismo pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė turės esminės įtakos Europos Sąjungos lėšų įsisavinimui bei projekto įgyvendinimui, ar nukentės visuomenės interesai.

19Dėl pasakyto nesutiktina ir su atsakovo argumentu, kad nurodyta laikinoji apsaugos priemonė pažeidžia viešąjį interesą. Juolab kad Viešojo pirkimo objektas nėra susijęs su teikimu gyvybiškai svarbių ar būtinų paslaugų, dėl kurių neatlikimo (ar tinkamo neatlikimo) būtų pažeisti didelės visuomenės dalies interesai, jis nėra susijęs ir su svarbių visuomenės poreikių užtikrinimu, o yra skirtas pagerinti turizmą Visagino savivaldybėje, laisvalaikio būdo paįvairinimui bei turistų srautų padidinimui. Be to, apeliantas ir neteigia, kad tai yra vienintelė priemonė, skirta turizmui ar laisvalaikiui plėtoti. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai lemia tai, jog, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą byloje, kurioje ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalautų stabdyti viešosios pirkimo sutarties vykdymą, kad būtų išvengta nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.). Nors teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Panevėžio apygardos teisme išnagrinėta iš esmės civilinė byla (pagal ieškovo ieškinį ) Nr. 2-346-278/2013, ir 2013 m. sausio 11 d. šio teismo sprendimu iš dalies patenkintas ieškovo ieškinys, tačiau teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs (jis yra apskųstas apeliaciniais skundais) ir nesudaro pagrindo panaikinti laikinąją apsaugos priemonę (CPK 150 str.).

20Todėl nėra pagrindo teigti, kad neproporcinga apygardos teismo pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė, ar kad ji pažeidžia viešąjį interesą, teisingumo, sąžiningumo ar protingumo principus (CK 1.5 str.; CPK 6-8 str., 12 str., 17 str.).

21Dėl nurodyto, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gruodžio 3 nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 4. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 5. Atsakovas Visagino savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo... 6. 1) Teismas neįvertino aplinkybės, kad atsakovas organizuotu Konkursu... 7. 2) Neįvertinta aplinkybė, kad nutartis taikyti laikinąsias apsaugos... 8. Trečiasis asmuo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atsiliepime į... 9. Ieškovas UAB „Monrema“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo palikti... 10. .... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 2 dalį... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas... 16. Teismų praktikoje išaiškinta, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos... 17. Nagrinėjamu atveju bylos šalių ginčas susijęs su viešuoju pirkimu... 18. Nors pagal Projekto finansavimo ir administravimo sutarties 2.2 punktą šiam... 19. Dėl pasakyto nesutiktina ir su atsakovo argumentu, kad nurodyta laikinoji... 20. Todėl nėra pagrindo teigti, kad neproporcinga apygardos teismo pritaikyta... 21. Dėl nurodyto, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gruodžio 3 nutartį....