Byla 2-815-372/2011
Dėl pripažinimo negaliojanciais Šiauliu apskrities viršininko administracijos sprendimo, paveldejimo teises liudijimo, žemes sklypo pirkimo-pardavimo sutarties ir restitucijos taikymo, n u s t a t e :

1Šiauliu apygardos teismo teiseja Birute Simonaitiene, sekretoriaujant Dianai Tarozienei, dalyvaujant ieškovo atstovei prokurorei R. D., atsakovams O. R., V. K., atsakoves atstovui adv. padejejui M. R., atsakoves Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos atstovei D. A., treciojo asmens VI Valstybes žemes fondo atstovei J. M., treciojo asmens Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiauliu regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui N. M.,

2žodinio proceso tvarka teismo posedyje išnagrinejo ieškovo Šiauliu apygardos vyriausiojo prokuroro ieškini atsakovams Nacionalinei žemes tarnybai prie Žemes ukio ministerijos, O. R., V. K., treciajam asmeniui, nepareiškusiam savarankišku reikalavimu ieškovo puseje, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiauliu regiono aplinkos apsaugos departamento Šiauliu miesto agenturai, treciajam asmeniui, nepareiškusiam savarankišku reikalavimu atsakovo puseje VI Valstybes žemes fondui del pripažinimo negaliojanciais Šiauliu apskrities viršininko administracijos sprendimo, paveldejimo teises liudijimo, žemes sklypo pirkimo-pardavimo sutarties ir restitucijos taikymo, n u s t a t e :

3Šaliu paaiškinimai ir argumentai

4Ieškovo atstove praše patenkinti ieškini ir : 1) panaikinti 2003-04-14 Šiauliu apskrities viršininko administracijos žemes tvarkymo departamento Šiauliu miesto žemetvarkos skyriaus pažyma Nr. 5-162, kuria S. J. nustatyta teise atkurti nuosavybe i 1,57 ha valdyta žemes sklypa ( - ); 2) panaikinti 2004-02-24 Šiauliu apskrities viršininko sprendima Nr. 7-3526, kuriuo S. J. atkurtos nuosavybes teises i jai tenkancia buvusios savininkes E. T. (T.) nuosavybes teisemis valdyta ( - ) (žemes sklypas, esantis teritorijoje, ijungtoje i ( - ) miesto administracines ribas po 1995-06-01) nekilnojamojo turto dali - 1,5700 ha žemes, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); 3) pripažinti negaliojanciu 2005-07-14 paveldejimo teises liudijima Nr. ( - ) dalyje del 1,57 ha žemes sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esancio ( - ) paveldejimo, patvirtinta Šiauliu miesto IV-ojo notaro biuro notares R. S. notarinio registro Nr. ( - )); 4) Pripažinti negaliojancia 2009-08-10 privacios žemes sklypo pirkimo-pardavimo sutarti, patvirtinta Šiauliu miesto I-ojo notaro biuro notares I. P. (notarinio registro Nr. ( - )); 5) Taikyti restitucija, gražinti 1,57 ha žemes sklypa unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esancio ( - ), valstybes dispozicijon, o O. R. ipareigoti gražinti 600000 litu V. K.: 6) priteisti iš atsakovu žymini mokesti ir bylinejimosi išlaidas.

5Atstove nurode, kad miesto miškai yra priskiriami prie valstybines reikšmes mišku, nuosavybes teises i juos natura neatkuriamos. Ginco sklypas Šiauliu miesto savivaldybes teritorijai buvo priskirtas po 1995.06.01. Valstybines reikšmes miškai ir miesto miškai negali buti gražinti, juos išperka valstybe. Nustacius, kad ginco sklype yra miesto miškas, 2004-02-24 Šiauliu apskrities viršininko sprendimas Nr. 7-3526 turi buti panaikintas, o veliau sudaryti sandoriai – pripažinti niekiniais ir negaliojanciais. Turta isigije O. R. ir V. K. negali buti laikomi sažiningais igijejais, o tokiu atveju taikytina restitucija, gražinant ji valstybei, o iš V. K. O. R. priteisiama 600000 Lt. Prokuroras gina viešaji interesa, jis nebuvo subjektu, dalyvavusiu nuosavybes teisiu atkurimo procese. Atstoves nuomone, 30 dienu terminas jam skaiciuojamas nuo paskutinio dokumento, reikalingo pateikti ieškini gavimo. Ši dokumentas buvo gautas 2011-02-22, todel atstove mano, kad ieškinys pateiktas laiku.

6Atsakovas V. K. su ieškiniu nesutiko. Jis nurode, kad nieko nežino apie nuosavybes teisiu atkurima O. R.. Jis mano, kad taikyti restitucija nera pagrindo, kadangi sažiningai isigijo 1,57 ha žemes sklypa iš O. R., negali buti del to jokiu abejoniu. Taip pat byloje nera irodymu, kad buvusi savininke O. R. prarado ši turta del nusikaltimo. Sandoris buvo sudarytas pas notara, ginco del pinigu mokejimo nera. Del to jis mano, kad dvišale restitucija negali buti taikoma.

7Atsakove O. R. nurode, kad ji 1,57 ha žemes sklypa paveldejo po motinos S. J. mirties. Ji mano, kad ieškinys visiškai nepagristas, kadangi jokio parko ar miško toje vietoje, kuria paveldejo, niekada nebuvo. Buvo krumynai, šabarkštynai, auge prie buvusios fermos. Ta vieta ir dabar apleista, neprižiurima. Parduodama žemes sklypa, atsakove jokiu istatymu nepažeide, o jei tuos medžius iškirto savininkas V. K., tai tame nera atsakoves kaltes.

8Atsakoves O. R. atstovas prašo taikyti ieškinio senaties termina. Jis nurode, kad Šiauliu miesto apylinkes prokuraturoje 2010-04-29 buvo pradetas ikiteisminis tyrimas, siekiant nustatyti, ar teisetai, nenusižengiant istatymu reikalavimams, buvo keiciama žemes paskirtis iš valstybines reikšmes plotams priskirtos žemes i žemes ukio paskirties, ar nera galimos Šiauliu miesto žemetvarkos klaidos ar galimo nusikalstamos veikos klastojant dokumentus. Ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas 2010.12.31, todel 2011.03.23 pateikdamas ieškini, prokuroras praleido 30 dienu senaties termina. Atstovas mano, kad ieškinys nesusijes su viešojo intereso gynimu. Ginco žemes sklypas visada buvo skirtas žemes ukio paskirciai, joje niekada nebuvo miško.

9Atsakoves Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio misterijos atstove su ieškiniu nesutiko. Ji nurode, kad tam, kad medžiu ir krumu augalija butu priskirta valstybes išperkamam ar miesto miškui, jo plotas ir sarašas turi buti patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka. Nebuvo irodyta, kad 1,57 ha suformuoto sklypo plote Šiauliu apskrities viršininko sprendimo priemimo metu buvo valstybines reikšmes miškas ir jam priskirta medžiu ir krumu augalija. Šiauliu miesto savivaldybes valstybes reikšmes mišku plotu schemoje, patvirtintoje Vyriausybes 2004.11.03 nutarimu Nr.1370 dalis 1,57 ha sklypo patenka i „kitu mišku“ teritorija. Plotas nebuvo priskirtas prie valstybes išperkamo miško, nes jis nepateko nei i miesto miška, nei i valstybines reikšmes miškui priskirta ir patvirtinta teritorija. Nutarime nutraukti ikiteismini tyrima buvo nustatyta, kad pagal Valstybines mišku tarnybos duomenis, žemes sklypas, kurio kadastrinis Nr.( - ) valstybines reikšmes mišku plotams nera ir nebuvo priskirtas.

10Treciojo asmens Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiauliu regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas nurode, kad šiai institucijai svarbu tik tiek, kad butu išsaugoti tame sklype išlike medžiai.

11Treciojo asmens VI Valstybes žemes fondo atstove prašo ieškini atmesti. Ji nurode, kad darant projekta, buvo vykstama i vieta. Miško sklype nebuvo, tik keletas medžiu ir krumu. Plane buvo pažymeta burbuliukais, todel kreipesi i žemetvarkininkus, o šie i miškininkus. Uredija atsake, kad miško nera, yra tik medžiu ir krumu augmenija.1983 metu „Naujojo gyvenimo“ kolukio medynu plane miško nera. Pagal tuomecius dokumentus miško nebuvo apskaityta, todel toje vietoje negali buti valstybes išperkamo miško. Formuojant gretimus sklypus, 40 aru krumu buvo D. sklype, taciau ir del jo nera kile gincu.

12Teismo argumentai ir išvados

13Ieškinys atmestinas.

14Pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatytas sutrumpintas ieškinio senaties terminas. Tuo klausimu Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartyse pletojama nuosekli praktika (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2006 m. gruodžio 19 d. nutartyje, priimtoje civilineje byloje Nr. 3K-3-666/2006, 2007 m. birželio 5 d. nutartyje, priimtoje civilineje byloje Nr. 3K-3-149/2007, 2007 m. rugsejo 24 d. nutartyje, priimtoje civilineje byloje Nr. 3K-3-338/2007). Šio termino privalo laikytis visi asmenys, taip pat ir prokuroras, kai, gindamas viešaji interesa, reiškia ieškini panaikinti administracinius aktus bei po sekancius sandorius. Sprendžiant klausima del termino kreiptis i teisma, ne mažiau svarbus ir momento, nuo kurio turi buti skaiciuojamas šis terminas, nustatymas. Prokuroras, Pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo 19 straipsnio 1 dalyje itvirtinta tvarka nustates reikšminga asmens, visuomenes, valstybes teisiu ar teisetu interesu pažeidima, viešaji interesa gina istatymu nustatytais atvejais ir tvarka pagal asmens, valstybes ar savivaldybiu institucijos arba istaigos pranešima, pasiulyma, skunda arba savo iniciatyva, taip pat kai kitu instituciju pareigunai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti ši interesa, nesieme priemoniu pažeidimui pašalinti, pateikia ieškini teismui. Kiekvienu konkreciu atveju prokurorui reikia surinkti duomenis, kad galetu padaryti išvada, ar pažeistas viešasis interesas ir ar reikia ji ginti. Termino pradžia skaiciuojama nuo tada, kai tokie duomenys turejo ir galejo buti surinkti. Prokuroro kaip ieškovo veiklai renkant tokius duomenis taikomas objektyvusis kriterijus. Tai reiškia, kad prokuroras negali delsti ir privalo veikti jo veikla reglamentuojanciu aktu nustatyta tvarka. Teismas, esant atsakovo reikalavimui taikyti senati, patikrina, ar prokuroras nedelse ir minetus duomenis rinko per protinga termina. Nagrinejamoje byloje teismas pripažista, kad prokuroras praleido ieškinio senaties termina, kadangi jam kreipusis i teisma, jau buvo surinkta duomenu, kurie sudare pagrinda prokurorui teigti, jog pažeistas viešasis interesas ir reikia ji ginti teisme. Nutarimas nutraukti ikiteismini tyrima baudžiamojoje byloje Nr.40-2-317-09 buvo priimtas 2010 m. gruodžio 31 d. (8-12 b.l.). Šiauliu miesto apylinkes prokuratura jo kopija Šiauliu apygardos prokuraturos vyriausiajam prokurorui perdave 2011.01.05 (7 b.l.). Tai reiškia, kad butent nuo šio momento pradedamas skaiciuoti ieškinio senaties terminas. Užklausa Nacionalinei žemes tarnybai prie Žemes ukio ministerijos Šiauliu žemetvarkos skyriui buvo padaryta 2011.01.25, o pareikalauti dokumentai iteikti prokurorui 2011.02.01 (14 b.l.). Iš Nutarimo nutraukti ikiteismini tyrima matyti, jog VI Valstybinio žemetvarkos instituto Šiauliu filialo darbuotojai pateike prokurorui irodymus, kuriu butu visiškai pakake pateikti ieškini teismui. Nors ieškinio senaties institutas, užtikrindamas civiliniu teisiniu santykiu stabiluma ir apibrežtuma, nustatytu terminu riboja galimybe ginti pažeistas teises, istatyme itvirtinta teismo teise ji atnaujinti, kai teismas pripažista, kad terminas praleistas del svarbios priežasties (CK 1.131 straipsnio 2 dalis). Klausima, ar ieškinio senaties termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, sudaranciomis pagrinda ji atnaujinti, teismas sprendžia atsižvelgdamas i ieškinio senaties teisinio instituto esme ir paskirti, ginco esme, ieškovo elgesi bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat i protingumo, sažiningumo bei teisingumo kriterijus (CK 1.5 straipsnis). Jei teismas konstatuoja, kad pareikštu ieškiniu siekiama apginti visuomenei svarbius interesus, ieškiniui pareikšti sudetinga per istatyme nustatyta termina surinkti reikiamus duomenis, ar egzistavo kitos aplinkybes, sukliudžiusios jam laiku kreiptis i teisma del pažeistu teisiu gynimo, ieškovas emesi aktyviu veiksmu ginti pažeistas teises, o praleistas terminas nera neprotingai ilgas, pareikšto ieškinio atmetimas del ieškinio senaties termino pasibaigimo neatitiktu ieškinio senaties instituto paskirties. Taciau teismui nebuvo pateiktas prašymas atnaujinti termina, nors atsakove O. R. praše taikyti ieškinio senaties termina. Viešasis interesas užtikrinti realia pažeistu subjektiniu teisiu apsauga nusveria interesa garantuoti teisiniu santykiu stabiluma. Tokia ieškinio senaties taikymo praktika suformuota Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2002 m. spalio 2 d. nutartyje, priimtoje civilineje byloje Nr. 3K-3-1123/2002, ir kt. Atsižvelgiant i išvardytus kriterijus ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimas turi buti sprendžiamas bylose, kuriose ginamas viešasis interesas, gincijant galimai neteisetus aktus, kuriems likus galioti butu paneigta kito asmens teise ir iš ne teises atsiras teise. net ir tuo atveju, jeigu butu konstatuotas senaties termino kreiptis i teisma su ieškiniu del viešojo intereso gynimo praleidimas, tai dar nereikštu absoliutaus pagrindo atmesti toki ieškini. Tokioje situacijoje tiek ieškinio senaties terminas, tiek ir ieškinys byloje del nuosavybes teisiu atkurimo teisetumo reiškia viešojo intereso gynima, del to teismas turi suderinti ieškinio senaties termino nustatymu siekiama tiksla – itvirtinti stabiluma nuosavybes teisiniuose santykiuose tam, kad be pakankamo pagrindo negaletu buti užgincytos nuosavybes teises, - ir siekti teisingumo bei teisetumo nuosavybes atkurimo teisiniuose santykiuose. Teismo turi buti pasverta, kuri iš vertybiu – teisingas nuosavybes atkurimas ar stabilumas nuosavybes santykiuose – yra svarbesne konkrecioje viešojo intereso gynimo byloje. Jeigu konstatuojama, kad teisingumas turinciuose viešaji interesa nuosavybes atkurimo santykiuose nusveria nuosavybes stabilumo sieki, tokiu atveju netgi ieškinio senaties termino praleidimas, ypac nežymus, nera kliutis teismui išspresti teisingo nuosavybes teisiu atkurimo klausima. Ieškinio senaties terminas savaime negali paneigti siekiamo tikslo igyvendinti teisinguma nuosavybes atkurimo teisiniuose santykiuose, pašalinant asmenu nuosavybes teisiu pažeidimus ir kartu apginant viešaji interesa. Nagrinejamoje byloje nustatyta, kad ginco žemes sklypo gražinimas valstybei šiuo metu taptu beprasmis, kadangi medžius iškirto atsakovas V. K., kurio atžvilgiu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas, pripažinus, kad jo veika neturi nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymiu. Formalus administraciniu aktu ir sandoriu panaikinimas šiuo atveju nebebutu aktualus ir susijes su ginco esme. Ar viešuoju interesu. Net gražinus pagal dvišale restitucija žemes sklypa valstybei, nebebutu kliuciu atsakovei O. R. vel kreiptis i atitinkamas institucijas su prašymu del nuosavybes teisiu atkurimo i S. J. priklausiusi turta –1,57 ha žemes sklypa. Teismui pateikta ištrauka iš Šiauliu miesto bendrojo plano, patvirtinto Šiauliu miesto savivaldybes tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr.T-1 (17 b.l., 4 t.). Pagal ji tik nedidele dalis atsakovei O. R. priklausancio ginco sklypo skirta intensyvaus naudojimo želdynams. Butent ši sklypo dalis nebuvo iškirsta. Gražinti valstybei visa sklypa buvo neprotinga ir nesažininga, kadangi likusi jo dalis niekaip nesusijusi su mišku. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2011 metu sausio 11 d. nutarime konstatavo, kad „iš Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalies teismams kyla pareiga teisingai ir objektyviai išnagrineti bylas, priimti motyvuotus ir pagristus sprendimus; konstitucine vertybe yra ne pats sprendimo priemimas teisme, bet butent teismo teisingo sprendimo priemimas“. Patenkinus ieškini, be pagrindo tokiu atveju nukentetu stabilumas nuosavybes atkurimo teisiniuose santykiuose, o viešasis interesas iš esmes nebutu apgintas taip, kad butu priimtas teisingas sprendimas. Priimdamas sprendima, teismas taip pat ivertina tai, jog visiškai analogiškai žeme isigijo gretimu sklypu savininkai, nurodant, kad žeme naudojama žemes ukio paskirciai. Atmesdamas ieškini, teismas taip pat turetu aiškintis atsakovo V. K. sažiningumo ar nesažiningumo buvima, sudarant sandori. Sažiningumo prezumpcija yra nugincijama aplinkybe, taciau tai turi padaryti pats ieškovas. Šiuo gi atveju atsakovas turta isigijo iš O. R. pirkimo-pardavimo sandorio pagrindu, todel niekaip nera susijes su administraciniu aktu prieštaravimu istatymams. Atsakovas V. K. isigijo turta atlygintinai, todel ir šiuo pagrindu nebutu galimybes taikyti restitucija. Esant šioms aplinkybems, teismas sprendžia, kad šioje byloje viešasis interesas nebutu pažeistas, jei ieškinys nebutu tenkinamas.

15Atmetant ieškini, teismas turi išspresti bylinejimosi išlaidu klausima. Ieškovas pateike ieškini, gindamas viešaji interesa, todel atsakoves O. R. turetos atstovavimo išlaidos turi buti priteistos iš Lietuvos valstybes. Pradedant bylos nagrinejima, dar negaliojo CPK 961 straipsnio nuostatos, kad atmetus prokuroro ieškini, bylinejimosi išlaidos apmokamos iš prokuraturai skirtu biudžeto lešu. Kaip matyti iš pateikto banko saskaitos išrašo, atsakove O. R. sumokejo advokatui 3630 Lt (18 b.l., 4 t.). Sudarant susitarima su advokatu, šalis turi prisiimti galimu bylinejimosi išlaidu neatgavimo rizika, kadangi priemus jai nepalanku sprendima, ju visiškai ar iš dalies neatlygintu laimejusioji šalis. Teismas sprendžia, kad atsakoves O. R. turetu atstovavimo išlaidu suma gali sudaryti 1000 Lt (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Tai butu protinga ir optimali suma, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. 1R-85 „Del rekomendaciju del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintomis rekomendacijomis. Išlaidos advokato pagalbai apmoketi nustatomos pagal bylos apimti, trukme, problematika, sudetinguma. Šiuo atveju advokatui nebuvo reikalo vykti i kita vietove, kadangi advokatu kontora yra Šiauliuose. Bylos apimtis nebuvo labai didele. Ginco problematika nenauja, tokio pobudžio bylose jau yra suformuota plati teismu praktika.

16Priimant sprendima, kuriuo ieškinys atmetamas, panaikinamos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemones (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

17Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

18Ieškovo Šiauliu apygardos prokuroro ieškini atmesti.

19Priteisti atsakovei O. R. (asmens kodas ( - ) 1000,00 Lt bylinejimosi išlaidu iš Lietuvos valstybes.

20Isiteisejus teismo sprendimui, panaikinti Šiauliu apygardos teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartimi taikyta atsakovui V. K. nuosavybes teise priklausancio žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )) arešta.

21Isiteisejusio teismo sprendimo kopija išsiusti Centrinei hipotekos istaigai.

22Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiauliu apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiauliu apygardos teismo teiseja Birute Simonaitiene, sekretoriaujant Dianai... 2. žodinio proceso tvarka teismo posedyje išnagrinejo ieškovo Šiauliu... 3. Šaliu paaiškinimai ir argumentai... 4. Ieškovo atstove praše patenkinti ieškini ir : 1) panaikinti 2003-04-14... 5. Atstove nurode, kad miesto miškai yra priskiriami prie valstybines reikšmes... 6. Atsakovas V. K. su ieškiniu nesutiko. Jis nurode, kad... 7. Atsakove O. R. nurode, kad ji 1,57 ha žemes sklypa... 8. Atsakoves O. R. atstovas prašo taikyti ieškinio senaties... 9. Atsakoves Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio misterijos atstove su... 10. Treciojo asmens Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiauliu regiono... 11. Treciojo asmens VI Valstybes žemes fondo atstove prašo ieškini atmesti. Ji... 12. Teismo argumentai ir išvados... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. Pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta... 15. Atmetant ieškini, teismas turi išspresti bylinejimosi išlaidu klausima.... 16. Priimant sprendima, kuriuo ieškinys atmetamas, panaikinamos teismo taikytos... 17. Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas... 18. Ieškovo Šiauliu apygardos prokuroro ieškini atmesti.... 19. Priteisti atsakovei O. R. (asmens... 20. Isiteisejus teismo sprendimui, panaikinti Šiauliu apygardos teismo 2011 m.... 21. Isiteisejusio teismo sprendimo kopija išsiusti Centrinei hipotekos istaigai.... 22. Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas...