Byla 2-581/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos jūrų muziejaus ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „Hidrostatyba“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-1156-125/2009, iškeltoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ ieškinį atsakovui Lietuvos jūrų muziejui dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais ir įpareigojimo nustatyti preliminarią pasiūlymo eilę, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Hidrostatyba“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB„Vėtrūna“ ieškiniu prašė teismo:

51) Pripažinti negaliojančiu atsakovo Lietuvos jūrų muziejaus Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo pateiktas pasiūlymas dėl Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo rekonstravimo darbų;

62) Pripažinti negaliojančiu atsakovo Lietuvos jūrų muziejaus Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo rekonstravimo darbų;

73) Įpareigoti Lietuvos jūrų muziejų nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo rekonstravimo darbų viešajame pirkime, preliminariojoje pasiūlymų eilėje pirmu numeriu nurodant ieškovo pasiūlymą.

8Ieškovas nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 17 d. buvo paskelbta apie Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo rekonstravimo darbų viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu. Ieškovas pateikė pasiūlymą, jame nurodė mažiausią kainą iš visų tiekėjų, tačiau jo pasiūlymas buvo atmestas, o priimtas pasiūlymas, kuris pasiūlė žymiai didesnę pirkimo kainą. Ieškovas pateikė pretenziją, tačiau jo pretenzija taip pat buvo atmesta, kadangi ieškovo pateiktame pasiūlyme nurodyti darbų kiekiai tariamai neatitiko techniniame projekte nurodytų darbų kiekių. Su tokiais atsakovo sprendimais ieškovas nesutiko. Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo atviro konkurso būdu procedūras ir uždrausti atsakovui atlikti bet kokius su viešuoju pirkimu susijusius veiksmus. Prašymą grindė tuo, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas, o ieškovo teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba neįmanoma.

9Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. kovo 27 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino. Teismas sustabdė Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo rekonstravimo darbų viešojo pirkimo atviro konkurso būdu procedūras ir uždraudė atsakovui Lietuvos jūrų muziejui atlikti bet kokius su viešuoju pirkimu susijusius veiksmus, tarp jų ir derėtis dėl sutarties sąlygų ir sudaryti sutartį dėl Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo rekonstravimo darbų pirkimo, o jei tokia sutartis sudaryta – uždrausti ją vykdyti iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo. Teismas nutartį grindė tuo, kad tarp šalių kilus turtiniam ginčui, jei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašoma pradinėje bylos stadijoje, paprastai laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos, kadangi atsakovo pozicija šioje stadijoje dar nėra žinoma, o laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas padidina teismo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką. Teismo nuomone, nesustabdžius pirkimo procedūrų ir atsakovui sudarius sutartį dėl darbų pirkimo, ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas gali pasidaryti nebeįmanomas.

10Atsakovas Lietuvos jūrų muziejus bei tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Hidrostatyba“ atskiraisiais skundais prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atsakovas atsikrąjį skundą grindžia šiais motyvais:

111) Ieškovas pareiškė neturtinio pobūdžio reikalavimus, tačiau teismas, uždrausdamas atsakovui sudaryti sutartį, nepagrįstai taikė turtinio pobūdžio sankcijas.

122) Teismas neteisėtai nusprendė dėl ginčo dalyko, kurio dar nėra, t. y. nepagrįstai uždraudė atsakovui vykdyti galimai sudarytą sutartį, nors tokia sutartis apskritai nėra sudaryta. Tokia teismo nutartis neteisėta ir dėl to, jog yra sąlyginė.

133) Ieškovas akivaizdžiai piktnaudžiauja teise – reiškia nepagrįstą reikalavimą, vilkina bylos nagrinėjimą, tačiau teismas netaiko jam procesinio pobūdžio poveikio priemonių.

14Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Hidrostatyba“ atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

151) Ieškovo ieškinys grindžiamas prieštaringais argumentais. Akivaizdu, jog ieškovo pateiktas pasiūlymas yra visiškai nepagrįstas, nes jo kaina negali būti daugiau kaip 1/3 mažesnė už kitą mažiausią kainą pateikusio tiekėjo pasiūlymą.

162) Kol teismas nėra priėmęs ieškovui palankaus sprendimo, nėra pagrindo teigti, kad sprendimas gali būti neįvykdytas.

173) Teismas neteisingai ieškinyje pareikštus reikalavimus kvalifikavo kaip turtinius. Todėl teismo argumentas, kad laikinosios apsaugos priemonės paprastai taikomos esant turtiniam ginčui tarp šalių, nepagrįstas.

184) Teismas, sustabdęs viešojo pirkimo procedūras, savo iniciatyva turėjo pareikalauti ieškovą užtikrinti atsakovo bei atvirą konkursą laimėjusios UAB „Hidrostatyba“ galimų nuostolių atlyginimą.

195) Teismas nepagrįstai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą sprendė apie tai neinformavęs UAB „Hidrostatyba“. Jeigu teismas būtų išklausęs ir šį dalyvaujantį byloje asmenį, būtų priėmęs kitokį procesinį sprendimą.

20Ieškovas UAB „Vėtrūna“ atsiliepimuose į atsakovo bei trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, atskiruosius skundus nurodo:

211) Atsakovas atskirajame skunde nepateikė argumentų dėl nesutikimo su viešojo pirkimo procedūrų sustabdymu, o argumentai dėl tariamai sąlyginės nutarties nepagrįsti.

222) Teismas pagrįstai gynė pretenziją pareiškusio tiekėjo interesus, kadangi pasibaigus viešajam pirkimui, išnyktų pagrindas stabdyti pirkimo procedūras. Be to, ieškovo pasiūlyta ženkliai mažesnė darbų atlikimo kaina labiausiai atitinka valstybės interesus. Todėl siekiant nustatyti, ar ieškinys pagrįstas, būtina užtikrinti, kad jo patenkinimo atveju būtų įmanoma įvykdyti ieškovui galimai palankų teismo sprendimą.

233) Sustabdžius pirkimo procedūras, atsakovas pagrįstai negali atlikti jokių veiksmų, susijusių su sutarties vykdymu, tarp jų ir derėtis dėl sutarties, kviesti laimėtoją, sudaryti sutartį.

244) UAB „Hidrostatyba“ atskirajame skunde išdėstyti argumentai dėl ginčo pobūdžio, taip pat dėl teismo pareigos taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą yra nepagrįsti.

25Atskirieji skundai netenkintini.

26Laikinosios apsaugos priemonės paprastai taikomos dalyvaujančių byloje asmenų prašymu tam, kad būtų apsaugoti ieškovo ar kitų suinteresuotų asmenų teisės ir teisėti interesai, o priėmus ieškovui galimai palankų teismo sprendimą, jį būtų galima realiai įvykdyti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimą teismo sprendimo įvykdymą (CPK 144 str. 1 d.). Konkrečioje byloje gali būti taikoma tik tokia laikinoji apsaugos priemonė, kuri atitinka ieškovo pareikštų reikalavimų esmę ir yra susijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymu. Parinkta laikinoji apsaugos priemonė turi maksimaliai užtikrinti teismo būsimo sprendimo įvykdymą, nepažeisti kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, atsakovui nepadaryti nuostolių arba nuostoliai turi būti minimalūs.

27Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Viešųjų pirkimų įstatyme (VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 94 str. 3 d.). Tiesa, ši norma nustato, kad gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, pirkimo procedūros nestabdomos, jeigu jas sustabdžius perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų daug didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti pretenziją pateikęs tiekėjas. Tokiu atveju teismas sprendžia, ar yra pagrindas pirkimo procedūrų sustabdymą taikyti kaip laikinąją apsaugos priemonę ieškovo pareikštų reikalavimų galimam įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Spręsdamas šį klausimą, teismas itin didelę reikšmę turi skirti ekonomiškumo principui (VPĮ 95 str. 3 d.). Taigi, tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma, ji nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 94 straipsnio trečiojoje dalyje, nes toks procesinis veiksmas pasidarytų teisiškai bereikšmis. Kaip minėta, šioje teisės normoje numatyta laikinoji apsaugos priemonė turi būti taikoma vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas turi parinkti tokią laikinąją apsaugos priemonę ar kelias priemones, kurios maksimaliai užtikrintų teismo būsimo sprendimo įvykdymą ir minimaliai ribotų atsakovo interesus, veiklą, neviršytų pareikštų ieškinio reikalavimo ribų (CPK 145 str. 2 d.). Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y. laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas.

28Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-658/2007). Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju nėra tokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti pirkimo procedūras, vykdyti rekonstrukcijos darbus, o ne stabdyti pirkimo procedūras. Atvirkščiai, viešasis interesas reikalauja išsiaiškinti, ar iš tiesų perkančioji organizacija pagrįstai iš tolesnių pirkimo procedūrų pašalino ieškovą, pasiūliusį ženkliai mažesnę darbų atlikimo kainą ir nutarė prioritetą suteikti ne mažiausią kainą pasiūliusiai įmonei, ar tokiu sprendimu nepadaryta žala valstybei. Be to, atsakovas nepateikė duomenų, kad operatyviai neįvykus viešajam konkursui, iš esmės nukentės valstybės biudžetinės įstaigos turtinė padėtis ir ji nesugebės įsisavinti konkursui skirtų lėšų. Nesant tokių duomenų, daryti išvadą, kad teismas pagal ieškovo pareikštus neturtinio pobūdžio reikalavimus nepagrįstai sustabdė viešojo pirkimo procedūras nėra pagrindo. Tuo atveju, jeigu pirmosios instancijos teismas nebūtų taikęs šių priemonių, atsakovas galėjo sudaryti sutartį su didesnę kainą pasiūliusiu tiekėju. Tokiu atveju iš esmės pasunkėtų ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas arba jį įvykdyti taptų neįmanoma. Būtent dėl to, kad nebūtų sudaryta pirkimo sutartis ir ieškovo reikalavimai neprarastų tikrosios prasmės, teismas pagrįstai apie ieškovo pateikto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą nepranešė atsakovui (CPK 148 str. 1 d.). Toks teismo procesinis sprendimas nagrinėjamu atveju atitinka šalių interesų pusiausvyrą, nepažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo principų.

29Teisiškai nereikšmingi trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, atskirajame skunde išdėstyti argumentai dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, kadangi teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neturi pareigos pareikalauti atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Be to, Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. balandžio 16 d. nutartimi tenkino atsakovo prašymą ir nustatė ieškovui terminą sumokėti nutartyje nurodytą pinigų sumą kaip atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimą.

30Atsakovų atskiruosiuose skunduose išdėstyti argumentai dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, jų pobūdžio, ieškovo piktnaudžiavimo teise nenagrinėjami sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Juos teismas išspręs kitose bylos nagrinėjimo proceso stadijose, nagrinėdamas ginčą iš esmės (CPK 265 str.). Kiti atskiruosiuose skunduose bei atsiliepime į juos išdėstyti dalyvaujančių byloje asmenų argumentai nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

31Auksčiau nurodytos aplinkybės patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį ir naikinti jos atskirųjų skundų motyvais nėra pagrindo.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutartį palikti nepakeistą

2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas UAB„Vėtrūna“ ieškiniu prašė teismo:... 5. 1) Pripažinti negaliojančiu atsakovo Lietuvos jūrų muziejaus Viešųjų... 6. 2) Pripažinti negaliojančiu atsakovo Lietuvos jūrų muziejaus Viešųjų... 7. 3) Įpareigoti Lietuvos jūrų muziejų nustatyti preliminarią pasiūlymų... 8. Ieškovas nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 17 d. buvo paskelbta apie Lietuvos... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. kovo 27 d. nutartimi ieškovo prašymą... 10. Atsakovas Lietuvos jūrų muziejus bei tretysis asmuo, nepareiškiantis... 11. 1) Ieškovas pareiškė neturtinio pobūdžio reikalavimus, tačiau teismas,... 12. 2) Teismas neteisėtai nusprendė dėl ginčo dalyko, kurio dar nėra, t. y.... 13. 3) Ieškovas akivaizdžiai piktnaudžiauja teise – reiškia nepagrįstą... 14. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 15. 1) Ieškovo ieškinys grindžiamas prieštaringais argumentais. Akivaizdu, jog... 16. 2) Kol teismas nėra priėmęs ieškovui palankaus sprendimo, nėra pagrindo... 17. 3) Teismas neteisingai ieškinyje pareikštus reikalavimus kvalifikavo kaip... 18. 4) Teismas, sustabdęs viešojo pirkimo procedūras, savo iniciatyva turėjo... 19. 5) Teismas nepagrįstai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą... 20. Ieškovas UAB „Vėtrūna“ atsiliepimuose į atsakovo bei trečiojo asmens,... 21. 1) Atsakovas atskirajame skunde nepateikė argumentų dėl nesutikimo su... 22. 2) Teismas pagrįstai gynė pretenziją pareiškusio tiekėjo interesus,... 23. 3) Sustabdžius pirkimo procedūras, atsakovas pagrįstai negali atlikti jokių... 24. 4) UAB „Hidrostatyba“ atskirajame skunde išdėstyti argumentai dėl ginčo... 25. Atskirieji skundai netenkintini.... 26. Laikinosios apsaugos priemonės paprastai taikomos dalyvaujančių byloje... 27. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145... 28. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama... 29. Teisiškai nereikšmingi trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų... 30. Atsakovų atskiruosiuose skunduose išdėstyti argumentai dėl pareikštų... 31. Auksčiau nurodytos aplinkybės patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 33. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 27 d. nutartį palikti nepakeistą...