Byla 2A-1032-345/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Loretos Lipnickienės, Jadvygos Mardosevič,

2sekretoriaujant Gražinai Petrikienei, dalyvaujant ieškovo atstovams V. B. ir advokatui R. L.

3viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „VL turto valdymas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ ieškinį atsakovui UAB „VL turto valdymas“ dėl skolos priteisimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5

  1. Ginčo esmė

6Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ ieškiniu prašė iš atsakovo priteisti 56 259,83 Lt įsiskolinimą, 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad atsakovas su ieškovu už pastarojo suteiktas atsakovui priklausančioms patalpoms administravimo paslaugas laikotarpiu nuo 2008-10-01 iki 2010-06-01 liko skolingas prašomą priteisti sumą.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. spalio 15 d. sprendimu ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 49 958,80 Lt skolos, procesines palūkanas bei 1 688 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad 2008-10-01 iki 2010-06-01 ieškovas, pasitelkęs trečiuosius asmenis, suteikė atsakovui nuosavybės teise priklausančioms patalpoms administravimo paslaugų, už kurias ieškinio pateikimo dieną nebuvo sumokėta 56 259,83 Lt. Ieškovo sudarytos sutartys dėl pastato priežiūros bei priimti nutarimai dėl pastato administravimo paslaugų įkainių nustatymo atsakovui, kaip patalpų savininkui, yra privalomi – atsakovas turi pareigą apmokėti jo patalpoms suteiktų administravimo paslaugų kainas, paskaičiuotas pagal ieškovo nustatytus tarifus. Teismas konstatavo, kad atsakovui sumokėjus 6 301,03 Lt, ieškovo reikalaujama suma sudaro 49 958,80 Lt.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

10Atsakovas UAB „VL turto valdymas“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 15 d. sprendimą panaikinti kaip nepagrįstą ir priimti naują sprendimą. Paaiškina, kad atsakovas pripažįsta savo, kaip patalpų, adresu Laisvės pr. 60, Vilniuje, kurias administruoja ieškovas, savininko pareigą apmokėti išlaidas pastatui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, kiek tokia pareiga yra susijusi su paties ieškovo tinkamai vykdomomis pareigomis pastato bendrasavininkų atžvilgiu. Teismas visiškai nevertino ieškovo reikalavimų pagrįstumo jo pareigų atsakovo ir tame tarpe visų kitų pastato bendrasavininkų (ne bendrijos narių) atžvilgiu tinkamu vykdymu. Ieškovas, administruodamas pastatą, privalo laikytis bendrųjų ekonomiškumo, protingumo bei teisingumo kriterijų, o nustatydama įkainių dydžius, šių kriterijų nesilaikė ir pirmosios instancijos teismas pagal šiuos kriterijus ieškovo reikalavimų pagrįstumo nevertino.

11Tai, kad ieškovo nutarimai, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų įkainiai, nėra nuginčyti, šioje byloje negalėjo būti pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimus, kadangi ieškovas nuolat reiškė pretenzijas ieškovui dėl paslaugų įkainių, atsakovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ narių 2007-04-05 susirinkimo nutarimą, kuriuo ieškovas remiasi šioje byloje ir kuriuo buvo patvirtinti paslaugų įkainiai. Taigi pirmosios instancijos teismas turėjo šias aplinkybes ištirti, kaip turinčias reikšmės ieškovo reikalavimo, jo dydžio pagrįstumui.

12Teismas pažeidė CPK 163 str. 3 p. nesustabdęs bylos nagrinėjimo, kol bus priimtas galutinis sprendimas civilinėje byloje, kurioje yra ginčijamas 2007-04-05 ieškovo narių susirinkimo nutarimas. Teismas pažeidė ir šalių procesinio lygiateisiškumo principą nepasisakęs dėl CK 6.206 str. taikymo. Taip pat buvo pažeistas CPK 143 str. nepagrįstai atsisakius priimti priešieškinį, kuriuo reiškiami reikalavimai yra glaudžiai susiję su ieškovo reikalavimu dėl skolos priteisimo, kadangi tenkinus priešieškinį būtų buvę iš dalies nebegalima tenkinti ieškovo ieškinio. Tokiu būdu buvo pažeista ir atsakovo teisė į teisminę gynybą. Kadangi ieškovas yra subjektas, įgyvendinantis ne tik savo narių privačius interesus, bet ir viešąjį interesą, atsakovo nuomone, teismas privalėjo iš esmės ištirti visus jo atsikirtimus.

13Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Paaiškina, kad iš teismui pateiktų sąskaitų – faktūrų matyti, kad yra sprendžiama dėl atsiskaitymo už faktiškai suvartotą elektros energiją, vandenį, pastato bendrai naudojamų patalpų valymą, jo bendro naudojimo objektų apsaugą ir kt., t.y. dėl bendraturčio pareigos išlaikyti bendrą turtą ir apmokėti su tuo susijusias išlaidas. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad visos ieškovo išlaidos yra susijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, o tai reiškia, kad dėl jų paskirstymo ieškovas neprivalėjo gauti atsakovo sutikimą.

14Atsakovui nemokant bendrijai už elektros energiją, vandenį, kurį jis kasdien vartoja, taip pat už bendro turto priežiūrą, elektros energijos tiekimas ir pastato eksploatavimas gali būti sustabdytas, nes įstatymai netoleruoja situacijos, kai pastato bendro naudojimo objektai paliekami be priežiūros. Tokiu būdu už atsakovą neišvengiamai sumoka kiti pastato patalpų savininkai, o tai yra nepagrįsta ir nesąžininga kitų pastato bendraturčių atžvilgiu. Atsakovo argumentai dėl paslaugų įkainių yra analogiški pateiktiems civilinėje byloje Nr. 2-578-734/2009. Vilniaus apygardos teismas 2010-09-27 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-813-623/2010, pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Civilinėje byloje Nr. 2-1100-790/2010 atsakovas yra pareiškęs neturtinio pobūdžio reikalavimą dėl bendrijos 2007-04-05 susirinkimo nutarimo nuginčijimo. Atsakovas neginčija, jog paslaugų įkainiai yra pagrįsti faktinėmis ieškovo išlaidomis, kurių atsakovas ilgą laiką nedengia, o pastato tinkamas eksploatavimas bei išsaugojimas yra ne tik privatus savininkų, bet ir viešasis interesas. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-813-623/2010 yra precedentinė šiai bylai. Akivaizdu, kad atsakovas pateikė nepagrįstą apeliacinį skundą, siekdamas kuo ilgiau nemokėti skolos ieškovui ir turtėti kitų pastato bendraturčių sąskaita.

15Ieškovas taip pat pareiškė prašymą skirti atsakovui 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pateikiant nepagrįstą apeliacinį skundą.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str.).

18Byloje yra kilęs ginčas dėl bendraturčio pareigos išlaikyti bendrą turtą ir apmokėti su tuo susijusias išlaidas.

19Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ yra aukštuminio pastato, esančio Laisvės pr. 60, Vilniuje, savininkų bendrija. Bendrijos valdymo organai yra priėmę sprendimus dėl pastato patalpoms teikiamų administracinių paslaugų įkainių, kurie yra galiojantys. Atsakovui nuosavybės teise priklauso patalpos, esančios Laisvės pr. 60, Vilniuje. Ieškovas į bylą pateikė sąskaitas – faktūras, patvirtinančias, jog už laikotarpį nuo 2008-10-01 iki 2010-06-01 atsakovas UAB „VL turto valdymas“ liko skolingas už suteiktas paslaugas 49 958,80 Lt sumą.

20Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą Nr. 2A-813-623/2010, kurios ratio decidendi iš esmės tapati nagrinėjamai bylai (ieškovu ir atsakovu minėtoje byloje buvo tie patys asmenys kaip ir šioje, byloje buvo sprendžiamas analogiškas ginčas dėl atsakovo pareigos sumokėti už suteiktas komunalines paslaugas) 2010-09-27 nutartimi konstatavo, kad atsakovas UAB „VL turto valdymas“ privalo mokėti už suteiktas paslaugas, kadangi bendrijos nutarimai nėra pripažinti negaliojančiais, bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo pastato patalpų savininkams, o patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas pastatui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ar kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos pastatui atnaujinti (Vilniaus apygardos teismo 2010-09-27 nutartis, priimta civilinėje byloje „Spaudos rūmai“ v. UAB „VL turto valdymas“, bylos Nr. 2A-813-623/2010). Teismams sprendžiant bylas galioja maksima, jog analogiškos bylos turi būti sprendžiamos vienodai paisant jau sukurtų precedentų. Kadangi šios bylos ir bylos Nr. 2A-813-623/2010 faktinės aplinkybės yra tapačios, todėl Vilniaus apygardos teismo 2010-09-27 nutartis, priimta minėtoje byloje, yra pripažintina precedentine šios bylos atžvilgiu. Atsižvelgdama į tai, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad atsakovas turi pareigą mokėti už jam suteiktas paslaugas, o atsakovui nepateikus įrodymų, jog su ieškovu yra atsiskaitęs, pagrįstai tenkino ieškovo ieškinį ir priteisė iš atsakovo skolą už suteiktas administravimo paslaugas laikotarpyje nuo 2008-10-01 iki 2010-06-01.

21Atmestinas apeliacinio skundo argumentas dėl CPK 163 str. 3 p. pažeidimo. Analogiškas ginčas buvo sprendžiamas ir precedentinę galią šiai bylai turinčioje nutartyje, kadangi atsakovas taip pat prašė sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, kol bus išnagrinėta civilinė byla dėl 2007-04-05 ieškovo narių susirinkimo nutarimo ginčijimo (bylos Nr. 2-1100-790/2010). Teismas precedentinėje nutartyje konstatavo, kad stabdyti civilinę bylą nėra CPK 163 str. 3 p. nustatytų aplinkybių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-04-19 nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011, konstatavo, kad teismai pagrįstai atsisakė stabdyti civilinės bylos nagrinėjimą. Remiantis tuo konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė CPK 163 str. 3 p. ir pagrįstai atsisakė stabdyti bylos nagrinėjimą, kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-1100-790/2010. Atkreiptinas dėmesys, jog civilinėje byloje Nr. 2-1100-790/2010 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-02-05 sprendimu ieškovų K. J., AB „Spauda“, UAB „VL turto valdymas“ ieškinį dėl 2007-04-05 Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ narių susirinkimo nutarimo ginčijimo atmetė. Vilniaus apygardos teismas 2011-10-10 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1325-275/2011, sprendimą paliko nepakeistą.

22Teisėjų kolegija taip pat atmeta apeliacinio skundo argumentą, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 143 str. nepagrįstai atsisakęs priimti priešieškinį. Pagal CPK 143 str. 1 d. atsakovas turi teisę iki nutarties skirti bylą nagrinėti teisme priėmimo pareikšti ieškovui priešieškinį, kad jis būtų išnagrinėtas kartu su pradiniu ieškiniu. Įvertinus tai, kad priešieškinys buvo pareikštas jau po nutarties skirti bylą nagrinėti teisme priėmimo, sprendžiant dėl jo priėmimo turėjo būti atsižvelgta į tai, ar priešieškinio nebuvo galima pateikti anksčiau, ar yra gautas priešingos šalies sutikimas, arba teismas mano, kad tai neužvilkins bylos nagrinėjimo (CPK 143 str. 1 d.). Nors priešieškiniu iš esmės yra ginčijami paslaugų įkainiai, dėl kurių, kaip teigia pats atsakovas, dydžio atsakovas nesutiko nuo pat jų taikymo pradžios, tačiau priešieškinys buvo pateiktas praleidus CPK 143 str. 1 d. nustatytą terminą. Atsižvelgiant į tai, kad nebuvo gautas ieškovo sutikimas dėl pavėluoto priešieškinio pateikimo ir priešieškiniu reiškiamų reikalavimų pobūdis leidžia daryti prielaidą, kad tai būtų užvilkinę bylos nagrinėjimą ir nėra pagrindo konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas atsisakęs jį priimti būtų pažeidęs CPK 143 str. ar atsakovo teisę į teisminę gynybą. Teisėjų kolegija pabrėžia, jog teismo atsisakymas priimti priešieškinį yra sietinas su CPK 7 str. įtvirtintu proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų užtikrinimu, be to, atsisakius priimti priešieškinį atsakovui nėra užkirstas kelias reikšti savarankišką reikalavimą naujoje byloje bendra ginčo teisenos tvarka.

23Atmestinas ir atsakovo argumentas, kad teismas pažeidė šalių procesinio lygiateisiškumo principą nepasisakęs dėl CK 6.206 str. taikymo. Pažymėtina, kad skundžiamas teismo sprendimas yra motyvuotas, juo išspręsti visi bylai reikšmingi klausimai, aiškiai pasisakyta, kodėl tenkinamas ieškovo ieškinys. Pagal teismų praktiką teismas neturi absoliučios pareigos įvertinti ir pasisakyti dėl visų šalių argumentų, atsižvelgiant į tai, kad atsakovo argumentai, susiję su paties ieškovo tinkamai vykdomomis pareigomis pastato bendrasavininkų atžvilgiu laikytini hipotetinio pobūdžio, nėra pateikta jokių įrodymų, galinčių pagrįsti, jog ieškovas būtų pažeidęs kokias nors savo pareigas, turinčias ryšį su atsakovo prievole mokėti mokesčius, nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas būtų pažeidęs proceso teisės normas ar atsakovo teises nepasisakęs dėl CK 6.206 str. taikymo.

24Kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo argumentus, ginčo šalių bei jų atstovų pasisakymus ginčo klausimu ir juos įvertinusi (CPK 185 str.) konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialines bei procesines teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo, todėl apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

25Pagrindo tenkinti ieškovo prašymo skirti atsakovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis nėra, todėl prašymas atmestinas. Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliamos kliūtys tinkamam bylos nagrinėjimui. Asmens naudojimasis jam įstatymų garantuojama apeliacijos teise, nesutinkant su pirmosios instancijos teismo sprendimu, paprastai nelaikytina piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis forma, kadangi tokiu būdu yra užtikrinama asmens teisė į teisminė gynybą. Teisėjų kolegija sprendžia, jog šioje byloje nėra prielaidų konstatuoti, jog atsakovas, apskųsdamas pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacine tvarka, būtų piktnaudžiavęs savo procesinėmis teisėmis ir taip pažeidęs ieškovo teisėtus interesus.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

27Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Gražinai Petrikienei, dalyvaujant ieškovo atstovams V. B. ir... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5.
  1. Ginčo esmė
...
6. Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. spalio 15 d. sprendimu ieškinį... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 10. Atsakovas UAB „VL turto valdymas“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto... 11. Tai, kad ieškovo nutarimai, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų įkainiai,... 12. Teismas pažeidė CPK 163 str. 3 p. nesustabdęs bylos nagrinėjimo, kol bus... 13. Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos... 14. Atsakovui nemokant bendrijai už elektros energiją, vandenį, kurį jis... 15. Ieškovas taip pat pareiškė prašymą skirti atsakovui 20 000 Lt baudą už... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Byloje yra kilęs ginčas dėl bendraturčio pareigos išlaikyti bendrą turtą... 19. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio... 20. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. Atmestinas apeliacinio skundo argumentas dėl CPK 163 str. 3 p. pažeidimo.... 22. Teisėjų kolegija taip pat atmeta apeliacinio skundo argumentą, kad pirmosios... 23. Atmestinas ir atsakovo argumentas, kad teismas pažeidė šalių procesinio... 24. Kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo argumentus,... 25. Pagrindo tenkinti ieškovo prašymo skirti atsakovui baudą už... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 27. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 15 d. sprendimą palikti...