Byla 2S-1129-275/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo UAB „VL turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 8 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, civilinėje byloje pagal ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ ieškinį atsakovui UAB „VL turto valdymas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Atsakovas UAB „VL turto valdymas“ kreipėsi į teismą su prašymu dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-10-15 sprendimo vykdymo išdėstymo (civilinė byla Nr. 2-15376-861/2010), kuriuo prašė sprendimo vykdymą išdėstyti 12 mėnesių laikotarpiui ir iki bus išspręstas sprendimo vykdymo išdėstymo klausimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t.y. sustabdyti išieškojimą vykdymo procese. Nurodė, kad teismas 2010-10-15 sprendimu patenkino ieškovo Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ ieškinį ir priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 49 958,80 Lt skolos, 5 proc. metinių procesinių palūkanų bei 1 688 Lt bylinėjimosi išlaidų. Šiuo metu yra prasidėjęs išieškojimo procesas. Atsakovo finansinė padėtis nėra stabili, įmonė yra susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumais dėl ekonominės krizės, išaugusių sąnaudų, apyvartinių lėšų trūkumu, pirkėjų skolų. Pažymėjo, kad 2011 metus įmonė baigė su 57 598 Lt nuostoliu, turi tik vieną nekilnojamojo turto objektą, tačiau disponavimas juo yra apribotas. Taigi yra susidariusios itin nepalankios aplinkybės teismo sprendimo vykdymui. Kadangi įmonė vykdo veiklą, gauna pajamas, dalį jai priklausančių patalpų nuomoja ir kas mėnesį gauna iš nuomos pajamas, tai turės geresnes galimybes, iš esmės nesutrikdant įmonės veiklos, teismo sprendimą įvykdyti per prašomą išdėstyti laikotarpį.

4II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi atmetė atsakovo UAB „VL turto valdymas“ prašymą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-10-15 sprendimo vykdymo išdėstymo civilinėje byloje Nr. 2-15376-861/2010. Teismas konstatavo, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, 2010-10-15 išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-15376-861/2010 pagal ieškovo Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ ieškinį atsakovui UAB „VL turto valdymas“ dėl 56 259,83 Lt skolos už atsakovui priklausančiom patalpom suteiktas administravimo ir pastato eksploatavimo paslaugas priteisimo, ieškinį tenkino ir sprendimu priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 49 958,80 Lt skolos, 5 proc. metinių procesinių palūkanų bei 1 688 Lt bylinėjimosi išlaidų. 2011-11-09 nutartimi Vilniaus apygardos teismas šį teismo sprendimą paliko nepakeistą. 2011-12-06 byloje išduotas vykdomasis raštas. Ieškovas su prašymu išdėstyti sprendimą nesutiko, prašė jo netenkinti. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausias Teismas, pabrėždamas išimtinį teismo sprendimo vykdymo išdėstymo pobūdį, nurodė, kad galima išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, kai yra sunki skolininko turtinė padėtis ar susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių labai sunku įvykdyti sprendimą. Spręsdamas ar išdėstyti teismo sprendimo vykdymą, teismas pirmiausia turėtų remtis teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principu, pagal kurį privalu pripažinti, gerbti ir ginti teisėtai įgytas civilines teises. Be to, sprendžiant dėl teismo sprendimo išdėstymo svarbus šalių lygiateisiškumo principas - būtina nustatyti, kad išdėsčius sprendimo vykdymą nebus neproporcingai pažeisti teisėti ieškovo interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 15 d. nutartis Nr. 3K-3-925/2002, 2004 m. spalio 4 d. nutartis Nr. 3K-3-495/2004). Ieškovas - Daugiabučių namų savininkų bendrija - yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų, ne pelno siekianti organizacija, įgyvendinanti namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus (Civilinio kodekso 4.83 str. 3 d., Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymo (toliau - DNSB) 3 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007). Civilinio kodekso 4.82 str. 3 d. nustato prievolę butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Pagal DNSB įstatymo 4 str., 34 str. bei Civilinio kodekso 4.82 str. 3 d. nuostatas, atsakovui, kaip patalpų, esančių pastate su kitais bendrasavininkais, savininkui, yra pareiga apmokėti išlaidas namui išlaikyti, mokėti mokesčius, rinkliavas. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovas šios pareigos nevykdo nuo 2007-10-01, kai 2007-09-04 įgijo patalpas, esančias Laisvės pr. 60, Vilniuje, nes Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-12-07 sprendimu tenkino ieškovo ieškinį ir priteisė iš atsakovo 31 901,96 Lt skolos už laikotarpį nuo 2007-10-01 iki 2008-09-01, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2008-10-02) dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 957,05 Lt žyminio mokesčio. Ši aplinkybė patvirtina ieškovo atsiliepime nurodytą argumentą, kad atsakovas niekada visa apimtimi nevykdė prievolės pagal Civilinio kodekso 4.76 ir 4.82 str. 2 d. ir paneigia atsakovo prašyme išdėstyti sprendimą įvardintą vieną iš motyvų, kad jis susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais, įtakojamais ekonominės krizės ir kt. Ieškovas atsakovui yra pateikęs jau trečią civilinį ieškinį, 28 001,79 Lt sumai, kurį Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-11-30 sprendimu patenkino. Šį teismo sprendimą atsakovas apskundė apeliacine tvarka. Ši aplinkybė leidžia teismui daryti išvadą, kad atsakovas vengia pareigos atsiskaityti su ieškovu. Ieškovas, kuriam atsakovas yra skolingas, turi pagrįstą teisę tikėtis tinkamo prievolės įvykdymo. 2010-10-15 sprendimas dėl skolos priteisimo yra įsiteisėjęs ir ieškovas teisėtai tikisi, kad jis bus vykdomas įstatymų nustatyta tvarka (CPK 18 str.). Atsakovo elgesys, kai jis vengia mokėti priteistas skolas ieškovui ir mokesčius už jam priklausančio turto priežiūrą, daro žalą ieškovui tuo pačiu visiems kitiems namo bendraturčiams, nes vienam iš bendraturčių nevykdant minimų prievolių, kiti bendraturčiai turi padengti jo įsiskolinimą, didėja ieškovo įsiskolinimas pastato tiesioginiams elektros ir vandens bei kitų paslaugų teikėjams, kurie teikia teismuose ieškinius, reikalaudami priteisti skolas, delspinigius, procesines palūkanas ir teismo išlaidas (civilinė byla Nr. 2 -2461-450/2010, Nr. 2-1306-798/2012). Ieškovo skola paslaugų teikėjui UAB „Speisuva“ sudaro apie 300 000 Lt sumą, kuri ženkliai didesnė nei atsakovo skola ieškovui. Teismas kritiškai vertino ir atsakovo pateiktą 2011-12-31 balansą, kurio dalyje per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai nurodyta, kad mokėtinos sumos sudaro 8 915 Lt sumą, kai tuo tarpu atsakovo skola ieškovui vien tik pagal 2010-10-15 sprendimą sudaro 49 958,80 Lt. Teismas, ištyręs įrodymus apie abiejų šalių turtinę padėtį bei atsižvelgdamas į tą aplinkybę, kad ieškovas yra ne pelno siekianti organizacija, nenustatė išimtinių aplinkybių teismo sprendimo vykdymo išdėstymui pagrįsti. Atsakovas, kaip patalpų, esančių pastate su kitais bendrasavininkais, savininkas pareigos mokėti išlaidas namui išlaikyti, mokėti mokesčius, rinkliavas nevykdo nuo 2007 metų, skolos mokėjimas pagal jo nurodytą būdą užsitęstų dar vieneriems metus. Teismas padarė išvadą, kad vien tik atsakovo turtinė padėtis nelaikytina svarbia aplinkybe, lemiančia teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo būtinumą. Teismas, remdamasis protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principais (CK 1.5 str.), netenkino atsakovo prašymo išdėstyti skolos mokėjimą, nes tokiu atveju būtų pažeisti lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai bei ieškovo interesai.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atsakovas UAB „VL turto valdymas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-03-08 nutartį ir prašymą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-10-15 sprendimo vykdymo išdėstymo 12 mėnesių laikotarpiui išspręsti iš esmės: atsakovo UAB „VL turto valdymas“ prašymą tenkinti visiškai. Nurodo, kad pirmos instancijos teismas visiškai nevertino to, kad atsakovas yra susidūręs su finansiniais sunkumais, būtent dėl kurių šiai dienai yra sunku iš karto visa dalimi įvykdyti 2010-10-15 teismo sprendimą. Kaip matyti iš teismui pateiktų bendrovės finansinių dokumentų, 2011 metus įmonė baigė net su 57 598 Lt nuostoliu. Per metus išaugo įmonės veiklos sąnaudos, kurios viršija įmonės pajamas ir kurių net 12 066 Lt sudaro beviltiškos skolos (įtrauktos į 2011 m. finansines ataskaitas). Kaip matyti iš pateiktų dokumentų, bendrovės 2011 metų pajamos nesudaro net du kartus didesnės sumos negu priteista skola išdėstyti prašomu teismo sprendimu. Bendrovė turi tik vieną nekilnojamojo turto objektą (unikalus Nr. 1098-4004-9045:0061), tačiau disponavimas juo yra apribotas tiek šioje byloje, tiek ir kitoje civilinėje byloje pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis bei suvaržytas hipoteka. Teismas, galimybę išdėstyti teismo sprendimą vertino iš esmės atsižvelgdamas ir vertindamas tik kreditoriaus - Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos, interesus, tačiau, spręsdamas tokio pobūdžio klausimą, teismas privalėjo iš esmės įvertinti ir skolininko padėtį, nes skolininko interesai vykdymo procese taip pat turi būti apsaugoti. Būtent ekonominis sunkmetis ir dėl to susidariusios rinkoje neigiamos sąlygos iš esmės veikia tik atsakovą, kaip pelno siekiantį juridinį asmenį. Kadangi ieškovas yra ne pelno siekiantis juridinis asmuo, kaip pabrėžė skundžiamojoje nutartyje ir pirmos instancijos teismas, tai ekonominis sunkmetis jo neveikia taip kaip veikia atsakovą ir būtent dėl šių priežasčių atsakovo padėtis šiuo atveju yra sunkesnė. Pirmos instancijos teismas privalėjo įvertinti šias aplinkybes. Tai, kad ieškovas yra viena iš dalinės nuosavybės objektų valdymo formų ir ne pelno siekianti organizacija, atsakovo įsitikinimu, niekaip negali paneigti teismo pareigos vertinti skolininko turtinę padėtį bei galimybės tinkamai įvykdyti teismo sprendimą. Tuo atveju, jei teismo sprendimas būtų įvykdytas iš karto visa apimtimi, tai sukeltų žymias neigiamas pasekmes atsakovui, įtakotų skolos augimą valstybės ir savivaldybės biudžetams, taip pat gali nukentėti ir įmonės darbuotojų turtiniai interesai. Dalis skolos ieškovui galimai būtų išieškota nesumokant mokesčių valstybei, kas iššauktų papildomas netesybas ir kitokio pobūdžio sankcijas (pvz. negalėjimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose), bei nesumokant darbo užmokesčio darbuotojams (pažeidžiamiausiam socialiniam sluoksniui). Tuo tarpu, išdėsčius teismo sprendimą dvylikos mėnesių laikotarpiui būtų užtikrinta skolininko ir išieškotojo interesų pusiausvyra sprendimo vykdymo stadijoje, ir ieškovas skolą su palūkanomis atgautų per pakankamai trumpą laikotarpį, tokiu būdu būtų išvengta neigiamų pasekmių. Atsakovo pateikti buhalteriniai dokumentai yra teisingi ir pagrįsti, todėl visiškai nesuprantama dėl kokių priežasčių teismas juos vertino kritiškai. Tai, kad į įmonės 2011-12-31 balansą neįtraukta 49 958,80 Lt skola ieškovui nesudaro pagrindo abejoti pateiktais dokumentais, kadangi dar 2011 metais tarp šalių vyko ginčai dėl šios sumos pagrįstumo, o galutinį sprendimą dėl šio ginčo Vilniaus apygardos teismas priėmė tik 2011-11-09, finansinių metų pabaigoje, dėl ko į finansinę atskaitomybę šios sumos nebuvo spėta įtraukti. Šis faktas taip pat nesudaro pagrindo daryti išvados, jog UAB „VL Turto valdymas“ finansinė padėtis yra stabili ir įmonė yra pajėgi be jokių neigiamų pasekmių įvykdyti teismo sprendimą.

8Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-03-08 nutartį palikti nepakeistą, atsakovo atskirąjį skundą atmesti bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (už atsiliepimą į atskirąjį skundą). Nurodo, jog atsakovas klaidina teismą, kad jis neva susidūręs su laikinais finansiniais sunkumais, įtakojamais ekonominės krizės ir kt. Atsakovas patalpas nuosavybės teise įsigijo ieškovo administruojamame pastate 2007-09-04, t.y. tada, kai jokios ekonominės krizės nebuvo. Jau tuo metu atsakovas beveik metus laiko absoliučiai nemokėjo ieškovui už paslaugas, dėl ko pastarasis pateikė jam civilinį ieškinį, o Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas minėtą ieškinį patenkino ir priteisė ieškovo naudai 31 901,96 Lt skolą bei 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-12-07 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-578-734-2009). Atsakovas šį teismo sprendimą apskundė apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, savo absoliutų nemokėjimą už ieškovo teikiamas paslaugas jis motyvavo tariamai nepagrįstais ieškovo paslaugų įkainiais. Tačiau Vilniaus apygardos teismas atmetė atsakovo apeliacinį skundą, pažymėdamas, kad UAB „VL turto valdymas“ apskritai vengia pareigos atsiskaityti su ieškovu (Vilniaus apygardos teismo 2010-09-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-813-623/2010). Atsakovas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų išvadas apskundė Kasaciniams teismui, prašydamas stabdyti bylos nagrinėjimą ir motyvavo tuo, kad jo nemokėjimas ieškovui už paslaugas yra susijęs su kita nagrinėjama civiline byla (Nr. 2A-1325-275/2011), kurioje nagrinėjamas ieškovo paslaugų įkainių pagrįstumas ir kurioje jis pats yra ieškovas. Tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų kolegija atmetė atsakovo kasacinį skundą, pažymėdama, kad teismų sprendimas ir nutartis yra motyvuoti, juose išdėstyti argumentai visais su byloje nagrinėjamo ginčo esme susijusiais ir jam išspręsti reikšmingais klausimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011). Kol buvo sprendžiamas ginčas dėl 31 901,96 Lt. dydžio skolos, atsakovas ir toliau nemokėjo ieškovui už suteiktas paslaugas, dėl ko pastarasis vėl buvo priverstas kreiptis į teismą dėl naujai susidariusios skolos išieškojimo. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-10-15 patenkino antrąjį ieškovo ieškinį ir priteisė iš atsakovo dar papildomai 49 958,80 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų bei 1 688 Lt bylinėjimosi išlaidų (Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-10-15 sprendimas civilinėje byloje 2-15376-861/2010). Atsakovas ir šį teismo sprendimą apskundė Vilniaus apygardos teismui, prašydamas stabdyti bylos nagrinėjimą, o savo apeliacinį skundą grindė tais pačiais motyvais - neva ieškovo paslaugų įkainiai yra nepagrįsti, kitoje civilinėje byloje yra nagrinėjamas jo ginčas su ieškovu dėl tariamai nepagrįstų ieškovo paslaugų įkainių. Tačiau Vilniaus apygardos teismas atmetė ir šį atsakovo apeliacinį skundą, pažymėdamas, jog kitoje civilinėje byloje ginčas dėl ieškovo paslaugų įkainių pagrįstumo jau išspręstas (Vilniaus apygardos teismo 2011-01-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1032-345/2011). Tačiau teismams nagrinėjant antrąjį ieškovo ieškinį atsakovas ir toliau nemokėjo ieškovui, dėl ko pastarasis buvo priverstas trečią kartą kreiptis į teismą dėl naujai susidariusios skolos išieškojimo. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-11-30 ir vėl priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 28 001,79 Lt skolos, 553,85 Lt dydžio delspinigių ir 6 proc. metimų procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas (Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-30 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-13405-781/2011). Ir vėl atsakovas minėtą teismo sprendimą apskundė apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, remdamasis tais pačiais motyvais, kuriuos jau ne kartą paneigė pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai. Minėtas atsakovo apeliacinis skundas šiuo metu yra nagrinėjamas Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2A-1702-345/2012. Iš šių aplinkybių akivaizdžiai matyti, kad atsakovas išnaudoja teismų institutą savo siauriems poreikiams tenkinti, t.y. siekia ne apginti savo tariamai pažeistas teises, o paprasčiausiai bylinėtis su ieškovu ir bylinėjimosi laikotarpiu nemokėti pastarajam už jo teikiamas paslaugas, siekiant, kad už jas sumokėtų kiti atsakovo bendraturčiai - šie yra priversti tai daryti, kadangi nemokant už pastato priežiūrą paslaugų teikėjams, jo eksploatavimas gali būti sustabdytas. Tokiu būdu atsakovas piktnaudžiauja jam suteiktomis teisėmis ir pažeidžia viešąjį interesą. Nagrinėjamas trečiasis ieškovo ieškinys atsakovui, pastarasis ir toliau nemoka ieškovui už paslaugas, dėl ko 2012-03-01 vėl susidarė nauja 46 028,22 Lt dydžio skola ieškovui. Dėl šios skolos išieškojimo artimiausiu metu bus pateiktas ketvirtas ieškovo ieškinys atsakovui. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai kritiškai įvertino atsakovo pateiktą 2011-12-31 balansą, o atsakovas klaidina teismas, teigdamas, kad jo pateikti buhalteriniai dokumentai neva yra teisingi ir pagrįsti. Klaidinga yra vien tai, kad atsakovo minėto balanso dalyje „per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai“ yra nurodyta, jog mokėtinos sumos tesudaro 8 915 Lt. Tačiau vien atsakovo skola ieškovui pagal 2010-10-15 sprendimą yra 49 958,80 Lt, neskaitant procesinių palūkanų ir 1 688 Lt bylinėjimosi išlaidų. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-11-30 priteisė iš atsakovo ieškovo naudai dar 28 001,79 Lt skolos, 553,85 Lt dydžio delspinigių ir 6 proc. metinių procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas (Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-30 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-13405-781/2011). Ši suma taip pat nėra nurodyta minėtame balanse. Trečias ieškovo ieškinys atsakovui yra pateiktas už laikotarpį nuo 2010-05-31 iki 2011-05-31. Kadangi atsakovas ir toliau nemoka ieškovui už paslaugas, jo skola atsakovui 2012-03-01 laikotarpiui išaugo iki 95 897 Lt. Visos šios sumos nėra nurodytos atsakovo balanse. Pats atsakovas teismo posėdžio metu pripažino, kad į minėtą balansą neįtrauktos aukščiau nurodytos sumos dėl buhalterinės apskaitos aplaidumo (tai patvirtina posėdžio protokolo garso įrašas), o tai reiškia, kad atsakovo buhalterinės apskaitos aplaidumas ar net apskaitos pažeidimas ir dėl to visiškai tikrovės neatitinkantis minėtas balansas negali būti pagrindas tenkinant atsakovo prašymą dėl 2010-10-15 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-15376-861/2010 vykdymo išdėstymo 12 mėnesių laikotarpiui. Į bylą pateiktoje lentelėje pardavimų pelningumas grafoje „Pirkėjų beviltiškos skolos“ atsakovas yra nurodęs pirkėjo AB „Spauda“ tariamai beviltišką 36 594,13 Lt dydžio skolą. Ieškovas pateikė į bylą įrodymus, kad atsakovas yra tiesiogiai susijęs su šia bendrovę (jo skolininke), o tai reiškia, kad jis pats yra suinteresuotas 36 594,13 Lt sumą laikyti beviltiška skola ir tokiu būdu didinti beviltiškų skolų apimtį. Dėl to šis atsakovo prašymas yra vertintinas, kaip prieštaraujantis geros moralės, sąžiningumo principams ir viešajam interesui. Ieškovas, rengdamasi bylos nagrinėjimui ir bylinėdamasi teisme, patiria išlaidas, kurias sudaro išlaidos dėl procesinių dokumentų parengimo, ir kitos išlaidos. Civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Todėl ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Lietuvos Aukščiausio Teismo konsultacija, skelbta „Teismų praktika“ Nr. 23, 2005 m., kurioje teigiama kad kai procesinius dokumentus teismui rengia asmuo, vykdantis teisėtą veiklą (individualią veiklą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 10 straipsnį, juridinis asmuo, vykdantis įstatuose ar kituose dokumentuose numatytą veiklą (CK 2.47 str.), šalies turėtos išlaidos dėl procesinių dokumentų rengimo gali būti priskiriamos prie kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų, numatytų Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 8 p.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Tai gali būti padaryta priimant teismo sprendimą (CPK 284 str. 1 d.) arba po jo priėmimo (CPK 284 str. 2 d.). Ši įstatymu įtvirtinta teismo teisė teismų praktikoje vertinama kaip teisė nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolei, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-925/2002). Atidėti ar išdėstyti sprendimo vykdymą galima tik tada, kai to reikia dėl konkrečių itin reikšmingų aplinkybių bei tik išimtinais atvejais, nes sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas reiškia nukrypimą nuo bendrosios sprendimų vykdymo tvarkos.

12Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Todėl vien bloga atsakovo finansinė padėtis dar nėra pakankamas pagrindas išdėstyti sprendimo vykdymą. Įstatymas reikalauja atsižvelgti ir į kitos šalies - ieškovo - padėtį, kad nebūtų pažeisti ir jo teisėti interesai bei pabloginta jo padėtis.

13Šiuo konkrečiu atveju pastato tinkamas eksploatavimas ir jo priežiūra yra viešojo intereso klausimas. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad ieškovas yra ne pelno siekianti organizacija. Bendrija tėra tam tikras pastato bendraturčių bendro turto valdymo būdas, ji nuosavų lėšų neturi. Pastato bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne bendrija, o patalpų savininkai, kurie turi disponavimo šiais objektais teisę. Šie asmenys, o ne bendrija, proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje turi teisę į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas (CK 4.83 str. 6 d.), privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėje bylose Nr. 3K-3-376/2009 ir Nr. 3 K-7-345/2007).

14Atsakovo argumentai, kad teismas privalėjo iš esmės įvertinti skolininko padėtį, nes skolininko interesai vykdymo procese taip pat turi būti apsaugoti, rodo, jog atsakovas savo (skolininko) interesus iškelia aukščiau (ieškovo) bendrijos interesų, kuri atstovauja pastato bendraturčiams. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovas negali perkelti savo finansinių įsipareigojimų bendraturčiams, kurie nėra jo dalyviai ir nėra su atsakovu kaip nors susiję, išskyrus tai, kad jiems kaip ir atsakovui, priklauso pastato bendro turto dalis. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai nustatė, kad atsakovo turtinė padėtis nelaikytina svarbia aplinkybe, lemiančia teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo būtinumą. Sprendžiant klausimą dėl patalpų savininku Civilinio kodekso numatytų prievolių vykdymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. lapkričio 26 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007 yra nurodęs, kad patalpų savininko pareiga proporcingai savo daliai sumokėti išlaidas namui išsaugoti, išlaikyti, atnaujinti yra nesiejama su patalpų savininko naudojimosi teisės į atskiras bendrojo naudojimo patalpas įgyvendinimu ir todėl turi būti vykdoma besąlygiškai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog atsakovas ilgą laiką nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ieškovui, byloje taip pat nėra duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs bent dalį savo įsipareigojimų, nors skolą pripažino. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, jog išdėsčius teismo sprendimo vykdymą 12 mėnesių, nebūtų išlaikyta šalių interesų pusiausvyra, būtų pažeisti ieškovo interesai.

15Teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškinio Civilinio proceso kodekso 284 straipsnių nuostatas bei priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kuri paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

16Ieškovas, pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą ir prašo iš atsakovo priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas – 968 Lt (t. 3, b.l. 91-92). Kadangi nagrinėjamu atveju atsakovo atskirasis skundas atmetamas, ieškovui iš atsakovo priteisiama 968 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93, 302 str.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 straipsniais,

Nutarė

18Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Priteisti iš atsakovo UAB „VL turto valdymas“, į.k. 301091536, ieškovui Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“, į.k. 300072255, 968 Lt (devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni litai) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai