Byla 2A-813-623/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Marijono Greičiaus, teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Dalios Višinskienės, sekretoriaujant Julijai Štreimikienei, dalyvaujant apelianto atstovui adv. Jonui Bložei, ieškovo atstovams Vytautui Budnikui ir advokatui Raimundui Lapei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB ,,VL turto valdymas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos ,,Spaudos rūmai“ ieškinį atsakovui UAB ,,VL turto valdymas“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ( b.l. 1-4) prašydamas priteisti iš atsakovo 31 901, 96 Lt skolą, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodydamas, kad 2004-12-08 aukštuminiame pastate adresu ( - ), Vilniuje, buvo įsteigta Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“. Patalpų bendrasavininkis atsakovas UAB „VL turto valdymas“ šiame pastate nuosavybės teise turi 1104, 19 kv. m. patalpų, todėl kaip bendrasavininkis, pagal CK 4.76 str., 4.82 str., 3 d., privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas, susijusias su bendru turtu. Ieškovo narių susirinkime 2006-04-04 bendrijos nutarimu Nr. 14, patvirtinti pastato bendrojo naudojimo plotai, atsižvelgiant į juos, buvo vykdomi pastato eksploatacinių kaštų paskaičiavimas ir šių išlaidų paskirstymas, pastate esančių patalpų savininkams proporcingai jų nuosavybės teise valdomiems plotams, taip pat nustatyti apmokėjimų už pastato eksploatacijai reikalingų paslaugų apskaičiavimo dydžiai ir atsiskaitymo terminai. Šie ieškovo nutarimai yra privalomi visiems pastato bendraturčiams. Ieškovas yra sudaręs sutartis dėl komunalinių paslaugų teikimo aukštuminiame pastate esantiems bendraturčiams, šių sutarčių pagrindu, ieškovas įsipareigojo mokėti už teikiamas paslaugas pastate. Ieškovas, vadovaudamasis sudarytomis sutartimis dėl komunalinių paslaugų teikimo, bei bendrijos sprendimais, patalpų savininkams išrašydavo sąskaitas, kurias pastarieji privalėjo apmokėti. Ieškovas nurodė, kad atsakovas už suteiktas komunalines paslaugas neatsiskaito, ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo skolą už laikotarpį nuo 2007 m. spalio 1 d. iki 2008 m. rugsėjo 1 d. įskaitytinai. 2008 m. liepos 31 d. pranešimu atsakovas atsisakė vykdyti bet kokius mokėjimus, nors toliau naudojasi ieškovo apmokamomis ir atsakovui teikiamomis paslaugomis.

4Atsakovas prašė ieškinį atmesti (b.l. 99-108) nurodydamas, kad jis ( - ), Vilniuje, nuosavybės teise turi 1104, 19 kv. m. ploto patalpas, tačiau jis nėra Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ narys. Ieškovas 2006-04-04 įvykusiame narių susirinkime nutarimu nustatė aukštuminio pastato ( - ), Vilniuje bendro naudojimo plotus, ieškovas nekvietė atsakovo į šį susirinkimą, tuo pažeisdamas DNSB Įstatymo 23 str., 6-7 d. ir CK 4.85 str. nuostatas, bei atsakovo teises. Atsakovui nėra aišku, kaip ieškovas nustatė bendrojo naudojimo patalpų, kaip bendrojo naudojimo objektų, plotus, kai pagal DNSBĮ 23 str. 6-7 d., ieškovas galėjo sudaryti tik bendrojo naudojimo objektų aprašą. Dalis pastato patalpų savininkų yra pasidalinę ir bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo ir bendrojo naudojimo patalpas, tuo tarpu atsakovas nuosavybės teise valdo tik 1104, 19 kv .m. bendrojo ploto įstaigos patalpas, tačiau bendrojo naudojimo patalpų atsakovas nuosavybės teise nevaldo. Atsakovas nurodė, kad nesutinka su ieškovo išrašytomis PVM sąskaitomis-faktūromis, nes nesutinka su bendrijos „Spaudos rūmai“ narių susirinkimo nutarimu, kuriame buvo nustatyti ieškovo paslaugų įkainiai, nurodė, kad šį ieškovo nutarimą ginčija teisme, todėl teismas, nagrinėdamas šį ieškinį, turėjo sustabdyti bylos nagrinėjimą, iki bus išnagrinėtas ginčas dėl paslaugų įkainių. Ieškovo nutarimas dėl paslaugų įkainių pažeidžia atsakovo, bei kitų savininkų, nesančių bendrijos nariais, teises, nes ieškovas nustatė per didelius įkainius. Atsakovas nesutinka su mokesčiais už liftą, šiukšlių išvežimą, vandens siurblio energiją, vandens tiekimą, už suvartoto vandens kiekį, apsaugą, teritorijos ir bendro naudojimo patalpų tvarkymą, lygindamas šių paslaugų įkainius su Vilniaus miesto savivaldybės nustatytais komunalinių paslaugų įkainiais, UAB „Vilniaus vandenys“ įkainiais. Atsakovas, vadovaudamasis DNSBĮ 29 str. 2d., numatančia bendrijos nariui teisę neapmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo, nesutinka su ieškovo pateiktu mokesčiu už vaizdo stebėjimo sistemos įrangą ir jos įrengimą. Atsakovas nurodo, jog ieškovas negali skaičiuoti delspinigių, nes dėl jų nėra rašytinio susitarimo. Atsakovo paskaičiavimu, jo skolą ieškovui už laikotarpį nuo 2007 m. spalio mėnesio iki 2008 m. birželio sudarė 1611, 42 Lt, šią sumą ieškovui sumokėjo ir nutraukė ieškovo sąskaitų apmokėjimą dėl jų nepagrįstumo.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 7 d. sprendimu (b.l. 238-240) ieškinį tenkino visiškai ir priteisė iš atsakovo 31 901 Lt 96 ct skolos už laikotarpį nuo 2007-10-01 iki 2008-09-01, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2008-10-02) dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 957 Lt 5 ct žyminio mokesčio ieškovui. Teismas nurodė, kad pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymo 4 str., 34 str. bei CK 4.82 str. 3 d. nuostatas, atsakovui, kaip patalpų, esančių pastate su kitais bendrasavininkais, savininkui, yra pareiga apmokėti išlaidas namui išlaikyti, mokėti mokesčius, rinkliavas. Ieškovas pateikdamas atsakovui ieškinio reikalavimą dėl 31 901, 96 Lt, atsižvelgė į atsakovo sumokėtą skolos dalį, taip pat į ieškinio kainą ieškovas neįtraukė delspinigių, kurie yra nurodyti kai kuriose sąskaitose - faktūrose, todėl atsakovo argumentus, kad ieškovas be pagrindo reikalauja priteisti delspinigius, teismas atmetė.

6Teismas sutiko su atsakovo argumentais, jog ši nagrinėjama byla dėl skolos priteisimo už komunalines paslaugas yra susijusi su kita tarp tų pačių šalių nagrinėjama civiline byla, kurioje atsakovas ginčija ieškovo nustatytų įkainių dydį, tačiau nurodė, kad atsakovas būdamas bendraturčiu su kitais savininkais, naudodamasis ne tik savo patalpomis, bet ir bendro naudojimo patalpomis, gaudamas iš ieškovo komunalinių paslaugų aptarnavimą, neturi teisės visiškai nemokėti už gaunamas paslaugas vien dėl tol, kad jis nesutinka su įkainių dydžiu, nes tai prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijams. Taip pat nurodė, kad skola ieškovui paskaičiuota bendrijos valdymo organo sprendimų, kurie yra galiojantys, pagrindu, o CK 4.82 str. 3 d. įsakmiai nurodyta, jog patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti, išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas.

7Apeliaciniu skundu (b.l. 244-249) atsakovas UAB ,,VL turto valdymas“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-12-07 sprendimą ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-7065-790/2008; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tikrąją priežastį, dėl kurios apeliantas sustabdė skolos dalies, su kuria sutinka, apmokėjimą. Apeliantas pripažįsta CK 4.82 str. 3 d. nustatytą prievolę proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius ir rinkliavas, tačiau nesutinka su priskaičiuotų mokesčių tarifų dydžiu. Apeliantas teigia, jog 2008-09-15 gavęs antstolės D. M. reikalavimą sustabdyti piniginių lėšų išmokėjimą Bendrijai 126.129,78 Lt sumai, 2008-10-21 raštu informavo Bendriją, kad sustabdo bet kokių piniginių lėšų išmokėjimą Bendrijai.

8Apeliantas nurodo, kad pagal CK 4.85 str. 1 d., jis, kaip ir kiti pastato savininkai, nesantys Bendrijos nariai, turi balsavimo teisę sprendžiant bendro naudojimo patalpų valdymo ir naudojimosi jomis klausimus net ir nebūdami Bendrijos nariai, nes priešingu atveju yra pažeidžiamos jų, kaip bendraturčių teisės. Tokią poziciją apeliantas grindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2009. Apeliantas mano, kad pirmosios instancijos teismas nevertino apelianto argumentų dėl tarifų dydžio bei dėl faktiškai patirtų išlaidų pastatui išlaikyti, juos formaliai atmetė, motyvuodamas tuo, kad Bendrijos priimtas sprendimas dėl tarifų dydžio yra galiojantis. Teismas turėjo pagrįsti ir įvertinti tarifų dydį, tačiau to nepadarė, todėl teismo sprendimas, kuriuo yra priteista visa skola, o ne faktiškai patirtos išlaidos pastatui išlaikyti ir išsaugoti, yra nepagrįstas ir neteisėtas bei neatitinka CPK 270 str. 4 d. reikalavimų.

9Atsakovo teigimu, teismas pažeidė CPK 163 str. dėl privalomo civilinės bylos sustabdymo, kol Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nebus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-7065-790/2008. Pagal apeliantą kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę sprendimui nagrinėjamoje byloje, ką apeliantas motyvuoja 2005-11-16 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-577/2005. Atkreipia dėmesį, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas sustabdė savo esme analogiškos bylos nagrinėjimą iki civilinės bylos Nr. 2-7065-790/2008 išnagrinėjimo. Apeliacinės instancijos teismas paliko pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą, todėl daro išvadą, kad yra būtinas ir nagrinėjamos bylos sustabdymas.

10

11Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 259-264) prašo apeliacinį skundą atmesti ir nestabdyti šios bylos išnagrinėjimo iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-7065-790/2008. Ieškovas nurodo, kad atsakovas savo argumentais peržengia bylos ribas bei netinkamai traktuoja CPK imperatyviai nustatytas normas. Apeliantas neteisėtai sustabdė piniginių lėšų mokėjimą, kadangi antstolės reikalavimas buvo pateiktas CPK 689 str. tvarka. Byloje nėra duomenų apie tai, ar iš viso apeliantas pripažino skolą Bendrijai, ar apie tai informavo antstolę, ar jam buvo pateiktas antstolės patvarkymas dėl Bendrijos lėšų arešto.

12Ieškovas nurodo, kad išlaidos yra patvirtintos galiojančiu Bendrijos nutarimu ir pagrįstos Bendrijos sudarytomis su tiesioginiais paslaugų teikėjais sutartimis. Apeliantas nutarimo priėmimo momentu net nebuvo patalpų savininku, prieš tai buvęs savininkas su tokiu nutarimu sutiko ir už ji balsavo.

13Pastato eksploatavimo dydžių nustatymas nebuvo nagrinėjamos bylos dalykas, tokių reikalavimų nebuvo ir nėra pareikšta ir tai išeina iš bylos ribų, dėl ko teismas pagrįstai to nenagrinėjo. Paslaugos buvo suteiktos, dėl jų kiekio ir kokybės ginčo nėra, dėl ko atsakovas trui atsiskaityti su Bendrija, ką teismas patvirtino sprendimu.

14Apeliantas sąmoningai nutyli, jog jokiais ieškiniais nesiekia nustatyti Bendrijos paslaugų tarifų. Apelianto pareikštas ieškinys civilinėje byloje Nr. 2-7065-790/2008 yra neturtinio pobūdžio, pareikštas pagal CK 4.83 str. 2 d. 2 p., kai tuo tarpu nagrinėjamoje byloje sprendžiami skolos už suteiktas paslaugas klausimai, tarp bylų nėra prejudicinio ryšio.

15Apeliacinis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

16Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

17Antra vertus, pagal CPK 328 str., iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas negali būti panaikintas vien formaliais pagrindais.

18Byloje nustatyta, jog atsakovas pastate, esančiame ( - ), Vilniuje, nuosavybės teise valdo 1104, 19 kv. m. patalpas (b.l. 6-8). Ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitas -faktūras už suteiktas komunalines paslaugas už laikotarpį nuo 2007 m. spalio mėnesio iki 2008 m. rugpjūčio mėnesio įskaitytinai (b.l. 9-19), jos įteiktos atsakovui (b.l. 20-22). Ieškovas įrodė, kad jis, kaip pastato bendrija, yra sudaręs sutartis su komunalinių paslaugų teikėjais (b.l. 41-78), bendrijos valdymo organo sprendimais nustatyti paslaugų teikimo įkainiai (b.l. 33-40), kurie yra galiojantys. Atsakovas pateikė į bylą įrodymus, jog už laikotarpį nuo 2007-10-01 iki 2008-06-30 sumokėjo ieškovui 1611, 42 Lt (b.l. 123): už šaltą vandenį - 168,42 Lt., eksploatavimo išlaidas 900,59 Lt, elektros išlaidos - 65,24, už lifto paslaugas - 231,36 Lt ir už 2008 m. liepos mėnesį sumokėjo 262,40 Lt - už šalto vandens, eksploatavimo ir elektros išlaidas (b.l.123). 2008-08-21 raštu atsakovas informavo ieškovą, kad sustabdo ieškovo sąskaitų apmokėjimą dėl jų nepagrįstumo (b.l. 121-122).

19Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 straipsnio 1 dalis). Nuosavybės teisės įgyvendinimo ribos skiriasi priklausomai nuo to, ar daiktas priklauso vienam asmeniui, ar keliems asmenims vienu metu, t.y. ar nuosavybė yra asmeninė ar bendroji. Bendroji nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti (CK 4.72 straipsnio 1 dalis). Bendrosios dalinės nuosavybės teisė yra, kai bendrosios nuosavybės teisėje nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys; bendrosios nuosavybės teisė laikoma daline, jeigu įstatymai nenustato ko kita (CK 4.73 straipsnio 1, 2 dalys). Bendrosios nuosavybės teisė traktuotina kaip savininko teisių apribojimas, kai savininko teisės ribojamos ne trečiųjų asmenų naudai, bet kitų to paties nuosavybės teisės objekto savininkų, kaip jis pats (bendraturčių), naudai.

20Bendrosios nuosavybės teisę ir įstatyminį bendraturčių tarpusavio santykių sureguliavimo režimą reglamentuoja CK IV knygos „Daiktinė teisė“ V skyriaus „Nuosavybės teisė“ IV skirsnio „Bendrosios nuosavybės teisė“ normos. Jos reglamentuoja ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuosavybės teisę, butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas naudojantis bendrąja nuosavybe bei bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimą.

21Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga.

22Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo bendruoju turtu teisę gali įgyvendinti tik bendru sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis), o kitas savininko teisių turinį sudarančias teises – valdymo ir naudojimo – balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip (CK 4.85 straipsnio 1 dalis). CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir naudojimo teisių įgyvendinimo balsų dauguma grindžiamas bendraturčių lygiateisiškumo ir solidarumo bei demokratijos principais, preziumuojant, kad daugumos valia reiškia normaliai atidžių, protingų ir tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą. Bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 4 dalis). Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ar kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d.).

23Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantas patalpas, esančias ( - ), Vilniuje, įgijo 2007-09-04, tuo tarpu ieškovo narių susirinkime 2006-04-04 bendrijos nutarimu Nr. 14, patvirtinti pastato bendrojo naudojimo plotai, atsižvelgiant į juos, buvo vykdomi pastato eksploatacinių kaštų paskaičiavimas ir šių išlaidų paskirstymas, pastate esančių patalpų savininkams proporcingai jų nuosavybės teise valdomiems plotams, taip pat nustatyti apmokėjimų už pastato eksploatacijai reikalingų paslaugų apskaičiavimo dydžiai ir atsiskaitymo terminai (b.l. 33-38). Teisėjų kolegija pažymi, jog bendrijos nutarimai nėra pripažinti negaliojančiais (b.l. 33-40), o bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo pastato patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 4 dalis). Apeliantas nepaneigė, jog ieškovui liko skolingas 31 901, 96 Lt už suteiktas paslaugas. Taigi apeliantas privalo sumokėti už suteiktas paslaugas. Apelianto argumentas, jog pirmosios instancijos teismas nevertino atsakovo argumentų dėl tarifų dydžio bei dėl faktiškai patirtų išlaidų pastatui išlaikyti atmestinas, kadangi tai nebuvo bylos nagrinėjimo dalykas, nes atsakovas tarifų nepagrįstumo neįrodinėjo.

24Iš apelianto pranešimų ieškovui apie dalinį paslaugų apmokėjimą (b.l.117-123) matyti, kad apeliantas apskritai vengia pareigos atsiskaityti su ieškovu, todėl 2008-09-15 antstolės D. M. reikalavimas sustabdyti piniginių lėšų ieškovui išmokėjimą kitoje civilinėje byloje (b.l.124) negali būti pripažįstamas kliūtimi tinkamai įvykdyti piniginę prievolę ieškovui.

25Teisėjų kolegija atmeta apelianto prašymą dėl šios civilinės bylos sustabdymo, kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-7065-790/2008 (2-1100-790/2010), kurioje ieškovas, kartu su kitais aukštuminio pastato adresu ( - ), Vilniuje bendrasavininkais pareiškė neturtinio pobūdžio reikalavimą prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ 2007-04-05 susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo patvirtinti paslaugų įkainiai.

26Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo pareiga tokiu atveju sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupoma tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t.y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje.

27Taigi, teismas konstatuoja, kad nėra aplinkybių, numatytų CPK 163 str. 3 p., dėl kurių būtų privalu šią civilinę bylą sustabdyti. Civilinėje byloje Nr. 2-1100-790/2010 dėl kurios prašoma stabdyti šią civilinę bylą apeliantas yra pareiškęs neturtinio pobūdžio reikalavimą ir ginčija savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ 2007-04-05 susirinkimo nutarimą, byloje ieškovas neginčija, kad paslaugos, kurioms patvirtinti įkainiai, susiję su privalomųjų pastato naudojimo ir priežiūros užtikrinimu, ieškovai nekėlė ginčo, kad už nurodytas paslaugas jie privalo atsiskaityti. Ieškovo nurodyti atsakovui taikomi tarifų dydžiai yra pagrįsti faktinėmis ieškovo išlaidomis, kurių apeliantas ilgą laiką nedengia, o pastato tinkamas eksploatavimas bei išsaugojimas yra ne tik privatus savininkų, bet ir viešasis interesas, dėl šios aplinkybės stabdyti šią civilinę bylą, kolegijos nuomone, netikslinga.

28Netenkinus apeliacinio skundo iš atsakovo priteistina 5 Lt 80 ct išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30atmesti atsakovo UAB ,,VL turto valdymas“ prašymą dėl šios civilinės bylos sustabdymo.

31Vilniaus miesto 1 apylinkės teismp 2009 m. gruodžio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

32Priteisti iš atsakovo UAB ,,VL turto valdymas“ ieškovui Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai ,,Spaudos rūmai“ 800 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

33Priteisti iš atsakovo UAB ,,VL turto valdymas“ 5 Lt (penkis litus) 80 centų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ( b.l. 1-4) prašydamas priteisti... 4. Atsakovas prašė ieškinį atmesti (b.l. 99-108) nurodydamas, kad jis ( -... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 7 d. sprendimu (b.l.... 6. Teismas sutiko su atsakovo argumentais, jog ši nagrinėjama byla dėl skolos... 7. Apeliaciniu skundu (b.l. 244-249) atsakovas UAB ,,VL turto valdymas“ prašo... 8. Apeliantas nurodo, kad pagal CK 4.85 str. 1 d., jis, kaip ir kiti pastato... 9. Atsakovo teigimu, teismas pažeidė CPK 163 str. dėl privalomo civilinės... 10. ... 11. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 259-264) prašo apeliacinį... 12. Ieškovas nurodo, kad išlaidos yra patvirtintos galiojančiu Bendrijos... 13. Pastato eksploatavimo dydžių nustatymas nebuvo nagrinėjamos bylos dalykas,... 14. Apeliantas sąmoningai nutyli, jog jokiais ieškiniais nesiekia nustatyti... 15. Apeliacinis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 16. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 17. Antra vertus, pagal CPK 328 str., iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo... 18. Byloje nustatyta, jog atsakovas pastate, esančiame ( - ), Vilniuje,... 19. Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų... 20. Bendrosios nuosavybės teisę ir įstatyminį bendraturčių tarpusavio... 21. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios... 22. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo... 23. Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantas patalpas, esančias ( - ),... 24. Iš apelianto pranešimų ieškovui apie dalinį paslaugų apmokėjimą... 25. Teisėjų kolegija atmeta apelianto prašymą dėl šios civilinės bylos... 26. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 27. Taigi, teismas konstatuoja, kad nėra aplinkybių, numatytų CPK 163 str. 3 p.,... 28. Netenkinus apeliacinio skundo iš atsakovo priteistina 5 Lt 80 ct išlaidų,... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 30. atmesti atsakovo UAB ,,VL turto valdymas“ prašymą dėl šios civilinės... 31. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismp 2009 m. gruodžio 7 d. sprendimą palikti... 32. Priteisti iš atsakovo UAB ,,VL turto valdymas“ ieškovui Spaudos rūmų... 33. Priteisti iš atsakovo UAB ,,VL turto valdymas“ 5 Lt (penkis litus) 80 centų...