Byla 2A-24-553/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės, kolegijos teisėjų Loretos Lipnickienės ir Liudos Uckienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „VL turto valdymas“ (apelianto) apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-08 sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-19868-790/2013 pagal ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ ieškinį atsakovui UAB „VL turto valdymas“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (T. 1, b. l. 1-6), prašydamas priteisti iš atsakovo 12 844,21 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2004-12-08 Spaudos rūmų aukštuminio pastato, esančio Laisvės pr. 60, Vilnius, savininkai įsteigė Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendriją „Spaudos rūmai“ (toliau – bendrija). Į bendriją nestojo minėto pastato patalpų bendrasavininkis atsakovas UAB „VL turto valdymas“, kuriam nuosavybės teise priklauso 1 104,19 kv. m pastato patalpų. Bendrijos narių susirinkimas patvirtino 2005-09-21 Nutarimu Nr. 4 pastato bendrojo naudojimo plotus, vėliau patikslintus 2006-04-04 bendrijos Nutarimu Nr. 14. Bendrija priėmė atitinkamus nutarimus, kuriais nustatė apmokėjimų už pastato eksploatacijai reikalingų paslaugų apskaičiavimo dydžius ir atsiskaitymo terminus. Tokie nutarimai, vadovaujantis teisės aktais, yra privalomi visiems pastato bendraturčiams, t. y. ir atsakovui. Pastato priežiūros ir eksploatacijos darbų atlikimui bendrija su paslaugų teikėjais sudarė sutartis, pagal kurias paslaugų teikėjai įsipareigojo teikti tinkamam pastato eksploatavimui būtinas paslaugas, o bendrija įsipareigojo surinktomis iš galutinių paslaugų vartotojų – patalpų savininkų lėšomis apmokėti už teikiamas paslaugas. Vadovaujantis sudarytomis sutartimis, sąskaitas už paslaugas pastato patalpų savininkams pateikdavo bendrija. Atsakovas dalį savo patalpų išnuomojo kitiems asmenims, dalis kurių mokėjo skolas už atsakovą. Ieškovas priėmė nuomininkų mokamus už atsakovą mokėjimus ir šiuo pagrindu mažino atsakovo įsiskolinimą tiek, kiek už pastarąjį mokėjo atsakovo patalpų nuomininkai. Nuo 2011-06-30 iki 2011-12-30 atsakovas neapmokėjo išrašytų sąskaitų faktūrų 12 844,21 Lt sumai. Elektros energija, vanduo, pastato apsaugos, inžinerinių tinklų priežiūros, bendrų patalpų valymo, šiukšlių išvežimo bei kitos paslaugos atsakovui buvo suteiktos, atsakovas priėmė šias paslaugas, jokių pretenzijų nereiškė, išrašytų sąskaitų neginčijo, tačiau neatsiskaitė su ieškovu, todėl iš atsakovo turi būti priteista 12 844,21 Lt skola. Atsakovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, kadangi pateikė teismui jau ketvirtą ieškinį atsakovui tokiu pačiu pagrindu ir dalyku, kuriame skiriasi tik ieškinio suma ir atsakovo prievolės neįvykdymo laikas. Visi trys ieškovo pateikti ieškiniai yra patenkinti, atitinkamos sumos priteistos, tačiau iki šiol jos nėra apmokėtos. Ieškovas dublike (T. 1, b. l. 154-159) papildomai nurodė, kad atsakovo priėmimo į bendrijos narius klausimą svarstė bendrijos narių susirinkimas, kuris pasiūlė atsakovui pateikti dokumentus, be kurių bendrijos narių susirinkimas negali svarstyti klausimo dėl jo priėmimo į bendrijos narius. Nustatant bendraturčio faktiškai turimą (užimamą) plotą yra teisiškai nereikšminga atitinkamų patalpų funkcinė bei naudojimo paskirtis, taip pat naudojimosi jomis dažnumas, intensyvumas ir pan. Tai, kad atsakovas tam tikromis patalpomis nesinaudoja arba tai, kad tam tikros patalpos nesuremontuotos arba blogai suremontuotos, nedaro įtakos jo kaip pastato bendrasavininko privalomiems mokėjimams. Atsakovas be jokio projekto, nesuderinęs su namo administratoriumi, pradėjo savavališkas pastato šildymo sistemos rekonstrukcijos darbus, savavališkai atjungė patalpas nuo centrinio šildymo tinklų. Vilniaus apygardos teismas nustatė, kad ieškovo paslaugų įkainiai yra pagrįsti ar net mažesni už analogiškų paslaugų įkainius rinkoje, todėl atsakovo argumentai dėl įkainių dydžio neturi jokio pagrindo. Atsakovo prasta finansinė padėtis nėra mokesčių nemokėjimą pateisinanti priežastis. Ieškovas negali nurodyti atsakovo bendraturčiams, kad šie sumokėtų už atsakovo patalpoms tiekiamą vandenį, elektros energiją, liftų priežiūrą ir kitas paslaugas, atsakovas pats gali tartis su savo bendraturčiais, kad šie sumokėtų už jį skolas paslaugų tiekėjams.

5Atsakovas prašė ieškinį atmesti (T. 1, b. l. 128-131). Nurodė, kad jis nėra bendrijos narys, 2008-01-24 bendrijos narių susirinkime buvo atsisakyta priimti UAB „VL turto valdymas“ į bendrijos narius. UAB „VL turto valdymas“, nebūdama bendrijos nariu, taip pat turi visas nario, kaip pastato bendrasavininko teises ir pareigas, įtvirtintas Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme bei Civilinio kodekso (toliau – CK) 4 knygos V skyriaus nuostatose. Priimant sąskaitose faktūrose nurodytus sprendimus ir tvirtinant paslaugų įkainius, atsakovas nedalyvavo, į jo poziciją nebuvo atsižvelgta. Atsakovas didžiąją dalį jam priklausančių patalpų nuomoja. Prašomos priteisti skolos susidarymo laikotarpiu atsakovo neišnuomotas plotas sudarė 541,30 kv. m, šios patalpos nėra suremontuotos, nėra sutvarkyti šildymo ir vandentiekio sistemos įrengimai, dėl ko patalpos negali būti naudojamos pagal paskirtį. Dėl šildymo ir vandentiekio sistemos įrengimo netinkamų darbų, kuriuos atliko UAB „Santechnikos verslas“, 2010-01-13 trūko šildymo sistemos ventilis ir užliejo žemiau esančias patalpas. 2011 metais darbų defektai buvo taisomi ir patalpose toliau vyko remonto darbai, patalpos nebuvo ir negalėjo būti naudojamos pagal paskirtį. Atsakovas nesutiko su ieškovo pastato apsaugos, administravimo, liftų priežiūros ir kitais paslaugų įkainiais, kadangi jie neatitinka protingumo ir teisingumo kriterijų, yra nepagrįstai dideli. Mokestis už visas paslaugas paskaičiuotas nuo didesnio, negu faktiškai UAB „VL turto valdymas“ nuosavybės teise valdomo patalpų ploto. Atsakovas ne kartą kreipėsi į ieškovą su prašymu perskaičiuoti išrašytas sąskaitas faktūras. Taip pat atsakovas kreipėsi į ieškovą su prašymu, atsižvelgiant į atsakovo sudėtingą ekonominę situaciją ir susidariusį įsiskolinimą, išdėstyti skolos mokėjimą iki 2014-12-31, tačiau ieškovas šį prašymą ignoravo. Atsakovas triplike (T. 1, b. l. 168-170) papildomai nurodė, kad už ginčo laikotarpį pagal nurodytas sąskaitas faktūras yra ieškovui apmokėjęs 1 580,09 Lt. Atsakovui jo nepriimant į bendrijos narius, buvo užkirstas kelias prisidėti prie sprendimų priėmimo ir įgyti kitas bendrijos nario teises, ieškovas nepasiūlė atsakovui pateikti kokius nors dokumentus, būtinus dėl jo priėmimo į bendrijos narių klausimo svarstymui. Paslaugų įkainiai buvo nustatyti ne tik 2007-04-05 nutarimu, bet ir nutarimais, priimtais po to, kai atsakovas įgijo nuosavybės teisę į patalpas. Tas faktas, jog kai kurie bendrijos nutarimai buvo priimti anksčiau nei atsirado atsakovo nuosavybės teisė į patalpas, negali reikšti, kad nuo nuosavybės įgijimo dienos atsakovas neturi teisės ginčyti bendrijos nutarimų, jais nustatytų paslaugų įkainių teisingumo, pagrįstumo ir ekonomiškumo, kadangi nuo tos dienos atsakovui buvo pareikšti reikalavimai apmokėti už bendrijos paslaugas pagal jos nustatytus įkainius. Atsakovas nurodė, kad jokių savavališkų pastato šildymo sistemos rekonstrukcijos darbų neatliko, o atliko jam nuosavybės teise priklausančių patalpų remontą, taip pat patalpų šildymo sistemos remontą. Ieškovas ne kartą buvo informuotas apie tai, kad vykdant remonto darbus, į patalpas nėra tiekiama šiluma ir vanduo. Atsakovo teigimu, ieškovo kaltinimai dėl atsakovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis yra nepagrįsti. Atsakovas apmokėjo dalį skolos ir šiuo metu gina savo kaip bendraturčio teises, susijusias su teise reikalauti, kad namo bendrojo naudojimo objektų valdymas ir naudojimas atitiktų bendrąsias buto ir kitų patalpų savininkų teises ir teisėtus interesus, būtų tinkamas, atitiktų teisingumo ir sąžiningumo principus.

6Teismo posėdžio metu ieškovas pateikė pareiškimą, kuriame prašomą priteisti skolą sumažino iki 11 264,13 Lt, kadangi atsakovas 2011-10-11 ir 2011-11-09 sumokėjo 1 580,09 Lt.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-10-08 priėmė sprendimą ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo naudai 11 264,13 Lt skolos, 5 procentų dydžio procesines palūkanas ir 2 675 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad atsakovui pastate Laisvės pr. 60, Vilniuje, nuosavybės teise priklauso 1 104,19 kv. m patalpos, bendrijos nutarimai nėra pripažinti negaliojančiais, bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems pastato patalpų savininkams, o patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas pastatui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, todėl atsakovui kyla pareiga mokėti bendrijos nustatytus mokesčius. Bendrijos nutarimai nėra pripažinti negaliojančiais, todėl atsakovui jie yra privalomi nepriklausomai nuo to, ar atsakovas yra bendrijos narys ir neatsižvelgiant į tai, ar atsakovas pateikė savo nuomonę dėl bendrijos priimamų sprendimų. Vilniaus apygardos teismas 2011-10-10 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1325-275/2011 nustatė, kad bendrijos nustatyti paslaugų įkainiai yra pagrįsti ir atitinka vidutines rinkos kainas, todėl teismas atmetė atsakovo argumentą dėl pernelyg didelių paslaugų įkainių. Faktas, jog atsakovas tam tikromis patalpomis nesinaudoja, neturi įtakos jo kaip bendrasavininkio pareigai mokėti nustatytus mokesčius. Atsakovas savo prievolės tinkamai nevykdė, už teiktas paslaugas tinkamai nemokėjo, todėl ieškovui iš atsakovo teismas priteisė 11 264,13 Lt skolą (T. 1, b. l. 197-201).

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovas (apeliantas) UAB „VL turto valdymas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-08 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti. Nurodo, kad:

91. Teismas neįsigilino į šalių santykius ir tik iš ieškovo pozicijos ir formaliai įvertino bylos aplinkybes bei pateiktus įrodymus. Teismas neįvertino aplinkybės, kad atsakovas kreipėsi į ieškovą su prašymu dėl atsakovo sudėtingos finansinės padėties išdėstyti skolos mokėjimą dalimis iki 2014-12-31, tačiau ieškovas šio prašymo netenkino, taigi ieškovas nesilaikė pareigos kooperuotis.

102. Teismas nevertino bendrijos reikalavimo pagrįstumo jos pareigų atsakovo ir kitų pastato bendrasavininkų (ne bendrijos narių) atžvilgiu tinkamu vykdymu. Teismas privalėjo įvertinti, kad ieškovas, administruodamas pastatą, priimdamas tam tikrus sprendimus, privalo veikti tokiu būdu, kad ne tik užtikrintų savo narių naudą, bet ir kartu nepakenktų kitų pastato patalpų savininkų ir bendraturčių teisėtiems interesams. Priimant bendrijos sprendimus ir tvirtinant paslaugų įkainius, atsakovas nedalyvavo, į jo poziciją nebuvo atsižvelgta. Bendrija nušalino atsakovą nuo sprendimų priėmimo ir į jo nuomonę neatsižvelgė. Įstojimo į bendriją savanoriškumo principas nebuvo užtikrintas.

113. Teismas įvertino ne visus byloje esančius įrodymus, t. y. ignoravo atsakovo teiginius, jog jis siekė bendradarbiauti su ieškovu, bandydamas ginčą spręsti taikiu būdu. Nuslėpdamas atsakovo atliktus mokėjimus, ieškovas elgėsi nesąžiningai, piktnaudžiavo savo teise į teisminę gynybą, tačiau teismas į tai neatsižvelgė. Teismas padarė procesinės teisės pažeidimų (pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, šalių procesinio lygiateisiškumo bei betarpiškumo principus, netinkamai pritaikė Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 176 – 185 straipsnius), dėl ko buvo priimtas nepagrįstas sprendimas (T. 2, b. l. 1-4).

12Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ atsiliepimu prašo palikti 2013-10-08 sprendimą nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas ir skirti atsakovui baudą už piktnaudžiavimą teise. Nurodo, kad apelianto nesutikimo su teismo sprendimu motyvai yra formalūs, neargumentuoti, be to, apeliantas nepaiso teismų sprendimų ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimo būtent apelianto apeliaciniame skunde keliamais klausimais. Apeliantas piktnaudžiauja teise (T. 2, b. l. 9-14).

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13CPK 320 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą pagal apeliaciniame skunde nurodytas faktines ribas, teisinius pagrindus, patikrinęs, ar nėra absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo aplinkybių, nenustatė CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse reglamentuotų pagrindų skundžiamam sprendimui panaikinti ar pakeisti (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

14Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė tenkinti ieškinį dėl skolos priteisimo. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, nustatęs teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, tinkamai pritaikęs materialinės ir proceso teisės normas, tenkino ieškovo reikalavimą. Lietuvos Aukščiausias Teismas formuoja praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-03-14 nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011 ir kt.), kad atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams.

15Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįvertino aplinkybės, kad atsakovas kreipėsi į ieškovą su prašymu dėl atsakovo sudėtingos finansinės padėties išdėstyti skolos mokėjimą dalimis iki 2014-12-31, tačiau ieškovas šio prašymo netenkino, kas reiškia, jog ieškovas nesilaikė pareigos kooperuotis. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad šioje byloje yra nagrinėjamas jau ketvirtas analogiškas ieškovo ieškinys atsakovui. Ankstesnėse civilinėse bylose, t. y. 2A-813-623/2010 (ieškovas prašė priteisti 31 901, 96 Lt skolą už 2007-10-01 – 2008-09-01 laikotarpį), Nr. 2A-1032-345/2011 (ieškovas prašė priteisti 56 259,83 Lt skolą už 2008-10-01 – 2010-06-01 laikotarpį) ir Nr. 2A-1702-345/2012 (ieškovas prašė priteisti 29 617,32 Lt skolą už 2010-05-31 – 2011-05-31 laikotarpį), apeliacinės instancijos teismas paliko nepakeistus pirmosios instancijos teismo sprendimus iš atsakovo (apelianto) ieškovui priteisti minėtas skolų sumas. Civilinėje byloje Nr. 2A-813-623/2010 priimtas galutinis procesinis sprendimas taip pat buvo paliktas nepakeistas Lietuvos Aukščiausiajam teismui išnagrinėjus apelianto UAB „VL turto valdymas“ kasacinį skundą (civilinės bylos Nr. 3K-3-185/2011). Minėtose civilinėse bylose apeliacinės ir kasacinės instancijos teismai iš esmės pasisakė dėl visų šioje byloje apelianto nagrinėjamo apeliacinio skundo argumentų ir juos atmetė kaip nepagrįstus. Pats apeliantas savo skunde pažymi, jog tarp ginčo šalių yra susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai. Tokiu būdu anksčiau nurodytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad tarp ieškovo, kaip bendrijos, ir atsakovo, kaip bendrijos administruojamo pastato dalies patalpų savininko, susiklosčiusiuose teisiniuose santykiuose ne ieškovas, o būtent atsakovas (apeliantas) nesilaiko pareigos kooperuotis – atsakovas neatlieka savo pareigos atsiskaityti su ieškovu už atsakovui suteiktas paslaugas kuo ekonomiškiau (be ieškovo kreipimosi į teismą dėl skolos priteisimo) (CK 6.38 straipsnio 3 dalis). Apeliacinės instancijos teismas civilinėje byloje Nr. 2S-1129-275/2012 išnagrinėjęs Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012-03-08 nutarties, kuria buvo atmestas UAB „VL turto valdymas“ prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo civilinėje byloje pagal ieškovo bendrijos ieškinį atsakovui UAB „VL turto valdymas“ dėl skolos priteisimo, pagrįstumo klausimą, pažymėjo, kad UAB „VL turto valdymas“ savo (skolininko) interesus iškelia aukščiau (ieškovo) bendrijos interesų, kuri atstovauja pastato bendraturčiams, UAB „VL turto valdymas“ negali perkelti savo finansinių įsipareigojimų bendraturčiams, kurie nėra jo dalyviai ir nėra su juo kaip nors susiję, išskyrus tai, kad jiems, kaip ir atsakovui UAB „VL turto valdymas“, priklauso pastato bendro turto dalis (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

16Apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nevertino bendrijos reikalavimo pagrįstumo jos pareigų atsakovo ir kitų pastato bendrasavininkų (ne bendrijos narių) atžvilgiu tinkamu vykdymu, t. y. ar ieškovas, administruodamas pastatą, priimdamas tam tikrus sprendimus, veikė tokiu būdu, kad ne tik užtikrintų savo narių naudą, bet ir kartu nepakenktų kitų pastato patalpų savininkų ir bendraturčių teisėtiems interesams, yra deklaratyvaus pobūdžio. Apeliantui nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad ieškovas netinkamai vykdė savo, kaip bendrijos, pareigas, kas galėtų pateisinti apelianto pareigos atsiskaityti su ieškovu nevykdymą.

17Dėl apelianto nedalyvavimo priimant bendrijos sprendimus, iš kurių kilo apelianto pareiga atsiskaityti su bendrija pagal šioje byloje pareikštą ieškinį, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo argumentui, kad vadovaujantis CK 4.82 straipsnio 3 dalimi, 4.83 straipsnio 4 dalimi, 4.85 straipsnio 4 dalimi bei Daugiabučių gyvenamųjų namų bei kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 2 dalimi bei 3 dalies 2, 3 punktais, bendrijos nutarimai dėl pastato būtinųjų išlaikymo išlaidų yra privalomi visiems pastato bendraturčiams, todėl nagrinėjamu atveju nenustačius, jog bendrijos (ieškovo) nutarimai pripažinti negaliojančiais, atsakovui šie nutarimai yra privalomi nepriklausomai nuo to, ar atsakovas yra bendrijos narys, ir neatsižvelgiant į tai, ar atsakovas pateikė savo nuomonę dėl bendrijos priimamų sprendimų.

18Taip pat atmesti kaip nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai dėl tariamo procesinės teisės normų pažeidimo priimant apelianto skundžiamą sprendimą. Apelianto teiginys, jog jis siekė bendradarbiauti su ieškovu, bandydamas ginčą spręsti taikiu būdu, nepaneigia fakto, kad apeliantas sistemingai nuo 2007 metų vengia vykdyti savo pareigą atsiskaityti su ieškovu už atsakovui suteiktas paslaugas, todėl ieškovui tenka kas kartą kreiptis su ieškiniu į teismą dėl skolos priteisimo iš apelianto.

19Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Vadovaujantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl jis paliekamas nepakeistas.

20Teisėjų kolegija netenkina ieškovo prašymo skirti atsakovui baudą už piktnaudžiavimą teise, nes asmens naudojimasis jam įstatymų garantuojama apeliacijos teise, nesutinkant su pirmosios instancijos teismo sprendimu, paprastai nelaikomas piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis forma, kadangi tokiu būdu yra užtikrinama asmens teisė į teisminę gynybą. Aplinkybė, kad dėl apelianto nenoro geranoriškai atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas, ieškovas ketvirtą kartą kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo, neatima apelianto teisės apskųsti jam nepalankų pirmosios instancijos teismo sprendimą.

21Atmetus apeliacinį skundą, ieškovui iš atsakovo priteisiamos visos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 1 936 Lt (560,70 Eur) (T. 2, b. l. 22), už teisinę pagalbą surašant atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas), kurių teisėjų kolegija nemažina pagal Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, atsižvelgdama į anksčiau aptartas priežastis, dėl kurių šios bylinėjimosi išlaidos susidarė, t. y. apelianto sistemingą vengimą vykdyti savo prievolę atsiskaityti su ieškovu (CPK 3 straipsnio 1 dalis).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-08 sprendimą palikti nepakeistą.

24Priteisti iš atsakovo UAB „VL turto valdymas“ (j. a. k. 301091536,) ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ (j. a. k. 300072255) naudai 560,70 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (T. 1, b. l. 1-6), prašydamas... 5. Atsakovas prašė ieškinį atmesti (T. 1, b. l. 128-131). Nurodė, kad jis... 6. Teismo posėdžio metu ieškovas pateikė pareiškimą, kuriame prašomą... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-10-08 priėmė sprendimą ieškinį... 8. Atsakovas (apeliantas) UAB „VL turto valdymas“ apeliaciniu skundu prašo... 9. 1. Teismas neįsigilino į šalių santykius ir tik iš ieškovo pozicijos ir... 10. 2. Teismas nevertino bendrijos reikalavimo pagrįstumo jos pareigų atsakovo ir... 11. 3. Teismas įvertino ne visus byloje esančius įrodymus, t. y. ignoravo... 12. Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos... 13. CPK 320 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad bylos nagrinėjimo apeliacine... 14. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios... 15. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįvertino... 16. Apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nevertino... 17. Dėl apelianto nedalyvavimo priimant bendrijos sprendimus, iš kurių kilo... 18. Taip pat atmesti kaip nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai dėl tariamo... 19. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 20. Teisėjų kolegija netenkina ieškovo prašymo skirti atsakovui baudą už... 21. Atmetus apeliacinį skundą, ieškovui iš atsakovo priteisiamos visos ieškovo... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-08 sprendimą palikti nepakeistą.... 24. Priteisti iš atsakovo UAB „VL turto valdymas“ (j. a. k. 301091536,)...