Byla 2A-1110-555/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš Galinos Blaževič (kolegijos pirmininkė), Egidijaus Tamašausko (pranešėjas), Albinos Rimdeikaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo N. P. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Evekas“ ieškinį atsakovui N. P. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 31464,30 Lt žalai atlyginti bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas dirbo pas ieškovą tarptautinių gabenimų (krovinių) vairuotoju, su atsakovu buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Atsakovui išvykus į Prancūziją, neaiškiomis aplinkybėmis iš ieškovo duotų kuro kortelių buvo nupilta kuro bei mokėti mokesčiai viso už 31464,30 Lt ne ieškovo naudai. Kuro kortelės vairuotojams išduodamos nurodant pin kodus, be kurių jomis pasinaudoti neįmanoma. Ieškovo nuomone, atsakovas turėjo būti pakankamai rūpestingas, kad nelaikyti kortelių bei pin kodų kartu, kad kortelėms papuolus į trečiųjų asmenų rankas jomis negalima būtų pasinaudoti. Be to, paaiškėjus, kad kortelėmis pasinaudota, atsakovas savo paaiškinimuose nurodė, kad jis buvo užpultas, jam niekas nedingo, po to kad dingo kortelės, telefonas, eurai, jo paaiškinimai nenuoseklūs, nepateikė jokių įrodymų.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 3 d. sprendimu ieškinį tenkino, priteisė ieškovui UAB „Evekas“ iš atsakovo N. P. 31 464,30 Lt žalos atlyginimui, 1 650 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad 2011-03-01 atsakovas N. P. su ieškovu UAB „Evekas" sudarė darbo sutartį Nr. ( - ) , pagal kurią atsakovas buvo priimtas eiti tarptautinių gabenimų (krovinių) vairuotojo pareigas (b.l. 8-9), 2011-03-03 su atsakovu buvo pasirašyta Visiškos materialinės atsakomybės sutartis Nr. ( - ) (b.l. 10). 2011-03-05 atsakovas išvyko su vilkiku MB 1841 Actros valst. Nr. ( - ) komandiruotėn į Prancūziją ir Italiją, laikotarpiu nuo 2011-03-26 iki 2011-03-29 kuro ir kelių mokesčio pirkimai buvo atlikti vilkikui MB Actros 1841, valstybinis Nr. ( - ) priskirtomis kortelėmis, bet nesusiję su UAB „Evekas“ vykdoma veikla ir atsakovui N. P. pavestomis vykdyti darbinėmis pareigomis bei užduotimis (b.l. 22-23). Ieškovo paskaičiavimu, laikotarpiu nuo 2011-03-26 iki 2011-03-29 su atsakovui perduotomis kortelėmis buvo įsipilta 6 756,19 litrų dyzelinio kuro, kurio vertė 9 018, 27 euro bei 9 kartus sumokėtas kelių mokestis, kurio vertė 94,42 euro, žalos suma 31 464,30 Lt. Pažymėjo, kad dėl šių aplinkybių atsakovas ginčo nekėlė, priešingų įrodymų dėl žalos dydžio neteikė. 2011-04-04 rašytame ieškovui paaiškinime nurodė, kad Prancūzijoje 2011-03-26 apie 23 00 buvo užpultas dviejų užpuolikų, kurie jį sumušė, purškė jam dujas, reikalavo krovinio dokumentų, pasišalinus užpuolikams, atsakovas išvažiavo ir po to sustojo kolonėlėje, išsikvietė žandarus, kurie protokolo nerašė. Teismas nurodė, kad atsakovas pateikė prieštaringą informaciją - aplinkybės skirtinguose paaiškinimuose nurodomos skirtingai, nepateikė jokių įrodymų, kad įvykis (užpuolimas) tikrai įvyko, buvo kviesta policija, kad prieš atsakovą buvo panaudotas smurtas ar pan., be to, tokių įrodymų padėti išreikalauti neprašė ir teisminio nagrinėjimo metu. Teismas darė išvadą, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad tikrai buvo užpultas, ko pasekoje galėjo dingti kuro kortelės, todėl šiuos atsakovo paaiškinimus atmetė kaip neįrodytus (CPK 177, 178 straipsniai). Taip pat teismas nurodė, kad atsakovas įvykus jo nurodomam įvykiui turėjo imtis veiksmų nurodytų UAB „Evekas“ tarptautinių gabenimų (krovinių) vairuotojų pareiginiuose nuostatuose Nr. 59 (b.l. 11), su kuriais atsakovas buvo supažindintas, tačiau kad atitinkamus veiksmus atliko, įrodymų nepateikė. Teismas sprendė, kad neįrodžius užpuolimo bei vagystės fakto buvimo, atsakovas kaip darbuotojas nešantis pilną materialinę atsakomybę pagal sutartį, neaiškiomis aplinkybėmis užpylus kuro bei mokėjus mokesčius iš ieškovo kortelių ne ieškovo naudai, padarė nuostolius – žalą ieškovui, ko pasėkoje turi ją atlyginti pagal LR DK 255 straipsnio 1 dalies 3 punktą darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, jei žala padaryta darbuotojo, su kuriuo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Kadangi kuro kortelės turi pin kodus, be kurių kuro negalima užsipilti, todėl teismas sprendė, kad kurą galėjo užpilti tik asmuo žinojęs pin kodus, t.y. arba atsakovas arba kitas asmuo šiuos kodus sužinojęs, net tikint versija, kad kortelės buvo pavogtos ar sukeistos, dėl mokėjimo iš jų sąskaitos yra atsakovo kaltė, kadangi jo pareiga yra saugoti korteles bei pin kodus ne kartu, tam kad praradus korteles pin kodai nebūtų žinomi kitiems asmenims, ko pasekoje nebūtų galimybės tretiesiems asmenims jomis naudotis. Teismas laikė, kad yra įrodytos visos žalai atsirasti būtinos teisinės aplinkybės: žala, neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp žalos ir neteisėtų veiksmų bei kaltė, jei žala atlyginama žalos pagrindu. Tai kad atsirado žala ieškovui, ginčo byloje nėra, neteisėti atsakovo veiksmai pasireiškė tuo, kad jis nesielgė atidžiai ir rūpestingai, kad kuro kortelės kartu su pin kodais nepatektų į trečiųjų asmenų rankas (kas pylė kurą byloje nėra nustatyta) (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Kadangi skolininko kaltė preziumuojama (CK 2.248 straipsnio 1 dalis), tai atsakovas ją turėjo paneigti, tačiau nei pateikė nei nurodė kokius nors objektyvius įrodymus paneigiančius jo kaltę, todėl jo kaltę teismas laikė įrodyta, atsakovas jos nepaneigė (CPK 177, 178 straipsniai). Priežastinis ryšys tarp neteisėtų atsakovo veiksmų bei žalos atsiradimo, teismo nuomone, yra akivaizdūs, nes atsakovui pagal pilnos materialinės atsakomybės sutartį patikėtomis kortelėmis buvo pasinaudota, ko pasekoje atsirado žala (CK 6.247 straipsnis). Teismas sprendė, kad ieškovo ieškinys pilnai pagrįstas surinktais byloje įrodymais, atsakovo atsiliepime nurodytos aplinkybės jokiais objektyviais įrodymais nepagrįstos, todėl ieškovo ieškinį tenkino pilnai.

4Apeliaciniu skundu atsakovas N. P. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 3 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Mano, kad teismas nepagrįstai atmetė atsakovo prašymą išreikalauti iš Kauno miesto Dainavos PK baudžiamąją bylą Nr. ( - ) ir UAB „Evekas" telefono Nr. ( - ) išklotines nuo 2011-03-01 iki 2011-04-05. Teigia, kad šie įrodymai būtų patvirtinę atsakovo nurodytas aplinkybes, kad ieškovo kuro kortelės iš atsakovo buvo pavogtos, ir kad atsakovas iš karto apie tai telefonu informavo ieškovą. Tokiu būdu teismas pažeidė CPK 181 straipsnio 1 dalį, numatančią, kad atsisakymas priimti byloje dalyvaujančio asmens nustatyta tvarka pateiktą įrodymą turi būti motyvuojamas, bei CPK 185 straipsnio nuostatas. Taip pat mano, kad teismas nepagrįstai neatsižvelgė į atsakovo prašymą atidėti bylos nagrinėjimą dėl ligos ir bylą išnagrinėjo atsakovui nedalyvaujant, dėl to teismas neišsiaiškino atsakovui žinomų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai, tuo pažeisdamas CPK 186 straipsnio 1 dalis. Nurodo, kad dėl šių procesinės teisės normų pažeidimų galėjo būti neteisingai išspręsta byla, o tai pagal CPK 329 straipsnio 1 dalis sudaro pagrindą panaikinti teismo sprendimą.

5Apeliacinis skundas atmestinas.

6Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, jog ieškovas 2011-03-01 buvo priimtas dirbti UAB „Evekas“ tarptautinių gabenimų (krovinių) vairuotoju pagal neterminuotą darbo sutartį (b.l. 8-9, 1 t.). Su atsakovu buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, pagal kurią atsakovas įsipareigojo saugoti nuo sužalojimo ar sunaikinimo jam patikėtas materialines vertybes, imtis priemonių bet kokiems nuostoliams išvengti (b.l. 10, 1 t.). Sudarius visiškos materialinės atsakomybės sutartį atsakovui ieškovas perdavė materialines vertybes, tame tarpe ir kuro korteles. Nuo 2011-03-05 atsakovas išvyko į komandiruotę, kurios metu paaiškėjo, jog atsakovas kuro užpylimui bandė panaudoti kuro korteles, kurios nepriklausė ieškovui, be to, laikotarpiu nuo 2011-03-26 iki 2011-03-29 su atsakovui perduotomis kuro kortelėmis buvo įsipilta kuro, kurio vertė 9 018,27 EUR bei sumokėtas kelių mokestis 94,42 EUR sumai, sumokėtos piniginės sumos už kurą bei kelių mokestį, ieškovo teigimu, nėra susiję su įmonės veikla.

7Darbuotojo materialinė atsakomybė suprantama kaip darbuotojo pareiga atlyginti darbdaviui žalą, padarytą, neatlikus ar netinkamai atlikus nustatytas darbo pareigas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės normų, reglamentuojančių darbuotojo materialinę atsakomybę, aiškinimo ir taikymo praktiką pagrindinis šios atsakomybės uždavinys – garantuoti darbdaviui padarytų visų ar dalies nuostolių atlyginimą. Materialinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos tokios sąlygos: 1) reali žala; 2) žala padaryta neteisėta veika (veiksmais, neveikimu); 3) priežastinis neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo ryšys; 4) pažeidėjo kaltė; 5) pažeidėją ir nukentėjusią šalį teisės pažeidimo metu siejo darbo teisiniai santykiai; 6) žalos atsiradimas susijęs su darbo veikla. Kaip jau minėta, kuro panaudojimo ir kelių mokesčio sumokėjimo metu ieškovą ir atsakovą siejo darbo santykiai, galiojo šalių 2011 m. kovo 5 d. sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, pagal kurią atsakovas prisiėmė visišką materialinę atsakomybę, jeigu jis neužtikrins įmonės jam patikėtų materialinių vertybių saugumo. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad byloje nustatytos visos sąlygos materialinei atsakomybei taikyti.

8Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliacinį skundą grindžia procesinių teisės normų pažeidimu. Nagrinėjamoje byloje apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, nes nebuvo patenkintas atsakovo prašymas atidėti bylos nagrinėjimą dėl jo - atsakovo ligos, taigi atsakovui nebuvo užtikrinta galimybė paaiškinti vien tik jam - atsakovui žinomas bylos aplinkybes, be to, teismas nepagrįstai atmetė prašymą išreikalauti įrodymus, esančius ikiteisminio tyrimo medžiagoje.

9Su atsakovo apeliacinio skundo argumentais kolegija sutikti neturi pagrindo. Kasacinis teismas laikosi praktikos, kad teismas negali nagrinėti bylos, kai nedalyvauja kuris nors iš byloje dalyvaujančių asmenų, jeigu jis nebuvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą ir laiką, nes tokiu atveju būtų pažeidžiamas teisės būti išklausytam principas, paneigiama teisė į tinkamą procesą, šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo bei kitų civilinio proceso principų įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. T. v. N. M., bylos Nr. 3K-3-681/2006; 2010 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. P. ir kt. v. O. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-193/2010).

10Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad atsakovas buvo tinkamai informuotas apie teismo posėdį. Pagal CPK 246 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas ieškovo, atsakovo ar jų atstovų prašymu teismas turi teisę atidėti bylos nagrinėjimą, kai yra dvi sąlygos: pirma, iki teismo posėdžio pradžios šalis, jos atstovas pateikia prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir prideda dokumentus, pateisinančius neatvykimą; antra, teismas pripažįsta nurodytas neatvykimo priežastis svarbiomis. Pažymėtina, kad įstatymo nustatyta, jog neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis (CPK 246 straipsnio 1 ir 2 dalys). Toks teisinis reglamentavimas, be kita ko, turėtų skatinti šalis, kitus byloje dalyvaujančius asmenis rūpintis proceso eiga, veikti už greitesnį bylos išnagrinėjimą, nevilkinti proceso.

11Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad įstatymo nuostata, jog išvardytos priežastys paprastai nelaikomos svarbiomis, reiškia tai, jog įvertinti nurodytas priežastis kitaip, t. y. pripažinti jas svarbiomis, teismas gali tik nustatęs tam tikras konkrečiu atveju išskirtines aplinkybes. Be to, teismas turi įvertinti, ar patenkinus prašymą atidėti bylos nagrinėjimą nebus pažeisti proceso operatyvumo ir koncentruotumo, draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. kovo 8 d. nutartį civilinėje byloje I. M. v. A. M., bylos Nr. 3K-3-173/2004; 2006 m. sausio 18 d. nutartį civilinėje byloje A. D. v. E. L. ir kt., bylos Nr. 3K-3-50/2006; 2007 m. balandžio 17 d. nutartį civilinėje byloje S. R., M. N. v. UAB ,, Arteta“, bylos Nr. 3K-3-151/2007, kt.).

12Iš bylos nagrinėjimo eigos matyti, kad atsakovas teismo nustatytu terminu pateikė procesinį dokumentą - atsiliepimą į ieškinį, kuriame išdėstė nesutikimo su ieškiniu motyvus, nurodė įrodymus, kuriais grindė nesutikimo motyvus (CPK 142 straipsnio 2 dalyje). Paskyrus bylą nagrinėti teismo posėdyje (CPK 234 straipsnis), atsakovas dalyvavo šiame teismo posėdyje, kuriame teikė paaiškinimus dėl jam pareikštų reikalavimų, t.y. turėjo galimybę išdėstyti visas jam žinomas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai. Minėta, kad pagal CPK 246 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas šalies liga paprastai nelaikoma svarbia priežastimi atidėti bylos nagrinėjimą, todėl nustačius, kad atsakovas turėjo galimybę byloje teikti paaiškinimus, yra pasisakęs dėl ginčo esmės tiek žodžiu (b.l. 77-84), tiek raštu (b.l. 45-47, 56-57), spręstina, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo pripažinti jo nurodytą neatvykimo priežastį svarbia, todėl pagrįstai atmetė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas, su prašymu atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė ligą patvirtinančių dokumentų, byloje naudojosi teisine pagalba, jo interesus teismo posėdyje, kurio metu buvo priimtas sprendimas, atstovavo profesionalus teisininkas, todėl spręstina, kad atsakovo neatvykimas į teismo posėdį nekliudė nagrinėti ir priimti sprendimą (CPK 246 straipsnio 2 dalis).

13Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,JG Property developments“ v. A. B., bylos Nr. 3K-3-500/2010; kt.).

14Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, nurodė, kad teismas nepagrįstai atmetė prašymą išreikalauti baudžiamąją bylą. Iš byloje esančio 2011-11-15 teismo posėdžio protokolo matyti, kad teismas suteikė šalims galimybę pateikti duomenis apie galimai atliekamą ikiteisminį tyrimą. Kolegija atkreipia dėmesį, jog teismo posėdyje, vykusiame 2011-12-14, šalių atstovai neteikė jokių duomenų apie vykstantį ikiteisminį tyrimą, bei nepareiškė prašymų išreikalauti šio tyrimo medžiagą, todėl nėra pagrindo spręsti, jog teismas nepagrįstai atsisakė išreikalauti įrodymus, kurių negalėjo gauti atsakovas ir tokiu būdu apribojo atsakovo teisę teikti įrodymus. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas analizavo atsakovo nurodytas aplinkybes dėl kuro kortelių panaudojimo, atsakovo atžvilgiu atliktų veikų, įvertino, kad tiek darbdaviui, tiek teismui adresuotuose rašytiniuose paaiškinimuose atsakovas, nurodydamas aplinkybes dėl kuro kortelių panaudojimo, keletą kartų keitė poziciją, nenustatęs jokių trečiųjų asmenų galimos veikos dėl kuro panaudojimo ne darbdavio interesais sprendė, kad byloje nustatytos visos sąlygos materialinei atsakomybei taikyti. Pažymėtina, jog atsakovas teigdamas, jog nepagrįstai buvo atsisakyta išreikalauti įrodymus, nenurodo nei vieno motyvo, kokios bylai reikšmingos aplinkybės yra nustatytos ikiteisminio tyrimo medžiagoje ir turi įtakos priimto sprendimo teisėtumui.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi proceso teisės normose įtvirtintomis įrodymų vertinimo taisyklėmis bei nurodyta teismų praktika, atsižvelgusi į faktinius šios bylos duomenis bei procesinių dokumentų turinį, neturi pagrindo pripažinti pagrįstais apeliacinio skundo argumentų, kuriais teigiama, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo. Pirmosios instancijos teismas įvertino visus įrodymus, jų visetą, analizavo faktinius duomenis, motyvuotai nesirėmė tam tikrais įrodymais, tyrė ir įvertino visas turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti aplinkybes ir dėl to padarė teisingas išvadas dėl faktinių bylos aplinkybių bei materialiosios teisės normų taikymo.

16Netenkinus atsakovo apeliacinio skundo, iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos apeliacinės instancijos teisme bylinėjimosi išlaidos – 1000 Lt advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

18Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

19Priteisti iš atsakovo N. P. ieškovui UAB „Evekas“ 1000 lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 31464,30 Lt žalai atlyginti... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 3 d. sprendimu ieškinį... 4. Apeliaciniu skundu atsakovas N. P. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės... 5. Apeliacinis skundas atmestinas.... 6. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, jog ieškovas 2011-03-01 buvo priimtas... 7. Darbuotojo materialinė atsakomybė suprantama kaip darbuotojo pareiga... 8. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliacinį... 9. Su atsakovo apeliacinio skundo argumentais kolegija sutikti neturi pagrindo.... 10. Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad atsakovas buvo tinkamai informuotas... 11. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad įstatymo nuostata, jog išvardytos... 12. Iš bylos nagrinėjimo eigos matyti, kad atsakovas teismo nustatytu terminu... 13. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 14. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, nurodė,... 15. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi proceso teisės normose įtvirtintomis... 16. Netenkinus atsakovo apeliacinio skundo, iš atsakovo priteistinos ieškovo... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 18. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 3 d. sprendimą palikti... 19. Priteisti iš atsakovo N. P. ieškovui UAB „Evekas“ 1000 lt bylinėjimosi...