Byla 2KT-93/2014
Dėl Šiaulių apygardos teismo visų teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2S-1015-124/2014 nagrinėjimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė, susipažinusi su pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Autoprofilis“ pareiškimu dėl Šiaulių apygardos teismo visų teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2S-1015-124/2014 nagrinėjimo,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniam teismui perduota Šiaulių apygardos teismo civilinė byla Nr. 2S-1015-124/2014 pagal ieškovo UAB „Autoprofilis“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-7012-883/2014 pagal ieškovo ieškinį atsakovui UAB „ECAA Europe“ dėl skolos priteisimo.

3Nustatyta, jog ieškovo UAB „Autoprofilis“ kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 70 230 Lt skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti ieškinio sumai atsakovui priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o šio nesant ar nepakankant, areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino. Nurodyta nutartis buvo apskųsta ir skundas su susijusia medžiaga šiuo metu yra išsiųstas į Šiaulių apygardos teismą.

42014 m. rugsėjo 9 d. teisme gautas atsakovo UAB „ECAA Europe“ pareiškimas dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 10 d. atsakovo prašymą tenkino ir įpareigojo ieškovą UAB „Autoprofilis“ iki 2014 m. spalio 1 d. įmokėti 11293,97 Lt atsakovo UAB „ECAA Europe“, nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą - į Šiaulių apylinkės teismo depozitinę sąskaitą.

5Ieškovas dėl minėtos nutarties pateikė atskirąjį skundą. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė ieškovo atskirąjį skundą skyrė nagrinėti teisėjai Laisvei Aleknavičienei.

6UAB „Autoprofilis“ 2014 m. lapkričio 24 d. pareiškimu pareiškė nušalinimą visiems Šiaulių apygardos teismo teisėjams (įskaitant teisėją Laisvę Aleknavičienę ir Danutę Burbulienę) nuo civilinės bylos Nr. 2S-1015-124/2014 nagrinėjimo. Pareiškėjo manymu, Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė bei kiti šio teismo teisėjai negali objektyviai išspręsti šio ginčo, nes Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė yra išreiškusi nuolankumą vienam iš atsakovo UAB „ECAA Europe“ akcininkų, t. y. UAB „Vaivorykštė“ (jos vadovas A. V.). Pareiškėjo teigimu, teisėja Danutė Burdulienė, kurią su kitais Šiaulių apygardos teismo teisėjais sieja pavaldumo santykiai, priėmė teismų praktikai prieštaraujančius procesinius sprendimus, kuriais panaikino ar atsisakė taikyti UAB „ECAA Europe“ laikinąsias apsaugos priemones, nors bylos aplinkybės liudijo poreikį laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, todėl pareiškėjui kyla abejonės dėl visų Šiaulių apygardos teismo teisėjų nešališkumo ir objektyvumo.

7Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė visiems Šiaulių apygardos teismo teisėjams pareikšto nušalinimo klausimą perdavė spręsti Lietuvos apeliaciniam teismui. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė papildomai pažymėjo, jog byloje nėra teisinių aplinkybių, suteikiančių galimybę abejoti Šiaulių apygardos teismo teisėjų nešališkumu.

8UAB „ECCA Europe“ pateikė atsiliepimą į nušalinimo pareiškimą, kuriuo prašo nušalinimo pareiškimą atmesti, o pareiškėjui skirti 20 000 Lt baudą, 50 proc. baudos skiriant UAB „ECCA Europe“ už aiškiai nepagrįstą nušalinimo pareiškimą. Atsiliepime UAB „ECCA Europe“ pažymėjo, jog pareiškėjas UAB „Autoprofilis“ ir East China Automobile Association Ltd (su šiuo juridiniu asmeniu atsakovas ginčus taip pat sprendžia teisminiu keliu) yra susijusios įmonės, jas atstovauja vienas atstovas. Nurodyti asmenys, siekdami sužlugdyti atsakovo įmonę, vilkina procesą ir piktnaudžiaudami savo procesinėmis teisėmis, reiškia nušalinimus teisėjams, sprendžiantiems tarp šalių kilusius ginčus. Atsakovo manymu, pareiškėjai nenurodė objektyvių priežasčių, sudarančių pagrindą Šiaulių apygardos teismo teisėjams nušalinti, jo prašymo pateikimas vertintinas tik kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, už tai jam turi būti skirta bauda.

9Pareiškėjas UAB „Autoprofilis“ Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė papildomus paaiškinimus su priedais, jo manymu, patvirtinančius jog Šiaulių apygardos teisėjams atsakovo akcininko vadovas, t. y. UAB „ECAA Europe“ akcininko UAB „Vaivorykštė“ vadovas A. V., daro spaudimą, laikraščiuose publikuodamas straipsnius, kuriuose rodomas prielankumas daliai teisėjų, tarp jų ir Danutei Burbulienei.

10Nušalinimo pareiškimas atmestinas.

11Byla gali būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus ar teisėjams nusišalinus, apylinkės teisme arba apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą (CPK 34 str. 2 d. 3 p.). Apylinkės teismo visiems teisėjams pareikšto nušalinimo ir bylos perdavimo kitam apylinkės teismui klausimus sprendžia atitinkamo apygardos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus visų teisėjų nušalinimo ir bylos perdavimo kitam apygardos teismui klausimus išsprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d., 69 str. 1 d.). Tuo atveju, kai nušalinimas pareikštas apylinkės teismo visiems teisėjams ir atitinkamo apygardos teismo visiems teisėjams, klausimą dėl jo pagrįstumo sprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

12Teisė į teisminę gynybą yra prigimtinė žmogaus teisė, ji apima teisę į teisingą teismo procesą. Asmens konstitucinė teisė, kad jo bylą išnagrinėtų nešališkas teismas, reiškia, kad asmens bylos negali nagrinėti teisėjas, dėl kurio nešališkumo gali kilti pagrįstų abejonių: teisėjas, nagrinėjantis bylą, turi būti neutralus; teismo nešališkumas, kaip ir teismo nepriklausomumas, yra esminė žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo garantija bei teisingo bylos išnagrinėjimo, pasitikėjimo teismu sąlyga (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. vasario 12 d. nutarimas). Prielaidos, galinčios sukelti abejonių dėl teisėjo ir teismo nešališkumo, turi būti šalinamos. Asmens konstitucinės teisės į nepriklausomą ir nešališką teismą turinio aiškinimas yra reikšmingas taikant proceso teisės normų įtvirtintas garantijas. Kasacinis teismas ne vieną kartą šiuo klausimu yra pažymėjęs, kad visos aplinkybės, sudarančios pagrindą tiek teisėjui nušalinti, tiek pačiam nusišalinti, turi būti pagrįstos. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. lapkričio 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-1074/2000; 2003 m. kovo 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-279/2003;2007 m. lapkričio 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-675/2007, 2012 m. gegužės 3 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-234/2012).

13Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje pabrėžiama, kad teisė į nešališką teismą turi būti nagrinėjama dviem aspektais – subjektyviuoju ir objektyviuoju. Subjektyvusis teismo ir teisėjo nešališkumas reiškia tai, kad nė vienas teisėjas neturi išankstinio nusistatymo ar nėra tendencingas (1989 m. gegužės 24 d. sprendimas, priimtas byloje Hauschildt v. Danija, pareiškimo Nr. 154). Objektyvus nešališkumas apima garantijų, pašalinančių bet kokias protingas abejones teisėjo nešališkumu, buvimą. Pasisakydamas dėl objektyviųjų teismo ir teisėjo nešališkumo aspektų, Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą pabrėžė, jog turi būti nustatyti faktai, kurie kelia abejonių dėl teisėjų nešališkumo. Iš Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos galima daryti išvadą, kad, sprendžiant teisės į nešališką teismą pažeidimo klausimą, svarbu netgi tai, kaip susidariusi situacija ir esančios aplinkybės atrodo objektyviam stebėtojui (žr. pvz., 2000 m. birželio 22 d. sprendimą, priimtą byloje Coeme ir kt. v. Belgija, pareiškimo Nr. 32492/96; 2005 m. rugsėjo 6 d. sprendimą, priimtą byloje Salov v. Ukraina, pareiškimo Nr. 65518/01).

14Teisėjui (teisėjams) pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tik tuomet, kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėti paskirto ar ją nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi (CPK 64-66 str.). Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik asmenų samprotavimais, prielaidomis. Teisėjas (teisėjai) gali būti nušalinamas (nušalinami) nuo jam (jiems) priskirtos bylos nagrinėjimo ne esant dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja įrodymais pagrįstos abejonės dėl jo (jų) nešališkumo. Priešingu atveju, patenkinus įrodymais nepagrįstą pareiškimą dėl teisėjo (teisėjų) nušalinimo ir perdavus bylą nagrinėti kitam teisėjui (teisėjams) ar teismui, būtų sudarytos sąlygos teisingumą vykdyti ne tam teismui, kuris pagal įstatymo nustatytas teismingumo taisykles turi nagrinėti bylą, arba ne tam teisėjui (teisėjams), kuriam (kuriems) teisės aktų nustatyta tvarka priskirta nagrinėti konkrečią bylą, o tam teismui ir (ar) teisėjui (teisėjams), kurį (kuriuos) pasirinko vienas ar kitas dalyvaujantis byloje asmuo. Toks bylos nagrinėjimas pagal asmenų pageidavimus neužtikrintų teismo nešališkumo ir nepriklausomumo, o tai nesiderintų su teisinėje valstybėje vyraujančiais teisingumo, bylų nagrinėjimo nešališkumo ir sąžiningumo, šalių lygiateisiškumo principais (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 12 d. nutartis Nr. 2KT-33/2008). Esant absoliučių nusišalinimo (nušalinimo) pagrindų ir kitais išimtiniais įstatyme numatytais atvejais, kai yra įrodymais pagrįstų abejonių dėl galimo visų teisme dirbančių teisėjų šališkumo, nušalinimas gali būti pareiškiamas ne tik bylą nagrinėjančiam teisėjui, bet ir kitiems to teismo teisėjams (CPK 13 str., 64 str., 66 str.). Tam, kad būtų nušalinti visi atitinkamo teismo teisėjai, o byla būtų perduota kitam tos pačios pakopos teismui, turi būti išdėstyti argumentai bei juos pagrindžiantys duomenys apie kiekvieno teisėjo galimą šališkumą, t. y. turi būti nurodytos aplinkybės, leidžiančios objektyviam stebėtojui pagrįstai abejoti visų konkretaus teismo teisėjų nešališkumu.

15Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 2 dalyje, taip pat CPK 21 straipsnyje įtvirtintas teismų nepriklausomumo principas, kuris numato, kad teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi ir nešališki. Teismų įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad teisėjai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi nuo proceso dalyvių, teismų administracijos, kitų teisėjų, valstybės valdžios institucijų, pareigūnų bei kitų asmenų; teisėjams negali būti daromas joks politinis, ekonominis, psichologinis, socialinis spaudimas ar kitoks neteisėtas poveikis, kuris galėtų turėti įtakos jų sprendimams; niekas neturi teisės reikalauti, kad teisėjas atsiskaitytų dėl konkrečioje byloje priimto sprendimo. Nei byloje dalyvaujantis asmuo, nei kiti teisėjai, taip pat ir teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, neturi teisės kištis į teisingumo vykdymą ir nurodyti bylą nagrinėjančiam teismui (teisėjui), kaip jis turi aiškinti byloje taikytinas materialiosios ir proceso teisės normas, ar kaip vertinti vieną ar kitą byloje esančią aplinkybę. Priešingu atveju būtų pažeistas nurodytasis teismo ir teisėjo nepriklausomumo principas.

16Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Autoprofilis“ nušalinimą visiems Šiaulių apygardos teismo teisėjams reiškia tuo pagrindu, jog, jo manymu, Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė, nagrinėdama civilines bylas, kuriose bylos šalimi yra UAB „ECAA Europe“, priima šiai įmonei palankius teismo sprendimus, rodo jai palankumą. Šiaulių apygardos teismo teisėja Laivė Aleknavičienė, kuriai skirta nagrinėti civilinę bylą pagal pareiškėjo atskirąjį skundą, o kartu ir kiti Šiaulių apygardos teismo teisėjai yra pavaldūs Danutei Burbulienei, todėl nušalinimas reiškiamas visiems Šiaulių apygardos teismo teisėjams.

17Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad procesinių veiksmų atlikimas bei atitinkamų procesinių sprendimų priėmimas negali būti vertinamas kaip teisėjo (teisėjų) šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo (teisėjų) nušalinimo pagrindas, kadangi įstatymas reikalauja, jog nušalinimo pareiškimas, siekiant užtikrinti greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, būtų motyvuotas (CPK 68 str. 2 d.) ir pareikštas konkrečiam teisėjui ar konkretiems teisėjams (CPK 68 str. 4 d.) tik esant vienam iš CPK 64-66, 71 straipsniuose nustatytų pagrindų. Nesutikdamas su atitinkamais teismo procesiniais sprendimais, asmuo turi teisę pasinaudoti civilinio proceso įstatyme nustatytomis teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formomis – apeliacija, kasacija, proceso atnaujinimo institutu (CPK III d.). Subjektai, turintys įgaliojimus spręsti dėl pareikšto nušalinimo, vadovaujasi įrodymais pagrįstais argumentais, o ne nušalinimą reiškiančio asmens subjektyvia nuomone pagrįstomis prielaidomis. Todėl tik pareiškėjo įsitikinimas, jog teisėja Danutė Burbulienė priėmė kitose nagrinėtose bylose procesinius sprendimus, palankius atsakovui, nesudaro pagrindo nušalinti viso Šiaulių apygardos teismo nuo civilinės bylos Nr. 2S-1015-124/2014, nagrinėjimo.

18Subjektai, turintys įstatymo suteiktus įgaliojimus spręsti klausimus dėl teisėjų nušalinimo, vadovaujasi įrodymais pagrįstais argumentais, o ne byloje dalyvaujančio asmens, reiškiančio nušalinimą, subjektyvia nuomone grindžiamomis prielaidomis ar samprotavimais. Šiuo atveju pareiškėjo keliamos abejonės visų Šiaulių apygardos teismo teisėjų nešališkumu laikytinos pareiškėjo asmenine subjektyvia nuomone, grindžiama prielaidomis ar samprotavimais, nesudarančiais pagrindo tenkinti nušalinimo pareiškimą. Pareiškėjas nenurodė jokių konkrečių aplinkybių, kuriomis remiantis būtų galima pagrįstai abejoti visų Šiaulių apygardos teismo teisėjų nešališkumu.

19Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas daryti išvadą, kad nušalinimo pareiškime pareiškėjas nenurodė aplinkybių, kurių pagrindu objektyviam stebėtojui galėtų kilti pagrįstų abejonių, jog Šiaulių apygardos teismo teisėjai yra šališki ir suinteresuoti šios civilinės bylos baigtimi. Dėl to nušalinimo pareiškimas netenkinamas, o atmetus nušalinimo pareiškimą, nėra pagrindo spręsti dėl civilinės bylos Nr. 2S-1015-124/2014 perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui.

20Atsiliepime į nušalinimo pareiškimą UAB „ECCA Europe“ prašo pareiškėjui skirti baudą už piktnaudžiavimą teise reikšti nušalinimą. Prašyme nurodoma, jog pareiškėjas UAB „Autoprofilis“ ir East China Automobile Association Ltd (su šiuo juridiniu asmeniu atsakovas ginčus taip pat sprendžia teisminiu keliu) yra susijusios įmonės - jas atstovauja vienas atstovas. Šių įmonių vardu, jų atstovas, teikia nepagrįstus nušalinimo prašymus, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, vilkina bylos nagrinėjimą.

21Įvertinus tai, kad įstatymas bylos šalims numato teisę pareikšti nušalinimus (CPK 42 str. 1 d.) ir pareiškėjas ja pasinaudojo, 2014 m. lapkričio 24 d. pareiškimo dėl Šiaulių apygardos teismo teisėjų nušalinimo, nors kaip nustatyta ir nepagrįsto, nėra pagrindo vertinti kaip pareikšto piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis. Atsakovo pažymėta aplinkybė, jog Lietuvos apeliaciniame teisme jau ne kartą buvo spręsti East China Automobile Association Ltd prašymai dėl teismų nušalinimo, taip pat nesudaro pagrindo pareiškėjai UAB „Autoprofilis“ skirti baudą už kito juridinio asmens pasirinktą procesinių teisių įgyvendinimo būdą, nepriklausomai nuo to, jog juos atstovauja vienas atstovas.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 34 straipsnio 3 dalimi, 70 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

23Netenkinti uždarosios akcinės bendrovės „Autoprofilis“ pareiškimo dėl nušalinimo, pareikšto visiems Šiaulių apygardos teismo teisėjams civilinėje byloje Nr. 2S-1015-124/2014.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija... 2. Lietuvos apeliaciniam teismui perduota Šiaulių apygardos teismo civilinė... 3. Nustatyta, jog ieškovo UAB „Autoprofilis“ kreipėsi į Šiaulių... 4. 2014 m. rugsėjo 9 d. teisme gautas atsakovo UAB „ECAA Europe“ pareiškimas... 5. Ieškovas dėl minėtos nutarties pateikė atskirąjį skundą. Šiaulių... 6. UAB „Autoprofilis“ 2014 m. lapkričio 24 d. pareiškimu pareiškė... 7. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė... 8. UAB „ECCA Europe“ pateikė atsiliepimą į nušalinimo pareiškimą, kuriuo... 9. Pareiškėjas UAB „Autoprofilis“ Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė... 10. Nušalinimo pareiškimas atmestinas.... 11. Byla gali būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui,... 12. Teisė į teisminę gynybą yra prigimtinė žmogaus teisė, ji apima teisę į... 13. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje pabrėžiama, kad teisė į... 14. Teisėjui (teisėjams) pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tik tuomet,... 15. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 2 dalyje, taip pat CPK 21... 16. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Autoprofilis“ nušalinimą visiems... 17. Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad procesinių veiksmų... 18. Subjektai, turintys įstatymo suteiktus įgaliojimus spręsti klausimus dėl... 19. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas daryti išvadą, kad nušalinimo... 20. Atsiliepime į nušalinimo pareiškimą UAB „ECCA Europe“ prašo... 21. Įvertinus tai, kad įstatymas bylos šalims numato teisę pareikšti... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 34 straipsnio 3 dalimi, 70 straipsnio 1... 23. Netenkinti uždarosios akcinės bendrovės „Autoprofilis“ pareiškimo dėl...