Byla 2KT-33/2008
Dėl Kauno apygardos teismo teisėjos J. Cirulienės ir visų kitų šio teismo teisėjų nušalinimo civilinėje byloje Nr. 2-758-527/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,RVK“ 2008 m. balandžio 30 d. prašymu dėl Kauno apygardos teismo teisėjos J. Cirulienės ir visų kitų šio teismo teisėjų nušalinimo civilinėje byloje Nr. 2-758-527/2008,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme 2008 m. gegužės 19 d. gautas pareiškėjo BUAB ,,RVK“ 2008 m. balandžio 30 d. prašymas dėl Kauno apygardos teismo teisėjos J. Cirulienės ir visų kitų šio teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-758-527/2008 nagrinėjimo. Pareiškėjo manymu, teisėja J. Cirulienė vengia priimti pareiškėjo ieškinį, reiškiamą atsakovui AB ,,Kauno grūdai“, o ieškinio senaties terminas šioje byloje baigiasi 2008 m. gegužės 24 d. Nurodo, kad Kauno apygardos teisme neaiškiomis aplinkybėmis dingo vokas, kuriame pirmosios instancijos teismui buvo pateiktas pareiškėjo procesinis dokumentas dėl ieškinio trūkumų pašalinimo. Be to, pareiškėjas nurodo, kad po to, kai Lietuvos apeliaciniam teismui buvo apskųsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pareiškėjo ieškinys laikytas nepaduotu, siekdamas operatyviai ginti bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, pašalinęs teismo nurodytus trūkumus, padavė Kauno apygardos teismui kitą ieškinį, kurio priėmimo klausimas perduotas spręsti taip pat teisėjai J. Cirulienei. Šiam ieškiniui nebuvo duota eiga, o nutartimi nustatytas terminas procesinio dokumento trūkumams pašalinti. Pareiškėjo nuomone, šios aplinkybės leidžia abejoti ir visų Kauno apygardos teismo teisėjų nešališkumu.

3Prašymas dėl teisėjų nušalinimo atmestinas.

4Civilinio proceso įstatymas numato, kad tuo atveju, jeigu bylos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, jog bylą nagrinėjantis teisėjas (teisėjai) gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas bylos baigtimi arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jo (jų) nešališkumo, teisėjas (teisėjai) turi nusišalinti nuo tolesnio bylos nagrinėjimo arba dalyvaujantys byloje asmenys gali jam (jiems) pareikšti nušalinimą (CPK 64-66, 68, 71 str.). Tik išimtiniais įstatyme numatytais atvejais, kai yra įrodymais pagrįstų abejonių dėl galimo visų teisme dirbančių teisėjų šališkumo, nušalinimas gali būti pareiškiamas ne tik bylą nagrinėjančiam teisėjui, bet ir kitiems to teismo teisėjams (CPK 13 str., 67 str. 1 d.). Abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik dalyvaujančių byloje asmenų spėjimais ar samprotavimais. Priešingu atveju, patenkinus įrodymais nepagrįstą pareiškimą dėl teisėjo (teisėjų) nušalinimo ir perdavus bylą nagrinėti kitam teisėjui (teisėjams) ar teismui, būtų sudarytos sąlygos teisingumą vykdyti ne tam teismui, kuris pagal įstatymo nustatytas teismingumo taisykles turi nagrinėti bylą, arba ne tam teisėjui (teisėjams), kuriam (kuriems) teisės aktų nustatyta tvarka priskirta nagrinėti konkrečią bylą, o tam teismui ir (ar) teisėjui (teisėjams), kurį (kuriuos) pasirinko vienas ar kitas dalyvaujantis byloje asmuo. Toks bylos nagrinėjimas pagal asmenų pageidavimus neužtikrintų teismo nešališkumo ir nepriklausomumo, o tai nesiderintų su teisinėje valstybėje vyraujančiais teisingumo, bylų nagrinėjimo nešališkumo ir sąžiningumo, šalių lygiateisiškumo principais.

5Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta teismų instancinė sistema garantuoja asmenims teisę skųsti neteisėtus ir nepagrįstus teismų procesinius sprendimus ir padeda iki minimumo sumažinti žemesnės instancijos teismų daromas faktines arba teisines klaidas. Nurodytoje civilinėje byloje pareiškėjas pasinaudojo apeliacijos teise, o apeliacinės instancijos teismas panaikino pareiškėjo ieškinio priėmimo klausimą sprendusios žemesnės instancijos teismo teisėjos priimtą procesinį sprendimą. Tokie aukštesnės instancijos teismo procesiniai veiksmai, kai naikinami žemesnės instancijos teismų sprendimai (nutartys) yra sudėtinė teisingumo vykdymo dalis, kuri užtikrina asmens pažeistų teisių gynybą ir savaime nereiškia bylą nagrinėjusių žemesnės instancijos teismo teisėjų suinteresuotumo bylos baigtimi. Procesinių veiksmų atlikimas bei atitinkamų procesinių sprendimų priėmimas savaime negali būti vertinama kaip teisėjo šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo nušalinimo pagrindas, kadangi įstatymas reikalauja, jog nušalinimo pareiškimas, siekiant užtikrinti greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, būtų motyvuotas (CPK 68 str. 2 d.) ir pareikštas tik esant vienam iš CPK 64-66, 71 straipsniuose nustatytų pagrindų. Nesutikdamas su atitinkamais teismo procesiniais sprendimais, suinteresuotas asmuo turi teisę pasinaudoti civilinio proceso įstatyme nustatytomis teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formomis - apeliacija, kasacija, proceso atnaujinimo institutu (CPK III d.). Pareiškėjo nušalinimo pareiškime nėra nurodyta konkrečių įrodymais pagrįstų argumentų, kurie leistų abejoti taip pat ir visų kitų Kauno apygardos teismo teisėjų nešališkumu ar suinteresuotumu šios bylos baigtimi. Atkreiptinas pareiškėjo dėmesys, kad dėl teisėjų veiksmų, nesusijusių su jurisdikcine teismo veikla gali būti duodamas skundas teismų (teisėjų) veiklos administracinės priežiūros tvarka.

6Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, atmestinas pareiškėjo BUAB ,,RVK“ prašymas dėl Kauno apygardos teismo teisėjos J. Cirulienės ir visų kitų šio teismo teisėjų nušalinimo civilinėje byloje Nr. 2-758-527/2008.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 69 straipsniu, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

8Atmesti pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,RVK“ prašymą dėl Kauno apygardos teismo teisėjos J. Cirulienės ir visų kitų šio teismo teisėjų nušalinimo civilinėje byloje Nr. 2-758-527/2008.

Proceso dalyviai
Ryšiai