Byla e2S-104-413/2020
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo V. Š. atskirąjį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-3622-570/2019/2019 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovui V. Š. dėl turtinės žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. spalio 14 d. sprendimu patenkino ieškovo ieškinį ir priteisė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui iš atsakovo V. Š. 1113,68 Eur žalos atlyginimo, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2019-04-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat priteisė valstybei iš atsakovo 25 Eur žyminio mokesčio bei 3,72 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

72.

8Dėl Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimo apeliantas V. Š. pateikė apeliacinį skundą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 12 d. nutartimi nustatė apeliantui 7 (septynių) dienų terminą nuo šios nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos nutartyje nurodytiems apeliacinio skundo trūkumams pašalinti.

124.

13Teismas nurodė, kad pagal CPK 306 straipsnio 1 dalies 4 punktą apeliaciniame skunde, be bendrų procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų, turi būti nurodyta kokios bylos aplinkybės patvirtina sprendimo ar jo dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą, kokiais konkrečiais įrodymais ir teisiniais argumentais grindžiamos šios aplinkybės (apeliacinio skundo pagrindas), kokie motyvai pagrindžia naujų įrodymų pateikimo būtinybę (šio Kodekso 314 straipsnis), – kai prašoma priimti naujus įrodymus, to paties straipsnio 5 punkte nurodyta, kad apeliaciniame skunde turi būti nurodytas apelianto prašymas (apeliacinio skundo dalykas). Nagrinėjamu atveju apeliantas nenurodė, kokios bylos aplinkybės patvirtina sprendimo ar jo dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą, taip pat nenurodė apeliacinio skundo dalyko (nesuformuluotas apelianto reikalavimas).

145.

15CPK 306 straipsnio 2 dalis nurodo, kad apeliacinio skundo argumentai išdėstomi glausta forma ir turi atitikti apeliacinio skundo dalyką ir pagrindą. Apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. To paties straipsnio 4 dalis nustato, kad kartu su apeliaciniu skundu turi būti pateikiami įrodymai, numatyti šio Kodekso 314 straipsnyje, ir motyvai, kodėl įrodymai nebuvo pateikti anksčiau (jeigu apeliantas jų turi), taip pat duomenys apie tai, kad už skundą sumokėtas žyminis mokestis (arba kad nuo žyminio mokesčio apeliantas atleistas, arba kad žyminio mokesčio sumokėjimas atidėtas). Nagrinėjamu atveju apeliantas prideda nepatvirtintą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pažymos kopiją, nenurodo, kokie motyvai pagrindžia naujų įrodymų pateikimo būtinybę, taip pat nėra pateikti įrodymai, kad apeliacinis skundas yra apmokėtas žyminiu mokesčiu (arba kad nuo žyminio mokesčio apeliantas atleistas, arba kad žyminio mokesčio sumokėjimas atidėtas).

166.

17Sutinkamai su CPK 311 straipsniu apeliacinis skundas ir jo priedai pateikiami su tiek kopijų, kiek yra šalių ir trečiųjų asmenų, išskyrus atvejus, kai apeliacinis skundas ir jo priedai teismui pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis. Nagrinėjamu atveju apeliacinis skundas ir jo priedas teismui pateikti ne elektroninių ryšių priemonėmis, nurodytas ieškovas – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius, tačiau teismui pateiktas tik vienas procesinis dokumentas.

187.

19Teismas pažymėjo, kad nurodyti apeliacinio skundo trūkumai laikytini esminiais, sudarančiais kliūtis tolesnei proceso eigai, todėl nustatė apeliantui V. Š. terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos nurodytiems trūkumams pašalinti, t. y. pateikti įrodymus, kad už apeliacinį skundą yra sumokėtas žyminis mokestis (arba kad nuo žyminio mokesčio apeliantas atleistas, arba kad žyminio mokesčio sumokėjimas atidėtas), pateikti apeliacinį skundą su tiek kopijų, kiek yra šalių, ir teismui, pateikti apeliacinio skundo priedus, atitinkančius procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus, nurodyti, kokios bylos aplinkybės patvirtina sprendimo ar jo dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą, nurodyti apeliacinio skundo dalyką, t. y. suformuluoti reikalavimą (CPK 306, 311 straipsniai).

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

218.

22Atskiruoju skundu atsakovas V. Š. (toliau – apeliantas) prašo panaikinti Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 12 d. nutartį, klausimą išspręsti iš esmės ir atsakovo apeliacinį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimo priimti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

238.1.

24Skundžiama nutartimi apeliantui sudarytos kliūtys priimti jo apeliacinį skundą, todėl tokia nutartis užkerta galimybę atsakovui ginti savo teises aukštesnės instancijos teisme. Byla yra elektroninės formos, todėl teismas nepagrįstai reikalauja iš apelianto, kad jis pateiktų papildomas apeliacinio skundo ir jo priedų kopijas ieškovui. Skundžiama nutartis parodo teismo šališkumą, tokiu būdu yra ginami tik ieškovo interesai.

258.2.

26Apeliantas nurodo, jog neturi teisinio išsilavinimo, šiuo metu atlieka bausmę Kybartų pataisos namuose, o ieškovo pareikštas ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas. Nutartyje yra pacituotas apelianto reikalavimas, jog jis su Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimu nesutinka, tačiau teismas nurodo, jog jam nėra aiškus apeliacinio skundo reikalavimas.

278.3.

28Skundžiamoje nutartyje nurodyta, kad apeliantas kartu su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus ir nepaaiškino, kodėl šių įrodymų nepateikė į bylą anksčiau. Pažymi, kad apeliacinį skundą teismui pateikė be jokių priedų, o pačiame skunde nurodė aplinkybes, dėl ko jis nesutinka su apeliaciniu skundu. Išdėstytos aplinkybės buvo nagrinėjamos pirmosios instancijos teisme, todėl apeliantui neaišku, kodėl iš jo reikalaujama šalinti apeliacinio skundo trūkumus.

298.4.

30Apeliacinis skundas surašytas ranka, nes apeliantas neturi jokių galimybių naudotis nei kompiuteriu, nei internetu, juo labiau prisijungti prie EPP sistemos. Bausmės atlikimo metu apeliantui pagal įstatymus yra draudžiama naudotis internetu.

318.5.

32Apeliantas neturi advokato, todėl prašo teismo, kad būtų suteikta jam galimybė apsiginti nuo ieškinio, kad būtų pasiektas teisingumas.

338.6.

34Apeliantas teigia, kad atlikdamas bausmę jis jokių pajamų niekada negaudavo ir negauna, tai nurodė ir pirmosios instancijos teismui. Todėl jis neturi jokių galimybių sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą, tačiau teismas vis tiek reikalauja sumokėti žyminį mokestį. Atskirajame skunde apeliantas prašo atleisti jį nuo žyminio už apeliacinį skundą sumokėjimo.

359.

36Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 12 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

379.1.

38Apeliantas su 2019 m. lapkričio 4 d. apeliaciniu skundu nepateikė jokių duomenų apie tai, kad už paduotą apeliacinį skundą yra sumokėtas žyminis mokestis, taip pat nebuvo pateiktas teismui prašymas atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo ar atidėti jo mokėjimą. Dėl žyminio mokesčio apeliantas atskirajame skunde tik nurodo, kad bausmės atlikimo metu nedirba, negauna darbinių pajamų, todėl negali jo sumokėti. Tokie paaiškinimai neatleidžia nuo nustatyto įpareigojimo sumokėti žyminį mokestį arba pateikti teismui motyvuotą prašymą atleisti nuo jo ar atidėti žyminio mokesčio mokėjimą ir pateikti tai įrodančius dokumentus. Asmuo, siekiantis, kad teismas atleistų jį iš dalies nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, savo sunkią turtinę padėtį turi patvirtinti teismui pateikdamas objektyvius duomenis, kurių pagrindu teismas, spręsdamas klausimą dėl tokio asmens atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, turėtų galimybę neabejotinai įsitikinti prašymo pagrįstumu.

399.2.

40Apeliantas apeliaciniame skunde nenurodė jokių konkrečių aplinkybių, nepateikė įrodymų ir teisinių argumentų, pagrindžiančių pirmosios instancijos teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimo nepagrįstumą ir neteisėtumą. Teismas 2019 m. lapkričio 12 d. nutartyje pagrįstai konstatavo, jog pateiktas apeliacinis skundas neatitinka jam įstatymu nustatyto turinio reikalavimų – nėra tinkamai suformuluotas apeliacinio skundo dalykas. Atskirajame skunde apeliantas dėl apeliacinio skundo pagrindo nepasako iš esmės nieko nauja, o tik pakartoja tuos pačius argumentus kaip ir apeliaciniame skunde.

41IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4210.

43Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teismas nenustatė.

4411.

45Apeliacijos objektas – teismo nutarties, kuria nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, teisėtumas ir pagrįstumas.

4612.

47Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra ta, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Vis dėlto, ši teisė negali būti aiškinama, kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama CPK nustatyta tvarka, kuri privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y. įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 straipsnis).

4813.

49Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad nėra pateikti įrodymai, jog apeliacinis skundas yra apmokėtas žyminiu mokesčiu (arba kad nuo žyminio mokesčio apeliantas atleistas, arba kad žyminio mokesčio sumokėjimas atidėtas).

5014.

51Pažymėtina, kad apeliantas kartu su apeliaciniu skundu nepateikė pirmosios instancijos teismui prašymo atleisti jį nuo žyminio mokesčio už pateiktą apeliacinį skundą sumokėjimo. CPK 83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. CPK 84 straipsnyje nustatyta, kad teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į asmenų turtinę padėtį, iki sprendimo (nutarties) priėmimo gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Prašymas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą turi būti taip pat motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridedami įrodymai, įrodantys žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą.

5215.

53Apeliantas nepateikė teismui ne tik prašymo atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo arba jo mokėjimą atidėti, bet ir nepateikė savo turtinę padėtį pagrindžiančių įrodymų. Prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo apeliantas nurodo tik atskirajame skunde, tačiau pažymėtina, kad tokio pobūdžio prašymo svarstymas priskirtas pirmosios instancijos teismo kompetencijai, kad teismui išsprendus šį klausimą, šaliai nebūtų užkirsta teisė į apeliaciją.

5416.

55Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas įpareigodamas apeliantą pateikti tiek apeliacinio skundo ir jo priedų kopijų, kiek yra byloje dalyvaujančių asmenų, CPK 113 straipsnio nuostatas taikė netinkamai.

5617.

57CPK 1751 straipsnio 2 dalyje ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (toliau – ir Teismų įstatymas) 371 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad procesiniai dokumentai teismui gali būti pateikiami elektroninės formos elektroninių ryšių priemonėmis, o procesinių dokumentų pateikimo teismui elektroninių ryšių priemonėmis tvarką ir formą nustato teisingumo ministras. Nagrinėjamu atveju civilinė byla iškelta elektroninių ryšių priemonėmis gauto ieškinio pagrindu ir yra elektroninės formos. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 patvirtinto Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4 punkte nustatyta, kad asmuo prie LITEKO VEP posistemio paskyros gali prisijungti Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale, adresu www.e.teismas.lt. Aprašo 21 punkte nustatyta, jei teisme gauti procesiniai dokumentai turi būti pateikti kitiems proceso dalyviams, atsakingas teismo darbuotojas patikrina, ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1751 straipsnio 9 dalimi, <...>, adresatas privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis ir yra aktyvi jo LITEKO VEP paskyra, taip pat patikrina, ar adresatas yra pateikęs sutikimą (prašymą) gauti procesinius dokumentus savo LITEKO VEP posistemio paskyroje. Aprašo 22 punkte nurodyta, jei adresatas privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis arba yra pateikęs sutikimą gauti procesinius dokumentus savo LITEKO VEP posistemio paskyroje ir jo LITEKO VEP posistemio paskyra yra aktyvi, atsakingas teismo darbuotojas išsiunčia procesinius dokumentus į adresato LITEKO VEP posistemio paskyrą. Aprašo 24 punkte nustatyta, jei teisme gautus procesinius dokumentus reikia įteikti kitiems proceso dalyviams, o adresatas neprivalo gauti procesinių dokumentų elektroninių ryšių priemonėmis ir jo LITEKO VEP posistemio paskyra nėra aktyvi, gauti procesiniai dokumentai yra išspausdinami, o atsakingas teismo darbuotojas patvirtina jų kopijų tikrumą ir pateikia juos pašto paslaugų teikėjui. Apie procesinių dokumentų išsiuntimą pažymima teismo LITEKO paskyroje.

5818.

59Pažymėtina, kad nagrinėjama byla yra elektroninės formos, todėl visi dokumentai yra teikiami per EPP sistemą ir bylos šalys turi galimybę bet kada su jais susipažinti nuo jų užregistravimo teismų informacinėje sistemoje LITEKO. Pagal Teismų įstatymo 371 straipsnio 1 dalį ir CPK 1751 straipsnį visi šalių teikiami dokumentai elektroninėje byloje yra skaitmeninami ir perkeliami į elektroninę bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1262-798/2017).

6019.

61Taigi, apelianto V. Š. teismui paštu pateiktas apeliacinis skundas yra suskaitmenintas ir įkeltas į elektroninę bylą (DOK Nr. 42249), todėl apeliacinio skundo kopijos bylos dalyviams turės būti siunčiamos vadovaujantis šios nutarties 17 punkte nurodytais poįstatyminiais teisės aktais.

6220.

63Atsižvelgiant į šioje nutartyje konstatuotas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad teismo nutartimi nustatyti apeliacinio skundo trūkumai, jog apeliantas nepateikė apeliacinio skundo kopijų visiems proceso dalyviams yra neesminis apeliacinio skundo trūkumas, dėl kurio tolesnis procesas yra įmanomas.

6421.

65Teismų praktikoje pažymima, kad CPK 113 straipsnio nuostatos turėtų būti taikomos lanksčiai ir neformaliai. Pripažįstama, kad bendroji nuostata, kad CPK reikalavimai ieškinio (šiuo atveju apeliacinio skundo) turiniui ir formai į teismą besikreipiančiam asmeniui yra privalomi, nereiškia, kad bet kurio ieškinio (apeliacinio skundo) reikalavimo nesilaikymas lemia jo trūkumų šalinimo instituto taikymą. Be to, skirtingų formalių ieškinio (apeliacinio skundo) reikalavimų nesilaikymas sukelia skirtingų teisinių padarinių. Tiek bendrieji, tiek specialieji ieškinio (apeliacinio skundo) formos ir turinio reikalavimai skirstytini į dvi grupes, t. y. 1) ieškinio formos ir turinio reikalavimai, kurių nesilaikymas sudaro kliūtis priimti ieškinį ir nagrinėti bylą (esminiai ieškinio trūkumai, kuriuos pašalinti būtina taikant ieškinio trūkumų šalinimo institutą); 2) ieškinio formos ir turinio reikalavimai, kurių nesilaikymas nesudaro kliūčių priimti ieškinį ir nagrinėti bylą (neesminiai ieškinio trūkumai arba ieškinio netikslumai, kurių šalinimas taikant ieškinio trūkumų šalinimo institutą yra išimtinis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-938-464/2016).

6622.

67Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad apeliantas nenurodo, kokios bylos aplinkybės patvirtina sprendimo ar jo dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą, nenurodo apeliacinio skundo dalyko (nesuformuluotas apelianto reikalavimas). Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantas Kauno apygardos teismo prašo patenkinti jo apeliacinį skundą, panaikinti Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimą ir atsisakyti tenkinti ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį. Taip pat apeliaciniame skunde yra nurodyti argumentai, dėl ko atsakovas nesutinka su teismo sprendimu. Todėl skundžiamos teismo nutarties argumentai, kad nesuformuluotas apeliacinio skundo reikalavimas ir neišdėstytos aplinkybės yra nepagrįstas, nes iš apeliacinio skundo yra aišku, kokio rezultato apeliantas siekia.

6823.

69Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties motyvuojamojoje dalyje nustatyti apeliacinio skundo trūkumai dėl apeliacinio skundo reikalavimo suformulavimo, dėl apeliacinio skundo kopijų byloje dalyvaujantiems asmenims pateikimo yra formalūs ir nesudaro pagrindo dėl to atsisakyti priimti apeliacinį skundą. Tačiau kita kliūtis, dėl ko negalima priimti apeliacinio skundo, nustatyta teisingai, kadangi atsakovas nepateikė įrodymų, jog už apeliacinį skundą yra sumokėtas 25 Eur dydžio žyminis mokestis, arba kad apeliantas yra atleistas nuo žyminio mokesčio, arba kad žyminio mokesčio sumokėjimas yra atidėtas (CPK 80, 83, 84 straipsniai).

7024.

71Atsižvelgiant į tai, kad skundžiama Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 12 d. nutartis buvo apskųsta apeliacinės instancijos teismui, todėl minėtą nutartį palikus iš esmės nepakeistą, joje nustatytas 7 dienų terminas trūkumams pašalinti skaičiuotinas nuo šios nutarties įteikimo dienos.

72Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

73Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 12 d. nutartį palikti iš esmės nepakeistą.

74Nustatyti atsakovui V. Š. 7 dienų terminą nuo šios nutarties įteikimo dienos apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, sumokant 25 Eur dydžio žyminį mokestį arba pateikiant motyvuotus ir įrodymais pagrįstus prašymus dėl atleidimo nuo šio mokesčio ar jo atidėjimo.

75Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. spalio 14 d. sprendimu patenkino... 7. 2.... 8. Dėl Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimo apeliantas... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 12 d. nutartimi nustatė... 12. 4.... 13. Teismas nurodė, kad pagal CPK 306 straipsnio 1 dalies 4 punktą apeliaciniame... 14. 5.... 15. CPK 306 straipsnio 2 dalis nurodo, kad apeliacinio skundo argumentai... 16. 6.... 17. Sutinkamai su CPK 311 straipsniu apeliacinis skundas ir jo priedai pateikiami... 18. 7.... 19. Teismas pažymėjo, kad nurodyti apeliacinio skundo trūkumai laikytini... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. 8.... 22. Atskiruoju skundu atsakovas V. Š. (toliau – apeliantas) prašo panaikinti... 23. 8.1.... 24. Skundžiama nutartimi apeliantui sudarytos kliūtys priimti jo apeliacinį... 25. 8.2.... 26. Apeliantas nurodo, jog neturi teisinio išsilavinimo, šiuo metu atlieka... 27. 8.3.... 28. Skundžiamoje nutartyje nurodyta, kad apeliantas kartu su apeliaciniu skundu... 29. 8.4.... 30. Apeliacinis skundas surašytas ranka, nes apeliantas neturi jokių galimybių... 31. 8.5.... 32. Apeliantas neturi advokato, todėl prašo teismo, kad būtų suteikta jam... 33. 8.6.... 34. Apeliantas teigia, kad atlikdamas bausmę jis jokių pajamų niekada negaudavo... 35. 9.... 36. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas valstybinio socialinio draudimo... 37. 9.1.... 38. Apeliantas su 2019 m. lapkričio 4 d. apeliaciniu skundu nepateikė jokių... 39. 9.2.... 40. Apeliantas apeliaciniame skunde nenurodė jokių konkrečių aplinkybių,... 41. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 42. 10.... 43. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų,... 44. 11.... 45. Apeliacijos objektas – teismo nutarties, kuria nustatytas terminas... 46. 12.... 47. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas... 48. 13.... 49. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad nėra... 50. 14.... 51. Pažymėtina, kad apeliantas kartu su apeliaciniu skundu nepateikė pirmosios... 52. 15.... 53. Apeliantas nepateikė teismui ne tik prašymo atleisti jį nuo žyminio... 54. 16.... 55. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 56. 17.... 57. CPK 1751 straipsnio 2 dalyje ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (toliau... 58. 18.... 59. Pažymėtina, kad nagrinėjama byla yra elektroninės formos, todėl visi... 60. 19.... 61. Taigi, apelianto V. Š. teismui paštu pateiktas apeliacinis skundas yra... 62. 20.... 63. Atsižvelgiant į šioje nutartyje konstatuotas aplinkybes, apeliacinės... 64. 21.... 65. Teismų praktikoje pažymima, kad CPK 113 straipsnio nuostatos turėtų būti... 66. 22.... 67. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad apeliantas nenurodo, kokios bylos... 68. 23.... 69. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas... 70. 24.... 71. Atsižvelgiant į tai, kad skundžiama Marijampolės apylinkės teismo 2019 m.... 72. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 73. Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 12 d. nutartį palikti iš... 74. Nustatyti atsakovui V. Š. 7 dienų terminą nuo šios nutarties įteikimo... 75. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....