Byla e2S-584-773/2020
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo V. Š. atskirąjį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. vasario 4 d. nutarties, kuria atsakovo V. Š. prašymas atleisti jį nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo tenkintas iš dalies, civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovui V. Š. dėl turtinės žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Atsakovas V. Š. kreipėsi į teismą prašydamas atleisti jį nuo žyminio mokesčio už pateiktą apeliacinį skundą sumokėjimo. Nurodė, kad atsakovas atlieka bausmę Marijampolės pataisos namuose, bausmės atlikimo metu jis nedirba, negauna darbinių pajamų, dėl to yra nemokus asmuo.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

102.

11Marijampolės apylinkės teismas 2020 m. vasario 4 d. nutartimi nutarė atsakovo V. Š. prašymą tenkinti iš dalies ir atleisti jį nuo pusės, t. y. 12,50 Eur, žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo valstybei.

123.

13Teismas nustatė, kad atsakovas pateikdamas apeliacinį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3622-570/2019 turėjo sumokėti 25 Eur žyminio mokesčio valstybei (CPK 80 straipsnio 4 dalis). Kauno apygardos teismas 2020 m. sausio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-104-413/2020 nustatė atsakovui 7 dienų terminą nuo nutarties įteikimo dienos apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, sumokant 25 Eur dydžio žyminį mokestį arba pateikiant motyvuotus ir įrodymais pagrįstus prašymus dėl atleidimo nuo šio mokesčio ar jo atidėjimo. Atsakovas V. Š. pateikė Marijampolės pataisos namų pažymą, kuri patvirtina, kad nuteistasis V. Š., nedirba ir darbinių pajamų ar kitų joms prilyginamų išmokų negauna.

144.

15Teismas pažymėjo, kad viena iš teisės į teisminę gynybą tinkamo įgyvendinimo sąlygų yra žyminio mokesčio sumokėjimas, kurio dydį, atleidimo nuo jo ar mokėjimo atidėjimo sąlygas ir tvarką imperatyviai reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) normos (CPK 83, 84 straipsniai). Siekiant užtikrinti asmenų teisę kreiptis į teismą, įstatyme nustatytos žyminio mokesčio lengvatos. Negalėdamas proceso inicijavimo metu sumokėti viso už reiškiamą procesinį prašymą mokėtino žyminio mokesčio, asmuo turi teisę prašyti teismo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 3 dalis) arba jį atidėti (CPK 84 straipsnis). Vertindamas, ar egzistuoja faktinės prielaidos taikyti vieną iš nurodytų žyminio mokesčio mokėjimo išimčių (lengvatų), teismas turi ne tik užtikrinti protingą pusiausvyrą tarp šių institutų tikslų ir teisminės gynybos prieinamumo, bet ir užkirsti kelią nesąžiningiems bandymams išvengti žyminio mokesčio mokėjimo prievolės.

165.

17Teismas nurodė, kad asmens prašymas atleisti jį nuo nesumokėtos žyminio mokesčio dalies turi būti motyvuotas, prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Kiekvienu konkrečiu atveju teismas, spręsdamas dėl asmens prašymo iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo, įvertina įrodymų visumą (prašančiojo asmens pateiktus duomenis apie nuosavybės teise valdomą turtą, pinigines lėšas, gaunamas pajamas ir pan., bei kitas bylos aplinkybes, atspindinčias asmens turtinę padėtį) ir jų pagrindu sprendžia, ar asmuo gali sumokėti įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį. Asmens turtinę asmens padėtį atskleidžia nekilnojamojo turto ir registruojamo kilnojamojo turto registrų, bankų ir kitų kredito įstaigų, valstybinio socialinio draudimo įstaigų pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai; asmens turtinė padėtis turi būti vertinama analizuojant pateiktų įrodymų visumą bei bylos aplinkybes, atspindinčias pareiškėjo materialinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-232/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-101-330/2019).

186.

19Teismas pažymėjo, kad atsakovas pateikė prašymą atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo, motyvuodamas prašymą iš esmės tik tuo, kad jis bausmės atlikimo metu nedirba, todėl yra nemokus asmuo ir prie prašymo pridėjo Marijampolės pataisos namų pažymą, patvirtinančią, kad jis nedirba ir darbinių pajamų ar kitų joms prilyginamų išmokų negauna. Tačiau teismui nėra pateikti duomenys apie prašančiojo asmens nuosavybės teise valdomą turtą, pinigines lėšas, taip pat nėra duomenų, kad apeliantas yra nedarbingas dėl ligos ar dėl neįgalumo ir dėl to jis nedirba ir negali gauti darbinių pajamų ar kitų joms prilyginamų išmokų, taip pat nenustatytos kitos aplinkybės, dėl ko atsakovas būtų visiškai nemokus. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatavo, kad negali daryti išvados, jog dabartinė atsakovo materialinė padėtis yra labai sunki, ir jis gali būti visiškai atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, tačiau siekdamas užtikrinti asmens teisę kreiptis į teismą, tenkino atsakovo V. Š. prašymą iš dalies (CPK 83 straipsnio 3 dalis), ir atleido atsakovą nuo pusės žyminio mokesčio mokėtino valstybei už pateiktą apeliacinį skundą.

20III.

21Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

227.

23Atskiruoju skundu atsakovas V. Š. prašo pakeisti Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. vasario 4 d. nutartį ir atleisti jį nuo likusios žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą mokėjimo bei įpareigoti Marijampolės apylinkės teismą perduoti jo apeliacinį skundą nagrinėti iš esmės Kauno apygardos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

241.1.

25Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas prašymas atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turėjo pateikti ir duomenis apie turimą nekilnojamąjį ir kitą turtą, nes nustatytas terminas sumokėti žyminį mokestį arba pateikti prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio buvo labai trumpas. Teismas neįvertino aplinkybių, kad atsakovas atlieka bausmę ir jo judėjimo laisvė bei galimybė kreiptis į valstybės institucijas yra ribota, o kreipimosi terminai ilgesni. Taigi, laikydamasis nustatytų terminų atsakovas, prašydamas jį atleisti nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo, neturi galimybės pateikti visų dokumentų dėl jo turtinės padėties, taip pat laiku gauti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimo dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, o sumokėti žyminio mokesčio negali, nes yra visiškai nemokus. Tokiu būdu atsakovui yra ribojama teisė kreiptis į teismą, taip pat pažeidžiama lygiateisiškumo principas.

261.2.

27Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Marijampolės pataisos namų pažyma, kuri patvirtina, kad nuteistasis V. Š. nedirba ir darbinių pajamų ar kitų joms prilyginamų išmokų negauna, nėra pakankamas dokumentas, įrodantis jo sunkią turtinę padėtį.

281.3.

29Kartu su atskiruoju skundu atsakovas pateikė metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos už laikotarpį nuo 2018 m. liepos 31 d. iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. kopiją, kurios tikrumą 2019 m. spalio 21 d. patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) Mokestinių prievolių departamento Duomenų tvarkymo skyriaus specialistė V. V..

30Teismas

konstatuoja:

31IV.

32Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

338.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis). Dėl naujų įrodymų

359.

36Atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikė patvirtintą metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos už laikotarpį nuo 2018 m. liepos 31 d. iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. kopiją. Vadovaujantis CPK 314 straipsnio nuostatomis, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs naujai pateiktą įrodymą, pažymi, kad jis teikiamas siekiant pagrįsti, jog atsakovas neturi galimybės sumokėti skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi nurodytą žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dalį. Kadangi šie dokumentai susiję su atsakovo atskirajame skunde nurodomomis aplinkybėmis, o vėlesnis šių įrodymų pateikimas bylos nagrinėjimo neužvilkins, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovo pateiktas įrodymas priimtinas ir prijungtinas prie nagrinėjamos bylos medžiagos (CPK 314 straipsnis). Dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio

3710.

38Byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš dalies tenkintas atsakovo prašymas atleisti jį nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo, pagrįstumo. Apeliantas nesutinka su ta pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria nutarta neatleisti jo nuo pusės už apeliacinį skundą mokėtino žyminio mokesčio.

3911.

40Atleidimo nuo žyminio mokesčio pagrindai ir tvarka reglamentuojami CPK 83 straipsnyje, kurio 1 dalyje pateikiamas nebaigtinis asmenų, atleidžiamų nuo minėto mokesčio mokėjimo, sąrašas. CPK 83 straipsnio 1 dalies 16 punkte nustatyta, kad nuo žyminio mokesčio yra atleidžiama šiame kodekse ar kituose įstatymuose nustatytais atvejais.

4112.

42Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turintys teisę gauti antrinę teisinę pagalbą asmenys atleidžiami nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų (išskyrus CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 10 punktuose nurodytas bylinėjimosi išlaidas) nagrinėjant civilines, administracines ir administracinių nusižengimų bylas, baudžiamosiose bylose pareikštus civilinius ieškinius, atsižvelgiant į šio įstatymo 14 straipsnio 4, 5, 6, 7 ir 8 dalis. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 2 dalį antrinę teisinę pagalbą turi teisę gauti Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal šį įstatymą. Asmenims, kuriems nustatomas pirmasis asmens turto ir pajamų lygis valstybė garantuoja ir apmoka 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų (Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 14 straipsnio 5 dalis 1 punktas).

4313.

44Asmens turto ir pajamų lygis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 „Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo“ 1.1. punktu, kuriame nurodyta, kad pirmasis asmens turto ir pajamų lygis nustatomas, kai asmens turto vertė neviršija turto vertės normatyvo, nustatyto bendrai gyvenantiems asmenims (vieniems gyvenantiems asmenims) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 16 straipsnį, dydžio ir jo metinės pajamos neviršija 7,76 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų minimalių mėnesinių algų (toliau – MMA), pridedant po 2,91 MMA kiekvienam jo išlaikytiniui, dydžio. Taigi, sprendžiant, ar asmuo gali būti visiškai atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 1 punktą, 20 straipsnio 1 dalį būtina nustatyti atsakovo turto ir pajamų dydį.

4514.

46Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį apibūdina nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai. Pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą tenka jį pateikusiam asmeniui (CPK 83 straipsnio 3 dalis, 178, 179 straipsniai), kuris privalo ne tik deklaratyviai pareikšti apie negalėjimą sumokėti nurodyto dydžio žyminį mokestį, bet ir pateikti kiek įmanoma išsamesnius įrodymus, pagrindžiančius jo turtinę padėtį prašymo atleisti nuo mokesčio mokėjimo pateikimo metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009; 2010 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010; 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1192-943/2017; 2020 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-156-370/2020). Atsakovas V. Š. pateikė Marijampolės pataisos namų 2020 m. sausio 28 d. pažymą dėl V. Š. gaunamų pajamų ir patvirtintą metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos už laikotarpį nuo 2018 m. liepos 31 d. iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. kopiją.

4715.

48Apeliacinės instancijos teismo vertinimu šių duomenų pakanka atsakovo turto ir pajamų dydžiui nustatyti. Apeliacinės instancijos teismui patikrinus Nekilnojamojo turto registrą teismas nustatė, kad atsakovo V. Š. vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra. Marijampolės pataisos namų 2020 m. sausio 28 d. pažyma dėl V. Š. gaunamų pajamų patvirtina, kad atsakovas atlikdamas laisvės atėmimo bausmę nedirba ir darbinių ar joms prilygintų išmokų negauna. Atsakovas bausmę atlieka nuo 2017 m. vasario 8 d. (1 t., e. b. l. 126). Taigi, atsakovo metinės pajamos neviršija 7,76 MMA (4 710,32 Eur (607 Eur x 7,76)) dydžio, nustatyto Nutarimo 1.1. punkte. Sprendžiant ar asmens turto vertė neviršija turto vertės normatyvo, nustatyto Nutarimo 1.1. punkte, asmens turto vertė lyginama su nekilnojamojo turto vertės normatyvu (Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 16 straipsnio 1 dalis), kilnojamojo turto, vertybinių popierių ir pajų vertės normatyvu (Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 16 straipsnio 4 dalis), piniginių lėšų, turimų bankuose, kitose kredito įstaigose ir ne bankuose bei ne kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 580 eurų, normatyvu (Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 16 straipsnio 5 dalis). Atsakovas metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje už laikotarpį nuo 2018 m. liepos 31 d. iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. VMI yra nurodęs, kad nekilnojamojo turto neturi, kilnojamojo turto, vertybinių popierių ir pajų neturi ir piniginių lėšų neturi. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atsakovo turto vertė neviršys Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 16 straipsnyje nustatytų turto vertės normatyvų. Kadangi atsakovo metinės pajamos neviršija 7,76 MMA dydžio ir atsakovo turto vertė neviršija Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 16 straipsnyje nustatytų turto vertės normatyvų, jam taikytinas pirmasis asmens turto ir pajamų lygis (Nutarimo 1.1 punktas).

4916.

50Apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad atsakovo V. Š. pajamos ir turtas neviršija dydžių, nustatytų Nutarimo 1.1 punkte, konstatuoja, kad atsakovas V. Š. turėtų teisę gauti antrinę teisinę pagalbą vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi. Nustačius, kad atsakovui taikytinas pirmasis asmens turto ir pajamų lygis (žr. nutarties ?15 punktą), atsakovas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 20 straipsnio 1 dalimi gali būti visiškai atleistas nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (CPK 83 straipsnio 1 dalies 16 punktas).

5117.

52Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas individualias faktines aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas atsakovo prašymo visiškai atleisti jį nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, neįvertino visų šiam klausimui spręsti reikšmingų teisinių aplinkybių ir nepagrįstai iš dalies tenkino atsakovo prašymą. Todėl atskirasis skundas tenkinamas, Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. vasario 4 d. nutartis pakeičiama ir atsakovas V. Š. atleistinas nuo viso žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo valstybei (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

53Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 307 straipsnio 2 dalimi, 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

54Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. vasario 4 d. nutartį pakeisti.

55Atleisti atsakovą V. Š., asmens kodas ( - ) nuo viso žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo valstybei.

56Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Atsakovas V. Š. kreipėsi į teismą prašydamas atleisti jį nuo žyminio... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 2.... 11. Marijampolės apylinkės teismas 2020 m. vasario 4 d. nutartimi nutarė... 12. 3.... 13. Teismas nustatė, kad atsakovas pateikdamas apeliacinį skundą dėl... 14. 4.... 15. Teismas pažymėjo, kad viena iš teisės į teisminę gynybą tinkamo... 16. 5.... 17. Teismas nurodė, kad asmens prašymas atleisti jį nuo nesumokėtos žyminio... 18. 6.... 19. Teismas pažymėjo, kad atsakovas pateikė prašymą atleisti jį nuo žyminio... 20. III.... 21. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 22. 7.... 23. Atskiruoju skundu atsakovas V. Š. prašo pakeisti Marijampolės apylinkės... 24. 1.1.... 25. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas prašymas... 26. 1.2.... 27. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Marijampolės pataisos... 28. 1.3.... 29. Kartu su atskiruoju skundu atsakovas pateikė metinės gyventojo (šeimos)... 30. Teismas... 31. IV.... 32. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 33. 8.... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 35. 9.... 36. Atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikė patvirtintą metinės gyventojo... 37. 10.... 38. Byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 39. 11.... 40. Atleidimo nuo žyminio mokesčio pagrindai ir tvarka reglamentuojami CPK 83... 41. 12.... 42. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20... 43. 13.... 44. Asmens turto ir pajamų lygis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 45. 14.... 46. Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį apibūdina... 47. 15.... 48. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu šių duomenų pakanka atsakovo turto... 49. 16.... 50. Apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad atsakovo V. Š. pajamos ir... 51. 17.... 52. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas individualias faktines aplinkybes ir... 53. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 307 straipsnio 2... 54. Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. vasario 4 d. nutartį pakeisti.... 55. Atleisti atsakovą V. Š., asmens kodas ( - ) nuo viso žyminio mokesčio už... 56. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....