Byla 2-938-464/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo D. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. nutarties, kuria nustatyti ieškinio trūkumai, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1160-603/2016 pagal ieškovo D. S. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Bankrovita“, R. P., Kaišiadorių rajono apylinkės prokuratūrai, atstovaujamai LR Generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „BTA draudimas“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „NBG grupė“, D. P. T., Z. V., J. N., Ž. L., R. K., P. K., K. Č., D. K., A. M., F. K., V. A., E. E., V. G., S. S., Ž. Z., V. A., A. N., D. M. P., J. A., E. N., L. K., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kaišiadorių skyrius, Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Kaišiadorių poskyris, valstybinė įmonė Turto bankas, uždaroji akcinė bendrovė ,,Investicijų ir verslo garantijos“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Elme Messer“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Atrakta“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė ,,Gustomta“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Divenda“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Joldija“, uždaroji akcinė bendrovė ,,SDG“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Eurocom“, akcinė bendrovė „VST“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Vartų sistemos“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Kristinos Kubiliūnienės odontologijos paslaugos“, Kaišiadorių vartotojų kooperatyvas, uždaroji akcinė bendrovė ,,Saurida“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Wood Master“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Swedbank lizingas“, akcinė bendrovė Šiaulių bankas, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, uždaroji akcinė bendrovė ,,Balstila“.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas D. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs (t. 1, b. l. 1-75, t. 2, b. l. 120-159), prašė: 1) priteisti BUAB ,,NBG grupė“ kreditoriams pagal sąrašą (ieškinio 35 priedas) solidariai iš atsakovų 118 744,20 Eur žalos atlyginimą, priteistas lėšas paskirstant laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir proporcingumo; 2) 12 procentų metines palūkanas nuo 118 744,20 Eur sumos, skaičiuojant jas nuo bylos 2008-07-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, jog teismui teikia tris ieškinio trūkumų šalinimo ir 34 bei 35 priedų popierinius komplektus: teismui, atsakovui R. P. bei vieną kopijų darymui. Taip pat pažymėjo, jog visi nurodyti dokumentai pateikiami įrašyti į atmintinę (USB raktą) PDF formatu. Ieškovas prašė dėl itin didelės apimties leisti nepateikti procesinio dokumento ir jo priedų popieriniu pavidalu kitiems atsakovams, nes atsakovai yra juridiniai asmenys ir valstybės institucijos ir jiems dokumentai galės būti įteikti per Lietuvos teismų informacinės sistemos Viešųjų elektroninių paslaugų posistemį (toliau – ir EPP). Išdėstytas prašymas ir dėl popierinių dokumentų kopijų tretiesiems asmenims neteikimo bei galimybės juos įteikti viešo paskelbimo būdu.

5Ieškovo D. S. patikslintas ieškinys buvo priimtas 2016- 01-29 teisėjos rezoliucija (t. 2, b. l. 120)

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2016-02-17 nutartimi (t. 3, b. l. 212-213) nustatė ieškovui terminą iki 2016-02-28 pateikti teismui nutartyje nurodytus procesinius dokumentus ir jų priedus byloje dalyvaujantiems asmenims, išaiškinęs, kad nurodytų ieškinio trūkumų nepašalinus ieškinys bus paliktas nenagrinėtu. Teismas, vadovaudamasis CPK 113 straipsniu, nurodė, kad ieškovas turi pareigą pateikti tiek procesinių dokumentų kopijų, kad po vieną tektų priešingai proceso šaliai ir tretiesiems asmenims. Tokia pati taisyklė galioja ir dėl procesinių dokumentų priedų, išskyrus atvejus kai procesiniai dokumento priedai pateikiami elektorinių ryšių priemonėmis ir kai dėl didelės apimties teismas leidžia nepateikti priedų dalyvaujantiems byloje asmenims. Kadangi nagrinėjamoje byloje nebuvo pateiktas reikiamas procesinių dokumentų bei jų priedų kopijų skaičius, teismas nustatė terminą šiam trūkumui pašalinti.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas D. S. atskirajame skunde (t. 4, b. l. 1-16) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016-02-17 nutartį bei priimti naują procesinį sprendimą byloje ir perduoti pirmosios instancijos teismui atlikti kitus būtinus procesinius veiksmus šioje civilinėje byloje. Skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

101. Teismo reikalavimas pateikti procesinių dokumentų bei jų priedų kopijas kiekvienam byloje dalyvaujančiam asmeniui yra perteklinis bei pažeidžiantis proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principus. Be to, šiuos trūkumus pirmosios instancijos teismas galėjo nustatyti dar 2015-08-25 nutartyje, kai pirmą kartą nustatė terminą ieškinio trūkumams ištaisyti, tačiau apie tai net nebuvo užsiminta. Patikslintas ieškinys buvo priimtas 2016-01-29, byloje gauti atsakovų atsiliepimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl pripažintinas pirmosios instancijos teismo procesinių veiksmų nenuoseklumas bei ydingumas.

112. Pradiniame bei patikslintame ieškiniuose buvo pareikštas prašymas dėl leidimo nepateikti procesinių dokumentų bei jų priedų kopijų visiems byloje dalyvaujantiems asmenims bei pateikta atmintinė (USB raktas) su PDF formatu įrašytais procesiniais dokumentais ir jų priedais, taip pat nurodytos aplinkybės dėl galimo procesinių dokumentų įteikimo elektroninėmis priemonėmis. Tačiau pirmosios teismas šių prašymų nesvarstė bei jų neanalizavo, nors CPK įpareigoja teismą klausimus spręsti ekonomiškai ir vadovaujantis proceso koncentracijos principu (CPK 113 str. 1d. - 2 d., 130 str.).

123. Bylose, kylančiose iš bankroto teisinių santykių, pripažįstamas viešojo intereso egzistavimas. Be to, formalių reikalavimų įvykdymo reikalavimas pažeidžia sąžiningumo, teisingumo bei protingumo kriterijus.

134. Reikalavimas per 5 dienas pateikti 10 000 lapų dokumentų yra realiai neįmanomas, be to, negalimas ir dėl sudėtingos ieškovo finansinės situacijos. Besąlyginis reikalavimas laikytis formalių reikalavimų nagrinėjamu atveju vertintinas kaip konstitucinės teisės kreiptis į teismą pažeidimas, tokia asmens teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra absoliuti. Nors galimi tam tikri teisės kreiptis į teismą apribojimai, tačiau apribojimai pripažintini nesuderinamais su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, jei jie nepagrįstai apsunkina pareiškėjo teisės kreiptis į teismą efektyvumą.

145. Skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje nepagrįstai nurodyta, kad, nepašalinus nustatytų trūkumų, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžintas ieškovui. Tokia teismo pozicija grubiai pažeidžia CPK 7 straipsnyje įtvirtintus koncentracijos ir ekonomiškumo principus, tokiu atveju ieškovas ar kiti BUAB „NBG grupė“ kreditoriai pažeistų teisių gynimo turėtų laukti neapibrėžtą terminą bei nulemtų dar didesnių išlaidų kilimą.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas.

17Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą bei atskirojo skundo argumentus, vertina bei pasisako dėl civilinio proceso normų, reglamentuojančių procesinių dokumentų trūkumų šalinimą, taikymo šiuo konkrečiu atveju pagrįstumo..

18Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su atskirajame skunde išdėstytais teiginiais, kad įstatymai garantuoja kiekvienam suinteresuotam asmeniui teisę kreiptis į teismą (CPK 5 str.), tačiau, kita vertus, ši teisė, priešingai nei nurodo apeliantas, nėra absoliuti. Priešingai, tokia teisė turi būti įgyvendinama laikantis tam tikros formalios ir visiems asmenims vienodai taikomos tvarkos. Teisės normos nustato reikalavimus pareiškimo (ieškinio, skundo ar kito procesinio dokumento) formai ir turiniui, nustato procedūrinius (procesinius ar ieškinio senaties) terminus, per kuriuos turi būti atliekami atitinkami teisiniai veiksmai. Teismui nustačius, kad nėra pagrindo atsisakyti priimti ieškinį (CPK 137 str. 2 d.), teismas patikrina, ar nėra ieškinio (pareiškimo) formos ir turinio trūkumų, o juos nustatęs, paskiria terminą trūkumams pašalinti (CPK 115 str., 138 str.).

19Nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas, išsprendęs ieškinio priėmimo klausimą ir civilinę bylą iškėlęs (CPK 115 str. 1 d., 137 str. 1 d.), tik vėliau nustatė, jog apeliantas nepateikė reikiamo kiekio, atsižvelgiant į byloje dalyvaujančių asmenų skaičių, savo procesinių dokumentų kopijų bei jų priedų, kad po vieną jų tektų priešingai šaliai ir tretiesiems asmenims (CPK 113 str.). Tuo atveju, kai ieškinys dar nepriimtas ir jis neatitinka kurių nors CPK 111 straipsnyje ar 113 straipsnio 1, 2 dalyse nustatytų reikalavimų šio procesinio dokumento formai bei turiniui, teismas gali priimti nutartį ir skirti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, t. y. įpareigoti ieškovą pateikti šio procesinio dokumento originalus ar (ir) tinkamą skaičių procesinių dokumentų bei jų priedų kopijų. To teismo nustatytu terminu nepadarius, ieškinys nepriimamas. Tačiau jeigu ieškinys jau yra priimtas, o civilinė byla iškelta, teismas trūkumų šalinimo instituto padarinius (ieškinio palikimą nenagrinėtu) gali taikyti tik bylos nagrinėjimo metu nustatęs šio pareiškimo neatitikimą ieškinio turiniui keliamiems reikalavimas arba reikalavimų netinkamą apmokėjimą (neapmokėjimą) žyminiu mokesčiu (CPK 296 str. 1 d. 7 p., 8 p., 11 p., 297 str. 1 d.). Bendrieji procesinio dokumento turinio reikalavimai yra nustatyti CPK 111 straipsnyje, o ieškinio turinio reikalavimai nustatyti dar ir CPK 135 straipsnyje. Procesinių dokumentų pateikimo formos reikalavimus, įskaitytinai ir dėl reikiamo jų kiekio, nustato CPK 111, 113, 114 straipsniai. Dalyvaujantis byloje asmuo, kuris procesinio dokumento turinį pagrindžia rašytiniais įrodymais, prideda jų originalus arba kopijas, taip pat ir skaitmenines (CPK 114 str. 1 d.). Sistemiškai aiškinant išvardintas teisės normas atskirojo skundo argumentų kontekste, darytina tokia išvada, kad nors pirmosios instancijos teismo teisė bylos nagrinėjimo metu įpareigoti byloje dalyvaujantį asmenį ištaisyti bet kuriuos jo procesinio dokumento trūkumus (tiek turinio, tiek ir formos), kurie nebuvo pastebėti šio dokumento priėmimo stadijoje, ir nėra ribojama, tačiau jau priimtą ieškinį palikti nenagrinėtą vien dėl tos priežasties, kad nebuvo pateiktas reikiamas skaičius procesinių dokumentų bei jų priedų arba visų jų kopijų (procesinio dokumento formos trūkumai), nėra teisino pagrindo. Taigi su tokiais atskirojo skundo argumentais iš esmės sutiktina.

20Pagrįsti ir tokie apelianto skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepastebėjo ir neįvertino apelianto prašymų, susijusių su procesinių dokumentų bei jų priedų kopijų skaičiumi bei jų pateikimo forma. Kita vertus, tokio pobūdžio prašymai išdėstyti patikslinto ieškinio, kurio apimtis siekia net 79 lapus, tekste ir nenurodyti prie apelianto procesinių prašymų, adresuotų teismui. Kadangi tokie patys prašymai yra ir atskirajame skunde, dėl jų pagrįstumo pasisako apeliacinės instancijos teismas. CPK 113 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad procesinių dokumentų priedų pateikiama toks pat skaičius kaip ir procesinių dokumentų, išskyrus atvejus, kai procesinio dokumento priedai pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis ir kai dėl didelės apimties teismas leidžia nepateikti priedų dalyvaujantiems byloje asmenims. Šios teisės normos 1 dalyje nurodyta, kad siunčiant procesinį dokumentą proceso dalyviams, jiems pranešama, kaip galima susipažinti su procesinių dokumentų priedais. Taigi, atsižvelgiant į CPK 113 straipsnyje įtvirtintą reglamentavimą, pripažintina, jog apeliantas, formaliai vertinant minėtos normos nuostatas, galėtų būti atleistas tik nuo procesinių dokumentų priedų, bet ne nuo paties ieškinio kopijų kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims pateikimo. Tačiau šiuo aspektu teismų praktikoje yra pasisakyta, jog CPK 113 straipsnio nuostatos turėtų būti taikomos lanksčiai ir neformaliai. Pripažįstama, kad bendroji nuostata, kad CPK reikalavimai ieškinio turiniui ir formai į teismą besikreipiančiam asmeniui yra privalomi, nereiškia, kad bet kurio ieškinio reikalavimo nesilaikymas lemia ieškinio trūkumų šalinimo instituto taikymą. Be to, skirtingų formalių ieškinio reikalavimų nesilaikymas sukelia skirtingų teisinių padarinių. Tiek bendrieji, tiek specialieji ieškinio formos ir turinio reikalavimai skirstytini į dvi grupes, t. y. 1) ieškinio formos ir turinio reikalavimai, kurių nesilaikymas sudaro kliūtis priimti ieškinį ir nagrinėti bylą (esminiai ieškinio trūkumai, kuriuos pašalinti būtina taikant ieškinio trūkumų šalinimo institutą); 2) ieškinio formos ir turinio reikalavimai, kurių nesilaikymas nesudaro kliūčių priimti ieškinį ir nagrinėti bylą (neesminiai ieškinio trūkumai arba ieškinio netikslumai, kurių šalinimas taikant ieškinio trūkumų šalinimo institutą yra išimtinis).

21Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo konkrečiu ir išskirtiniu atveju procesinio dokumento (ieškinio) bei jo priedų kopijų visiems be išimties byloje dalyvaujantiems asmenims nepateikimas į bylą, įvertinus procesinių dokumentų ir jų priedų didelę apimtį bei dalyvaujančių byloje asmenų skaičių, pripažintinas neesminiu, t. y. nesudarančiu kliūčių nagrinėti šią bylą. Vadinasi, nors pirmosios instancijos teismas procesinio dokumento trūkumus identifikavo tinkamai, teisingai aiškindamas įstatymo leidėjo įtvirtintus reikalavimus jų formai bei turiniui, tačiau tiek apelianto ieškinio priėmimo rezoliucija faktas, tiek proceso koncentracijos ir ekonomiškumo (CPK 7 str.), kooperacijos (bendradarbiavimo) (CPK 8 str.) bei kiti civilinio proceso principai (CPK 3 str. 1 d.) lemia apeliacinio teismo išvadą, kad šioje situacijoje ieškinio trūkumų nustatymas nėra tinkamiausias procesinis veiksmas, kuris užtikrintų efektyvų bylos nagrinėjimo procesą. Todėl skundžiama nutartis panaikintina.

22Įvertinus tai, kad įstatymų leidėjas yra nustatęs įvairius procesinių dokumentų įteikimo bylos dalyviams būdus, pavyzdžiui, įteikimą tik procesinių bendrininkų atstovui (CPK 43 str., 120 str. 1 d. ir 4d.), galimybę dokumentus įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.), atsižvelgus į informacinių technologijų naudojimo teismo procese ypatumus (CPK 1751 str.), suteikiant jau pirmiau aptartą galimybę šaliai savo procesinio dokumento turinį pagrįsti ir rašytinių įrodymų skaitmeninėmis kopijomis (CPK 114 str. 1 d.), taip pat atsižvelgus į tai, jog procesinių dokumentų bei jų priedų popierinių kopijų pateikimas teismui bei jų siuntimas visiems be išimties byloje dalyvaujantiems asmenims lemtų ir itin didelių pašto išlaidų susidarymą, manytina, jog minėtų civilinio proceso principų įgyvendinimas galėtų būti užtikrintas ir nustačius, jog procesinių dokumentų bei jų priedų kopijos būtų teikiamos apelianto sąskaita byloje dalyvaujantiems asmenims, kurie išreikš pageidavimą gauti ne elektroninę, o būtent popierinę procesinio dokumento bei jo priedų kopiją. Tokiu atveju reikalavimas pateikti būtent tiek procesinių dokumentų ir jų priedų kopijų, kiek yra dalyvaujančių byloje asmenų, siekiant proceso supaprastinimo ir pagreitinimo šios konkrečios bylos atveju nenustatytinas.

23Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų, kaip nesudarančių esminės reikšmės vertinant skundžiamos nutarties teisėtumą, apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. nutartį panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas D. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs (t. 1, b.... 5. Ieškovo D. S. patikslintas ieškinys buvo priimtas 2016- 01-29 teisėjos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2016-02-17 nutartimi (t. 3, b. l. 212-213) nustatė... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas D. S. atskirajame skunde (t. 4, b. l. 1-16) prašo panaikinti... 10. 1. Teismo reikalavimas pateikti procesinių dokumentų bei jų priedų kopijas... 11. 2. Pradiniame bei patikslintame ieškiniuose buvo pareikštas prašymas dėl... 12. 3. Bylose, kylančiose iš bankroto teisinių santykių, pripažįstamas... 13. 4. Reikalavimas per 5 dienas pateikti 10 000 lapų dokumentų yra realiai... 14. 5. Skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje nepagrįstai nurodyta, kad,... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas tenkintinas.... 17. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą bei atskirojo... 18. Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su atskirajame skunde... 19. Nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas, išsprendęs... 20. Pagrįsti ir tokie apelianto skundo argumentai, kad pirmosios instancijos... 21. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo konkrečiu ir išskirtiniu... 22. Įvertinus tai, kad įstatymų leidėjas yra nustatęs įvairius procesinių... 23. Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų, kaip nesudarančių... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 25. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 17 d. nutartį panaikinti....