Byla 2A-448-881/2013
Dėl negrąžinto kredito, palūkanų, delspinigių priteisimo, trečiasis asmuo – BUAB „Conama“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Citadele“ banko apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2945-534/2012 pagal ieškovo AB „Citadele“ banko ieškinį atsakovui P. K. dėl negrąžinto kredito, palūkanų, delspinigių priteisimo, trečiasis asmuo – BUAB „Conama“.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovas AB „Citadele“ bankas ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo P. K. 1 000 litų negrąžinto kredito, 169,18 litų palūkanų, 81,96 litų delspinigių, 14 proc. metinių palūkanų nuo negrąžintos kredito sumos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 10 d. su atsakovu sudarė American express blue kreditinės mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutartį Nr. ABL/15285, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 1 000 Lt kredito limitas. Atsakovas netinkamai vykdė šią sutartį, t. y. nustatytu laiku negražino kredito, nemokėjo palūkanų bei nevykdė kitų sutartimi nustatytų prievolių, todėl susidarė 1 251,14 Lt skola.

5Atsakovas P. K. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad sutartį pasirašė darbdavio UAB „Conama“ patalpose, kad jam į kortelę būtų pervedamas darbo užmokestis; jokio sutarties derinimo, derybų su banku nebuvo. Šalių sutartis turi būti vertinama kartu su UAB „Conama“ ir AB „Citadelė“ bankas sudaryta sutartimi dėl American Express Blue mokėjimo kortelių išdavimo UAB „Conama“ darbuotojams.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu ieškovo AB „Citadele“ bankas ieškinį atmetė.

8Teismas sprendė, kad tarp ieškovo ir atsakovo pasirašyta AB Parex banko Amerikan Express kreditininės mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutartis neatspindi tikrosios šalių valios. Iš Sutarties Nr. DU-2008/30, pasirašytos 2008 m. liepos 3 d. tarp AB „Parex bank“ ir UAB „Conama“, teismas nustatė, kad šalys susitarė, jog bankas išduoda American Express blue mokėjimo korteles UAB „Conama“ darbuotojams, o UAB „Conama“ perveda darbuotojų darbo užmokestį į kortelių sąskaitas (Sutarties 1 p.). Sutarties 2.1.1. nurodyta, kad UAB „Conama“ įsipareigoja bankui pateikti darbuotojų, kurių darbo užmokestį perves į kortelių sąskaitas, sąrašus ir darbuotojų užpildytus prašymus kortelėms gauti. Sutarties 2.1.5 p. nustato, jei pasibaigia UAB „Conama“ ir jos darbuotojo sudaryta darbo sutartis, UAB „Conama“ iki darbo sutarties pasibaigimo dienos privalo pranešti bankui dėl sutarties nutraukimo bei pervesti į šio darbuotojo kortelės sąskaitą galutinę atsiskaitymo su juo sumą, jei UAB „Conama“ darbuotojo kortelei buvo suteiktas kreditas pagal šią sutartį. Sutarties 2.1.6 punktas numato, kad UAB „Conama“ įsipareigoja padengti savo darbuotojo įsiskolinimus bankui – kortelės sąskaitos savininkui pilnai neatsiskaičius su banku, jei UAB „Conama“ nevykdė sutarties 2.1.4., 2.1.5., 2.1.7. punktų reikalavimų. Taigi teismas padarė išvadą, kad tarp ieškovo ir atsakovo pasirašyta kreditinės kortelės sutartis buvo pasirašyta ne kaip savarankiška sutartis, o kaip 2008 m. liepos 3 d. sutarties Nr. DU-2008/30 tarp UAB „Conama“ ir AB „Parex bank“ priedas, ir jos sąlygos bei įsipareigojimai turi būti aiškinami neatsiejamai nuo pagrindinės sutarties sąlygų. Pasak teismo, tikrieji šalių ketinimai, pasirašant aukščiau paminėtas sutartis, buvo UAB „Conama“ kredito linijos suteikimas. Ieškovo veiksmai atliekant pavedimus į atsakovo sąskaitą rodo, kad ieškovas vykdė su UAB „Conama“ sudarytą sutartį dėl atlyginimų darbuotojams kreditavimo. Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad kreditinės kortelės darbo užmokesčiui mokėti buvo išduodamos tikslu kredituoti banko klientą UAB „Conama“ jos darbuotojų darbo užmokesčiams mokėti, UAB „Conama“ laiku negalint sumokėti darbo užmokesčio darbuotojams, darbuotojai galėjo naudotis savo darbo užmokesčio dydžio kredito limitu savo darbdavio sąskaita, kurį UAB „Conama“ privalėjo padengti pervesdama darbuotojų darbo užmokestį. Visa atsakomybė dengti išnaudotą kredito likutį tenka darbdaviui (Sutarties 2.1.5. p, 2.1.6. p.), todėl atsakovas neturi pareigos vykdyti prievolę ieškovui pagal 2008 m. rugsėjo 10 d. American express blue kreditinės mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutartį Nr. ABL/15285.

9Teismo nuomone, įvertinus atsakovo sudarytą sutartį atskirai, sutartis turi valios trūkumų, neatitinka CK 1.64 straipsnio, 6.193 straipsnio reikalavimų: sutartis sudaryta atsakovo darbdavio UAB „Conama“ dėl darbo užmokesčio išmokėjimo ir kredito linijos suteikimo, banko darbuotojas nedalyvavo, sutarties sąlygas suderino ir valią dėl sutarties sąlygų išreiškė darbdavys. Atsakovui negali atsirasti prievolė pagal sutartį, kuriai sudaryti jis nepareiškė valios, nedalyvavo susitariant dėl sutarties sąlygų.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas AB „Citadele“ bankas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodo, kad sprendimas yra nepagrįstas, nes teismas, pažeisdamas CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles, padarė klaidingą išvadą dėl tinkamo atsakovo pagal kreditinės mokėjimo kortelės sutartį. Teismas rėmėsi išimtinai ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Conama“ 2008 m. liepos 3 d. sutarties (toliau – sutartis) 2.1.5. p. ir 2.1.6. p. nuostatomis, kartu nepasisakydamas dėl kitų nuostatų įtakos savo padarytai išvadai (2.1.4. p., 2.1.7. p., 2.2.2. p., 2.2.3. p., 2.2.6. p., 5.4. p.). Teismas nemotyvavo, kodėl sutarties 2.1.4. p. nuostata, įpareigojanti trečiąjį asmenį pranešti apie aplinkybes, mažinančias jo darbuotojo mokumą, įrašyta į sutartį, jeigu darbuotojas iš tikrųjų nebuvo kredito gavėjas. Sutarties 2.1.5. nuostata trečiasis asmuo įsipareigojo tinkamai atsiskaityti su darbuotoju pagal Darbo kodekso normas ir taip pat, kaip ir 2.1.4. p. atveju, informuoti banką apie darbuotojo finansinės padėties pasikeitimą. Pagal sutarties 2.1.6. p., trečiojo asmens atsakomybė dėl darbuotojo įsiskolinimo yra sąlyginė, ji susieta su sutarties 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7. punktuose įtvirtintų įsipareigojimų (kurie iš esmės yra įsipareigojimai laiku suteikti atitinkamą informaciją) nevykdymu. Net jei bankas būtų rėmęsis sutarties 2.1.6. punktu, ko jis nedarė, nes tam nėra sąlygų, tai nereiškia, kad atsakovo atsakomybė būtų perkelta trečiajam asmeniui – atsakovo atsakomybė nepanaikinama, į prievolę šalia atsakovo įstoja trečiasis asmuo, ir bankas tokiu atveju gali reikalauti įvykdyti prievolę tiek iš atsakovo, tiek iš trečiojo asmens. Sutarties 2.2.2. p. ir 2.2.3. p. susitarta, kad bankas neperveda darbuotojams darbo užmokesčio į korteles, jeigu trečiojo asmens sąskaitoje nėra pakankamai lėšų. Ši nuostata visiškai nedera su teismo padaryta išvada, kad bankas kreditavo trečiąjį asmenį. Sutarties 2.2.6. p. ir 5.4. p. reguliuoja darbuotojų ir banko santykius po sutarties nutraukimo, kas visiškai nėra būtina, jeigu darbuotojai nelaikytini kredito gavėjais. Taigi, teismas, izoliuotai analizuodamas sutarties 2.1.5 p., 2.1.6. p. nuostatas, padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas, būdamas trečiojo asmens darbuotojas, neprivalo atsakyti pagal kreditinės mokėjimo kortelės sutarties prievoles. Jokių kreditavimo santykių tarp banko ir trečiojo asmens nesusiklostė.

12Atsiliepimu į ieškovo AB „Citadele“ bankas apeliacinį skundą atsakovas P. K. ginčija apeliacinio skundo pagrįstumą ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad ieškovas byloje aptariamas sutartis aiškina iš esmės remdamasis pažodiniu sutarčių tekstu ir nesigilindamas į tokių sutarčių sudarymo tikslą, kitas reikšmingas aplinkybes. Ginčo atveju neatsiranda solidari atsakovo bei trečiojo asmens atsakomybė – nustačius, kad sutarčių tikslas yra UAB „Conama“ kreditavimas, darbuotojas neturi atsakyti už darbdavio prievoles prieš trečiuosius asmenis.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas atmetamas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1 ir 2 d., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

16Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, nustatęs teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, tinkamai pritaikęs materialinės ir proceso teisės normas, ieškovo ieškinį atmetė (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

17Teismas taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje.

18Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl dviejų sutarčių – 2008 m. liepos 3 d. ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Conama“ sudarytos sutarties Nr. DU-2008/30 (toliau – 2008 m. liepos 3 d. sutartis) ir 2008 m. rugsėjo 10 d. ieškovo ir atsakovo sudarytos American express kreditinės mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties Nr. ABL/15285 (toliau – Kreditinės mokėjimo kortelės sutartis) – aiškinimo ir jų tarpusavio santykio nustatymo.

19Kasacinio teismo nuosekliai plėtojamoje praktikoje sutarčių aiškinimo klausimais ne kartą konstatuota, kad esant ginčui dėl sutarties sąlygų turinio, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes; be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. M. v. bendra Lietuvos–Ukrainos įmonė UAB „Azovlitas“, bylos Nr. 3K-3-201/2008; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; kt.). CK 6.193 straipsnyje įtvirtinta, kad, aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties tekstu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pabrėžta, kad svarbu nustatyti, kokių tikslų ir teisinių padarinių siekė šalys; surašytų dokumentų prasmė turi būti nustatoma pagal tai, kokio turinio veiksmai buvo įforminti, ar jais siekta sukurti šalims tarpusavio teises ir pareigas ir kokias būtent (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Ž. v. R. P., bylos Nr. 3K-3-156/2009; 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. AB Ageratec, bylos Nr. 3K-3-128/2010; kt.).

202008 m. liepos 3 d. sutarties 1 punkte, apibrėžiančiame sutarties objektą, nustatyta, kad ši sutartis numato šalių teisinius bei finansinius santykius, kai bankas išduoda American Express Blue mokėjimo korteles UAB „Conama“ darbuotojams, o UAB „Conama“ perveda darbuotojų darbo užmokestį į kortelių sąskaitas. Be kitų ieškovo įsipareigojimų sutartis nustatė jo pareigą įskaityti pinigines lėšas į šių kortelių sąskaitas po to, kai UAB „Conama“ pateikia bankui finansinį padengimą (sutarties 2.2.2. p.); aptarnauti UAB „Conama“ darbuotojus pagal banke nustatytas Kortelių aptarnavimo įkainius, išskyrus metinį kortelės aptarnavimo mokestį, kuris netaikomas, kol darbuotojas dirba UAB „Conama“ (sutarties 2.2.5. p., 2.2.6. p.), ir kt. Savo ruožtu UAB „Conama“ įsipareigojo pateikti bankui darbuotojų sąrašą bei jų užpildytus prašymus kortelėms gauti (sutarties 2.1.1. p.), taip pat duomenis apie darbo užmokesčio paskirstymą į darbuotojų kortelių sąskaitas (sutarties 2.1.2. p.); teikti ieškovui informaciją apie naujai priimtus darbuotojus bei jų prašymus kortelėms gauti, apie numatomą darbo santykių su darbuotojais pasibaigimą (sutarties 2.1.3., 2.1.4. p.), o darbo sutarčiai pasibaigus, pervesti į atitinkamo darbuotojo kortelės sąskaitą galutinę atsiskaitymo su juo sumą, jei darbuotojo kortelei buvo suteiktas kreditas, pagal šią sutartį (sutarties 2.1.5. p.). Trečiajam asmeniui neįvykdžius sutarties 2.1.4., 2.1.5., 2.1.7. punktų reikalavimų, jis įsipareigojo padengti savo darbuotojo įsiskolinimą bankui, jeigu kortelės savininkas pilnai neatsiskaitė su banku (sutarties 2.1.6. p.).

21Tuo tarpu Kreditinės mokėjimo kortelės sutartyje nustatyta, kad jos objektas – kortelės sąskaitos atidarymas, nustatyto dydžio kredito limito suteikimas, kortelės išdavimas bei tvarkymas. Pagal šią sutartį atsakovas įsipareigojo padengti visas kortelės naudojimo išlaidas, mokėti mokesčius, susijusius su jos aptarnavimu bei sąskaitos tvarkymu, grąžinti bankui paskolintas lėšas, jei kortelės turėtojas pasinaudojo suteiktu kredito limitu, mokėti palūkanas bei vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus (sutarties 2.1 p.).

22Byloje liudytoju apklaustas buvęs UAB „Conama“ direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai patvirtino, kad kreditinių kortelių išdavimo trečiojo asmens darbuotojams tikslas buvo tokiu būdu mokėti jiems darbo užmokestį.

23Taigi nurodytų sutarčių sąlygų analizė, jų sudarymo bei vykdymo aplinkybės yra pakankamas pagrindas spręsti, kad Kreditinės mokėjimo kortelės sutartis buvo sudaryta 2008 m. liepos 3 d. ieškovo ir trečiojo asmens sudarytos sutarties pagrindu, tikslu suteikti trečiajam asmeniui finansinę pagalbą vykdant pagal įstatymus ir darbo sutartį jam tenkančią pareigą mokėti atsakovui darbo užmokestį. Iš to pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad visa atsakomybė dengti išnaudotą kredito likutį tenka darbdaviui. Priešingas nurodytų sutarčių aiškinimas neatitiktų tikrųjų sutarties šalių ketinimų ir būtų nesąžiningas bei neteisėtas atsakovo atžvilgiu, nes iš esmės reikštų, kad dėl ieškovo ir trečiojo asmens sudaryto susitarimo atsakovas turėtų bankui mokėti už gautą darbo užmokestį.

24Remdamasis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį ieškovo apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo.

25Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovas AB „Citadele“ bankas ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas... 5. Atsakovas P. K. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad sutartį pasirašė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu... 8. Teismas sprendė, kad tarp ieškovo ir atsakovo pasirašyta AB Parex banko... 9. Teismo nuomone, įvertinus atsakovo sudarytą sutartį atskirai, sutartis turi... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas AB „Citadele“ bankas apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 12. Atsiliepimu į ieškovo AB „Citadele“ bankas apeliacinį skundą atsakovas... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Apeliacinis skundas atmetamas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliaciniame skunde... 17. Teismas taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos... 18. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl dviejų sutarčių... 19. Kasacinio teismo nuosekliai plėtojamoje praktikoje sutarčių aiškinimo... 20. 2008 m. liepos 3 d. sutarties 1 punkte, apibrėžiančiame sutarties objektą,... 21. Tuo tarpu Kreditinės mokėjimo kortelės sutartyje nustatyta, kad jos objektas... 22. Byloje liudytoju apklaustas buvęs UAB „Conama“ direktoriaus pavaduotojas... 23. Taigi nurodytų sutarčių sąlygų analizė, jų sudarymo bei vykdymo... 24. Remdamasis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas daro... 25. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 26. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą palikti...