Byla 2-881/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus Lenkijos įmonės AQUILA Spolka Z. O. O. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 19 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1746-109/2010 pagal ieškovo S. B. pareiškimą atsakovui S. B. firmai „Dzūkijos popierius“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi iškėlė atsakovui S. B. firmai „Dzūkijos popierius“ bankroto bylą (b. l. 5-6). Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 19 d. nutartimi patvirtino atsakovo kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus už bendrą 3 433 623 Lt sumą, įskaitant UAB „Skirnuva“ su 3 246,09 Lt III eilės reikalavimu, UAB „Stateta“ su 51 624,34 Lt III eilės reikalavimu, Lenkijos įmonę AQUILA Spolka Z. O. O. su 1 032 194,91 Lt III eilės reikalavimu, T. S. su 493 237,80 Lt III eilės reikalavimu, AB Šiaulių banko Alytaus filialą su 1 545 673,01 Lt III eilės reikalavimu (b. l. 12-13).

5UAB „Inter partes“ 2010 rugsėjo 24 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu (b. l. 14) pakeisti pradinį atsakovo kreditorių UAB „Skirnuva“ su 3 246,09 Lt III eilės reikalavimu į naująjį kreditorių UAB „Inter partes“ su 3 246,09 Lt III eilės reikalavimu. Taip pat 2010 rugsėjo 24 d. padavė pareiškimą, prašydamas panaikinti AQUILA Spolka Z. O. O. 552 448 Lt patvirtinto reikalavimo dalį, T. S. 493 237,80 Lt patvirtintą reikalavimą, UAB „Stateta“ 44 945,84 Lt patvirtinto reikalavimo dalį. Atsižvelgdamas į tai, kad Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 19 d. nutartis dėl kreditorių sąrašo ir jų finansinių reikalavimų patvirtinimo įsiteisėjusi, o UAB „Inter partes“ ginčija kreditorių reikalavimus, kurie sudaro 32 % balsų, UAB „Inter partes“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti kreditoriams, kurių finansiniai reikalavimai ginčijami, balsuoti ir priimti sprendimus kreditorių susirinkime ta balsų dalimi, kurią jiems suteikia ginčijami reikalavimai.

6Kauno apygardos teismas 2010 m. spalio 22 d. nutartimi (b. l. 73) pakeitė pradinį kreditorių UAB „Skirnuva“ su 3 246,09 Lt reikalavimu naujuoju kreditoriumi UAB „Inter partes“ ir jo 3 246,09 Lt reikalavimą.

7Kita 2010 m. spalio 22 d. nutartimi Kauno apygardos teismas iš dalies patenkino (CPK 334 str. 2 d. 1 p.) UAB „Inter partes“ atskirąjį skundą, panaikino Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 19 d. nutarties dalį dėl AQUILA Spolka Z. O. O. 552 448 Lt patvirtinto reikalavimo, visą T. S. 493 237,80 Lt patvirtintą reikalavimą ir visą UAB „Stateta“ 51 624,34 Lt patvirtintą reikalavimą (b. l. 74-75); šių kreditorių ir jų finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimą išskyrė į atskiras bylas. Panaikinęs ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus teismas prašymo dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paliko nenagrinėtą.

8Kreditorius Lenkijos įmonė AQUILA Spolka Z. O. O. 2010 m. lapkričio 15 d. pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti šaukti atsakovo kreditorių susirinkimus bei priimti juose sprendimus, uždrausti disponuoti atsakovo turtu, kol įsiteisėjusia nutartimi bus išspręstas kreditoriaus likusios 552 448 Lt finansinio reikalavimo dalies tvirtinimo klausimas (b. l. 76-77). Prašymą kreditorius grindė tuo, kad UAB „Inter partes“ (UAB „Skirtuva“ teisių perėmėjas) turi 3 246,09 Lt patvirtintą reikalavimą, kuris sudaro 0,09 % visų teismo patvirtintų reikalavimų. UAB „Inter partes“ ginčijamų reikalavimų suma yra 1 097 310,14 Lt (552 448 Lt + 493 237,80 Lt + 51 624,34 Lt) arba 31,95 % visų teismo patvirtintų reikalavimų. Kreditorius AB Šiaulių banko Alytaus filialas su 1 545 673,01 Lt reikalavimu iš teismo patvirtintų 2 336 312,86 Lt (3 433 623 Lt – 1 097 310,14 Lt) reikalavimų įgijo absoliučią balsų daugumą kreditorių susirinkime ir gali siekti, kad būtų priimti tik jam palankūs sprendimai, pažeidžiantys kitų kreditorių teises. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų sukurtos sąlygos vieniems kreditoriams įgyti nepagrįstą pranašumą kitų kreditorių atžvilgiu.

9Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 16 d. nutartimi pripažino atsakovą S. B. firmą „Dzūkijos popierius“ bankrutavusiu ir paskelbė likviduojamu dėl bankroto (b. l. 93).

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 19 d. nutartimi (b. l. 81-82) pareiškėjo Lenkijos įmonės AQUILA Spolka Z. O. O. Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė, nes pareiškėjo prašomos laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai suvaržytų bankroto procedūrą, todėl neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo instituto paskirties, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 str.) ir nebūtų proporcingos siekiamiems tikslams.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Kreditorius Lenkijos įmonė AQUILA Spolka Z. O. O. atskiruoju skundu (b. l. 84-87) prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad:

141. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė laikinųjų apsaugos priemonių institutą, ekonomiškumo ir proporcingumo principus. Apelianto žiniomis, kreditorius AB Šiaulių banko Alytaus filialas per kreditorių UAB „Skirnuva“ siekia įgyti absoliučią daugumą atsakovo kreditorių susirinkime ir tokiu būdu tenkinti vien savo interesus (pvz., įkeistą nekilnojamąjį turtą parduos ne rinkos kaina). Nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, o vėliau pirmosios instancijos teismui patvirtinus ginčijamą apelianto finansinio reikalavimo dalį, šis būtų priverstas ginčyti kreditorių susirinkimo sprendimus, pažeidžiančius jo interesus, kas užvilkintų bankroto eigą.

152. Kauno apygardos teismas nesilaikė analogiškoje byloje formuojamos teismų praktikos, pagal kurią Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 8 d. nutartimi (civilinė byla Nr. B2-830-264/2010) uždraudė bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimui svarstyti klausimus, balsuoti ir priimti bet kokius sprendimus kreditorių susirinkime, iki bus priimta ir įsiteisės nutartis dėl ginčytino kreditoriaus finansinio reikalavimo patvirtinimo.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje keliamas atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo klausimas.

19Bankroto procesas turi būti vykdomas kiek įmanoma operatyviau, sklandžiau, ekonomiškiau ir tuo pačiu teisingai. Pareiga užtikrinti pusiausvyrą tarp minėtų principų laikymosi tenka bankroto bylą nagrinėjančiam teismui ir bankroto administratoriui. Atsakovas 2010 m. pabaigoje pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto – vadinasi, bankroto procesas įpusėjo, prasideda įmonės likvidavimo procedūra. Likvidavimo procedūros metu administratorius realizuoja atsakovo turtą ir tenkina teismo patvirtintus kreditorių finansinius reikalavimus (ĮBĮ 31 str. 2-3 p.), t. t.. Jas baigus, teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos; vykdant tokį sprendimą įmonė išregistruojama iš juridinių asmenų registro ir nustoja veikusi kaip teisės subjektas (ĮBĮ 32 str. 5 d.), bankroto procesas baigiasi.

20Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 14 d. nutartimi patvirtino T. S. 493 237,80 Lt reikalavimą, UAB „Inter partes“ atsiėmus skundą (b. l. 94-95).

21Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 14 d. nutartimi civilinę bylą dėl UAB „Stateta“ 51 624,34 Lt reikalavimo tvirtinimo atsakovo bankroto byloje nutraukė, UAB „Stateta“ atsisakius finansinio reikalavimo (b. l. 96).

22Civilinės bylos nagrinėjimas dėl Lenkijos įmonės AQUILA Spolka Z. O. O. 552 448 Lt dalies reikalavimo tvirtinimo (bylos Nr. B2-1404-109/2011) 2011 m. balandžio 4 d. atnaujintas iš esmės (informacinės teismų sistemos LITEKO duomenys).

23Taigi šiuo metu atsakovo bankroto byloje ginčijamas vienintelio apelianto 552 448 Lt dalies finansinis reikalavimas.

24Pasak apelianto, nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, o vėliau pirmosios instancijos teismui patvirtinus ginčijamą apelianto finansinio reikalavimo dalį, jis būtų priverstas ginčyti kreditorių susirinkimo sprendimus, pažeidžiančius jo interesus, ir tai užvilkintų bankroto procesą. Teisėjų kolegija nesutinka su šiuo argumentu. Apeliantas, turėdama patvirtintą 479 746,91 Lt reikalavimą, dėl kurio nekilo ginčų, gali dalyvauti ir balsuoti atsakovo kreditorių susirinkimuose, taigi ir ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimus, jeigu mano, kad jie priimti pažeidžiant jo, kaip kreditoriaus, teises ir/ar įstatymo saugomus interesus (ĮBĮ 22 str. 6 d.). Pvz., apeliantas 2011 m. kovo 9 d. apskundė bankrutavusios S. B. firmos „Dzūkijos popierius“ 2011 m. vasario 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimus (b. l. 97). Nepritaikius apelianto prašomų laikinųjų apsaugos priemonių gali strigti (arba ne) tam tikra dalis likvidavimo procedūrų, pritaikius - sustotų apskritai visa likvidavimo procedūra. Draudimas šaukti kreditorių susirinkimus ir priimti juose sprendimus, uždrausti vykdyti kreditorių sprendimus dėl disponavimo turtu padėtų užtikrinti proceso sklandumą, nes, užkirtus kelią priimti/vykdyti sprendimus, nebūtų ko skųsti, bet tai pažeistų bankroto proceso operatyvumą ir ekonomiškumą. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių likvidavimo procedūra būtų nukelta neapibrėžtą terminą, o jo metu bankrutavusi įmonė patirtų įvairių administravimo išlaidų (pvz., reikėtų išlaikyti parduotiną turtą, mokėti atlyginimą administratoriui), kas atitinkamai mažintų kreditorių galimybes patenkinti kuo didesnę savo reikalavimų dalį. Todėl kreditoriaus Lenkijos įmonės AQUILA Spolka Z. O. O. prašymas atmetamas.

25Nurodytos teismų praktikos laikosi Lietuvos apeliacinis teismas (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1034/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1211/2010, 2010 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 1603/2010), kuri yra galutinė instancija bylose dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 151 str. 5 d.).

26Susiklosčius tokiai situacijai, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nenukrypo nuo teismų praktikos, nepažeidė teisės normų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių institutu bankroto bylose, todėl pakeisti ar panaikinti skundžiamą nutartį remiantis atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi iškėlė atsakovui S. B.... 5. UAB „Inter partes“ 2010 rugsėjo 24 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą... 6. Kauno apygardos teismas 2010 m. spalio 22 d. nutartimi (b. l. 73) pakeitė... 7. Kita 2010 m. spalio 22 d. nutartimi Kauno apygardos teismas iš dalies... 8. Kreditorius Lenkijos įmonė AQUILA Spolka Z. O. O. 2010 m. lapkričio 15 d.... 9. Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 16 d. nutartimi pripažino atsakovą... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 19 d. nutartimi (b. l. 81-82)... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Kreditorius Lenkijos įmonė AQUILA Spolka Z. O. O. atskiruoju skundu (b. l.... 14. 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė laikinųjų... 15. 2. Kauno apygardos teismas nesilaikė analogiškoje byloje formuojamos teismų... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje keliamas atsisakymo taikyti... 19. Bankroto procesas turi būti vykdomas kiek įmanoma operatyviau, sklandžiau,... 20. Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 14 d. nutartimi patvirtino T. S. 493... 21. Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 14 d. nutartimi civilinę bylą dėl... 22. Civilinės bylos nagrinėjimas dėl Lenkijos įmonės AQUILA Spolka Z. O. O.... 23. Taigi šiuo metu atsakovo bankroto byloje ginčijamas vienintelio apelianto 552... 24. Pasak apelianto, nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, o... 25. Nurodytos teismų praktikos laikosi Lietuvos apeliacinis teismas (pvz.,... 26. Susiklosčius tokiai situacijai, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 28. Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 19 d. nutartį palikti nepakeistą....