Byla 2-1337-792/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui R. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 696,54 Lt skolos, 2247,73 Lt delspinigių, 166,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 130 str.), atsakovas atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str.).

5Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, nustatyta, kad 2001-10-05 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A84032913.9535, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui teikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis už šias paslaugas atsiskaityti. Atsakovas pagal jam pateiktas apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras už laikotarpį nuo 2002-12-31 iki 2004-10-31 su UAB „Tele2“ neatsiskaitė. 2009-03-31 UAB „Tele2“ ir ieškovė sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ reikalavimo teisė į atsakovą perėjo ieškovei. Ieškovė pareikalavo iš atsakovo įvykdyti šia sutartimi perleistus įsipareigojimus, tačiau atsakovas jų neįvykdė, todėl yra skolingas ieškovei 696,54 Lt.

6Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 ir 2 d.). Iš byloje esančių įrodymų visumos matyti, kad atsakovas netinkamai vykdė prievoles ieškovei, todėl susidarė 696,54 Lt skola, kuri iš atsakovo priteistina ieškovei.

7Ieškovė taip pat patyrė 166,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka (CK 6.249 str. 4 d. 3 p.). Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovei priteistini 166,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

8Ieškovės reikalavimas dėl 2247,73 Lt delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies. Jeigu netesybos aiškiai per didelės, teismas gali netesybas sumažinti (CK 6.73 str. 2 d.). Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti (CK 6.258 str. 3 d.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagrindas pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

9Teismo nuomone, atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, konstatuotina, kad reikalaujama priteisti delspinigių suma yra neprotingai didelė. Teismas, išanalizavęs pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad tokia delspinigių suma susidarė dėl to, kad ieškovė reikalavimo sutarties perleidimo pagrindu įgijusi reikalavimo teisę į atsakovą, atsakovui nevykdant prievolės ieškovei, dėl savo pažeistų teisių gynimo į teismą su ieškiniu operatyviai nesikreipė, nors tam buvo visos prielaidos. Kadangi atsakovas prievolės atsiskaityti nevykdė ilga laiką, t.y. nuo 2002 m. iki 2009 m., jau pradiniam kreditoriui UAB „Tele2“, nebuvo pakankamo pagrindo manyti, kad atsakovas geranoriškai įvykdys savo įsipareigojimus naujajam kreditoriui. Ieškovės pranešimu atsakovui apie reikalavimo perleidimą buvo reikalaujama padengti 125,38 Lt delspinigių (b.l. 16). Ieškinio pateikimo teismui dieną ieškovė atsakovui apskaičiavo jau 2247,73 Lt delspinigių (b.l. 7). Nors atsakovas laikytinas nesąžiningu, kadangi laiku neįvykdė prievolės nei pradiniam, nei vėlesniam kreditoriui, tiek pradinės kreditorės UAB „Tele2“, tiek ieškovės delsimas savo pažeistas teises ginti teismo keliu, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, laikytinas nepagrįstu, dėl ko ir susidarė didelė delspinigių suma. Be to, iš teismui pateikto delspinigių paskaičiavimo akto nustatyta, kad delspinigiai atsakovui apskaičiuoti už laikotarpį nuo 2004-11-29 iki 2013-09-30, tačiau vadovaujantis CK 1.125 str. 5 d. 1 p. ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, kuriuo atsakovas neabejotinai remtųsi, jei byla būtų nagrinėjama žodinio proceso tvarka teismo posėdyje. Nagrinėjamu atveju atsakovo atsiliepimas į ieškinį nėra gautas, tačiau ieškinys atsakovui įteiktas viešo paskelbimo būdu. Be to, šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (CPK 287 str. 1 d.), todėl net ir po sprendimo už akių priėmimo atsakovas nepraranda galimybės prašyti teismo taikyti ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl delspinigių priteisimo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas ieškovės reikalaujamus priteisti 2247,73 Lt delspinigių pripažinti neprotingai didelėmis netesybomis, todėl vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais netesybos mažintinos, ieškovei iš atsakovo priteistini 125,38 Lt delspinigių. Ši suma atitinka pačios ieškovės pranešime atsakovui apie reikalavimo perleidimą reikalautą padengti 125,38 Lt delspinigių sumą (b.l. 16), kurią ieškovė, manytina, teisingai ir sąžiningai apskaičiavo, vadovaudamasi CK 1.125 str. 5 d. 1 p.

10Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. l d.). Todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

11Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovė prašo priteisti 93,00 Lt žyminio mokesčio. Ieškovės ieškinys tenkintinas 32 apimtimi, todėl ieškovei iš atsakovo priteistini 29,76 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str.).

12Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo R. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 696,54 Lt (šešis šimtus devyniasdešimt šešis Lt 54 ct) skolos, 125,38 Lt (vieną šimtą dvidešimt penkis Lt 38 ct) delspinigių, 166,45 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt šešis Lt 45 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-11-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 29,76 Lt (dvidešimt devynis Lt 76 ct) sumokėto žyminio mokesčio ieškovės UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, naudai.

15Išaiškintina, jog atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

17Ieškovė per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai