Byla 2A-1121-115/2012
Dėl padarytos žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Auruškevičius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės I. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. birželio 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės I. R. ieškinį atsakovui UAB „Ekskomisarų biuras“ dėl padarytos žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė I. R. prašė priteisti iš atsakovo UAB „Ekskomisarų biuras“ 484 Lt žalos atlyginimo, 1000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad 2010-12-06 kreipėsi į atsakovą su prašymu dėl paslaugos suteikimo, t.y. nustatyti buvusio sutuoktinio darbo vietą bei gaunamas pajamas, kadangi jis neteikia savo nepilnamečiam sūnui išlaikymo ir tuo metu vyko skyrybų procesas. Atsakovas sutiko atlikti minėtą paslaugą ir pasiūlė sudaryti atitinkamą sutartį ir pareikalavo sumokėti už paslaugą 484 Lt. Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė, nenustatė buvusio sutuoktinio darbovietės. Suteikė informaciją, kuri buvo žinoma ir dėl kurios nebuvo kreiptasi. Atsakovas nevykdydamas savo įsipareigojimų grąžinti ieškovei sumokėtų pinigų padarė neturtinę žalą, t.y. ją pažemino.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-06-08 sprendimu ieškinio netenkino.

7Teismas nustatė, kad ieškovė ir atsakovas 2010-12-08 sudarė žodinę atlygintinų paslaugų teikimo sutartį. Įvertinęs derybose dėl sutarties sudarymo dalyvavusių šalių atstovų, t.y. J. R. ir K. S. paaiškinimus, teismas konstatavo, kad 2010-12-08 Konsultavimo sutartyje Nr. K10-221 nurodytas paslaugų apibūdinimas „konsultacijos verslo, turto saugos ir teisiniais klausimais“ pagal tikruosius šalių ketinimus reiškė duomenų apie fizinį asmenį S. B. surinkimą ir patikrinimą, jo gyvenamosios ir darbo vietos nustatymą.

8Anot teismo, atsakovo veiksmai atliekant konkrečius patikrinimo veiksmus bei renkant informaciją apie S. B., patvirtina, jog ieškovės užsakyta paslauga jai buvo teikiama. Atsakovas UAB „Ekskomisarų biuras“ ieškovei pateikė suteiktų paslaugų ataskaitą, iš kurios matyti, kad atsakovas nustatė daugiau ir tikslesnės informacijos apie asmenį, nei jos buvo suteikusi ieškovė. Iš K. S. parodymų taip pat matyti, kad apie teikiamos paslaugos eigą ieškovės atstovui J. R. nuolat buvo teikiama informacija telefonu, ir atliekami paieškos veiksmai jį tenkino. Todėl teismas atmetė ieškovės argumentus, kad atsakovas realiai jokių paslaugų pagal sutartį nesuteikė.

9Teismas sprendė, kad neturi pagrindo abejoti liudytojo K. S. paaiškinimais, jog pagal susitarimą atlyginimas už paslaugas nepriklausė nuo pasiekto rezultato ir ieškovei bei jos atstovui buvo išaiškinta, kad fizinio asmens S. B. gyvenamoji ir / ar darbo vieta net ir suteikus prašomas paslaugas gali būti nenustatyta. Byloje yra pakankamai duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad paslaugų sutartis buvo nutraukta ieškovės iniciatyva, t.y. po to, kai paslaugų teikėjas atsisakė vykdyti ieškovės atstovo reikalavimą suteikti nesutartas ir neteisėtas paslaugas - suvaržyti fiziniam asmeniui laisvę, t.y. sulaikyti ir pristatyti S. B. į policiją. Toks atsakovo atsisakymas atitinka CK 6.718 str. 3 d. nuostatas, pagal kurias paslaugų teikėjas gali atsisakyti vykdyti kliento nurodymus, jeigu jie prieštarauja įstatymams. Be to, iš liudytojo K. S. parodymų bei pačios ieškovės ieškinyje nurodytų aplinkybių nustatyta, kad paslaugas ieškovė buvo užsakiusi turėdama tikslą surinkti duomenis (įrodymus) apie buvusio sutuoktinio pajamas ir pateikti šiuos duomenis skyrybų byloje, o nesurinkus tokių duomenų iki 2010 m. gruodžio pabaigos tokie duomenys jai tapo nebeaktualūs ir dėl to ji atsisakė tolimesnės jos nurodyto asmens paieškos.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovė I. R. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-06-08 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Paaiškina, kad teismas neteisingai nustatė tikruosius šalių ketinimus dėl duomenų surinkimo apie fizinį asmenį S. B.. Gyvenamosios vietos nustatinėti išvis nereikėjo, kadangi patalpa, kurioje gyvena S. B. yra ieškovės ir pastarojo bendra jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Todėl konsultacijos verslo, turto saugos bei teisės klausimais ir S. B. darbovietės nustatymas, ko prašė ieškovė, yra dvi skirtingos sąvokos bei paslaugos. Teismas neatsižvelgė į faktą, jog atsakovui jokių patikrinimų apie S. B. atlikti nereikėjo, nes visus duomenis apie jį el. paštu suteikė ieškovė.

12Atsakovo raštas negali būti vertinamas kaip ataskaita, kadangi jame nenurodytas adresatas, autorius, nėra parašo ir datos. Atsakovas ieškovei apskritai nesuteikė jokių paslaugų. Sutartis ieškovės iniciatyva negalėjo būti nutraukta, nes ji apskritai nebuvo sudaryta. Ieškovės atstovas neprašė atsakovo atlikti jokių neteisėtų paslaugų. Be to, atsakovas neįvykdė 2011-04-20 teismo nutartyje nurodyto pavedimo, t.y. nepateikė teismui 2010-12-08 konsultacinės sutarties originalo.

13Atsakovas UAB „Ekskomisarų biuras“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti galioti nepakeistą. Teigia, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad šalių susirašinėjimas el. laiškais patvirtina, kad tarp šalių buvo sudaryta žodinė sutartis, ir vėlesnis 2010-12-08 sutarties pasirašymas tik patvirtino, kad iš esmės dėl visko šalys susitarė ir kad paslaugos jau yra suteiktos. Ieškovės pateiktų duomenų patikrinimas buvo būtinas siekiant gauti tikslius duomenis, kurie leistų surasti ieškomą asmenį. Šalys apskritai nesitarė dėl jokios ataskaitos pateikimo. Atsakovas į bylą pateikė šalių pasirašyta sutartį. Ieškovė už suteiktas paslaugas sumokėjo, atstovaujama teisininko turėjo suprasti paslaugų esmę. Šalys nesitarė, kad atsakovas tikrai suras ieškomą asmenį.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

15Pagal CPK 320 str. 1 d. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 str. 2 d. nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.). Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje surinktais įrodymais tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str.). Esminis ginčo aspektas – ieškovės ir atsakovo susitarimo turinys bei sąlygos.

16Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 str. įtvirtintais bendraisiais teisės principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2010; 2010 m. liepos 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-349/2010; kt.). Kasacinio teismo akcentuota ir tai, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010). Iš minėto aišku, kad aiškinant sutarties turinį bei jos sąlygas prioritetas teikiamas subjektyvaus sutarties aiškinimo metodui, kurio tikslas – išsiaiškinti tikruosius sutarties šalių ketinimus.

17Byloje nustatyta, kad tarp ieškovės ir atsakovo susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Tą patvirtina tiek šalių susirašinėjimo el. paštu medžiaga (b. l. 42, 52-58), tiek ieškovės atstovo J. R. paaiškinai bei liudytojo K. S. parodymai (b. l. 44, 68-74), tiek ieškovės I. R. atliktas atsakovo pateiktos sąskaitos apmokėjimas (b. l. 61), tiek byloje pateikti Konsultavimo sutarties Nr. K10-221 egzemplioriai (b. l. 35, 60). Iš esmės ieškovė ir atsakovas sudarė atlygintinų paslaugų sutartį, kuria pagal ieškovės užsakymą buvo įsipareigota atlikti nematerialaus pobūdžio veiksmus, kaip teisingai išaiškino pirmosios instancijos teismas, surinkti bei patikrinti duomenis apie S. B., nustatyti jo faktinės gyvenamosios ir darbo vietas, gaunamas pajamas (CK 6.193, 6.716 str.). Aplinkybė, jog atsakovo ieškovei įsipareigotos suteikti paslaugos Konsultacijų sutartyje Nr. K10-221 įvardintos kaip konsultacijos verslo, turto saugos ir teisiniai klausimais nekeičia susitarimo bei šalių ketinimų esmės.

18Sutarčių vykdymo principai yra įtvirtinti CK 6.200 str. To paties straipsnio 4 d. numatyta, kad tais atvejai, kai pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo. Minėta suponuoja, jog nevisų prievolių įvykdymas gali būti siejamas su konkretaus rezultato pasiekimu, o atskirais atvejais su maksimalių pastangų dėjimu konkrečiam rezultatui pasiekti. Toks teisinis reguliavimas nustatytas, kadangi konkretaus rezultato pasiekimas ne visada priklauso nuo vykdančiojo valios. Aptariamu atveju konstatuotina, jog atsakovas įsipareigojo ne pasiekti konkretų rezultatą, bet dėti maksimalias pastangas jam pasiekti, kadangi informacijos rinkimas apie konkretų asmenį natūraliai yra susijęs su aplinkybėmis, jog konkrečių duomenų gali nepavykti surinkti nepriklausomai nuo rinkėjo pastangų (pvz., asmuo, apie kurį renkama informacija, slapstosi). Kad atsakovas savo įsipareigojimus pagal susitarimą su ieškove vykdė ir informaciją apie S. B. rinko patvirtina į byla pateiktas surinktų duomenų apibendrinimas (b. l. 56), liudytojo K. S. parodymai (b. l. 72-74). Atsakovo surinkta informacija yra platesnė nei iki sutarties vykdymo pradžios buvo pateikta ieškovės (b. l. 52-53). Nors atsakovui iki 2011 m. sausio 3 d., kai ieškovė pateikė pretenziją dėl Konsultavimo sutarties Nr. K10-221 nutraukimo, nepavyko sužinoti tikslios S. B. darbo vietos, nereiškia, jog nebuvo bandoma tokios informacijos surinkti. Iš paties Konsultavimo sutarties Nr. K10-221 dalyko aišku, kad ieškovė, būdama protinga bei teisiškai išprususi, privalėjo racionaliai įvertinti reikiamų duomenų negavimo riziką.

19Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apygardos teismas daro išvadą, kad apylinkės teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, visapusiškai ištyrė ir įvertino bylai reikšmingas aplinkybes, tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, laikėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos tokio pobūdžio bylose, todėl skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Ieškovės apeliacinio skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo skundžiamą teismo sprendimą pakeisti arba panaikinti (CPK 320 str.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

21Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. birželio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė I. R. prašė priteisti iš atsakovo UAB „Ekskomisarų biuras“... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-06-08 sprendimu ieškinio netenkino.... 7. Teismas nustatė, kad ieškovė ir atsakovas 2010-12-08 sudarė žodinę... 8. Anot teismo, atsakovo veiksmai atliekant konkrečius patikrinimo veiksmus bei... 9. Teismas sprendė, kad neturi pagrindo abejoti liudytojo K. S. paaiškinimais,... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovė I. R. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2... 12. Atsakovo raštas negali būti vertinamas kaip ataskaita, kadangi jame... 13. Atsakovas UAB „Ekskomisarų biuras“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 15. Pagal CPK 320 str. 1 d. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 16. Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, kai kyla šalių ginčas dėl... 17. Byloje nustatyta, kad tarp ieškovės ir atsakovo susiklostė prievoliniai... 18. Sutarčių vykdymo principai yra įtvirtinti CK 6.200 str. To paties straipsnio... 19. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apygardos teismas daro išvadą, kad... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325... 21. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. birželio 8 d. sprendimą palikti...