Byla 2-51-291/2016

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant Jolantai Juozapavičiūtei, dalyvaujant ieškovo UAB „Šiaulių melioracija“ atstovui advokatui Andriui Kazakevičiui, atsakovui J. S., jo atstovui advokatui Rolandui Tamašauskui, atsakovei Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovei D. A., tretiesiems asmenims V. R., K. A., B. J., notarei G. Š.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių melioracija“ ieškinį atsakovams J. S., Lietuvos valstybei, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam asmeniui valstybės įmonei Registrų centrui dėl nuosavybės teisių gynimo ir valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia ir pagal atsakovo J. S. priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių melioracija“, tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, valstybės įmonei Registrų centrui, K. A., B. J., V. R., D. R., notarei G. Š. dėl dalies sandorio pripažinimo negaliojančiu, kaip sudaryto suklydus, sandorio pripažinimo galiojančiu,

Nustatė

3Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. lapkričio 25 d. nutartimi nutarė Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 19 d. nutarties dalį, kuria buvo pakeista Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimo dalis pagal atsakovo J. S. priešieškinio reikalavimą dėl sandorio negaliojimo suklydus ir atmestas šis priešieškinio reikalavimas, panaikinti ir šią bylos dalį grąžinti Šiaulių apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

4Kitas Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 19 d. nutarties dalis palikti nepakeistas, t. y. UAB „Šiaulių melioracija“ ieškinio reikalavimai grąžinti pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

5Ieškovė UAB ,,Šiaulių melioracija“ patikslintu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą J. S. per penkias kalendorines dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išardyti aikšteles b5 ir b6, esančias ( - ), juosiančias metalo konstrukcijų tvoras; įpareigoti atsakovą leisti ieškovei naudotis ir disponuoti aikštelėmis b5 ir b6, esančiomis ( - ), nustatyti, kad, atsakovui neįvykdžius teismo sprendimo per penkias kalendorines dienas nuo įsiteisėjimo dienos, ieškovė turi teisę atlikti tuos veiksmus atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas; pripažinti negaliojančia 2012 m. vasario 27 d. sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN nuo jos sudarymo momento.

6Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu patikslintą ieškinį palaikė ir nurodė, kad nuo 2012 metų pradžios atsakovas J. S. nebūdamas aikštelių (šiuo atveju jos suformuotos ir VĮ Registrų centre įregistruotos kai savarankiški nekilnojamieji daiktai) savininku arba bent jau teisėtu valdytoju nuomos ar panaudos pagrindais, metalinių konstrukcijų tvora aptvėrė ieškovui nuosavybės teise priklausančius inžinierinius statinius - kiemo aikšteles Nr. b5 ir Nr. b6, esančias ( - ). Atsakovas aikšteles naudoja savo poreikiams tenkinti, o ieškovo į aptvertą teritoriją neįleidžia, tvirtindamas, kad yra šių aikštelių savininkas. Ieškovui taip pat iš Nacionalinės žemės tarnybos atstovės teiktų paaiškinimų ir raštų ieškovui tapo žinoma, jog 2012-02-27 sutartimi tarnyba išnuomojo atsakovui valstybinę žemę, esančią po ieškovui nuosavybės teise priklausančiomis aikštelėmis. Nurodo, jog ginčijamasis sandoris sudarytas pažeidžiant 1999-03-09 Vyriausybės nutarimu Nr. 260 patvirtintų „Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių“ 28 p., 2.4 p., 34 -37 p. punktų reikalavimus, ir dėl to turi būti pripažįstamas negaliojančiu CK 1.81 str. pagrindu, kaip prieštaraujantis viešajai tvarkai.

7Nurodė, kad atsakovas pateikė byloje 2014-08-13 patikslintą priešieškinį, kuriuo prašė teismo pripažinti 2011-12-07 pirkimo-pardavimo sutarties, notarinio registro Nr.4642, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2 punktų dalį, kurioje nurodyta, kad stoginės sandėlio (Unikalius Nr.( - )) kaina yra 60'000 litų, negaliojančia; pripažinti UAB „Šiaulių melioracija“ ir J. S. įstatymų reikalaujamos formos nesilaikant sudarytą sandorį negaliojančiu, t.y. pripažinti, kad 2011-05-04 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.l 1/05-2 UAB „Šiaulių melioracija“ pardavė, o J. S. nusipirko už bendrą 66'000 litų kainą stoginę-sandėlį (unikalus Nr.( - )) ir kiemo aikšteles, pažymėtas b5 (plotas 1764,60 kv.m.), b6 (plotas 105,40 kv.m.) ir aikštelės b7 (plotas 2009 kv.m.) 1648/2009 dalį, kurių dalis aikštelių b3, b4, b5, b6, b7, b8, b10, bll, kurių unikalus Nr.( - ), bendrame plote yra 3879/10671; 2011-12-07 UAB „Šiaulių melioracija“, atstovaujamos direktoriaus K. A., ir J. S. žodiniu susitarimu 2011-05-24 pirkimo-pardavimo sutartis Nr.l 1/05-2 buvo pakeista, nustatant, kad stoginės-sandėlio (Unikalus Nr.( - )), ir betoninių aikštelių ?5, b6 bei 1648/2009 aikštelės b7 dalies (Unikalus Nr.( - )) bendra kaina yra 60'000 litų; J. S. sandorį visiškai įvykdė - sumokėjo UAB „Šiaulių melioracija“ 60'000 litų; Pripažinti, kad kiemo aikštelės, pažymėtos b5 (plotas 1764,60 kv.m.), b6 (plotas 105,40 kv.m.) ir aikštelės b7 (plotas 2009 kv.m.) 1648/2009 dalis, kurių unikalus Nr.( - ), yra stoginės sandėlio (Unikalus Nr.( - )) priklausinys. Ieškovui kyla abejonių, kaip protingas ir apdairus žmogus notarinės formos pirkimo-pardavimo sutartimi gali pirkti tai ko jam aplamai nereikia, ir tuo pačiu nepirkti jam reikalingo daikto - aikštelių, nes notarinėje sutartyje įrašyta, kad perkama tik stoginė. Ieškovo nuomone, pagal visus kasos pajamų orderius atsakovas mokėjo ieškovui tik už stoginę. Ieškovas laikosi principinės pozicijos, jog Sutartis šioje byloje turi būti laikoma ne tik ginčo dalyku, bet ir įrodymu, kad Sutartyje nurodytą pinigų sumą atsakovas mokėjo tik už stoginę, ir pirko tik stoginę.

8Šioje byloje viena iš atsakovo užimtų pozicijų yra, neva pirkdamas stoginę jis manė aikšteles esant jos priklausiniais, todėl lyg ir buvo suklaidintas dėl Sutarties dalyko. Tačiau tokia pozicija prieštarauja byloje surinktai medžiagai ir netgi negali būti laikoma pakankamu motyvu, kad pripažinti suklydimą esminiu. Kaip jau konstatavo teismai, Aikštelės buvo baigtos statyti ir eksploatuojamos nuo 1975, o stoginė niekada nebuvo iki galo pastatyta. Be to, aikštelės b5 ir b6 yra visai kitoje kelio pusėje nei aikštelė b7, su ant jos esančia stogine. Todėl būdamas protingu ir atsakingu žmogumi atsakovas jokiu būdu negalėjo įsivaizduoti, jog keli šimtai kvadratinių metrų aikštelių abipus kelio yra nebaigtos statyti ir netgi tam tikru momentu nelegalia statyba buvusios stoginės priklausinys. Preliminarioje 2011-05-24 sutartyje apie aikšteles kalbama, todėl mano, jog 2011-05-24 K. A. su atsakovu aikštelių nelaikė stoginės priklausiniu. Vėliau, priimant valdybos spendimą dėl įgaliojimų K. A. pasirašyti su J. S. Sutartį suteikimo, Aikštelės į nutarimą nebebuvo įrašytos, o bendra parduodamo turto kaina sumažėjo. Labiausiai tikėtina atrodo situacija, kai 2011-05-24 preliminariojoje sutartyje buvo tariamasi dėl Aikštelių ir stoginės pardavimo už 66'000 litų, o Sutartimi parduodama tik stoginė už 60'000 litų, aikšteles paliekant Ieškovo nuosavybe. Kas dar kartą patvirtina, jog Atsakovas labai puikiai žinojo apie Aikštelių priklausomybę Ieškovui, apie tai, kad jos nėra joks priklausinys. Tačiau siekdamas įsigyti tik stoginę, ir tikėdamasis naudotis Aikštelėmis mokant tik valstybinės žemės nuomos kainą, bet jų nenusipirkus, sąmoningai atsisakė jas pirkti už papildomus 6'000 litų, apie jas neužsiminė notarui, sudarant sutartį.

9Vienintelė CK 1.90 str. 1 d. nuostatų taikymo pritaikymo pasekmė yra CK 1.80 str. 2 d. nurodyta restitucija. Šiuo atveju restitucijos taikymo taisyklė numato, jog pripažinus sandorį negaliojančiu, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visą, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, - atlyginti to vertę pinigais. Iš ko seka, jog teismui pripažinus negaliojančia Sutartį pagal CK 1.90 str., Ieškovas turėtų grąžinti Atsakovui 60;000 litų, o Atsakovas grąžinti Ieškovui stoginę. Tačiau tokio proceso praktiškai jau nebegalima padaryti, nes stoginė yra išardyta, t.y. mūrinė siena išardyta, sargų namelis nukeltas ir kažkur padėtas, o stoginės metalas surūdijęs ir nebetinkamas naudoti pagal paskirtį. Iš ko seka, jog ginčo šalims Sutartyje sutarus (3.1.?.), jog stoginės kaina buvo 60'000 litų, o stoginei neišlikus dėl Atsakovo kaltės, restitucija šioje byloje nebegali būti taikoma.

10Nesutinka su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus pozicija, neva valstybinės žemės nuomos sutartis buvo sudaryta remiantis A. S. IĮ 2011-03-15 parengtu planu, kuriame tariamai „buvo pažymėta sandoriu perleistam stoginei-sandėliui (unikalus Nr.( - )) eksploatuoti reikalinga žemės sklypo dalis pagal Nuomos taisyklių 8 punkto reikalavimus". Ir neva nebuvo žinoma, jog ant Atsakovui išnuomotos valstybinės žemės sklypo dalies yra ieškovui nuosavybės teise priklausantys nekilnojamieji daiktai. Skyriui būtų pateiktas žemės sklypo planas su ant jo pažymėtais statiniais ir įrenginiais bei nuosavybės teises į juos patvirtinantys Registrų centro duomenų banko išrašai. Po to skyrius turėjo sutikrina jam pateiktos informacijos patikimumą su Nekilnojamojo turto registro duomenimis. Iš ko seka, jog Skyrius turėjo galimybes ir pareigą patikrinti Atsakovo pateikto plano duomenų atitikimą realybei, tačiau to neatliko kokybiškai, ko pasėkoje sudarė neteisėtą valstybinės žemės numos sutartį. Ginčijamoji žemės nuomos sutartis vis tiek negali būti laikoma teisėta, nes Atsakovui išnuomota žemė yra po ieškovui nuosavybės teise priklausančiais statiniais, todėl, bet kokiu atveju, ginčijamoji sutartis yra neteisėta ir turi būti naikinama.

11Atsakovas J. S. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas bei pateikė teismui priešieškinį dėl dalies sandorio pripažinimo negaliojančiu, sandorio pripažinimo galiojančiu, kurį palaiko. Nurodo, kad sandoriai sudaryti iš esmės suklydus. Prašo pripažinti 2011-12-07 pirkimo-pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. 4626, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2. punktų dalį, kurioje nurodyta, kad stoginės sandėlio (unikalus Nr. ( - )) kaina yra 60000,00 Lt negaliojančia; pripažinti ieškovo ir atsakovo įstatymų reikalaujamos formos nesilaikant sudarytą sandorį galiojančiu, t. y. pripažinti, kad 2011-05-24 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 11/05-2 ieškovas pardavė, o atsakovas nupirko už bendrą 66000,00 Lt kainą stoginę-sandėlį (unikalus Nr. ( - )) ir kiemo aikšteles, pažymėtas b5 (plotas 1764,60 kv. m.), b6 (plotas 105.40 kv. m.), ir aikštelės b7 (plotas 2009 kv. m.) 1648/2009 dalį, kurių dalis aikštelių b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10, b11, unikalus Nr. ( - ), bendrame plote yra 3879/10671; 2011-12-07 ieškovo ir atsakovo žodiniu susitarimu 2011-05-24 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 11/05-2 buvo pakeista, nustatant kad stoginės - sandėlio (unikalus Nr. ( - )) ir betoninių aikštelių b5, b6 bei1648/2009 aikštelės b7 dalies (unikalus Nr. ( - )) bendra kaina yra 60000,00 Lt, atsakovas sandorį visiškai įvykdė - sumokėjo ieškovui 60000,00 Lt, kurį prašo tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

12Nurodo, kas su UAB „Šiaulių melioracija“ tarėsi dėl aikštelių ir stoginės pirkimo, 2011-05-24 sudarė preliminarią sutartį, kurioje detaliai viskas buvo ir nurodyta. Valstybines žemes nuomos sutartis, sudaryta pagal žemės sklypo paskirstymo planą, kurį parengė A. S. įmonė, sutartyje nurodyta, kad žemės sklypo dalis, kurioje ieškovas teigia esant jam priklausančias aikšteles, atitenka naudotis atsakovui nuomos sutarties pagrindu. Ieškovo užsakymu Minėtą žemės sklypo paskirstymo planą yra pasirašęs ir ieškovas. Pagal 2011-05-24 pardavimo sutartį Nr. 11/05-2, kurios dalykas parduoti kiemo aikšteles pagal žemės sklypo paskirstymo planą, taip pat esamą pastatą su rekonstrukcijos projektu. Atsakovas sutartį visiškai įvykdė. Dalį kainos sumokėjo sudarius 2011-05-24 sutartį, likusią dalį jau po notarines sutarties sudarymo. Šioje sutartyje viskas detaliai buvo išvardinta, ką perka. Valstybės žemes sutarties nuomos sutartis buvo sudaryta po to, kai ieškovas atsisakė tokio pat ploto dalies, kuri pagal 2011-05-24 sutartį atiteko atsakovui. Pirkimo pardavimo sutarties 2.3 punkte yra nurodyta, kad ieškovas valstybinės žemės sklypo nuomos sutartimi yra išsinuomojęs 1,7057 ha žemės sklypą ir atsakovas įgyja teisę naudotis atitinkama žemės sklypo dalimi tokiomis pat sąlygomis kaip ieškovas. Pirkimo pardavimo sutartyje ieškovas nenurodė, kad atsakovui išnuomojamame valstybinės žemės sklype yra jam priklausančios aikštelės. Atsakovas nurodo, jog įgydamas sandėlį stoginę atsakovas vertino, kad danga aplink ir po įgyta stogine sandėliu yra jo priklausiniai, nors jam buvo reikalinga ir stogine, bet gaterį planavo laikyti aikštelėje, vertindamas situacija suklydo, nes pagal viską negalėjo tikėtis, kad yra kitaip. Vos tik nusipirkęs aikšteles ir stoginę, apsitvėrė tvora, nes taip buvo saugiau ir kad pašaliniai nevaikščiotų po teritoriją ir neįvyktų nelaimingi atsitikimai. Atsakovui buvo išduotas notaro 2011-12-09 liudijimas su Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, kuriame nenurodyta, kad atsakovui priklausantis stoginė - sandėlys yra ant kitam asmeniui priklausančio daikto, išskyrus valstybei priklausantį žemės sklypą. Atsakovas vertina, kad ieškovas neturi nuosavybės teisės į jo nurodytas aikšteles, nes jis aikšteles ir stoginę yra nusipirkęs ir už visa tai sumokėjęs 60000 litų. Pradinė kaina buvo 66000 litų, bet, kadangi aikštelėse buvo pilna visokiu atliekų ir šiukšlių, pardavėjas jų pašalinti nenorėjo, nuleido kainą. Mano, kad įrašai nekilnojamojo turto registre neatitinka ieškovo pasirašytų dokumentų, susijusių su stoginės sandėlio ir teisių nuomotis minėtam statiniui naudoti būtiną žemės sklypą perleidimu. Ieškovas neturi teisės valdyti ir naudotis valstybinės žemės sklypo konkrečia dalimi, ieškovas neturi teisės naudotis ir jo nurodytomis kiemo aikštelėmis, nes jis pirko visą kompleksą-pastatą ir aikšteles ir už visa tai sumokėjo pardavėjo prašomą kainą.

13Atsakovo atstovas sutinka su atsakovo išdėstyta pozicija, prašo ieškinį atmesti, priešieškinė tenkinti ir papildomai nurodo, kad nėra pagrindo pripažinti negaliojančia 2012-02-27 J. S. ir Nacionalinės žemės tarnybos sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį Nr.31SŽN, nes nuomos sutartis sudaryta teisėtai. Pagrindas Atsakovui sudaryti ginčijamą nuomos sutartį buvo paties Ieškovo veiksmai. Ieškovo ir Atsakovo sudarytoje 2011-12-07 pirkimo-pardavimo sutartyje, notarinio registro Nr. 4626, 2.3 punkte nurodyta, kad Ieškovas valstybinės žemės sklypo nuomos sutartimi yra išsinuomojęs 1,7057 ha žemės sklypą ir Atsakovas įgyja teisę naudotis atitinkama žemės sklypo dalimi tokiomis pat sąlygomis kaip Atsakovas. Sudarant 2011-12-07 pirkimo- pardavimo sutartį jau buvo parengtas ir Ieškovo ir Atsakovo pasirašytas, Ieškovo užsakymu parengtas 2011-03-15 A. S. IĮ žemės sklypo paskirstymo planas. Ginčijant Atsakovo teisę naudotis plane pažymėta valstybinės žemės sklypo dalimi, iš esmės atsakovo teisė naudotis sandėliu - stogine būtų atimta, kadangi statiniu neįmanoma naudotis nepasinaudojant po statiniu ir greta statiniu esančia žemės sklypo dalimis. t.y. reikalaudamas pripažinti negaliojančia nuomos sutartį Ieškovas bando paneigti minėtą pirkimo pardavimo sutarties sąlygą. Taip pat 2011-12-07 pirkimo pardavimo sutartis buvo sudaryta prieš tai šalims raštu susitarus dėl stoginei-sandėliui (unikalus Nr. ( - )) eksploatuoti reikalingos žemės sklypo dalies, pasirašant minėtą A. S. įmonės 2011-03-15 parengtą žemės sklypo, Išradėjų 13, Šiaulių mieste, paskirstymo planą. Tai buvo ne tik sutarties šalių valia, bet ir teisės norminiuose aktuose įtvirtintas reikalavimas.

14Ieškovo pasirašymas žemės sklypo paskirstymo plane yra sandoris, kadangi su tuo teisės aktų yra siejamas civilinių teisių ir pareigų pasikeitimas. Ieškovas pasirašant žemės sklypo paskirstymo plane įforminto sandorio neginčija.

15Ginčijamos nuomos sutarties sudarymo pagrindas taip pat buvo Ieškovo 2012-12-12 prašymas Nacionalinei žemės tarnybai dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo , kurį Ieškovas pateikė dėl to, kad buvo sudaryta 2011-12-07 pirkimo - pardavimo sutartis, notarinio registro Nr. 4626. Taip pat ginčijamos nuomos sutarties sudarymo pagrindas buvo Ieškovo ir Nacionalinės žemės tarnybos susitarimas dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo, 2012-02-22 Nacionalinės žemės tarnybos įsakymas Nr. 31VĮ-424, kuriuo nuspręsta išnuomoti Ieškovui 0,8153 ha žemės sklypo dalį bendrai naudojamame valstybinės žemės sklype, t.y. 2012-02-22 Nacionalinės žemės tarnybos įsakymu Ieškovo nuomojamos valstybinės žemės sklypo dalis buvo sumažinta. Ieškovas savo prašymų pakeisti valstybinės žemės nuomos sutartį, Nacionalinės žemės tarnybos įsakymų sumažinti Ieškovo nuomojamą valstybinės žemės plotą Ieškovo ir Nacionalinės žemės tarnybos susitarimo dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo neginčija. Taip pat Ieškovui yra privalomi ir galioja administraciniai aktai- Nacionalinės žemės tarnybos įsakymai dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių pakeitimo, kurių Ieškovas neapskundė ir neginčija, šių administracinių aktų apskundimo vieno mėnesio terminas yra suėjęs. Atitinkamai yra nepagrįstas ir Ieškovo reikalavimas išardyti aikšteles b5, ir b6 juosiančias metalinių konstrukcijų tvoras. Atsakovas J. S. teisėtai, su Ieškovo pritarimu sudarė 2012-02-27 valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį ir teisėtai naudojosi žemės sklypo dalimi. Sutinkamai su CK 4.40 str. 2 d. žemės sklypo savininkas į virš jo sklypo esančią oro erdvę turi tokias teises, kiek jos neprieštarauja įstatymams ir kiek būtina naudoti žemės sklypą pagal paskirtį. Nuomos sutarties pagrindu Atsakovui buvo perduota naudojimosi žemės sklypu teisė, todėl Atsakovas turėjo teisę įrengti ten tvoras.

162011-12-07 pirkimo- pardavimo sutartimi, kurioje nurodyta, kad Ieškovas iš Atsakovo už 60000 litų įgijo stoginę sandėlį unikalus (Nr. ( - )), tikis dalies buvo įformintas Ieškovo ir Atsakovo J. S. susitarimas. Faktiškai 2011-05-24 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 11/05-2 šalys susitarė, kad UAB Šiaulių melioracija“ pardavė, o J. S. nupirko už bendrą 66000 litų kainą stoginę-sandėlį (unikalus Nr. ( - )), ir kiemo aikšteles, pažymėtas b5 (plotas 1764,60 kv.m.) , b6 (plotas 105,40 kv.m.), ir aikštelės b7 (plotas 2009 kv.m.) 1648/2009 dalį, kurių dalis aikštelių b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10, b11, kurių unikalus Nr. ( - ), bendrame plote yra 3879/10671. 2011-12-07 UAB „Šiaulių melioracija“, atstovaujamos direktoriaus K. A., ir J. S. žodiniu susitarimu 2011 05 24 pirkimo- pardavimo sutartis Nr. 11/05-2 buvo pakeista, nustatant, kad stoginės - sandėlio (unikalus Nr. ( - )), ir betoninių aikštelių b5, b6 bei 1648/2009 aikštelės b7 dalies (unikalus Nr. ( - )) bendra kaina yra 60000 litų.

17Atsakovui J. S. 2011-12-09 notarė G. Š. išdavė liudijimą apie daiktinių teisių įregistravimo faktą prie kurio kaip priedą pridėjo 2011 12 09 Nekilnojamojo turto registro išrašą Nr. 44/51955. Iš minėto nekilnojamojo turto registro įrašo matyti, kad žemės sklype, kuriame yra stoginė -sandėlis (unikalus Nr. ( - )), kitų statinių nėra. 2011 12 07 pirkimo- pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. 4626, sąlygose taip pat nėra duomenų, kad stoginė- sandėlis stovėtų ant kitų statinių. Pirkimo pardavimo sutarties 5.1.6 punkte nurodyta, kad nėra jokių paslėptų trūkumų, dėl kurių daikto nebūtų galima naudoti paskirtį. Pirkimo pardavimo sutarties 5.1.4 punkte nurodyta, kad parduodamam daiktui nėra taikomi jokie apribojimai, Ieškovas turi visas būtinas teises , leidžiančias disponuoti daiktu, juo naudotis, eksploatuoti ir šios teisės po daikto perleidimo pereis pirkėjui. Statiniai, esantys viename žemės sklype, buvo įregistruoti skirtinguose registro įrašuose.

18Šie duomenys suklaidino atsakovą J. S. pasirašant 2011-12-07 pirkimo- pardavimo sutartimi, notarinio registro Nr. 4626, kurioje nurodyta, kad Ieškovas iš Atsakovo už 60000 litų įgijo stoginę sandėlį unikalus (Nr. ( - )), kadangi Atsakovas buvo įsitikinęs, kad minėta pirkimo pardavimo sutartimi įgyją nuosavybės teisę ir į 2011-03-15 A. S. ? parengtu žemės sklypo paskirstymo planu pažymėtame žemės plote esančius priklausinius- kiemo aikšteles b5, b6, dalį b7, be to, J. S. vertindamas ar šios kiemo aikštelės yra stoginės sandėlio priklausiniai galėjo suklysti, kadangi 3,2944 ha ploto valstybinės žemės sklype unikalus Nr. ( - ), kuriame yra kiemo aikštelės yra du gamybiniai cechai, administracinis pastatas, gamybinis pastatas su administracinėmis patalpomis, du sandėliai, buitinis pastatas, dirbtuvės, cisternos, pastatas-stoginė, kiemo danga. Kiemo aikštelės yra aplink minėtus statinius ir su jais ribojasi, todėl kiemo aikštelių paskirtis yra pagalbinė, skirta aptarnauti šalia jų esančius pastatus ir statinius. Teisės aktais nėra nustatyta konkrečių kriterijų, kokio ploto žemės sklypas reikalingas konkrečiam statiniui eksploatuoti. Dėl to turi būti atsižvelgiama į sutarties šalių susitarimą.

19Pirkimo pardavimo sutartis buvo sudaryta prieš tai šalims raštu susitarus dėl stoginei-sandėliui eksploatuoti reikalingos žemės sklypo dalies, pasirašant Ieškovo užsakymu A. S. įmonės 2011 m. kovo 15 d. parengtą žemės sklypo, Išradėjų 13, Šiaulių mieste, paskirstymo planą. Ieškovo pasirašymas žemės sklypo paskirstymo plane yra sandoris, kadangi su tuo teisės aktų yra siejamas civilinių teisių ir pareigų pasikeitimas. Ieškovas pasirašant žemės sklypo paskirstymo plane įforminto sandorio neginčija.

20Ieškovas šalių sudarytą 2011 05 24 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 11/05-2 pripažįstą jos neginčija, tik vertina, kad minėta sutartis buvo pakeista sudarant 2011-12-07 pirkimo-pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. 4626.

21Tai, kad šalys susitarė ir pilnai įvykdė susitarimą dėl kiemo aikštelių pirkimo pardavimo patvirtina ir kitos aplinkybės: kiemo aikštelių ir stoginės sandėlio Nekilnojamojo turto registre nustatytos vertės santykis atitinkamai 40579 litų ir 1290 litų; analogiška tvarka Ieškovas įformino kiemo aikštelių perleidimą ir kitiems pirkėjams, kurie iš Ieškovo įsigijo pastatus- V. R., UAB „Garida“ ir kt.

22Atsižvelgiant į tai, kad Ieškovas daugkartiniais ir nuosekliais veiksmais siekė sudaryti kiemo aikštelių pirkimo pardavimo sutartį ir faktiškai šalys šią sutartį pilnai įvykdė, šis sandoris pripažintinas galiojančiu, nustatant, kad 2011 05 24 pirkimo- pardavimo sutartimi Nr. 11/05-2 UAB Šiaulių melioracija“ pardavė, o J. S. nupirko už bendrą 66000 litų kainą stoginę - sandėlį ir kiemo aikšteles, pažymėtas b5, b6 ir aikštelės b7 1648/2009 dalį, 2011-05-24 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 11/05-2 buvo pakeista, sumažinta kaina iki 60000 litų; J. S. sandorį visiškai įvykdė - sumokėjo UAB „Šiaulių melioracija“ 60000 litų.

23Notarinė sutartis yra galiojanti, tačiau joje neteisingai nurodyta kaina, nes stoginės kaina turėjo būti apie 5000-10000 litų, o aikštelių su ten esančiomis komunikacijomis, tvora – apie 50000 litų. Mano, kad turi būti atstatyta tarp šalių įvykusi susitarimo esmė – buvo tartasi parduoti ir pirkti ir aikšteles, ir stoginę, būtent už tai buvo sumokėta 60000 litų kaina, t.y. atsakovas visiškai įvykdė preliminarią 2011-05-24 sutartį.

24Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad ieškovo argumentai nepatvirtina, kad Nuomos sutartis Nr. 31SŽN-U2 turi pripažįstama negaliojančia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 1.81 straipsnio pagrindu kaip prieštaraujanti viešajai tvarkai. Sudarant nuomos sutartį Nr. 31SŽN-112, pagal kurią J. S. buvo išnuomota 0,4126 ha ploto žemės sklypo dalis bendrai naudojamame 3,2944 ha ploto valstybinės žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), esančiame ( - ) buvo vadovaujamasi Nuomos taisyklių nuostatomis: Žemės sklypo dalis buvo išnuomota kaip ir numatyta Nuomos taisyklių 33 punkte, pagal supaprastinto detaliojo plano pagrindu parengtą A. S. įmonės 2002 m. rugsėjo mėn. parengtą Žemės sklypo planą ir pagal Ieškovo užsakymu A. S. įmonės 2011 m. kovo 15 d. parengtą žemės sklypo, Išradėjų 13, Šiaulių mieste, paskirstymo planą, kuriame buvo pažymėta sandoriu perleistam stoginei-sandėliui (unikalus Nr. ( - )) eksploatuoti reikalinga žemės sklypo dalis pagal Nuomos taisyklių 8 punkto reikalavimus, Paskirstymo plane pažymėta indeksu Nr. 5, nustatytas bendro naudojimo plotas (361 kv. m). Paskirstymo planas buvo pasirašytas žemės sklypo naudotojų, o taip pat ir Ieškovo. Paskirstymo planas, kuriame buvo išskirta stoginei-sandėliui eksploatuoti reikalinga žemės sklypo dalis pažymėta indeksu Nr. 5 ir nustatytas plotas - 4126 kv. m, ir tai, jog J. S. buvo pasirašęs Paskirstymo plane 2011-03-24, kai dar neturėjo žemės sklype jokių pastatų ir nebuvo 0,4126 ha ploto žemės sklypo dalies nuomininkas, taip pat įrodo, kad UAB „Šiaulių melioracija" jau rengdama Paskirstymo planą buvo numačiusi jame stoginei-sandėliui (unikalus Nr. ( - )) kartu su kiemo danga eksploatuoti reikalingą plotą. Be to, AB „Šiaulių melioracija“ 2011-06-06, 2011-10-05, 2011-12-12 ir 2012-02-17 prašymais, adresuotais Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių žemėtvarkos skyriui, atsisakė jos nuomojamų valstybinės žemės sklypo dalių po kiekvieno sudaryto nekilnojamojo daikto pardavimo sandorio.

25UAB „Šiaulių melioracija“ 2011 m. gruodžio 11 d. prašymą Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių žemėtvarkos skyriui dėl žemės nuomos sutarties atsisakymo ir Paskirstymo planą pateikė tik įvykus stoginės- sandėlio perleidimo sandoriui, ji prašė sumažinti išnuomotą valstybinės žemės plotą iki 0,8153 ha (1,1229 ha-0,4126 ha=0,8153 ha). Tą pačią dieną į Šiaulių žemėtvarkos skyrių kreipėsi J. S. ir prašė jam išnuomoti žemės sklypo dalį - 0,4126 ha. J. S. paprašė išnuomoti lygiai tą pačią valstybinės žemės sklypo dalį, kurios nuomos atsisakė UAB „Šiaulių melioracija“. Paskirstymo plane UAB „Šiaulių melioracija" atsisakomas nuomojamos valstybinės žemės plotas buvo pažymėtas indeksu Nr. 5, šis plotas susidėjo iš dviejų individualiai naudojamų žemės dalių, kurių plotas buvo 3765 kv. m. (1895 kv. m. + 1870 kv. m.) ir bendro naudojimo kiemų, pažymėtų indeksais ?, ?? dalies (361 kv. m).

262012-02-17 Šiaulių žemėtvarkos skyriuje buvo gautas naujas UAB „Šiaulių melioracija“ direktoriaus prašymas, kuriuo jis prašė nutraukti 2011-10-28 pakeitimo sutartį ir sudaryti naują nuomos sutartį 0,8153 ha ploto žemės sklypo daliai. Šio prašymo pagrindu Šiaulių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2012-02-22 įsakymu Nr. 31 VĮ-(14.31.2.)- 408 „Dėl 2003 m. rugsėjo 15 d. valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo, ( - )" buvo nutraukta 2003 m. rugsėjo 15 d. sutartis Nr. N29/03-0210. Parengtą naujos valstybinės žemės nuomos sutarties projektą (pridedama) pasirašė K. A. 2012 m. vasario 22 d. ir nurodė, kad su valstybinės žemės nuomos sutarties sąlygomis sutinka. Todėl buvo priimtas Šiaulių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2012-02-22 įsakymas Nr. 31VĮ-(14.31.2.)- 424, kuriuo buvo patvirtintas valstybinės žemės nuomos sutarties projektas dėl 0,8153 ha ploto dalies bendrai naudojamo 3,2944 ha ploto Žemės sklypo nuomos ir 2012-02-27 pasirašyta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 31SŽN-111. Patenkinus UAB „Šiaulių melioracija“ prašymą ir jai išnuomojus 0,8153 ha ploto valstybinės žemės sklypo dalį, lygiai ta pati žemės sklypo dalis, kurios ji atsisakė - (0,4126 ha) buvo išnuomota 2012-02-27 sutartimi Nr. 31SZN-112 J. S.. Ieškovui Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių Žemėtvarkos skyrius 2012-02-28 raštu Nr. 31SS-(14.31.7.)-161 perdavė dokumentus dėl Žemės sklypo dalių nuomos, kuriuos UAB „Šiaulių melioracija“ teikė VĮ Registrų centrui ir išviešino. UAB „Šiaulių melioracija“ ir jai atstovavęs direktorius nei raštu, nei žodžiu nenurodė ir nepateikė jokių duomenų, kad 0,4126 ha ploto žemės sklypo dalyje, kurios nuomos atsisako po sudaryto stoginės-sandėlio perleidimo sandorio, yra likę kokie nors nuosavybės teise priklausantys savarankiškai funkcionuojantys nekilnojamieji daiktai, todėl Nacionalinei žemės tarnybai ši aplinkybė nebuvo žinoma. Žemė buvo išnuomota UAB „Šiaulių melioracija“, atsižvelgiant į jos 2011-10-05 prašymą ir prie šio prašymo pateiktą Paskirstymo planą.

27Valstybės institucija negali atsakyti už tą situaciją, kurią sukūrė pati UAB „Šiaulių melioracija“ pateikusi prašymus sumažinti jai išnuomotą valstybinės žemės sklypo dalį pagal jos pačios užsakymu parengtą Paskirstymo planą ir neatskleidusi informacijos atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai apie savo turto (kiemo aikštelių) buvimą.

28Trečiojo asmens VĮ Registrų centro atstovas į teismo posėdį neatvyko, pranešta tinkamai. Pateikė informaciją, kurioje nurodyta, kad Nekilnojamojo turto registre Kiti inžineriniai statiniai - kiemo aikštelės b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10, b11- 10670,84 kv. m., unikalus Nr. ( - ), registro įrašo Nr.40/148549, adresu ( - ), Šiauliai, (toliau Turtas) nuosavybės teise įregistruoti UAB „Šiaulių melioracijai“. Įregistravimo pagrindas: 1995-07-14 Savivaldybės valdybos sprendimas Nr. 144, 2003-04-23 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. 173. Įrašas galioja: Nuo 2003-05-07. Prašymą Nr. 231684 įregistruoti Turtą 2003-04-23 pateikė akcinė bendrovė „Šiaulių melioracija“ , prašymą pasirašė G. S. M.. Įregistravus Turtą, akcinei bendrovei „Šiaulių melioracija“ 2003-05-09 išduotas pažymėjimas „Apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre“.

29Nuosavybės teisės į nebaigtą statyti stoginę - sandėlį, unikalus Nr. ( - ), registre (registro įrašas Nr. 44/51955) įregistruota 2011-12-08. Kadangi registruojant Turtą žemės sklypas dar nebuvo suformuotas ir įregistruotas, tai, vadovaujantis Nuostatų 63.3. punktu, buvo suformuotas statinių registras (registro įrašo Nr. 40/148549). Nekilnojamojo turto registrai gali būti apjungiami savininkams pateikus prašymą. Nekilnojamojo turto registre Turtas yra įregistruotas kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

30Trečiasis asmuo notarė G. Š. teismo posėdžio metu nurodė, kad ji sudarė ginčijamą 2011-12-07 pirkimo – pardavimo sutartį, kurią sudarant jokių abejonių nekilo. Sutartis buvo atspausdinta, su ja buvo leista susipažinti šalims. Kai parduodamas koks nors daiktas yra apie šį daiktą Registrų centro suformuojama lentelė, kurioje nurodoma visa esama informacija, ši informacija talpinama pačioje sutartyje. Sutarties šalys turėjo teisė sudaryti tokio pobūdžio sutartį, turėjo tam įgaliojimus, buvo pateikti visi būtini dokumentai, buvo parduota stoginė – sandėlis, priklausiniai nenurodyti.

31Trečiasis asmuo B. J. teismo posėdyje prašę ieškovo UAB „Šiaulių melioracija“ ieškinį atmesti, o atsakovo J. S. priešieškinį patenkinti. Nurodo, jog 1979-2012 buvo UAB ,,Šiaulių melioracija“ vienas iš vadovų, ginčijamos sutarties sudarymo metu buvo ieškovo UAB „Šiaulių melioracija“ valdybos narys, o K. A. šios bendrovės direktorius. Tvirtina, jog sudarant 2011-12-07 prikimo-pardavimo sutartį, ieškovas ir atsakovas laikė, jog atsakovui yra parduodamas stoginė-sandėlis ir dvi betonuotos aikštelės bei aikštelės dalis. Parduodami daiktai, jų ribos buvo užfiksuotos 2011-03-15 A. S. IĮ parengtame žemės sklypo paskirstymo plane, pažymėta Nr. 5. Parduodami daiktai buvo siūlomi kaip kompleksas. Jam žinoma, kad visos aikštelės 2000 metais buvo nurašytos, balanse jų nebuvo. Įmonė turėjo turto, kuriuo nesinaudojo, o reikėjo lėšų, atsakovas J. S. pasisiūlė pirkti turtą, sutarties derinimas vyko apie metus, suderinus kainą, nutarė jį parduoti už 60000 Lt. Tarp šalių buvo sutarta, kad parduos stoginę, kurią vertino anuo 5000 iki 10000 Lt ir betonines aikšteles už 50 000 Lt. Iš šio sandorio įmonė gavo 60 000 Lt. Į Registrų centrą dėl parduodamo turto kreipdavosi administracijos vadovas G. S. M. Notariškai patvirtintoje sutartyje nebuvo nurodytos aikštelės dėl to, kad jos nebuvo įtrauktos įmonės balanse, todėl formino sandorį dėl stoginės nors 2011-05-24 sutartyje viskas buvo detaliai nurodyta. Taip pat buvo įtraukta kaina ir už visas šiame plote esančias komunikacijas, vamzdynus, tvorą. Tikroji bendrovės valia buvo J. S. parduoti visas ginčo aikšteles, su visom komunikacijos, tvora ir stogine ir už visa tai buvo sumokėta prašoma kaina – 60000 litų. Tokiomis pat sąlygomis pardavinėjo ir kitiems pirkėjams. Paaiškino, kad prieš pasirašant 2011-05-24 sutartį J. S. jau mokėjo avansą, buvo užsakytas žemės sklypo plano parengimas, o vėliau visas turtas parduotas, dėl ko ieškovas atsisakė tos žemės sklypo nuomos, J. S. sumokėjo visą likusią sumą.

32Trečiasis asmuo K. A. teismo posėdyje prašę ieškovo UAM „Šiaulių melioracija“ ieškinį atmesti, o atsakovo J. S. priešieškinį patenkinti, paaiškino, kad buvo įmonės direktorius, nuo 2010 iki 2012. Įmonė turėjo finansinių problemų, todėl ir buvo parduodamas bendrovei priklausantis turtas., patvirtino, kad buvo sutarta su J. S. dėl stoginės ir žemės sklypo plane Nr. 5 nurodytų kiemo aikštelių pardavimo atsakovui. Kadangi įmonės balanse nebuvo aikštelių, nebuvo aišku, ar jos yra, sudarant preliminarią sutartį 2011-05-24 buvo parduota, apibrėžta teritorija, kuri atitenka J. S., perkančiam stoginę ir aikšteles, kodėl aikštelės nebuvo įtrauktos ė notarinė sutartį paaiškinti negali, bet tai buvo savaime suprantamas dalykas, kad parduodamos ir aikštelės, ir stoginė. UAB „Šiaulių melioracija“ užsakytame paskirstymo plane buvo aiškiai nurodytos visos ribos. Gavo pinigus už aikšteles, sandėli ir visas toje teritorijoje esančias komunikacijas. Tuo pačiu bendrovė atsisakė žemės nuomos tai daliai, kurią perleido J. S., kad šis galėtų sudaryti žemės nuomos sutartį. Nesikreipė į Registrų centrą, nes pasitikėjo tais valdybos nariais, kurie tai tvarkė. todėl notarų biure buvo nurodyta, jog parduoda stoginę, didžiąją dalį kainos sudarė aikštelės kaina. Paaiškino, kad 2011-05-24 buvo sudaryta tą pačią dieną, atgaline data sutarčių nesudarinėjo. Nors sandoris yra patvirtintas tik dėl stoginės, bet aikštelių savininku laiko J. S., nes jis pinigus sumokėjo (2014-10-15 garso įrašas 03.40-23.24).

33Trečiasis asmuo V. R. teismo posėdyje paaiškino, kad apie dešimt žmonių pirko aikšteles iš UAB „Šiaulių melioracija“ tokiomis pat sąlygomis, kaip ir J. S.. Pirko ir jis, aikštelį b7 yra padalinta tarp J. S. ir jo. Jis norėjo pirkti tik aikšteles, bet buvo pasakyta, kad parsiduoda su pastatu, todėl pirko ir garažą. Nurodo, jog apie tai, kad betonuota aikštelė b7 pirkimo pardavimo sutarties sudarymo su ieškovu metu buvo registruota nekilnojamojo turto registre kaip savarankiškas daiktas, jam nebuvo žinoma. Betonuotos aikštelės savarankiškos paskirties neturi, be jų naudoti gamybinės paskirties pastato dalies neįmanoma. J. S. į aikšteles daug investavo, aptvėrė tvora, betonavo. Be to, tvarkė ir stoginę, išmetė netinkamą naudoti vagonėlį, nuardė nedidelę plytų pertvarą.

34Trečiasis asmuo D. R. teismo posėdyje nedalyvavo, pranešta tinkamai.

35Ieškovo ieškinys atmestinas, atsakovo priešieškinis tenkintinas.

36Tarp šalių kilo ginčas dėl nuosavybės teisės į aikšteles b5 ir b6, esančias ( - ). Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-12-07 ieškovas, atstovaujamas direktoriaus K. A. ir atsakovas J. S. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, kuria ieškovas pardavė, o atsakovas nusipirko stoginę-sandėlį, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) (I t., 48-55 b. l.). Minėta sutartis patvirtinta notarės G. Š., notarinio registro Nr. 4626. Sutartyje nurodyta, jog parduodamas daiktas yra 3.2944 ha bendro ploto valstybiniame žemės sklype, kadastro Nr. 2901/0023:641, esančiame ( - ). Iš 2003-09-15 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N29/03-0210 matyti (I t., 109 b. l.), jog ieškovui buvo išnuomota 1,7057 ha ploto valstybinės žemės sklypo dalis, esanti bendrai naudojamame 3,2944 ha žemės sklype ( - ). 2011-07-25 d. susitarimas Nr. 31SŽN-597, 2012-02-27 valstybinės žemės nuomos sutartimis Nr. 31SŽN-111 (I t., 110, 113 b. l.) įrodo, jog nuomojamas plotas buvo pakeistas, t. y. buvo išnuomota 0,8153 ha ploto valstybinės žemės sklypo dalis, esanti bendrai naudojamame 3,2944 ha žemės sklype ( - ).

37Prieš sudarant 2011-12-07 sutartį pas notarą, ieškovas su atsakovu J. S. 2011-05-24 sudarė preliminarią sutartį, kurios dalykas yra nekilnojamojo daikto kiti statiniai – kiemo aikštelės Nr. 5 pagal žemės sklypo paskirstymo planą, sudarytą 2011-03-15, kurios bendras plotas 3765 kv. m., aikštelės ribose tvorų bei esamo pastato apie 100 kv. m. kartu su rekonstrukcijos projektu pardavimas, bendra kaina 66 000 Lt (4 b. l. 3 t.). Sutarties šalys 2011-05-24 susitarė, kad kiemo aikštelė ir stoginė atiteks atsakovui už 66 000 Lt. Iš notaro patvirtintos sutarties matyti, jog notarų biure 2011-12-07 buvo sudarytas sandoris tik dėl stoginės sandėlio pardavimo (48-56 b. l. t.1), kurios kaina nurodyta 60 000 Lt.

38Iš 2011-03-15 žemės sklypo paskirstymo plano matyti, jog kiemo aikštelė Nr. 5 (plane pažymėta apskritimais) yra pažymėta prie atsakovo įsigytos stoginės sandėlio ir šalia jo (47, 101 b. l. t. 1, 57 b. l. t. 2 ir 41 b. l. t. 3). Ieškovas nurodo, jog tai yra aikštelė b5 ir b6 ir vadovaujasi 2003 m. žemės planu ir nekilnojamojo turto duomenų banko išrašu, pareiškė ieškinį teisme dėl aikštelių b5 ir b6 nuosavybės teisių gynimo ir nurodė, kad šis turtas yra registruotas ieškovo vardu, o atsakovas J. S. neleidžia jam naudotis šiuo turtu ir pateikia žemės sklypo planą, kuriame 2003-04-04 duomenimis aikštelės toje valstybinės žemės sklypo teritorijoje yra pažymėtos b5, b6 ir b7(6-20, 30 b. l. t. 1). Atsakovas J. S. pateikė priešieškinį ieškovui bei nurodė, kad jis pirko ne tik stoginę, bet ir aikšteles, kurios buvo pažymėtos 2011-03-15 žemės paskirstymo plane numeriu 5, už visą turtą sumokėjo 60 000 Lt, kaina buvo sumažinta dėl aikštelėse esančių šiukšlių, atliekų, teisėtai naudojasi aikštelėmis, aikšteles aptvėrė tvorą po to, kai buvo pasirašyta valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, be to, niekam stoginė viena nebūtų reikalinga. Teisme apklausti tretieji asmenys B. J., K. A. patvirtino, kad įmonės balanse aikštelių nebuvo užpajamuotų, bet jau nuo pat pradžios, derantis su J. S. dėl sutarties sąlygų, buvo kalbama ir apie aikšteles, už jas bei ten esančias komunikacijas, tvorą, buvo sumokėta: už pastatą 5000-10 000 Lt, o už aikšteles – 50 000 Lt, patvirtino, kad iš pradžių atsakovas sumokėjo 30 000 Lt avansą, paskui ir likusią 30 000 Lt sumą. Nuo pat pradžių aptariant sutarties sudarymo sąlygas, kalba ėjo ir apie aikšteles, ir apie stoginę – sandėlį. Tikroji šalių valia buvo pirkti aikšteles kartu su sandėliu-stogine, tai ir buvo padaryta, atsakovui pardavė ir pastatą ir aikšteles, ir ten esančią tvorą ir visas komunikacijas. J. S. su UAB „Šiaulių melioracija“ už visa tai -aikšteles ir pastogę – sandėlį pilnai atsiskaitė.

39Tretysis asmuo V. R. patvirtino, kad būtent tokiu būdu buvo pardavinėjamos aikštelės, be pastatų jų nepardavė, o prie pastato priskirdavo ir aikšteles, derinant sutartį, visa tai buvo apibrėžiama plane, nurodant kokios aikštelės priklauso, viskas apie tai buvo žinoma abiems sandorio šalims. Viską atžymėdavo plane ir po juo pasirašydavo.

40Be to Iš 2011-03-15 žemės sklypo paskirstymo plano matyti, jog kiemo aikštelė Nr. 5 (plane pažymėta apskritimais) yra pažymėta prie atsakovo įsigytos stoginės sandėlio ir šalia jo (47, 101 b. l. t. 1, 57 b. l. t. 2 ir 41 b. l. t. 3).Įvykių seka patvirtina, kad Ieškovas Nacionalinei žemės tarnybai pateikė prašymą 2011-12-11, kur prašė nutraukti žemės nuomos sutartį, sumažinant plotą pagal pateiktą žemės sklypo paskirstymo planą ( - ) iki 0,8153 ha (atsisakė 0,4126 ha). Tą pačią dieną J. S. pateikė prašymą išsinuomoti tokio pat dydžio žemės sklypą, kurio atsisakė UAB „Šiaulių melioracija“. Gavus atsakovo J. S. prašymą sudaryti nuomos sutartį 0,4126 ha žemės sklypo daliai, 2012-02-22 priėmė įsakymą išnuomoti valstybinės žemės sklypo dalį 0,4126 ha ploto J. S. (114-117 b. l. t. 1, 63, 65 b. l. t. 3). Žemės nuomos sutartis su atsakovu J. S. buvo sudaryta 2012-02-27 (46 b. l. t. 3). Iš pateiktų dokumentų matyti, jog ieškovas UAB ,,Šiaulių melioracija“ po 2011-12-07 pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, atsisakė žemės sklypo nuomos, o atsakovas sudarė nuomos sutartį su valstybinės žemės patikėtiniu dėl ieškovo atsisakytos žemės sklypo nuomos (CPK 178 str.). Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog po žemės sklypo ( - ), nuomos sutarties sudarymo, atsakovas J. S. apsitvėrė teritoriją tvora, kurią ieškovas prašo išardyti ir atlaisvinti aikšteles (124 b. l. t.2). Toks ieškinys pareikštas teisme po to, kai pasikeitė ieškovo UAB ,,Šiaulių melioracija“ valdymo organai, valdybos pirmininkui B. J. ir direktoriui K. A. pasitraukus iš įmonės valdymo.

41Atsakovas pareiškė priešieškinį, šioje byloje, kuriame prašo pripažinti 2011-12-07 pirkimo-pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. 4626, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2. punktų dalį, kurioje nurodyta, kad stoginės sandėlio (unikalus Nr. ( - )) kaina yra 60000,00 Lt negaliojančia (toliau tekste 1-asis reikalavimas); pripažinti ieškovo ir atsakovo įstatymų reikalaujamos formos nesilaikant sudarytą sandorį galiojančiu, t. y. pripažinti, kad 2011-05-24 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 11/05-2 ieškovas pardavė, o atsakovas nupirko už bendrą 66000,00 Lt kainą stoginę-sandėlį (unikalus Nr. ( - )) ir kiemo aikšteles, pažymėtas b5 (plotas 1764,60 kv. m.), b6 (plotas 105,40 kv. m.), ir aikštelės b7 (plotas 2009 kv. m.) 1648/2009 dalį, kurių dalis aikštelių b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10, b11, unikalus Nr. ( - ), bendrame plote yra 3879/10671; 2011-12-07 ieškovo ir atsakovo žodiniu susitarimu 2011-05-24 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 11/05-2 buvo pakeista, nustatant kad stoginės - sandėlio (unikalus Nr. ( - )) ir betoninių aikštelių b5, b6 bei1648/2009 aikštelės b7 dalies (unikalus Nr. ( - )) bendra kaina yra 60000,00 Lt, atsakovas sandorį visiškai įvykdė - sumokėjo ieškovui 60000,00 Lt (toliau tekste – 2-asis reikalavimas); sandoriai buvo sudaryti jam iš esmės suklydus.

42Šioje byloje nustatyta, kad 2011-05-24 buvo sudaryta tarp šalių rašytinė sutartis, kurioje buvo sutarta, kokį turtą ieškovas parduoda, po kurios buvo sudaryta 2011-12-07 pirkimo-pardavimo sutartis notarine forma. Tai, kad šalys tarėsi dėl turto pardavimo, byloje patvirtina ir kiti įrodymai, t. y. paties ieškovo užsakytas žemės sklypo planas, kuris parengtas 2011-03-15 (47 b. l. t.1), kasos pajamų orderiai, iš kurių matyti, jog atsakovas moka avansą (160-164 b. l. t. 3), kas rodo, jog 60 000 Lt suma buvo sumokėta dar iki sandorio pas notarą patvirtinimo, t. y. iki 2011-12-07 (161 b. l. t.3). Aplinkybę, kodėl orderiai buvo išrašomi ir sutartis pas notarą pasirašyta tik dėl stoginės pardavimo, byloje paaiškino tretieji asmenys K. A., B. J., kurie nurodė, kad išsiaiškino buhalterijoje, jog betonuotos aikštelės nėra įmonės balanse, nes 2000 m. buvo nurašytos, todėl negalėjo būti įtrauktos į 2011-12-07 pirkimo-pardavimo sutartį, atsakovui nekilo jokių abejonių, kad įsigyja ir aikšteles, mokėjo ir atitinkamą kainą, nes 60000 Lt kaina už stoginę, kuri dar ir nebaigta statyti, yra visiškai nereali, jos kaina nuo 5000 iki 10000 Lt. Atsakovas J. S. paaiškino, jog laikė, kad aikštelės priklauso pastatui, nes vienų jų net nepardavinėjo, būtinai reikėjo pirkti ir pastatą, tą patvirtino ir trečiojo asmens V. R. paaiškinimas. Tai patvirtina byloje jau anksčiau nustatytos aplinkybės dėl ieškovo UAB ,,Šiaulių melioracija“ valstybinės žemės sklypo nuomos atsisakymo ir žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo su atsakovu J. S., laikant, kad ieškovas išsinuomotame žemės sklype nebeturi nuosavybės teise valdomų pastatų ir statinių (111-117 b. l. t. 1).

432011-12-07 pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovas pardavė nebaigtą statyti stoginę, kuri užregistruota ant kito nekilnojamojo daikto - kiemo aikštelės (unikalus Nr. 4400-003-2646, aikštelė b7) dalies. Daiktai: stoginė-sandėlis (unikalus Nr. ( - )) ir kiemo statiniai (unikalus Nr. ( - ), aikštelės dalyje b7) yra užregistruoti vienas ant kito. Priešieškinyje atsakovas nurodo, kad per klaidą pirkimo-pardavimo sutartyje 60 000 Lt kaina nurodyta tik dėl stoginės pardavimo, nes jis pirko visą kompleksą ir kaina 60 000 Lt buvo nustatyta ir už aikšteles ir už stoginę. Šią aplinkybę sutarties šalys paaiškino, jog tai nebuvo įforminta notaro patvirtintoje sutartyje dėl to, kad įmonės balanse nebuvo įtrauktų aikštelių, bet už jas buvo sumokėta ir laiko, kad sandoris sudarytas dėl viso komplekso toje teritorijoje Kaip nurodo tretieji asmenys B. J. ir K. A., tikroji šalių valia buvo parduoti stoginę-sandėlį ir aikšteles B5, b6 ir dalį aikštelės b7 su joje esančiomis komunikacijomis ir tvora ir už visą šį kompleksą buvo sutarta 60000 Lt suma, kurią atsakovas pilnai įvykdė.

44CK 1.90 straipsnio 1, 2, 4 dalyse nustatyta, kad iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį; suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu; suklydimas turi esminės reikšmės, kai buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitos sandorio šalies civilinio teisinio statuso ar kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis; suklydimas taip pat laikomas esminiu, jeigu klydo abi šalys arba vieną šalį suklaidino kita šalis, neturėdama tikslo apgauti, taip pat kai viena šalis žinojo ar turėjo žinoti, kad kita šalis suklydo, o reikalavimas, kad suklydusi šalis įvykdytų sutartį, prieštarautų sąžiningumo, teisingumo ar protingumo principams. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas; suklydimo atveju neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Dėl suklydimo sudaryti sandoriai turi valios trūkumų; ją nulemia neteisingai suvoktos esminės sandorio aplinkybės arba netiksli valios išraiška. Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias teisingai suvokdamas sandorio nebūtų sudaręs. Dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis, t.y. konstatuojama dėl suklydimo fakto ir jo esmingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-531/2009; 2014 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-391/2014; kt.).

45Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis.

46Atsakovas prašė pripažinti 2011 m. gruodžio 7 d. pirkimo–pardavimo sutarties dalį negaliojančia dėl suklydimo. Atsakovas nurodė, kad jis iš esmės suklydo, jog kiemo aikštelė yra stoginės-sandėlio priklausinys ir ją ištinka pagrindinio daikto likimas, todėl, anot jo, ir susitarime yra nurodyta ne tik stoginės-sandėlio, bet ir kiemo aikštelės kaina. Apeliacinis teismas taip pat nurodė, kad atsakovas tvirtino, jog vien stoginė-sandėlis jam nebuvo reikalinga, šį statinį jis pirko dėl kiemo aikštelių, jeigu ne jos, tai šio sandorio iš viso nebūtų įvykę. Taigi iš esmės atsakovas įrodinėjo, kad jis suklydo dėl pačios sandorio esmės, t. y. dalyko apimties ir kainos.

47Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste aktuali kasacinio teismo suformuota taisyklė, kad teismas turi įvertinti ne tik įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. P. v. G. K., bylos Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Šilo bitė“ ir kt. v. Lietuvos Respublik?s valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011; kt.).

48Kaip pasisakė kasacinis teismas, kad atsakovas atitinkamai įrodinėjo, jog jis kiemo aikštelę laikė įsigyto statinio priklausiniu, kad vien sutarties teksto ar mokėjimo dokumento lingvistinė analizė šiuo atveju yra nepakankama, siekiant įvertinti asmens suklydimo dėl sandorio dalyko buvimą. Nors kiemo aikštelės registruose yra įregistruotos kaip savarankiškas nekilnojamasis daiktas, Nekilnojamojo turto registro paskirtis yra išviešinti duomenis apie nekilnojamuosius daiktus. Duomenų apie nekilnojamuosius daiktus išviešinimas nenulemia daikto paskirties ir jo ryšių su kitais daiktais, taigi nereiškia, kad daikto savybės ar kriterijai yra būtent tokie; išviešinti duomenys nelemia daikto likimo. Tam turi reikšmės požymiai, savybės ir kriterijai, kurie priklauso daiktui, bei savininko valia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB SEB bankas ir kt. v. BUAB „Inrent“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-117/2013; 2015 m. vasario 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB SEB bankas v. BUAB „Z. G.“, bylos Nr. 3K-3-83-969/2015). Taigi kiemo aikštelių kaip savarankiško daikto įregistravimas savaime nelemia to, kad jos negali būti stoginės-sandėlio priklausiniais, ir savaime nepatvirtina, kad atsakovas negalėjo suklysti dėl perkamo objekto, jo apimties. Tačiau iš byloje esančių įrodymų visumos matyti, ką patvirtino abi tuometinio sandorio šalys, buvo siekiama parduoti ir parduota ne tik stoginė – sandėlis, bet ir aikštelės su visomis ten esančiomis komunikacijomis, tai atitiko abiejų šalių valią, dėl to nei vienai iš šalių nekilo abejonių ir 60000 Lt buvo sumokėta būtent už tai. Tai patvirtino ir trečiojo asmens V. R. pateikti paaiškinimai, kad tokiu būdu buvo sudaryta apie 10 sandorių, neperkant statinio, neparduodavo ir aikštelių. Atsakovo ir trečiųjų asmenų paaiškinimai yra nuoseklūs, neprieštarauja vieni kitiems, tai liudija ir atitinkamas šalių elgesys, ieškovo veiksmai užsakant paskirstymo plano sudarymą A. S. įmonėje, kuriame nurodytos parduodamų aikštelių ribos, kuriame buvo pažymėta sandoriu perleistam statiniui naudoti reikalinga žemės sklypo dalis; žemės sklypas, esantis po ieškovei nuosavybės teise priklausančiomis aikštelėmis, šalių parašai šiame plane, 2011-05-24 sutarties tekstas tai patvirtina, be to, mokama kaina atitiko ne tik kainą už stoginę – sandėlį, kurio vertė tik apie 5000- 10000 Lt, t. y. vos ne dešimt kartų mažesnė, nei sumokėta atsakovo, bet ir už aikšteles, nuo pirminės sutarties, t. y. 2011-05-24 sutarties kaina skyrėsi tik 6000 Lt, be to, atsakovas ir tretieji asmenys – B. J. ir K. A. nurodė priežastis, kodėl kaina buvo sumažinta, po notarinio stoginės – sandėlio sudarymo atitinkami UAB „Šiaulių melioracija“ veiksmai, atsisakymas valstybinės žemės nuomos - ieškovės 2011 m. gruodžio 11 d. pateiktas prašymas Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių žemėtvarkos skyriui dėl žemės nuomos sutarties atsisakymo ir pateikto paskirstymo plano, kuriuo ji prašė sumažinti išnuomotą valstybinės žemės plotą iki 0,8153 ha (1,1229 ha-0,4126 ha=0,8153 ha); tą pačią dieną atsakovo Šiaulių žemėtvarkos skyriui pateikto prašymo išnuomoti jam žemės sklypo dalį – 0,4126 ha, t. y. lygiai tą pačią valstybinės žemės sklypo dalį, kurios nuomos atsisakė ieškovė; 2012 m. vasario 27 d. Žemės nuomos sutarties Nr. 31SŽN-112, kuria atsakovui J. S. buvo išnuomota 0,4126 ha ploto valstybinės žemės sklypo dalis, aikštelių aptvėrimas tvora po notarinio sandorio sudarymo, nuo to laiko J. S. mokami mokesčiai už šios žemės nuomą, visa tai patvirtina, kad J. S. laikė savo nuosavybe ne tik stoginę – sandėlį, bet ir aikšteles ir turėjo pagrinto taip elgtis. Nors atsakovas ir turėjo galimybę susipažinti pas notarą su pirkimo-pardavimo sutarties tekstu, pagrįstai tikėjosi, kad jame įrašytos nuostatos atitinka pradinės sutarties t. y. atsakovo ir ieškovės sudarytos 2011 m. gegužės 24 d. pardavimo sutarties Nr. 11/05-2, nuostatas, kurios dalykas buvo nekilnojamojo daikto kiti statiniai – kiemo aikštelės Nr. 5 pagal žemės sklypo paskirstymo planą, sudarytą 2011 m. kovo 15 d., taip pat esamą pastatą kartu su rekonstrukcijos projektu. Be to, kadangi aikštelių nebuvo galima pirkti be pastatų, ką patvirtino ne tik atsakovas, bet ir tretysis asmuo B. J., K. A., V. R., atsakovas pagrįstai galvojo, kad ne pastatas yra aikštelių priklausinys, o būtent aikštelės. Tretieji asmenys B. J. ir K. A. paaiškino, kad aikštelės nebuvo įrašytos į įmonės balansą, jiems nebuvo žinoma, kad jos Registrų centre 2003-04-23 buvo pateiktas prašymas ir aikštelės įregistruotos kaip atskiras turtas, nes 2000 m. jos nurašytos.

49Visų teismo išnagrinėtų aplinkybių visuma patvirtina, kad yra pagrindas atsakovo J. S. priešieškinį tenkinti pilna apimtimi, t. y. pripažintina, kad 2011-12-07 pirkimo-pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. 4626, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2. punktų dalį, kurioje nurodyta, kad stoginės sandėlio (unikalus Nr. ( - )) kaina yra 60000,00 Lt negaliojančia, nes sandoris sudarytas suklydimo įtakoje; pripažinti ieškovo ir atsakovo įstatymų reikalaujamos formos nesilaikant sudarytą sandorį galiojančiu, t. y. pripažinti, kad 2011-05-24 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 11/05-2 ieškovas pardavė, o atsakovas nupirko už bendrą 66000,00 Lt kainą stoginę-sandėlį (unikalus Nr. ( - )) ir kiemo aikšteles, pažymėtas b5 (plotas 1764,60 kv. m.), b6 (plotas 105.40 kv. m.), ir aikštelės b7 (plotas 2009 kv. m.) 1648/2009 dalį, kurių dalis aikštelių b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10, b11, unikalus Nr. ( - ), bendrame plote yra 3879/10671; 2011-12-07 ieškovo ir atsakovo žodiniu susitarimu 2011-05-24 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 11/05-2 buvo pakeista, nustatant kad stoginės - sandėlio (unikalus Nr. ( - )) ir betoninių aikštelių b5, b6 bei1648/2009 aikštelės b7 dalies (unikalus Nr. ( - )) bendra kaina yra 60000,00 Lt, atsakovas sandorį visiškai įvykdė - sumokėjo ieškovui 60000,00 Lt; pripažintina sudaryta ieškovui iš esmės suklydus, t. y. klaidingai manant, kad betoninės aikštelės b5, b6, b7 (unikalus Nr. ( - )) nėra įregistruotos kaip nekilnojamasis daiktas nekilnojamojo turto registre, kad betoninių aikštelių kaip priklausinių statusas nulemtas vien betoninių aikštelių ir sandėlio stoginės funkcinio ryšio ir kad šiam ryšiui neprieštarauja betoninių aikštelių teisinė registracija, bei, kad suklydo dėl sutartyje nurodytos daiktų kainos, kadangi notarinės formos pirkimo pardavimo sutartyje nurodyta, kad 60000,00 Lt kaina yra mokama už stoginę-sandėlį, nors iš tikro šalys susitarė, kad nurodyta 60000,00 Lt bendra kaina yra mokama už stoginę - sandėlį ir betonines aikšteles b5, b6, ir 1648/2009 aikštelės b7 dalis.

50Ieškovas yra pareiškęs reikalavimus: įpareigoti atsakovą J. S. per penkias kalendorines dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išardyti aikšteles b5, ir b6, esančias ( - ), juosiančias metalo konstrukcijų tvoras, įpareigoti atsakovą leisti ieškovui naudotis ir disponuoti aikštelėmis b5 ir b6, esančiomis ( - ), nustatyti, jog atsakovui neįvykdžius teismo sprendimo per penkias kalendorines dienas nuo įsiteisėjimo dienos, ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas, pripažinti negaliojančia 2012-02-27 sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN nuo jos sudarymo momento.

51Teismas sprendžia, jog teismui patenkinus priešieškinį, t. y. pripažinus, kad 2011-12-07 pirkimo-pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. 4626, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2. punktų dalį, kurioje nurodyta, kad stoginės sandėlio (unikalus Nr. ( - )) kaina yra 60000,00 Lt negaliojančia, nes ji buvo sudaryta suklydimo įtakoje; pripažinti ieškovo ir atsakovo įstatymų reikalaujamos formos nesilaikant sudarytą sandorį galiojančia, t. y. pripažinti, kad 2011-05-24 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 11/05-2 ieškovas pardavė, o atsakovas nupirko už bendrą 66000,00 Lt kainą stoginę-sandėlį (unikalus Nr. ( - )) ir kiemo aikšteles, pažymėtas b5 (plotas 1764,60 kv. m.), b6 (plotas 105.40 kv. m.), ir aikštelės b7 (plotas 2009 kv. m.) 1648/2009 dalį, kurių dalis aikštelių b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10, b11, unikalus Nr. ( - ), bendrame plote yra 3879/10671; 2011-12-07 ieškovo ir atsakovo žodiniu susitarimu 2011-05-24 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 11/05-2 buvo pakeista, nustatant kad stoginės - sandėlio (unikalus Nr. ( - )) ir betoninių aikštelių b5, b6 bei1648/2009 aikštelės b7 dalies (unikalus Nr. ( - )) bendra kaina yra 60000,00 Lt, atsakovas sandorį visiškai įvykdė - sumokėjo ieškovui 60000,00 Lt bei pripažinus, kad sandoriai sudaryta ieškovui iš esmės suklydus, t. y. klaidingai manant, kad betoninės aikštelės b5, b6, b7 (unikalus Nr. ( - )) nėra įregistruotos kaip nekilnojamasis daiktas nekilnojamojo turto registre, kad betoninių aikštelių kaip priklausinių statusas nulemtas vien betoninių aikštelių ir sandėlio stoginės funkcinio ryšio ir kad šiam ryšiui neprieštarauja betoninių aikštelių teisinė registracija, bei, kad suklydo dėl sutartyje nurodytos daiktų kainos, kadangi notarinės formos pirkimo pardavimo sutartyje nurodyta, kad 60000,00 Lt kaina yra mokama už stoginę-sandėlį, nors iš tikro šalys susitarė, kad nurodyta 60000,00 Lt bendra kaina yra mokama už stoginę - sandėlį ir betonines aikšteles b5, b6, ir 1648/2009 aikštelės b7, 1648/2009 dalį, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimų dėl aikštelių, juosiančių metalo konstrukcijų išardymo ir leidimo disponuoti aikštelėmis (CPK 178, 185 str.).

52Ieškovas yra pareiškęs reikalavimą pripažinti negaliojančia 2012-02-27 sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN nuo jos sudarymo momento. Nurodo, jog 2012-02-27 sutartimi tarnyba išnuomojo atsakovui valstybinę žemę, esančią po ieškovui nuosavybės teise priklausančiomis aikštelėmis, todėl ginčijamas sandoris buvo sudarytas pažeidžiant 1999-03-09 Vyriausybės nutarimu Nr.260 patvirtintų „Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių“ 28 p., 2.4 p., 34-37 p. punktų reikalavimus, ir dėl to turi būti pripažįstamas negaliojančiu Civilinio kodekso 1.81 str. pagrindu, kaip prieštaraujantis viešajai tvarkai.

53Byloje nustatyta, kad jau prieš 2011-12-07 sandorio sudarymą, pats ieškovas užsakė paskirstymo planą A. S. įmonėje, nurodė parduodamo turto ribas, pats ieškovas UAB „Šiaulių melioracija“ pateikė prašymą 2011 m. gruodžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių žemėtvarkos skyriui dėl žemės nuomos sutarties atsisakymo ir pateikė paskirstymo planą, prašė sumažinti išnuomotą valstybinės žemės plotą iki 0,8153 ha (1,1229 ha-0,4126 ha=0,8153 ha). Tą pačią dieną į Šiaulių žemėtvarkos skyrių kreipėsi J. S. ir prašė jam išnuomoti žemės sklypo dalį - 0,4126 ha. J. S. paprašė išnuomoti lygiai tą pačią valstybinės žemės sklypo dalį, kurios nuomos atsisakė ieškovas. Atsisakomas nuomojamos valstybinės žemės plotas buvo pažymėtas indeksu Nr. 5, šis plotas susidėjo iš dviejų individualiai naudojamų žemės dalių, kurių plotas buvo 3765 kv. m. (1895 kv. m. + 1870 kv. m.) ir bendro naudojimo kiemų, pažymėtų indeksais K, K3 dalies (361 kv. m.) ir šalių prašymuose nurodyti duomenys atitiko Paskirstymo plano lentelėje nurodytą žemės sklypo dalies plotą. Buvo priimtas Šiaulių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2012-02-22 įsakymas Nr. 31VĮ-(14.31.2.)-424, kuriuo buvo patvirtintas valstybinės žemės nuomos sutarties projektas dėl 0,8153 ha ploto dalies bendrai naudojamo 3,2944 ha ploto žemės sklypo nuomos ir 2012-02-27 pasirašyta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 31SŽN-111. Patenkinus ieškovo prašymą ir jai išnuomojus 0,8153 ha ploto valstybinės žemės sklypo dalį, lygiai ta pati žemės sklypo dalis, kurios ieškovas atsisakė-0,4126 ha buvo išnuomota 2012-02-27 sutartimi Nr. 31SŽN-112 atsakovui J. S., t. y. visi veiksmai sekė vienas paskui kitą, visų jų iniciatorius buvo pats ieškovas. Valstybės institucija negali atsakyti už tą situaciją, kurią sukūrė pati UAB „Šiaulių melioracija“ pateikusi prašymus sumažinti jai išnuomotą valstybinės žemės sklypo dalį pagal jos pačios užsakymu parengtą Paskirstymo planą ir neatskleidusi informacijos atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai apie savo turto (kiemo aikštelių) buvimą, todėl ir valstybinės žemės nuomos sutartis, sudaryta su atsakovu J. S. 2012-02-27 sutartimi Nr. 31SŽN-112, laikytina teisėtai ir pagrįstai ir nėra pagrindo taikyti Civilinio kodekso 1.81 str., todėl ir šioje dalyje ieškinys atmestinas (CPK 178, 185 str.).

54Dėl bylinėjimosi išlaidų.

55Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš šalies, kurios naudai priimtas sprendimas (CPK 93 str. 1 d.). Atmetus ieškovo UAB „Šiaulių melioracija“ ieškinį, iš jos priteistinos atsakovo J. S. patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurios yra 3440,45 Eur. Kadangi ieškinys atmetamas, o priešieškinis tenkintinas.

56Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei sudaro 96,41 Eur. Kadangi ieškinys atmetamas, o priešieškinis tenkinamas, todėl iš ieškovo priteistinos valstybei 96,41 Eur bylinėjimosi išlaidos.

57Sprendimui įsiteisėjus, panaikintinos Šiaulių apylinkės teismo 2016-06-01 nutartimi ieškovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

58Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

59ieškinį atmesti.

60Priešieškinį tenkinti.

61Priteisti iš ieškovo UAB ,,Šiaulių melioracija“ atsakovui J. S. 3440,45 Eur (tris tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt eurų, 45 centus) bylinėjimosi išlaidų.

62Priteisti valstybei iš ieškovo UAB ,,Šiaulių melioracija“ 96,41 Eur (devyniasdešimt šešis eurus, 41 centą) bylinėjimosi išlaidų.

63Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių apylinkės teismo 2016-06-01 nutartimi ieškovo UAB „Šiaulių melioracija“ turtui.

64Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. lapkričio 25 d. nutartimi nutarė... 4. Kitas Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 5. Ieškovė UAB ,,Šiaulių melioracija“ patikslintu ieškiniu prašė... 6. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu patikslintą ieškinį palaikė ir... 7. Nurodė, kad atsakovas pateikė byloje 2014-08-13 patikslintą priešieškinį,... 8. Šioje byloje viena iš atsakovo užimtų pozicijų yra, neva pirkdamas... 9. Vienintelė CK 1.90 str. 1 d. nuostatų taikymo pritaikymo pasekmė yra CK 1.80... 10. Nesutinka su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 11. Atsakovas J. S. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir priteisti... 12. Nurodo, kas su UAB „Šiaulių melioracija“ tarėsi dėl aikštelių ir... 13. Atsakovo atstovas sutinka su atsakovo išdėstyta pozicija, prašo ieškinį... 14. Ieškovo pasirašymas žemės sklypo paskirstymo plane yra sandoris, kadangi su... 15. Ginčijamos nuomos sutarties sudarymo pagrindas taip pat buvo Ieškovo... 16. 2011-12-07 pirkimo- pardavimo sutartimi, kurioje nurodyta, kad Ieškovas iš... 17. Atsakovui J. S. 2011-12-09 notarė G. Š. išdavė liudijimą apie daiktinių... 18. Šie duomenys suklaidino atsakovą J. S. pasirašant 2011-12-07 pirkimo-... 19. Pirkimo pardavimo sutartis buvo sudaryta prieš tai šalims raštu susitarus... 20. Ieškovas šalių sudarytą 2011 05 24 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 11/05-2... 21. Tai, kad šalys susitarė ir pilnai įvykdė susitarimą dėl kiemo aikštelių... 22. Atsižvelgiant į tai, kad Ieškovas daugkartiniais ir nuosekliais veiksmais... 23. Notarinė sutartis yra galiojanti, tačiau joje neteisingai nurodyta kaina, nes... 24. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie... 25. UAB „Šiaulių melioracija“ 2011 m. gruodžio 11 d. prašymą Nacionalinės... 26. 2012-02-17 Šiaulių žemėtvarkos skyriuje buvo gautas naujas UAB „Šiaulių... 27. Valstybės institucija negali atsakyti už tą situaciją, kurią sukūrė pati... 28. Trečiojo asmens VĮ Registrų centro atstovas į teismo posėdį neatvyko,... 29. Nuosavybės teisės į nebaigtą statyti stoginę - sandėlį, unikalus Nr. ( -... 30. Trečiasis asmuo notarė G. Š. teismo posėdžio metu nurodė, kad ji sudarė... 31. Trečiasis asmuo B. J. teismo posėdyje prašę ieškovo UAB „Šiaulių... 32. Trečiasis asmuo K. A. teismo posėdyje prašę ieškovo UAM „Šiaulių... 33. Trečiasis asmuo V. R. teismo posėdyje paaiškino, kad apie dešimt žmonių... 34. Trečiasis asmuo D. R. teismo posėdyje nedalyvavo, pranešta tinkamai.... 35. Ieškovo ieškinys atmestinas, atsakovo priešieškinis tenkintinas.... 36. Tarp šalių kilo ginčas dėl nuosavybės teisės į aikšteles b5 ir b6,... 37. Prieš sudarant 2011-12-07 sutartį pas notarą, ieškovas su atsakovu J. S.... 38. Iš 2011-03-15 žemės sklypo paskirstymo plano matyti, jog kiemo aikštelė... 39. Tretysis asmuo V. R. patvirtino, kad būtent tokiu būdu buvo pardavinėjamos... 40. Be to Iš 2011-03-15 žemės sklypo paskirstymo plano matyti, jog kiemo... 41. Atsakovas pareiškė priešieškinį, šioje byloje, kuriame prašo pripažinti... 42. Šioje byloje nustatyta, kad 2011-05-24 buvo sudaryta tarp šalių rašytinė... 43. 2011-12-07 pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovas pardavė nebaigtą statyti... 44. CK 1.90 straipsnio 1, 2, 4 dalyse nustatyta, kad iš esmės suklydus sudarytas... 45. Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies,... 46. Atsakovas prašė pripažinti 2011 m. gruodžio 7 d. pirkimo–pardavimo... 47. Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste aktuali kasacinio teismo suformuota... 48. Kaip pasisakė kasacinis teismas, kad atsakovas atitinkamai įrodinėjo, jog... 49. Visų teismo išnagrinėtų aplinkybių visuma patvirtina, kad yra pagrindas... 50. Ieškovas yra pareiškęs reikalavimus: įpareigoti atsakovą J. S. per penkias... 51. Teismas sprendžia, jog teismui patenkinus priešieškinį, t. y. pripažinus,... 52. Ieškovas yra pareiškęs reikalavimą pripažinti negaliojančia 2012-02-27... 53. Byloje nustatyta, kad jau prieš 2011-12-07 sandorio sudarymą, pats ieškovas... 54. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 55. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 56. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 57. Sprendimui įsiteisėjus, panaikintinos Šiaulių apylinkės teismo 2016-06-01... 58. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270, 307... 59. ieškinį atmesti.... 60. Priešieškinį tenkinti.... 61. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Šiaulių melioracija“ atsakovui J. S. 3440,45... 62. Priteisti valstybei iš ieškovo UAB ,,Šiaulių melioracija“ 96,41 Eur... 63. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas... 64. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...