Byla 2-1053-230/2011
Dėl imoku ir delspinigiu pripažinimo pasibaigusiais, prievoles dydžio nustatymo

1Kauno apygardos teismo teiseja Nijolia Indreikiene, sekretoriaujant Danutei Nekraševicienei, dalyvaujant ieškovei ir treciojo asmens S. M. atstovei V. M., atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampoles skyriaus (toliau – VSDFV Marijampoles skyrius) atstovei Rimai Burakauskienei, Ritai Lukaševiciutei, treciojo asmens bankrutavusios individualios imones V. ir S. M. prekybos centras atstovui administratoriaus UAB „Audersima“ igaliotam asmeniui Andriui Pauliukaiciui, jo atstovei advokatei Sniežanai Raižienei, viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves V. M. pareiškima kreditoriui VSDFV Marijampoles skyriui, tretiesiems asmenims S. M., bankrutavusiai individualiai imonei V. ir S. M. prekybos centras del imoku ir delspinigiu pripažinimo pasibaigusiais, prievoles dydžio nustatymo.

2Teiseja, išnagrinejusi civiline byla, n u s t a t e:

3Pareiškeja V. M. ieškiniu, kuri teismas pripažino pareiškimu del kreditoriaus VSDFV Marijampoles skyriaus reikalavimo patikslinimo (b. l. 5-22) prašo:

  1. Pripažinti pasibaigusia bankrutavusios II V. ir S. M. prekybos centras 339 842,81 Lt dydžio valstybinio socialinio draudimo imoku ir delspinigiu nepriemoka;
  2. Nustatyti bankrutavusios II V. ir S. M. prekybos centras prievoles VSDFV Marijampoles skyriui dydi – 42 423,76 Lt;
  3. Sustabdyti civiline byla ir kreiptis i Lietuvos Respublikos Konstitucini Teisma su prašymu ištirti:

4- ar Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintu Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisykliu 113 punkto dalis, nustatanti, kad „valstybinio socialinio draudimo nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas taikomas ivykiams, atsiradusiems po Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo istatymo pakeitimo istatymo (Žin., 2004, Nr. 171-6295) isigaliojimo. Ivykiams, buvusiems iki šio istatymo isigaliojimo, taikomi tuo metu galioje istatymai“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo istatymo (2004 m. lapkricio 4 d. Nr. IX-2535) (VŽ, 2004-11-26, Nr. 171-6295) nuostatoms (16 straipsnis, 7 dalis), Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 15 punktui, 127 straipsnio 3 daliai, konstituciniam lygiateisiškumo, aiškumo, teisinio saugumo, teisetu lukesciu principui, konstituciniam teisines valstybes principui;

5- ar Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo istatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 29, 31, 36, 37 straipsniu pakeitimo ir papildymo istatymo (2007 m. gruodžio 20 d. Nr. X-1396) 11 straipsnis dalyje, kurioje pakeistas istatymo 16 straipsnis, nustatant, kad (8 dalis) „Priverstinio išieškojimo senaties terminas taikomas tik nuo 2005 m. sausio 1 dienos atsiradusioms socialinio draudimo imoku, baudu ir delspinigiu sumoms“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalies nuostatai „istatymui <...> visi asmenys lygus“ (konstituciniam lygiateisiškumo, teisetu lukesciu principui), konstituciniam teisines valstybes principui;

6- ar Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo istatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 29, 31, 36, 37 straipsniu pakeitimo ir papildymo istatymo (2007 m. gruodžio 20 d. Nr. X-1396) 11 straipsnis dalyje kurioje pakeistas istatymo 16 straipsnis, nustatant, kad (8 dalis) „Priverstinio išieškojimo senaties terminas taikomas tik nuo 2005 m. sausio 1 dienos atsiradusioms socialinio draudimo imoku, baudu ir delspinigiu sumoms“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo istatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 29, 31, 36, 37 straipsniu pakeitimo ir papildymo istatymo (2007 m. gruodžio 20 d. Nr. X-1396) 11 straipsnis dalyje, kurioje pakeistas istatymo 16 straipsnis nuostatos daliai, kad (8 dalis) „Teise priverstinai išieškoti imokas, delspinigius ir baudas atsiranda nuo kitos dienos, kai socialinio draudimo imokos, delspinigiai ir baudos turejo buti sumoketos. Priverstinio išieškojimo senaties terminas pradedamas skaiciuoti nuo teises priverstinai išieškoti laiku nesumoketas socialinio draudimo imokas, baudas ir delspinigius atsiradimo dienos“, nuostatai, kad (9 dalis) „Suejus laiku nesumoketu socialinio draudimo imoku priverstinio išieškojimo senaties terminui, pasibaigia ir su jomis susijusiu priskaiciuotu delspinigiu ir (ar) baudu priverstinio išieškojimo senaties terminas“, nuostatai, kad (7 dalis) „Fonda nesumoketu draudeju ir apdraustuju asmenu socialinio draudimo imoku ir priskaiciuotu delspinigiu bei baudu priverstinio išieškojimo senaties terminas yra 5 metai“ konstituciniam teisingumo principui ir iš teisines valstybes principo kylanciu teisinio aiškumo, tikrumo reikalavimui, konstituciniam teisines valstybes principui;

7- ar Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo istatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 29, 31, 36, 37 straipsniu pakeitimo ir papildymo istatymo (2007 m. gruodžio 20 d. Nr. X-1396) 11 straipsnis dalyje, kurioje pakeistas istatymo 16 straipsnis, nustatant, kad (8 dalis) „Priverstinio išieškojimo senaties terminas taikomas tik nuo 2005 m. sausio 1 dienos atsiradusioms socialinio draudimo imoku, baudu ir delspinigiu sumoms“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalies nuostatai, konstituciniam teisetu lukesciu principui, konstituciniam teisines valstybes principui;

  1. Priteisti ieškovei iš atsakovo bylinejimosi išlaidas.

8Pareiškeja nurodo, kad Kauno apygardos teismas II V. ir S. M. prekybos centras bankroto byloje patvirtino VSDFV bendra 391 055 Lt (264 205 Lt delspinigiu ir baudu ir 126 850 Lt VSD imoku nepriemokos) kreditorinio reikalavimo suma. Ieškove 2008 m. vasario 19 d. raštu kreipesi i VSDFV Marijampoles skyriu, prašydama pateikti pažyma, kurioje butu pateiktas mokestines nepriemokos priverstinio išieškojimo 5 metu senaties termino skaiciavimas pagal 2004 m. gegužes 13 d. duomenis, pažyma apie delspinigiu perskaiciavima, sprendima pripažinti mokestine nepriemoka pasibaigusia. VSDFV Marijampoles skyrius 2008 m. kovo 12 d. raštu nepatenkino minetu prašymu ir iš esmes atsisake perskaiciuoti delspinigius, atsižvelgiant i Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsejo 26 d. nutarimo nuostatas, taip pat perskaiciuoti finansinio reikalavimo dydi del suejusio 5 metu priverstinio išieškojimo senaties termino. V. ir S. M. kreipesi su skundu i VSDFV prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos, taciau 2008 m. gegužes 12 d. raštu pastaroji atsisake tenkinti skunda. V. ir S. M. kreipesi i bankroto byla nagrinejanti Kauno apygardos teisma, prašydami VSD mokestine nepriemoka pripažinti pasibaigusia del suejusio 5 metu priverstinio išieškojimo senaties termino, perskaiciuoti delspinigius ir nustatyti imones patikslinta finansine prievole VSDFV Marijampoles skyriui. Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 10 d. sprendimu civilineje byloje Nr. 2-739-259/2009 ieškini atmete. Lietuvos Apeliacinis teismas 2009 m. lapkricio 10 d. nutartimi civilineje byloje Nr. 2A-595/2009 Kauno apygardos teismo sprendima paliko nepakeista. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas 2010 m. balandžio 12 d. nutartimi civilineje byloje Nr. 3K-3-164/2010 panaikino Lietuvos apeliacinio teismo nutarti ir Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendima bei ieškini paliko nenagrinetu, nes konstatavo, kad ieškinys turi buti nagrinejamas ne atskiroje byloje, o pacioje bankroto byloje. Pareiškeja nurodo, kad 5 metu priverstinio išieškojimo senaties terminas apskaiciuotiems, bet nesumoketiems mokesciams, buvo taikomas mokesciu administratoriui priimant sprendimus ir del mokestines nepriemokos, kuri buvo paskaiciuota iki 2001 m. rugsejo 1 d., t.y. iki istatymo nustaciusio 5 metu priverstinio išieškojimo senaties termina isigaliojimo (pvz. 2006 m. balandžio 13 d. sprendimas pripažinti mokestine nepriemoka beviltiška). Todel 5 metu priverstinio išieškojimo senaties terminas turejo buti pritaikytas ir V. ir S. M. prekybos centrui. Kadangi nuo 1995 m. sausio 1 d. Valstybinio socialinio draudimo istatyme (toliau – VSD istatymas) galiojo nuostata, kad Valstybinio socialinio draudimo fondui laiku nesumoketos draudeju ir ju draudžiamu asmenu imokos, delspinigiai ir baudos išieškomos ne ginco tvarka, bet už ne ilgesni kaip paskutiniu dveju metu laikotarpi (38 straipsnis), kuri buvo taikoma iki VSD istatymo pakeitimo ir papildymo Istatymo Nr. VIII-361 isigaliojimo (Valstybes žinios, 1997-07-16, Nr. 67-1651), todel iki 1995 liepos 14 d. paskaiciuotos, bet nesumoketos imokos ir delspinigiai, t.y. 29 406,78 Lt mokestine nepriemoka ir 23 830,25 Lt delspinigiu negali buti išieškomi bankroto byloje, nes nuo imoku ir delspinigiu paskaiciavimo dienos buvo suejes dvieju metu laikotarpis. Del šio priežasties VSDFV Marijampoles skyriaus finansinis reikalavimas mažintinas 53 237,03 Lt suma. Kadangi 2001 m. spalio 11 d. VSD istatymu Nr. IX - 546 šio istatymo 38 straipsnio 1 dalis papildyta sakiniu „Delspinigiai skaiciuojami Lietuvos Respublikos mokesciu administravimo istatymo nustatyta tvarka“, todel taikytina MAI 39 straipsnio 9 dalis, kurioje nustatyta, kad jeigu mokestis pagal mokesciu teises aktus turejo buti sumoketas iki 1996 metu birželio 30 dienos, už ne laiku sumoketa mokesti skaiciuojamu delspinigiu suma negali viršyti 100 procentu nesumoketo mokescio sumos. VSDFV Marijampoles skyrius, apskaiciuodamas reiškiamo finansinio reikalavimo dydi, šia imperatyvia istatymo nuostata ignoravo. Todel laikantis šio reikalavimo ir atsižvelgiant i paskaiciuotas imokas - 58 404 Lt, delspinigiu suma už laikotarpi nuo 1996 m. birželio 14 d. iki 2001-08-31 negali buti didesne, nei nesumoketu imoku suma. Del šios priežasties 173 327,62 Lt delspinigiu suma bankroto byloje patvirtinta nepagristai. Lietuvos Konstitucinis Teismas 2006 m. rugsejo 26 d. nutarimu pasisake del Mokesciu administravimo istatymo (toliau MAI) 39 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Nutarime buvo pasisakyta del finansu ministro igaliojimu nustatyti delspinigiu dydi ir pripažinta, kad jis negalejo vien savo nuožiura (bet neviršijant nustatytos 10 punktu ribos) spresti, kiek punktu padidinti minetoje MAI normoje nustatyta palukanu norma. Konstitucinis Teismas pripažino neteisetais finansu ministro igaliojimus nuo 1995 m. liepos 26 d. iki 2004 m. balandžio 30 d. Tokiu delspinigiu, paskaiciuotu, vadovaujantis prieštaraujancia LR Konstitucijai istatymo nuostata, bankroto byloje VSDFV Marijampoles skyriui patvirtinta 262 659 Lt sumai. Delspinigiai turejo buti perskaiciuoti mokesciu administratoriaus iniciatyva. VSDFV Marijampoles skyrius to nevykde, nors turejo pareiga juos perskaiciuoti už laikotarpi nuo 1997 m. liepos 16 d. iki 2004 m. balandžio 30 d. Todel 173 327,62 Lt delspinigiu suma imones bankroto byloje patvirtinta nepagristai. LR Vyriausybes 2005-06-14 nutarimu Nr. 647 patvirtintu Lietuvos Respublikos VSD fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisykliu, patvirtintu vadovaujantis MAI (Valstybes žinios, 2004, Nr. 63-2243), 118 punkte nurodyta, kad draudejui iškelus bankroto byla, Fondui priklausancios lešos išieškomos IBI nustatyta tvarka. Isiteisejus nutarciai del bankroto bylos iškelimo priverstinis išieškojimas nutraukiamas (IBI 10 str. 7 d. 3 p.). VSDFV Marijampoles skyrius priverstini išieškojima nutrauke 2004-03-22 (bankroto bylos iškelimo diena), todel inicijuoti mokestines nepriemokos priverstinio išieškojimo procedura, gauti prievoles ivykdyma imones bankroto proceduroje galima tik tuo atveju, jei nutarties del bankroto bylos iškelimo isiteisejimo diena nebuvo pasibaiges mokestines nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas (IBI 10 str. 7 d. 3 p., VSD istatymo 38 str., MAI 13 str., MAI 39 str., MAI 93 str. 1 d. 8 p., VSD istatymo 16 str. 7d., Taisykliu 109 punktas). VSDFV Marijampoles skyrius netaike 5 metu priverstinio išieškojimo senaties termino, kuris pradedamas skaiciuoti nuo teises priverstinai išieškoti socialinio draudimo imokas atsiradimo dienos (VSD istatymo 16 straipsnio 7 dalies redakcija, galiojanti nuo 2005 m. sausio 1 d.). Kadangi teise priverstinai išieškoti nesumoketas imokas atsirado nuo 1995-01-01, todel iki 1999-04-15 paskaiciuotoms 98 983,87 Lt imokoms, iš kuriu iki bankroto bylos imonei iškelimo isiteisejimo dienos 2004-05-13, nesumoketa 80 570,87 Lt turi buti pritaikytas 5 metu priverstinio išieškojimo senaties terminas. Suejus socialinio draudimo imoku priverstinio išieškojimo senaties terminui, pasibaigia ir delspinigiu bei baudu priverstinio išieškojimo senaties terminas. Atsižvelgiant i tai ir vadovaujantis MAI 93 str. 1 d. 8 p. ir VSD istatymo 16 str. 7 d. normomis, 339 842,81 Lt VSD imoku ir nuo ju priskaiciuotu delspinigiu nepriemoka privalo buti pripažinti pasibaigusia, nes 2004-05-13jai buvo suejes istatymu nustatytas priverstinio išieškojimo terminas. Pareiškejos nuomone, delspinigiai turi buti perskaiciuoti nuo 36 098,54 Lt (draudžiamuju asmenu) ir 2 360,36 Lt (imones savininku) mokestines nepriemokos, kuriai nesuejes 5 metu priverstinio išieškojimo senaties terminas bankroto bylos iškelimo isiteisejimo diena, t.y. delspinigiai, kurie buvo apskaiciuoti nuo paskaiciuotu, bet nesumoketu mokestiniu nepriemoku laikotarpyje nuo 1999 metu kovo iki 2004-05-01 MAI isigaliojimo dienos, kuriuo buvo pakeistas MAI 39 straipsnis, Konstitucinio Teismo pripažintas prieštaraujanciu LR Konstitucijai. Nuo mokestines nepriemokos, kuriai bankroto bylos iškelimo isiteisejimo diena nera suejes 5 metu priverstinio išieškojimo senaties terminas, paskaiciuoti delspinigiai, yra lygus 1 211,86 Lt perskaiciavus, atsižvelgiant i Konstitucinio Teismo nutarimo nuostatas. Atsižvelgiant i aukšciau nurodytus motyvus, nustatytinas 42 423,76 Lt (40 006,90 Lt imoku, 1 211,86 Lt ir 1 205,00 Lt bauda) imones prievoles VSDFV Marijampoles skyriui dydis. Pareiškejos nuomone, butina kreiptis i LR Konstitucini Teisma Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintu LR valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisykliu 113 punkto normos. Lietuvos Apeliacinis teismas 2009 m. lapkricio 10 d. nutartyje, priimtoje nagrinejant V. ir S. M. skunda del atsakovo ir VSDFV prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos priimtu sprendimu, nurodo, kad priverstinio išieškojimo senaties terminas taikomas tik nuo 2005 m. sausio 1 d. atsiradusioms socialinio draudimo imoku baudu ir delspinigiu skoloms ir, kad „toki nurodytu teises normu taikymo laike aiškinima patvirtina ir poistatyminis aktas - Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisykles, pagal kuriu 113 punkta nurodytas senaties terminas yra taikomas ivykiams, atsiradusiems po mineto Valstybinio socialinio draudimo istatymo pakeitimo istatymo isigaliojimo“. Šia nuostata savo raštuose remiasi ir atsakovas bei VSDFV prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos. Draudeju teises ribojanti nuostata, jog senaties terminas taikomas ivykiams, atsiradusiems po Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo istatymo pakeitimo istatymo isigaliojimo ir nuostata, kad ivykiams, buvusiems iki šio istatymo isigaliojimo, taikomi tuo metu galioje terminai, nera itvirtinta istatymuose. VSD istatymo normos nenumate, kad priverstinio išieškojimo senaties terminas turi buti skaiciuojamas nuo 2005 m. sausio 1 d. ir jokie apribojimai del priverstinio išieškojimo senaties termino taikymo istatyme nebuvo itvirtinti. Lietuvos Respublikos Vyriausybe Taisyklese nustatydama socialinio draudimo imoku, baudu ir delspinigiu skolu ieškojimo senaties termino taikymo salygas (apribojimus), nors joks istatymas tokiu salygu nenustate, viršijo savo igaliojimus. VSD istatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,12,13,16,17, 21, 29, 31, 36, 37 straipsniu pakeitimo ir papildymo Istatymu Nr. X-1396, kuris buvo priimtas 2007 m. gruodžio 20 d. ir isigaliojo 2008 m. sausio 1 d. (Valstybes žinios, 2007-12-29, Nr. 138-5651) 11 straipsniu buvo pakeistas VSD istatymo 16 straipsnis. 2007 m. VSD istatymo pakeitimo istatymu Nr. X-1396 itvirtinus taisykle, kad „Priverstinio išieškojimo senaties terminas taikomas tik nuo 2005 m. sausio 1 d. atsiradusioms socialinio draudimo imoku, baudu ir delspinigiu skoloms“ yra ribojamas priverstinio išieškojimo senaties termino taikymas, kas nebuvo numatyta VSD istatymo pakeitimo istatyme Nr. IX-2535, priimtame 2004 m. lapkricio 4 d. (pakeitimas isigaliojo 2005 m. sausio 1 d.). Pareiškejai kyla abejone, ar pakeisto VSD istatymo 16 straipsnio 8 dalies nuostata, jog priverstinio išieškojimo senaties terminas taikomas tik nuo 2005 m. sausio 1 dienos atsiradusioms socialinio draudimo imoku, baudu ir delspinigiu sumoms, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalies nuostatai, jog „istatymui <...> visi asmenys lygus“ (konstituciniam lygiateisiškumo principui) bei konstituciniam teisines valstybes principui. VSD Istatymo pakeitimo istatyme nustatytos nelygios salygos VSD imoku moketojams. Pagal nustatyta teisini reguliavima, tais atvejais, kai moketojo nepriemoka susidare prieš vienerius, dvejus, trejus, keturis ar penkerius metus iki VSD istatymo pakeitimo, ju priverstinio išieškojimo senaties terminas prailginamas atitinkamai vieneriais, dvejais, trejais, ketveriais ar penkeriais metais, t.y. išieškojimas gali buti vykdomas nuo šešeriu iki dešimties metu, nors tuo pat metu kitiems ukio subjektams, kuriu mokestinems nepriemokoms priverstinio išieškojimo senaties terminas skaiciuojamas po 2005 m. sausio 1 d., šis terminas yra 5 metai. Ši nuostata prieštarauja tame paciame straipsnyje išdestytai nuostatai, kad priverstinio išieškojimo senaties terminas skaiciuojamas „nuo teises priverstinai išieškoti" atsiradimo, o „teise priverstinai išieškoti imokas, delspinigius ir baudas atsiranda nuo kitos dienos, kai socialinio draudimo imokos, delspinigiai ir baudos turejo buti sumoketos" ir taip skaiciuojamas „priverstinio išieškojimo senaties terminas yra 5 metai". Istatymo 16 straipsnio 7 dalies norma kartu su 16 straipsnio 8 dalies norma, ribojancia nustatyto priverstinio išieškojimo senaties termino taikyma ir kitoki skaiciavima prieštarauja Konstitucijos preambuleje itvirtintam teisines valstybes principui, suponuojanciam teises normu aiškuma. Situacija, kai VSD istatyme nustatytos dvi skirtingos priverstinio išieškojimo senaties termino skaiciavimo taisykles, laikytina teisiškai ydinga, nes tokioje teises normoje nera nustatyta aiškiu kriteriju ir sudaro galimybe vykdanciai institucijai nevykdyti istatymu nustatytu isipareigojimu.

9Pareiškejos atstove adv. R. Cillinskaite ir pati pareiškeja V. M. palaiko pareiškime nurodytus argumentus ir prašo pareiškima patenkinti pilnai, paaiškino aplinkybes, analogiškai nurodytoms pareiškime. Papildomai nurodo, kad klausimas del 5 metu senaties termino taikymo turi buti peržiuretas, kadangi pareiškejos pateikti irodymai patvirtina, kad praktikoje 5 metu senaties terminas buvo taikomas taip, kaip nurodo pareiškeja, tai patvirtina priimti sprendimai del prievoliu pripažinimo pasibaigusiomis ir beviltiškomis. Mano, kad šiuo atveju istatymas nera taikomas atgal, kadangi senaties pradžia gali buti apibrežta faktais, galiojusiais iki istatymo priemimo. Šiuo atveju tokie faktai yra teises priverstinai išieškoti mokestine nepriemoka atsiradimo diena, kuri atsiranda sekancia diena po pareigos ja sumoketi. Mokesciu administravimo nuostatos taikomos ta apimtimi, kiek nereglamentuoja valstybinio socialinio draudimo istatymas.

10Kreditorius VSDFV Marijampoles skyrius atsiliepimu i ieškini (b. l. 89-93) prašo pareiškima atmesti. Nurodo, kad nesutinka su pareiškimu del šiu motyvu: 1) VSDFV Marijampoles skyriaus kreditorinis reikalavimas jau yra patvirtintas isiteisejusiomis teismu nutartimis, todel pareiškeja nepagristai ji gincija; 2) Pareiškeja i VSDFV Marijampoles skyriu del perskaiciavimo ir senaties taikymo kreipesi tik praejus 4 metams po pirmojo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo teismo nutartimi ir nenurode teises normos, nustatancios jai teise tai daryti, praejus daugiau kaip 6 metams po kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Be to, Lietuvos Aukšciausiasis Teismas jau yra pasisakes ir konstataves, kad valstybinio socialinio draudimo imoku ir delspinigiu mokejimo prievolems, atsiradusioms iki 2005 m. sausio 1 d., nurodytas priverstinio išieškojimo senaties terminas yra netaikomas; 3) Santykiai del VSD imoku ir delspinigiu yra reglamentuojami specialiu istatymu - VSD istatymu, todel remtis kitais istatymais galima tik tiek, kiek leidžiama šiuo istatymu. Vadovaujantis VSD istatymo (Žin., 1991, Nr. 17-447) 38 str., galiojusiu VSD imoku imonei apskaiciavimo metu, buvo nustatyta, kad apskaiciuotos, bet i valstybinio socialinio draudimo fonda nesumoketos draudeju ir draudžiamuju asmenu imokos, delspinigiai ir baudos išieškomi ne ginco tvarka netaikant senaties termino. VSD istatymo (Žin., 2004, Nr. 171-6295) 16 str. 7 d. (isigaliojo 2005-01-01) buvo nustatyta, kad i fonda nesumoketu draudeju ir apdraustuju asmenu socialinio draudimo imoku ir apskaiciuotu delspinigiu bei baudu išieškojimo senaties terminas yra 5 metai. Socialinio draudimo imoku priverstinio išieškojimo senaties terminas pradedamas skaiciuoti nuo teises priverstinai išieškoti socialinio draudimo imokas atsiradimo dienos. Taigi VSD imoku ieškojimo terminas buvo sureguliuotas VSD istatymu, ir šis istatymas turi buti taikomas sprendžiant VSD imoku senaties termino taikymo klausima. Todel ieškoves išvardyti MAI nuostatos bei VMI raštai nera taikytini imones VSD imoku skolos senaties termino nustatymui. Be to, minetame VSD istatymo pakeitimo istatyme numatyta, kad jis isigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d., šiame istatyme nenumatyta išimciu del 16 str. 7 d. itvirtintos nuostatos, numatancios VSD imoku išieškojimo senaties termina, isigaliojimo. Kadangi nei aukšciau nurodytas VSD istatymo pakeitimo istatymas, nei kiti Lietuvos istatymai nenumato minetos nuostatos retroaktyvaus taikymo, todel VSD istatymo 16 str. 7 d., itvirtinanti materialines teises norma del mokescio išieškojimo senaties termino, laikytina isigaliojusia nuo 2005-01-01 ir negali buti taikoma retroaktyviai. Be to, nuo 1995 m. gruodžio 13 d. buvo pasirašyta imoku isiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui išieškojimo atidejimo sutartis, o sprendimai del skolu išieškojimo priverstine tvarka buvo perduoti vykdyti antstoliu kontorai, kas rodo, kad priverstinis skolos išieškojimas vyko ir buvo sistemingai atnaujinamas. Tokie veiksmai sustabdo skolos išieškojimo termino skaiciavima; 4) VSDFV Marijampoles skyrius, skaiciuodamas delspinigius už laiku nesumoketas VSD imokas, vadovavosi galiojanciomis ir nustatyta tvarka paskelbtomis VSD istatymo 38 str. nuostatomis, o Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsejo 26 d. nutarimu „Del Lietuvos Respublikos mokesciu administravimo istatymo 39 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija) 3 dalies, Lietuvos Respublikos muitu tarifu istatymo 18 straipsnio (1998 m. vasario 19 d. redakcija) 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ buvo pripažintos prieštaraujanciomis Konstitucijai Lietuvos Respublikos mokesciu administravimo istatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525; 2001, Nr. 62-2211) ir Lietuvos Respublikos muitu tarifu istatymo (Žin., 1998, Nr. 28-727) nuostatos, o ne VSD istatymo nuostatos. Be to, iki Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsejo 26 d. nutarimo priimti Lietuvos Respublikos finansu ministro isakymai, kuriuose buvo nustatyti delspinigiu už ne laiku sumoketus mokescius dydžiai, nera panaikinti, 5) Kadangi VSD imokos ir delspinigiai paskaiciuoti, nepažeidžiant teises aktu reikalavimu, kurie galiojo imoku apskaiciavimo laikotarpiu, todel pagrindo kreiptis i Konstitucini Teisma nera. O tai, kad ieškoves nuomone, istatymai yra netinkami ar prieštaraujantys vienas kitam, neatleidžia imones nuo istatymu reikalavimu vykdymo; 6) Bankroto byla imonei iškelta 2004 m. kovo 22 d. (isiteisejo 2004-05-13), taciau del ieškoves vis inicijuojamu teisminiu procesu yra vilkinama bankroto procedura, tuo paciu didinamos administravimo išlaidos, be to, daug metu neremontuoto pastato nusidevejusiu konstrukciju ir inžineriniu tinklu eksploatacija reikalauja daugiau papildomu finansiniu ištekliu. Visos šios aplinkybes mažina imones nekilnojamojo turto verte ir daro neigiama itaka bendroves veiklai bei mažina kreditoriu galimybes atgauti skolas. Taip pažeidžiami itvirtinti teisingumo, protingumo ir sažiningumo principai, o pareiškeja vilkindama bankroto procedura piktnaudžiauja savo teisemis.

11VSDFV Marijampoles skyriaus atstoves analogiškai paaiškino atsiliepime nurodytus argumentus ir prašo pareiškejos pareiškime nurodytus prašymus atmesti.

12Tretysis asmuo S. M. atsiliepime i V. M. pareiškima (b. l. 83-87) nurodo argumentus, analogiškus pareiškejos nurodytiems.

13Tretysis asmuo bankrutavusi individuali imone V. ir S. M. prekybos centras atsiliepime i ieškini (b. l. 127-128) nurodo, jog VSDFV Marijampoles skyriaus kreditorinis reikalavimas bankroto byloje yra patvirtintas isiteisejusiomis teismu nutartimis. Pareikšdama ieškini, ieškove siekia peržiureti jau patvirtinta kreditorini reikalavima, t.y. ji sumažinti ta suma, kurios išieškojimui, ieškoves nuomone, yra sueje terminai. Tretysis asmuo pažymi, kad senaties termino taikymo klausimas jau ne karta buvo sprendžiamas, svarstant atsakovo kreditorinio dydžio pagristuma, tuo tarpu ieškove savo ieškiniu dar karta siekia, jog teismas pasisakytu tuo paciu klausimu.

14Treciojo asmens atstove adv. S. Raižine prašo pareiškima atmesti. Nurodo, kad tai ne reikalavimo tikslinimas, o jo peržiurejimas. Klausimas del senaties egzistavo nuo pat bankroto bylos iškelimo. Jei remiamasi naujomis aplinkybemis, tai butu proceso atnaujinimas. Todel mano, kad nagrinejimas kaip toks negalimas. Taip pat nurodo, kad pradejus išieškojima senatis nutraukiama, todel senaties terminas nepraleistas.

15Pareiškimas netenkintinas. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2004 m. kovo 22 d. II V. ir S. M. prekybos centras buvo iškelta bankroto byla (t.2, b.l. 192-195), nutartis isiteisejo 2004 m. gegužes 13 d. Lietuvos apeliaciniam teismui palikus šia nutarti nepakeista (t.3, b.l. 58-63). 2004 m. rugsejo 29 d. nutartimi buvo patvirtinti kreditoriu reikalavimai, tarp ju ir VSDFV Marijampoles skyriaus reikalavimas 384 448 Lt sumai (t.3, b.l. 84-88, 116). 2008 m. rugpjucio 25 d. nutartimi (t.16, b.l. 144) VSDFV Marijampoles skyriaus reikalavimas buvo padidintas ir patvirtintas 391 055 Lt sumai, šio dydžio reikalavimas pakartotinai patvirtintas Kauno apygardos teismo 2009 sausio 8 d. nutartimi, kuria buvo nutarta šia imone pripažinti bankrutavusia ir ja likviduoti (t. 17, b.l. 51-52).

16Pareiškeja V. M. - nurodytos imones savininke, kuri buvo itraukta i byla bendraatsakove 2006 m. balandžio 25 d. nutartimi (t.8, b.l. 138) prašo pripažinti bankrutavusios II V. ir S. M. prekybos centro 339 842,81 Lt dydžio valstybinio socialinio draudimo imoku ir delspinigiu nepriemoka pasibaigusia ir nustatyti VSDFV Marijampoles skyriaus prievoles dydi 42 423,76 Lt sumai. Tokiu pareiškimu pareiškeja iš esmes siekia patikslinti patvirtinta nurodyto kreditoriaus VSDFV Marijampoles skyriaus reikalavima, todel jos ieškinys 2010 liepos 1 d. nutartimi (b.l. 75) buvo pripažintas pareiškimu del nurodyto kreditoriaus reikalavimo patikslinimo. LR Imoniu bankroto istatymo 26 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditoriu sarašo ir ju reikalavimu patikslinimai, susije su bankroto procesu (nesumoketi mokesciai, kitos privalomosios imokos, isiskolinimas atleistiems darbuotojams tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutarti nutraukti bankroto byla arba sprendima del imones pabaigos. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra suformulaves taisykle, kad ši norma taikytina ir kreditoriu reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškelimo dienos, ir tokie reikalavimai gali buti tikslinami iki bus nutraukta byla ar priimtas sprendimas del imones pabaigos, ir tai daroma butent bankroto byloje (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-326/2007, 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-591/2008, 2010 m. kovo 3 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-88/2010, 2010 m. balandžio 12 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-164/2010). Pareiškeja butent šios suformuotos teismu praktikos pagrindu ir reiškia prašyma tikslinti VSDFV Marijampoles skyriaus reikalavima. Šio kreditoriaus reikalavimui peržiureti ir ji sumažinti nurodo tokius pagrindus: 1) Valstybinio socialinio draudimo istatymo (toliau VSDI) 38 straipsnio nuostata, galiojusia nuo 1995 m. sausio 1 d., kuri numate, kad valstybinio socialinio draudimo fondui laiku nesumoketos draudeju ir draudžiamu asmenu imokos, delspinigiai ir baudos išieškomos ne ginco tvarka, bet už ne ilgesni kaip paskutiniu 2 metu laikotarpi; 2) Mokesciu administravimo istatymo (toliau MAI) 39 straipsnio 9 dalies nuostata, kad jeigu mokestis pagal mokesciu teises aktus turejo buti sumoketas iki 1996 m. birželio 30 dienos, už ne laiku sumoketa mokesti skaiciuojamu delspinigiu suma negali viršyti 100 procentu nesumoketo mokescio sumos; 3) Lietuvos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsejo 26 d. nutarima, kuriuo buvo pasisakyta del MAI 39 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kuriuo pripažinta, kad finansu ministras negalejo vien savo nuožiura (bet neviršijant nustatytos 10 punktu ribos) spresti, kiek punktu padidinti MAI normoje nustatyta palukanu norma; 4) VSDI 16 straipsnio 7 dalyje numatyto priverstinio išieškojimo 5 metu senaties termino taikyma.

17Del priverstinio išieškojimo 5 metu senaties termino taikymo. Šiuo pagrindu kreditoriaus VSDFV Marijampoles skyriaus reikalavimas bankroto bylos nagrinejimo eigoje jau ne karta buvo svarstytas. Tai patvirtina pacios pareiškejos V. M. paduotame atskirajame skunde del priimtos nutarties iškelti bankroto byla nurodyta aplinkybe, kad VSDFV nepriemokai yra sueje ieškinines senaties terminai pagal MAI nuostatas (t.2, b.l. 3-7). Lietuvos apeliacinis teismas 2004 m. gegužes 13 d. nutartimi palikti nutarti iškelti bankroto byla nepakeista pasisake ir del senaties taikymo, nurodydamas, kad nera pagrindo laikyti, kad VSDFV Marijampoles skyriaus skolu išieškojimo terminai yra pasibaige (t.3, b.l. 58-63). Be to, V. M. 2006 m. birželio 30 d. bankroto byloje buvo pateikusi prašyma patikslinti reikalavimus tarp ju ir VSDFV Marijampoles skyriaus reikalavima del senaties taikymo tiek pagal MAI nuostatas, tiek ir pagal VSDI 16 straipsnio 7 dalyje numatyta 5 metu senaties termina (t.9, b.l. 2-10), pakartotinas reikalavimas del patikslinimo pateiktas ir 2006 rugsejo 6 d. (t.9, b.l. 152-159). Kauno apygardos teismo 2006 m. spalio 3 d. nutartimi šis prašymas buvo atmestas, ivertinus ir 5 metu senaties taikyma (t.10, b.l. 78-85), o V. M. atskirasis skundas del šios nutarties Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 16 d. nutartimi (b.l. 158-165) taip pat buvo atmestas. Tokiu budu pareiškejos prašymas patikslinti VSDFV Marijampoles skyriaus reikalavima del VSDI 16 straipsnio 7 dalyje (2004 m. lapkricio 4 d. istatymo Nr. IX-2535 redakcija) numatyto mokestines nepriemokos priverstinio išieškojimo 5 metu senaties termino taikymo yra reiškiamas pakartotinai ir nenagrinetas, kadangi sprendimui, nutarciai isiteisejus, šalys ir kiti byloje dalyvave asmenys, taip pat ju teisiu peremejai nebegali iš naujo pareikšti teisme tu paciu ieškinio reikalavimu tuo paciu pagrindu, taip pat gincyti kitoje byloje nustatytus faktus ir teisinius santykius (CPK 279 straipsnio 4 dalis). Del šio pareiškejos nurodyto senaties termino taikymo yra pasisakyta ir Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. balandžio 12 d. nutartyje civilineje byloje Nr. 3K-3-164/2010, nagrinetoje pagal tos pacios pareiškejos V. M. kasacini skunda byloje tarp tu paciu šaliu ir faktiškai del to paties dalyko. LAT šioje nutartyje pažymejo, kad VSDI redakcija, galiojusi gincijamo teisinio santykio metu, numate, jog priverstinio išieškojimo senaties terminas yra 5 metai, taciau šis terminas taikomas tik nuo 2005 m. sausio 1 d. atsiradusioms valstybinio socialinio draudimo imoku, baudu ir delspinigiu skoloms. Kadangi gincijamos socialinio draudimo imoku ir delspinigiu mokejimo prievoles atsirado iki 2005 m., teismai pagristai netaike priverstinio išieškojimo senaties termino šioms skoloms. Pareiškeja, reikšdama pakartotini prašyma, nurodo, jog toks prašymas yra grindžiamas naujais irodymais, o butent VMI raštais (b.l. 30-34, 45-46) kurie, jos nuomone, patvirtina, kad priverstinio išieškojimo 5 metu senaties terminas buvo taikomas mokesciu administratoriui priimant sprendimus pripažinti mokestine nepriemoka beviltiška del pasibaigusio nurodyto senaties termino. Pareiškejos nurodyti irodymai neturi jokios reikšmes, kadangi nagrinejamu atveju yra sprendžiamas klausimas del valstybinio socialinio draudimo imoku ir nuo ju paskaiciuotu delspinigiu pagristumo, kuri reglamentuoja VSDI, o ne del mokesciu moketoju mokestines nepriemokos išieškojimo pagal MAI. Be to, šie irodymai jokiu budu nesudaro pagrindo peržiureti VSDFV Marijampoles skyriaus reikalavimo pagristumo priverstinio išieškojimo 5 metu senaties taikymo pagrindu, kadangi tai lemia istatymo nuostatu del nurodyto senaties termino pradžios aiškinimas, del ko teismu jau yra pasisakyta, o ne pavieniai taikymo atvejai, kurie beje ir priimti kitoje, t.y. valstybes mokesciu srityje.

18Padarius išvada, jog pareiškimo dalis del valstybinio socialinio draudimo imoku ir delspinigiu perskaiciavimo, atsižvelgiant i istatymo nustatyta priverstinio išieškojimo 5 metu senaties termina iš naujo nenagrinetina, netenkintinas ir pareiškejos prašymas kreiptis i Lietuvos Konstitucini Teisma tikslu išsiaiškinti, ar tam tikros istatymo ir Vyriausybes nutarimo nuostatos, susijusios su valstybinio socialinio draudimo nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties termino taikymu, neprieštarauja kitoms istatymo nuostatoms, Konstitucijai ir konstituciniams principams.

19Del Valstybinio socialinio draudimo istatymo (toliau VSDI) 38 straipsnio nuostatos, galiojusios nuo 1995 m. sausio 1 d. taikymo. 1994 11 29 istatymu Nr. I-676 (nuo 1995 01 01) VSDI 38 straipsnyje buvo numatyta, kad valstybinio socialinio draudimo fondui laiku nesumoketos draudeju ir draudžiamu asmenu imokos, delspinigiai ir baudos išieškomos ne ginco tvarka, bet už ne ilgesni kaip paskutiniu 2 metu laikotarpi. Delspinigiai ir baudos visais atvejais turi buti sumokamos pirmiausiai. Ši nuostata galiojo iki VSD istatymo pakeitimo ir papildymo istatymo VIII-361 isigaliojimo (1997-07-16), kai VSDI 38 straipsnyje buvo numatyta, kad apskaiciuotos, bet i valstybinio socialinio draudimo fonda nesumoketos draudeju ir draudžiamuju asmenu imokos, delspinigiai ir baudos išieškomi ne ginco tvarka netaikant senaties termino. Pareiškejos nuomone, pagal VSDFV Marijampoles skyriaus pateiktas pažymas ir skaiciuotes iki 1995-07-14 paskaiciuotos imokos (57 850 Lt) ir delspinigiai (23 830,25 Lt), kurie nebuvo sumoketi iki 1997-07-16 (iki istatymo VIII-361 isigaliojimo) negali buti priverstinai išieškoti. Pagal VSDFV Marijampoles skyriaus pažyma (b.l. 35-38), kuri sudaryta pagal pacios pareiškejos - imones savininkes V. M. pateiktas finansines apyskaitas, matyti, kad iki 1995-12-07 tam tikri mokejimai buvo atliekami. Tai reiškia, kad atlikus mokejimus, kas yra tolygu skolos pripažinimui, senaties terminas yra nutraukiamas, ka numate ir tuo metu galiojusio 1964 m. red. CK 89 straipsnio 2 dalis. Be to, V. M. 1995 m. gruodžio 13 d. pasiraše imoku atidejimo sutarti (b.l. 104-105), taciau jai toliau nevykdant prievoles moketi imokas, VSDFV Marijampoles skyriaus 1996 m. rugsejo 4 d. sprendimu Nr. 157 (b.l. 106) buvo nuspresta ne ginco tvarka išieškoti visa imoku ir delspinigiu isiskolinima, ir sprendimas buvo pateiktas vykdyti antstoliui, ka patvirtina antstoles irašai ant pateikto sprendimo. Šios irodymais pagristos aplinkybes rodo, kad nurodytas 2 metu išieškojimo ne ginco tvarka terminas nera praleistas.

20Del Mokesciu administravimo istatymo (toliau MAI) 39 straipsnio 9 dalies nuostatos taikymo. Nuo 2001 m. rugsejo 1 d. MAI 39 straipsnio 9 dalyje (2001 m. birželio 26 d. istatymo Nr. IX-394 redakcija ) buvo numatyta, kad jeigu mokestis pagal mokesciu teises aktus turejo buti sumoketas iki 1996 metu birželio 30 dienos, už ne laiku sumoketa mokesti skaiciuojamu delspinigiu suma negali viršyti 100 procentu nesumoketo mokescio sumos. Ši nuostata netaikoma jau sumoketiems arba išieškotiems delspinigiams. Taciau teisiniai santykiai del VSD imoku ir delspinigiu apskaiciavimo ir mokejimo yra reglamentuojami specialiu istatymu – VSD istatymu, todel pirmiausia taikytinos šio istatymo nuostatos. Tuo laikotarpiu galiojusio VSDI 38 straipsnis numate delspinigiu skaiciavimo, delspinigiu išieškojimo atidejimo, atleidimo nuo ju mokejimo tvarka, priverstinio išieškojimo senaties terminus. Todel delspinigiu nuo nesumoketu valstybinio socialinio draudimo imoku paskaiciavimo ir ju išieškojimo dalyje taikytinos butent VSDI nuostatos. Pareiškejos nuoroda i tai, kad turetu buti atsižvelgta, kad VSD Istatymu Nr. VIII-361, isigaliojusiu nuo 1997-07-16, buvo pakeista šio istatymo 38 straipsnio redakcija, nustatant, kad delspinigiai skaiciuojami pagal finansu ministro nustatyta delspinigiu norma, taikoma už paveluota mokesciu mokejima ir kad 2001 m. spalio 11d. VSD istatymo Nr. IX-546 38 straipsnio 1 dalis papildyta sakiniu, jog delspinigiai skaiciuojami Lietuvos respublikos mokesciu administravimo istatymo nustatyta tvarka, nesudaro pagrindo taikyti nurodyta MAI 39 straipsnio 9 dalies nuostata, ribojancia delspinigiu suma, kai mokestis turejo buti sumoketas iki 1996 m. birželio 30 d., kuri negalejo viršyti 100 procentu nesumoketo mokescio sumos. Tokios nuostatos VSDI nera, ir tai nelaikytina delspinigiu skaiciavimo norma, kuria tuo metu galejo nustatyti finansu ministras.

21Del Lietuvos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsejo 26 d. nutarimo taikymo. Lietuvos Konstitucinis Teismas 2006 m. rugsejo 26 d. nutarimu nutare pripažinti, kad Lietuvos Respublikos mokesciu administravimo istatymo 39 straipsnio (2001 m. birželio 26 d. redakcija; Žin., 2001, Nr. 62-2211) 3 dalis ta apimtimi, kuria buvo itvirtinti finansu ministro igaliojimai vien savo nuožiura, bet neviršijant nustatytos 10 punktu ribos, spresti, kiek punktu padidinti šioje dalyje nurodyta palukanu norma, prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 15 punktui, 127 straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisines valstybes principui. VSD Istatymo Nr. VIII-361, isigaliojusio nuo 1997-07-16, 38 straipsnio 1 dalies nuostata, nustatanti, kad delspinigiai skaiciuojami pagal finansu ministro nustatyta delspinigiu norma, taikoma už paveluota mokesciu mokejima, šiuo Konstitucinio Teismo nutarimu nebuvo pripažinta prieštaraujancia Konstitucijai, todel taikytina. LR Konstitucinio Teismo istatymo 72 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Lietuvos Respublikos istatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybes aktas (ar jo dalis) negali buti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo nutarimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Kadangi delspinigiai, remiantis Imoniu bankroto istatymu yra paskaiciuoti iki nutarties iškelti bankroto byla isiteisejimo dienos (2004 m. gegužes 13 d.), o Lietuvos Konstitucinio Teismo nutarimas paskelbtas 2006 m. rugsejo 28 d., todel jis netaikytinas anksciau susiformavusiems teisiniams santykiams. Kadangi VSDFV Marijampoles skyriaus reikalavimas delspinigiu dalyje yra patvirtintas, remiantis VSDI nuostatomis, kurios nustatyta tvarka nera pripažintos prieštaraujanciomis konstitucijai, todel netaikytina ir LR Konstitucinio Teismo istatymo 72 straipsnio 3 dalies nuostata, kad neturi buti vykdomi sprendimai, pagristi teises aktais, kurie pripažinti prieštaraujanciais Konstitucijai ar istatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo ivykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo isigaliojimo.

22Atsižvelgiant i nurodytus motyvus, pareiškejos pareiškimas, kaip nepagristas, netenkintinas pilna apimtimi,.

23Teiseja, vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais,

Nutarė

24Pareiškejos V. M. pareiškimo del VSDFV Marijampoles skyriaus reikalavimo patikslinimo netenkinti.

25Nutarciai isiteisejus panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsejo 21 d. nutartimi taikyta laikinaja apsaugos priemone – draudima administratoriui tenkinti kreditoriaus VSDFV Marijampoles skyriaus finansini reikalavima individualios imones V. ir S. M. prekybos centro bankroto byloje.

26Priteisti iš V. M. (a.k. ( - ) atsakovui individualiai imonei V. ir S. M. prekybos centrui 800 Lt atstovavimo išlaidu.

27Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali buti apskusta Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teiseja Nijolia Indreikiene, sekretoriaujant Danutei... 2. Teiseja, išnagrinejusi civiline byla, n u s t a t e:... 3. Pareiškeja V. M. ieškiniu, kuri teismas pripažino... 4. - ar Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647... 5. - ar Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo istatymo 2, 4, 5, 6,... 6. - ar Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo istatymo 2, 4, 5, 6,... 7. - ar Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo istatymo 2, 4, 5, 6,... 8. Pareiškeja nurodo, kad Kauno apygardos teismas II V. ir S.... 9. Pareiškejos atstove adv. R. Cillinskaite ir pati pareiškeja 10. Kreditorius VSDFV Marijampoles skyrius atsiliepimu i ieškini (b. l. 89-93)... 11. VSDFV Marijampoles skyriaus atstoves analogiškai paaiškino atsiliepime... 12. Tretysis asmuo S. M. atsiliepime i V.... 13. Tretysis asmuo bankrutavusi individuali imone V. ir S. M.... 14. Treciojo asmens atstove adv. S. Raižine prašo pareiškima atmesti. Nurodo,... 15. Pareiškimas netenkintinas. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2004 m. kovo... 16. Pareiškeja V. M. - nurodytos imones savininke, kuri buvo... 17. Del priverstinio išieškojimo 5 metu senaties termino taikymo. Šiuo pagrindu... 18. Padarius išvada, jog pareiškimo dalis del valstybinio socialinio draudimo... 19. Del Valstybinio socialinio draudimo istatymo (toliau VSDI) 38 straipsnio... 20. Del Mokesciu administravimo istatymo (toliau MAI) 39 straipsnio 9 dalies... 21. Del Lietuvos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsejo 26 d. nutarimo taikymo.... 22. Atsižvelgiant i nurodytus motyvus, pareiškejos pareiškimas, kaip... 23. Teiseja, vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais,... 24. Pareiškejos V. M. pareiškimo del VSDFV Marijampoles... 25. Nutarciai isiteisejus panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsejo 21 d.... 26. Priteisti iš V. M. (a.k. ( - )... 27. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali buti apskusta Lietuvos...