Byla 2A-958-730/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Erinijos Kazlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alonos Romanovienės, Erikos Misiūnienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi ieškovės UAB „Ekvada“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Ekvada“ ieškinį atsakovei UAB „Valdela“, tretiesiems asmenims BUAB „Restructus“, UAB „Arūno projektai“, UAB „Restatum“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei dėl skolos priteisimo, 2013-11-28 ieškinį patikslino ir prašė priteisti iš atsakovės 21 100 Lt pagrindinės skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal statybos rangos sutartį UAB „Restructus“ atliko atsakovei statybos ir montavimo darbus, įvertintus 43 000 Lt, už kuriuos atsakovė sumokėjo 15 000 Lt ir liko skolinga 28 000 Lt. UAB „Restructus“ sutartimi perleido reikalavimo teisę ieškovei į 24 740 Lt skolos dalį, todėl atsakovei atsirado pareiga atsiskaityti su ieškove. Tačiau UAB „Valdela“ ir UAB „Restructus“ atliko priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, t. y. atsakovė sumokėjo skolą pirminiam kreditoriui atlikdama priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą. Mano, kad atsakovės priešpriešinis reikalavimas pradiniam kreditoriui negalėjo būti įskaitytas, nes pranešimas dėl įskaitymo buvo surašytas jau iškėlus bylą teisme. Apie reikalavimo perleidimą atsakovei buvo pranešta, dėl to jai atsirado pareiga reikalavimą įvykdyti naujajam kreditoriui. Pranešimai apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovei buvo siunčiami registruota paštu, tačiau atsakovė laiškus atsisakydavo priimti, per antstolį dokumentų įteikti taip pat nepavyko. Apie šią aplinkybę buvo informuota elektroniniu paštu bei žodžiu, todėl, vadovaujantis Civilinio kodekso 2.49 straipsnio 3 dalimi, dokumentai atsakovei įteikti. Ieškovė teigia, jog įskaitymas neteisėtas, kadangi Civilinio kodekso 6.134 straipsnis draudžia įskaityti reikalavimus, kurie yra ginčijami teisme. Sudarius reikalavimo perleidimo sutartį ir apie tai tinkamai informavus skolininką, pasibaigia mokėjimo pareiga pirminiam kreditoriui ir atsiranda pareiga naujajam kreditoriui. Civilinio kodekso 6.109 straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo paskirtis yra apsaugoti skolininko interesus, kad jis žinotų, kam priklauso vykdyti prievolę, ir išvengtų ginčo dėl dvigubo apmokėjimo šiuo atveju, tai siejama ir su naujojo kreditoriaus teisių apsauga.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-02-14 sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės atsakovei 2500 Lt bylinėjimosi išlaidų, grąžino ieškovei 81,75 Lt žyminio mokesčio dalį. Konstatuota, kad tarp šalių nėra ginčo dėl susidariusios skolos sumos ar paties skolos fakto. Ginčas kilo dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo teisėtumo. Teismas, remdamasis bylos medžiaga bei šalių paaiškinimais, padarė išvadą, jog reikalavimo perleidimo sutartimis UAB „Arūno projektai“ perleido reikalavimo teisę UAB „Restatum“, pastaroji reikalavimą perleido UAB „Valdela“ į UAB „Restructus“ susidariusią skolą, tikintis, kad skolininkė UAB „Restructus“ naujiems kreditoriams atliks tam tikrus darbus ir šalių susitarimu įskaitys jų turimus vienarūšius priešpriešinius reikalavimus. Dar iki 2013-02-04 reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr. 02-35/393 sudarymo dienos atsakovė turėjo galiojančią ir neįvykdytą reikalavimo teisę į UAB „Restructus“ 21 100 Lt sumos skolą. Įskaitymas buvo atliktas teisėtai, kadangi buvo visos sąlygos: UAB „Restructus“ yra skolinga UAB „Valdela“, o UAB „Valdela“ yra skolinga UAB „Restructus“, reikalavimai yra vienarūšiai, galiojantys ir vykdytini, todėl darytina išvada, kad įskaitymas buvo atliktas nepažeidžiant teisės aktų bei yra teisėtas ir atsakovė neturi pareigos atsiskaityti su ieškove. Teismas nesutiko su ieškovės pozicija, jog vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymas buvo neteisėtas, nes byloje nėra ginčijama nei reikalavimo suma, nei pats skolos faktas, reikalavimas yra aiškus ir konkretus, dėl jo ginčo nėra. Atsakovė įskaitymą atliko teisėtai, 2013-05-30 pranešimu Nr. 1 informuodama atsakovę, kad turėdama priešpriešinį reikalavimą UAB „Restructus“, įskaito šį reikalavimą UAB „Ekvada“ reikalavimo daliai, t. y. 21 100 Lt sumai. Atsakovė pasinaudojo jai suteikta teise įskaityti naujojo kreditoriaus – ieškovės reikalavimą jos turimu vienarūšiu priešpriešiniu reikalavimu pirminei kreditorei UAB „Restructus“, taip sumokėdama ieškovei dalį skolos.

4Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Ekvada“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-02-14 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsakovė turėjo teisę įskaityti priešpriešinį reikalavimą trečiajam asmeniui BUAB „Restructus“ kaip pradiniam kreditoriui jau po to, kai teisme buvo iškelta byla pagal ieškovės ieškinį. Pagal naujausią kasacinio teismo praktiką, iškėlus bylą teisme jokie įskaitymai nebegalimi, nepaisant to, kad reikalavimas neginčijamas. Atsakovė apie įskaitymą ieškovei pranešė jau po bylos iškėlimo, dėl to jos veiksmai buvo nesąžiningi.
 2. Teismas padarė aiškią teisės taikymo klaidą, nes netaikė Įmonių bankroto įstatymo, kuriame nustatyta, jog draudžiama atlikti įskaitymus bankrutuojančios bendrovės atžvilgiu. Atsakovė 2013-05-30 raštu informavo ieškovę, kad jos turimą reikalavimą įskaito pradinei kreditorei UAB „Restructus“, nors šiai bendrovei buvo iškelta bankroto byla.
 3. Teismas netinkamai aiškino įskaitymo pradiniam kreditoriui nuostatas bei nesiaiškino pranešimo apie reikalavimo perleidimą reikšmės. Sudarius reikalavimo perleidimo sutartį ir apie tai informavus skolininką, skolininko pareiga pirminiam kreditoriui (UAB „Restructus“) pasibaigia ir atsiranda pareiga naujajam kreditoriui (ieškovei). Atsakovė buvo informuota apie reikalavimo perleidimą ieškovei, dėl to negalėjo atlikti įskaitymo.
 4. Įskaitymas negalėjo būti atliekamas ir dėl to, kad nebebuvo priešpriešinių, įskaitymo taikymui būtinų, reikalavimų, nes UAB „Restructus“ perleido ieškovei reikalavimą į atsakovę UAB „Valdela“, taip nebeteko reikalavimo teisės, nes nebeturėjo galiojančio priešpriešinio reikalavimo.
 5. Teismas pažeidė proceso teisės normas, nes bylą išnagrinėjo nedalyvaujant ieškovės atstovui, nors buvo gautas atstovo prašymas atidėti bylos nagrinėjimą dėl ligos, nustatytos dieną prieš teismo posėdį. Teismas užkirto kelią ieškovui dalyvauti bylos nagrinėjime ir padarė esminį proceso teisės normų pažeidimą.

5Atsakovės UAB „Valdela“ atstovas advokatas K. D. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašė skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą, o skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimo argumentai:

 1. Atsakovė įskaitė ne trečiojo asmens BUAB „Restructus“ reikalavimą, o būtent ieškovės reikalavimą atsakovei atsakovės turimu ir galiojančiu priešpriešiniu vienarūšiu reikalavimu trečiajam asmeniui BUAB „Restructus“.
 2. Atsakovė įskaitymą atliko teisėtai, o tai, kad įskaitymas buvo atliktas iškėlus bylą teisme, nereiškia, jog įskaitymas neteisėtas.
 3. Ieškovė nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika apie įskaitymo draudimą, nes jos nurodytose nutartyse skiriasi faktinės aplinkybės, dėl to šiomis nutartimis negali būti vadovaujamasi. Draudžiama įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme, o ne, kaip teigia ieškovė, reikalavimus, kurių pagrindu iškelta byla.
 4. Teismas neturėjo pagrindo taikyti Įmonių bankroto įstatymo nuostatas, draudžiančias atlikti įskaitymą bankrutuojančios bendrovės atžvilgiu, nes atsakovė įskaitė ne BUAB „Restructus“ reikalavimą, o ieškovės (naujojo kreditoriaus) reikalavimą atsakovei, kurį ieškovė įgijo 2013-02-04 reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu. Be to, įskaitymo metu nutartis dėl bankroto bylos BUAB „Restrukctus“ iškėlimo nebuvo įsiteisėjusi.
 5. Teismas tinkamai aiškino pranešimo apie reikalavimo perleidimą reikšmę.
 6. Teismas pagrįstai bylą išnagrinėjo ieškovės atstovei nedalyvaujant, nes apie teismo posėdį jai buvo pranešta tinkamai, vieną kartą bylos nagrinėjimas dėl ieškovės atstovės ligos jau buvo atidėtas.

6Apeliacinis skundas tenkintinas.

7Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, yra patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek pagrįstumo aspektu. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

8Apeliantas apeliaciniame skunde pateikė prašymą priimti pateikiamą Įmonių bankroto valdymo departamento duomenų išrašą, kuris patvirtina, kad trečiojo asmens UAB „Restructus“ įskaitymas buvo atliktas, iškėlus bankroto bylą. Prašymo pagrindu nurodytos aplinkybės, kad pateikti pirmosios instancijos teisme neturėjo galimybės, nes byla teismo posėdyje buvo išnagrinėta ieškovės atstovams nedalyvaujant. Apelianto atstovė dalyvavo parengiamajame teismo posėdyje rengiantis bylos nagrinėjimui teisme, todėl turėjo galimybę pateikti įrodymus, įrodymus turėjo galimybę pateikti juos atsiųsdama. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apelianto pateiktą naują įrodymą, sprendžia, kad jis gali turėti įtakos visų bylai reikšmingų aplinkybių ištyrimui bei teisingo sprendimo byloje priėmimui, jo pateikimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, o pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą šį įrodymą pridėti, todėl jis pridėtinas prie bylos (CPK 314 straipsnis) ir vertintinas priimant sprendimą.

9Nustatyta, kad 2012-10-22 trečiasis asmuo UAB „Restructus“ ir atsakovė UAB „Valdela“ sudarė Statybos rangos sutartį Nr. PL-ST 1, kurios pagrindu trečiasis asmuo UAB „Restructus“ atsakovei „Valdela“ atliko statybos ir montavimo darbus, adresu Sodų g. 71, Palanga, už 43 000,00 Lt (b. l. 6–8, 1 tomas). Atsakovė UAB „Valdela“ įsipareigojo atsiskaityti per 25 dienas nuo visiško ir kokybiško darbų perdavimo, pasirašant atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą ir pateikiant sąskaitą faktūrą (Sutarties 3.4. p.). 2012-12-21 sutarties šalys trečiasis asmuo UAB „Restructus“ ir atsakovė UAB „Valdela“ pasirašė pažymą apie atliktų darbų vertę ir išlaidų dydį per 2012 m. gruodžio mėn. (b. l. 10, 1 tomas) ir trečiasis asmuo UAB „Restructus“ išrašė atsakovei UAB „Valdela“ PVM sąskaitą faktūrą RST Nr. 0000162 43 000,00 Lt sumai (b. l. 9, 1 tomas). Atsakovė UAB „Valdela“ sumokėjo trečiajam asmeniui UAB „Restructus“ 15 000,00 Lt už atliktus darbus ir liko skolinga 28 000,00 Lt. Trečiasis asmuo UAB „Restructus“ 2013-02-04 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 02-35/393 perleido reikalavimo teisę ieškovei UAB „Ekvada“ į atsakovės UAB „Valdela“ skolos dalį – 24 740,00 Lt (b. l. 11–12, 1 tomas).

10Byloje nėra ginčo, kad atsakovė UAB „Valdela“ 2013-04-12 sužinojo, jog trečiasis asmuo UAB „Restructus“ 2013-02-04 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 02-35/393 perleido reikalavimo teisę ieškovei UAB „Ekvada“ į atsakovės UAB „Valdela“ skolos dalį– 24 740,00 Lt. Šią aplinkybę byloje atsakovė UAB „Valdela“ pripažino savo atsiliepimuose į ieškinį (b. l. 33, 1 tomas) ir į patikslintą ieškinį (b. l. 119, 1 tomas). Trečiasis asmuo UAB „Restructus“ 2013-04-12 pranešimu Nr. 01-04-545 informavo atsakovę UAB „Valdela“, jog perleido reikalavimo teisę ieškovei UAB „Ekvada“ į 24 740,00Lt skolą ir atsakovė UAB „Valdela“ visus klausimus turi spręsti su ieškove UAB „Ekvada“ (b. l. 89, 1 tomas).

11Atsakovė UAB „Valdela“ 2013-05-30 pranešimu Nr. 1 informavo ieškovę UAB „Ekvada“, kad turėdama priešpriešinį reikalavimą į trečiąjį asmenį UAB „Restructus“, įskaito šį reikalavimą į ieškovės UAB „Ekvada“ reiškiamo reikalavimo dalį, t. y. 21 100,00 Lt sumą, bei pareiškė, jog likusią 3640,00 Lt skolą ieškovei sumokės artimiausiu metu (b. l. 52, 1 tomas). Atsakovė UAB „Valdela“ 2013-06-03 bankiniu pavedimu pervedė 3640,00 Lt sumą ieškovei UAB „Ekvada“ pagal skolos perleidimo sutartį Nr. 01/10012012 (b. l. 51, 1 tomas).

12Trečiasis asmuo UAB „Arūno projektai“ (vykdytojas) ir UAB „Mažeikių betonas“ (šiuo metu trečiasis asmuo BUAB „Restructus“) (užsakovas) 2007-05-04 pasirašė sutartį Nr. 13-2007, kuria vykdytojas įsipareigojo paruošti metalinių konstrukcijų, darbo projekto brėžinius spausdinimui už 23 600,00 Lt (b. l. 40–43, 1 tomas). Tarp tų pačių šalių, tai yra, trečiojo asmens UAB „Arūno projektai“ ir trečiojo asmens UAB „Restructus“, 2007-11-05 buvo pasirašyta sutartis Nr. 20-2007, kuria vykdytojas įsipareigojo paruošti statybos medžiagų ir gaminių metalinių konstrukcijų, darbo projekto brėžinius už 59 000,00 Lt (b. l. 46–48, 1 tomas). Trečiasis asmuo UAB „Restructus“ iki galo neatsiskaitė ir liko skolingas trečiajam asmeniui UAB „Arūno projektai“ 21 100,00 Lt sumą.

13Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 01/01/2012, sudaryta 2012-01-10, trečiasis asmuo UAB „Arūno projektai“ (pradinis kreditorius) perleido trečiajam asmeniui UAB „Restatum“ (naujajam kreditoriui) reikalavimo teisę į trečiojo asmens UAB „Restructus“ (buvęs pavadinimas UAB „Mažeikių betonas“) (skolininkas) 21 100,00 Lt skolą (b. l. 36-37, 1 tomas) ir apie tai informavo trečiąjį asmenį UAB „Restructus“ (b. l. 58, 1 tomas).

14Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 01/10/2012, sudaryta 2012-10-10, trečiasis asmuo UAB „Restatum“ (pradinis kreditorius) perleido atsakovei UAB „Valdela“ (naujajam kreditoriui) reikalavimo teisę į trečiojo asmens UAB „Restructus“ (buvęs pavadinimas UAB „Mažeikių betonas“) (skolininkas) 21 100,00 Lt skolą (b. l. 38–39). Trečiasis asmuo UAB „Restatum“ 2013-01-09 pranešimu Nr. 01/01/2013 informavo trečiąjį asmenį UAB Restructus“, kad trečiasis asmuo UAB „Restatum“ perleido reikalavimo teisę į trečiojo asmens UAB „Restructus“ 21 100,00 Lt dydžio skolą naujajam kreditoriui atsakovei UAB „Valdela“ (b. l. 5, 1 tomas).

15Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2013-05-10 nutartimi trečiajam asmeniui UAB „Restructus“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Šiauleksa“. 2013-07-04 Lietuvos apeliaciniame teisme buvo išnagrinėtas ieškovės UAB „Vaineta ir partneriai“ atskirasis skundas dėl 2013-05-10 Šiaulių apygardos teismo nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus skyrimo, nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus skyrimo palikta nepakeista.

16Pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovės ieškinio, padarydamas išvadą, kad atsakovės UAB „Valdela“ turimo trečiojo asmens UAB „Restructus“ įsiskolinimo įskaitymas buvo atliktas teisėtai, kadangi yra visos sąlygos: trečiasis asmuo UAB „Restructus“ yra skolingas atsakovei UAB „Valdela“, o atsakovė UAB „Valdela“ yra skolinga trečiajam asmeniui UAB „Restructus“, reikalavimai yra vienarūšiai, galiojantys ir vykdytini, todėl darytina išvada, kad įskaitymas buvo atliktas nepažeidžiant teisės aktų bei yra teisėtas ir atsakovė neturi pareigos atsiskaityti su ieškove.

17Teisėjų kolegijos nuomone, iš dalies sutinkant su apelianto apeliacinio skundo argumentais, ši pirmosios instancijos teismo išvada yra nepagrįsta, kadangi padaryta netinkamai taikant ir aiškinant materialinės teisės normas, reglamentuojančias reikalavimo perleidimą, įskaitymo tvarką.

18CK 6.109 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją ar kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Taigi prievolės dalyviams esminę reikšmę turi pranešimas apie reikalavimo perleidimo faktą, nes nuo pranešimo momento pradinio ir naujojo kreditoriaus sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis pradeda veikti skolininko atžvilgiu ir nuo šio momento reikalavimo perleidimo faktą naujasis kreditorius gali panaudoti prieš skolininką.

19CK 6.109 straipsnio 1 dalyje nustatyti du cesijos padarinių atsiradimo skolininko atžvilgiu pagrindai: pirma, kai įstatyme ar pradinio kreditoriaus ir skolininko sutartyje, kurios pagrindu atsirado skolininko prievolė, nustatyta sąlyga, kad skolininkas sutiko perleisti reikalavimą naujajam kreditoriui; antra, kai skolininkui pateikiama reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopija arba kitoks reikalavimo perleidimo fakto įrodymas. Pirmuoju atveju įstatyme nurodytas momentas siejamas su skolininko duotu sutikimu, antruoju – su pranešimu skolininkui apie reikalavimo teisės perleidimą, įteikiant jam atitinkamą reikalavimo perleidimo įrodymą.

20Įstatyme išsamiai nenustatyti specialūs pranešimo skolininkui apie reikalavimo teisės perleidimą būdai, išskyrus CK 6.109 straipsnio 5 dalyje nurodytą būdą, kad tinkamu pranešimu laikomas reikalavimo perleidimo sutarties pateikimas skolininkui.

21Kadangi byloje nustatyta, jog atsakovė UAB „Valdela“ 2013-04-12 sužinojo, jog trečiasis asmuo UAB „Restructus“ 2013-02-04 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 02-35/393 perleido reikalavimo teisę ieškovei UAB „Ekvada“ į atsakovės UAB „Valdela“ skolos dalį – 24 740,00 Lt, ir ginčo tarp byloje dalyvaujančių asmenų dėl šios aplinkybės nėra, taikytinas antrasis atvejis ir konstatuotina, kad nuo 2013-04-12 atsakovei „Valdeta“ taikytinos cesijos teisinės pasekmės. Be to, teismų praktikoje pripažįstama, kad kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi, pareikštas teismo tvarka, laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas. Tai skolininko teisių nevaržo labiau, negu apie cesiją skolininkas būtų informuotas atskiru pranešimu ar jam įteikiant cesijos sutartį iki ieškinio pareiškimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis Nr. 3K-3-105/2011).

22Kaip teisingai skundžiamame sprendime nurodė pirmosios instancijos teismas, norint atlikti įskaitymą, turi egzistuoti juridinių faktų visuma, tai yra, įskaitytini reikalavimai turi atitikti tam tikras sąlygas ir neturi būti CK 6.134 straipsnyje numatytų aplinkybių, dėl kurių įskaitymas būtų draudžiamas, tai yra, įskaitymo teisė nėra absoliuti.

23Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti tam tikros sąlygos. Pirma, prievolės šalis turi sieti abipusės teisės ir pareigos, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – savo skolininko skolininkas. Tokie šalių tarpusavio santykiai gali susiklostyti nebūtinai tuo pačiu sutartiniu-prievoliniu pagrindu. Įskaitymo teisei neturi reikšmės prievolės atsiradimo pagrindas, t. y. vienos šalies prievolė gali atsirasti iš sutarties, o kitos – iš delikto. Antra, šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme vartojama sąvoka „vienarūšiai reikalavimai“ taikytina ne prievolės rūšiai, o prievolės objektui, todėl, esant šalių priešpriešiniams piniginiams reikalavimams, nepriklausomai nuo galimo skirtingo jų atsiradimo pagrindo, įskaitymui kliūčių nėra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002-05-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-699/2002). Trečia, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. nukreipti viena kitai, o ne trečiajam asmeniui, ir visiškai ar iš dalies padengti vienas kitą. Ketvirta, abu reikalavimai turi galioti. Penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini. Šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-159/2012). Įskaitymui atlikti būtinos sąlygos turi egzistuoti įskaitymo atlikimo metu.

24Kadangi atsakovė UAB „Valdeta“ nuo 2013-04-12 žinojo, jog trečiasis asmuo UAB „Restructus“ 2013-02-04 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 02-35/393 perleido reikalavimo teisę ieškovei UAB „Ekvada“ į atsakovės UAB „Valdela“ skolos dalį – 24 740,00 Lt, todėl 2013-05-30 neturėjo teisės po pradinio kreditoriaus trečiojo asmens UAB „Restructus“ pranešimo apie reikalavimo perleidimą naujam kreditoriui ieškovei UAB „Ekvada“ savo turimo reikalavimo įskaityti kaip priešpriešinio reikalavimo trečiajam asmeniui UAB „Restructus“. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovės UAB „Valdela“ atliktas priešpriešinio reikalavimo trečiajam asmeniui UAB „Restructus“ įskaitymas yra neteisėtas ir negali sukurti atsakovei UAB „Valdela“ teisinių padarinių.

25Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos CK 108, 136 straipsnio nuostatų, formuojamos teismų praktikos dėl šių normų taikymo aiškinimu. Teisėjų kolegijos nuomone, CK 108 straipsnio nuostatos reglamentuoja naujojo kreditoriaus, šiuo atveju ieškovės UAB „Ekvada“, reikalavimo įskaitymo tvarką.

26Teisėjų kolegijos nuomone, taip pat šiuo atveju, atliekant įskaitymą, buvo nesilaikyta dviejų galiojančių draudimų atlikti įskaitymą, numatytų CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkte (draudžiama įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme) ir 7 punkte (įstatymų numatytus kitokius reikalavimus).

27CK yra specialiai aptartas įskaitymas skolininko nemokumo atveju. CK 6.140 straipsnyje nustatyta, kad tuo atveju, kai skolininkas tampa nemokus, kreditorius gali įskaityti savo reikalavimus, nors jų terminas ir nesuėjęs, jeigu įstatyme nenustatyta kitaip. Vienas tokių kituose įstatymuose numatytų atvejų, kai draudžiamas įskaitymas, yra numatytas Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte, tai yra, jog bankrutuojančiai įmonei draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje; 2001 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-95/2001; 2008 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2008, 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-210/2011). Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte tiesiogiai nenurodytas įskaitymo draudimas, tačiau nurodyta teismų praktika grindžiama tuo, kad, leidžiant įskaitymą įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, būtų pažeidžiamas kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumas ir proporcingumas, kartu pasireikštų vieno kreditorių interesų nepagrįstas iškėlimas ir patenkinimas kitų kreditorių reikalavimų sąskaita. Įstatymų leidėjas 2011 m. gruodžio 22 d. įstatymu Nr. XI-1867 (įsigaliojo nuo 2012 m. kovo 1 d.) Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą pakeitė, papildydamas išimtimi, pagal kurią draudimas vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, netaikomas priešpriešiniams vienarūšiams reikalavimams įskaityti, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas, įskaitymo draudimas, išskyrus mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymą, tapo pagrįstas ne tik sisteminio teisės normų aiškinimo pagrindu suformuota teismų praktika, bet ir tiesiogiai pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto dispoziciją. Pagal aptariamą normą, vieno kreditorių ir bankrutuojančios įmonės tarpusavio reikalavimų įskaitymai negalimi, nepriklausomai nuo to, kada jų atsirado – iki bankroto bylos iškėlimo ar ją iškėlus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-329/2012).

28Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovės argumentu, kad įskaitymo atlikimo metu, tai yra, 2013-05-30, 2013-05-10 nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo trečiajam asmeniui UAB „Restructus“ nebuvo įsiteisėjusi. Kaip nustatyta, 2013-07-04 Lietuvos apeliaciniame teisme buvo išnagrinėtas ieškovės UAB „Vaineta ir partneriai“ atskirasis skundas tik dėl 2013-05-10 Šiaulių apygardos teismo nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus skyrimo, kas sudaro pagrindą padaryti išvadai, kad nutarties dalis, kuria trečiajam asmeniui UAB „Restructus“ buvo iškelta bankroto byla, nebuvo apskųsta. CPK 279 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismo sprendimo (nutarties) dalis dėl savarankiškų reikalavimų, kuri neapskundžiama apeliaciniu (atskiruoju) skundu, įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui. Esant nurodytoms aplinkybėms, jog buvo apskųsta 2013-05-10 nutarties dalis tik dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, ir nurodytam teisiniam reglamentavimui, yra pagrindas padaryti išvadai, jog 2013-05-10 Šiaulių apygardos teismo nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo trečiajam asmeniui UAB „Restructus“ įsiteisėjo 2013-05-20, tai yra, atsakovės atlikto įskaitymo metu nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo buvo įsiteisėjusi.

29Tuo pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad įskaitymas buvo atliktas, esant galiojančiam draudimui atlikti įskaitymą kitame įstatyme numatytą reikalavimą (CK 6.134 straipsnio 1 dalis) ir iš dalies laiko pagrįstu apelianto argumentą, jog atsakovės atliktas jos turimos trečiojo asmens „Restructus“ skolos įskaitymas prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatoms.

30Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą dėl CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinto draudimo taikymo šioje byloje (draudžiama įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme). Teisingai apeliantas apeliaciniame skunde nurodė, kad vėlesnėje kasacinio teismo nutartyje yra išaiškinta, kad CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas draudimas yra siejamas tik su civilinės bylos iškėlimo momentu ir iškėlus civilinę bylą jokie įskaitymai nebegalimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-7/2011). Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, civilinė byla pirmosios instancijos teisme pagal ieškovės UAB „Ekvada“ ieškinį iškelta 2013-04-15, o atsakovė UAB „Valdela“ ieškovės UAB „Ekvada“ reikalavimo įskaitymą atliko 2013-05-30, tai yra, ginčijant reikalavimą teisme. Kadangi ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika aptariamu klausimu yra naujesnė, todėl teisėjų kolegija ja vadovaujasi, darydama išvadą dėl netinkamo pirmosios instancijos teismo CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkto aiškinimo (CPK 4 straipsnis).

31Formuojama teismų praktika, kad atsakovui ginantis nuo pareikšto ieškinio paaiškinimu apie atliktą įskaitymą nereikia reikšti priešieškinio dėl jo atlikto prievolės pasibaigimą sukėlusio veiksmo, reikalaujant teismo tokį įskaitymą patvirtinti. Tai reiškia, kad, atsakovui ginčijant reikalavimą dėl prievolės įvykdymo tuo pagrindu, jog ji yra pasibaigusi priešpriešinių reikalavimų įskaitymu, nereikia reikšti priešinio reikalavimo dėl įskaitymo sandorio nustatymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2009; 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2008; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009, 2011-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-530/2011).

32Kiti apeliacinio skundo argumentai, teisėjų kolegijos nuomone, esant priimamam sprendimui teisiškai nereikšmingi, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

33Teisėjų kolegijai konstatavus, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė šalių ginčo sprendimui aktualias materialinės teisės normas, apeliacinis skundas tenkintinas, skundžiama sprendimo dalis, kuria ieškinys atmestas, naikintina ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinį tenkinti (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

34Išnagrinėjus bylą iš esmės, ieškovės ieškinio reikalavimai iš esmės tenkinti. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ieškovė turėjo bylinėjimosi išlaidų – 633,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 5, 1 tomas) nuo patenkinamos ieškovės ieškinio reikalavimo dalies – 21 100,00 Lt, 800,00 Lt advokato pagalbai apmokėti (b. l. 85–86, 1 tomas). Kadangi ieškovės apeliacinis skundas tenkintas, taip pat paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos, kurias ieškovė patyrė apeliacine tvarka skųsdama pirmosios instancijos teismo sprendimą, – 630,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 9, 2 tomas), įrodymų, pagrindžiančių kitas ieškovės bylinėjimosi išlaidas, ieškovė nepateikė. Nurodytos bylinėjimosi išlaidos ieškovei priteistinos iš atsakovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis). Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 92 straipsnis) valstybei, turėtos pirmosios instancijos teisme (išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu).

35Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

36panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 14 d. sprendimo dalį, kuria ieškovės UAB „Ekvada“ ieškinys yra atmestas, ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą.

37Patenkinti ieškovės UAB „Ekvada“ ieškinį ir priteisti iš atsakovės UAB „Valdela“ ieškovei UAB „Ekvada“ 21 100,00 Lt skolos, nuo šios priteistos sumos 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra, 2013-04-15, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

38Priteisti iš atsakovės UAB „Valdela“ ieškovei UAB „Ekvada“ 1433,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme, ir 630,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, iš viso – 2063,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

39Priteisti iš atsakovės UAB „Valdela“ valstybei 27,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

40Palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-15 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones iki teismo sprendimo įvykdymo, sumažinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastą iki 21 100,00 Lt.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei dėl skolos priteisimo,... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-02-14 sprendimu ieškinį atmetė,... 4. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Ekvada“ prašo Klaipėdos miesto... 5. Atsakovės UAB „Valdela“ atstovas advokatas K. D. pateikė atsiliepimą į... 6. Apeliacinis skundas tenkintinas. ... 7. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 8. Apeliantas apeliaciniame skunde pateikė prašymą priimti pateikiamą Įmonių... 9. Nustatyta, kad 2012-10-22 trečiasis asmuo UAB „Restructus“ ir atsakovė... 10. Byloje nėra ginčo, kad atsakovė UAB „Valdela“ 2013-04-12 sužinojo, jog... 11. Atsakovė UAB „Valdela“ 2013-05-30 pranešimu Nr. 1 informavo ieškovę UAB... 12. Trečiasis asmuo UAB „Arūno projektai“ (vykdytojas) ir UAB „Mažeikių... 13. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 01/01/2012, sudaryta 2012-01-10,... 14. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 01/10/2012, sudaryta 2012-10-10,... 15. Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 straipsnio... 16. Pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovės ieškinio, padarydamas... 17. Teisėjų kolegijos nuomone, iš dalies sutinkant su apelianto apeliacinio... 18. CK 6.109 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimo perleidimo faktas gali... 19. CK 6.109 straipsnio 1 dalyje nustatyti du cesijos padarinių atsiradimo... 20. Įstatyme išsamiai nenustatyti specialūs pranešimo skolininkui apie... 21. Kadangi byloje nustatyta, jog atsakovė UAB „Valdela“ 2013-04-12 sužinojo,... 22. Kaip teisingai skundžiamame sprendime nurodė pirmosios instancijos teismas,... 23. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog tam, kad būtų galima atlikti... 24. Kadangi atsakovė UAB „Valdeta“ nuo 2013-04-12 žinojo, jog trečiasis... 25. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos CK 108, 136 straipsnio... 26. Teisėjų kolegijos nuomone, taip pat šiuo atveju, atliekant įskaitymą, buvo... 27. CK yra specialiai aptartas įskaitymas skolininko nemokumo atveju. CK 6.140... 28. Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovės argumentu, kad įskaitymo atlikimo... 29. Tuo pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad įskaitymas buvo atliktas,... 30. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad pirmosios instancijos... 31. Formuojama teismų praktika, kad atsakovui ginantis nuo pareikšto ieškinio... 32. Kiti apeliacinio skundo argumentai, teisėjų kolegijos nuomone, esant... 33. Teisėjų kolegijai konstatavus, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai... 34. Išnagrinėjus bylą iš esmės, ieškovės ieškinio reikalavimai iš esmės... 35. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais,... 36. panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 14 d. sprendimo... 37. Patenkinti ieškovės UAB „Ekvada“ ieškinį ir priteisti iš atsakovės... 38. Priteisti iš atsakovės UAB „Valdela“ ieškovei UAB „Ekvada“ 1433,00... 39. Priteisti iš atsakovės UAB „Valdela“ valstybei 27,00 Lt išlaidų,... 40. Palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-15 nutartimi...