Byla 2-1459-944/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Aušra Barškietytė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankroto administratoriaus mažosios bendrijos „Alba Prima“ ieškinį atsakovams E. B. ir T. I. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas bankroto administratorius mažoji bendrija „Alba Prima“ ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų E. B. ir T. I. 1900 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui T. I. ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti per jo šeimos narį R. G. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnis 3 dalis). Atsakovei E. B. ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nurodytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – paliekant pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus deklaruotos gyvenamosios vietos adresu.

6Atsakovai per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

7Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovai nustatytu terminu nepateiks atsiliepimų į ieškinį. Atsakovams be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimų į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

8CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Teismas konstatuoja:

10ieškinys tenkintinas visiškai.

11Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų – Vilniaus apygardos teismo 2018-05-22, 2018-08-21, 2018-09-07, 2018-09-12 nutarčių, priimtų civilinėje byloje Nr. eB2-3778-661/2018 (b. l. 9–20), juridinių asmenų registro išrašo (b. l. 21–25), administravimo išlaidų suvestinės lentelės (b. l. 34), PVM sąskaitų – faktūrų ir mokėjimo nurodymų (b. l. 36–44), vertinimą ir kitų rašytinių įrodymų tyrimą, bei atsakovams nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jie savo prievolę ieškovui yra įvykdę, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą.

12Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246-6.249 straipsniai). Juridinio asmens vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų juridinio asmens vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Juridinio asmens vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius juridinio asmens vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012). CK įtvirtinta, kad atsakomybė yra solidari, jei visa arba konkreti žalos dalis yra priskirtina dviem ar daugiau asmenų, t. y. ne vien tuo atveju, kai nustatomas subjektyvus bendrininkavimas (bendri atsakovų veiksmai, sukėlę žalą), bet ir tada, kai nesusiję kelių asmenų veiksmai sukelia bendrą žalą, t. y. objektyvaus bendrininkavimo atveju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-144/2014).

13CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Juridinio asmens vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens valdymo organo nariui atsiranda teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnis). Atsakovai paeiliui eidami įmonės vadovo pareigas privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. laiku ir tinkamai neatsiskaitinėjo su kreditoriais, nesiėmė priemonių įmonės prastėjančiai finansinei padėčiai pagerinti, nevykdė savo, kaip įmonės vadovo, pareigos laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovų neteisėti veiksmai įrodyti byloje esančiais įrodymais. Atsakovams savo veiksmais sukėlus bendrą žalą, iš jų solidariai priteistinas ieškovui 1900 Eur žalos atlyginimas (CK 6.249 straipsnis, 6.263 straipsnio 2 dalis, 6.279 straipsnio 1 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis).

14Atsakovai praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jų ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Ieškinį patenkinus, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinas ieškovui 57 Eur žyminis mokestis (b. l. 33, 48) (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

16Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovų valstybei nepriteistinos, kadangi šias išlaidas paskirsčius tarp atsakovų, kiekvienam iš atsakovų tenkanti šių išlaidų dalis yra mažesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti solidariai iš atsakovų T. I., asmens kodas ( - ) E. B., asmens kodas ( - ) ieškovui bankroto administratoriui mažajai bendrijai „Alba Prima“, juridinio asmens kodas 304097569, buveinė Žalgirio g. 47, Radviliškis, 1900 Eur (vieno tūkstančio devynių šimtų eurų 00 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą (1900 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-12-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti iš atsakovų T. I., asmens kodas ( - ) E. B., asmens kodas ( - ) ieškovui bankroto administratoriui mažajai bendrijai „Alba Prima“, juridinio asmens kodas 304097569, buveinė Žalgirio g. 47, Radviliškis, po 28,50 Eur (dvidešimt aštuonis eurus 50 ct) žyminio mokesčio.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Aušra Barškietytė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankroto... 3. Teismas... 4. ieškovas bankroto administratorius mažoji bendrija „Alba Prima“ ieškiniu... 5. Atsakovui T. I. ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų... 6. Atsakovai per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimų į ieškinį... 7. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovai... 8. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 9. Teismas konstatuoja:... 10. ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų –... 12. Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės... 13. CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo... 14. Atsakovai praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jų... 15. Ieškinį patenkinus, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinas ieškovui 57... 16. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovų valstybei... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti solidariai iš atsakovų T. I., asmens kodas ( - ) E. B., asmens... 20. Priteisti iš atsakovų T. I., asmens kodas ( - ) E. B., asmens kodas ( - )... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi... 22. Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...