Byla 2-2257/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus akcinės bendrovės „Vilniaus taksi“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. nutarties, kuria kreditoriaus akcinės bendrovės „Vilniaus taksi“ skundas dėl varžytynių pripažinimo negaliojančiomis, atmestas. Suinteresuoti asmenys bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus žemės grupės komercija“, uždaroji akcinė bendrovė „Intractus“ ir akcinė bendrovė DnB NORD bankas.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 12 d. UAB ,,Vilniaus žemės grupės komercija“ iškėlė bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. 2010 m. sausio 28 d. teismo nutartimi bankrutuojanti UAB ,,Vilniaus žemės grupės komercija“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5BUAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ kreditorius AB „Vilniaus taksi“ teismui pateikė skundą, kuriuo prašė teismo pripažinti negaliojančiomis 2011 m. birželio 8 d. įvykusias BUAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ priklausančio turto pardavimo varžytynes. Skunde nurodė, kad 2011 m. gegužės 23 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ buvo paskelbtas skelbimas, kuriuo buvo patikslintas ankstesnis 2011 m. gegužės 6 d. tame pačiame leidinyje išspausdintas skelbimas. Šiuo skelbimu buvo patikslinta pradinė BUAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ turto iš antrųjų varžytynių, vyksiančių 2011 m. birželio 8 d., pardavimo kaina nurodant, kad visur turėjo būti kaina plius PVM. Pareiškėjo nuomone, skelbimo patikslinimui nebuvo jokio pagrindo, nes BUAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ 2010 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimas buvo priėmęs nutarimą, kuriame buvo nurodytos galutinės turto pardavimo kainos. Tokiu būdu BUAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ administratorius savavališkai pakeitė pradines turto pardavimo antrose varžytynėse kainas, pakeldamas jas 21 proc., nors kreditorių susirinkimas buvo nutaręs nustatyti tik 3 proc. kainų didinimo intervalą apvalinant iki sveiko skaičiaus. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad vvww.bankrotodep.lt svetainėje likus dviem dienoms iki antrųjų varžytynių buvo paskelbti dar kitokie duomenys, t.y. duomenys, prieštaraujantys tiek 2010 m. rugsėjo 7 d.kreditorių susirinkimo priimtam nutarimui, tiek 2011 m. gegužės 23 d. skelbtam atitaisymui. Žemės sklypo, esančio ( - ) kaina buvo nurodyta 599900 Lt plius PVM bei plius 100 Lt (pareiškėjui neaišku, kodėl 100 Lt, kuriais kreditorių susirinkimas įvertino statinius, nepateko į kainos didinimą), o garažo patalpų, esančių ( - ) kaina buvo nurodyta be PVM. Tokiu būdu 2011 m. birželio 8 d. antrosiose varžytynėse nustatytos pradinės BUAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ turto pardavimo kainos skyrėsi tiek nuo 2011-05-06 pradiniu pranešimu ir 2010-09-07 kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytų kainų, tiek nuo 2011-05-23 atitaisytų kainų. Pareiškėjas pažymėjo, kad net ir tuo atveju, jeigu paskutiniams kainų pakeitimams būtų pritaręs kreditorių susirinkimas, antrosios varžytynės turėjo būti skelbtos iš naujo, kadangi kainos pakeistos likus mažiau kaip 10 dienų iki varžytynių pradžios. Pareiškėjo įsitikinimu, esant tokiam kainų pakeitimui prieš pat varžytynes, galimi turto pirkėjai galėjo į varžytynes tiesiog neatvykti. Tokiu būdu varžytynėse dalyvavo tik UAB „Intractus“, kuri įsigijo kelis iš varžytynių parduodamus žemės sklypus už pradinę nustatytą kainą. Tačiau ši bendrovė yra hipotekos kreditoriaus AB DnB NORD bankas dukterinė įmonė, taigi įvykus tokioms varžytynėms buvo patenkinti tik vieno kreditoriaus interesai. Pareiškėjo manymu, tuo atveju, jeigu varžytynėse dalyvautų keli dalyviai, jie turėtų galimybę varžytis, ir tikėtina, kad turtas būtų parduotas už dar didesnę kainą nei yra parduotas šiuo metu varžytynių laimėtojui. Be to, galėjo būti parduotas visas turtas, taigi būtų didesnė tikimybė patenkinti ir smulkiųjų kreditorių reikalavimus, o ne tik AB DnB NORD bankas.

6Bankrutuojanti UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ ir kreditorius AB DnB NORD bankas teismui pateikė atsiliepimus į minėtą skundą, kuriuose nurodė, kad su pareikštu skundu nesutinka.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d.nutartimi nutarė kreditoriaus AB „Vilniaus taksi“ skundą dėl varžytynių pripažinimo negaliojančiomis, atmesti. Teismas nurodė, kad kreditorių susirinkimas, norėdamas į atitinkamas sumas įtraukti privalomai mokėtinus mokesčius, tokią savo valią aiškiai išreikšdavo ir kituose kreditorių susirinkimuose. Todėl teismas atsižvelgdamas, kad kituose kreditorių susirinkimuose būdavo aiškiai išreikšta valia dėl PVM mokesčio įtraukimo ar neįtraukimo, priėjo išvados, kad kreditorių susirinkimas, patvirtindamas pradines kreditoriui AB DnB NORD bankas įkeisto BUAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ turto pardavimo kainas antroms varžytynėms, neturėjo siekio į šias kainas įtraukti PVM. Teismas darydamas tokią išvadą, taip pat atsižvelgė ir į kreditoriaus AB DnB NORD bankas, turinčio 45863973,16 Lt kreditorinį reikalavimą BUAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ bankroto byloje, paaiškinimus. Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas AB „Vilniaus taksi“ turi tik 14156,59 Lt dydžio finansinį reikalavimą BUAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ bankroto byloje, o tai sudaro 0,0169 proc. visų kreditorių balsų. Šis pareiškėjo reikalavimas nėra užtikrintas hipoteka ar kitais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Tačiau, 2011 m. birželio 8 d. varžytynėse buvo parduodamas tik kreditoriui AB DnB NORD bankas įkeistas BUAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ priklausantis nekilnojamasis turtas, todėl visos lėšos, gautos pardavus šį turtą, yra skiriamos šio kreditoriaus reikalavimams padengti (LR ĮBĮ 34 str.). Teismas priėjo išvados, kad skundžiamos varžytynės niekaip neįtakos pareiškėjo interesų ar jo siekio padengti savo kreditorinį reikalavimą bankroto byloje.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Atskiruoju skundu kreditorius AB „Vilniaus taksi“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartį panaikinti, AB „Vilniaus taksi“ skundą tenkinti ir pripažinti negaliojančiomis 2011 m. birželio 8 d. įvykusias BUAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ priklausančio turto pardavimo varžytynes. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

111. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį priėmė vadovaudamasis suinteresuotų asmenų paaiškinimais, bet ne į bylą pateiktais įrodymais bei teisės aktais.

122. Teismas buvo šališkas, nes rėmėsi banko paaiškinimais, o ne AB „Vilniaus taksi“ rašytiniais parodymais.

133. Varžytynių vykdymas didesnėmis nei buvo nustatyta kainomis atbaidė nuo dalyvavimo varžytynėse potencialius pirkėjus, kurie būtų dalyvavę varžytynėse ir galimai net pasiūlę už turtą didesnę kainą nei sutiko sumokėti UAB „Intractus“.

144. Tai, kad buvo parduodamas tik AB DnB NORD bankui įkeistas turtas, taip pat nesuteikia šiam kreditoriui teisės vienasmeniškai nustatyti pradinę pardavimo kainą. Yra tikėtina, kad varžytynėse dalyvaujant didesniam pirkėjų skaičiui, bei jiems turint galimybę varžytis, galėjo būti pasiūlyta didesnė pardavimo kaina, nei yra hipotekos kreditoriaus reikalavimas, todėl vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 33 str. 5 d. jei perimamo turto kaina yra didesnė nei įkaito turėtojo ir (ar) hipotekos kreditoriaus teismo patvirtinti reikalavimai, susidaręs skirtumas turi būti įmokėtas į bankrutuojančios įmonės sąskaitą, taigi iš šių pinigų yra tenkinami kitų kreditorių reikalavimai eilės tvarka. Varžytynėse dalyvaujant ir kitiems pirkėjams, galėjo būti parduotas visas turtas, be to didesne kaina.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Intractus“ prašo kreditoriaus AB “Vilniaus taksi” atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad atskirasis skundas pažeidžia visų kreditorių interesus, užkerta kelią operatyviam bankroto procedūrų užbaigimui, nes AB „Vilniaus taksi“, neturėdama nei materialinio, nei procesinio suinteresuotumo, pareiškė aiškiai nepagrįstą atskirąjį skundą, t.y. piktnaudžiauja savo teisėmis kreiptis į teismą.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB DnB NORD bankas prašo AB „Vilniaus taksi“ atskirąjį skundą atmesti ir priteisti iš AB „Vilniaus taksi“ bylinėjimosi išlaidas AB DnB NORD banko naudai. Atsiliepime nurodo, kad negalima sutikti su atskirajame skunde nurodytais teiginiais, nes jie yra nepagrįsti, o skundžiama nutartis yra motyvuota ir teisėta.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB ,,Vilniaus žemės grupės komercija“ bankroto administratoriaus vadovas V. Č. prašo AB „Vilniaus taksi“ atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas atskirajame skunde remiasi tik hipotetinėmis (aiškiai neįvardija jokių galimų nekilnojamojo turto pirkėjų, nepateikia pastarųjų asmenų nusiskundimų ir pan.), o ne realiomis prielaidomis, kurių pagrindu neva įstatymams prieštaraujančios kainų korekcijos „atbaidė“ potencialius nekilnojamojo turto pirkėjus. Pastebėtina, kad išvaržomo turto kainos buvo ne sumažintos, o padidintos.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

21Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas ir reikalavimo teisės pagal įmonės skolininkų prievoles bankrutuojančiai ar bankrutavusiai įmonei įvertinami ir parduodami šio įstatymo nustatyta tvarka. Nekilnojamasis turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. Kito turto, išskyrus įkeistą, pardavimo tvarką nustato kreditoriai (ĮBĮ 33 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinto Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4 punkte nurodyta, kad iš varžytynių parduodamas nekilnojamasis įmonės turtas ir įkeistas turtas, kito turto pardavimo tvarką nustato kreditoriai. Tiek Įmonių bankroto įstatymas, tiek minėtu Vyriausybės nutarimu patvirtintas Aprašas kreditoriams suteikia plačias teises dėl bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto valdymo ir disponavimo juo. Minėtų teisės normų paskirtis yra nustatyti ir detalizuoti turto pardavimo tvarką tiek įmonės, turinčios bankrutuojančios įmonės teisinį statusą, tiek ir įmonę paskelbus bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Aprašo 7 punkte nurodyta, kad Turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas.

22Iš bylos medžiagos matyti, kad 2010 m. rugsėjo 7 d. vykusio BUAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ trečiojo kreditorių susirinkimo metu, be kitų klausimų buvo sprendžiamas klausimas dėl bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarkos nustatymo. Iš kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad buvo nutarta patvirtinti pradines AB DnB NORD bankui įkeisto BUAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ turto pardavimo kainas antroms varžytynėms. Byloje kilo ginčas dėl to, kad 2010 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimas nutarė patvirtinti pradines kreditoriui AB DnB NORD bankas įkeisto BUAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ turto pardavimo kainas antroms varžytynėms, tačiau nurodė konkrečias sumas nenurodant ar į šias kainas yra įskaičiuotas PVM ar ne. Bylos duomenys patvirtina, kad AB DnB NORD bankas raštu kreipėsi į UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ dėl to, kad skelbimuose turėjo būti nurodyta kaina + PVM. įmonė kreipėsi į Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos dėl varžytinių skelbimo koregavimo, kuris skelbimą atitinkamai pakoregavo. 2011 m. birželio 8 d. įvyko BUAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ turto pardavimo antrosios varžytynės, kuriose dalyvavo ir dalį bendrovės turto įsigijo UAB „Intractus“.

23Apeliantas skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį priėmė vadovaudamasis suinteresuotų asmenų paaiškinimais, bet ne į bylą pateiktais įrodymais bei teisės aktais. Teismas apelianto nuomone buvo šališkas, nes rėmėsi banko paaiškinimais, o ne AB „Vilniaus taksi“ rašytiniais parodymais. Teisėjų kolegija su šiais apelianto argumentais sutikti negali. Pažymėtina, kad pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009;2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,JG Property developments“ v. A. B., bylos Nr. 3K-3-500/2010; kt.). Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo visumą reikšmingų bylos aplinkybių, nes siekdamas nustatyti tiesą byloje vertino ne tik kreditorių susirinkimo nutarimą dėl kurio paduotas skundas, bet ir kitus nutarimus ir atlikęs palyginamąją analizę nustatė, kad kreditorių susirinkimas, norėdamas į atitinkamas sumas įtraukti privalomai mokėtinus mokesčius, tokią savo valią aiškiai ir išreikšdavo. Teisėjų kolegijos nuomone pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių tikrąją valią, t.y., kad kreditorių valia buvo kainas antrosioms varžytynėms nustatyti be PVM. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į visumą byloje nustatytų aplinkybių sutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad kreditorių susirinkimas, patvirtindamas pradines kreditoriui AB DnB NORD bankas įkeisto BUAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ turto pardavimo kainas antroms varžytinėms, neturėjo siekio į šias kainas įtraukti PVM.

24Apeliantas skunde nurodo, kad varžytynių vykdymas didesnėmis nei buvo nustatyta kainomis atbaidė nuo dalyvavimo varžytynėse potencialius pirkėjus, kurie būtų dalyvavę varžytynėse ir galimai net pasiūlę už turtą didesnę kainą nei sutiko sumokėti UAB „Intractus“. Teisėjų kolegija šiuos apelianto argumentus laiko nepagrįstais, nes byloje nėra duomenų, kad varžytynėse ketino dalyvauti ir kiti asmenys, bet jose nedalyvavo dėl skunde nurodytų priežasčių, todėl nėra objektyvių priežasčių laikyti, kad kainų atitaisymai galėjo įtakoti pirkėjų apsisprendimą dalyvauti ar nedalyvauti varžytynėse.

25Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui.

26Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartis paliktina nepakeista.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 12 d. UAB ,,Vilniaus žemės grupės... 5. BUAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ kreditorius AB „Vilniaus... 6. Bankrutuojanti UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ ir kreditorius AB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d.nutartimi nutarė kreditoriaus AB... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu kreditorius AB „Vilniaus taksi“ prašo Vilniaus apygardos... 11. 1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį priėmė vadovaudamasis... 12. 2. Teismas buvo šališkas, nes rėmėsi banko paaiškinimais, o ne AB... 13. 3. Varžytynių vykdymas didesnėmis nei buvo nustatyta kainomis atbaidė nuo... 14. 4. Tai, kad buvo parduodamas tik AB DnB NORD bankui įkeistas turtas, taip pat... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Intractus“... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB DnB NORD bankas... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB ,,Vilniaus žemės grupės komercija“... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 22. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2010 m. rugsėjo 7 d. vykusio BUAB „Vilniaus... 23. Apeliantas skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamą... 24. Apeliantas skunde nurodo, kad varžytynių vykdymas didesnėmis nei buvo... 25. Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai... 26. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartį palikti nepakeistą....