Byla 2YT-24747-214/2016
Dėl antstolės J. Ž. veiksmų, suinteresuotas asmuo Valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo I. J. skundą dėl antstolės J. Ž. veiksmų, suinteresuotas asmuo Valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2Teismas

Nustatė

3I. J. 2016-09-16 kreipėsi į antstolę J. Ž. su skundu dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašė: panaikinti 2016 m. rugsėjo 5 d. patvarkymą dėl gauto prašymo Nr. S16-41434 ir patenkinti 2016 m. rugpjūčio 24 d. prašymą panaikinti turto areštą automobiliui Mercedes Benz E320, valstybinis Nr. ( - ), identifikavimo Nr. ( - ); atlyginti dėl neteisėtų antstolės veiksmų pareiškėjo patirtas 150 Eur išlaidas už advokatės pagalbą. Pareiškėjas skunde nurodė, jog 2016-02-14 pareiškėjas ir V. B., sudarė Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu pareiškėjas įsigijo automobilį Mercedes Benz E320, valstybinis Nr. ( - ), identifikavimo Nr. ( - ), už kurį pardavėjui V. B. sumokėjo 1260 Eur. Pasirašydamas šią sutartį pardavėjas V. B. patvirtino, kad parduodama transporto priemonė neareštuota. Pareiškėjas nuolat ragino automobilio pardavėją V. B. išregistruoti parduotą automobilį, bet jis to nepadarė. Praėjus 3 mėnesiams po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, pareiškėjas dar kartą mėgino perregistruoti automobilį internetu, tuomet sužinojo, kad automobilis areštuotas. 2016-05-25 pareiškėjas susisiekė su antstolės J. Ž. padėjėju E. K., išaiškino visą situaciją, kad areštuotas ne skolininkui V. B. priklausantis automobilis, tačiau niekas nebuvo padaryta. Pareiškėjas pažymėjo, kad išieškoma suma tėra 86 Eur (pagal 2016-08-09 antstolės padėjėjos N. L. surašytą patvarkymą dėl gauto skundo Nr. S-16-37751), tuo tarpu automobilio vertė (pardavimo kaina) siekia 1260 Eur. 2016-08-25 pareiškėjas pateikė antstolei prašymą panaikinti turto areštą, tačiau 2016-09-05 patvarkymu dėl gauto skundo Nr. S16-41434 antstolės padėjėja N. L. prašymo netenkino, trumpai nurodydama, jog vykdomojoje byloje 2016-04-01 turto arešto aktas Nr. S16-13734 buvo surašytas visiškai teisėtai, vadovaujantis LR Kelių transporto priemonių registro duomenimis, pagal kuriuos transporto priemonė Mercedes Benz E320 nuosavybės teise priklauso V. B.. Pareiškėjas pažymi, kad ne kartą informavo antstolės padėjėją, kad jis yra automobilio savininkas, kartu pateikdamas 2016-02-14 Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau į tai nebuvo reaguota. Nurodo, kad pagal formuojamą teismų praktiką tuo atveju, kai asmuo, kurio vardu registre yra įregistruotas automobilis, įrodo, jog jį yra pardavęs, tai tokio automobilio savininkas yra jį pirkęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo Lietuvos Respublikos keliu transporto priemonių registre.

4Antstolė A. A. 2016-09-22 patvarkymu netenkino I. J. skundo ir jį kartu su vykdomąja byla Nr. 0161/16/01056 persiuntė Kauno apylinkės teismui. Antstolė nurodė, jog vykdomojoje byloje 2016-04-01 turto arešto aktas Nr. S16-13734 buvo surašytas vadovaujantis LR Kelių transporto priemonių registro duomenimis, pagal kuriuos transporto priemonė Mercedes Benz E320, valst. Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso V. B., a. k. ( - ) Pagal LR CK 4.262 str. įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka. Pareiškėjas skunde nurodo, kad išieškoma suma yra tik 86 Eur, o areštuoto turto vertė yra didesnė. Atkreiptinas dėmesys, kad su vykdymo išlaidomis išieškotina suma yra kita – turto arešto akto surašymo metu bendra skolos ir vykdymo išlaidų suma sudarė 243,41 Eur, būtent toks arešto mastas ir buvo nurodytas turto arešto akte. VĮ „Regitra“ duomenimis, jokių kitų transporto priemonių skolininkas V. B. neturi, jokių pajamų negauna, nekilnojamojo turto jo vardu registruota nėra, vykdomojoje byloje iki šiol nieko neišieškota, todėl naikinti areštą vienintelei jam priklausančiai transporto priemonei nėra pagrindo.

5Suinteresuotas asmuo Valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos byloje pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog pagal LR CK 4.262 str. įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymu nustatyta tvarka. Pagal VĮ „Regitra“ kelių transporto priemonių registro išrašą matyti, kad V. B. yra automobilio Mercedes Benz E320, valst. Nr. ( - ), identifikavimo Nr. ( - ), valdytojas – savininkas. Antstolė, minėtai transporto priemonei taikydama turto areštą neturėjo jokios galimybės žinoti, kad 2016-02-14 pirkimo-pardavimo sutartimi V. B. pardavė turtą pareiškėjui. VMI prie FM nuomone, pateiktoje bylos medžiagoje nesant duomenų, kad pareiškėjas būtų kreipęsis į teismą dėl įrašytų į viešą registrą duomenų nuginčijimo įstatymų nustatyta tvarka, laikytina, kad antstolė procesinių teisės normų nepažeidė. Todėl VMI prie FM su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

6Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas skundą paskyrė nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka (CPK 443 str. 5 d.), į teismo posėdį dalyvaujančių byloje asmenų nekviečiant ir jame nedalyvaujant (CPK 153 str. 2 d.). Apie rašytinį procesą dalyvaujantiems byloje asmenims buvo pranešta CPK 133 str. 3 d. nustatyta tvarka - apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį skelbiant specialiame interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos (b. l. 25, 26-28) (CPK 153 str.2 d.).

7Pareiškėjo skundas tenkintinas.

8CPK 510 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad XXXI skyriuje nustatyta tvarka gali būti skundžiami antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti. Antstolio atliekami procesiniai veiksmai, remiantis CPK 675 straipsnio 3 dalimi, yra šio kodekso 587 straipsnyje nurodytų vykdomųjų dokumentų vykdymo veiksmai, kurie gali būti skundžiami. Antstolio veiksmų teisėtumą kontroliuoja apylinkės teismo, kurio veiklos teritorijoje yra antstolis, teisėjas. Atlikdamas antstolio procesinės veiklos kontrolę (CPK 594 straipsnis) teismas vertina, teisėti ar ne antstolio veiksmai (tiek veikimas, tiek neveikimas). Pažymėtina, kad antstolis, kaip viešosios teisės subjektas, vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007).

9Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0161/16/01056 medžiagos nustatyta, jog antstolės J. Ž. kontoroje vykdomas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016-03-29 išduotas Nutarimas Nr. (23.31-08) 483-23541 dėl 86 Eur išieškojimo iš skolininko V. B. (a. k. ( - ) išieškotojai VMI prie LR FM (v. b. l. 1-2). 2016-03-30 patvarkymu antstolė priėmė vykdomąjį raštą vykdyti ir paragino skolininką įvykdyti sprendimą (v. b. l. 5). 2016-04-01 atliktos užklausos dėl skolininko turtinės padėties nustatymo (v. b. 6-11). 2016-04-01 priimtas patvarkymas dėl turto arešto (v. b. l. 19). 2016-04-01 turto arešto aktu antstolė areštavo skolininkui priklausantį automobilį Mercedes Benz E320, valst. Nr. ( - ) (v. b. l. 13-14). 2016-04-04 antstolio kontoroje gautas pranešimas iš VĮ „Centrinė hipotekos įstaiga“ apie skolininkui V. B. priklausančio automobilio Mercedes Benz E320, valst. Nr. ( - ) arešto (b. l. 20). 2016-04-01 priimti patvarkymai dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo, išieškojimo bei nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas (v. b. l. 15, 16, 17). Pareiškėjas pateikė antstolei 2016-02-14 sudarytą transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartį, iš kurios matyti, kad 2016-02-14, 15:50 val. pardavėjas V. B. parduoda, o pirkėjas I. J. perka transporto priemonę Mercedes Benz E320, valst. Nr. ( - ) (b. l. 23). Iš pareiškėjo antstolei pateikto telefoninio susirašinėjimo žinutėmis su V. B. matyti, kad pareiškėjas jau 2016 m. vasario 27 dieną ragino automobilio pardavėją išregistruoti transporto priemonę VĮ „Regitra“, tačiau 2016-04-30 automobilis dar nebuvo išregistruotas (v. b. l. 34-38). 2016-02-14 pinigų išėmimo iš banko orderis ir išrašas patvirtina, kad D. J. 2016-02-15 iš bako sąskaitos išsiėmė 700 Eur, o I. J. iš kortelės išsiėmė 550 Eur (v. b. 40-41). 2016-08-25 pareiškėjas pateikė antstolei prašymą panaikinti turto areštą (69-71) 2016-09-05 patvarkymu dėl gauto skundo Nr. S16-41434 antstolės padėjėja N. L. prašymo netenkino (v. b. l. 74). Dėl šio patvarkymo pareiškėjas antstolei pateikė 2016-09-16 skundą (b. l. 11-13). 2016-09-22 patvarkymu antstolė pareiškėjo skundą atmetė ir perdavė Kauno apylinkės teismui kartu su vykdomąja byla Nr. 0161/16/01056.

10Pareiškėjas teigia, kad 2016-02-14 su V. B. pasirašius automobilio pirkimo-pardavimo sutartį, jis tapo automobiliu savininku, nors pardavimo sutartis ir nebuvo įregistruota į viešą registrą, todėl antstolė, sužinojusi, kad skolininko vardu įregistruotas automobilis buvo parduotas, turėjo panaikinti jam taikytą areštą.

11Teismas su šiais pareiškėjo argumentais sutinka.

12Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pažymėjęs, kad transporto priemonės įregistravimas, kaip tai nustatyta Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, netapatus registravimo duomenų keitimui; pasikeitus transporto priemonės valdytojui, transporto priemonė nėra iš naujo registruojama, bet tik pakeičiami registracijos duomenys, vietoje senojo valdytojo (savininko) įrašomas naujasis. Registravimo duomenų keitimas nėra tapatus automobilio savininkų pasikeitimui; savininkai pasikeičia jų tarpusavio sudarytos sutarties, bet ne registracijos pagrindu. Automobilio pirkimo–pardavimo sutartis yra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (CK 4.47 straipsnio 1 punktas, 6.305 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu automobilio įregistravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas. Dėl to netaikytina CK 1.75 straipsnio 2 dalies nuostatos, kad neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis, remdamosi kitais įrodymais. Vertinant transporto priemonių registro duomenų reikšmę ir santykį su trečiaisiais asmenimis, konstatuotina, kad vieši registro duomenys atlieka tik teisių išviešinimo, bet ne teises nustatančią funkciją. Nuosavybės teisės nustatymas atliekamas CK IV knygos nustatyta tvarka. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2010).

13Tai, kad atitinkamo daikto registravimas yra ne nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas, o daikto registravimu siekiama kitų tikslų, ne kartą yra konstatavęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto valdyba v. UAB “Seta”, Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Vilniaus filialas, bylos Nr. 3K-3-804/2001; 2003 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. D., D. M. v. P. V. Š., E. Š.; bylos Nr. 3K-3-1158/2003; 2010 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M., J. M. v. A. B., K. Ž., valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, bylos Nr. 3K-3-192/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras v. A. V., bylos Nr. 3K-3-448/2010). Apibendrinant išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad įstatyme nenustatyta privalomo automobilio pirkimo–pardavimo sutarties registravimo.

14Teismas sutinka su pareiškėjo argumentu, kad pagal formuojamą teismų praktiką, tuo atveju, kai asmuo, kurio vardu registre yra įregistruotas automobilis, įrodo, jog jį yra pardavęs, tai tokio automobilio savininkas yra jį pirkęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010). Analogiška išvada darytina ir aptariamu atveju: kai asmuo, kurio vardu registre nėra įregistruotas automobilis, įrodo, jog jį yra nusipirkęs, tai tokio automobilio savininkas yra jį pirkęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.

15Pareiškėjas antstolei pateikė 2016-02-14 sudarytą transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartį, iš kurios matyti, kad 2016-02-14, 15:50 val. pardavėjas V. B. parduoda, o pirkėjas I. J. perka transporto priemonę Mercedes Benz E320, valst. Nr. ( - ). Taip pat antstolei buvo pateiktas 2016-02-27-2016-04-30 pareiškėjo ir V. B. susirašinėjimas žinutėmis telefonu, kuris patvirtina, kad pareiškėjas jau 2016 m. vasario 27 dieną ragino automobilio pardavėją išregistruoti transporto priemonę VĮ „Regitra“, tačiau 2016-04-30 automobilis dar nebuvo išregistruotas. Be to, 2016-02-14 pinigų išėmimo iš banko orderis ir išrašas patvirtina, kad D. J. 2016-02-15 iš bako sąskaitos išsiėmė 700 Eur, o I. J. iš kortelės išsiėmė 550 Eur.

16Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad pareiškėjo pateikti įrodymai patvirtina, jog 2016-02-14 pareiškėjui bei skolininkui V. B. sudarius Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, automobilio Mercedes Benz E320, valst. Nr. ( - ) savininku tapo pareiškėjas I. J.. Atsižvelgiant į tai, kad minėtas automobilis 2016-02-14 nebuvo areštuotas, darytina išvada, kad 2016-04-01 pareiškėjo turto areštas, išieškant skolą iš skolininko V. B., pritaikytas nepagrįstai, todėl pareiškėjo skundas tenkintinas.

17CPK 513 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas, patenkinęs skundą, antstolio veiksmą panaikina arba antstolį įpareigoja veiksmą atlikti, todėl antstolės 2016-09-05 patvarkymas panaikintinas ir antstolė įpareigotina panaikinti pareiškėjo turto areštą.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų

19Bylas dėl antstolio veiksmų teismas nagrinėja ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442 straipsnio 6 punktas). Pagal CPK 443 straipsnio 6 dalį, ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamose bylos dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Paprastai ypatingosios teisenos bylose nėra priešingų interesų, nes pagrindinis proceso tikslas yra administruoti materialiosios teisės normas, esmę. Tačiau įstatymas daro keletą minėtos taisyklės išimčių, kurių esmė – turėtų išlaidų padalijimas proceso dalyviams. Taigi teismo išlaidos gali būti padalijamos, jeigu byloje dalyvaujančių asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas (tai jokiu būdu nereiškia, kad jų interesai yra priešingi) arba jeigu dalyvaujančių asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra priešingi (kai nagrinėjant bylą kyla ginčas dėl teisės arba skundžiami antstolių ar notarų veiksmai). Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Pareiškėjas prašo atlyginti 150 Eur bylinėjimosi išlaidų (b. l. 13), vykdomojoje byloje yra pateikta 2016-06-27 sąskaita už teisines paslaugas bei mokėjimo nurodymas, patvirtinantis, kad pareiškėjas advokatei E. D.-Jakimavičienei sumokėjo 150 Eur už paslaugas (v. b. 32-33). Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, 150 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra pagrįstos bei jų dydis neviršija 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (redakcija nuo 2015-03-20) nustatytų maksimalių dydžių už atstovavimo civilinėse bylose teisines paslaugas. Įvertinus tai, kad nagrinėjamu atveju antstolės J. Ž. ir pareiškėjo I. J. suinteresuotumas bylos baigtimi yra priešingas, pareiškėjas byloje patyrė išlaidas teisinei advokato pagalbai, skundą tenkinus visiškai, iš antstolės J. Ž. pareiškėjui I. J. priteistini 150 Eur išlaidų, patirtų teisinei advokato pagalbai apmokėti (CPK 443 straipsnio 6 dalis, 98 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 - 291 str., 443 str. 5 d., 513 str.,

Nutarė

21pareiškėjo I. J. 2016-09-16 skundą dėl antstolės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0161/16/01056 patenkinti.

22Panaikinti 2016-09-05 antstolės J. Ž. padėjėjos N. L. patvarkymą dėl gauto prašymo Nr. S16-41434.

23Įpareigoti antstolę J. Ž. panaikinti areštą pareiškėjui I. J. priklausančiam automobiliui Mercedes Benz E320, valst. Nr. ( - ), taikytą vykdomojoje byloje Nr. 0161/16/01056.

24Priteisti iš antstolės J. Ž., kontoros adresas ( - ), pareiškėjui I. J., a. k. ( - ) gyv. ( - )– 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų 00 ct) išlaidų teisinei pagalbai apmokėti.

25Nutarties patvirtintas kopijas siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

26Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Teismas... 3. I. J. 2016-09-16 kreipėsi į antstolę J. Ž. su skundu dėl antstolės... 4. Antstolė A. A. 2016-09-22 patvarkymu netenkino I. J. skundo ir jį kartu su... 5. Suinteresuotas asmuo Valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių... 6. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas skundą paskyrė nagrinėti teismo... 7. Pareiškėjo skundas tenkintinas.... 8. CPK 510 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad XXXI skyriuje nustatyta tvarka gali... 9. Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0161/16/01056 medžiagos nustatyta,... 10. Pareiškėjas teigia, kad 2016-02-14 su V. B. pasirašius automobilio... 11. Teismas su šiais pareiškėjo argumentais sutinka.... 12. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pažymėjęs, kad transporto priemonės... 13. Tai, kad atitinkamo daikto registravimas yra ne nuosavybės teisės atsiradimo... 14. Teismas sutinka su pareiškėjo argumentu, kad pagal formuojamą teismų... 15. Pareiškėjas antstolei pateikė 2016-02-14 sudarytą transporto priemonės... 16. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad pareiškėjo... 17. CPK 513 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas, patenkinęs skundą, antstolio... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 19. Bylas dėl antstolio veiksmų teismas nagrinėja ypatingosios teisenos tvarka... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 - 291 str., 443 str. 5 d.,... 21. pareiškėjo I. J. 2016-09-16 skundą dėl antstolės veiksmų vykdomojoje... 22. Panaikinti 2016-09-05 antstolės J. Ž. padėjėjos N. L. patvarkymą dėl... 23. Įpareigoti antstolę J. Ž. panaikinti areštą pareiškėjui I. J.... 24. Priteisti iš antstolės J. Ž., kontoros adresas ( - ), pareiškėjui I. J.,... 25. Nutarties patvirtintas kopijas siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 26. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...