Byla eB2-90-440/2018
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ramsas“ bankroto administratoriaus P. P. prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

41.

5Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 2 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Ramsas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas P. P.. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 17 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

62.

7Teisme gautas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau - BUAB) „Ramsas“ bankroto administratoriaus P. P. prašymas priimti sprendimą dėl BUAB „Ramsas“ veiklos pabaigos. Kartu su prašymu pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Mažeikių rajono agentūros pažymos kopija, 2018-09-14 BUAB „Ramsas“ balanso kopija, likusių nepatenkintų kreditorinių reikalavimų sąrašas ir bankroto proceso metu gautų lėšų ir išlaidų suvestinė. Papildomai buvo gauti dokumentai, patvirtinantys, kad visos materialinės ir procesinės teisės Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-117-440/2018 buvo perleistos naujam kreditoriui UAB „Inkomlita“ ir už perleistas teises buvo gauta 3 625 Eur, kurios buvo panaudotos administravimo išlaidoms padengti.

83.

9Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos, viešai paskelbta specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt. Taip pat bankroto administratorius pateikė duomenis, kad informavo kreditorius, išsiųsdamas pranešimus apie klausimo nagrinėjimą. Byloje iš įmonės kreditorių prašymų, prieštaravimų dėl bankroto administratoriaus pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta.

10Prašymas tenkintinas.

114.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas – tai teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis). Taigi bankroto proceso pagrindinis tikslas – įstatyme reglamentuota tvarka nustatyti nemokią įmonę, apsaugoti bankrutuojančios įmonės turtinius interesus ir užtikrinti jos kreditorių reikalavimų patenkinimą, įstatyme apibrėžtais terminais pašalinti ją iš rinkos, tenkinant iš jos turto kreditorių reikalavimus, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo nepateisinamai ilgo nemokios įmonės atsiskaitymų kreditoriams uždelsimo ir užtikrinant skolininkės bei jos kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-148-219/2018). Bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).

135.

14Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-482-330/2017). Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie (didesnė įrodomoji galia) įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1244-330/2016).

156.

16Iš Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO duomenų matyti, kad BUAB „Ramsas“ dalyvauja teisminiame ginče ir yra pareiškusi apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. balandžio 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-117-440/2018, kuriuo prašo panaikinti 2018 m. balandžio 11 d. Šiaulių apygardos teismo sprendimą dalyje atmestų ieškinio reikalavimų atsakovui R. M., ir šioje atmestų reikalavimų dalyje priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti. Priimtu sprendimu ieškovei BUAB ,,Ramsas“ iš atsakovo I. Š. buvo priteista 59 561,64 Eur žalos atlyginimo, kitoje dalyje ieškiniai dėl žalos priteisimo iš atsakovo R. M. atmesti. Iš LITEKO duomenų taip pat matyti, kad Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktas ieškovės BUAB „Ramsas“ raštas dėl reikalavimo teisių perleidimo, kuriuo prašoma ieškovę BUAB „Ramsas“ pakeisti jos teisių perėmėja UAB „Inkomlita“. Sprendžiant iš byloje turimo 2018 m. rugsėjo 4 d. kreditorių susirinkimo Nr. 6 protokolo matyti, kad antruoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta „BUAB „Ramsas“ reikalavimo teisę į I. Š. 59 561,64 Eur skolą ir palūkanas pagal 2018-04-11 Šiaulių apygardos teismo sprendimą bei visas materialines ir procesines teises civilinėje byloje Nr. 2-117-440/2018 toliau pardavinėti skelbiant internetinėse skelbimų svetainėse pardavimo kainas sumažinant 50 procesų nuo antrųjų varžytinių kainų, t. y. už 7 250 Eur. Per savaitę nuo paskelbimo dienos skolų nepardavus, pardavimo kainą mažinti 50 procentų nuo paskutinio pardavimo kainų t. y. už 3 625 Eur. Skolų nepardavus, skelbti apie jų pardavimą internete už didžiausią pirkėjų pasiūlytą kainą ir tuo pačiu pateikti siūlymus skolą pirkti išieškojimo agentūroms. Praėjus nustatytam terminui šaukti kreditorių susirinkimą ir teikti svarstyti gautus pasiūlymus dėl I. Š. skolos realizavimo.“ Atsižvelgiant į ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytas kreditorių susirinkimo teises, kreditorių susirinkimas yra kompetentingas spręsti visus esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, tarp jų – tvirtinti bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto pardavimo kainą, nustatyti turto pardavimo tvarką (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas) ir kita. Iš bankroto administratoriaus pateiktų duomenų matyti, kad visos materialinės ir procesinės teisės Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-117-440/2018 buvo perleistos naujam kreditoriui UAB „Inkomlita“, įmonės kodas 141628771 ir už perleistas teises buvo gauta 3 625 Eur. Tai patvirtina byloje turimi duomenys. Teismo pažymėtina, kad kreditoriai spręsdami dėl savo teisių patys kreditorių interesais priėmė konkrečius sprendimus, kreditoriai informuoti apie klausimo dėl įmonės pabaigos nagrinėjimą, prašymų, prieštaravimų negauta.

177.

18Byloje esantys duomenys patvirtina, kad įsiteisėjusiomis Šiaulių apygardos teismo 2016-02-09, 2016-04-21 ir 2017-09-28 nutartimis patvirtinti BUAB „Ramsas“ kreditorių finansiniai reikalavimai, bendra BUAB „Ramsas“ bankroto byloje patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma yra 56 561,64 Eur. Iš bankroto administratoriaus pateiktos BUAB „Ramsas“ bankroto proceso metu gautų lėšų ir išlaidų suvestinės matyti, kad iš debitorių buvo gauta lėšų - 28,96 Eur, iš reikalavimo teisių pardavimo – 3 625,00 Eur, lėšų likutis bankuose ir kasose bankroto proceso pradžioje sudarė 1 110,41 Eur (iš viso: 4 764,37 Eur) ir bankroto proceso metu patirtos išlaidos sudarė 4 764,37 Eur, kurias sudarė administravimo išlaidos. Taigi gautos lėšos bankroto proceso metu buvo panaudotos administravimo išlaidoms padengti. Iš viso nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma sudaro 56 561,64 Eur. Nors bankroto administratorius nepateikė bendrovės turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktų, tačiau iš byloje esančių duomenų - 2018 m. rugsėjo 14 d. balanso, matyti, kad įmonė neturi turto ir debitorių, iš kurių būtų galima patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus.

198.

20Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros 2016 m. balandžio 5 d. pažyma patvirtina, kad agentūra neturi pretenzijų dėl BUAB „Ramsas“ veiklos pabaigos.

219.

22Atsižvelgiant į bylos duomenis iš esmės ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratoriaus pateiktus duomenis liko nepatenkinti 56 561,64 dydžio kreditoriniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditoriaus reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, nagrinėjamoje byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.

2310.

24Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-701-798/2016).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

26Pripažinti, kad BUAB „Ramsas“, juridinio asmens kodas 302087537, buveinės adresas Architektų g. 34-46, Šiauliai, veikla pasibaigė.

27Patvirtinti BUAB „Ramsas“ likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 56 561,64 Eur sumai:

Eil. Nr. Kreditorius Skola, Eur Palūkanos ir netesybos, Eur Reikalavimo suma, Eur
  Antrosios eilės kreditorių reikalavimai: 38 878,16 15 764,09 54 642,25
1 VSDFV Šiaulių skyrius 2698,79 157,40 2856,19
2 VĮ Turto bankas 35902,20 15606,69 51508,89
3 VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 277,17   277,17
  Trečiosios eilės kreditorių reikalavimai: 1 228,68 690,71 1 919,39
1 UAB „TELE2“ 276,90 507,88 784,78
2 UAB „Verslo konsultacija“ 320,13 182,83 502,96
3 UAB “Nirlita” 476,89   476,89
4 UAB “Šturmas” 122,65   122,65
5 UAB “Namų statyba” 32,11   32,11
  Iš viso: 40 106,84 16 454,80 56 561,64

28Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

30Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratoriui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 2 d. nutartimi uždarajai akcinei... 6. 2.... 7. Teisme gautas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau - BUAB)... 8. 3.... 9. Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl... 10. Prašymas tenkintinas.... 11. 4.... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankrotas –... 13. 5.... 14. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos,... 15. 6.... 16. Iš Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO duomenų matyti, kad BUAB... 17. 7.... 18. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad įsiteisėjusiomis Šiaulių apygardos... 19. 8.... 20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos... 21. 9.... 22. Atsižvelgiant į bylos duomenis iš esmės ĮBĮ numatytos ir būtinos... 23. 10.... 24. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270... 26. Pripažinti, kad BUAB „Ramsas“, juridinio asmens kodas 302087537, buveinės... 27. Patvirtinti BUAB „Ramsas“ likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus... 28. Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui... 30. Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratoriui....