Byla 2A-129-653/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jelenos Šiškinos (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Tatjanos Žukauskienės, Rūtos Petkuvienės, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Policijos departamento prie VRM apeliacinį skundą dėl 2013-12-30 Vilniaus apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro ieškinį atsakovams P. T., AAS „Gjensidige Baltic“, trečiajam asmeniui D. M., dėl žalos atlyginimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai prašo iš atsakovų subsidiariai išieškoti 44 844 Lt Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos naudai. Nurodė, kad LKPB vyriausiasis tyrėjas D. M. 2005-09-29 apie 9 val. vykdė tarnybines pareigas, ir tuo metu buvo partrenktas automobilio, kurį vairavo atsakovas P. T.. 2006-01-30 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nusprendė atsakovą P. T. nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti ir bylą nutraukti, kaltinamajam ir nukentėjusiajam susitaikius. D. M. buvo padarytas lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymas. Policijos departamentas skyrė 44 844 Lt Lietuvos kriminalinės poliucijos biurui piniginei kompensacijai D. M. išmokėti. Apie atsakovo P. T. teisinius santykius su draudimo bendrove AAS „Gjensidige Baltic“ nebuvo žinomos. Draudimo bendrovė buvo informuota apie 2005-09-30 eismo įvykį. Kompensacija D. M. buvo išmokėta 2006-03-24, o ieškinys jam buvo patiektas 2009-02-25, taigi nepraėjus 3 metams.

5Atsakovas AAS „Gjensidige Baltic“, veikiantis per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, prašė ieškinį atmesti. Ieškovai konkrečiai neįvardija, kokiai vertybei padarytą žalą išmokėdami kompensaciją jie atlygino, nėra tikslių duomenų apie D. M. pajamas iki eismo įvykio, o taip pat ir apie gautas išmokas nedarbingumo laikotarpiu. Be to, Lietuvos kriminalinės policijos biuro 2006-02-28 tarnybinio patikrinimo išvadoje konstatuota, kad D. M. su P. T. susitaikė – D. M. pretenzijų dėl žalos nebeturi. Žalą patyręs asmuo apie savo teisės pažeidimą sužinojo eismo įvykio metu. T.y., 2005-09-29, taigi trejų metų ieškinio senaties terminas reikalavimui atlyginti padarytą žalą atsakovo atžvilgiu baigėsi 2008-09-29. Kadangi ieškinys atsakovui pareikštas 2009-02-25, reikalavimas atsakovo atžvilgiu pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą.

6Atsakovas P. T. prašė ieškinį atmesti. Nurodo, kad kompensacija tarnybos metu nukentėjusiam pareigūnui buvo apskaičiuota vadovaujantis ne jam padarytos žalos dydžiu, o matematiniais metodais. Tokio dydžio išmoka negali būti laikoma žala (nei turtine, nei neturtine), kurią patyrė pareigūnas. Savo tikslu ir prasme ši išmoka artimesnė pašalpai, kurią valstybė kaip papildomą socialinę garantiją moka pareigūnui, dėl to, kad jis tam tikrą laiką negali tarnauti dėl sveikatos būklės. Nei ieškovai, nei nukentėjusysis į AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą po įvykio nesikreipė. Ieškovai nenurodė svarbios priežasties, dėl kurios buvo praleistas ieškinio senaties terminas.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

82013-12-30 Vilniaus apylinkės teismas sprendimu nusprendė ieškinį atmesti.

9Nustatė, kad LKPB vyriausiasis tyrėjas D. M. 2005-09-29 apie 9.14 val. Narbuto-Saltoniškių g. sankryžoje, Vilniuje, vykdė tarnybines pareigas. Eidamas prie tarnybinio automobilio, pėsčiųjų perėjoje D. M. buvo partrenktas automobilio ( - ) valst. Nr. ( - ), kurį vairavo atsakovas P. T.. Ligoninėje D. M. buvo diagnozuotas kairės rankos 1-o delnakaulio lūžis su poslinkiu ir kiti sužalojimai. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nusprendė automobilio ( - ) valst. Nr. ( - ) vairuotoją P. T. nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti ir bylą nutraukti pagal BK 281 straipsnį, kaltinamajam ir nukentėjusiajam susitaikius.

10Lietuvos kriminalinės policijos biuras 2006-02-28 išvadoje Nr. 38-JL-3-43 „Dėl D. M. patirtų sužalojimų“ pripažino, kad policijos pareigūno D. M. sveikatos sutrikdymas yra susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu. Sveikatos tarnybos prie LR VRM Centrinė medicinos ekspertizės komisija atliko D. M. sveikatos ekspertizę dėl tinkamumo tarnybai vidaus reikalų sistemoje ir konstatavo, kad trauma, kuri įvyko 2005-09-29, priskiriama lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymui.

11Lietuvos kriminalinės policijos biuras išmokėjo D. M. 44 844 Lt kompensaciją.

12Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-12-05 nutarimu Nr. 530 patvirtintų Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų 26 punktą įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas, įgyja reikalavimo (regreso) teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis CK nustatyta tvarka.

13Ieškovai nenurodė, kokiai vertybei konkrečiai padarytą žalą išmokėdami kompensaciją jie atlygino, tačiau kadangi kompensacijos mokėjimo būtina sąlyga buvo sveikatos sutrikdymas, manytina, jog būtent sveikatai padaryta žala ir buvo kompensuota.

14Ieškovai ieškinyje nurodė, kad D. M. buvo išmokėta 12 mėnesių darbo užmokesčio dydžio kompensacija, lygi 44 844 Lt. Tačiau ieškovai tikslių duomenų apie D. M. pajamas iki eismo įvykio nepateikė, nėra pateikti duomenys apie D. M. gautas išmokas nedarbingumo laikotarpiu.

15Teismas atmetė ieškovo argumentą, kad jis nežinojo, kad atsakovas P. T. transporto priemonių valdytojų civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu buvo apdraudęs atsakovo draudimo bendrovėje: nukentėjęs asmuo yra Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnas, jis dalyvavo nagrinėjant baudžiamąją bylą; naudojantis internetiniu adresu www.cab.lt, galima pasitikrinti ir gauti informaciją apie bet kurio Lietuvos Respublikoje registruoto automobilio draudimą, kuri pateikiama iškart su poliso numeriu.

16CK 1.125 straipsnio 8 dalis įtvirtina, kad reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio terminas. D. M. apie savo teisės pažeidimą sužinojo eismo įvykio metu (2005-09-29), todėl teismas konstatavo, jog trejų metų senaties terminas reikalavimui atlyginti padarytą žalą atsakovų atžvilgiu baigėsi 2008-09-29. Ieškinys atsakovui buvo konstatuotina, kad pareikštas 2009-02-25, todėl ieškinys pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 straipsnio 4 dalis nustato reikalavimo teisės į žalos atlyginimą įgyvendinimo procedūrą, kurios nukentėjęs asmuo turi laikytis, siekdamas, kad jo reikalavimo teisė būtų patenkinta nesikreipiant į teismą dėl žalos atlyginimo. Teisė į draudimo išmokos sumokėjimą įgyvendinama per vienerius metus, bet ne vėliau kaip per ketverius metus nuo eismo įvykio dienos, pateikiant pretenziją draudikui. Tai, jog ieškinio senaties terminas buvo praleistas, netiesiogiai pripažįsta ir ieškovai, kadangi ieškovai ieškinio reikalavimuose prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą.

17III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

18Apeliantas - ieškovas Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos - apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti.

19Nurodė, kad pareigūno sveikatos sutrikdymo atveju kompensacija jiems sumokama pagal specialius teisės aktus. Šie teisės aktai priskiriami pagal tikslą prie žalos kompensavimo alternatyviais žalos kompensavimo būdais.

20Pagal Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų, patvirtintų 1991-12-05 Vyriausybės nutarimu Nr. 530, 26 p. teisiniai santykiai gali atsirasti tik su žalą padariusiu asmeniu, t.y. su atsakovu P. T. nuo kompensacijos išmokėjimo momento. CK normomis vadovaujamasi nuo regreso į žalą padariusius asmens atsiradimo dienos, t.y. nuo kompensacijos išmokėjimo. Apie atsakovų teisinius santykius ieškovui nebuvo žinoma. Draudimo bendrovė AAS „Gjensidige Baltic“ apie 2005-09-30 įvykusį draudžiamąjį įvykį buvo informuota P. T. pranešimu. Taip pat ši draudimo bendrovė dalyvavo baudžiamojoje byloje. Ieškovas gi toje byloje nedalyvavo, todėl klausimas dėl civilinės atsakomybės nebuvo išspręstas.

21Kol ieškovas nesumokėjo kompensacijos atsakovui pagal alternatyvius žalos kompensavimo būdus, tol ieškovas neįgijo reikalavimo teisės į atsakovus. Todėl ieškinio senatis prasideda nuo kompensacijos išmokėjimo dienos, t.y. nuo 2006-03-24. Ieškovo regresiniams reikalavimams taikomas trijų metų senaties terminas. Kadangi ieškinys pareikštas 2009-02-25, senaties terminas nėra praleistas.

22Atsakovas AAS „Gjensidige Baltic“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašė apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

23Nurodė, kad baudžiamojoje byloje buvo konstatuotas nukentėjusiojo ir kaltininko susitaikymas bei aplinkybė, jog nukentėjusysis pretenzijų dėl padarytos žalos nebeturi. Ieškovai, išmokėdami prašomas priteisti sumas, neatlygino padarytos žalos, o vykdė valstybės socialinę politiką. Šią išvadą atsakovas grindžia 2014-02-11 Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu

24Nr. 2A-128-2014 bei ieškovo negalėjimu paaiškinti kokiai vertybei padarytos žalos atlyginimo jie reikalauja, o ieškinio grindimas vien kompensacijos išmokėjimo faktu nesudaro pagrindo ieškinio tenkinimui.

25Dėl ieškinio senaties atsakovas pasisakė atsiliepime į ieškinį.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Apeliacinis skundas atmestinas.

28Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais, o nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas apsprendžia apeliacinio skundo teisiniai argumentai bei motyvai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

29Byloje kilo ginčas dėl atsakovų prievolės atlyginti ieškovui nuostolius, jam reiškiant atgręžtinį reikalavimą.

30Kasacinio teismo praktika nuosekliai plėtojama ta linkme, kad nepriklausomai nuo to, kad Policijos departamento prievolė mokėti socialinio draudimo išmoką nukentėjusiam pareigūnui atsiranda viešosios teisės normų pagrindu, Policijos departamentas, atlyginęs dėl kalto asmens veiksmų atsiradusią žalą specialiųjų įstatymų pagrindu išmokėdamas pareigūnui kompensaciją dėl sveikatos sutrikdymo, turi teisę regreso tvarka reikalauti iš žalą padariusio asmens tokio dydžio sumos, kokią nukentėjusiajam turėtų atlyginti žalą padaręs asmuo, t. y. atgręžtinis reikalavimas gali būti patenkintas tik nustačius atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas ir tik tokios apimties, kokio dydžio žala buvo realiai padaryta kaltojo asmens veiksmais. Žalos padariusio asmens atsakomybės dydžio klausimas nustatytinas vadovaujantis CK normomis, reglamentuojančiomis civilinę atsakomybę, ir nepriklauso nuo to, kas pareiškė jam reikalavimą atlyginti žalą – nukentėjęs asmuo tiesiogiai ar sveikatos sutrikdymo kompensaciją nukentėjusiajam išmokėjusi socialinio draudimo įstaiga, įgyvendindama atgręžtinio reikalavimo teisę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2014).

31Taip pat minėta kasacinio teismo praktika nuosekliai patvirtina, kad tais atvejais, kai socialinio draudimo įstaiga ar kita institucija, vykdydama teisės aktų pagrindu valstybės suteiktą pareigą, nukentėjusiam asmeniui išmokėjusi draudimo išmoką (kompensaciją) įgyvendina atgręžtinio reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį CK nustatyta tvarka, yra preziumuojama, kad išmokėta kompensacija visiškai kompensuoja padarytą žalą, tačiau ši prezumpcija gali būti nuginčijama, o pareigą ją paneigti turi tas asmuo, kuris teigia, kad išmokėta draudimo išmoka (kompensacija) nepadengia visos žalos arba, priešingai, ją viršija. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, įrodyti žalos dydį turi jos priteisimo reikalaujantis ieškovas, todėl kai atsakovas paneigia duomenų apie apskaičiuotas ir išmokėtas draudimo išmokas tinkamumą apdraustojo (jo šeimos narių) patirtai žalai nustatyti, konkretų žalos dydį turi įrodyti ieškovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-45/2015).

32Svarbu pažymėti, kad šioje byloje atsikirtimus apie tai, jog ieškovas nepagrindė aplinkybių, jog sumokėta kompensacija yra susijusi su nukentėjusiojo patirta žala, o ne su valstybės vykdoma socialine politika, kad nėra duomenų apie nukentėjusiojo pajamas iki eismo įvykio, o taip pat ir apie gautas išmokas nedarbingumo laikotarpiu, atsakovai nurodė jau atsiliepime į ieškinį. Tačiau ieškovas į šiuos atsikirtimus nereagavo, papildomų įrodymų neteikė, šiuo klausimu argumentų nenurodė, naujų įrodymų neteikė ir apeliacinės instancijos teisme. Be to, iš baudžiamojoje byloje esančio Nr. I-256-365/2006 nuosprendžio matyti, kad nukentėjusysis atleido kaltinamajam bei pareiškė, kad žalos atlyginimo klausimas yra išspręstas. Apie kitą dėl įvykio padarytą neatlygintą žalą nukentėjusiajam, kurio teises ir pareigas perėmė ieškovas, reikšdamas nukentėjusiojo draudikui subrogacinį reikalavimą, apeliantas nenurodė. Pažymėtina, kad ir teismų praktikoje tokios aplinkybės pripažintinos svarbiomis, sprendžiant dėl sumokėtų išmokų paskirties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2014, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr.2A-128/2014). Tai, kad ieškovas nedalyvavo minėtoje baudžiamojoje byloje, neturi teisinės reikšmės, nes šioje byloje ieškovas perėmė tokios apimties teises ir pareigas, kiek jų turėjo nukentėjęs asmuo.

33Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegijos vertinimu, yra pagrindas pripažinti, kad ieškovas neįrodė, jog išmokėta kompensacija atliko turtinės žalos kompensavimo funkciją, todėl tokia kompensacija vertintina kaip išmokėta realizuojant valstybės socialinę politiką (Konstitucijos 52 straipsnis). Dėl to pirmosios instancijos teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus bei vadovaudamasis proceso rungimosi principu, pagrįstai atmetė ieškinį kaip neįrodytą.

34CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas. Kadangi policijos įstaiga, pareikšdama reikalavimą atlyginti žalą ją padariusiam asmeniui, perima pradinio kreditoriaus (nukentėjusiojo) teises ir pareigas tiek žalos atlyginimo prievolėje, tiek draudimo santykiuose (nes nukreipia reikalavimą į žalą padariusio asmens draudiką ir tokiu būdu subrogacijos teisę įgyvendinantis ieškovas perima tokios apimties teises ir pareigas, kiek jų turėjo nukentėjęs asmuo), tai suponuoja išvadą, kad išmoką išmokėjusiai įstaigai taikomi ne tik tie patys ieškinio senaties terminai, bet ir jų skaičiavimo tvarka. Taigi, ieškinio senaties terminai policijos įstaigai, išmokėjusiai išmoką, skaičiuojami nuo tos dienos, kada žalą patyręs asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Tokią išvadą patvirtina ir teismų praktika - Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-346/2014. Nagrinėjamu atveju žalą patyręs asmuo (pareigūnas) apie savo teisės pažeidimą sužinojo eismo įvykio, per kurį buvo sužalota jo sveikata, metu (2005-09-29), o ieškinį pareiškė 2009-02-27,

35t.y. praleidus trijų metų terminą. Taigi, pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ieškinio senaties pradžią bei pagrįstai konstatavo, kad ieškovas ieškinio senaties terminą praleido.

36Bylos duomenimis ieškovas nesikreipė su pretenzija į kaltininko draudiką; kitokių aplinkybių apeliantas nenurodė ir apeliaciniame skunde, tame tarpe nenurodė ir kada tokia pretenzija buvo pateikta. Taigi, ieškovui nepasinaudojus TPVCAPD įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta pretenzine reikalavimų pareiškimo tvarka, jam netaikytinas palankesnis senaties termino skaičiavimas, susijęs su atsisakymo tenkinti pretenziją momentu. Kita vertus, pretenzijos nepateikimas nepanaikina ieškovui teisės reikalauti atlyginti žalą iš šią padariusio asmens draudiko, kai draudėjas dar yra atsakingas prieš nukentėjusįjį pagal deliktinės atsakomybės taisykles. Tačiau, kaip buvo konstatuota ankščiau, ieškovas tokiam reikalavimui pareikšti praleido ieškinio senaties terminą. Apeliantas konkrečiai nepaaiškino kokią įtaką senaties termino skaičiavimui turi aplinkybė, jog apie eismo įvykio faktą draudikui pranešė jo draudėjas (eismo įvykio kaltininkas), todėl teisėjų kolegija šios aplinkybės nevertina kaip teisiškai reikšmingos.

37Kita vertus, ieškovas nenurodė jokių svarbių nuo ieškovo valios nepriklausančių objektyvių termino praleidimo priežasčių, jų trukmės ir įtakos termino trukmei, kurioms esant būtų pagrindas atnaujinti minėtą praleistą terminą. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinį ir kitu savarankišku pagrindu, nustačius, kad ieškovas praleido ieškinio senatį. Apeliantas nenurodė jokių argumentų, paneigiančių teismo išvadas, kad ieškovas turėjo galimybę sužinoti apie kaltininko draudiką, todėl šios išvados nėra nuginčytos. Be to, ieškovas nenurodė jokių argumentų, patvirtinančių, jog jis ėmėsi visų būtinų aktyvių veiksmų savo teisėms apginti (tame tarpe ir po kompensacijos išmokėjimo), siekiant nepraleisti įstatymo nustatyto termino.

38Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą bei apeliacinio skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino bei taikė teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, todėl nėra pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą teismo sprendimą.

39Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

402013-12-30 Vilniaus apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai prašo iš atsakovų subsidiariai išieškoti 44 844 Lt Policijos... 5. Atsakovas AAS „Gjensidige Baltic“, veikiantis per AAS „Gjensidige... 6. Atsakovas P. T. prašė ieškinį atmesti. Nurodo, kad kompensacija tarnybos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. 2013-12-30 Vilniaus apylinkės teismas sprendimu nusprendė ieškinį atmesti.... 9. Nustatė, kad LKPB vyriausiasis tyrėjas D. M. 2005-09-29 apie 9.14 val.... 10. Lietuvos kriminalinės policijos biuras 2006-02-28 išvadoje Nr. 38-JL-3-43... 11. Lietuvos kriminalinės policijos biuras išmokėjo D. M. 44 844 Lt... 12. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-12-05 nutarimu Nr. 530... 13. Ieškovai nenurodė, kokiai vertybei konkrečiai padarytą žalą išmokėdami... 14. Ieškovai ieškinyje nurodė, kad D. M. buvo išmokėta 12 mėnesių darbo... 15. Teismas atmetė ieškovo argumentą, kad jis nežinojo, kad atsakovas P. T.... 16. CK 1.125 straipsnio 8 dalis įtvirtina, kad reikalavimams dėl padarytos žalos... 17. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 18. Apeliantas - ieškovas Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos... 19. Nurodė, kad pareigūno sveikatos sutrikdymo atveju kompensacija jiems sumokama... 20. Pagal Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos... 21. Kol ieškovas nesumokėjo kompensacijos atsakovui pagal alternatyvius žalos... 22. Atsakovas AAS „Gjensidige Baltic“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 23. Nurodė, kad baudžiamojoje byloje buvo konstatuotas nukentėjusiojo ir... 24. Nr. 2A-128-2014 bei ieškovo negalėjimu paaiškinti kokiai vertybei padarytos... 25. Dėl ieškinio senaties atsakovas pasisakė atsiliepime į ieškinį.... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Apeliacinis skundas atmestinas.... 28. Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos... 29. Byloje kilo ginčas dėl atsakovų prievolės atlyginti ieškovui nuostolius,... 30. Kasacinio teismo praktika nuosekliai plėtojama ta linkme, kad nepriklausomai... 31. Taip pat minėta kasacinio teismo praktika nuosekliai patvirtina, kad tais... 32. Svarbu pažymėti, kad šioje byloje atsikirtimus apie tai, jog ieškovas... 33. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegijos vertinimu, yra pagrindas... 34. CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad reikalavimams dėl padarytos žalos... 35. t.y. praleidus trijų metų terminą. Taigi, pirmosios instancijos teismas... 36. Bylos duomenimis ieškovas nesikreipė su pretenzija į kaltininko draudiką;... 37. Kita vertus, ieškovas nenurodė jokių svarbių nuo ieškovo valios... 38. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą bei... 39. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 40. 2013-12-30 Vilniaus apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą....