Byla 2S-1952-638/2018
Dėl sutarties sąlygų modifikavimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo V. J. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-23816-214/2018 dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovės S. V., atstovaujamos G. V. ir Ž. V. ieškinį atsakovams V. J. ir Ž. V. dėl sutarties sąlygų modifikavimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Kauno apylinkės teismas 2015 m. balandžio 8 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-758-528/2015 ieškovės S. V., atstovaujamos įstatyminių atstovų G. V. ir Ž. V., ieškinį tenkino visiškai ir pripažino negaliojančia 2009 m. birželio 4 d. paskolos sutarties, sudarytos tarp Ž. V. ir V. J. 1-o punkto nuostatą, kuria nustatyta, kad už laiku negrąžintą paskolą skaičiuojama 0,5 procentų delspinigių, ir sumažino delspinigių procentinę išraišką iki 0,02 procentų dydžio. Teismas priteisė iš atsakovo ieškovei S. V. 1 509,70 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas priteisė iš atsakovės Ž. V. ieškovei S. V. per jos atstovę Ž. V. 832,57 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas priteisė iš atsakovo V. J. 197,38 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei. Teismas priteisė iš atsakovės Ž. V. 197,38 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei. Kauno apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartimi atsakovo V. J. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-758-528/2015 atmetė ir Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 8 d. sprendimą paliko nepakeistą.

82.

9Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis nurodo tai, kad 2018 m. rugpjūčio 21 d. teismo posėdžio metu civilinėje byloje Nr. 2-2891-886/2018 naujai paaiškėjo esminių aplinkybių, kurios pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu, t. y. Ž. V. teisme patvirtino aplinkybę, jog 2009 m. birželio 4 d. paskolos sutartyje tarp kreditoriaus V. J. ir skolininkės Ž. V. nebuvo sutartos jokios palūkanos ir tai, kad kreditorius V. J. nebuvo ir nėra Ž. V. skolininkas. Be to, minėto teismo posėdžio metu Kauno apylinkės teismas atsisakė kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą ir pranešti apie V. J. skundo dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-758-528/2015 ir su juo susijusių V. J. prašymų gavimą ir priėmimą. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai, 2016 m. birželio 13 d. nutartimi nagrinėję civilinę bylą Nr. 3K-3-318/2014, jam kaip nukentėjusiajam padarė ne mažesnę nei 35 246,82 Eur turtinę ir 45 000 Eur neturtinę žalą bei atliko veiksmus, turinčius akivaizdžių Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso jo nurodytų straipsnių požymių. Pažymėjo, kad Kauno apylinkės teismas minėto posėdžio metu atsisakė atkurti civilinėje byloje Nr. 2-758-528/2015 jo pažeistą teisę būti išklausytam, išnagrinėti jam Ž. V. padarytos turtinės ir neturtinės žalos padarymo aplinkybes, dydį, jį įskaičiuoti į netesybas. Atnaujinus procesą, pareiškėjas prašo netiesioginį ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-758-528/2015 atmesti.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Teismas 2018m. rugpjūčio 31 d. nutartimi nustatė pareiškėjui V. J. 10 dienų terminą nuo šios nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos pašalinti prašymo trūkumus - pateikti teismui prašymą atnaujinti procesą, atitinkantį CPK 369 straipsnio reikalavimus, išsamiai nurodant konkrečias faktines aplinkybes, sudarančias pagrindą proceso atnaujinimui, pateikti įrodymus, pagrindžiančius proceso atnaujinimo būtinumą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu, nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas CPK 368 straipsnyje nurodytų terminų skaičiavimas bei pateikti jas patvirtinančius įrodymus, nurodyti ginčo sumą ir pateikti įrodymus, patvirtinančius įstatymo nustatyta tvarka paskaičiuoto žyminio mokesčio sumokėjimą atsižvelgiant į ginčo sumą. Teismas išaiškino pareiškėjui, kad nustatytu terminu nepašalinus prašymo trūkumų, jis bus laikomas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui.

144.

15Teismas nurodė, kad iš pareiškėjo pateikto prašymo turinio nėra aišku, kaip aplinkybės, kurias jis vardina savo pareiškime kaip naujai paaiškėjusias teismo posėdžio metu civilinėje byloje Nr. 2-2891-886/2018, kurios jam nebuvo ir negalėjo būti žinomos civilinės bylos Nr. 2-758-528/2015 nagrinėjimo metu, yra susijusios su priimtu teismo sprendimu byloje, kurioje yra prašoma atnaujinti procesą. Nenurodomos jokios konkrečios neišnagrinėtos aplinkybės, egzistavusios sprendimo priėmimo metu, tačiau pareiškėjui nebuvę ir negalėję būti žinomos, nenurodyta, kada ir kokiomis aplinkybėmis pareiškėjas apie šias aplinkybes sužinojo, kokie įrodymai tai patvirtina. Taip pat nenurodyta, kokią esminę reikšmę tos aplinkybės turi bylos teisingam išnagrinėjimui. Prie prašymo atnaujinti procesą turi būti pridėti įrodymai, pagrindžiantys realų proceso atnaujinimo pagrindo buvimą, o ne kitose nagrinėtose bylose ar kitoms institucijoms teikti procesiniai dokumentai, kuriuos nagrinėjamu atveju pateikė pareiškėjas kartu su prašymu dėl proceso atnaujinimo. Šiuo atveju tokie įrodymai nėra pateikti. Šioje byloje ieškovės reikalavimai buvo turtinio pobūdžio, atsakovas, prašydamas atnaujinti procesą, bei atnaujinus procesą atmesti ieškinį, taip pat siekia turtinio pobūdžio reikalavimų patenkinimo, todėl teismas neturi įstatyminio pagrindo tenkinti ieškovo prašymą ir atleisti jį nuo žyminio mokesčio CPK 83 straipsnio 1 dalies 4 ar 5 punkto pagrindais.

16III.

17Atskirojo skundo teisiniai argumentai

185.

19Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

201.1.

21Teismas nepagrįstai teigia, jog pareiškėjas nenurodė jokių konkrečių naujai paaiškėjusių neišnagrinėtų aplinkybių, kurios egzistavo sprendimo priėmimo metu. Pareiškėjas aplinkybes nurodė prašymo 1-8 punktuose. Pareiškėjas aplinkybes sužinojo 2018 m. rugpjūčio 21 d. teismo posėdžio metu civilinėje byloje Nr. 2-2891-886/2018. Pareiškėjas pridėjo dokumentus, pagrindžiančius realų proceso atnaujinimo pagrindo buvimą. Prašyme nurodytas terminų skaičiavimas.

221.2.

23Teismas neteisingai nusprendė, jog ieškovės reikalavimai civilinėje byloje Nr. 2-758-528/2015 buvo turtinio pobūdžio. Šie reikalavimai buvo neturtiniai, nes buvo reikalaujama tik modifikuoti sutarties sąlygas. Todėl teismas turi įstatyminį pagrindą tenkinti pareiškėjo prašymą atleisti jį nuo žyminio mokesčio, šį prašymą nagrinėti iš naujo.

24Teismas

konstatuoja:

25IV.

26Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

276.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

297.

30Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas nustatė terminą prašymo dėl civilinio proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. Nr. 2-758-528/2015 trūkumams pašalinti.

318.

32Teismas, spręsdamas procesinio dokumento priėmimo klausimą, patikrina, ar pateiktas dokumentas atitinka jam keliamus reikalavimus. Nagrinėjamu atveju aktuali CPK 370 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia tokio pareiškimo trūkumų pašalinimo klausimą, o kai yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai, atsisako prašymą priimti.

339.

34Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pabrėžta proceso atnaujinimo instituto paskirtis ir reikšmė asmens teisių apsaugai pažymint, kad šis institutas dažniausiai taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo neturi galimybės apginti pažeistų teisių ir teisėtų interesų kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės, t. y. instancinės sistemos, būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-499/2008; 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2009). Taip pat pažymėta, kad šios civilinio proceso stadijos tikslas toks pats, kaip ir teismo sprendimų instancinės kontrolės mechanizmo, – užtikrinti teisingumo vykdymą ir tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis) nepažeidžia įstatymų saugomų asmens teisių ar teisėtų interesų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-499/2008; 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2011).

3510.

36Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog sprendžiant prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą prašymas iš esmės nenagrinėjamas ir šioje proceso stadijoje negali būti sprendžiamas klausimas, ar prašymas paduotas nepraleidus termino, nustatyto CPK 368 straipsnyje, ir ar pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais. Šie klausimai gali būti sprendžiami tik priėmus prašymą atnaujinti procesą (CPK 370 straipsnio 1 dalis) ir jį išnagrinėjus teismo posėdyje (CPK 370 straipsnio 3 d.). Išanalizavęs pareiškėjo prašymo turinį apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pareiškėjo prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje keliamus reikalavimus, kadangi jame nurodytas sprendimą, nutartį priėmusio teismo pavadinimas; proceso atnaujinimo pagrindas (Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 8 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-758-528/2015) bei motyvai; aplinkybės, kuriomis grindžiamas šio Kodekso 368 straipsnyje nurodytų terminų skaičiavimas (diena, kai pareiškėjas aplinkybes sužinojo 2018 m. rugpjūčio 21 d. teismo posėdžio metu civilinėje byloje Nr. 2-2891-886/2018); prašymą pareiškusio asmens prašymas. Taip pat prie prašymo yra pridėti, pareiškėjo manymu, jį pagrindžiantys įrodymai. Kiekvienas asmuo savo procesiniame dokumente dėsto tokius argumentus, kurie jo manymu pagrindžia jo reikalavimus bei tokia forma, kuri, jo vertinimu, yra teisinga. Manytina, jog tik tais atvejais, kai iš tikrųjų iš pateikto procesinio dokumento tiesiog neįmanoma suprasti nei pagrindo, nei dalyko, teismas turėtų taikyti trūkumų šalinimo institutą. Atsižvelgiant į minėtas įstatymo nuostatas, pripažintina, kad pareiškėjas nurodė visus aspektus, kurie turi būti nurodyti prašyme dėl proceso atnaujinimo, todėl jis gali būti nagrinėjamas ir vertinamas teismo, o pirmosios instancijos teismas nepakankamai atsižvelgė į pareiškėjo procesinio dokumento turinį.

3711.

38Dėl žyminio mokesčio sumokėjimo. Teismas atmeta kaip nepagrįstus pareiškėjo V. J. atskirojo skundo argumentus, jog ieškovės reikalavimai civilinėje byloje Nr. 2-758-528/2015 buvo neturtiniai. Kaip matyti iš Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-758-528/2015, kurioje pareiškėjas prašo atnaujinti procesą, ieškovė prašė modifikuoti sutartį – sumažinti sutartimi nustatytus delspinigius. Pažymėtina, kad kasacinis teismas yra nurodęs, kad jeigu ieškiniu prašoma pakeisti šalių sutarties sąlygas, susijusias su tarpusavio mokėjimų ar atsiskaitymų dydžiu, tai tokios sutarties sąlygos modifikavimas keičia sutarties šalių prievolių apimtį, ir toks reikalavimas yra turtinis. Neturi reikšmės ta aplinkybė, kad šalis nereikalauja priteisti šių lėšų. Jeigu būtų reikalavimas ir modifikuoti sutarties dalį dėl mokėjimo dydžio, ir pagal ją priteisti, tai reikėtų svarstyti, ar tai yra keli savarankiški reikalavimai ir ar kiekvienas iš jų turi būti apmokestintas. Kai reikalaujama tik pakeisti sutarties sąlygą, nuo kurios priklauso mokėjimo dydis, tai toks reikalavimas yra turtinis, o jo suma yra skirtumas tarp reikalavimo dydžio, kuris būtų iki sutarties sąlygos pakeitimo ir po jo (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 8 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2006). Atsižvelgiant į nurodytą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai įpareigojo pareiškėją pateikti įrodymus, patvirtinančius įstatymo nustatyta tvarka paskaičiuoto žyminio mokesčio sumokėjimą atsižvelgiant į ginčo sumą.

3912.

40Remiantis išdėstytu, skundžiama nutartis iš dalies keistina (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Kadangi skundžiama teismo nutartimi nustatytas terminas pareiškimo trūkumams pašalinti jau yra pasibaigęs, todėl apeliacinės instancijos teismas nustato naują terminą trūkumams pašalinti.

41Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

42Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartį pakeisti. Nutarties dalį, kuria nustatytas terminas pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus - pateikti teismui prašymą atnaujinti procesą, atitinkantį CPK 369 straipsnio reikalavimus, išsamiai nurodant konkrečias faktines aplinkybes, sudarančias pagrindą proceso atnaujinimui, pateikti įrodymus, pagrindžiančius proceso atnaujinimo būtinumą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu, nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas CPK 368 straipsnyje nurodytų terminų skaičiavimas bei pateikti jas patvirtinančius įrodymus, panaikinti.

43Nustatyti pareiškėjui V. J. 7 dienų terminą, skaičiuojant nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos, pašalinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartyje nurodytą trūkumą-sumokėti žyminį mokestį ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

44Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Kauno apylinkės teismas 2015 m. balandžio 8 d. sprendimu civilinėje byloje... 8. 2.... 9. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą CPK 366... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Teismas 2018m. rugpjūčio 31 d. nutartimi nustatė pareiškėjui V. J. 10... 14. 4.... 15. Teismas nurodė, kad iš pareiškėjo pateikto prašymo turinio nėra aišku,... 16. III.... 17. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 18. 5.... 19. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti 2018 m. rugpjūčio 30 d.... 20. 1.1.... 21. Teismas nepagrįstai teigia, jog pareiškėjas nenurodė jokių konkrečių... 22. 1.2.... 23. Teismas neteisingai nusprendė, jog ieškovės reikalavimai civilinėje byloje... 24. Teismas... 25. IV.... 26. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. 6.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 29. 7.... 30. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria pirmosios... 31. 8.... 32. Teismas, spręsdamas procesinio dokumento priėmimo klausimą, patikrina, ar... 33. 9.... 34. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pabrėžta proceso atnaujinimo instituto... 35. 10.... 36. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog sprendžiant prašymo atnaujinti... 37. 11.... 38. Dėl žyminio mokesčio sumokėjimo. Teismas atmeta kaip nepagrįstus... 39. 12.... 40. Remiantis išdėstytu, skundžiama nutartis iš dalies keistina (CPK 337... 41. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 42. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartį... 43. Nustatyti pareiškėjui V. J. 7 dienų terminą, skaičiuojant nuo nutarties... 44. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....