Byla e2-759-856/2017
Dėl kilnojamojo daikto ir skolos priteisimo bei atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „AKI ekspedicija“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Dangaus energija“ dėl kilnojamojo daikto priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė, sekretoriaujant Indrei Šležienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dangaus energija“ atstovui advokatui I. S., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „AKI ekspedicija“ atstovams direktoriui A. S. ir advokatui G. Ž.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dangaus energija“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „AKI ekspedicija“ dėl kilnojamojo daikto ir skolos priteisimo bei atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „AKI ekspedicija“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Dangaus energija“ dėl kilnojamojo daikto priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai
    1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Dangaus energija“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „AKI ekspedicija“ ieškovei: 12 233,92 Eur skolos, 2007 metų gamybos miško kirtimo mašiną „PINOX P828“ (tapatumo/identifikacinis Nr. 828-1022), 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, jog 2014-02-24 pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartimi (toliau – ir Sutartis) pardavėjas UAB „AKI ekspedicija“ pardavė, o pirkėjas UAB „Dangaus energija“ nupirko už 240 000 Lt (69 508,80 EUR) sumą, kurią pirkėjas įsipareigojo sumokėti pardavėjui mokant kas mėnesį iki paskutinio mėnesio dienos po 10 000 Lt iki visa suma bus sumokėta, 2007 metų gamybos miško kirtimo mašiną „PINOX P828“ (identifikacinis Nr. 828-1022) ir 1980 m. gamybos priekabą–platformą „BD403“ (identifikacinis Nr. 4798). Pasirašant Sutartį, 2014-02-24 dieną pirkėjo UAB „Dangaus energija“ direktorius I. V. perdavė pagal pakvitavimą pardavėjo UAB „AKI ekspedicija“ direktoriui A. S. 100 000 Lt (28 962 EUR) dydžio užstatą „už traktorių ( - ) Byloje nėra ginčo, kad UAB „Dangaus energija“ direktorius I. V. perdavė minėtą 100 000 Lt piniginį užstatą UAB „AKI ekspedicija“ direktoriui A. S. būtent šių dviejų juridinių asmenų piniginių prievolių vykdymo užtikrinimui pagal Sutartį, kadangi joje buvo numatytas pakankamai ilgas išsimokėjimo terminas, dėl ko traktorius per šį laikotarpį gali nusidėvėti, piniginės lėšos už jį gali būti nesumokėtos ar gali įvykti kitos aplinkybės. Kadangi A. S., kaip fizinis asmuo, nebuvo Sutarties šalimi ir jos kainos nesumokėjimo atveju neturėtų jokios reikalavimo į pirkėją teisės, akivaizdu, kad A. S., išrašydamas minėtą pakvitavimą Sutarties įvykdymo užtikrinimui, veikė ne kaip fizinis asmuo, bet kaip UAB „AKI ekspedicija“ direktorius, t. y. minėtas tikslinis piniginis užstatas buvo perduotas ir skirtas ne jam asmeniškai kaip fiziniam asmeniui, bet jo vadovaujamai bendrovei, dėl ko UAB „AKI ekspedicija“ direktoriaus A. S. pasirašytas pakvitavimas sukelia civilines teisines pasekmes jo vadovaujamai bendrovei. Tai, jog šios piniginės lėšos neatsispindi įmonės finansiniuose dokumentuose, nepaneigia jų perdavimo fakto, nes pareiga tinkamai apskaityti lėšas tenka atsakovei, todėl aplinkybė, jog UAB „AKI ekspedicija“ direktorius galimai neįtraukė gauto užstato į jo vadovaujamos bendrovės buhalterinę apskaitą, neturi nagrinėjamai bylai teisinės reikšmės.
    1. Nurodo, jog ieškovė UAB „Dangaus energija“, 2014-02-24 pasirašant Sutartį, perdavė atsakovei UAB „AKI ekspedicija“ 100 000 Lt (28 962 Eur) dydžio piniginį užstatą Sutarties įvykdymo (kainos sumokėjimo) užtikrinimui. Vykdant Sutartį, ieškovė sumokėjo atsakovei iš viso 54 263,72 Eur dydžio pinigų sumą, o nesumokėtas skolos likutis sudarė 15 245,08 Eur.
    1. 2016-12-16 UAB „AKI ekspedicija“ raštu „Dėl 2014-02-24 pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutarties nutraukimo“ pareikalavo per 30 dienų sumokėti 16 202,50 Eur įsiskolinimą (rašte nebuvo įvertintas 2016-12-07 957,42 Eur mokėjimas), nes priešingu atveju nutrauks Sutartį dėl UAB „Dangaus energija“ kaltės po 30 dienų, skaičiuojant nuo pranešimo įteikimo datos, bei papildomai pareikalaus iš UAB „Dangaus energija“ 1 483 Eur dydžio delspinigių. UAB „Dangaus energija“ 2016-12-19 raštu „Prašymas įskaityti susidariusį įsiskolinimą pagal turto pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutartį iš 2014-02-24 sumokėto užstato“ prašė įskaityti susidariusį įsiskolinimą, t.y. 16 728,08 Eur (15 245,08 Eur skolos + 1 483 Eur delspinigių) iš 2014-02-24 sumokėto 100000 Lt (28 962 Eur) užstato sumos, t. y. pateikė pareiškimą dėl skolos įskaitymo iš užstato. Jokio atsakymo į šį pareiškimą iš UAB „AKI ekspedicija“ negavo, tačiau iš FNTT 2017-01-16 nutarimo matyti, jog UAB „AKI ekspedicija“ atsisakė atlikti įskaitymą, kadangi gauto užstato neįtraukė į savo apskaitą. Nagrinėjamu atveju, nei Sutartyje, nei 2014-02-24 pakvitavime nenustatyta, jog UAB “AKI ekspedicija” tapo piniginio užstato savininku, 100 000 Lt užstatas išliko ieškovės UAB “Dangaus energija” nuosavybėje, o atsakovė turėjo teisę reikalauti Sutarties įvykdymo, t. y. buvo skolos įskaitymo į tikslinį užstatą visos teisinio galimumo sąlygos: šalys turėjo viena kitai priešpriešines, vienarūšes (pinigines), galiojančias, aiškiai apibrėžtas teises ir pareigas. CK 6.130 str. 1 d. nustato, jog įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, todėl UAB “Dangaus energija” 2016-12-19 pareiškimas laikytinas tinkamu, pakankamu įskaitymo pagrindu ir atlikto įskaitymo faktu.
    1. Ieškovas teigia, jog Sutartis laikytina nenutraukta ir ieškovės UAB “Dangaus energija” įvykdyta (atsakovas 2016-12-16 raštu perspėjo dėl Sutarties galimo nutraukimo, tačiau nepateikė pranešimo apie nutrauktą Sutartį; teismine tvarka neginčijo ieškovo atlikto įskaitymo fakto), atsakovė UAB “AKI ekspedicija” liko skolinga ieškovei 12 233,92 Eur, atsakovė turi neįvykdytą sutartinę prievolę perleisti ieškovei nuosavybės teisę į pirkimo objektą - miško kirtimo mašiną „PINOX P828“. Ieškovė nereikalauja priteisti jai kito Sutarties objekto – priekabos-platformos „BD403“, kadangi ji 2016 metų gruodžio mėnesį Sutarties šalių bendru sutikimu buvo parduota trečiam asmeniui.
    1. Atsakovė UAB „AKI ekspedicija“ atsiliepime nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti, sutartis iš ieškovės pusės nebuvo vykdoma tinkamai nuo pat jos sudarymo, sutarties 3.3 ir 3.3.2 p. nustatyta, kad ieškovei vėluojant atlikti įmokas, atsakovė turi teisę nutraukti sutartį, jei įmokos neatliekamos ar atliekamos ne pilnos įmokos daugiau kaip du mėnesius iš eilės. 2016-12-16 atsakovė pateikė ieškovei pranešimą dėl Sutarties nutraukimo, kadangi sutartis iš ieškovės pusės buvo nevykdyta kone dvylika mėnesių iš eilės, pranešime nurodyta, kad ieškovei nesumokėjus susidariusio įsiskolinimo, sutartis bus laikoma nutraukta po 30 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos be atskiro pranešimo. Kadangi skola pagal sutartį nesumokėta, sutartis pagal jos 3.3 ir 3.3.2 p. laikoma nutraukta ir ieškovė ieškiniu neprašo teismo pripažinti sutarties nutraukimą neteisėtu. Tokiomis aplinkybėmis nėra pagrindo tenkinti ieškovės ieškinio, kadangi nuosavybės teisė į turtą ieškovei gali pereiti tik tinkamai įvykdžius sutartį. Skolos priteisimas neturi pagrindo, kadangi ieškovė užstatą, kaip ir nurodo, perdavė tam atvejui, jei neįvykdys sutarties. Taigi, ieškinio tenkinimui nėra teisinio pagrindo.
    1. Ieškovė neginčija, kad 100 000 Lt užstatas yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas. Ieškovė, teigdama, kad 100 000 Lt užstatas perduotas atsakovei, šią poziciją grindžia tuo, kad A. S. nėra sutarties šalis; kainos nesumokėjimo atveju jis neturėtų jokios reikalavimo teisės į ieškovę. Kadangi nustatant konkrečius prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus galioja sutarties laisvės principas, tai aukščiau nurodytos aplinkybės pačios savaime negali lemti, kad 100 000 Lt užstatas perduotas atsakovei. Esminė aplinkybė yra ta, kad prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas atliktų jam priskiriamas funkcijas - skatinamąją ir užtikrinamąją. Šiuo atveju 100 000 Lt užstatas šias funkcijas atliko, kadangi skatino ieškovę vykdyti sutartį, o atsakovei teikė užtikrinimą, kadangi sutarties neįvykdymo atveju iš ieškovės pusės, atsakovė įgyja reikalavimo teisę į A. S.. Taigi, sutarties laisvės principas lemia, kad šalys gali sudaryti imperatyvioms įstatymo normoms neprieštaraujančius prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus. Be to, užstatas gali būti perduotas ne kreditoriui, o trečiajam asmeniui, todėl ieškovės nurodoma aplinkybė, kad A. S. nėra sutarties šalis, pati savaime nereiškia, kad užstatas perduotas atsakovei. Teisinės 100 000 Lt užstato kvalifikacijos nekeičia ir 2014-02-24 pakvitavimo turinys. Nors jis ir leidžia spręsti, kad užstatas perduotas būtent iš sutarties kylančių prievolių įvykdymo užtikrinimui, tačiau nėra jokių duomenų, kurie leistų teigti, kad užstatas skiriamas būtent atsakovei UAB „AKI ekspedicija“.
    1. 2016-12-19 prašymu įskaityti susidariusį įsiskolinimą pagal turto pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį iš 2014-02-14 sumokėto užstato, ieškovė kreipėsi į atsakovę tik teiraudamasis dėl galimybės įskaityti susidariusį 16 728,08 Eur įsiskolinimą į 2014-02-24 sumokėtą 28 962 Eur (100 000 Lt) užstatą. Net jeigu sutikti su tuo, kad prašymas yra įskaitymas CK 6.130 str. prasme, jo galiojimui nėra tenkinama viena esminių sąlygų, kadangi 16 728,08 Eur įsiskolinimą pagal sutartį ieškovė prašo įskaityti į 100 000 Lt užstatą, kai tuo tarpu užstatas buvo perduotas ne atsakovei, o A. S.. Be to, 100 000 Lt užstatui esant ne prievolės vykdymu, bet prievolės pagal sutartį įvykdymo užtikrinimo būdui, ieškovės reikalavimai, susisiję su šiuo užstatu, vykdytini tampa tik tinkamai įvykdžius sutartines prievoles, tačiau ieškovė neginčija, kad sutartis iš jos pusės nebuvo įvykdyta tinkamai, taigi, ji neturėjo jokio vykdytino reikalavimo, susijusio su užstatu. Dėl pareiškimo apie įskaitymą turinio pažymėjo, kad jis turi būti aiškus, suprantamas ir nedviprasmiškas, tačiau ieškovės pateiktas prašymas, vertinant jį įskaitymo aspektu, yra nei aiškus, nei vienareikšmiškas. Pirma, CK 6.131 str. 1 d., reglamentuojančioje įskaitymo tvarką, nurodoma, kad įskaitymas atliekamas vienašaliu pareiškimu, tuo tarpu ieškovė 2016-12-19 pateikė ne pareiškimą, o prašymą, dėl ko prašymas neatitinka įskaitymui keliamos formos reikalavimo. Be to, priešingai nei nurodoma ieškinyje, ieškovė prašymu prašė ne įskaityti susidariusį įsiskolinimą, bet pranešti ieškovei apie galimybę įskaityti susidariusi įsiskolinimą. Atsakovei gavus šį prašymą, nebuvo nei aišku, nei suprantama, kad prašymu ieškovė atlieka įskaitymą. Priešingai, atsakovė šį raštą vertino tiek pagal reikalavimą, tiek pagal formą ir suprato jį kaip prašymą, kuris nebuvo tenkintas, kadangi sutartį ieškovė buvo pažeidusi jau 31 vieną mėnesį. Galų gale, net jeigu teismas prašymą ir vertintų kaip įskaitymą, lieka visiškai neaiški reali įskaitymo data, o ši aplinkybė turi teisinę reikšmę, kadangi nustačius, jog įskaitymas atliktas po sutarties nutraukimo, jo teisėtumas taptų negalimas, kadangi tarp šalių nebūtų galiojančių reikalavimų - sutarties pagrindu kylančios teisės ir pareigos yra pasibaigusios.
    1. Atsakovė UAB „AKI ekspedicija“ priešieškiniu prašo įpareigoti ieškovę UAB „Dangaus energija“ grąžinti atsakovei 2007 metų gamybos miško kirtimo mašiną „PINOX P828“ (ID Nr. 828-1022) bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog Sutarties 3.5 p. nustatyta, kad atsakovui ar ieškovui nutraukus Sutartį, ieškovo sumokėtos įmokos už turtą nėra grąžinamos ir atsakovas turi teisę turtą susigrąžinti, o ieškovas privalo turtą grąžinti ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pareikalavimo. Pranešimu atsakovas nurodė, kad ieškovas per 5 dienas nuo Sutarties nutraukimo momento turi grąžinti turtą atsakovui, tačiau šis reikalavimas neįvykdytas iki šios dienos.
    1. Sutarties 3.5 p. nustatytas dvejopo pobūdžio prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas: 1) netesybos, įtvirtintos baudos forma, o bauda pagal Sutarties 3.5 p. lygi faktiškai pagal Sutartį sumokėtai pirkėjo (ieškovo) sumai už turtą; 2) sutarties dalyko grąžinimas pardavėjui (atsakovui). Kadangi bauda nereikalauja priverstinio vykdymo, nes ji jau sumokėta, šiuo priešieškiniu reikalaujama tik vieno iš Sutarties 3.5 p. numatyto prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo priverstinio vykdymo - įpareigojimo grąžinti miško kirtimo mašiną. Sutarties 3.5 punkto taikymas yra susijęs su viena sąlyga - sutarties nutraukimu, taigi, tikslu pagrįstai reikalauti iš ieškovo grąžinti turtą, sutartis turi būti nutraukta.
    1. Sutarties 3.3 p. (kartu su 3.3.2 p.) nustatyta, kad ieškovui vėluojant atlikti įmokas, atsakovas turi teisę nutraukti sutartį, jei įmokos neatliekamos ar atliekamos ne pilnos įmokos daugiau kaip du mėnesius iš eilės. Sutartį ieškovas pažeidinėjo kur kas grubiau, nei nustatyta Sutarties 3.3.2 p., todėl atsakovui praradus interesą dėl tolesnio sutarties galiojimo, ieškovas 2016-12-16 pranešimu buvo informuotas apie sutarties nutraukimą. Pranešime aiškiai nurodyta, kad nepatenkinus galiojančių ir vykdytinų reikalavimų, sutartis bus laikoma nutraukta po 30 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos. Kadangi pranešime nurodyti reikalavimai nebuvo patenkinti, sutartis buvo nutraukta. Nutraukus sutartį, atsirado teisinis pagrindas sutarties 3.5 punkto taikymui. Pažymi, kad šio turto nuosavybės teisės perėjimas ieškovui nėra galimas ne tik pagal sutarties 3.3 ir 3.3.2 p. ar CK 6.574 str., bet ir pagal Sutarties 1.2 p., kadangi nuosavybė į šį turtą ieškovui gali pereiti tik tinkamai įvykdžius sutartį. Atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovė sutartį pažeidinėjo ne tik dalyje dėl kainos sumokėjimo, tačiau nevykdė pareigos apdrausti turtą (sutarties 2.5 p.), dėl ko turtą drausti teko pačiai atsakovei.
    1. Nurodo, jog pagal CK 6.574 str., kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Teigia, jog neprašo priteisti iš ieškovės nuostolių, kadangi juos kompensuoja sutartyje nustatytos netesybos, t. y. iš anksto sutarties šalių aptarti pardavėjo nuostoliai, kurių atsakovė neturi įrodyti. Sutarties 3.5 p. nustatyta, kad Sutarties nutraukimo atveju Ieškovo sumokėtos įmokos laikomos ieškovo sumokėta bauda už neįvykdytą Sutartį, jei Sutartis nutraukiama dėl ieškovo kaltės ar ieškovo iniciatyva ar sprendimu. Kadangi sutartis nutraukta dėl ieškovės kaltės, ieškovės pagal sutartį sumokėtos įmokos, t. y. 187 361,78 Lt (54 263,72 Eur), laikytina ieškovės atžvilgiu taikoma bauda. CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad netesybos (bauda) nemažinamos, kai jos jau sumokėtos. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.5 p. nurodyta bauda yra sumokėta, jos mažinimui teisinio pagrindo nėra.
    1. Ieškovė UAB „Dangaus energija“ atsiliepime į priešieškinį nurodė, jog su priešieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, teigia, jog byloje nėra ginčo, kad vykdant sutartį ieškovė UAB „Dangaus energija“ sumokėjo atsakovei UAB „AKI ekspedicija“ 54 263,72 Eur dydžio pinigų sumą, t. y. 78,07 procentus sutarties kainos, ir kad nesumokėtas skolos likutis sudarė 15 245,08 Eur. 2016-12-16 UAB „AKI ekspedicija“ raštu „Dėl 2014-02-24 pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutarties nutraukimo“ pareikalavo per 30 dienų sumokėti 16 202,50 EUR įsiskolinimą (rašte nebuvo įvertintas 2016-12-07 957,42 Eur mokėjimas), nes priešingu atveju nutrauks sutartį dėl UAB „Dangaus energija“ kaltės po 30 dienų, skaičiuojant nuo pranešimo įteikimo datos, bei papildomai pareikalaus 1 483 Eur dydžio delspinigių. 2016-12-19 UAB „Dangaus energija“ raštu „Prašymas įskaityti susidariusį įsiskolinimą pagal turto pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutartį iš 2014-02-24 sumokėto užstato“ prašė įskaityti susidariusį įsiskolinimą 16 728,08 Eur (15 245,08 Eur skolos ir 1 483 Eur delspinigių) iš 2014-02-24 sumokėto užstato sumos 28 962 Eur, t. y. pateikė pareiškimą apie skolos įskaitymą iš užstato, tačiau jokio atsakymo iš UAB „AKI ekspedicija“ negavo. UAB „AKI ekspedicija“ nepateikė UAB „Dangaus energija“ jokio pranešimo nei dėl įskaitymo, nei dėl nutrauktos sutarties fakto.
    1. Atsakovė neginčija jos naudai ieškovės įmokėto tikslinio – atsiskaitymams pagal sutartį užtikrinti - piniginio užstato, tačiau atsisako juo pasinaudoti bei ginčija ieškovės atliktą įskaitymą iš šio užstato. Atsakovė, nesąžiningai atsisakydama atlikti įskaitymą iš užstato, siekia pasipelnyti ieškovės sąskaita – tiek susigrąžinti sutarties objektą, tiek pasilikti sau baudinėmis netesybomis ieškovės sumokėtą 54 263,72 Eur sumą. Šiuo atveju ieškovė laikosi pozicijos, kad 100 000 Lt dydžio tikslinis užstatas atsakovės naudai buvo perduotas pačiai atsakovei UAB „AKI ekspedicija“ per jos tinkamą atstovą šios įmonės direktorių A. S.. Tai grindžia įrašu pakvitavime ir teismų praktikos išaiškinimais, jog juridinis asmuo veikia per savo valdymo organus, valdymo organų veiksmai sukelia teisines pasekmes juridiniam asmeniui. Kadangi trečiojo asmens A. S. veiksmai sukelia pasekmes atsakovei, todėl daro išvadą, jog byloje esantys įrodymai patvirtina 100 000 Lt perdavimą atsakovei UAB „AKI ekspedicija“. Tai, jog šios piniginės lėšos neatsispindi įmonės finansiniuose dokumentuose, nepaneigia jų perdavimo fakto, nes pareiga tinkamai apskaityti lėšas tenka atsakovui. Nors atsakovė laikosi pozicijos, kad šis užstatas buvo perduotas A. S. kaip trečiajam asmeniui, byloje nėra duomenų, kad užstato pinigų sumą būtų perduota A. S. nuosavybėn arba kad A. S. būtų UAB „Dangaus energija“ kreditoriumi. Teigia, jog įkaito/užstato turėtoja buvo būtent UAB „AKI ekspedicija“, o tai, kam buvo perduotas saugoti užstatas, neturi esminės reikšmės teisinei galimybei patenkinti iš užstato ieškovės nepriemoką pagal sutartį.
    1. Atsakovės pozicija dėl teisinės galimybės atlikti įskaitymą ir dėl netinkamo atsakovo, yra išvestinė iš išdėstytų aplinkybių dėl perduoto tikslinio užstato teisinių santykių. Kadangi A. S., kaip fizinis asmuo, nebuvo sutarties šalimi ir jos kainos nesumokėjimo atveju neturėtų jokios reikalavimo į pirkėją teisės, akivaizdu, kad A. S., išrašydamas minėtą pakvitavimą sutarties įvykdymo užtikrinimui, veikė UAB „AKI ekspedicija“ naudai.
    1. Teismo posėdyje ieškovės UAB „Dangaus energija“ atstovas advokatas I. S. prašė ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti ieškinyje ir atsiliepime į priešieškinį nurodytais argumentais, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.
    1. Atsakovo UAB „AKI ekspedicija“ atstovai direktorius A. S. ir advokatas G. Ž. teisminio bylos nagrinėjimo metu prašė ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti atsiliepime į ieškinį ir priešieškinyje išdėstytais argumentais, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Teismas

konstatuoja:

6II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

7

    1. 2014 m. vasario 24 d. pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartimi (toliau – ir Sutartis) pardavėjas UAB „AKI ekspedicija“ pardavė pirkėjui UAB „Dangaus energija“ 2007 metų gamybos miško kirtimo mašiną „PINOX P828“, identifikacinis Nr. 828-1022, ir 1980 m. gamybos priekabą–platformą „BD403“, identifikacinis Nr. 4798. Turto kaina pagal Sutartį - 240 000 Lt (69 508,80 EUR), kurią pirkėjas įsipareigojo sumokėti pardavėjui per du metus, mokant kiekvieną mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos, pradedant 2014 m. kovo 31 d., po 10 000 Lt, iki visa 240 000 Lt suma bus sumokėta. Pardavėjas UAB „AKI ekspedicija“ 2014-02-24 išrašė pirkėjui UAB „Dangaus energija“ PVM sąskaitą – faktūrą serija AKI Nr. 0605 240 000 Lt sumai. Sąskaitą išrašė: A. S., sąskaitą gavo: I. V..
    1. I. V. 2014 m. vasario 24 d. UAB „AKI ekspedicija“ direktoriui A. S. pagal pakvitavimą perdavė 100 000 Lt (28 962 EUR) užstatą už traktorių ( - ) A. S. nurodė, jog 100 000 Lt užstatą gavo, šį faktą tiek I. V., tiek A. S. patvirtino savo parašais.
    1. Pagal byloje pateiktus mokėjimo nurodymus, ieškovė atsakovei laikotarpiu nuo 2014-04-09 iki 2015-12-23 sumokėjo 53 306,30 Eur, ir 2016-12-07 – 957,42 Eur, viso 54 263,72 Eur. Liko nesumokėta 15 245,08 Eur pirkimo-pardavimo sutartimi nustatytos sumos.
    1. 2016 m. gruodžio 16 d. Pranešimu dėl 2014-02-24 pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo (toliau – ir Pranešimas) atsakovė UAB „AKI ekspedicija“ pranešė ieškovei UAB „Dangaus energija“, jog atsižvelgiant į tai, kad pagal Sutartį priklausančios mokėti įmokos nebemokamos daugiau nei du mėnesius, vadovaujantis Sutarties 3.3.1 ir 4.8 punktais, po 30 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos Sutartis bus laikoma nutraukta. Taipogi pranešė, jog vadovaujantis Sutarties 3.3.1 p., UAB „Dangaus energija“ nuo nesumokėtos sumos (16 202,50 Eur) yra skaičiuojami ir reikalaujami sumokėti 1483 Eur delspinigiai, o vadovaujantis Sutarties 3.5 p., nurodė, jog pranešimas yra ir reikalavimas grąžinti miško kirtimo mašiną PINOX P828 bei priekabą-platformą BD403.
    1. 2016 m. gruodžio 19 d. Prašymu įskaityti susidariusį įsiskolinimą pagal turto pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį iš sumokėto užstato (toliau – ir Prašymas) ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl 15245,08 Eur įsiskolinimo bei 1483 Eur delspinigių, viso 16 728,08 Eur, išskaičiavimo iš atsakovei sumokėto 100 000 Lt (28 962 Eur) užstato, kuris buvo sumokėtas atsakovei 2014-02-24 surašant turto priėmimo-perdavimo aktą už gaunamą techniką. Ieškovė nurodė, jog pagal susitarimą minėtas užstatas turi būti grąžintas jai pilnai atsiskaičiuos pagal 2014-02-24 pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį, tačiau susiklosčius komplikuotai finansinei padėčiai, ieškovė prašo išskaičiuoti susidariusį 16 728,08 Eur įsiskolinimą iš 2014-02-24 sumokėto užstato sumos.

8III. Teisiniai ir faktiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

9UAB „Dangaus energija“ ieškinys tenkintinas, UAB „AKI ekspedicija“ priešieškinys atmestinas.

10Dėl 2014-02-24 I. V. A. S. sumokėto 100 000 Lt teisinio kvalifikavimo

11

    1. Ginčo tarp šalių, jog 100 000 Lt buvo sumokėtas kaip užstatas pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo užtikrinimui, nėra, tačiau ieškovė teigia, jog šis užstatas buvo sumokėtas juridinio asmens juridiniam asmeniui, o jų vadovai, pasirašydami pakvitavimą, veikė kaip juridinių asmenų atstovai. Tuo tarpu UAB „AKI ekspedicija“ direktorius A. S. laikosi pozicijos, jog 100 000 Lt jam buvo sumokėti kaip fiziniam asmeniui, šio užstato sumokėjimas skatino ieškovę vykdyti sutartį, o atsakovei teikė užtikrinimą, kadangi sutarties neįvykdymo atveju iš ieškovės pusės, atsakovė įgyja reikalavimo teisę į trečiąjį asmeni A. S.. Be to, užstatas nebuvo apskaitytas UAB „AKI ekspedicija“ buhalterinėje apskaitoje, todėl ieškinys juridiniam asmeniui šiuo atveju pareikštas nepagrįstai, nes reikalavimą dėl užstato grąžinimo ieškovė turi reikšti A. S. kaip fiziniam asmeniui.
    1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.70 straipsnio 1 dalyje pateiktas ne baigtinis prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų sąrašas. Pagal minėtą teisinį reglamentavimą prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje nustatytais būdais. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad sutartinių civilinių teisinių santykių subjektai, vadovaudamiesi sutarties laisvės principu ir atsižvelgdami į sutarties pobūdį, savo poreikius, finansinį pajėgumą, verslo praktikos tendencijas ir pan., gali pasirinkti tiek CK 6.70 straipsnio 1 dalyje nustatytus, tiek ir šioje teisės normoje nenustatytus, tačiau imperatyviosioms įstatymų normoms, teisės principams, viešajai tvarkai ir gerai moralei neprieštaraujančius bei adekvačius prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus. Bet kuriuo būdu užtikrinant sutartinės prievolės įvykdymą, užtikrinimas taip pat sukuria naujus prievolinius kreditoriaus ir skolininko arba kreditoriaus ir trečiojo asmens santykius. Šių prievolinių santykių specifika yra ta, kad jie priklausomi nuo pagrindinės prievolės. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai, išskyrus garantiją, palyginti su pagrindine prievole, yra papildomos, šalutinės (akcesorinės) prievolės. Pagrindinės prievolės negaliojimas daro negaliojančią ir papildomą prievolę – užtikrinimą. Tačiau užtikrinimo negaliojimas nedaro pagrindinės prievolės negaliojančios (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2013; 2013 m. gruodžio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-707/2013; 2015 m. vasario 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-25-916/2015; ir kt.).
    1. Teismas atkreipia dėmesį į tai, jog sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje ir išplėtotos kasacinio teismo jurisprudencijoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-555/2012; 2013 m. kovo 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2013). Kasacinio teismo ne kartą pažymėta, kad, aiškinant sutartį, pirmiausia nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai (CK 6.193 straipsnio 1 dalis), derinant subjektyvųjį sutarties aiškinimo principą su jos teksto lingvistine analize; visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes, šalių tarpusavio santykių praktiką, elgesį po sutarties sudarymo ir papročius (CK 6.193 straipsnio 3, 5 dalys; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2011).
    1. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Dangaus energija“ ir atsakovė UAB „AKI ekspedicija“ 2014 m. vasario 24 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią UAB „AKI ekspedicija“ pardavė, o UAB „Dangaus energija“ už 240 000 Lt nupirko miško kirtimo mašiną bei priekabą-platformą. Pirkimo-pardavimo sutartyje apie tai, jog šios sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti sumokamas 100 000 Lt užstatas, net neužsimenama, tačiau UAB „AKI ekspedicija“ direktorius A. S. ir I. V. Sutarties sudarymo dieną, t. y. 2014-02-24, surašo ir pasirašo pakvitavimą, jog A. S. gavo 100 000 Lt iš I. V. užstatą už traktorių ( - ) Ginčo, jog minėtas užstatas buvo sumokėtas 2014-02-24 pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo užtikrinimui, tarp šalių nėra, todėl laikytina, jog šalių ketinimai buvo sudaryti ginčo turto pirkimo-pardavimo sutartį, kurios įvykdymo užtikrinimui ieškovės atstovas direktorius I. V., atstovaudamas ieškovę UAB „Dangaus energija“, sumokėjo atsakovės atstovui direktoriui A. S., atstovaujančiam atsakovę UAB „AKI ekspedicija“, 100 000 Lt dydžio užstatą. Tokią išvadą teismas daro dar ir todėl, jog teismo posėdžio metu atsakovės atstovas A. S. patvirtino, jog jo, kaip fizinio asmens, ir ieškovės nesiejo ir nesieja jokie kreditoriniai santykiai.
    1. Vadovaujantis kasacinio teismo išaiškinimais, pateiktais 2013 m. gruodžio 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-707/2013, laikytina, jog teisiškai užstatas yra artimiausias įkeitimui, nes jo, kaip ir įkeitimo, tikslas – išskirti konkretų objektą iš bendros skolininko (ar trečiojo asmens) turto masės ir suvaržyti jį kreditoriaus naudai, siekiant tinkamo užtikrinamos piniginės prievolės įvykdymo. Taigi, konstatavus, jog 100 000 Lt užstatas buvo sumokėtas atsakovei UAB „AKI ekspedicija“ kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė, darytina išvada, kad ieškovei nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų, atsakovė turėjo teisę nukreipti skolos išieškojimą į ieškovės sumokėtą užstatą, kitaip tariant, įskaityti pagal pirkimo-pardavimo sutartį nesumokėtą sumą į užstatą, juolab, kad ieškovė tokį prašymą buvo pareiškusi, ir apie ką teismas pasisakys žemiau.
    1. Ieškovė pirkimo-pardavimo sutartimi (3.2 p.) įsipareigojo turto kainą - 240 000 Lt (69 508,80 EUR) – atsakovei sumokėti per du metus, mokant kiekvieną mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos, pradedant 2014 m. kovo 31 d., po 10 000 Lt, iki visa 240 000 Lt suma bus sumokėta. Kaip matyti iš pateiktų mokėjimo nurodymų, šį savo įsipareigojimą ieškovė vykdė nevisiškai tinkamai (mokėdavo mažesnes įmokas, nereguliariai ir pan.) – iki 2015-04-07 buvo sumokėjusi 33 306,30 Eur, nors pagal Sutartį tą dieną turėjo būti sumokėta 37 650,60 Eur. Po to ieškovė pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų nebevykdė ir tik 2015-12-23 atsakovei sumokėjo 20 000 Eur, o 2016-12-07 – 957,42 Eur, ir liko skolinga 15 245,08 Eur. Tačiau pažymėtina ir tai, jog atsakovė ieškovei dėl netinkamo Sutarties vykdymo nereiškė jokių pretenzijų iki 2016-12-16, kuomet išsiuntė ieškovei Pranešimą dėl Sutarties nutraukimo nurodydama, jog metus nebemokamos įmokos, todėl, vadovaudamasi Sutarties 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.5, 4.8 punktais, Sutartį po 30 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos ji laikys nutraukta, o ieškovė turi sumokėti 1483 Eur delspinigių, be to, jei nesumokės likusios už miško kirtimo mašiną nesumokėtos sumos, UAB „Dangaus energija“ privalės grąžinti ir minėtą turtą. Taigi, iš Pranešimo turinio galima daryti išvadą, jog likusios nesumokėtos pagal Sutartį sumos apmokėjimo per 30 dienų atveju, atsakovė nereikalavo grąžinti miško kirtimo mašiną, t. y. jos reikalavimas buvo sumokėti likusią skolą bei 1483 Eur delspinigius.
    1. Ieškovė po to, kai gavo atsakovės 2016-12-16 Pranešimą, 2016-12-19 Prašymu kreipėsi į atsakovę dėl skolos ir delspinigių įskaitymo į 2014-02-24 sumokėtą 100 000 Lt užstatą.

12Dėl įskaitymo, skolos ir turto priteisimo

13

    1. Įskaitymas yra vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Kasacinio teismo išaiškinimuose nurodoma, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatymų leidėjas nustato tam tikras sąlygas. Iš CK 6.130 straipsnyje įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: 1) prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; 2) šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; 3) šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); 4) abu reikalavimai turi galioti; 5) abu reikalavimai turi būti vykdytini; 6) abu reikalavimai turi būti apibrėžti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2011; 2012 m. balandžio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012; 2015 m. vasario 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-25-916/2015; ir kt.). Tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, esant visoms aukščiau nurodytoms sąlygoms, pakanka vienos prievolės šalies valios, apie kurią turi būti tinkamai informuojama kita šalis (CK 6.131 straipsnio 1 dalis).
    1. Teismo vertinimu, konstatavus, jog 100 000 Lt užstatas buvo sumokėtas juridinio asmens kitam juridiniam asmeniui kaip 2014 m. vasario 24 d. pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė, įskaitymas nagrinėjamu atveju yra galimas, tačiau atsakovė, pažeisdama Sutarties 4.4 p., kuriame nurodyta, jog šalys, vykdydamos šią Sutartį, privalo bendradarbiauti ir teikti viena kitai su Sutarties vykdymu susijusią reikšmingą informaciją, turinčią įtakos šios Sutarties vykdymui, pažeidė šią Sutarties nuostatą.
    1. Kaip minėta, tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti konstatuota šio sprendimo 29 punkte aptartų sąlygų visuma. Prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų. Ieškovei apmokėjus atsakovei likusią skolą bei delspinigius, ji būtų įgijusi nuosavybės teisę į miško kirtimo įrangą bei įgijusi teisę reikalauti atsakovės grąžinti 100 000 Lt (28 962 Eur) užstatą, kas akivaizdu iš 2016-12-16 atsakovės Pranešimo turinio. Tačiau atsakovei nebendradarbiaujant, nors ieškovė nurodė, kad šiuo metu jos finansinė padėtis yra komplikuota ir vienintelė galimybė yra skolos įskaitymas, rezultatas derybose pasiektas nebuvo. Taigi, abi šalys viena kitai turi abipusių teisių ir pareigų, kas reiškia jog ši sąlyga yra nustatyta. Konstatavus, jog užstatas yra sumokėtas ne trečiajam asmeniui A. S., o jo atstovaujamai bendrovei UAB „AKI ekspedicija“, darytina išvada, jog bylos šalys turi reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui. Taipogi spręstina, jog ginčo šalių reikalavimai yra vienarūšiai, t. y. šalys viena kitai turi sumokėti pinigus: ieškovė – skolą ir delspinigius pagal Sutartį, atsakovė – Sutarties įvykdymo užtikrinimui ieškovės jai sumokėtą užstatą. Kadangi ieškovė Prašymą dėl įskaitymo atsakovei pateikė dar esant galiojančiai pirkimo-pardavimo sutarčiai, laikytina, jog tiek vienos, tiek kitos šalies reikalavimai yra galiojantys, vykdytini ir aiškiai apibrėžti, todėl yra visos sąlygos įvykdyti prievolę įskaitymu, taigi, tenkinti ieškinio reikalavimus. Be to, tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, esant visoms aukščiau nurodytoms sąlygoms, pakanka vienos prievolės šalies valios, apie kurią turi būti tinkamai informuojama kita šalis. Teismo vertinimu, ieškovės Prašymo turinys dėl įskaitymo yra aiškus ir suprantamas, ieškovė detaliai ir aiškiai nurodė, kokiu būdu ji siekia įvykdyti prievolę, todėl atsakovės atsiliepimo į ieškinį argumentas dėl Prašymo neaiškumo ir nesuprantamumo yra nepagrįstas.
    1. Atsakovė nurodo, jog net jeigu teismas prašymą ir vertintų kaip įskaitymą, lieka visiškai neaiški reali įskaitymo data, o ši aplinkybė turi teisinę reikšmę, kadangi nustačius, jog įskaitymas atliktas po sutarties nutraukimo, jo teisėtumas taptų negalimas, kadangi tarp šalių nebūtų galiojančių reikalavimų - sutarties pagrindu kylančios teisės ir pareigos yra pasibaigusios. Spręstina, jog atsakovės 2016-12-16 Pranešimas dėl Sutarties nutraukimo ieškovei buvo įteiktas ne vėliau kaip 2016-12-19, kadangi ji tos dienos Prašymu kreipėsi į atsakovę dėl įskaitymo. Kadangi Pranešime Sutarties nutraukimo terminas buvo nustatytas 30 dienų nuo Pranešimo įteikimo momento, darytina išvada, jog Sutarties nutraukimo data yra 2017-01-17 imtinai. Taigi, atsakovė, 2016-12-19 gavusi ieškovės Prašymą dėl įskaitymo, įskaitymą turėjo galimybę atlikti iki Sutarties nutraukimo, t. y. nedelsiant, bet dar nenutrūkus Sutarčiai. Todėl laikytina, jog įskaitymas turėjo būti atliktas nuo Prašymo gavimo 2016-12-19 iki numatomo Sutarties nutraukimo termino, t. y. sutartiniams šalių santykiams nepasibaigus.
    1. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė atsakovei turėjo sumokėti 15 245,08 Eur likusios nesumokėtos skolos pagal Sutartį bei 1483 Eur delspinigių (žr. 2016-12-16 atsakovės Pranešimą), o atsakovė disponavo 28 962 Eur užstatu. Taigi, atlikus įskaitymą, iš užstato likę 12 233,92 Eur priteistini iš atsakovės ieškovei. Be to, atlikus įskaitymą ir prievolei tarp šalių esant pasibaigusiai, miško kirtimo mašina priteistina ieškovės nuosavybėn. Reikalavimas priteisti šešių (6) procentų dydžio metines palūkanas tenkinamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-05-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kadangi CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (procesines palūkanas). CK 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniais asmenys, privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.
    1. Nors atsakovės atstovas A. S. teismo posėdžio metu nurodė, jog jis neva tai patyrė nuostolių dėl netinkamo Sutarties vykdymo, tačiau, teikdamas priešieškinį, nuostolių priteisti neprašo, o prašo grąžinti miško kirtimo įrangą pagal Sutarties 3.5 p., kuriame nustatyta, kad atsakovui ar ieškovui nutraukus Sutartį, ieškovo sumokėtos įmokos už turtą nėra grąžinamos ir atsakovas turi teisę turtą susigrąžinti, o ieškovas privalo turtą grąžinti ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pareikalavimo, nes tokie prievolės įvykdymo užtikrinimo būdai buvo numatyti Sutartyje. Nors Sutarties nutraukimo teisėtumas ir pagrįstumas nėra ginčo dalykas šioje byloje, teismo vertinimu atsakovė, pažeisdama šalių bendradarbiavimo pareigą, siekė, jog Sutartis būtų nutraukta, kadangi jai tai buvo naudinga. Visų pirma, pagal Sutarties 3.5 p., nutraukus sutartį ieškovės pagal Sutartį sumokėtos įmokos yra laikomos bauda, šios įmokos negrąžinamos, o pirkėjas (ieškovė) dar turi grąžinti ir turtą – miško kirtimo mašiną. Taigi, teismo vertinimu, atsakovės priešieškinys negali būti tenkinamas, o ieškovės ieškinys atmetamas remiantis ir protingumo principu, kadangi tokiu atveju atsakovei būdų sudaromos sąlygos nepagrįstai praturtėti ieškovės sąskaita. Akivaizdu, jog ieškovė yra įvykdžiusi didžiąją dalį prievolės pagal Sutartį: iš 69 508,80 Eur (240 000 Lt) yra sumokėjusi 54 263,72 Eur. Taigi, šią sumą vertinant kaip baudą pagal Sutartį ir dar grąžinant miško kirtimo įrangą atsakovei, kuri dar ir disponuoja 28962 Eur (100 000 Lt) užstatu, būtų sudarytos sąlygos nepagrįstam atsakovės praturtėjimui. Taigi, priešieškinys yra atmestinas.

14IV. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

15

    1. Ieškinį patenkinus, ieškovė UAB „Dangaus energija“ turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnis).
    1. Ieškovė UAB „Dangaus energija“ nurodė, jog patyrė 2997,71 Eur bylinėjimosi išlaidų: 1425 Eur sumokėtas žyminis mokestis, 1520 Eur išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti bei 52,71 Eur advokato atvykimo į teismo posėdį išlaidos (išlaidos kurui). Byloje pateikta dalis šias išlaidas patvirtinančių įrodymų, todėl bylinėjimosi išlaidos, kurios yra pagrįstos rašytiniais įrodymais, t. y. 1425 Eur žyminis mokestis bei 1400 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidos, yra priteistinos iš atsakovės ieškovei. Kadangi ieškovė tinkamai nepagrindė 120 Eur advokato teisinės pagalbos bei 52,71 Eur advokato atvykimo į teismo posėdį išlaidų, pateikė tik sąskaitą faktūrą bei degalinės kvitus, iš kurių negalima daryti išvados, jog minėta sąskaita faktūra yra apmokėta, o kuro išlaidos yra būtent šioje byloje patirtos išlaidos, šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.
    1. Priešieškinį atmetus, atsakovės UAB „AKI ekspedicija“ patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais,

Nutarė

17uždarosios akcinės bendrovės „Dangaus energija“ ieškinį tenkinti, uždarosios akcinės bendrovės „AKI ekspedicija“ priešieškinį atmesti.

18Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „AKI ekspedicija“, juridinio asmens kodas 302251260, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Dangaus energija“, juridinio asmens kodas 302947816, 12 233,92 Eur (dvylika tūkstančių du šimtai trisdešimt trys eurai 92 ct) skolos, 6 (šeši) procentų dydžio metines palūkanas, paskaičiuotas už priteistą 12 233,92 Eur sumą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-05-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 2825 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt penki eurai 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Priteisti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dangaus energija“, juridinio asmens kodas 302947816, nuosavybėn 2007 metų gamybos miško kirtimo mašiną „PINOX P828“ (tapatumo/identifikacinis Nr. 828-1022).

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai