Byla 2-1394/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 7 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-826-823/2014, kuria patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „Via Triumphalis“ finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės ,,Geslita“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Alvydo Poškaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios (šiuo metu – bankrutavusios) uždarosios akcinės bendrovės „Geslita“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 7 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-826-823/2014, kuria patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „Via Triumphalis“ finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės ,,Geslita“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartimi UAB „Geslita“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto bankas“.

5UAB „Geslita“ bankroto bylą nagrinėjančiame teisme gautas bankroto administratoriaus pranešimas, kad pareiškėjas UAB „Via Triumphalis“ pateikė pareiškimą įtraukti jį į kreditorių sąrašą su 91 913,65 Lt dydžio finansiniu reikalavimu. Administratorius su šiuo finansiniu reikalavimu nesutinka. Pareiškėjas pateikė iš UAB „Geslita“ į UAB „Via Triumphalis“ pagal susitarimą perkeliamų vairavimo mokinių sąrašą, tačiau nepateikė kitų kreditorinį reikalavimą pagrindžiančių dokumentų. Administratorius neturi galimybės patikrinti bankrutuojančios įmonės dokumentų, nes jie iki šiol neperduoti.

6Pareiškėjas UAB „Via Triumphalis“ pateikė atsiliepimą, prašydamas patvirtinti jo 91 913,65 Lt finansinį reikalavimą. Nurodė, kad UAB „Geslita“, patyrusi ekonominių sunkumų, nebegalėjo toliau užtikrinti ir vykdyti kvalifikuoto vairuotojų mokymo, todėl sudarė rašytinį susitarimą su UAB „Via Triumphalis“ dėl 179 mokinių, kurie jau buvo pradėję ar turėjo tuoj pat pradėti mokymus ir buvo apmokėję už paslaugas, mokymo proceso perėmimo ir užbaigimo. Už perkeltus mokinius BUAB „Geslita“ skola (kaštai dėl mokinių perkėlimo) pareiškėjui sudaro 91 913,65 Lt.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 7 d. nutartimi patvirtino UAB „Via Triumphalis“ 91 913,65 Lt finansinį reikalavimą BUAB „Geslita“ bankroto byloje.

9Teismas nustatė, kad 2013 m. rugsėjo 24 d. UAB „Geslita“ panaikinus teisę vykdyti A, B kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, vairavimo mokymo kursų nepabaigę mokiniai (pagal sąrašą 179) buvo perkelti į UAB „Via Triumphalis“. Paskaičiuota UAB „Geslita“ skola kreditoriui UAB „Via Triumphalis“ sudaro 91 913,65 Lt. Iš pateiktų rašytinių įrodymų ir UAB „Via Triumphalis“ atstovės paaiškinimų teismas nustatė, kad UAB „Via Triumphalis“ perėmė visus įsipareigojimus pagal vairuotojų pirminio mokymo sutartis, pagal kurias mokėjimai buvo atlikti atsakovui UAB „Geslita“, o UAB „Geslita“ įsipareigojo atlyginti pareiškėjui UAB „Via Triumphalis“ atitinkamus mokymo kaštus. Iš 2014 m. balandžio 16 d. buhalterinės pažymos teismas nustatė, kad paruošimo mokymai buvo baigti 89 mokiniams, 90-čiai mokinių – tęsiami, 2 mokiniai sutartis nutraukė ir jiems grąžinta 1 400 Lt. Pareiškėjas UAB „Via Triumphalis“ išrašė atsakovui UAB „Geslita“ PVM sąskaitą faktūrą už 91 913,65 Lt sumą, tačiau nėra duomenų, kad su pareiškėju būtų atsiskaityta. Teismo vertinimu, tai, kad bankroto administratoriui nėra perduoti visi BUAB „Geslita“ dokumentai ir dėl to bankroto administratorius neturi duomenų apie ginčo sandorių vykdymą, nesudaro pagrindo pareiškėjo reikalavimą pripažinti nepagrįstu. Teismas pažymėjo, kad įstatymas nenumato konkrečios kreditoriaus sutikimo dėl skolos perkėlimo formos. Vairavimo mokymo sutarčių tęsimas pasikeitus paslaugas teikiančiam asmeniui laikytinas kreditoriaus sutikimu su skolos perkėlimu. Mokiniams atsisakius tęsti mokymus pagal sudarytas sutartis, UAB „Via Triumphalis“ su jais atsiskaitė.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atsakovas BUAB „Geslita“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 7 d. nutartį ir sustabdyti pareiškėjo finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimo nagrinėjimą iki Vilniaus miesto apylinkės teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-24380-807/2014 pagal ieškovo BUAB „Geslita“ ieškinį atsakovui UAB „Via Triumphalis“ dėl perkeliamų mokinių sąrašo pripažinimo negaliojančiu; šio prašymo netenkinus – panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 7 d. nutartį ir UAB „Via Triumphalis“ kreditorinį reikalavimą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodo, kad įstatymas nenumato konkrečios kreditoriaus sutikimo skolos perkėlimui formos. CK 6.118 straipsnis imperatyviai nurodo, kad skolos perkėlimo sutartis turi būti rašytinė. Skolos perkėlimas galimas tik rašytiniu kreditoriaus sutikimu. Nepateikta įrodymų, kad kreditoriai (vairavimo kursų mokiniai) su skolos perkėlimu sutiko, todėl skolos perkėlimo sandoris negalioja (CK 6.116 str. 1 d.).
  2. BUAB „Geslita“ administratorius Vilniaus miesto apylinkės teisme pateikė ieškinį atsakovui UAB „Via Triumphalis“ dėl 2013 m. rugsėjo 24 d. perkeliamų mokinių sąrašo pripažinimo negaliojančiu. Siekiant išvengti prieštaringų sprendimų, byla, remiantis CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, turi būti sustabdyta.

12Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str., 338 str.).

16Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria patvirtintas pareiškėjo UAB „Via Triumphalis“ 91 913,65 Lt finansinis reikalavimas BUAB „Geslita“ bankroto byloje, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

17Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011 ir kt.).

18Byloje nustatyta, kad 2013 m. rugsėjo 24 d. panaikinus teisę UAB „Geslita“ vykdyti A ir B kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, UAB „Geslita“ ir UAB „Via Triumphalis“ sudarė susitarimą, pagal kurį visi UAB „Geslita“ vairavimo mokymo kursų nebaigę mokiniai ( iš viso 179) buvo perkelti į UAB „Via Triumphalis“ (49-60 b. l.). Remdamasis šiuo susitarimu, pareiškėjas UAB „Via Triumphalis“ 2013 m. spalio 1 d. išrašė atsakovui PVM sąskaitą faktūrą už 91 913,65 Lt sumą (61 b. l.). Duomenų, kad minėta sąskaita faktūra būtų apmokėta, byloje nėra. Iš byloje esančios UAB „Via Triumphalis“ 2014 m. balandžio 16 d. buhalterinės pažymos matyti, kad iki 2014 m. balandžio 16 d. mokymo paruošimas buvo baigtas 89 mokiniams, 2 mokiniai nutraukė vairavimo mokymo sutartis ir jiems UAB „Via Triumphalis“ grąžino pinigus. Tai patvirtina byloje esantys mokėjimo nurodymai (70-71 b. l.). Likusiems mokiniams buvo išduoti baigimo liudijimai. Paruošimas tęsiamas dar 90-čiai mokinių.

19Apeliantas, nesutikdamas su skundžiama teismo nutartimi, kuria buvo patvirtintas UAB „Via Triumphalis“ 91 913,65 Lt kreditorinis reikalavimas, teigia, jog skolos perkėlimo sutartis turi būti rašytinė, o skolos perkėlimas galimas tik rašytiniu kreditoriaus sutikimu. Nesant tokių kreditorių (mokinių) rašytinių sutikimų dėl skolos perkėlimo, šalių susitarimas dėl skolų perkėlimo yra negaliojantis.

20Skolos perkėlimo pagal skolininko ir skolos perėmėjo sutartį sąlygas reguliuoja CK 6.116 straipsnio nuostatos. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad skolos perkėlimo institutas yra atskira asmenų pasikeitimo prievolėje rūšis. Skolos perkėlimas suprantamas kaip prievolės pasyviosios šalies – skolininko – pakeitimas kitu asmeniu. Skolos perkėlimo atveju pradinė prievolė išlieka, tik skola pagal prievolę perkeliama trečiajam asmeniui – naujajam skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-44/2011; 2010 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-349/2010; 2012 m. liepos 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-357/2012; 2013 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2013; kt.). CK 6.118 straipsnis nustato, kad skolos perkėlimo sutartis turi būti rašytinė, o CK 6.116 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkelti savo skolą kitam asmeniui skolininkas gali tik tuo atveju, kai kreditorius sutinka. Sutikimas pareiškiamas po to, kai skolininkas ir skolos perėmėjas praneša kreditoriui apie numatomą skolos perkėlimą. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu kreditorius neduoda sutikimo perkelti skolą, laikoma, kad skola neperkelta.

21Nustatyta, kad šalys, sudarydamos susitarimą, kuriuo visi UAB „Geslita“ vairavimo mokymo kursų nebaigę mokiniai buvo perkelti į UAB „Via Triumphalis“, laikėsi CK 6.118 straipsnyje nustatytų skolos perkėlimo sutarčiai taikomų formos reikalavimų. Nors CK nustato, kad skolos perkėlimas galimas tik esant kreditoriaus sutikimui, tačiau, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, įstatymas nenumato konkrečios kreditoriaus sutikimo skolos perkėlimui formos, todėl apelianto skundo argumentas, jog skolos perkėlimo sutartis, nesant kreditorių raštiško sutikimo, yra negaliojanti, nepagrįstas. Byloje nėra ginčo, jog UAB „Via Triumphalis“, perėmęs iš UAB „Geslita“ vairavimo kursų nebaigusius 179 mokinius, mokymo paslaugas suteikė. Minėta, jog byloje esanti UAB „Via Triumphalis“ buhalterinė pažyma patvirtina, kad paruošimas vairavimui buvo baigtas 89 mokiniams, jiems išduoti vairavimo mokymo kursų baigimo liudijimai, kad 2 mokiniai nutraukė pirminio vairavimo mokymo sutartis ir jiems grąžinta 1 400 Lt įmokų, kad 90-čiai mokinių paruošimas, t. y. vairavimo mokymo kursai tęsiami. Taigi nors nagrinėjamos bylos atveju rašytinio kreditorių (vairavimo kursų mokinių) sutikimo nebuvo, tačiau vairavimo mokymo sutarčių tolesnis tęsimas pasikeitus paslaugas teikiančiam asmeniui (vietoje UAB „Geslita“ paslaugų teikimą perėmus UAB „Via Triumphalis“) laikytinas kreditorių sutikimu dėl skolos perkėlimo. Šiuo atveju kreditoriai (mokiniai) konkliudentiniais veiksmais sutiko su tuo, kad skola būtų perkelta.

22Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog UAB „Geslita“, perdavęs 179 vairavimo kursų nebaigusius ir už šias paslaugas jam sumokėjusius mokinius kitam mokymo paslaugų teikėjui – UAB „Via Triumphalis“, turi pastarajam atlyginti šalių susitarime dėl mokinių perkėlimo bei UAB „Via Triumphalis“ pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą 91 913,65 Lt sumą už perimtas mokymo paslaugas.

23Dėl bylos sustabdymo

24Apelianto teigimu, Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl 2013 m. rugsėjo 24 d. perkeliamų mokinių sąrašo pripažinimo negaliojančiu, todėl apeliantas prašo stabdyti šią civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita paminėta byla.

25Teisėjų kolegija tokį prašymą atmeta ir pažymi, jog tuo atveju, jei apelianto nurodytoje civilinėje byloje dėl UAB „Geslita“ ir UAB „Via Triumphalis“ 2013 m. rugsėjo 24 d. susitarimo pripažinimo negaliojančiu bus priimtas apeliantui palankus teismo sprendimas, tai neužkirs kelio jam kreiptis su prašymu atnaujinti procesą dėl UAB „Via Triumphalis“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo ir reikalauti išbraukti UAB „Via Triumphalis“ iš BUAB „Geslita“ kreditorių sąrašo.

26Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos faktines aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, patvirtinęs UAB „Via Triumphalis“ 91 913,65 Lt kreditorinį reikalavimą BUAB „Geslita“ bankroto byloje, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl tenkinti atskirąjį skundą pagal jame išdėstytus motyvus ir naikinti ar keisti apskųstą nutartį nėra pagrindo.

27Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartimi UAB „Geslita“... 5. UAB „Geslita“ bankroto bylą nagrinėjančiame teisme gautas bankroto... 6. Pareiškėjas UAB „Via Triumphalis“ pateikė atsiliepimą, prašydamas... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 7 d. nutartimi patvirtino UAB... 9. Teismas nustatė, kad 2013 m. rugsėjo 24 d. UAB „Geslita“ panaikinus... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atsakovas BUAB „Geslita“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 12. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 17. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto... 18. Byloje nustatyta, kad 2013 m. rugsėjo 24 d. panaikinus teisę UAB... 19. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiama teismo nutartimi, kuria buvo... 20. Skolos perkėlimo pagal skolininko ir skolos perėmėjo sutartį sąlygas... 21. Nustatyta, kad šalys, sudarydamos susitarimą, kuriuo visi UAB „Geslita“... 22. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog UAB „Geslita“,... 23. Dėl bylos sustabdymo... 24. Apelianto teigimu, Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė... 25. Teisėjų kolegija tokį prašymą atmeta ir pažymi, jog tuo atveju, jei... 26. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Teisėjų kolegija,... 27. Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 28. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 7 d. nutartį palikti nepakeistą....