Byla 2-1319/2012
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos žuvys“ bankroto byloje Nr. B2-1456-230/2012, atmestas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. M. ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Nona mix“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutarties, kuria pareiškėjo A. M. skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos žuvys“ bankroto byloje Nr. B2-1456-230/2012, atmestas.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi UAB „Baltijos žuvys“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Valnetas“.

52011 m. gruodžio 12 d. įvykusio BUAB „Baltijos žuvys“ kreditorių susirinkimo metu buvo priimti tokie nutarimai: 1) susirinkimo pirmininku išrinktas kreditoriaus UAB ,,Superija“ įgaliotas atstovas, sekretoriumi – bankroto administratoriaus UAB ,,Valnetas“ įgaliotas asmuo; 2) patvirtinta BUAB ,,Baltijos žuvys“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 28 d. iki 2011 m. gruodžio 5 d.; 3) patvirtintas pateiktas administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos projektas; 4) patvirtinta informacijos teikimo tvarka; 5) patvirtinta kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka; 6) klausimo svarstymas dėl BUAB ,,Baltijos žuvys“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama atidėtas vėlesniam laikotarpiui; 7) patvirtintas bankroto administratoriaus įgalioto asmens pasiūlytos administravimo išlaidų sąmatos variantas; 8) patvirtintas pavedimo sutarties tekstas; 9) kreditorių susirinkimo pirmininkui suteikti įgaliojimai įmonės vardu su bankroto administratoriumi pasirašyti patvirtintą pavedimo sutartį; 10) pritarta, kad iš uosto būtų pašalintas BUAB ,,Baltijos žuvys“ priklausantis nekilnojamasis turtas – laivas ,,Ieva“ bei suteiktas leidimas/ įgaliojimas bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui vykdyti šio laivo pašalinimo – supjaustymo darbus; 11) nutarta atlikti BUAB ,,Baltijos žuvys“ priklausančio nekilnojamojo turto vertinimą, apklausos būdu apklausti nepriklausomus turto vertintojus, kurie sutiktų atlikti turto įvertinimą, ir peržiūrėjus gautus pasiūlymus su mažiausią kainą pasiūliusia kompanija pasirašyti turto vertinimo sutartį; gavus turto vertinimo ataskaitą, sušaukti kreditorių susirinkimą dėl galimumo nustatyti bei patvirtinti šio turto pardavimo kainas ir būdą.

6Pareiškėjas BUAB „Baltijos žuvys“ kreditorius A. M. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas pripažinti negaliojančiais BUAB ,,Baltijos žuvys“ 2011 m. gruodžio 12 d. kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus – dėl kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo, dėl įgaliojimų pasirašyti pavedimo sutartį, dėl įgaliojimų suteikimo vykdyti laivo „Ieva“ pašalinimo - supjaustymo darbus ir dėl nekilnojamojo turto įvertinimo ir nepriklausomų turto vertintojų parinkimo. Skunde pareiškėjas nurodė, kad pirmasis pakartotinas BUAB „Baltijos žuvys“ kreditorių susirinkimas sušauktas ir vykdytas pažeidžiant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 22 straipsnio 1 dalį, nustatančią, jog pirmasis kreditorių susirinkimas sušaukiamas per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos. Duomenų, jog Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartis, kuria buvo patvirtintas bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, būtų įteikta visiems kreditoriams, nėra. Be to, dėl šios nutarties yra paduotas A. M. ir UAB „Nona mix“ atskirasis skundas, todėl kreditorių susirinkimas vyko neįsiteisėjusios nutarties pagrindu. Balsavimo raštu biuletenyje numatyta, jog kreditorių susirinkimo pirmininku siūloma išrinkti kreditoriaus ,,Swedbank“, AB įgaliotą atstovą, tačiau kreditorių komiteto pirmininku išrinktas UAB „Superija“ atstovas. BUAB „Baltijos žuvys“ pirmo pakartotinio kreditorių susirinkimo protokole Nr. 2. nurodyta, jog pakartotiniame kreditorių susirinkime nedalyvavo nei vienas kreditorius, todėl kadangi balsavimo raštu biuletenyje buvo nurodytas vienintelis „Swedbank“, AB atstovas, UAB „Superija“ atstovas kreditorių komiteto pirmininku negalėjo būti išrinktas. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad UAB „Superija“ kreditorinį reikalavimą BUAB „Baltijos žuvys“ perėmė iš AB „Senoji Baltija“, turėjusios 50 procentų BUAB „Baltijos žuvys“ akcijų, taigi kartu perėmė ir akcijų valdymą, o pagal ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalį įmonės savininkas negali būti kreditorių komiteto pirmininku. Dėl šių priežasčių pavedimo sutartis su bankroto administratoriumi sudaryta vadovaujantis neįsigaliojusia Kauno apygardos teismo nutartimi bei pažeidžiant ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies nuostatas. Pareiškėjas taip pat nurodė, jog laivo „Ieva“ supjaustymo darbus planuojama atlikti be šio turto įvertinimo bei nesant įkaito turėtojo sutikimo, todėl gali būti padaryta žala BUAB „Baltijos žuvys“ kreditoriams. Be to, sprendimas dėl turto vertinimo yra skubotas ir per ankstyvas, kadangi pateikus atskiruosius skundus užsitęs pagrindinių kreditorių reikalavimų tvirtinimas, dėl ko užsitęsus šiam procesui gali tekti turtą vertinti iš naujo.

7Atsakovas BUAB „Baltijos žuvys“ bei tretieji asmenys atsiliepimais į pareiškėjo skundą prašė skundą kaip nepagrįstą atmesti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2012 m. balandžio 2 d. nutartimi pareiškėjo A. M. skundą atmetė bei panaikino taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

10Teismas nurodė, kad pareiškėjas A. M. ginčija UAB „Baltijos žuvys“ pirmojo pakartotinio kreditorių susirinkimo priimtus kai kuriuos jo nutarimus, t. y. iš susirinkime svarstytų 12 klausimų, dėl kurių priimti atskiri nutarimai, ginčija 4 priimtus nutarimus, o būtent dėl kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo, dėl įgaliojimų pasirašyti pavedimo sutartį, dėl įgaliojimų suteikimo vykdyti laivo „Ieva“ pašalinimo - supjaustymo darbus ir dėl nekilnojamojo turto įvertinimo ir nepriklausomų turto vertintojų parinkimo. Pagrindiniu skundo argumentu pareiškėjas nurodė tai, kad nutarimai buvo priimti kreditorių, kurie veikė neįsiteisėjusios Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. nutarties pagrindu.

11Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartimi buvo patvirtinti kreditorių, kurių reikalavimų administratorius neginčijo, sąrašas ir jų reikalavimų sumos. Administratorius ginčijo tik keturis kreditorių reikalavimus, kurie buvo nagrinėti arba dar yra nagrinėjami žodinio proceso tvarka. Todėl 2011 m. gruodžio 12 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu nutartis dėl neginčijamų kreditorių reikalavimų buvo įsiteisėjusi ir kreditorių susirinkimo nutarimai priimti teisėtai. Pareiškėjo A. M. atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. nutarties teisme buvo gautas tik jau po įvykusio kreditorių susirinkimo, t. y. 2012 m. sausio 2 d. Todėl teismas sprendė, kad negalima daryti išvados, jog ginčijamo kreditorių susirinkimo metu kreditorių reikalavimai nebuvo patvirtinti ir kreditoriai negalėjo priimti nutarimus ĮBĮ 24 straipsnyje numatyta tvarka.

12Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas ginčija ir kreditorių nutarimą, kuriuo susirinkimo pirmininku išrinktas UAB „Superija“ atstovas. Tačiau nors pareiškėjas ir ginčija tokio nutarimo teisėtumą, kadangi susirinkimas įvyko kreditoriams balsuojant raštu (nei vienas kreditorius susirinkime nedalyvavo), o balsavimui raštu buvo pateiktas tik siūlymas kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti „Swedbank“, AB įgaliotą atstovą, tačiau byloje nėra jokių įrodymų, kad UAB „Superija“ atstovas nebuvo pasiūlytas kreditorių susirinkimo pirmininku. Atvirkščiai, toks pasiūlymas yra užfiksuotas kreditorių susirinkimo protokole ir už jį balsuota ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka, t. y. už UAB „Superija“ atstovo kandidatūrą buvo surinkta 60,6304 proc. balsų dauguma. Teismas taip pat nurodė, kad byloje nėra jokių įrodymų, jog UAB „Superija“ kokiu nors būdu būtų tapusi bankrutuojančios UAB „Baltijos žuvys“ savininke (akcininke), kas būtų kliūtimi jos atstovui tapti kreditorių susirinkimo pirmininku (ĮBĮ 23 str. 1 p.). Pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad UAB „Superija“ yra perėmusi UAB „Senoji Baltija“, kuri buvo UAB „Baltijos žuvys“ akcininkė, reikalavimą ir todėl perėmė teises ir pareigas, atsiradusias iš UAB „Baltijos žuvys“ akcijų valdymo, yra niekuo nepagrįsta. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad UAB „Senoji Baltija“ yra UAB „Baltijos žuvys“ akcininkė, taip pat byloje nėra jokių įrodymų, kad UAB „Senoji Baltija“ būtų perleidusi ne tik turtinį reikalavimą, bet ir akcijas.

13Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas taip pat ginčijo ir kreditorių nutarimą, kuriuo susirinkimo pirmininkui suteikti įgaliojimai pasirašyti su administratoriumi pavedimo sutartį. Tačiau šį nutarimą pareiškėjas ginčija tais pačiais jau aptartais argumentais, t. y. tuo, kad susirinkimo pirmininkas išrinktas vadovaujantis neįsiteisėjusia Kauno apygardos teismo nutartimi dėl kreditorių reikalavimų patvirtinimo ir kad UAB „Superija“, kaip UAB „Senoji Baltija“ teisių perėmėja, yra valdžiusi BUAB „Baltijos žuvys“ akcijas. Kadangi dėl šių argumentų jau buvo pasisakyta aukščiau, atskirai dėl jų teismas nepasisakė, tik pažymėjo, jog nepasirašius pavedimo sutarties su administratoriumi būtų neįmanoma vykdyti bankroto procedūrų.

14Pareiškėjas taip pat ginčijo ir kreditorių susirinkimo nutarimą dėl įgaliojimų suteikimo vykdyti nekilnojamojo turto – laivo „Ieva“ pašalinimo – supjaustymo darbus. Teismas pažymėjo, kad kreditorių susirinkime buvo svarstomi du alternatyvūs pasiūlymai, vienas jų, dėl kurio buvo priimtas ir pareiškėjo ginčijamas nutarimas, o kitas – kreditoriaus Swedbank AB pasiūlymas, kuriuo buvo siūloma pirma atlikti laivo „Ieva“ vertinimą ir tik kitame susirinkime svarstyti dėl pirmuoju pasiūlymu siūlomų atlikti veiksmų. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad priimtas nutarimas pagrįstas administratoriaus kreditoriams nurodytais argumentais, jog laivas „Ieva“ yra avarinės būklės, t. y. techniškai netvarkingas, dėl ko kyla grėsmė šiam laivui nuskęsti. Todėl VĮ Klaipėdos jūrų uosto direkcija nuolat ragina priimti sprendimus, kurie užtikrintų laivo saugų stovėjimą arba jį pašalinti iš uosto akvatorijos. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, jog kreditorių sprendimas imtis priemonių pašalinti avarinės būklės netvarkingą laivą, už kurį atsakingas savininkas – atsakovas BUAB „Baltijos žuvys“, yra racionalus ir pagrįstas, kadangi laivui nuskendus (o dėl jo avarinės būklės tai gali įvykti bet kada) gali kilti grėsmė uosto akvatorijos užteršimui ar net žmonių gyvybei ir sveikatai, taip pat kitų asmenų turtui bei jų interesams. Atsižvelgiant į tai, gali būti patirtos labai didelės išlaidos dėl laivo iškėlimo, žalos atlyginimo, kurių nepadengtų šio laivo vertė. Todėl delsimas spręsti problemą, turinčią visuomeninį reikšmingą pobūdį, būtų nepateisinamas ir kreditorių interesams galėtų padaryti reikšmingos žalos. Atsižvelgiant į tai, teismas atmetė pareiškėjo argumentus, jog šis turtas pirmiausia turėtų būti įvertintas ir tik po to sprendžiami minėti klausimai.

15Pareiškėjas taip pat ginčijo ir kreditorių susirinkimo nutarimą dėl nekilnojamojo turto vertinimo ir nepriklausomų vertintojų parinkimo, laikydamas jį skubotu ir per ankstyvu. Tačiau teismas nurodė, kad pripažinus, jog kreditoriai vykusio susirinkimo metu turėjo teisę priimti nutarimus svarstomais klausimais, šis argumentas netenka teisinės reikšmės. Be to, teismas pabrėžė, kad neįvertinus turto, nebūtų pasiektas pagrindinis bankroto proceso tikslas – tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto.

16Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas padarė išvadą, jog pareiškėjo A. M. skundas dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais yra nepagrįstas, todėl atmestinas. Kadangi skundo reikalavimų įvykdymui užtikrinti 2012 m. sausio 5 d. nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir sustabdytas ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymas, todėl skundą atmetus šios laikinosios apsaugos priemonės panaikintos.

17III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

18Pareiškėjas A. M. ir trečiasis asmuo UAB „Nona mix“ atskiraisiais skundais prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti BUAB „Baltijos žuvys“ 2011 m. gruodžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų 1, 9, 10 ir 11 punktus bei visą kreditorių susirinkimo protokolą. Taip pat prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutartį dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

191. Pirmasis pakartotinas BUAB „Baltijos žuvys“ kreditorių susirinkimas sušauktas ir vykdytas pažeidžiant ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalį, nustatančią, jog pirmasis kreditorių susirinkimas sušaukiamas per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos. Kreditorių susirinkime visi sprendimai priimti nekompetentingų kreditorių, kurie veikė neįsiteisėjusios Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. nutarties pagrindu, kuria buvo patvirtintas bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

202. Balsavimo raštu biuletenyje numatyta, jog kreditorių susirinkimo pirmininku siūloma išrinkti kreditoriaus ,,Swedbank“, AB įgaliotą atstovą, tačiau kreditorių komiteto pirmininku išrinktas UAB „Superija“ atstovas. BUAB „Baltijos žuvys“ pirmo pakartotinio kreditorių susirinkimo protokole Nr. 2. nurodyta, jog pakartotiniame kreditorių susirinkime nedalyvavo nei vienas kreditorius, todėl kadangi balsavimo raštu biuletenyje buvo nurodytas vienintelis „Swedbank“, AB atstovas, UAB „Superija“ atstovas kreditorių komiteto pirmininku negalėjo būti išrinktas.

213. UAB „Superija“ kreditorinį reikalavimą BUAB „Baltijos žuvys“ perėmė iš AB „Senoji Baltija“, turėjusios 50 procentų BUAB „Baltijos žuvys“ akcijų, todėl pagal ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalį įmonės savininkas negali būti kreditorių komiteto pirmininku. Dėl šių priežasčių pavedimo sutartis su bankroto administratoriumi sudaryta vadovaujantis neįsigaliojusia Kauno apygardos teismo nutartimi bei pažeidžiant ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies nuostatas.

224. Laivo „Ieva“ supjaustymo darbus planuojama atlikti be šio turto įvertinimo bei nesant įkaito turėtojo sutikimo, todėl gali būti padaryta žala BUAB „Baltijos žuvys“ kreditoriams.

235. Parduodamas turtas privalo būti įvertintas. Be to, nekilnojamojo turto pardavimas vykdomas bankrutavusios įmonės likvidavimo stadijoje.

246. Sprendimas dėl turto įvertinimo yra skubotas ir per ankstyvas, kadangi nėra pašalinti prieštaravimai dėl kreditorinių reikalavimų pagrįstumo BUAB „Baltijos žuvys“ bankroto byloje. Keletui kreditorių pateikus atskiruosius skundus užsitęs pagrindinių kreditorių reikalavimų tvirtinimas, dėl ko užsitęsus šiam procesui gali tekti turtą vertinti iš naujo.

257. Byla pirmosios instancijos teisme buvo išnagrinėta nepranešus apie vyksiantį teismo posėdį pareiškėjui bei tretiesiems asmenims, o tokiu būdu pažeistos CPK 133 straipsnio 1 bei 2 dalies nuostatos.

268. Pareiškėjas yra Latvijos pilietis, o jam nebuvo užtikrinta teisė pasinaudoti vertėjo paslaugomis, kadangi skundžiama teismo nutartis nėra išversta į latvių kalbą, o tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas.

279. Byloje yra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi nagrinėjamu atveju yra įgyvendinami akivaizdžiai neteisėti kreditorių susirinkimo nutarimai, todėl teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

28Trečiasis asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo juos kaip nepagrįstus atmesti, Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą ir apeliantams už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti iki 10 000 Lt baudą. Trečiasis asmuo nurodė, kad pakartotinas BUAB „Baltijos žuvys“ kreditorių susirinkimas įvyko 2011 m. gruodžio 12 d., t. y. kai Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartis dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo buvo įsiteisėjusi. Minėta nutartimi buvo patvirtinti pareiškėjo reikalavimai ir jis įtrauktas į kreditorių sąrašą, todėl jis turėjo žinoti apie nutartimi patvirtintus atitinkamus kreditorinius reikalavimus ir apskųsti ją nustatyta tvarka, tačiau to nepadarė. Be to, Kauno apygardos teismas 2012 m. balandžio 4 d. nutartimi konstatavo, jog pareiškėjo atskirasis skundas dėl minėtos nutarties gautas jau po įvykusio kreditorių susirinkimo, t. y. 2012 m. sausio 2 d. Taip pat, trečiasis asmuo pažymėjo, jog pareiškėjas savo skunde ginčijo tik kai kuriuos, t. y. keturis priimtus nutarimus, tuo tarpu atskirajame skunde prašo pripažinti viso kreditorių susirinkimo protokolo absoliutų negaliojimą. Kadangi atskirajame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti pirmosios instancijos teisme, todėl vien tuo pagrindu jis turėtų būti atmestas. Taip pat trečiasis asmuo nesutiko su pareiškėjo argumentais, kad UAB „Superija“ negali būti išrinkta kreditorių susirinkimo pirmininku, kadangi šie argumentai nepagrįsti jokiais įrodymais. Atkreipė dėmesį į tai, kad UAB „Superija“ kreditorinis reikalavimas nėra kilęs iš akcijų perleidimo, todėl kreditorinio reikalavimo perėmėjui neatsiranda jokių pareigų ir teisių, kurios atsirastų akcijų turėtojui. Taip pat nurodė, kad laivas „Ieva“, esantis uoste, yra avarinės būklės, jis yra neprižiūrimas ir apleistas, įgulos nėra, todėl kyla didelė tikimybė, kad užsitęsus procedūroms dėl laivo pašalinimo iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, laivas dėl avarinės būklės ir nepriežiūros gali nuskęsti. Tokiu būdu būtų pažeistas viešasis interesas, nes laivo nuskendimo atveju kiltų didelė grėsmė uosto akvatorijos užteršimui, žmonių sveikatai ir gyvybei, kitų asmenų turtui bei interesams. Tokiu atveju, atsakomybė už žalos atsiradimą tektų laivo savininkui. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino laikinąsias apsaugos priemones, kadangi laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamu atveju gali daryti žalą visuomenei. Be to, pabrėžė, kad nekilnojamojo turto įvertinimas taip pat turi būti atliktas, kadangi tik tokiu būdu bus apsaugoti kreditorių interesai.

29Atsakovas BUAB „Baltijos žuvys“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo juos kaip nepagrįstus atmesti, Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartis yra įsiteisėjusi. Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjas, kuris gyvena Latvijoje, bankroto byloje nėra paskyręs savo atstovo, o taip pat ir įgalioto asmens, gyvenančio Lietuvoje, procesiniams dokumentams gauti, todėl laikytina, kad pareiškėjui adresuota teismo nutartis, kuri yra byloje, jam yra įteikta nutarties priėmimo dieną. Taigi kreditorių susirinkimas įvyko laikantis ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų. Apeliantas UAB „Nona mix“ į bylą buvo įtrauktas tik Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 5 d. nutartimi vietoj kreditorių UAB „Jūros navigatorius“ ir R. V. šaldytuvų remonto įmonės „Šalna“. Abu minėti kreditoriai žinojo apie Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. nutarties priėmimą, todėl jų atžvilgiu ši nutartis buvo įsiteisėjusi. Tuo tarpu apelianto kaip teisių perėmėjo atžvilgiu, minėta teismo nutartis taip yra įsiteisėjusi. Be to, minėta teismo nutartis yra apskųsta tik dėl dalies kreditorinių reikalavimų. Taip pat atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad įstatymas nedraudžia kreditoriams siūlyti ir kitus kandidatus į kreditorių susirinkimo pirmininko pareigas nei jį pasiūlė administratorius. Administratorius pirmininku pasiūlė išrinkti „Swedbank“, AB atstovą, tuo tarpu kreditorius UAB „Superija“ pasiūlė išrinkti savo atstovą ir būtent už pastarojo pasiūlytą kandidatą buvo balsuota 60,6304 proc. balsų, todėl minėtas sprendimas priimtas teisėtai. Taip pat pažymėjo, kad UAB „Superija“ perėmė tik reikalavimo teises į UAB „Baltijos žuvys“ ir neprisiėmė jokių kitų teisių ar įsipareigojimų, susijusių su akcijų valdymu. Apeliantų argumentai dėl laivo „Ieva“ atžvilgiu priimtų nutarimų taip pat nepagrįsti, kadangi laivas „Ieva“ yra kritinės būklės ir bet kuriuo metu gali nuskęsti, todėl jam nuskendus atsakovas ne tik negautų pajamų, bet ir turėtų didelių išlaidų dėl jo ištraukimo. Dėl šių priežasčių kreditoriai priėmė pagrįstą sprendimą, kurio pagrindu bus gauta realių pajamų, pardavus metalo laužą, ir tuo pačiu bus išvengta žalos. Be to, atsakovas pažymėjo, kad visos bankroto procedūros turi būti vykdomos kaip galima operatyviau, taip pat ir turto pardavimas turi būti vykdomas operatyviai. Norint įvykdyti nekilnojamojo turto pardavimą yra būtinas jo įvertinimas, todėl kreditoriai pagrįstai nusprendė įvertinti nekilnojamąjį turtą.

30IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Atskirieji skundai netenkintini, Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutartis paliktina nepakeista.

32Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pareiškėjo prašymas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo (pripažinimo negaliojančiais) atmestas bei panaikintos taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo.

33CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

34Byloje nustatyta, kad 2011 m. gruodžio 12 d. įvykusio BUAB „Baltijos žuvys“ kreditorių susirinkimo metu buvo priimti tokie nutarimai: 1) susirinkimo pirmininku išrinktas kreditoriaus UAB ,,Superija“ įgaliotas atstovas, sekretoriumi – bankroto administratoriaus UAB ,,Valnetas“ įgaliotas asmuo; 2) patvirtinta BUAB ,,Baltijos žuvys“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 28 d. iki 2011 m. gruodžio 5 d.; 3) patvirtintas pateiktas administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos projektas; 4) patvirtinta informacijos teikimo tvarka; 5) patvirtinta kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka; 6) klausimo svarstymas dėl BUAB ,,Baltijos žuvys“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama atidėtas vėlesniam laikotarpiui; 7) patvirtintas bankroto administratoriaus įgalioto asmens pasiūlytos administravimo išlaidų sąmatos variantas; 8) patvirtintas pavedimo sutarties tekstas; 9) kreditorių susirinkimo pirmininkui suteikti įgaliojimai įmonės vardu su bankroto administratoriumi pasirašyti patvirtintą pavedimo sutartį; 10) pritarta, kad iš uosto būtų pašalintas BUAB ,,Baltijos žuvys“ priklausantis nekilnojamasis turtas – laivas ,,Ieva“ bei suteiktas leidimas/ įgaliojimas bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui vykdyti šio laivo pašalinimo – supjaustymo darbus; 11) nutarta atlikti BUAB ,,Baltijos žuvys“ priklausančio nekilnojamojo turto vertinimą, apklausos būdu apklausti nepriklausomus turto vertintojus, kurie sutiktų atlikti turto įvertinimą, ir peržiūrėjus gautus pasiūlymus su mažiausią kainą pasiūliusia kompanija pasirašyti turto vertinimo sutartį; gavus turto vertinimo ataskaitą, sušaukti kreditorių susirinkimą dėl galimumo nustatyti bei patvirtinti šio turto pardavimo kainas ir būdą. Bankrutuojančios įmonės kreditorius A. M. pateikė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti minėto kreditorių susirinkimo nutarimų 1, 9, 10 ir 11 punktus bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones – minėtų kreditorių susirinkimo nutarimo vykdymo sustabdymą. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 5 d. nutartimi pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkintas – sustabdytas BUAB „Baltijos žuvys“ 2011 m. gruodžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymas iki teismo nutarties dėl pareiškėjo skundo išnagrinėjimo įsiteisėjimo. Kauno apygardos teismas 2012 m. balandžio 2 d. nutartimi pareiškėjo skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo atmetė, taip pat panaikino byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Pareiškėjas dėl minėtos teismo nutarties pateikė atskirąjį skundą.

35ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalis numato, kad pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos. Nagrinėjamu atveju Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartimi BUAB „Baltijos žuvys“ bankroto byloje buvo patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai, tarp jų ir pareiškėjo A. M. kreditorinis reikalavimas 3 850,62 Lt sumai. Taip pat minėtoje nutartyje nurodyta, jog teismas patvirtino kreditorinius reikalavimus dėl kurių pagrįstumo ginčų nėra. Be to, pareiškėjo A. M. atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. nutarties buvo gautas tik 2012 m. sausio 2 d., t. y. jau po įvykusio kreditorių susirinkimo. Taigi aukščiau minėta teismo nutartimi buvo patvirtinti neginčijami BUAB „Baltijos žuvys“ kreditorių finansiniai reikalavimai ir minėta teismo nutartis dėl neginčijamų kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo yra įsiteisėjusi. Todėl, apeliantų atskirųjų skundų argumentai, jog 2011 m. gruodžio 12 d. kreditorių susirinkimas sušauktas ir vykdytas pažeidžiant Įmonių bankroto įstatymo nuostatas, o kreditorių susirinkime sprendimai priimti neteisėtai, neturi teisinio pagrindo.

36Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantų atskirųjų skundų argumentais, jog kreditorių susirinkimo pirmininku negalėjo būti išrinktas UAB „Superija“ atstovas, kadangi balsavimo raštu biuletenyje jis nebuvo pasiūlytas, o kreditorių susirinkime niekas nedalyvavo. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad iš minėto kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog svarstant kreditorių susirinkimo pirmininko kandidatūrą bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pasiūlė juo skirti „Swedbank“, AB atstovą, tuo tarpu kreditorius UAB „Superija“ pasiūlė juo paskirti savo įgaliotą asmenį. Už pastarąjį pasiūlymą buvo nubalsuota 60,6304 proc. balsų dauguma (b. l. 12, t. 1), todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog padaryti išvadai, kad kreditorių susirinkimo pirmininku išrinktas nepasiūlytas asmuo nėra teisinio pagrindo.

37Teisėjų kolegija nesutinka ir su tais apeliantų atskirųjų skundų argumentais, jog UAB „Superija“ kreditorinį reikalavimą BUAB „Baltijos žuvys“ perėmė iš AB „Senoji Baltija“, turėjusios 50 procentų BUAB „Baltijos žuvys“ akcijų, tačiau pagal ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalį įmonės savininkas negali būti kreditorių komiteto pirmininku, todėl jis negalėjo būti paskirtas kreditorių susirinkimo pirmininku bei sudaryti pavedimo sutarties su bankroto administratoriumi. Teisėjų kolegija pažymi, kad ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorių susirinkimas turi teisę rinkti kreditorių susirinkimo pirmininką, kuris turi būti tik kreditorius (kai kreditorius – juridinis asmuo, jo įgaliotas atstovas). Kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) pirmininku negali būti renkamas kreditorius – buvęs įmonės vadovas (neatsižvelgiant į tai, kokiu pagrindu ir kada jis buvo atleistas), savininkas ir šiame punkte nurodytų asmenų artimieji giminaičiai, sutuoktiniai ar asmenys, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka. Tačiau byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas UAB „Superija“, būtų buvęs bankrutuojančios įmonės akcininku ar būtų perėmęs tam tikrą akcijų dalį ar kitaip būtų susijęs su bankrutuojančia įmone. Teisėjų kolegija pažymi, kad vien ta aplinkybė, jog vienas asmuo perleido savo turtinį reikalavimą kitam subjektui, nesudaro pagrindo padaryti išvadai, jog dabartinis kreditorių susirinkimo pirmininkas buvo bankrutuojančios įmonės akcininkas ar kitaip susijęs su bankrutuojančia įmone. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai kad tokių duomenų nepateikė ir apeliantai (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliantų atskirųjų skundų argumentai dėl kreditorių susirinkimo pirmininko negalėjimo eiti pareigas yra visiškai nepagrįsti, todėl atmestini.

38Apeliantai taip pat ginčija kreditorių susirinkimo nutarimą dėl laivo „Ieva“ supjaustymo, argumentuodami tuo, jog darbus planuojama atlikti be šio turto įvertinimo bei nesant įkaito turėtojo sutikimo, todėl gali būti padaryta žala BUAB „Baltijos žuvys“ kreditoriams. Teisėjų kolegija su tokiais apeliantų atskirųjų skundų argumentais nesutinka.

39Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje akcentuojama, kad bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla, taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties neapibrėžtumas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau vykdyti ir užbaigti bankroto procedūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007, 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2008, 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Taigi, šiomis teismų praktikoje suformuluotomis nuostatomis nustatyta prioritetinė būtent kreditorių teisių ir interesų apsauga bankroto procedūrose bei operatyvaus bankroto procedūrų vykdymo ir jų užbaigimo, siekiant išvengti teisinių santykių nestabilumo ir teisinio neaiškumo, kuriuos sukelia ilgas bankroto procedūrų vyksmas, nuostata (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-144/2012). Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad laivas „Ieva“, esantis Kaipėdos valstybiniame jūrų uoste, yra avarinės būklės, jis yra neprižiūrimas ir apleistas, įgulos nėra, todėl yra didelė tikimybė, kad užsitęsus bankroto procedūroms dėl laivo pašalinimo iš uosto, laivas dėl avarinės būklės ir nepriežiūros gali nuskęsti. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į visas minėtam klausimui svarbias aplinkybes, į operatyvumo principo bankroto procese laikymąsi, pagrįstai sprendė, jog laivo laiku nepašalinus iš uosto ir jam nuskendus, kiltų didelė grėsmė uosto akvatorijos užteršimui, žmonių sveikatai ir gyvybei, kitų asmenų turtui bei interesams. Tokiu būdu būtų pažeistas ir bankroto procese itin svarbus viešasis interesas. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad tokios neigiamos pasekmės sąlygotų dar didesnes bankroto proceso išlaidas, kadangi atsakomybė už galimą žalos atsiradimą tektų laivo savininkui. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad kreditoriai priėmė pagrįstą nutarimą, kuriuo bus gauta realių pajamų ir tuo pačiu išvengta galimai kilsiančios žalos.

40Teisėjų kolegija nesutinka ir su tais apeliantų atskirųjų skundų argumentais, kuriais jie teigia, jog sprendimas dėl turto vertinimo yra skubotas ir per ankstyvas, kadangi nėra pašalinti prieštaravimai dėl kreditorių reikalavimų pagrįstumo BUAB „Baltijos žuvys“ bankroto byloje. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad kaip teisingai skundžiamoje nutartyje konstatavo pirmosios instancijos teismas, kreditoriai vykusio susirinkimo metu turėjo teisę priimti nutarimą svarstomu klausimu, todėl nėra pagrindo teigti, kad šis nutarimas yra nepagrįstas. Tuo labiau, kad bankroto proceso paskirtis ir esmė yra apsaugoti nemokaus skolininko, nebegalinčio tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų ir visų kreditorių teises ir interesus, t. y. tenkinti kreditorių reikalavimus bankrutuojančios įmonės turtu, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Tuo tarpu skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu kaip tik yra siekiama nustatyti bankrutuojančios įmonės turto vertę, iš kurio būtų tenkinami kreditorių finansiniai reikalavimai.

41Apeliantas A. M. atskirajame skunde taip pat teigia, jog byla pirmosios instancijos teisme buvo išnagrinėta nepranešus apie vyksiantį teismo posėdį pareiškėjui bei tretiesiems asmenims, o tokiu būdu pažeistos CPK 133 straipsnio 1 bei 2 dalies nuostatos. Su tokiais atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

42Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad apeliantui pranešimas apie 2012 m. kovo 26 d. vyksiantį teismo posėdį buvo išsiųstas jo gyvenamosios vietos adresu, tačiau grįžo neįteiktas (b. l. 110). Tretiesiems asmenims taip pat buvo išsiųsti pranešimai apie vyksiantį teismo posėdį (b. l. 112 – 125). Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį tai, kad pareiškėjas A. M., būdamas Latvijos Respublikos piliečiu, nepaskyrė nei atstovo byloje, nei įgalioto asmens, kuriam būtų įteikiami su byla susiję procesiniai dokumentai, nors tai padaryti privalėjo (CPK 805 str. 1 d.). Tuo tarpu neįvykdžius minėtos pareigos, visi procesiniai dokumentai, skirti užsienyje esančiai šaliai, lieka byloje ir yra laikomi įteiktais (CPK 805 str. 2 d.).

43Taip pat apeliantas atskirąjį skundą grindžia ir tuo argumentu, jog jam kaip užsienio valstybės piliečiui nebuvo užtikrinta teisė pasinaudoti vertėjo paslaugomis, kadangi skundžiama teismo nutartis nėra išversta į latvių kalbą ir tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas. Su tokiais apelianto atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

44Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas klaidingai sieja santykinį absoliutų sprendimo negaliojimo atvejį, kuomet nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme yra pažeidžiamos proceso kalbos taisyklės, su tuo atveju, jog skundžiama teismo nutartis nėra išversta į kalbą, kurią jis moka. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso įstatymas nenustato teismui pareigos priimtą procesinį dokumentą išversti į apeliantui suprantamą kalbą, todėl tokie apelianto atskirojo skundo argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

45Taip pat apeliantai atskiruosiuose skunduose prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutartį dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymą. Apeliantai minėtą prašymą grindžia tuo argumentu, jog laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos būtent todėl, kad minėti kreditorių susirinkimo nutarimai yra akivaizdžiai neteisėti ir todėl teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

46Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju apeliantai atskiruosiuose skunduose prašo laikinųjų apsaugos priemonių, kuriomis iš esmės būtų sustabdytos bankrutavusios bendrovės bankroto procedūros. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į bankroto proceso paskirtį ir esmę, laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos jų tikslui, nevilkinti bankroto proceso bei nepagrįstai nepažeisti kitų bankroto proceso dalyvių interesų. Nagrinėjamu atveju apeliantų atskirųjų skundų teiginiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo priimamą procesinį sprendimą, atmestini kaip nepagrįsti.

47Kiti atskirųjų skundų argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

48Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl atskirasis skundas atmestinas, skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

49Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nagrinėjamu atveju skirti baudas apeliantams už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis nėra teisinio pagrindo.

50Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

51Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi UAB „Baltijos... 5. 2011 m. gruodžio 12 d. įvykusio BUAB „Baltijos žuvys“ kreditorių... 6. Pareiškėjas BUAB „Baltijos žuvys“ kreditorius A. M. kreipėsi į teismą... 7. Atsakovas BUAB „Baltijos žuvys“ bei tretieji asmenys atsiliepimais į... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2012 m. balandžio 2 d. nutartimi pareiškėjo A. M.... 10. Teismas nurodė, kad pareiškėjas A. M. ginčija UAB „Baltijos žuvys“... 11. Teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartimi buvo... 12. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas ginčija ir kreditorių nutarimą, kuriuo... 13. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas taip pat ginčijo ir kreditorių... 14. Pareiškėjas taip pat ginčijo ir kreditorių susirinkimo nutarimą dėl... 15. Pareiškėjas taip pat ginčijo ir kreditorių susirinkimo nutarimą dėl... 16. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas padarė išvadą, jog... 17. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 18. Pareiškėjas A. M. ir trečiasis asmuo UAB „Nona mix“ atskiraisiais... 19. 1. Pirmasis pakartotinas BUAB „Baltijos žuvys“ kreditorių susirinkimas... 20. 2. Balsavimo raštu biuletenyje numatyta, jog kreditorių susirinkimo... 21. 3. UAB „Superija“ kreditorinį reikalavimą BUAB „Baltijos žuvys“... 22. 4. Laivo „Ieva“ supjaustymo darbus planuojama atlikti be šio turto... 23. 5. Parduodamas turtas privalo būti įvertintas. Be to, nekilnojamojo turto... 24. 6. Sprendimas dėl turto įvertinimo yra skubotas ir per ankstyvas, kadangi... 25. 7. Byla pirmosios instancijos teisme buvo išnagrinėta nepranešus apie... 26. 8. Pareiškėjas yra Latvijos pilietis, o jam nebuvo užtikrinta teisė... 27. 9. Byloje yra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi... 28. Trečiasis asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija atsiliepimu... 29. Atsakovas BUAB „Baltijos žuvys“ atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo... 30. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 31. Atskirieji skundai netenkintini, Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 2 d.... 32. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 33. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 34. Byloje nustatyta, kad 2011 m. gruodžio 12 d. įvykusio BUAB „Baltijos... 35. ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalis numato, kad pirmasis kreditorių susirinkimas turi... 36. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantų atskirųjų skundų argumentais, jog... 37. Teisėjų kolegija nesutinka ir su tais apeliantų atskirųjų skundų... 38. Apeliantai taip pat ginčija kreditorių susirinkimo nutarimą dėl laivo... 39. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 40. Teisėjų kolegija nesutinka ir su tais apeliantų atskirųjų skundų... 41. Apeliantas A. M. atskirajame skunde taip pat teigia, jog byla pirmosios... 42. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad apeliantui pranešimas apie 2012 m.... 43. Taip pat apeliantas atskirąjį skundą grindžia ir tuo argumentu, jog jam... 44. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas klaidingai sieja santykinį... 45. Taip pat apeliantai atskiruosiuose skunduose prašo panaikinti Kauno apygardos... 46. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju apeliantai atskiruosiuose... 47. Kiti atskirųjų skundų argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo... 48. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 49. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nagrinėjamu atveju... 50. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 51. Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą....