Byla 2K-77-507/2015

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės Rimos Ažubalytės, Audronės Kartanienės ir pranešėjo Gintaro Godos, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo L. Z. kasacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. sausio 22 d. nuosprendžio, kuriuo L. Z. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 3 dalį laisvės apribojimu vieneriems metams, įpareigojant per visą bausmės vykdymo laikotarpį būti namuose nuo 23.00 iki 6.00 val. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į atliktą bausmę įskaitytas laikino sulaikymo laikas nuo 2013 m. liepos 4 d. 14.30 val. iki 2013 m. liepos 5 d. 15.20 val. (2 paros), prilyginant jį keturioms laisvės apribojimo dienoms.

2Skundžiama ir Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 25 d. nutartis, kuria nuteistojo L. Z. apeliacinis skundas atmestas.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4L. Z. nuteistas už tai, kad 2013 m. liepos 4 d., apie 14.30 val., prekybos centre „( - )“, esančiame Šiauliuose, ( - ), sukeisdamas degtinės butelių brūkšninius kodus, už 28,99 Lt (8,40 Eur) nusipirko vieną butelį degtinės „Grey Goose“, kurio vertė 163 Lt (47 Eur), ir taip apgaule savo naudai įgijo svetimą, UAB „( - )“ priklausantį, nedidelės vertės turtą – 163 Lt (47 Eur) vertės butelį degtinės „Grey Goose“.

5Kasaciniu skundu nuteistasis L. Z. prašo panaikinti Šiaulių teismo 2014 m. sausio 22 d. nuosprendį bei Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 25 d. nutartį ir bylą nutraukti.

6Kasatoriaus teigimu, pirmosios instancijos teismo nuosprendis ir apeliacinės instancijos teismo nutartis neteisėti ir nepagrįsti, teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą bei padarė esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų. Pirmosios instancijos teismas neišsamiai išnagrinėjo bylos aplinkybes, įrodymus įvertino pažeisdamas BPK 20 straipsnio reikalavimus, apeliacinės instancijos teismas šių klaidų neištaisė, iš naujo įrodymų netyrė, į nuteistojo argumentus neatsižvelgė, dėl to buvo netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas, pažeisti BPK 303 straipsnio 2 dalies reikalavimai. Savo išvadas teismai grindė nepatikimais, prieštaringais ir neteisėtais būdais gautais įrodymais, pažeidė nekaltumo prezumpcijos principą, kuriuo vadovaujantis pareiga įrodyti nusikaltimo padarymą tenka baudžiamąjį persekiojimą vykdančioms institucijoms, o bet kokios abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai (in dubio pro reo). Teismai neįvertino to, kad nebuvo surinkta jokių objektyvių nuteistojo kaltės įrodymų, neatskleidė tariamo nusikaltimo padarymo mechanizmo, apgaulės panaudojimo, neįsigilino į visą bylos medžiagą, neįvertino įrodymų visumos tarpusavio sąsajų ir loginio ryšio požiūriu, besąlygiškai sutiko su kaltinimo pateikta versija, neargumentuotais motyvais atmetė nuteistąjį teisinančius įrodymus, nesiėmė visų BPK numatytų priemonių įrodymams surinkti, byloje esantiems prieštaravimams pašalinti ir taip pažeidė nuteistojo teisę į gynybą ir teisingą teismą.

7Kasaciniame skunde teigiama, kad teismai nagrinėjamoje byloje netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, tuo pažeisdami BK 2 straipsnio 1, 3 ir 4 dalių, 11 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias baudžiamosios atsakomybės sampratą bei pagrindus, klaidingai aiškino BK 182 straipsnio 3 dalį ir neteisingai kasatorių pripažino kaltu už veiką, kurios jis nepadarė. Esminis nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 3 dalyje, sudėties požymis yra nusikalstamos veikos padarymo būdas – apgaulės panaudojimas įgyjant svetimą turtą. Kasatorius teigia neatlikęs jokių nusikalstamų veiksmų – įgydamas butelį degtinės „Grey Goose“ apgaulės nenaudojo. Teismai nepagrįstai apgaule pripažino aplinkybę, kad nuteistasis svetimą turtą įgijo neva sukeisdamas degtinės butelių brūkšninius kodus. Kasatorius teigia brūkšninio kodo nuo butelio „Vodka Baltic Splashes Premium“ nenuplėšęs ir jo ant butelio „Grey Goose“ nepriklijavęs, o bylos medžiagoje nėra nė vieno objektyvaus apgaulės panaudojimą pagrindžiančio įrodymo. Pasak kasatoriaus, vien tos aplinkybės, kad butelį „Grey Goose“ jis įgijo už mažesnę kainą – 28,99 Lt (8,40 Eur), nepakanka pripažinti jį kaltu pagal BK 182 straipsnio 3 dalį.

8Kasatorius nurodo, kad iš esmės jo kaltė grindžiama melagingais liudytojo L. Ž. parodymais ir vaizdo įrašu. Pirmosios instancijos teisme šis liudytojas teigė, jog per vaizdo kameras matė, kaip neva nuteistasis nuplėšė brūkšninį (identifikavimo) kodą nuo degtinės butelio „Vodka Baltic Splashes Premium“ ir jį pieštukiniais klijais priklijavo ant kito, brangesnio degtinės butelio „Grey Goose“. Tačiau, pasak kasatoriaus, teismui pateiktuose vaizdo kamerų įrašuose L. Ž. nurodytų aplinkybių nematyti. 2013 m. rugsėjo 17 d. daiktų apžiūros protokole nurodyta, kad vaizdo įrašuose užfiksuota tik kaip kasatorius apžiūri prekes. Peržiūrint vaizdo medžiagą teisiamajame posėdyje, liudytojas L. Ž. negalėjo pasakyti, kuriuo metu vaizdo įraše užfiksuota, kaip nuteistasis nuplėšia brūkšninį kodą. Liudytojas teigė, kad tokią nuomonę jis susidarė iš anksčiau matytų įrašų. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu paprašius L. Ž. įvardyti, kokius butelius mato vaizdo įraše, jis to padaryti negalėjo, nors buteliai buvo arčiau vaizdo kamerų. Nors apeliaciniam teismui L. Ž. teigė matęs pritrauktą (artesnį) vaizdą, o tokie teiginiai, kasatoriaus nuomone, neatitinka tikrovės, nes toks vaizdas būtų užfiksuotas ir įraše. Taigi, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, nuteistojo kaltę pirmosios instancijos teismas grindė subjektyviu, prielaidomis grįstu ir faktinėms aplinkybėms prieštaraujančiu L. Ž. vaizdo ir garso įrašo vertinimu. Tokie įrodymai neatitinka BPK 20 straipsnio 4 dalyje įtvirtinto patikimumo reikalavimo. Apkaltinamojo nuosprendžio aprašomojoje dalyje teismas neišdėstė motyvų, kuriais vadovaudamasis rėmėsi ne savo, o L. Ž. pateiktu įrodymo – vaizdo įrašo – vertinimu, taip pažeisdamas ir BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Be to, bylą nagrinėję teismai neatsižvelgė į tai, kad L. Ž. nebuvo tiesioginis įvykio liudininkas, prekybos salėje jo nebuvo, jis davė parodymus tik apie tai, ką matė per vaizdo kameras, t. y. pateikė savo užfiksuoto vaizdo vertinimą, teismai neįvertino liudytojų L. Ž. ir liudytojo A. M. parodymų nesutapimo, užfiksuoto garso įraše. Šie duomenys neatitinka ir įrodymams keliamo sąsajumo reikalavimo, nepagrindžia jokios bylai reikšmingos aplinkybės, nes, peržiūrint vaizdo įrašus pirmosios instancijos teisme, tarp vaizdo kamerų bei monitoriaus ir tarp vaizdo kamerų laikas skiriasi apie vieną valandą, tačiau teismas nepagrįstai deramai neįvertino šio neatitikimo. Teismas neišsiaiškino, kodėl liudytojas L. Ž., matydamas tokį neatitikimą, jo nepašalino arba nepranešė administracijai. Tokie vaizdo įrašai negali būti laikomi tinkamais įrodymais, nes klaidingais įrodymais grįsti nuosprendžio negalima.

9Taip pat, pasak kasatoriaus, daiktiniais įrodymais negali būti laikomi ir degtinės „Grey Goose“ bei „Vodka Baltic Splashes Premium“ buteliai, nes jie buvo gauti ir prie bylos pridėti pažeidžiant BPK reikalavimus. Kasatorius nurodo, kad tariamą nusikaltimo padarymo vietą iki policijos pareigūnų iškvietimo apžiūrėjo liudytojas L. Ž. , kuris neva ten rado butelį „Vodka Baltic Splashes Premium“ su nuplėštu brūkšniniu kodu, jį paėmė ir vėliau pateikė policijos pareigūnams. Taigi, buteliai „Grey Goose“ ir „Vodka Baltic Splashes Premium“ iš esmės buvo gauti L. Ž. atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, nors parduotuvės apsaugos darbuotojai BPK 18 straipsnio 1 dalyje ir 165 straipsnyje neįvardyti kaip ikiteisminio tyrimo pareigūnai. Be to, šie buteliai policijos pareigūnams buvo pateikti praėjus daugiau nei pusantros valandos nuo nuteistojo sulaikymo prie kasų. Bylą nagrinėję teismai neįvertino to, kad buteliai buvo laikomi pažeidžiant BPK 97 straipsnio 3 dalyje nustatytą įpareigojimą juos laikyti ir perduoti kartu su nusikalstamos veikos tyrimo medžiaga. Po to, kai policijos pareigūnai apžiūrėjo pateiktus butelius, jie, L. Ž. reikalaujant, buvo jam atiduoti. Ikiteisminio tyrimo pareigūnams šie daiktai buvo pateikti tik po trijų mėnesių. Iki atvykstant policijos pareigūnams į vietą, kur neva buvo padaryta nusikalstama veika, galėjo patekti neribotas skaičius asmenų. Bylos medžiagoje nėra duomenų apie tai, iš kur buvo paimtas butelis „Vodka Baltic Splashes Premium“, kur buvo laikomas butelis „Grey Goose“ iki atvykstant policijos pareigūnams, kokiomis sąlygomis šie buteliai buvo laikomi ir kiek asmenų galėjo juos liesti. Be to, byloje nebuvo atlikta daktiloskopinė ekspertizė, siekiant nustatyti, ar ant degtinės butelio „Vodka Baltic Splashes Premium“ yra nuteistojo pirštų atspaudų, ir nėra jokių įrodymų, kad šį butelį kasatorius apskritai lietė. Taigi, pasak kasatoriaus, minėti buteliai neatitinka BPK 20 straipsnyje įrodymams keliamų patikimumo ir teisėtumo reikalavimų, todėl teismai negalėjo pripažinti jų įrodymais ir šiais duomenimis grįsti kasatoriaus kaltės. Apeliacinės instancijos teismas atmetė prašymą nesunaikinti daiktinių įrodymų, tuo užkirsdamas kelią į gynybą, nes šie buteliai, pasak kasatoriaus, akivaizdžiai įrodo jo nekaltumą.

10Kasaciniame skunde teigiama, kad bylą nagrinėję teismai nepagrįstai įrodymu laikė ir byloje esanti kvitą bei nepagrįstai pripažino, kad tai yra tas pats kvitas, pagal kurį nuteistasis 2013 m. liepos 4 d. parduotuvėje „( - )“ įsigijo prekes. Tokią išvadą teismai padarė remdamiesi vienintele aplinkybe, t. y. kad kvite nurodytas laikas nesiskiria nuo vaizdo įrašo, kuriame užfiksuoti L. Z. veiksmai, tačiau, pasak kasatoriaus, bylos medžiagoje nėra jokių kitų duomenų, pagrindžiančių šią teismo išvadą. Nuteistasis nurodo, kad jį sulaikant niekas neprašė pateikti kvitą – jį, praėjus aštuonioms dienoms po įvykio, ikiteisminio tyrimo pareigūnams pateikė liudytojas L. Ž..

11Kasaciniame skunde taip pat nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimus, bylos nepatikrino tiek, kiek to buvo prašoma apeliaciniame skunde, neatsakė į esminius apeliacinio skundo argumentus (BPK 332 straipsnio 5 dalis), išvadas dėl pirmosios instancijos teismo priimto nuosprendžio teisėtumo ir pagrįstumo padarė neišnagrinėjęs ir neaptaręs visų teisiškai reikšmingų aplinkybių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra pasisakęs, kad apeliacinės instancijos teismas nutarties (nuosprendžio) aprašomojoje dalyje privalo išdėstyti motyvuotas išvadas dėl apeliacinio skundo esmės. Nesant motyvuotų išvadų bent dėl dalies apeliacinio skundo prašymų ar esminių argumentų, laikoma, kad skundas liko neišnagrinėtas, taip pažeidžiant BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimus, ir tai yra esminis Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimas, nes dėl jo apeliacinės instancijos teismo priimtų nuosprendžio ar nutarties negalima laikyti teisėtais. Pagal EŽTT praktiką tuo atveju, kai apeliacinė institucija yra kompetentinga spręsti bylą iš esmės, t. y. spręsti tiek fakto, tiek teisės klausimus, tokio proceso metu asmeniui turi būti suteikiamas toks pats teisės į teisingą teismą apsaugos lygis, kaip ir pirmoje instancijoje (Vanyan v. Russia, no 53203/99, 15 December 2005, para. 56; Loffler v. Austria, no. 30546/96,3 October 2000, paras. 18, 19). Bylos šalims turi būti sudaryta galimybė apklausti liudytoją ar nukentėjusįjį, pateikti atsikirtimus į kitos bylos šalies ar eksperto pateiktą nuomonę ar pastabas ir pati bylos šalis turi nuspręsti, ar nori užduoti klausimus ar pateikti argumentus prieš kitos bylos šalies pateiktus (papildomus) parodymus (Lanz v. Austria, no. 24430/94, 31 January 2002, para. 58).

12Kasatorius teigia apeliaciniame skunde nurodęs esminius neatitikimus tarp vaizdo įrašo ir L. Ž. parodymų, prašęs teismo pakartotinai apklausti šį liudytoją ir peržiūrėti vaizdo įrašą, tačiau šie prašymai nebuvo patenkinti, prieštaravimai nepašalinti, nuteistojo pateikti argumentai neįvertinti, taip pažeidžiant jo teisę į teisingą teismą. Kasatorius taip pat nurodo prašęs apeliacinės instancijos teismo leisti pasidaryti vaizdo įrašo kopiją, pridengiant ar ištrinant pašalinių žmonių veidus, kad nebūtų pažeista jų privatumo teisė. Teismas tokį prašymą atmetė, taip, pasak kasatoriaus, pažeisdamas jo teisę į gynybą, nes aptariamas vaizdo įrašas įrodo jo nekaltumą. Liko neišnagrinėtas apeliacinio skundo argumentas, kad vaizdo įraše nėra užfiksuotų aplinkybių, kurias teismas laikė nustatytomis – kasatoriaus nuomone, peržiūrėjus įrašą būtų akivaizdžiai įsitikinta, kad nuosprendyje nurodytų aplinkybių jie nepatvirtina.

13Kasatorius taip pat nurodo, kad baudžiamojo proceso metu buvo pažeista jo teisė žinoti, kuo yra kaltinamas (BPK 22 straipsnio 3 dalis), ir pažeista BPK 44 straipsnio 7 dalyje numatyta jo, kaip kaltinamojo teisė, kad būtų skubiai ir nuodugniai pranešta apie pareikšto kaltinimo pobūdį ir pagrindą, turėti pakankamai laiko ir galimybių pasirengti gynybai. Kasatorius nurodo, kad pranešime apie įtarimą, kaltinamajame akte ir nuosprendyje skirtingai aprašoma nusikalstama veika, atskleidžiant BK 182 straipsnio objektyviąją sudėtį. Nuosprendyje nurodyta, kad L. Z., norėdamas įsigyti degtinę „Grey Goose“, ant šios prekės perklijavo pigesnės prekės (degtinės „Vodka Baltic Splashes Premium“) brūkšninį kodą ir ją pateikė apmokėti kasoje. Kasatorius pažymi, kad nei pranešime apie įtarimą, nei kaltinamajame akte nebuvo nurodyta, kokios prekės brūkšninį kodą jis tariamai sukeitė su degtinės butelio „Grey Goose“ brūkšniniu kodu, nurodyta tik neįvardytos prekės vertė – 28,99 Lt (8,40 Eur). Šią aplinkybę kasatorius teigia nurodęs savo apeliaciniame skunde, tačiau apeliacinės instancijos teismas dėl to nepasisakė.

14Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė Vida Ramanauskienė atsiliepimu į nuteistojo kasacinį skundą prašo jį atmesti.

15Atsiliepime nurodoma, kad nei kasaciniame skunde, nei baudžiamojoje byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, kad nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose buvo netinkamai pritaikytos BK bendrosios dalies nuostatos ar padaryta esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų. Prokurorės teigimu, teismai tinkamai išnagrinėjo bylą, sprendimai pagrįsti teisminio nagrinėjimo metu išsamiai ištirtais įrodymais, o tai, kad kasatorius nesutinka su teismų padarytomis išvadomis, negali būti vertinama kaip teismų padaryti pažeidimai.

16Pirmosios instancijos teismas, ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, konstatavo, kad nuteistojo versiją, jog jis neperklijavo perkamos degtinės „Grey Goose“ brūkšninio kodo, paneigia byloje surinktų ir teisme ištirtų įrodymų visuma: liudytojas L. Ž. savo pirminiame paaiškinime, apklausiamas ikiteisminio tylimo metu bei teisme, parodė, kad 2013 m. birželio mėn. buvo nustatyta, jog parduotuvės „( - )“ alkoholinių gėrimų skyriuje trūksta kelių butelių alkoholio; peržiūrėjęs ankstesnių dienų vaizdo įrašus, jis pastebėjo, kad L. Z. perklijavo prekių brūkšninius kodus, t. y. ant perkamos brangesnės prekės užklijavo pigesnės prekės brūkšninį kodą; analogiškas aplinkybes nurodė ir liudytojas A. M.; abu liudytojai taip pat parodė, kad tokių atvejų buvo ne vienas. Atsiliepime pažymima, kad už tai L. Z. buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn ir nubaustas pagal ATPK 50 straipsnį. Liudytojas L. Ž. nurodė, kad, pastebėjęs L. Z. parduotuvėje 2013 m. liepos 4 d., ėmė jį stebėti per vaizdo kamerą ir, nustatęs, kad nuteistasis perklijavo alkoholinių gėrimų brūkšninius kodus, jį sulaikė. L. Ž. nuteistasis pateikė degtinės „Grey Goose“ butelį, kurio tikroji vertė – 163 Lt, o pagal 2013 m. liepos 4 d. kasos kvitą kaltinamasis įsigijo degtinės „Vodka Baltic Splashes Premium“ butelį už 28,99 Lt. Kasos kvite nurodytos nuolaidų kortelės numeris sutampa su L. Z. priklausančios nuolaidų kortelės numeriu, užfiksuotu įsiteisėjusiuose teismų nutarimuose dėl analogišku būdu, kaip ir nagrinėjamoje byloje, kaltinamojo užvaldyto UAB „( - )“ turto, o kvite nurodytas laikas nesiskiria nuo vaizdo įrašo, kuriame užfiksuoti L. Z. veiksmai, laiko. Teisiamajame posėdyje peržiūrint vaizdo įrašą, liudytojas L. Ž. nurodė, kad, prieš paimdamas perkamos degtinės „Grey Goose“ butelį, nuteistasis apžiūrinėjo ir laikė rankose ne degtinės „Prime“ butelį (kaip teigė L. Z. ), o rusiškos degtinės butelį (pasak L. Ž., degtinė „Prime“ stovi kitoje vietoje, o ten, iš kur nuteistasis ėmė prekę, pastatyti rusiškos degtinės buteliai; po įvykio toje vietoje buvo aptiktas rusiškos degtinės „Vodka Baltic Splasheg Premium“ butelis su nuplėštu brūkšniniu kodu). Liudytojas L. Ž., be kita ko, teisme kategoriškai patvirtino aiškiai matęs, kaip kaltinamasis nukrapštė brūkšninį kodą nuo vieno butelio ir kanceliarinių prekių skyriuje iš lentynos paimtais klijais perklijavo ant kito (perkamo) alkoholio butelio. Prokurorės teigimu, jokių objektyvių duomenų, kurie leistų abejoti liudytojo L. Ž. parodymais, byloje nėra, kasos čekio, vaizdo įrašo duomenys bei kiti byloje esantys rašytiniai duomenys juos patvirtina. Pasak prokurorės, įvertinus visas minėtas aplinkybes, darytina išvada, kad byloje surinkti ir teisme ištirti įrodymai patvirtina L. Z. kaltę padarius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, t. y. kad jis, norėdamas įsigyti degtinę „Grey Goose“, ant šios (brangesnės) prekės perklijavo pigesnės degtinės „Vodka Baltic Splashes Premium“ brūkšninį kodą ir tokią prekę su neteisingu kodu pateikė apmokėti kasoje, už pirktą degtinės butelį „Grey Goose“ sumokėdamas degtinės „Vodka Baltic Splashes Premium“ kainą, ir taip sukčiaudamas užvaldė nedidelės vertės svetimą turtą.

17Atsiliepime nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas pagal pateiktą skundą patikrino bylą, nutartyje išsamiai ir argumentuotai aptarė visus apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, pagrindė, kodėl ir kuriais bylos duomenimis remiasi savo sprendime. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje pasisakė tiek dėl liudytojo L. Ž. parodymų ir vaizdo kameromis užfiksuotų įrašų, tiek dėl tariamai pažeistos teisės į gynybą, tiek dėl daiktinių įrodymų (butelių ir kvito) byloje. Nutartyje teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendis dėl L. Z. pripažinimo kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 3 dalyje, yra teisėtas ir pagristas, priimtas išnagrinėjus byloje surinktus įrodymus ir juos įvertinus, atsižvelgiant į bylos įrodymų visetą, tiksliai nustačius faktines nusikaltimo padarymo aplinkybes, surašytas vadovaujantis BPK 305 straipsnio nuostatomis. Apeliacinės instancijos teismas nerado teisinio pagrindo abejoti tuo, kad įrodymus vertinusio pirmosios instancijos teismo vidinis įsitikinimas pagrįstas išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, kad, sprendžiant nuteistojo L. Z. kaltės klausimą, nebuvo padaryta baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, turėjusių esminę reikšmę tiriant įrodymus bei paveikusių nuosprendžio teisėtumą bei pagrįstumą, todėl nerado pagrindo kitaip vertinti pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų ar jomis abejoti.

18Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies

19Dėl įrodymų vertinimo

20Pagal BPK 376 straipsnio 1 dalį kasacinės instancijos teismas skundžiamus nuosprendžius ir nutartis patikrina tik teisės taikymo aspektu. BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatų pažeidimas gali būti pripažįstamas esminiu BPK pažeidimu, t. y. kasaciniu pagrindu apskųstiems teismų sprendimams panaikinti ar pakeisti. Nagrinėdamas kasacinį skundą, kuris grindžiamas įrodinėjimo procese, kasatoriaus manymu, padarytais pažeidimais, kasacinės instancijos teismas gali patikrinti, ar kasacine tvarka apskųstuose teismų sprendimuose atliktas įrodymų vertinimas yra pagrįstas išsamiu, nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu bei teisingu įstatymų taikymu, tačiau kasacinės instancijos teismas negali iš naujo tirti, vertintini įrodymus, iš naujo nustatyti bylos faktines aplinkybes. Kasaciniu pagrindu nepripažįstami teiginiai, kuriais tiesiog nesutinkama su įrodymų vertinimu, teismų padarytomis išvadomis dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių. Tai reiškia, kad proceso dalyvių nesutikimas su teismų nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, atliktu įrodymų vertinimu ir pateiktomis išvadomis, nesant argumentų konstatuoti, kad teismo proceso metu buvo padaryta esminių baudžiamojo proceso pažeidimų, nėra pagrindas teismų sprendimus pripažinti neteisėtais. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, patvirtinančių kasatoriaus teiginius, kad tirdami ir vertindami įrodymus teismai pažeidė BPK 20 straipsnio nuostatas. Pirmosios instancijos teismo nuosprendyje darytos išvados grindžiamos liudytojų L. Ž. ir A. M. parodymais, įvykio vietos apžiūros protokolu, vaizdo įrašais, daiktiniais įrodymais (degtinės „Vodka Baltic Splashes Premium“ ir „Grey Goose“ buteliais), kasos kvitu ir kitais rašytiniais duomenimis, kuriuos įvertinęs teismas pripažino patikimais. Taigi, išvadas dėl faktinių bylos aplinkybių teismas padarė remdamasis byloje ištirtų ir įvertintų įrodymų visuma, palyginęs ir sugretinęs teisėtais būdais gautus duomenis, išsamiai išnagrinėjęs aplinkybes, kurios turi reikšmės bylai išspręsti teisingai. Kasatoriaus teiginiai dėl nagrinėjant bylą padarytų BPK pažeidimų iš esmės grindžiami nesutikimu su teismo išvadomis dėl įrodymų vertinimo ir faktinių bylos aplinkybių. Kolegija pažymi, kad įrodymų vertinimo rezultatas, kuris susijęs su nuosprendžio pagrįstumu, yra fakto, o ne teisės klausimas ir nėra kasacinio bylos nagrinėjimo dalykas. Kasatorius nepagrįstai teigia, kad degtinės „Grey Goose“ bei „Vodka Baltic Splashes Premium“ buteliai ir kasos kvitas negalėjo būti pripažinti įrodymais BPK 20 straipsnio 4 dalies prasme, nes jie buvo gauti pažeidžiant BPK reikalavimus – juos, praėjus kuriam laikui po įvykio, pateikė liudytojas L. Ž., kuris iš esmės atliko ikiteisminio tyrimo veiksmus. Įrodymais procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti duomenys, kurie patvirtina arba paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai. Įstatymas nenumato jokių ribojimų asmenims pateikti tokius duomenis, o tai, ar jie laikytini įrodymais, kiekvienu atveju sprendžia teisėjas ar teismas, kurio žinioje yra byla (BPK 20 straipsnio 2 dalis). Dėl tokių duomenų patikimumo ir jų gavimo teisėtumo sprendžiama juos tikrinant bendra tvarka – atliekant BPK numatytus proceso veiksmus, lyginant juos su kitais bylos duomenimis. Nagrinėjamoje byloje, apklausęs liudytoją L. Ž. apie degtinės butelių gavimo ir saugojimo aplinkybes, įvertinęs šiuos duomenis ir kasos kvite užfiksuotą informaciją kitų bylos duomenų kontekste, pirmosios instancijos teismas nerado pagrindo abejoti jų pateikimo į bylą teisėtumu ir įrodomąja verte.

21Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo atlikto įrodymų vertinimo išsamumą, įrodymais pripažintų duomenų patikimumą, išvadų dėl faktinių bylos aplinkybių pagrįstumą nagrinėjamoje byloje patikrino apeliacinės instancijos teismas, atsakydamas į nuteistojo pateikto apeliacinio skundo argumentus, analogiškus jo kasacinio skundo argumentams. Kasatoriaus teiginiai, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimus, prieštarauja bylos duomenims ir teismo priimtos nutarties turiniui. Tai, kad teismo motyvai ir išvados netenkina nuteistojo, nereiškia, kad į jo apeliacinio skundo argumentus nebuvo atsakyta, ar atsakyta netinkamai. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad, tenkinant gynybos prašymus, apeliacinės instancijos teisme buvo atliktas įrodymų tyrimas – išreikalauti papildomi dokumentai, iškviestas ir posėdyje apklaustas UAB „( - )“ atstovas, taip pat buvo bandoma į teismo posėdį iškviesti liudytoją L. Ž., tačiau to padaryti nepavyko, nes jis išvykęs į užsienį. Dar kartą įvertinęs byloje esančius duomenis, apeliacinės instancijos teismas patvirtino pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių aplinkybių teisingumą. Daryti kitokias išvadas nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo.

22Apeliacinės instancijos teismo priimtoje nutartyje atsakyta ir į kasatoriaus argumentus dėl jo teisės žinoti, kuo yra kaltinamas, pažeidimo. 2013 m. liepos 5 d. pranešime apie įtarimą, 2013 m. lapkričio 4 d. kaltinamajame akte, 2014 m. sausio 22 d. nuosprendyje nurodyti tapatūs L. Z. padaryto baudžiamojo nusižengimo požymiai, t. y. kad jis apgaule įgijo svetimą turtą (degtinės butelį „Grey Groose“), sukeisdamas degtinės butelių brūkšninius kodus. Nė viename iš minėtų dokumentų nenurodoma, su kurios degtinės butelio brūkšniniu kodu nuteistasis sukeitė tikrąjį prekės kodą, tačiau nurodoma, kad šio butelio vertė – 28,99 Lt. Kolegija sutinka su apeliacinės instancijos teismo nutartyje padaryta išvada, kad šie duomenys yra pakankamai konkretus kaltinimas, todėl L. Z. teisė į gynybą nebuvo pažeista.

23Dėl BK 182 straipsnio 3 dalies taikymo

24Pagal BK 182 straipsnio 3 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo nedidelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė nedidelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino. Byloje nustatyta, kad L. Z., panaudodamas apgaulę, neteisėtai įgijo svetimą turtą, t. y. prekybos centre „( - )“ ant butelio degtinės „Grey Goose“, kurio vertė 163 Lt (47 Eur), priklijavo nuo degtinės „Vodka Baltic Splashes Premium“ butelio nuplėštą brūkšninį kodą ir, sumokėjęs kasoje šios degtinės kainą (28,99 Lt, t. y. 8,40 Eur), įsigijo brangesnę – „Grey Goose“ – degtinę. Nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusi BK 190 straipsnio 1 dalies redakcija (galiojo nuo 2010 m. gruodžio 2 d.) numatė, kad turtas yra didelės vertės, kai jo vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, ir nedidelės vertės – kai jo vertė viršija 1 MGL, bet neviršija 3 MGL dydžio sumos. Atsižvelgiant į šias nuostatas, L. Z. veika buvo tinkamai kvalifikuota pagal BK 182 straipsnio 3 dalį kaip sukčiavimas. 2014 m. gruodžio 18 d. įstatymu, įsigaliojusiu nuo 2015 m. sausio 1 d., BK 190 straipsnio 1 dalies nuostata buvo pakeista nurodant, kad turtas yra nedidelės vertės – kai jo vertė viršija 3 MGL, bet neviršija 5 MGL dydžio sumos. BK 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, t. y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, taip pat atliekantiems bausmę bei turintiems teistumą asmenims. Palyginus ankstesnę BK 190 straipsnio 1 dalies redakciją su 2014 m. gruodžio 18 d. įstatymu padarytu pakeitimu matyti, kad pagal naująją nuostatą turtas, kurio vertė viršija 1 MGL, bet neviršija 3 MGL, nelaikytinas nedidelės vertės turtu baudžiamąją teisine prasme, t. y. nesudaro nusikalstamų veikų, numatytų XXVIII skyriuje, dalyko. Taigi, ši nuostata laikytina švelninančia L. Z. padėtį ir taikytina nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje. Nuteistojo L. Z. apgaule įgyto butelio vertė yra 163 Lt (47 Eur), t. y. nesiekia 3 MGL. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimai buvo priimti tinkamai pritaikius sprendimų priėmimo galiojusį baudžiamąjį įstatymą ir nepadarius esminių BPK pažeidimų, tačiau dėl pasikeitusio baudžiamojo įstatymo jie yra naikintini, nes L. Z. nepadarė veikos, kuri pagal galiojančią nuo 2015 m. sausio 1 d. BK redakciją būtų laikoma nusikalstama. Nesant L. Z. veiksmuose nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas) baudžiamoji byla jam turi būti nutraukta. L. Z. veika gali būti vertinama tik kaip Administracinių teisės pažeidimų kodekso 50 straipsnyje numatytas pažeidimas.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 382 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

26Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. sausio 22 d. nuosprendį ir Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 25 d. nutartį ir baudžiamąją bylą L. Z. nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Skundžiama ir Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 3. Teisėjų kolegija... 4. L. Z. nuteistas už tai, kad 2013 m. liepos 4 d., apie 14.30 val., prekybos... 5. Kasaciniu skundu nuteistasis L. Z. prašo panaikinti Šiaulių teismo 2014 m.... 6. Kasatoriaus teigimu, pirmosios instancijos teismo nuosprendis ir apeliacinės... 7. Kasaciniame skunde teigiama, kad teismai nagrinėjamoje byloje netinkamai... 8. Kasatorius nurodo, kad iš esmės jo kaltė grindžiama melagingais liudytojo... 9. Taip pat, pasak kasatoriaus, daiktiniais įrodymais negali būti laikomi ir... 10. Kasaciniame skunde teigiama, kad bylą nagrinėję teismai nepagrįstai... 11. Kasaciniame skunde taip pat nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas... 12. Kasatorius teigia apeliaciniame skunde nurodęs esminius neatitikimus tarp... 13. Kasatorius taip pat nurodo, kad baudžiamojo proceso metu buvo pažeista jo... 14. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo... 15. Atsiliepime nurodoma, kad nei kasaciniame skunde, nei baudžiamojoje byloje... 16. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus... 17. Atsiliepime nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas pagal pateiktą... 18. Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies... 19. Dėl įrodymų vertinimo... 20. Pagal BPK 376 straipsnio 1 dalį kasacinės instancijos teismas skundžiamus... 21. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo atlikto įrodymų vertinimo... 22. Apeliacinės instancijos teismo priimtoje nutartyje atsakyta ir į kasatoriaus... 23. Dėl BK 182 straipsnio 3 dalies taikymo... 24. Pagal BK 182 straipsnio 3 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 26. Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. sausio 22 d. nuosprendį ir...