Byla T-46-922/2018
Dėl jam paskirtos bausmės panaikinimo

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Loreta Janiulytė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (nuteistojo) K. V. prašymą dėl jam paskirtos bausmės panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmuose gautas nuteistojo K. V. prašymas dėl jam paskirtos bausmės panaikinimo, kuriuo prašoma panaikinti jam 2001 metais paskirtą 12500,00 litų baudą už pakartotinį transporto priemonės vairavimą neblaiviam. Prašyme nurodoma, kad 2001 metais Varėnos rajono apylinkės teismas jo atžvilgiu priėmė nuosprendį, kuriuo paskyrė 12500,00 litų baudą už pakartotinį transporto priemonės vairavimą neblaiviam. Nurodoma, kad įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui, teisės norma, pagal kurią jis nuteistas, buvo panaikinta.

5Prašymas tenkintinas.

6Nustatyta, kad 2001-08-01 Varėnos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-109/2001 K. V., asmens kodas ( - ) paskirta 12500 litų bauda, jis pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą 1961-06-26 priimto ir veikos padarymo metu galiojusio Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 246(1) straipsnio 1 dalyje. Nuosprendis įsiteisėjęs.

7Laikotarpiu nuo 2001-03-20 – 2001-07-11 galiojusios, 1961-06-26 priimto, 1961-09-01 įsigaliojusio Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso redakcijos 246(1) straipsnio 1 dalis numatė nusikaltimą – transporto priemonės vairavimas pakartotinai per vienerius metus neblaivaus, apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens. K. V. nuteistas būtent už šio nusikaltimo padarymą, t. y. už tai, kad 2001-06-16 būdamas neblaivus (1,37 promilės) pakartotinai, per vienerius metus būdamas baustas pagal ATPK už vairavimą neblaiviam, vairavo transporto priemonę.

8Nagrinėjamu atveju svarstytinas klausimas ar 2003-05-01 įsigaliojęs Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso panaikino veikos nusikalstamumą, sušvelnino bausmę arba kitokiu būdu palengvino nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį, taip pat klausimas ar galima toliau vykdyti 2001-08-01 pareiškėjui paskirtą 12500,00 litų baudą, kur iš byloje esančių duomenų galima spręsti jog bauda dar nėra išieškota.

9Paminėtina, jog 2003-05-01 įsigaliojęs Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nenumato pakartotinio vairavimo neblaiviam veikos baudžiamumo, t. y. tokio pobūdžio veika yra dekriminalizuota. Dabar galiojančio Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalis numato, jog nusikaltimas yra vairuoti kelių transporto priemonę būnant apsvaigusiam nuo alkoholio, kai kraujyje daugiau negu 1,5 promilės alkoholio. Vadinasi 2001-06-16 pareiškėjo padaryta veika šiuo metu neužtrauktų baudžiamosios atsakomybės, t. y. 2003-05-01 įsigaliojęs Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso panaikino veikos nusikalstamumą. Taikytinos dabar galiojančių Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatos.

10Kadangi baudžiamajame įstatyme numatyta nusikalstama veika šiuo metu yra dekriminalizuota, todėl nagrinėjamoje byloje dėl pasikeitusio baudžiamojo įstatymo yra taikytinos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 3 straipsnio 2 dalies nuostatos. Pagal teismų praktiką veika, dėl kurios asmuo buvo nuteistas, nebėra laikoma nusikalstama, todėl baudžiamoji byla nutrauktina Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-77-507/2015, 2K-403-222/2015, 2K-635-976/2015, 2K-247-303/2016, 2K-267-942/2016) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2017 m. vasario 14 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-20-697/2017).

11Be to, 2002 m. spalio 29 d. priimto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968, Baudžiamojo proceso kodekso, patvirtinto 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. IX-785, ir Bausmių vykdymo kodekso, patvirtinto 2002 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. IX-994, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo Nr. IX-1162 (toliau – BK, BPK, BVK įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas) 4 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu pagal naująjį Baudžiamąjį kodeksą veika neturi nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, tokia byla nutraukiama remiantis naujojo Baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu. BK, BPK, BVK įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo 4 straipsnio 6 dalis numato, kad jeigu yra suėjusi apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo ar jo vykdymo senatis, baudžiamasis procesas tokią veiką padariusiam asmeniui nutraukiamas remiantis naujojo Baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu. BK, BPK, BVK įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo 13 straipsnio 1 dalis numato, kad asmenims, padariusiems nusikalstamą veiką ar nuteistiems iki 2003 m. gegužės 1 d., apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo ar apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senatis nustatoma vadovaujantis naujojo Baudžiamojo kodekso 3, 95 ir 96 straipsnių taisyklėmis. Dabar galiojančio Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 96 straipsnio 1 dalies 1 punkto b) papunktis numato, kad apkaltinamasis nuosprendis nevykdomas, jeigu jis nebuvo įvykdytas per trejus metus, kai paskirta ne laisvės atėmimo bausmė.

12Atsižvelgiant į aukščiau minimą teisinį reguliavimą ir teismų praktiką, darytina išvada, kad nuteistojo prašymas gali būti tenkinamas tiek jo nurodytu pagrindu (dekriminalizavus veiką), tiek dėl suėjusio vykdymo senaties termino. Šiuo atveju K. V. atžvilgiu taikoma Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 3 straipsnio 2 dalies norma, numatanti, jog nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, t. y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, taip pat atliekantiems bausmę bei turintiems teistumą asmenims. Varėnos rajono apylinkės teismo baudžiamoji byla Nr. 1-109/2001 nutraukiama Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu pagrindu - nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

13Vadovaudamasis BK, BPK, BVK įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 3 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362(1) straipsniu, 364 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

14tenkinti nuteistojo K. V. prašymą ir nutraukti Varėnos rajono apylinkės teismo baudžiamąją bylą Nr. 1-109/2001 bei joje paskirtos 12500,00 litų baudos vykdymą, K. V. nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus.

Ryšiai