Byla 2K-247-303/2016
Dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 30 d. nuosprendžio, kuriuo V. J. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 290 straipsnį ir nubaustas 76 MGL (2862,16 Eur) dydžio bauda

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Tomo Šeškausko, Olego Fedosiuko ir pranešėjos Audronės Kartanienės, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. J. kasacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 30 d. nuosprendžio, kuriuo V. J. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 290 straipsnį ir nubaustas 76 MGL (2862,16 Eur) dydžio bauda.

2Vadovaujantis BK 66 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 141 straipsnio 4 dalimi, į šią bausmę įskaitytas V. J. ekspertinėje įstaigoje išbūtas laikas (trisdešimt aštuonios paros) ir laikytina, kad V. J. bausmę atliko.

3Skundžiama ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 22 d. nutartis, kuria nuteistojo V. J. apeliacinis skundas atmestas.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

51. V. J. nuteistas už tai, kad 2011 m. gegužės 16 d., nuo 15.00 iki 16.33 val., Kauno rajono apylinkės teisme Kaune, Kęstučio g. 29, įžeidė valstybės tarnautojus – Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) S. K., ( - ) E. R. bei A. E., Kauno rajono policijos komisariato ( - ) V. F., išvadindamas juos nusikalstamo susivienijimo nariais, kriminaliniais nusikaltėliais, banditais, nusikalstamas veikas atlikusiais asmenimis, pavojingais asmenimis, t. y. jų garbę ir orumą žeminančiais žodžiais.

62. Kasaciniu skundu nuteistasis V. J. prašo panaikinti abiejų instancijų teismų sprendimus ir bylą nutraukti dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir padarytų esminių BPK pažeidimų.

72.1. Kasatorius teigia, kad jo veiksmuose nėra BK 290 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties (BK 2 straipsnio 4 dalis, 11 straipsnio 1, 3 dalys) ir jo veika turėtų būti kvalifikuojama pagal BK 154 straipsnį. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažeidė BPK 328 straipsnio 1, 3 dalių nuostatas; byloje nukrypta nuo teismų praktikos dėl baudžiamosios teisės, kaip paskutinės priemonės, taikymo principo laikymosi (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-409/2011).

8Teismai nepagrįstai kasatoriui netaikė BK 37 straipsnio, nes jo veika nors formaliai ir turi BK 154 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos požymių, tačiau dėl mažareikšmiškumo nėra pavojinga. Be to, kasatoriaus veiksmai atlikti būtinosios ginties situacijoje (BK 28 straipsnis).

92.1.2. Abiejų instancijų teismai netinkamai pritaikė ir BK 54 straipsnio 2 dalies 7 punkto ir 61 straipsnio 1, 2 dalių nuostatas. Kasatoriaus nuomone, jam turėjo būti taikomos BK 59 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6, 9 punktų ir 2 dalies nuostatos.

10Skundo autoriaus teigimu, V. J. paskirtoji bausmė neatitinka BK 41 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimų, nes į šios bausmės dydį neteisingai įskaičiuotas tiek laikinajame sulaikyme, tiek ekspertinėje įstaigoje jo (kasatoriaus) išbūtas laikas. Dėl to kasatorius teigia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė BK 54 straipsnio 1, 2 dalių, 47 straipsnio 3 dalies 2 punkto, 66 straipsnio 1 dalies nuostatas, o apeliacinės instancijos teismas šių pažeidimų neištaisė, taip abiejų instancijų teismai dar pažeidė ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencijos) 6 straipsnio 1 dalį bei 7 straipsnį.

112.2. Kasatorius teigia ir tai, kad tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai pažeidė BPK 20 straipsnio 1, 3 ir 5 dalių reikalavimus, nes savo sprendimus pagrindė neišsamiai ir šališkai įvertintais įrodymais, veikos padarymo aplinkybes išdėstė tendencingai ir neobjektyviai, nepagrįstai nevertino kasatoriaus pateiktų įrodymų, neatsižvelgė į bylos duomenis apie pradėtus (tačiau, anot kasatoriaus, nepagrįstai nutrauktus) ikiteisminius tyrimus policijos pareigūnams S. N. L., E. R., A. E., S. K., V. F..

12Anot kasatoriaus, pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas pridėti prie bylos jo pateiktą įrodymą (kasatoriaus krūtinės nuotrauką), tokiu įrodymu, kurį vertino kaip „nuogo kūno rodymu“, motyvuodamas teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės paskyrimą, parodė šališkumą, iš anksto nubaudė kasatorių už naudojimąsi teise teikti gynybos įrodymus ir diskriminavo jį dėl jo procesinio statuso, socialinės padėties ir tautybės (Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucijos) 29 straipsnis, Konvencijos 14 straipsnis).

132.2.1. Be to, apeliacinės instancijos teismas dar pažeidė BPK 320 straipsnio 3 dalies, 324 straipsnio 2, 7 dalių, 332 straipsnio 5 dalies reikalavimus, nes apeliacine tvarka bylą nagrinėjo nedalyvaujant nukentėjusiesiems, posėdžio metu neleido kasatoriui teikti prašymus žodžiu, neatliko įrodymų tyrimo (pakartotinai neapklausė nukentėjusiųjų ir liudytojų, nekvietė į posėdį teismo medicinos specialistų ir kitų policijos pareigūnų, netenkino kasatoriaus prašymo išreikalauti administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjusio teismo posėdžio garso įrašą ir jį pridėti prie bylos), neišnagrinėjo jo argumentų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo bei pažeistų BPK 57 straipsnio, 58 straipsnio 4 dalies, 59 straipsnio 1 dalies nuostatų ir taip nepatikrino bylos tiek, kiek to buvo prašoma V. J. apeliaciniame skunde. Skundo autoriaus manymu, apeliacinės instancijos teismas nesilaikė ir BPK 1 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio 1 dalies nuostatų, nes neapgynė kasatoriaus, kaip žmogaus ir piliečio, teisių ir laisvių, išsamiai neatskleidė jo ir nukentėjusiųjų nusikalstamų veikų, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, kad nekaltas nebūtų nuteistas už veikas, gyvendinant savo procesines teises administracinio teisės pažeidimo byloje (Konstitucijos 29, 30 ir 33 straipsniai).

142.2.2. Kartu kasatorius nurodo, kad teismas pažeidė ir BPK 51 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 48 straipsnio 2 dalies 1 punkto, Konvencijos 13 straipsnio nuostatas, nes bylą nagrinėjo nuteistajam neturint gynėjo, jis dėl psichinės sveikatos būklės negalėjo pasinaudoti savo teise į gynybą net iki 2013 m. rugsėjo 2 d.

152.2.3. Kasaciniame skunde pažymima ir tai, kad Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba ir abiejų instancijų teismai nesilaikė BPK 8 straipsnio 3 dalies nuostatų, nes rėmėsi byloje esančia pažyma Nr. 2/710, surašyta rusų kalba ir neišversta į lietuvių kalbą. Todėl kasatorius teigia, kad teismo psichologijos, teismo psichiatrijos ekspertizių aktai surašyti pažeidžiant bylų nagrinėjimo laikantis rungimosi principą (BK 7 straipsnis) – jis negalėjo dalyvauti tiriant šį įrodymą ir pareikšti savo nuomonę su tuo susijusiais klausimais. Be to, šį principą pažeidė ir pirmosios instancijos teismas, nes kasatoriui neleido duoti parodymų ir klausimų nukentėjusiesiems bei liudytojui S. N. L.. Apeliacinės instancijos teismas nepašalinęs šių pažeidimų, pažeidė ir BPK 295, 300 straipsnių nuostatas.

16Kad pirmosios instancijos teismas pažeidė minėtus BK 7 straipsnio reikalavimus, anot kasatoriaus, patvirtina ir tai, kad jam (V. J.) vienu ir tuo pačiu laiku (2015 m. kovo 18 d.) paskyrė teismo posėdžius dviejose – baudžiamojoje ir civilinėje – bylose, laiku nepranešė, kuri byla bus nagrinėjama, ir dėl to iš esmės nukentėjo jo gynyba abiejose bylose.

172.2.4. Skundo autoriaus teigimu, teismai pažeidė BPK 255 straipsnių reikalavimus, nes neteisėtai išplėtė bylos nagrinėjimo ribas, nepagrįstai rėmėsi teismo posėdyje nedalyvavusių liudytojų S. N. L. ir R. O. parodymais, o apkaltinamąjį nuosprendį priėmė ne dėl tų nusikalstamų veikų, dėl kurių ji buvo perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje.

182.3. Aptardamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 1, 2 dalių, 84 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktų reikalavimus, kasatorius teigia, kad pirmosios instancijos teismas jo (kasatoriaus) nepagrįstai neinformavo ir nesvarstė klausimo dėl jo veikos kvalifikavimo pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 187 straipsnį ir už tai skirti atitinkamą nuobaudą. Apibendrindamas kasatorius teigia, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai pažeidė jo teisę į teisingą bylos nagrinėjimą (Konvencijos 6 straipsnis), teisę į veiksmingą teisinės gynybos priemonę (Konvencijos 13 straipsnis) ir teises, įtvirtintas Europos Sąjungos Pagrindinių Teisių Chartijos 47 ir 48 straipsniuose.

193. Atsiliepimu į kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Sergejus Stulginskis prašo panaikinti skundžiamus Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 30 d. nuosprendį bei Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 22 d. nutartį ir baudžiamąją bylą nutraukti. Atsiliepime pažymima, kad BK 290 straipsnis nuo 2016 m. balandžio 1 d. neteko galios (2015 m. birželio 25 d. įstatymo Nr. XII-1888 redakcija) ir nuo šios datos už savo pareigas einančio valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimą yra numatyta tik administracinė atsakomybė. Skundžiamu pirmosios instancijos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu V. J. nuteistas už nusikalstamą veiką, numatytą BK 290 straipsnyje ir padarytą 2011 m. gegužės 16 d., t. y. iki 2015 m. birželio 25 d. įstatymo, kuriuo minėtos veikos nusikalstamumas panaikintas, priėmimo ir įsigaliojimo. Dėl to prokuroras, atsižvelgdamas į tai, kad įstatymų leidėjas nuo 2016 m. balandžio 1 d. panaikino BK 290 straipsnyje numatytos veikos nusikalstamumą, teigia, jog pagal BK 3 straipsnio 2 dalies nuostatas šis veikos nusikalstamumą panaikinantis įstatymas turi grįžtamąją galią ir turi būti pritaikytas V. J.. Tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendis ir apeliacinės instancijos teismo nutartis turi būti panaikinti, o baudžiamoji byla V. J. nutraukta, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

204. Nuteistojo V. J. kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.

21Dėl baudžiamojo įstatymo – BK 3 straipsnio 2 dalies, 290 straipsnio – taikymo

225. Asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką ir jo veika atitinka baudžiamajame įstatyme numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį (BK 2 straipsnio 3, 4 dalys).

23BK 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad veikos nusikalstamumą ir asmens baudžiamumą nustato tos veikos padarymo metu galiojęs baudžiamasis įstatymas, tačiau veikos nusikalstamumą panaikinantis, bausmę švelninantis arba kitokiu būdu nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį palengvinantis baudžiamasis įstatymas turi grįžtamąją galią, t. y. taikomas iki tokio įstatymo įsigaliojimo nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, taip pat atliekantiems bausmę bei turintiems teistumą asmenims (BK 3 straipsnio 2 dalis). Veikos nusikalstamumą panaikina tas įstatymas, kuris visiškai nebenumato buvusios nusikalstamos veikos sudėties arba susiaurina nusikalstamos veikos sudėtį numatydamas naujų arba atsisakydamas buvusių šios sudėties požymių, dėl to tam tikros veikos tampa nenusikalstamos.

24Be to, baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas, jeigu nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

257. Nagrinėjamos veikos padarymo metu galiojęs BK 290 straipsnis numatė baudžiamąją atsakomybę tam, kas įžeidė savo pareigas einantį valstybės tarnautoją ar viešojo administravimo funkcijas atliekantį asmenį. Tačiau šis BK 290 straipsnis 2015 m. birželio 25 d. įstatymu Nr. XII-1888, įsigaliojusiu nuo 2016 m. balandžio 1 d., neteko galios, t. y. šiame baudžiamajame įstatyme numatyta nusikalstama veika šiuo metu yra dekriminalizuota.

26Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 30 d. nuosprendžiu nustačius V. J. veiksmuose, padarytuose 2011 m. gegužės 16 d., visus būtinuosius nusikalstamos veikos požymius, kasatorius pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 290 straipsnį. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 22 d. nutartimi V. J. apeliacinis skundas atmestas ir Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 30 d. nuosprendis paliktas galioti be pakeitimų. Priešingai nei teigia kasatorius, šie pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų baigiamieji aktai buvo priimti tinkamai pritaikius jų priėmimo metu galiojusį baudžiamąjį įstatymą. Tačiau dėl šiuo metu pasikeitusio baudžiamojo įstatymo jie yra naikintini, nes V. J. nepadarė veikos, kuri pagal galiojančią nuo 2016 m. balandžio 1 d. BK redakciją būtų laikoma nusikalstama.

278. Minėta, kad BK 3 straipsnio 2 dalis taikoma ir turintiems teistumą asmenims, t. y. nagrinėjamu atveju ši baudžiamojo įstatymo norma taikoma ir kasatoriui V. J..

28Pagal BPK 3621 straipsnio 1 dalies nuostatas įstatymą, panaikinantį veikos nusikalstamumą, švelninantį bausmę arba kitokiu būdu lengvinantį veiką padariusio asmens teisinę padėtį, pagal nuteistojo, jo gynėjo prašymus, prokuroro, bausmės vykdymo institucijos teikimus taiko teismas, nagrinėjęs bylą pirmąja instancija. Tačiau sisteminis baudžiamojo proceso nuostatų aiškinimas yra toks, kad, nagrinėjant bylą apeliacine ar kasacine tvarka kitais pagrindais ir nustačius minėtą BPK 3621 straipsnio 1 dalyje nurodytą pagrindą, apeliacinės ar kasacinės instancijos teismas, vadovaudamasis aktyvaus teismo konstitucine samprata, taip pat siekdamas proceso greitumo ir racionalumo, gali priimti BPK 3621 straipsnio 4, 5 dalyse numatytus sprendimus, taip pat, remdamasis BK 2 straipsniu bei BPK 3 straipsnio nuostatomis, nutraukti baudžiamąjį procesą. Taigi, kasacinės bylos nagrinėjimo metu konstatavus, kad veika, dėl kurios asmuo buvo nuteistas, nebėra laikoma nusikalstama, baudžiamoji byla nutrauktina BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-77-507/2015, 2K-403-222/2015, 2K-635-976/2015).

299. Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje dėl pasikeitusio baudžiamojo įstatymo yra taikytinos BK 3 straipsnio 2 dalies nuostatos ir pirmosios bei apeliacinės instancijos teismų priimti sprendimai naikintini, nes V. J. nepadarė veikos, kuri pagal šiuo metu galiojančią BK redakciją būtų laikoma nusikalstama. Nesant V. J. veiksmuose nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas), baudžiamoji byla jam nutrauktina. Šiuo atveju V. J. veika gali būti vertinama tik kaip ATPK 187 straipsnio 2 dalyje numatytas pažeidimas.

30Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegijai priėmus sprendimą nutraukti baudžiamąją bylą, kiti kasacinio skundo argumentai nesvarstomi ir paliekami nenagrinėti.

3110. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 382 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

32Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 30 d. nuosprendį bei Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 22 d. nutartį ir baudžiamąją bylą V. J. nutraukti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 3. Skundžiama ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 4. Teisėjų kolegija... 5. 1. V. J. nuteistas už tai, kad 2011 m. gegužės 16 d., nuo 15.00 iki 16.33... 6. 2. Kasaciniu skundu nuteistasis V. J. prašo panaikinti abiejų instancijų... 7. 2.1. Kasatorius teigia, kad jo veiksmuose nėra BK 290 straipsnyje numatyto... 8. Teismai nepagrįstai kasatoriui netaikė BK 37 straipsnio, nes jo veika nors... 9. 2.1.2. Abiejų instancijų teismai netinkamai pritaikė ir BK 54 straipsnio 2... 10. Skundo autoriaus teigimu, V. J. paskirtoji bausmė neatitinka BK 41 straipsnio... 11. 2.2. Kasatorius teigia ir tai, kad tiek pirmosios, tiek apeliacinės... 12. Anot kasatoriaus, pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas pridėti prie... 13. 2.2.1. Be to, apeliacinės instancijos teismas dar pažeidė BPK 320 straipsnio... 14. 2.2.2. Kartu kasatorius nurodo, kad teismas pažeidė ir BPK 51 straipsnio 1... 15. 2.2.3. Kasaciniame skunde pažymima ir tai, kad Valstybinė teismo... 16. Kad pirmosios instancijos teismas pažeidė minėtus BK 7 straipsnio... 17. 2.2.4. Skundo autoriaus teigimu, teismai pažeidė BPK 255 straipsnių... 18. 2.3. Aptardamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 19. 3. Atsiliepimu į kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės... 20. 4. Nuteistojo V. J. kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 21. Dėl baudžiamojo įstatymo – BK 3 straipsnio 2 dalies, 290 straipsnio –... 22. 5. Asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą tik tuo atveju, jeigu jis yra... 23. BK 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad veikos nusikalstamumą ir asmens... 24. Be to, baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti... 25. 7. Nagrinėjamos veikos padarymo metu galiojęs BK 290 straipsnis numatė... 26. Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 30 d. nuosprendžiu nustačius V. J.... 27. 8. Minėta, kad BK 3 straipsnio 2 dalis taikoma ir turintiems teistumą... 28. Pagal BPK 3621 straipsnio 1 dalies nuostatas įstatymą, panaikinantį veikos... 29. 9. Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja,... 30. Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegijai priėmus sprendimą nutraukti... 31. 10. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 32. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 30 d. nuosprendį bei...