Byla 2A-73/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vinco Versecko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų V. K. , R. L. , A. L. , D. P. , D. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-307-390/2007 pagal ieškovo R. J. ieškinį atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno rajono savivaldybei, J. B. (teisių perėmėja L. U. ), B. B. , A. B. ,V. B. , D. Č. , V. D., D. G. , E. G. , V. G. , O. G. , A. K. , E. K. , R. L. , A. L. , R. M. , V. M. , A. M. , D. P. , B. P. , V. P., J. R. , E. R. , S. S. , V. S. , R. Š. , A. V. , D. U. , S. D. , V. K. , tretieji asmenys Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, notarai G. P. , R. S. , B. G. , E. K. , V. J. , D. V. , R. V. , dėl sprendimų, įsakymų, sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, įpareigojimo atkurti nuosavybės teises natūra.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas R. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu bei jo patikslinimais dėl sprendimų, įsakymų, sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, įpareigojimo atkurti nuosavybės teises natūra. Taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovams disponuoti turimais ginčo žemės sklypais, vykdyti statybas ar bet kokiu būdu suvaržyti ar apriboti šiuo metu turimas savo teises į ginčo žemės sklypus ir areštuoti nekilnojamąjį turtą – ginčo žemės sklypus. Kauno apygardos teismas 2006 m. gruodžio 20 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo ginčo žemės sklypus, uždraudė disponuoti šiais žemės sklypais, vykdyti juose statybas ar bet kokiu būdu suvaržyti ar apriboti turimas teises į šiuos žemės sklypus.

4Atsakovai V. K. , R. L. , A. L. , D. P. bei D. G. pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė įpareigoti ieškovą R. J. atsakovų nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui įmokėti į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą 400 000 Lt arba pateikti banko garantiją šiai sumai. Kauno apygardos teismas 2007 m. kovo 5 d. nutartimi šį atsakovų prašymą atmetė. Atsakovai dėl minėtos nutarties pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – įpareigoti ieškovą R. J. atsakovų V. K. , R. L. , A. L. , D. P. , D. G. nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui įmokėti į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą 400 000 Lt arba pateikti šiai sumai banko garantiją.

5Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. gegužės 3 d. nutartimi minėtą atskirąjį skundą patenkino iš dalies, įpareigojo ieškovą R. J. iki 2007 m. gegužės 31 d. į Kauno apygardos teismo specialiąją sąskaitą sumokėti 100 000 Lt atsakovų V. K. , R. L. , A. L. , D. P. , D. G. nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti arba iki tos pačios datos nurodytos sumos dydžio ribose pateikti teismui banko garantiją.

6Kauno apygardos tesimas 2007 m. gegužės 16 d. sprendimu netenkino ieškinio. Ieškovas R. J. dėl šio sprendimo pateikė apeliacinį skundą.

7Atsakovai V. K. , R. L. , A. L. , D. P. bei D. G. 2008 m. sausio 8 d. kreipėsi į apeliacinės instancijos teismą su prašymu panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad iki prašymo pateikimo dienos atsakovas neįvykdė Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 3 d. nutartimi nustatyto įpareigojimo iki 2007 m. gegužės 31 d. į Kauno apygardos teismo specialiąją sąskaitą sumokėti 100 000 Lt atsakovų nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti arba iki tos pačios datos nurodytos sumos dydžio ribose pateikti teismui banko garantiją.

8Prašymas tenkintinas.

9Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovų nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutai yra tarpusavyje tiesiogiai susiję. CPK 147 straipsnio pirmosios dalies nuostatos paskirtis plačiąja prasme – užtikrinti atsakovų galimybę ir pirmumo teisę reikalauti padengti dėl ieškovo iniciatyva pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patirtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos. Tokiu būdu įstatymų leidėjas garantuoja, atsakovams taikant procesines poveikio priemones, ieškovo ir atsakovų interesų pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą, prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąžiningumą ir protingumą bei šių priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams.

10Bylos duomenimis, Kauno apygardos teismas 2006 m. gruodžio 20 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo ginčo žemės sklypus, uždraudė jais disponuoti, vykdyti juose statybas ar bet kokiu būdu suvaržyti ar apriboti turimas teises į šiuos žemės sklypus; Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. gegužės 3 d. nutartimi įpareigojo ieškovą R. J. iki 2007 m. gegužės 31 d. į Kauno apygardos teismo specialiąją sąskaitą sumokėti 100 000 Lt atsakovų V. K. , R. L. , A. L. , D. P. , D. G. nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti arba iki tos pačios datos nurodytos sumos dydžio ribose pateikti teismui banko garantiją.

11Taigi 100 000 Lt dydžio piniginis užstatas turėjo būti sumokėtas arba banko garantija šiai sumai turėjo būti pateikta iki 2007 m. gegužės 31 d. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas iki šio termino pabaigos piniginį užstatą sumokėjo ar pateikė banko garantiją šiai sumai. Todėl apeliantui neužtikrinus, t. y. neįmokėjus į teismo specialiąją sąskaitą 100 000 Lt piniginio užstato bei nepateikus banko garantijos šiai sumai, atsakovų nuostolių, galinčių atsirasti dėl teismo taikyto minėtiems atsakovams priklausančio nekilnojamojo turto arešto, atlyginimo užtikrinimui, yra pagrindas CPK 147 straipsnio antrojoje dalyje numatytu pagrindu panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 20 d. nutartimi atsakovų V. K. , R. L. , A. L. , D. P. , D. G. atžvilgiu taikytas laikinasias apsaugos priemones.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147 straipsnio antrąja dalimi, 302 straipsniu,

Nutarė

13Panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 20 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis buvo areštuotas atsakovams V. K. , R. L. , A. L. ir D. G. nuosavybės teise priklausantis turtas:

  1. žemės sklypas Nr. 518, kadastro Nr. (duomenys neskelbiami), esantis (duomenys neskelbiami), priklausantis atsakovei D. G. ;
  2. žemės sklypas Nr. 611, kadastro Nr. (duomenys neskelbiami), esantis (duomenys neskelbiami), priklausantis atsakovams R. L. ir A. L. bendrosios jungtinės nuosavybės teise;
  3. žemės sklypas Nr. 612, kadastro Nr. (duomenys neskelbiami), esantis (duomenys neskelbiami), priklausantis atsakovui V. K. .

Proceso dalyviai
Ryšiai