Byla 2-307-390/2007
Dėl sprendimų, įsakymų, sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, įpareigojimo atkurti nuosavybės teises natūra

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Editai Jakučionytei, dalyvaujant ieškovui R. J., ieškovo atstovams advokatui Adolfui Povilui Zamalaičiui, advokatui Linui Šarkiui, atsakovams B. B., D. Č., D. G., R. L., D. P., B. P., A. V., J. R., V. K., A. K., N. N. K. procesinių teisių perėmėjui D. K., atsakovo Kauno rajono savivaldybės atstovei V. G., atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos atstovėms Aistei Pakutkienei, Gražinai Jonikaitei, atsakovų B. P., A. V., D. Č., R. M., J. R., D. G., D. K. atstovei advokatei Danai Žvingilienei, atsakovų R. L., A. L., D. P., V. P. (G.), V. K. atstovei advokatei Vidai Kisielienei, atsakovų B. P., D. Č., D. G., D. G., J. R., J. B. atstovui adv. Adomui Kunčiui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. J. ieškinį atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno rajono savivaldybei, J. B. (teisių perėmėja L. U.), B. B., A. B., V. B., D. Č., V. J. D., D. G., D. G., V. G., O. G., A. K., D. K., R. L., A. L., R. M., V. M., A. M., D. P., B. P., V. P. (G.), J. R., E. R., R. S., V. S., R. Š., A. V., D. U., S. D., V. K., tretieji asmenys Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, notarai Genovaitė Pakerytė, Ramutė Siliūnienė, Birutė Germanavičienė, Dalytė Krikštolaitytė, Virginija Jarienė, Danutė Valaitienė, Ramutė Valantiejienė, dėl sprendimų, įsakymų, sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, įpareigojimo atkurti nuosavybės teises natūra ir

Nustatė

2Ieškovas R. J. patikslintu ieškiniu (b.l. 7-17, t. 13) prašo: pripažinti negaliojančiais dėl prieštaravimo imperatyviems įstatymų reikalavimams:

 1. 1990-03-22 Kauno rajono Liaudies Deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimą Nr. 57 „Dėl Kauno rajono Ringaudų gyvenvietės generalinio plano", kuriuo buvo nuspręsta patvirtinti Kauno rajono Lietuvos žemės ūkio akademijos mokomojo bandomojo ūkio Ringaudų gyvenvietės generalinį planą 4,87 ha dalyje, kuri yra šio ieškinio dalyku (I t., 48 l.);
 2. 1991-11-05 Kauno rajono Noreikiškių apylinkės tarybos I šaukimo 11 sesijos sprendimą „Dėl žemės sklypų suteikimo gyvenamųjų namų statybai" dalyje, kuria nuspręsta suteikti žemės sklypus po 0,15 ha gyvenamųjų namų statybai Ringaudų kaime keturiolikai žemiau išvardintų asmenų: 57. P. D. - 518 skl.; 60. P. B. - 514 skl.; 64. R. E. - 603 skl.; 67 . G. V. - 519 skl.; 68. G. O.-601 skl.; 69. G. V. - 612 skl.; 70. M. R. - 602 skl.; 72. Č. D. - 613 skl.; 73. S. V. - 614 skl.; 74. R. J. - 515 skl.; 89. G. D.-516 skl.; 90. K. N. - 615 skl.; 108. D. V. - - 611 skl.;115. V. A. - 517 skl. (I tomas, 39-43 1.);

33.

41992-03-13 Kauno rajono Noreikiškių apylinkės tarybos I šaukimo 13 sesijos sprendimą suteikti sklypus individualių gyvenamųjų namų statybai dalyje, kurioje nuspręsta suteikti žemės sklypus individualių gyvenamųjų namų statybai pagal sąrašą: 2. V. B. 0,15 ha žemės sklypą Nr. 618 Ringaudų kaime; 5. R. Š. 0,15 ha žemės sklypą Nr. 617 Ringaudų kaime (I tomas, 38 l.);

 1. 1992-05-27 nuomos sutartį tarp Kauno rajono Noreikiškių apylinkės savivaldybės, atstovaujamos viršaičio Antano Jakubausko ir O. G., kuria buvo suteikta 1500 kv. m. žemės sklypas Nr. 601 Ringaudų k. individualiai statybai O. G. (sutartis patvirtinta Kauno rajoninės valstybinės notarinės kontoros valstybinės notarės Ramutės Siliūnienės, reg. Nr. ( - ) ) (I tomas, 21 l.);
 2. 1992-06-05 nuomos sutartį, kuria Kauno rajono Noreikiškių apylinkės savivaldybė, atstovaujama viršaičio A. J., suteikė R. M. žemės sklypą Nr. 602, esantį Ringaudų k. individualiai statybai (sutartį notariškai patvirtino Kauno (rajoninės) valstybinės not. Kontoros valstybinė notarė Ramutė Siliūnienė, registro Nr. ( - ) ) (I tomas, 23 l.);
 3. 1992-06-22 nuomos sutartį, kuria Kauno rajono Noreikiškių apylinkės savivaldybė, atstovaujama viršaičio Antano Jakubausko, suteikė K. N.-N. sklypą Nr. 615, esantį Ringaudų k., Noreikiškių apyl., individualiai statybai (sutartį notariškai patvirtino Kauno (rajoninės) valst. notarinės kontoros valstybinė notarė Genovaitė Pakerytė, reg. Nr. ( - ) ) (I tomas, 22 l.);

57.

61994-02-17 Kauno rajono valdybos potvarkį Nr. 75 „Dėl privačių namų valdų žemės sklypų pardavimo" dalyje, kuria nuspręsta „leisti išsipirkti privačios namų valdos žemės sklypus be papildomos sumos už inžinierinės infrastruktūros balansinės vertės dalies, tenkančios įvertintam sklypui, pagal sąrašą: 89. D. G., Noreikiškių apyl., Ringaudų gyv., skl. 516, plotas 1491; (I tomas, 78 l., VII tomas, 73 l.)

 1. 1994-03-09 sutartį, kuria Kauno rajono valdybos atstovė vyresnioji inžinierė žemėtvarkininkė A. P., veikianti pagal įgaliojimą, pardavė D. G. 1491 kv. m. žemės sklypą Nr.16, esantį Ringaudų k., už 27,15 Lt valstybinėmis vienkartinėmis išmokomis bei tikslinėmis kompensacijomis (sutartį patvirtino Kauno rajono notarė Genovaitė Pakerytė, reg. Nr. ( - ) ) (I tomas,77 l.);
 2. 1994-03-03 Kauno rajono valdybos potvarkį Nr. 100, kuriuo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 07 21 nutarimu Nr. 550, Kauno rajono valdyba nusprendžia leisti išsipirkti privačios namų valdos žemės sklypus be papildomos sumos inžinierinės infrastruktūros balansinės vertės dalies, tenkančios įvertintam žemės sklypui dalyje: D. P., Noreikiškių apyl., Ringaudų k., skl. Nr. 518, 1514 kv. m. ploto, investiciniais čekiais 22,73, nominali kaina 2742,31 (III tomas, 62 l.);
 3. 1994-03-17 sutartį, kuria Kauno rajono valdybos atstovė vyresnioji inžinierė žemėtvarkininkė Regina Reimantienė, veikianti pagal įgaliojimą, pardavė D. P. 1514 kv. m. žemės sklypą Nr. 518, esantį Ringaudų k. už 22,73 Lt valstybinėmis vienkartinėmis išmokomis bei tikslinėmis kompensacijomis (III tomas, 23 l.)
 4. 2001-03-22 sutartį, kuria D. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ., Kauno r., padovanojo D. G. 0,1514 ha žemės sklypą, esantį Ringaudų k., žemės sklypo kadastro Nr. ( - ) , (nominali žemės sklypo kaina - 4388 Lt) (III tomas, 21 1.) (sutartį patvirtino notarė Genovaitė Pakerytė);
 5. 1994-04-28 Kauno rajono valdybos potvarkį Nr. 224 dalyje, kurioje nuspręsta „leisti išsipirkti privačios namų valdos žemės sklypus be papildomos sumos inžinierinės infrastruktūros balansinės vertės dalies, tenkančios įvertintam žemės sklypui, pagal sąrašą: „152. A. V., Ringaudų gyv., skl. Nr. 517, 1512 kv. m. ploto (I tomas, 82 1.);
 6. 1994-12-12 sutartį Nr. AP-P52/94-0959, kuria Kauno rajono valdybos atstovė Aušra Pleitienė, pardavė A. V. 1521 kv. m. ploto sklypą Nr. 517, esantį Ringaudų k., už 28,02 Lt investiciniais čekiais (I tomas, 62 l.);
 7. 1994-11-10 Kauno rajono valdybos potvarkį Nr. 572 dalyje, kuria nuspręsta „leisti išsipirkti privačios namų valdos žemės sklypus be papildomos inžinierinės infrastruktūros balansinės vertės dalies, tenkančios įvertintam žemės sklypui pagal sąrašą: 70. V. G., Ringaudai, 1512 kv.m. ploto skl. Nr. 612, už 28,02 Lt investiciniais čekiais (nom. skl. k. - 2739 Lt) (I tomas, 44-47 l.);
 8. 1994-12-30 sutartį Nr. AP-P52/94-1468, kuria Kauno rajono valdybos atstovė Aušra Pleitienė pardavė V. G. 1512 kv. m. ploto sklypą Nr. 612, esantį Noreikiškių apyl. Ringaudų k., už 28,02 Lt vienkartinėmis išmokomis ir tikslinėmis kompensacijomis (I tomas, 67 l.);
 9. 1995-06-02 pirkimo pardavimo sutartį, kuria V. G. (šiuo metu - V. P.) pardavė V. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ) Kaunas, 0,1512 ha ploto žemės sklypą Nr. 612, kadastro adresas: ( - ) , unikalus Nr. ( - ) , esantį ( - ) Kauno r., už 6000 litų;
 1. 1995-05-19 Kauno apskrities valdytojo P. Mikelionio įsakymą Nr. 23, dalyje, kuria įsakyta „leisti išsipirkti privačios namų valdos žemės sklypus be papildomos inžinierinės infrastruktūros balansinės vertės dalies, tenkančios įvertintam žemės sklypui: 39. D. Č.: Ringaudai, skl. Nr. 613, už 27,15 Lt investiciniais čekiais (nominali kaina - 2935 Lt) (I tomas, 24-29 l.);
 2. 1995-06-19 sutartį Nr. RR-P52/95-0369, kuria Kauno apskrities Valdytojo administracijos žemės ūkio departamento Kauno rajono žemės ūkio valdybos žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos vyresnioji inžinierė žemėtvarkininkė Regina Reimantienė, pardavė D. Č. 1500 kv. m.skl. Nr. 613, esantį Noreikiškių apyl. Ringaudų k. už 27,15 Lt valstybinėmis vienkartinėmis išmokomis bei tikslinėmis kompensacijomis. (I tomas, 73 l., VII tomas, 65 l.);
 3. 2003-06-18 įsakymą Kauno apskrities viršininko Nr. 02-05-4152, kuriuo, įsakyta parduoti B. P. 5199 Lt indeksuotos vertės 1507 kv. m. žemės sklypą Nr. 514 (kadastro Nr. ( - ) , unikalus Nr. ( - ) ), esantį Ringaudų k. už 27,15 Lt vienkartinėmis išmokomis ir 24,15 Lt grynais pinigais, (III tomas, 41 l.);

720. 2003-09-01 sutartį, kuria Kauno apskrities viršininkas, pardavė B. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ) . už 27,15 Lt vienkartinėmis išmokomis ir 24,15 Lt. grynaisiais pinigais 5199 Lt vertės 1507 kv. m. žemės sklypą, kurio kadastro Nr. ( - ) ), unikalus Nr. ( - ) ), esantį Ringaudų k., (III tomas, 24 l., VII tomas, 84 1.);

 1. 2006-04-25 Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr. 02-05-4741, kuriuo įsakyta parduoti B. B., J. B. ir L. U. 0,1550 ha žemės sklypą Nr. 618 (kadastrinis adresas: ( - ) , unikalus Nr. ( - )), esantį Ringaudų kaime, Ringaudų sen., Kauno r. (indeksuota sklypo kaina - 5347 Lt);
 2. 2006-05-25 pirkimo pardavimo sutartį, kuria Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Kauno apskrities viršininko Zigmanto Benedikto Kazakaevičiaus pardavė B. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ) , Kaunas, J. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ) , Kaunas, ir L. U., a.k. ( - ) gyv. ( - ) , Klaipėda, 0,1550 ha ploto žemės sklypą Nr. 618, kadastro adresas: ( - ) , unikalus Nr. ( - ) ,esantį Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r., už 5347 litus;
 3. 1994-06-23 Kauno rajono valdybos potvarkį Nr. 350 „Dėl privačių namų valdų sklypų pardavimo", dalyje, kuria nuspręsta Ringaudų kaime „leisti išsipirkti privačios namų valdos žemės sklypus be papildomos inžinierinės infrastruktūros balansinės vertės dalies, tenkančios įvertintam žemės sklypui: 116. V.-J. D., skl. 611, 1512 kv. m. (I tomas, 87 1.);
 4. 1994-06-28 sutartį, kuria Kauno rajono valdybos atstovė vyresnioji inžinierė žemėtvarkininkė Aušra Pleitienė, veikianti pagal įgaliojimą, pardavė V. - J. D., gyv. ( - ) , Kaune, 1512 kv. m. žemės sklypą Nr. 611, esantį Kauno r., Noreikiškių apyl. Ringaudų k., už 28,02 Lt inv. Čekiais, (Sutartį patvirtino Kauno r. Notarė Genovaitė Pakerytė, reg. Nr. ( - ) ) (I tomas, 66 1.);
 5. 2002-10-11 sutartį Nr. 12473, kuria V. J. D., a.k. ( - ) ir S. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ) , Kaunas, pardavė V. M., a.k ( - ) 0,1512 ha žemės sklypą Nr. ( - ) , esantį Noreikiškių kadastrinėje vietovėje (sutartį patvirtino Kauno m. 20-ojo notaro biuro notarė Ramutė Valantiejienė);
 1. 2003-03-26 sutartį, kuria V. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ) , Kaunas, ir A. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ) , Kaune, pardavė R. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ) , Kaune, ir A. L., a. k. ( - ) bendros jungtinės nuosavybės teise 0,1512 ha žemės sklypą (sklypo kadastro Nr. ( - ) Noreikiškių kadastrinė vietovė, unikalus Nr. ( - ) , esantį Ringaudų kaime Kauno rajono savivaldybėje (Sutartį patvirtino Kauno m. 9-tojo notarų biuro notarė Dalytė Krikštolaitytė, registro Nr. ( - ) ) (IV tomas, 67 1.);
 2. 1994-03-01 Kauno rajono Noreikiškių apylinkės Tarybos 1 šaukimo 21 sesijos sprendimą „Dėl žemės skyrimo asmeniniam naudojimui 1994 metais" dalyje, kuria buvo suteikta žemės asmeniniam ūkiui iš S. Ž. turėtos žemės B. V. (0.05 ha), K. J. (0,22 ha) ir S. R. (0,26 ha) (V tomas, 120-123 1.);
taikyti sandorių negaliojimo pasekmes – restituciją; panaikinti atsakovų nuosavybės teisių registraciją viešame registre; įpareigoti Kauno apskrities viršininko administraciją atkurti ieškovui nuosavybės teises natūra į 4.87 ha ploto žemės sklypą buvusiame S. Ž. žemės sklype Ringaudų k., Noreikiškių sen., Kauno r., priteisti iš atsakovų visas bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovas nurodė, kad jo senelis S. Ž. iki 1940 metų turėjo nuosavybės teise 12,75 ha žemės sklypą, šiuo metu esantį Ringaudų kaime, Noreikiškių seniūnijoje, Kauno rajone. Įpėdinės 1991 m. gegužės 20 d. padavė Noreikiškių apylinkės viršaičiui prašymą atkurti nuosavybės teises į savo tėvo turėtą žemės sklypą, 1997 m. lapkričio 17 d. M. J., bendru susitarimu jai tekusias teises atkurti nuosavybę į mirusio tėvo žemės sklypo dalį - 7,7 ha, sutartimi perleido ieškovui. Kauno apskrities viršininko 1999 m. spalio 6 d. sprendimu ieškovui buvo atkurtos nuosavybės teisės natūra į 2,83 ha ir nurodyta, kad likusi dalis bus grąžinta parengus kompleksinį žemės reformos žemėtvarkos projektą. Nuo 1991 metų iki esamojo laiko ieškovas naudojasi 2,83 ha ploto žemės sklypu, į kurį nuosavybės teisės buvo atkurtos 1999 metais, ir dar apie 3-4 ha žemės plotu, į kurį nuosavybės teises Kauno viršininko administracija žadėjo atkurti vėliau. 2003 metų kovo pradžioje gavo Kauno apskrities viršininko administracijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus pranešimą Nr. 159-7, kuriame buvo nurodyta, kad iki 2003 m. balandžio 1 d. ieškovas pateiktų prašymą nurodant, kokį kompensavimo būdą už valstybės išperkamą žemę pasirinks. Nesutikdamas su tokia administracijos pozicija, ieškovas 2003 m. kovo 23 d. pateikė Kauno rajono žemėtvarkos skyriui prašymą, kuriame atsisakė bet kokių kompensacijų, prašė grąžinti žemę natūra ir išdėstė savo argumentus dėl administracijos veiksmų neteisėtumo. Iš 2003 m. balandžio 18 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos rašto Nr. 03-02-16-527 suprato, kad dar 1991 ir 1992 metais buvo priimti Noreikiškių apylinkės tarybos sprendimai jam priklausančiame žemės sklype skirti sklypus individualių namų statybai. Ieškovas teigia, kad jam priklausančiame 4,87 ha ploto žemės sklype yra suformuota 16 namų valdos žemės sklypų: Nr. 514, 515, 516, 517, 518, 519, 601, 602, 603, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, ir trys asmeninio ūkio žemės sklypai.

91990 m. kovo 22 d. Kauno rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomasis komitetas priėmė sprendimą Nr. 57 „Dėl Kauno rajono Ringaudų gyvenvietės generalinio plano" (I t, 48 b.l.). Šio sprendimo priėmimo tikslas - patvirtinti Ringaudų gyvenvietės generalinį planą nustatant Ringaudų gyvenvietės ribas, priskiriant daugiau žemės ploto, suskirstant priskirtą žemės plotą sklypais, sudarant galimybę vėliau išdalinti juos asmenims individualių namų statybai. Šis sprendimas ir juo patvirtintas Ringaudų gyvenvietės generalinis planas buvo pagrindu vėliau ieškovui priklausančią žemę laikyti valstybės išperkamąja (Įstatymo dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų 12 straipsnio 4 punktas) ir perleisti kitiems asmenims, taip pažeidžiant ieškovo teisę į nuosavybę. Ieškovas nurodo, kad šis sprendimas yra negaliojantis, nes jo priėmimo metu prieštaravo imperatyvioms teisės normoms: Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 78 straipsnio 15 daliai ir 106 straipsniui; 1990 m. vasario 12 d. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Vietos savivaldos pagrindų įstatymo 7 straipsniui.

101991 m. lapkričio 5 d. Kauno rajono Noreikiškių apylinkės taryba priėmė I šaukimo 11 sesijos sprendimą „Dėl žemės sklypų suteikimo gyvenamųjų namų statybai". Šiuo sprendimu buvo suteikti sklypai po 0,15 ha gyvenamųjų namų statybai Ringaudų kaime daugeliui asmenų, tame tarpe keturiolikai žemiau išvardintų asmenų: 57. P. D. - 518 skl.; 60. P. B. - 514 skl.; 64. R. E. - 603 skl.; 67 . G. V. - 519 skl.; 68. G. O.-601 skl.; 69. G. V. - 612 skl.; 70. M. R. - 602 skl.; 72. Č. D. - 613 skl.; 73. S. V. - 614 skl.; 74. R. J. - 515 skl.; 89. G. D.-516 skl.; 90. K. N. - 615 skl.; 108. D. V. - - 611 skl.;115. V. A. - 517 skl. (I tomas, 39-43 1.).

111992-03-13 Kauno rajono Noreikiškių apylinkės taryba priėmė I šaukimo 13 sesijos sprendimą suteikti sklypus individualių gyvenamųjų namų statybai (I t., 38 b. l.). Šiuo sprendimu buvo suteikti žemės sklypai individualių gyvenamųjų namų statybai pagal sąrašą: 2. V. B. 0,15 ha žemės sklypas Nr. 618 Ringaudų kaime; 5. R. Š. 0,15 ha žemės sklypas Nr. 617 Ringaudų kaime. 1991-11-05 ir 1992-03-13 sprendimais Noreikiškių apylinkės taryba sudarė pagrindą sprendimuose nurodytiems asmenims reikalauti perduoti paskirtus žemės sklypus naudojimui, o vėliau ir išsipirkti, t.y. įgyti juos nuosavybės teise. Ieškovo nuomone, šie sprendimai yra neteisėti, prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ir todėl turi būti panaikinti. Noreikiškių apylinkės tarybai priimant šiuos neteisėtus sprendimus buvo žinoma apie pretendentų, tame tarpe ir ieškovo mamos M. J., kurios teises vėliau perėmė ieškovas, į išlikusią S. Ž. žemę paduotus prašymus grąžinti turtą natūra. Neteisėti sprendimai buvo priimti nepaisant pretendentų teisių ir galiojančių įstatymų.

12Dėl nuomos sutarčių. Vykdant 1991-11-05 ir 1992-03-13 Noreikiškių apylinkės tarybos sprendimus, buvo sudaryta eilė nuomos sutarčių, įpareigojančių nuomininką statyti suteiktame naudoti sklype gyvenamąjį namą. 1992-05-27 buvo sudaryta nuomos sutartis tarp Kauno rajono Noreikiškių apylinkės savivaldybės ir O. G., pagal kurią jai buvo suteikta 1500 kv. m. žemės sklypas Nr. 601 Ringaudų k. individualiai statybai (I t., 21 b.l.); 1992-06-05 buvo sudaryta nuomos sutartis, pagal kurią Kauno rajono Noreikiškių apylinkės savivaldybė suteikė R. M. individualiai statybai žemės sklypą Nr. 602, esantį Ringaudų k. (I t., 23 b.1.); 1992-06-22 buvo sudaryta nuomos sutartis, pagal kurią Kauno rajono Noreikiškių apylinkės savivaldybė suteikė K. N.-N. individualiai statybai sklypą Nr. 615, esantį Ringaudų k., Noreikiškių apyl. (I t., 22 b.1.) Nors visų šių nuomos sutarčių šalys laiko, kad šios sutartys yra galiojančios, nuomininkui nesilaikius sutarties 3 punkto reikalavimų - „Valstybinėje notarinėje kontoroje patvirtinus sutartį, ji įsigalioja po metų, jei per tą laiką paklojami namo pamatai.", šios sutartys net neįsigaliojo, nes jokių pamatų šiuose žemės sklypuose nėra, be to, šios nuomos sutartys išreiškia daikto - žemės sklypo, savininko disponavimo daiktu - žemės sklypu teisę. Kauno rajono Noreikiškių apylinkės savivaldybė niekada nebuvo šių žemės sklypų savininkė, todėl visos šios nuomos sutartys yra niekinės dėl prieštaravimo imperatyvioms nuosavybės teisę reglamentuojančioms teisės normoms.

13Dėl potvarkių, leidžiančių išsipirkti privačios namų valdos žemės sklypus ir pirkimo-pardavimo sutarčių. 1994-02-17 Kauno rajono valdybos potvarkiu Nr. 75 nuspręsta leisti išsipirkti D. G. 1491 kv. m. ploto žemės sklypą Nr. 516, esantį Ringaudų k., Noreikiškių apyl. (I t., 78 b.l., VII t., 73 b.1.); 1994-03-03 Kauno rajono valdybos potvarkiu Nr. 100 nuspręsta leisti išsipirkti D. P. 1514 kv. m. ploto žemės sklypą Nr. 518, esantį Ringaudų k., Noreikiškių apyl. (III t., 62 b.1.); 1994-04-28 Kauno rajono valdybos potvarkiu Nr. 224 nuspręsta leisti išsipirkti A. V. 1512 kv. m. ploto žemės sklypą Nr. 517, esantį Ringaudų k., Noreikiškių apyl. (I t., 82 b.1.); 1994-06-23 Kauno rajono valdybos potvarkiu Nr. 350 nuspręsta leisti išsipirkti V. - J. D. 1512 kv. m. ploto žemės sklypą Nr. 611, esantį Noreikiškių apyl., Ringaudų gyv. (I t., 87 b.l.); 1994-11-10 Kauno rajono valdybos potvarkiu Nr. 572 nuspręsta leisti išsipirkti V. G. (dabar - V. P.) 1512 kv. m. ploto žemės sklypą Nr. 612, esantį Ringaudų k., Noreikiškių apyl. (I t., 44-47 b.1.); 1994-03-09 sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis, pagal kurią Kauno rajono valdyba pardavė D. G. 1491 kv. m. ploto žemės sklypą Nr. 516, esantį Ringaudų k., už 27,15 Lt valstybinėmis vienkartinėmis išmokomis bei tikslinėmis kompensacijomis (Notarė Genovaitė Pakerytė) (I t., 77 b.l. ); 1994-03-17 sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis, pagal kurią Kauno rajono valdyba pardavė D. P. 1514 kv. m. ploto žemės sklypą Nr. 518, esantį Ringaudų k. (III t., 23 b.1.); 1994-06-28 sudaryta sutartis, pagal kurią Kauno rajono valdyba, pardavė V. - J. D., 1512 kv. m. ploto žemės sklypą Nr. 611, esantį Kauno r., Noreikiškių apyl. Ringaudų k. (Notarė Genovaitė Pakerytė) (I t., 66 b.1.); 1994-12-12 sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis Nr. AP-P52/94-0959, pagal kurią Kauno rajono valdyba pardavė A. V. 1521 kv. m. ploto sklypą Nr. 517, esantį Ringaudų k. (I t., 62 b.l.); 1994-12-30 sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis Nr. AP-P52/94-1468, pagal kurią Kauno rajono valdyba pardavė V. G. 1512 kv. m. ploto sklypą Nr. 612, esantį Noreikiškių apyl. Ringaudų k. (I t., 67 b.l.); 1995-05-19 priimtas Kauno apskrities valdytojo įsakymas Nr. 23, kuriuo įsakyta leisti išsipirkti D. Č. žemės sklypą Nr. 613, esantį Ringaudų k., Noreikiškių sen. (I t., 24-29 b.1.); 2003-06-18 priimtas Kauno apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-05-4152, kuriuo įsakyta parduoti B. P. 5199 Lt indeksuotos vertės 1507 kv. m. ploto žemės sklypą Nr. 514, esantį Ringaudų k. (notarė Birutė Germanavičienė) (III t., 41 b.l.); 2006-04-25 priimtas Kauno apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-05-4741, kuriuo įsakyta parduoti B. B., J. B. ir L. U. 0,1550 ha žemės sklypą Nr. 618, esantį Ringaudų kaime, Ringaudų sen., Kauno r.; 1995-06-19 sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RR-P52/95-0369, kuria Kauno apskrities valdytojo administracija pardavė D. Č. 1500 kv. m. ploto žemės sklypą Nr. 613, esantį Noreikiškių apyl. Ringaudų k. (I t., 73 b.l., VII t., 65 b.1.); 2003-09-01 sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis, kuria Kauno apskrities viršininkas pardavė B. P., 1507 kv. m. ploto žemės sklypą, kurio kadastro Nr. ( - ) ), unikalus Nr. ( - ) ), esantį Ringaudų k., Kauno r. (Notarė Birutė Germanavičienė) (III t., 24 b.1., VII t., 84 b.1.); 2006-05-25 sudaryta pirkimo pardavimo sutartis, kuria Lietuvos Respublikos valstybė pardavė B. B., J. B. ir L. U. 0,1550 ha ploto žemės sklypą Nr. 618, esantį Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r., už 5347 litus, pagal šį sandorį į šį žemės sklypą jungtinės nuosavybės teises įgijo A. B. ir D. U.; 1995-06-02 sudaryta pirkimo pardavimo sutartis, kuria V. G. (šiuo metu - V. P.) pardavė V. K., 0,1512 ha ploto žemės sklypą Nr. 612, esantį Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r., už 6000 litų; 2001-03-22 sudaryta dovanojimo sutartis, pagal kurią D. P. padovanojo savo dukrai D. G. 1994-03-03 iš valstybės įsigytą 0,1514 ha žemės sklypą, esantį Ringaudų k., (III t., 21 1.); 2002-10-11 sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 12473, pagal kurią V. J. D. pardavė V. M. 0,1512 ha ploto žemės sklypą, esantį Ringaudų k., Noreikiškių sen.; 2003-03-26 sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis, pagal kurią V. M. ir A. M. pardavė R. L. ir A. L. 2002-10-11 iš V. J. D. įsigytą 0,1512 ha žemės sklypą, esantį Ringaudų kaime Kauno rajono savivaldybėje (notarė Dalytė Krikštolaitytė) (IV t., 67 b.1.). Ieškovas nurodo, jog visi išvardinti administraciniai aktai ir sandoriai yra neteisėti, nes jų priėmimo ir sudarymo metu neturėjo teisinio pagrindo. Bet kuris asmuo, tame tarpe ir valstybė, priimdama sprendimą parduoti kitam asmeniui daiktą, šiuo atveju žemės sklypą, privalo valdyti tą daiktą nuosavybės teise. Valstybė niekada neturėjo nuosavybės teisės į S. Ž. žemę, nes nei iš jo, nei iš jo įpėdinių šios žemės neįsigijo. Todėl svetimo daikto pardavimas negali būti teisėtu sandoriu, nes prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui.

14Ieškovo nuomone, visi atsakovai, įgiję žemės sklypus S. Ž. žemėje, negali būti laikomi sąžiningais įgijėjais. Jei atsakovai būtų elgęsi protingai, jie būtų Kauno apskrities viršininko administracijoje sužinoję apie M. J. ir kitų pretendentų teises atkurti nuosavybės teisę, apžiūrėję įgyjamą žemės sklypą natūroje būtų matę, kad žemė nėra laisva - joje vykdoma žemės ūkio veikla. Atsižvelgiant į tai, visiems žemės sklypų įgijėjams panaikinus sandorius, kurių pagrindu jie įregistravo savo teises į įgytus žemės sklypus, turėtų būti taikoma abišalė ar vienašalė restitucija, priklausomai nuo sandorio turinio.

15Dėl asmeninio ūkio žemės. 1994-03-01 priimtas Kauno rajono Noreikiškių apylinkės Tarybos 1 šaukimo 21 sesijos sprendimas „Dėl žemės skyrimo asmeniniam naudojimui 1994 metais". Šiuo sprendimu iš S. Ž. turėtos žemės buvo suteikta žemės asmeniniam ūkiui B. V. (0.05 ha), K. J. (0,22 ha) ir S. R. (0,26 ha) (V t., 120-123 b.1.) Šis Kauno rajono Noreikiškių apylinkės Tarybos sprendimas dėl tų pačių priežasčių taip pat neteisėtas, kadangi nei vieno tuo metu galiojusio įstatymo normos neleido buvusiam savininkui grąžintinos žemės suteikti naudoti kitiems asmenims asmeniniam ūkiui.

16Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad ieškovo argumentai, jog jo negrąžinamoje žemėje žemės sklypai neteisėtai išdalinti individualių namų statybai, nepagrįsti, nes iki J. M., kuri 1997-11-17 perleido teisę į išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teises atstatymo savo sūnui R. J., prašymo dėl žemės grąžinimo pateikimo, t.y. iki 1991-05-20 Kauno rajono LDT VK 1990-03-22 sprendimu Nr. 57 patvirtino Ringaudų gyvenvietės generalinį planą ir valdyba šiuo sprendimu savo kompetencijos neviršijo ir sprendimas priimtas nepažeidžiant galiojusio Žemės kodekso normų, o Vyriausybės nutarimai dėl žemės paskirties pakeitimo nebuvo priimami. Šiuo sprendimu patvirtintose gyvenvietės ribose Noreikiškių apylinkės taryba 1991-11-05 I šaukimo 11 sesijos sprendimu suteikė žemės sklypus individualių namų statybai atsakovams. Vadovaujantis LR Vyriausybės 1993-07-21 nutarimu Nr. 550 „Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos“ patvirtintos Valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarkos 6.1.2 p., Kauno rajono valdyba ir Kauno apskrities valdytojas 1995-05-19 įsakymu Nr. 23, taip pat Kauno apskrities viršininkas, vadovaudamasis LR Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“, leido išsipirkti namų valdos žemės sklypus atsakovams. Atsakovas mano, kad ieškovo cituojamas 1994-05-27 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas šioje byloje netaikytinas, nes Kauno rajono LDT VK sprendimu Nr. 57 buvo patvirtintas Ringaudų gyvenvietės generalinis planas, o ne kaimo gyvenvietės plėtra. Vadovaujantis Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais sklypai asmeniniam ūkiui buvo suteikti teisėtai ir nepažeidžiant įstatymų. Kadangi ieškovo prašoma grąžinti žemė yra užimta namų valdų ir asmeninio ūkio žeme, tai pagal LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnį, ši žemė yra priskiriama valstybės išperkamai žemei. Atsakovas mano, jog ieškovo reikalavimas grąžinti jam priklausančią žemę natūra yra nepagrįstas. Taip pat nurodo, kad ieškovas yra praleidęs ieškinio senaties terminą, nes ieškovas teigia, jog tik 2003 m. rugsėjo mėn. sužinojo apie sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis, tačiau iš 1998-05-04 ieškovo rašto Kauno apskrities valdytojui matyti, jog jau iki 1994-10-13 ieškovui buvo žinoma, kad žemė išdalinta atsakovams gyvenamųjų namų statybai.

17Atsakovas Kauno rajono savivaldybė atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, nes žemesniosios pakopos savivaldybės (apylinkių) taryba neviršijo kompetencijos ribų, o žemės pardavimas atitiko tuo metu galiojusių valstybinės žemės sklypų pardavimo teisės aktų reikalavimus, taip pat prašo ieškovo reikalavimams taikyti ieškininę senatį. Nurodo, kad nenuginčijus Kauno apskrities viršininko administracijos 1999-10-06 sprendimo, kuriuo atkurtos ieškovui nuosavybės teisės į 2,83 ha žemės grąžinant ją natūra, o likusį žemės sklypą grąžinti sudarant kompleksinį žemėtvarkos projektą, neaišku, ar ieškovas turi reikalavimo teisę. Ieškovo argumentai dėl Kauno rajono LDT VK 1990-03-22 sprendimo Nr.57, kuriuo patvirtintas Ringaudų gyvenvietės generalinis planas, priėmimo pažeidžiant tuo metu galiojusį Žemės kodeksą, nepagrįsti, nes tiek Vietos savivaldos pagrindų įstatymo (24 straipsnio 1 dalies, 8 punktas), tiek Žemės kodekso normos leido LDT VK, kaip aukštesnei savivaldos institucijai tvirtinti Ringaudų gyvenvietės generalinį planą. Noreikiškių tarybos sprendimai priimti nepažeidžiant galiojusių įstatymų, nes Vietos savivaldos pagrindų įstatymo 11 straipsnis leido apylinkių taryboms skirti sklypus individualiai statybai (nuostata galiojo iki 1992-03-15), kurie, nepažeidžiant LR Vyriausybės 1993-07-21 nutarimo Nr. 550 ir 1995-07-17 nutarimo Nr.987, buvo privatizuoti. Mano, kad ieškovo reikalavimas dėl Noreikiškių apylinkės tarybos 1994-03-01 sprendimo panaikinimo dalyje, kuria buvo suteikta žemė asmeniniam ūkiui, nepagrįstas, nes įstatymų raida rodo, kad žemė, pagal galiojusius įstatymus suteikta gyventojų asmeniniam ūkiui, valstybės išperkama ir natūra savininkams negrąžinama. Nurodo, jog ieškovas prašo taikyti restituciją, tačiau kokią pinigų sumą kas ir kam privalo išmokėti, ieškovas nepateikė. Be to mano, kad ieškovas praleido ieškininės senaties terminą, nes iš ieškovo 1998-05-04 (2 t., b.l. 107) pateikto prašymo Kauno apskrities valdytojui bei 2003-03-24 prašymo savivaldybei ir jos atsakymo, seka, jog ieškovas jau 1994 metais žinojo, kad žemė nebus grąžinta natūra, nes yra valstybės išperkama.

18A. J. B., B. B., D. Č., D. G., R. M., B. P., J. R., A. V. atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašo atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Nurodo, kad ieškovas neginčija 1999-10-06 Kauno apskrities sprendimo Nr. 52, kuriuo R. J. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 2,83 ha žemės, šis sprendimas įstatymo nustatyta tvarka nebuvo apskųstas, todėl jo nepanaikinus, jokių teisių ginčyti atsakovams teisėtai suteiktus žemės sklypus nėra. Atsakovų nuomone, nuosavybės teisių perleidimo sutartis tarp ieškovo ir jo motinos pasirašyta 1997-11-17, todėl iki tol ieškovo jokios teisės negalėjo būti pažeistos, nes jis jų neturėjo, t.y. ieškovas neturi reikalavimo teisės ginčyti iki 1997-11-17 priimtų administracinių aktų. Taip pat nurodo, jog ieškovo reikalavimams turi būti taikomas ieškininės senaties terminas. Mano, kad ieškovo ginčijamas Kauno rajono LDT VK 1990-03-22 sprendimas Nr. 57 priimtas teisėtai ir pagrįstai, neviršijant savo kompetencijos ir nepažeidžiant tuo metu galiojusių įstatymų normų, žemės sklypai visiems atsakovams suteikti vadovaujantis LR Vyriausybės 1993-07-21 nutarimu Nr. 550.

19A. R. L., A. L., D. P., D. G. ir V. K. atsiliepimais į patikslintą ieškinį prašo ieškinį atmesti, taikyti ieškinio senatį, priteisti iš ieškovo atstovavimo išlaidas. Nurodo, kad ieškovas neturi teisinio pagrindo kelti reikalavimus dėl žemės sklypų pirkimo pardavimo sutarčių negaliojančiomis bei valstybinių institucijų priimtų sprendimų panaikinimo, nes neginčijo 1999-10-06 Kauno apskrities sprendimo Nr. 52. Mano, kad Kauno rajono LDT VK ginčijamais sprendimais savo kompetencijos neviršijo, 1994 – 2003 metais teisėtai sudarė su atsakovais valstybinės žemės pirkimo pardavimo sutartis, atsakovai yra sąžiningi žemės sklypų savininkai. Ieškovas yra praleidęs ieškinio senaties terminą, o taip pat neturi reikalavimo teisės reikšti ieškinius dėl administracinių aktų, kurie įsigaliojo iki 1997-11-17. Taip pat teigia, jog ieškovas prašo taikyti restituciją, tačiau nenurodo kaip išspręsti šį klausimą.

20Tretysis asmuo notarė Virginija Jarienė atsiliepime į ieškovo patikslintą ieškinį nurodo, kad 2003-07-25 tarp Kauno apskrities viršininko administracijos ir E. P. įgaliotinės R. L. P. patvirtino Valstybinės žemės pirkimo pardavimo sutartį, reg. Nr. ( - ) , kuri buvo paruošta Kauno rajono Žemėtvarkos tarnybos specialistų. Mano, kad šį sandorį patvirtino teisėtai, pagal tuo metu galiojusius įstatymus ir jų nepažeidė.

21Ieškovas ir jo atstovai teismo posėdyje patikslinto ieškinio reikalavimus ir ieškinyje išdėstytus argumentus palaikė.

22Atsakovai ir jų atstovai prašė patikslinto ieškinio netenkinti ir priteisti iš ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas pareiškė nepagrįstą ieškinį, atsakovai iš esmės pritarė savo atsiliepimuose nurodytiems argumentams.

23Ieškovo patikslintas ieškinys netenkintinas.

24Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovo senelis iki 1940 metų nuosavybės teise valdė 12,75 ha žemės sklypą esantį, Ringaudų kaime, Noreikiškių seniūnijoje, Kauno rajone. Ieškovo motina M. J. ir jos seserys N. M., A. N., A. Č. 1991m. gegužės 20d. pateikė prašymą atkurti nuosavybės teises į tėvo išlikusį nekilnojamąjį turtą – žemę. 1997m. lapkričio 17d. ieškovui jo motina perleido teisę atkurti nuosavybę į mirusiojo tėvo žemės sklypo – 7,7 ha dalį. Kauno apskrities viršininko 1999 m. spalio 6 d. sprendimu ieškovui buvo atkurtos nuosavybės teisės natūra į 2,83 ha žemės. Taip pat šio sprendimo 4 punkte buvo nurodyta, kad nuosavybės teisės į 4,87 ha žemės bus atkurtos vėliau, sudarant kompleksinį žemės reformos žemėtvarkos projektą. Ieškovas teigia, kad 2003 m. kovo mėn. gavo iš Kauno apskrities viršininko administracijos (toliau - KAVA) pasiūlymą pasirinkti kompensavimo būdą už valstybės išperkamą žemę, tačiau tokio pasiūlymo atsisakė ir pageidauja žemę susigrąžinti natūra. Taip pat ieškovas tvirtina, kad 2003 m. balandžio mėn. sužinojo, kad dar 1991 ir 1992 metais buvo priimti Noreikiškių apylinkės tarybos sprendimai jam priklausančioje žemėje skirti sklypus individualių namų statybai, kurie yra neteisėti. 1990 m. kovo 22 d. Kauno rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimas Nr. 57 „Dėl Kauno rajono Ringaudų gyvenvietės generalinio plano“ patvirtinimo prieštarauja 1990 m. kovo 11 d. priimto LR Laikinojo Pagrindinio Įstatymo (toliau – LPĮ) 106 straipsniui, nes vietinės valdžios organai neturėjo teisės keisti gyvenviečių ribų. Ieškovo nuomone, šiuo metu jam priklausanti žemė buvo perleista sandoriais kitiems atsakovams, tokie sandoriai yra niekiniai ir turi būti pripažinti negaliojančiais.

25 Dėl ieškinio senaties.

26Pagal bendrąją ieškinio senaties termino eigos pradžios skaičiavimo taisyklę ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo apie savo teisės pažeidimą. Taigi pagal CK 1. 127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties termino eiga prasideda tik po to, kai asmuo subjektyviai suvokia ar turi suvokti apie jo teisės pažeidimą. Kaip matyti iš bylos duomenų ieškovas apie 1990 m. kovo 22 d. Kauno rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimą Nr. 57 „Dėl Kauno rajono Ringaudų gyvenvietės generalinio plano“, 1991 m. lapkričio 5 d. Kauno rajono Noreikiškių apylinkės tarybos I-ojo šaukimo 11 sesijos sprendimą “Dėl žemės sklypų suteikimo gyvenamųjų namų statybai“ Ringaudų kaime, suteikimo atsakovams D. P., B. P., E. R., V. G. ir kt., 1992 m. kovo 13 d. Kauno rajono Noreikiškių tarybos I-ojo šaukimo 13 sesijos sprendimą suteikti sklypus individualių gyvenamųjų namų statybai Ringaudų kaime atsakovams V. B., R. Š. bei kitus ginčijamus sandorius sužinojo 2003 m. balandžio mėn., o į teismą su ieškiniu dėl savo pažeistos teisės gynimo kreipėsi 2003 m. lapkričio 19 d. Taigi, ieškovas įstatymu nustatyto termino ieškiniui pareikšti ginčijamiems sprendimams ir sandoriams nepraleido (CK 1. 125 straipsnio 1 dalis).

27Dėl ieškovo reikalavimo pripažinti negaliojančiu 1990 m. kovo 22 d. Kauno rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimą Nr. 57 „Dėl Kauno rajono Ringaudų gyvenvietės generalinio plano“.

28Kauno rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomasis komitetas 1990 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 57 dar iki ieškovo motina M. J. pateikė prašymą dėl žemės grąžinimo į tėvo žemę, patvirtino Kauno rajono Lietuvos žemės ūkio akademijos mokomojo bandomojo ūkio Ringaudų gyvenvietės generalinį planą ir pripažino netekusiu galios 1979 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos mokomojo bandomojo ūkio statybos kompleksų išdėstymo schemą ir Ringaudų gyvenvietės išplanavimo projektą. Teismas sprendžia, kad tuo metu galiojęs Vietos savivaldos pagrindų įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 8 punktas suteikė teisę savivaldybei spręsti tokio pobūdžio klausimus. Tokiu būdu, priimant ginčijamą sprendimą savivaldybė nepažeidė pagrindinių socialinių ekonominių savivaldybės teisių. Ieškovo nurodymas, kad ginčijamas sprendimas prieštaravo LPĮ 78 straipsnio 15 daliai ir 106 straipsniui, LR Vietos savivaldos pagrindų įstatymo 7 straipsniui, nepagrįstas.

29 Dėl ieškovo reikalavimo pripažinti negaliojančiais 1991 m. lapkričio 5 d., 1992 m. kovo 13 d. Kauno rajono Noreikiškių apylinkės tarybos sprendimų „Dėl žemės sklypų suteikimo gyvenamųjų namų statybai“.

30Byloje nustatyta, kad 1990 m. kovo 22 d. Kauno rajono Liaudies deputatų tarybos sprendimu Nr. 57 patvirtintos Ringaudų gyvenvietės ribose Noreikiškių apylinkės taryba 1991m. lapkričio 5d. sprendimu „Dėl žemės sklypų suteikimo gyvenamųjų namų statybai“ suteikė žemės sklypus atsakovams D. P., B. P., E. R., V. G., O. G., V. G., R. M., D. Č., V. S., J. R.. D. G., N. K., V. D., A. V., o 1992 m. kovo 13 d. sprendimu suteikė 0,15 ha žemės sklypus atsakovams V. B. ir R. Š.. Ieškovas mano, kad šie sprendimai buvo neteisėti, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms teigdamas, kad nė vienas teisės aktas neleido valdžios institucijoms disponuoti 1940 metais neteisėtai nusavintu Lietuvos gyventojų turtu po to, kai 1990 m. kovo 11 d. atstačius Lietuvos nepriklausomą valstybę 1940 metais įvykdyta Lietuvos gyventojų turto nacionalizacija buvo pripažinta neteisėta. Teismas tokius ieškovo nurodytus argumentus laiko nepagrįstais ir juos atmeta, nes tuo metu galiojusio Vietos savivaldos pagrindų įstatymo 11, 24 straipsnio 1 dalies 8 punktas suteikė teisę apylinkės tarybai skirti žemės sklypus individualiai statybai. Byloje nenustatyta, kad priimant sprendimus buvo pažeistos teisės normos, reglamentuojančios žemės sklypų suteikimą atsakovams.

31Dėl ieškovo ginčijamų žemės sklypų nuomos sutarčių.

32Kaip matyti iš nustatytų bylos aplinkybių, kad vykdant aukščiau paminėtus 1991m. lapkričio 5d. ir 1992 m. kovo 13 d. Noreikiškių apylinkės tarybos sprendimus buvo sudarytos žemės nuomos sutartys. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiomis sudarytas nuomos sutartis su O. G., R. M., N.N. K. nurodydamas, kad ginčijamos sutartys prieštarauja imperatyvioms nuosavybės teisę reglamentuojančioms teisės normoms. Teismo vertinimu, ieškovas nenurodo konkrečių ir aiškių Lietuvos teisės normų, kurios prieštarautų sudarytiems sandoriams, todėl tokie sudaryti sandoriai negali būti pripažįstami prieštaraujančiais imperatyvioms įstatymo nuostatoms (CK 1. 80 straipsnio 1 dalis).

33Dėl ieškovo ginčijamų potvarkių, leidusių išsipirkti žemės sklypus ir pirkimo-pardavimo sutarčių bei kitų ieškinio reikalavimų.

34Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, kad 1994m. vasario 17d. Kauno rajono valdybos potvarkiu Nr. 75 „Dėl privačių namų valdų žemės sklypų pardavimo“ buvo leista išsipirkti atsakovei D. G. 1491 kv.m. žemės sklypą, esantį Ringaudų kaime, Noreikiškių apylinkės, Kauno rajone. Tos pačios savivaldybės valdybos 1994 m. kovo 3 d. potvarkiu Nr. 550 buvo leista 1514 kv.m. žemės sklypą toje pačioje vietovėje išsipirkti atsakovei D. P., 1994 m. balandžio 28 d. potvarkiu Nr. 224 savivaldybė leido išsipirkti atsakovei A. V. paskirtą 1512 kv. m. žemės sklypą, 1994 m. birželio 23 d. potvarkiu Nr. 350 savivaldybė leido išsipirkti 1512 kv.m. žemės sklypą atsakovui V.J. D., 1994 m. lapkričio 10 d. savivaldybės potvarkiu Nr. 572 buvo leista išsipirkti tokio pat dydžio žemės sklypą ir atsakovei V. G.. Vėliau 1995m. gegužės 19 d. Kauno apskrities valdytojo įsakymu Nr. 23 buvo leista paskirtą žemės sklypą išsipirkti atsakovei D. Č., 2003 m. birželio 18 d. Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-05-4152 buvo nuspręsta 1507 kv.m. toje pačioje vietovėje parduoti žemės sklypą atsakovei B. P., 2006 m. balandžio 25 d. Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-05-4741 buvo leista parduoti atsakovams B. B., J. B. ir L. U. 0,1550 ha žemės sklypą, esantį Ringaudų kaime, Kauno rajone. Remiantis aukščiau paminėtais savivaldybės ir apskrities viršininko administracijos sprendimais su atsakovais buvo sudarytos žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartys. Teismas, atlikęs tuo metu galiojusių norminių aktų, leidžiančių privatizuoti žemės sklypus paskirtus ne žemės ūkio veiklai, analizę, daro išvadą, kad priimti sprendimai ir sandoriai yra teisėti ir atitinka įstatymų reikalavimus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. Nutarimu Nr. 550 „Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos“ patvirtintos Valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarkos 6.1.2 punkte buvo numatyta, kad valstybinės žemės sklypai ne žemės ūkio veiklai parduodami piliečiams, kuriems iki 1992 m. vasario 7 d. Respublikos miestuose ir iki 1992 m. kovo 15 d. kitose vietovėse suteikti žemės sklypai individualiems gyvenamiesiems namams statyti. Kadangi atsakovams D. G., A. V., V.J. D., V. G., D.Č. K. rajono Noreikiškių apylinkės tarybos sprendimais žemės sklypai gyvenamųjų namų statybai buvo suteikti iki 1992 m. kovo 15 d., tai savivaldybė turėjo teisę jiems paskirtus žemės sklypus parduoti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) ir šiuo nutarimu patvirtinta Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarka Kauno apskrities viršininkas turėjo teisinį pagrindą parduoti žemės sklypą atsakovei B. P..

35Byloje taip pat nustatyta, kad 2003 m. rugsėjo 1 d. Kauno apskrities viršininkas pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė 1507 kv.m. žemės sklypą atsakovei B. P., o 2006 m. gegužės 25 d. pardavė ginčo žemės sklypus atsakovams B. B., J. B., L. U.. Paminėto sudaryto sandorio pagrindu A. B. ir D. U. žemės sklypą įgijo jungtinės nuosavybės teise. Pagal 1995 m. birželio 2 d. sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį V. P. žemės sklypą pardavė atsakovui V. K.. D. P. 2001m. kovo 22 d. jai suteiktą žemės sklypą padovanojo D.G.. V.J. D. išsipirkęs žemės sklypą jį 2002 m. spalio 11 d. pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė V. M.. 2003 m. kovo 26 d. pirkimo-pardavimo sutartimi iš V. M. ginčo žemės sklypą įsigijo atsakovai R. L. ir A. L.. Ieškovas mano, kad ginčo žemės perleidimo sandoriai neteisėti, nes valstybė niekada neturėjo teisės į ieškovo senelio žemę, daikto pardavimas prieštarauja Lietuvos Konstitucijos 23 straipsniui, žemės sklypų įgijėjai negali būti sąžiningais įgijėjais. Teismas laiko, kad tokie paminėti ieškovo nurodymai abstraktūs, nekonkretūs ir neparemti civilinio kodekso normose nurodytais sandorio negaliojimo pagrindais. Teismas pagal bylos faktines aplinkybes nenustatė pagrindų ieškovo ginčijamiems sandoriams panaikinti, todėl tokie ieškinio reikalavimai netenkintini.

36Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 2 punktą žemė iš buvusių savininkų valstybės išperkama, jeigu ji yra užimta namų valdų sklypų. Žemės sklypų plotai ir ribos nustatomi žemėtvarkos projektuose. Taip pat pagal šio įstatymo 12 straipsnio 7 punktą žemė iš buvusių savininkų išperkama, jeigu ji pagal įstatymus suteikta ir naudojama gyventojų asmeniniam ūkiui. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jeigu žemė asmenims buvo suteikta nepažeidžiant žemės suteikimo metu galiojusių teisės aktų, tai jų interesai prioritetiškai turi būti ginami. Tokią teisminę praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. rugsėjo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P.V.v. Kauno apskrities viršininko administracija ir kt., Nr. 3K-3-363/1999, 1999 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Alytaus apskrities viršininko administracija v. O.V. ir kt. Nr. 3k-3-443/1999, 2001 m. birželio 20 d. nutartis priimta civilinėje byloje A.P. v. J.B. ir kt. bylos Nr. 3K-3-665/2001, 2006 m. kovo 1 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr.3K-161/2006 ir kt.).

37Byloje nenustatyta, kad žemė atsakovams buvo suteikta pažeidžiant nustatytą tvarką, todėl ieškovo teisės negali būti ginamos, o prioritetiškai turi būti ginamos asmenų teisės, kuriems žemė buvo suteikta teisėtai. Nors byloje nėra pateikta tikslių žemėtvarkos projektų, tačiau faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad ginčo žemė, į kurią pretenduoja natūra atkurti nuosavybės teises ieškovas, yra užimta namų valdų sklypų ir suteikta bei naudojama gyventojų asmeniniam ūkiui. Tokiu būdu, pagal Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnį tokia žemė yra priskirtina valstybės išperkamai žemei. LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąją atkūrimo įstatymo 16 straipsnio nuostatos numatė už valstybės išperkamą žemę atlyginti pretendentams kitais būdais. Kaip jau buvo nustatyta, ieškovui 1999 m. spalio 6 d. Kauno apskrities viršininko sprendimu Nr. 52/10153 buvo atkurtos nuosavybės teisės į 2,83 ha žemės sklypą natūra, o į 4,87 ha žemės sklypą nuspręsta atkurti nuosavybės teises sudarant kompleksinį žemės reformos žemėtvarkos projektą. Toks priimtas sprendimas ieškovo nenuginčytas ir apskritai nėra ginčijamas, todėl ieškovo ieškinio reikalavimas dėl įpareigojimo atsakovą Kauno apskrities viršininko administraciją atkurti ieškovui nuosavybės teises natūra į 4,87 ha žemės sklypą S. Ž. žemės sklype Ringaudų kaime, Kauno rajone, taip pat negali būti tenkinamas.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų.

39Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį pralaimėjusi šalis laimėjusiai bylą šaliai atlygina visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Kadangi ieškovo ieškinys netenkintas visiškai, tai ieškovas atsakovams turi atlyginti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje, atsakovų atstovė adv. V.Kisielienė prašė priteisti iš ieškovo atsakovei D. P. – 1500 Lt, atsakovei V. G. -2250 Lt, atsakovui V. K. – 2000 Lt, atsakovui R. L. – 2000 Lt, atsakovei A. L. – 1000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Atsakovų atstovė advokatė D.Žvingilienė prašė priteisti iš ieškovo atsakovui B. B. – 800 Lt, atsakovei D. Č. – 300 Lt, atsakovei D. G. – 800 Lt, atsakovei R. M. – 500 Lt, atsakovei J. R. – 800 Lt, atsakovei A. V. – 550 Lt, atsakovei B. P. – 800 Lt atstovavimo išlaidų. Teismas sprendžia, kad atsakovų turėtos bylinėjimosi išlaidos yra realios ir pagrįstos, todėl jas priteisia iš ieškovo (CPK 93, 98 straipsniai). Kaip matyti iš Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 19 d. įsiteisėjusios nutarties, kad teismas ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalies reikalavimų priėmė ir bylą dalyje pareikšto reikalavimo atsakovei D. P. dėl pripažinimo negaliojančia 0,1896 ha žemės sklypo, esančio Ringaudų kaime, Kauno rajone, dovanojimo pagal sutartį Nr. 1997-02-17 (reg. Nr. ( - ) ) nutraukė. Nustatyta, kad teismo posėdžio metu pareikštu prašymu atsakovė D. P. prašė iš ieškovo priteisti 1000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismas parengiamojo teismo posėdžio 2007 m. kovo 19 d. protokoline nutartimi nutarė atsakovės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų spręsti bylą išnagrinėjus iš esmės, priimat galutinį sprendimą. Taigi, išnagrinėjus bylą ir priimant byloje baigiamąjį sprendimą pagal CPK 94 straipsnio taisykles spręstinas ir atsakovei D. P. bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovo klausimas ir visos 1500 Lt bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo šiai atsakovei.

40Netenkinus ieškovo ieškinio, naikintinos Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 20 d. nutartimi ieškovo ieškinio užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovams – žemės sklypų areštas (CPK 150 straipsnio 4 dalis).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 177, 185, 259, 263-265, 268, 270 straipsniais, teismas,

Nutarė

42Ieškovo R. J. patikslinto ieškinio netenkinti.

43Iš ieškovo R. J. priteisti atsakovams: D. P. – 1500 Lt, V. P. (G.) -2250 Lt, V. K. – 2000 Lt, R. L. – 2000 Lt, A. L. – 1000 Lt, B. B. – 800 Lt, D. Č. – 300 Lt, D. G. – 800 Lt, R. M. – 500 Lt, J. R. – 800 Lt, A. V. – 550 Lt, B. P. – 800 Lt bylinėjimosi išlaidų.

44Panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 20 d. nutartimi ieškovo R. J. ieškinio užtikrinimui atsakovams taikytas laikinąsias apsaugos priemones – žemės sklypų, esančių Ringaudų kaime, Kauno rajone, areštą.

45Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis,... 2. Ieškovas R. J. patikslintu ieškiniu (b.l. 7-17, t. 13) prašo: pripažinti... 3. 3.... 4. 1992-03-13 Kauno rajono Noreikiškių apylinkės tarybos I šaukimo 13 sesijos... 5. 7.... 6. 1994-02-17 Kauno rajono valdybos potvarkį Nr. 75 „Dėl privačių namų... 7. 20. 2003-09-01 sutartį, kuria Kauno apskrities viršininkas, pardavė B. P.,... 8. Ieškovas nurodė, kad jo senelis S. Ž. iki 1940 metų turėjo nuosavybės... 9. 1990 m. kovo 22 d. Kauno rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomasis komitetas... 10. 1991 m. lapkričio 5 d. Kauno rajono Noreikiškių apylinkės taryba priėmė I... 11. 1992-03-13 Kauno rajono Noreikiškių apylinkės taryba priėmė I šaukimo 13... 12. Dėl nuomos sutarčių. Vykdant 1991-11-05 ir 1992-03-13 Noreikiškių... 13. Dėl potvarkių, leidžiančių išsipirkti privačios namų valdos žemės... 14. Ieškovo nuomone, visi atsakovai, įgiję žemės sklypus S. Ž. žemėje,... 15. Dėl asmeninio ūkio žemės. 1994-03-01 priimtas Kauno rajono Noreikiškių... 16. Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija atsiliepimu į... 17. Atsakovas Kauno rajono savivaldybė atsiliepimu į patikslintą ieškinį... 18. A. J. B., B. B., D. Č., D. G., R. M., B. P., J. R., A. V. atsiliepimu į... 19. A. R. L., A. L., D. P., D. G. ir V. K. atsiliepimais į patikslintą ieškinį... 20. Tretysis asmuo notarė Virginija Jarienė atsiliepime į ieškovo patikslintą... 21. Ieškovas ir jo atstovai teismo posėdyje patikslinto ieškinio reikalavimus ir... 22. Atsakovai ir jų atstovai prašė patikslinto ieškinio netenkinti ir priteisti... 23. Ieškovo patikslintas ieškinys netenkintinas.... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovo senelis iki 1940 metų nuosavybės... 25. Dėl ieškinio senaties.... 26. Pagal bendrąją ieškinio senaties termino eigos pradžios skaičiavimo... 27. Dėl ieškovo reikalavimo pripažinti negaliojančiu 1990 m. kovo 22 d. Kauno... 28. Kauno rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomasis komitetas 1990 m. kovo 22 d.... 29. Dėl ieškovo reikalavimo pripažinti negaliojančiais 1991 m. lapkričio 5... 30. Byloje nustatyta, kad 1990 m. kovo 22 d. Kauno rajono Liaudies deputatų... 31. Dėl ieškovo ginčijamų žemės sklypų nuomos sutarčių.... 32. Kaip matyti iš nustatytų bylos aplinkybių, kad vykdant aukščiau paminėtus... 33. Dėl ieškovo ginčijamų potvarkių, leidusių išsipirkti žemės sklypus ir... 34. Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, kad 1994m. vasario 17d. Kauno... 35. Byloje taip pat nustatyta, kad 2003 m. rugsėjo 1 d. Kauno apskrities... 36. Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą... 37. Byloje nenustatyta, kad žemė atsakovams buvo suteikta pažeidžiant... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 39. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį pralaimėjusi šalis laimėjusiai bylą šaliai... 40. Netenkinus ieškovo ieškinio, naikintinos Kauno apygardos teismo 2006 m.... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 177, 185, 259, 263-265, 268, 270... 42. Ieškovo R. J. patikslinto ieškinio netenkinti.... 43. Iš ieškovo R. J. priteisti atsakovams: D. P. – 1500 Lt, V. P. (G.) -2250... 44. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 20 d. nutartimi ieškovo R.... 45. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...