Byla e2S-70-613/2018

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė Seselskytė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančio S. B. bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Principo reikalas“ įgalioto atstovo Irmanto Lengvino atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo S. B. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė SEB bankas, antstolė Reda Vizgaudienė, uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“, uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, uždaroji akcinė bendrovė „Debreceno valda“, akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 10 d. nutartimi pareiškėjui S. B. iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Principo reikalas“.
 2. Teisme gautas pareiškėjo S. B. bankroto administratoriaus UAB „Principo reikalas“ prašymas nutraukti pareiškėjo bankroto bylą. Bankroto administratorius nurodo, kad pareiškėjas nesilaikė teismo patvirtintų ir mokumo atkūrimo plane numatytų lėšų naudojimo tvarkos, nebendradarbiavo su bankroto administratoriumi organizuojant bankroto procedūras, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 10 straipsnio 1 dalies 3, 6, 8 ir 10 punktus.
 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 31 d. nutartimi bankroto administratoriaus Irmanto Lengvino prašymą nutraukti fizinio asmens S. B., a. k. ( - ), tenkino, bankroto bylą nutraukė.
 4. Pareiškėjas S. B. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2FB-4858-639/2016, panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartį ir bankroto administratoriaus Irmanto Lengvino prašymą dėl S. B. fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo atmesti.
 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. sausio 13 d. nutartimi pareiškėjo S. B. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2FB-4858-639/2016 atmetė.
 6. Pareiškėjas S. B. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti 2017 m. sausio 13 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. eA2- 835-618/2017 ir išspręsti klausimą iš esmės, panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartį ir bankroto administratorės UAB „Principo reikalas“ atsakingo asmens Irmanto Lengvino prašymą atmesti. Nurodė, kad bankroto administratorius prašymą nutraukti bankroto bylą grindžia abejotinomis aplinkybėmis pasirašytu 2015 m. lapkričio 17 d. įsipareigojimu, tačiau nepagrindė kokiu būdu pareiškėjas S. B. nuslėpė nuo administratoriaus minėtą pinigų sumą, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad pareiškėjas buvo nesąžiningas, nebendradarbiavo su bankroto administratoriumi ar kitu būdu netinkamai vykdė planą. Bankroto administratoriaus nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės, nes UAB „Šilo statyba“ bankrutavo, su pareiškėju S. B. atsiskaitė tik 2016 m. birželio mėnesį, jokių kitų pajamų pareiškėjas negavo, todėl bankroto administratoriaus prašymas nutraukti bankroto bylą atmestinas kaip nepagrįstas.
 7. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. birželio 6 d. nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 13 d. nutartį panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės – pareiškėjo S. B. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2FB-4858-639/2016 tenkino, atnaujino procesą Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2FB-4858-639/2016 pagal pareiškėjo S. B. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys AB SEB bankas, antstolė Reda Vizgaudienė, UAB „Gelvora“, UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, UAB „Debreceno valda“, AB „Klaipėdos energija“, CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytu pagrindu.
 8. Teisme 2017 m. liepos 10 d. gautas bankroto administratoriaus atsisakymas nuo prašymo dėl pareiškėjo bankroto bylos nutraukimo. Bankroto administratorius nurodo, jog pareiškėjas sumokėjo 962,69 Eur sumą, pateikė darbo užmokesčio išmokėjimą patvirtinančius dokumentus, iš S. B. pateikto asmeninės banko sąskaitos išrašo ir VSDFV Klaipėdos skyriaus duomenų matyti, kad bankrutuojantis asmuo laikotarpyje, kuriuo buvo nutraukta bankroto byla, negavo jokių kitų pajamų viršijančių jo būtiniesiems poreikiams tenkinti nustatytą sumą, todėl nebėra pagrindo S. B. bankroto bylos nutraukimui.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartimi nepriėmė bankroto administratoriaus UAB „Principo reikalas“ prašymo dėl pareiškėjo S. B. bankroto bylos nutraukimo atsisakymo, pareiškėjo S. B. prašymą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-4858-639/2016 panaikinimo, atmetė.
 2. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju dėl pareiškėjo veiksmų bei nesąžiningumo patvirtintas kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas nebuvo tinkamai įgyvendinamas. Byloje esantys duomenys leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas nevykdo FABĮ reikalavimų, dėl kurių plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos, gali būti pažeisti kreditorių interesai, todėl bankroto administratoriaus prašymas dėl bankroto bylos nutraukimo atsisakymo nepriimtinas, pareiškėjo S. B. prašymas dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-4858-639/2016 panaikinimo, atmestinas.
 1. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atskiruoju skundu bankrutuojančio S. B. bankroto administratorės įgaliotas atstovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas, nepriimdamas bankroto administratoriaus atsisakymo nuo prašymo nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, savo sprendimo nemotyvavo. Įstatyme nurodyta, kad teismas gali nepriimti atsisakymo tik esant 2 pagrindams: 1) atsisakymui pažeidžiant imperatyvias įstatymų nuostatas arba 2) viešąjį interesą. Skundžiamoje nutartyje nenurodoma jokia imperatyvi įstatymo nuostata, kurią pažeistų bankroto administratoriaus atsisakymas, taip pat skundžiamoje nutartyje nėra nurodoma, kad atsisakymas pažeistų viešąjį interesą.
  2. Teismas netinkamai vertino byloje nustatytas aplinkybes dėl bankrutuojančio asmens vengimo pervesti pinigines lėšas į bankroto bylos administravimui atidarytą depozitinę sąskaitą, duomenis apie bankrutuojančio asmens uždirbtas pajamas.
  3. Nagrinėjamu atveju nėra nei vienos iš FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktuose nurodytos sąlygos fizinio asmens bankroto bylos nutraukimui, nes fizinis asmuo neslėpė duomenų apie savo pajamas (galbūt galima teigti, jog duomenys nebuvo pateikiami laiku, tačiau neslepiami) ir į depozitinę sąskaitą yra pervedęs visas lėšas, kurios viršijo jo būtiniesiems poreikiams tenkinti nustatytą sumą.
  4. Teismas, nutraukdamas fizinio asmens bankroto bylą, nenurodė aiškaus šios bylos nutraukimo pagrindo.
 2. Atsiliepimu į bankrutuojančios asmens bankroto administratorės įgalioto atstovo atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašo bankroto administratoriaus atskirąjį skundą atmesti, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. eA2-835-618/2017 palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atskirame skunde pateikti argumentai neįrodo, kad teismo atlikta analizė bei išsakyti argumentai yra klaidingi ir kad teismas, atlikdamas šią analizę, netinkamai vertino kreditorių išsakytas nuomones bei prieštaravimus, nesiekė suderinti kreditorių bei bankrutuojančio asmens interesų ir dėl to priėmė klaidingą sprendimą.
  2. Bankrutuojantis asmuo S. B. yra nesąžiningas, nevykdo mokumo atkūrimo plane prisiimtų įsipareigojimų, slepia gaunamas pajamas, nesiekia teisingos skolininko ir jo kreditorių interesu pusiausvyros, nesiekia kuo didesne dalimi patenkinti kreditorių finansinių reikalavimų.
  3. Bankroto administratoriaus UAB “Principo reikalas” pateiktas atsisakymas nuo prašymo nutraukti bankroto bylą iškeltą fizinio asmens S. B. atžvilgiu yra visiškai formalus, neinformatyvus, nemotyvuotas.
  4. Teismas išsamiai išanalizavo tiek bankroto administratoriaus, tiek kreditorių išdėstytą nuomonę bei pateiktus argumentus, išanalizavo visą byloje surinktą informaciją atliko išsamų byloje pateiktų dokumentų tyrimą ir priėmė aiškų ir motyvuotą sprendimą.

5Teismas

konstatuoja:

6VI. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7

 1. Atskirasis skundas atmestinas.
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.
 3. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teismas, įvertinęs apeliacijos dalyką, atskirąjį skundą, sprendžia, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą.
 4. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarties, kuria teismas atsisakė priimti bankroto administratoriaus prašymą dėl bankroto bylos nutraukimo atsisakymo bei netenkino pareiškėjo prašymo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartį, teisėtumas ir pagrįstumas.
 5. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pažymėjęs, kad atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. patikrina teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą ta apimtimi ir tokiais pagrindais, kurie yra nustatyti teismo nutartyje atnaujinti procesą atnaujintos bylos nagrinėjimas yra ankstesnio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, tačiau vykdomas atsižvelgiant į pagrindus, dėl kurių byla buvo atnaujinta, o ne galimybė asmeniui tikslinti ieškinį ir iš naujo siekti savo interesų patenkinimo, pareiškiant dar ir naują reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2006; 2007 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2007).
 6. Nagrinėjamu atveju klausimas dėl bankroto bylos nutraukimo 2017 m. rugsėjo 12 d. Klaipėdos miesto apylinės teismo nutartimi svarstytas pakartotinai, kadangi Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. birželio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-846-796/2017 panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 13 d. nutartį ir atnaujino procesą Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2FB-4858-639/2016 CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytu pagrindu. 2017 m. birželio 6 d. nutartyje teismas pažymėjo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. sausio 13 d. nutartimi bankroto administratoriaus prašymą dėl pareiškėjo bankroto bylos nutraukimo išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka, tačiau rezoliucinėje dalyje klaidingai nurodė nutarties apskundimo terminą, t. y. nurodė, kad nutartis per 7 dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama paduodant atskirąjį skundą, tačiau turėjo nurodyti, kad nutartis skundžiame per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Be to, tiek teismo pranešimas, informuojantis apie prašymo paskyrimą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, tiek nutarties nuorašas pareiškėjui išsiųsti neregistruotu paštu, todėl byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas apie bankroto administratoriaus pateiktą prašymą ir apie jo išnagrinėjimą ir priimtą minėtą nutartį žinojo, šiuos dokumentus gavo ir su jais susipažino laiku, kad galėtų ginti savo teises ir atstovauti savo interesams. Taip pat pažymėjo, kad pareiškėjas turėjo teisėtų lūkesčių, jog bankroto administratoriaus prašymas dėl bylos nutraukimo taip pat bus nagrinėjamas žodinio proceso tvarka. Teismui pasirinkus rašytinę prašymo nagrinėjimo formą, atsižvelgiant į tai, kad nutraukus bankroto bylą asmuo netenka teisės 10 metų atkurti savo mokumą (FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punktas), vertino, jog pareiškėjas apie tokį prašymo gavimą ir nagrinėjimą turėjo būti tinkamai informuotas, jam turėjo būti suteikta teisė pateikti rašytinius paaiškinimus.
 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjo bankroto administratorius kreipėsi į teismą su prašymu dėl pareiškėjo bankroto bylos nutraukimo nurodydamas, kad pareiškėjas buvo nesąžiningas, nesilaikė teismo patvirtintų ir mokumo atkūrimo plane numatytų lėšų naudojimo tvarkos, nebendradarbiavo su bankroto administratoriumi organizuojant bankroto procedūras. Bankroto proceso metu buvo nustatyta, kad pareiškėjo pajamos 2015 metų kovo - spalio mėnesiais 1 727,69 Eur lėšų suma viršijo jo būtinųjų poreikių tenkinimui nustatytą sumą, tačiau pareiškėjas į bankroto bylos administravimui atidarytą depozitinę sąskaitą yra pervedęs tik 765,00 Eur. 2015 m. lapkričio 17 d. susitarimu pareiškėjas įsipareigojo į bankroto bylos administravimui atidarytą depozitinę sąskaitą iki 2016 m. kovo 1 d. pervesti neįneštą 962,69 Eur lėšų sumą, tačiau susitarimo neįvykdė ir minėtų lėšų nepervedė. Pareiškėjas su bankroto administratoriaus nurodytomis aplinkybėmis nesutinka ir pažymi, kad BUAB „Šilo statyba“ su juo atsiskaitė tik 2016 metų birželio mėnesį, kitų pajamų jis negavo, todėl iki 2016 m. kovo 1 d. pervesti bankroto administratoriui neįneštos 962,69 Eur lėšų sumos negalėjo. Be to, bankroto administratorius prie prašymo dėl bankroto bylos nutraukimo pridėjo tik abejotinomis aplinkybėmis pasirašytą 2015 m. lapkričio 17 d. įsipareigojimą, tačiau nepagrindė kokiu būdu nustatė, kad jis minėtą sumą nuslėpė nuo administratoriaus, nepateikė jokių įrodymų, kad jis buvo nesąžiningas, nebendradarbiavo su bankroto administratoriumi ar kitu būdu netinkamai vykdė planą. Teisme 2017 m. liepos 10 d. gautas bankroto administratoriaus atsisakymas nuo prašymo dėl pareiškėjo bankroto bylos nutraukimo. Bankroto administratorius nurodo, jog pareiškėjas sumokėjo 962,69 Eur sumą.
 8. FABĮ paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad sąžiningo fizinio asmens mokumo atkūrimas galimas tada, kai jo kreditorių reikalavimų patenkinimas užtikrinamas nepažeidžiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros, pagal FABĮ 1 straipsnio 1 dalį gali būti atkuriamas tik sąžiningo nemokaus asmens mokumas. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad sąžiningumas – tai vertybinis žmogaus elgesio matas, nustatomas pagal objektyvųjį ir subjektyvųjį kriterijus; objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principų reikalavimus, t. y. rūpestingas ir atidus elgesys; subjektyviuoju požiūriu sąžiningumas nusako asmens psichikos būklę konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į asmens amžių, išsimokslinimą, patirtį, faktines bylos aplinkybes; siekiant nustatyti, ar asmuo yra sąžiningas, būtina taikyti abu šiuos kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-336/2013). Teismas priima nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis ar kita ir dėl to plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos, fizinis asmuo nuslepia nuo bankroto administratoriaus bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį per mėnesį, ir tai gali pakenkti kreditorių interesams ar turėti įtakos fizinio asmens mokumui atkurti (FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 3, 6 punktai).
 9. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje nustatytas aplinkybes dėl bankrutuojančio asmens vengimo pervesti pinigines lėšas į bankroto bylos administravimui atidarytą depozitinę sąskaitą, duomenis apie bankrutuojančio asmens uždirbtas pajamas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu taip pat nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo S. B. argumentais, kad bankroto administratorius prašymas nutraukti bankroto bylą grindžiamas abejotinomis aplinkybėmis pasirašytu 2015 m. lapkričio 17 d. įsipareigojimu, kad nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog pareiškėjas buvo nesąžiningas, nebendradarbiavo su bankroto administratoriumi ar kitu būdu netinkamai vykdė planą; kad bankroto administratoriaus nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės, nes UAB „Šilo statyba“ bankrutavo, su pareiškėju S. B. atsiskaitė tik 2016 m. birželio mėnesį, jokių kitų pajamų pareiškėjas negavo. Pripažintina, kad byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėjo S. B. pajamos 2015 metų kovo – spalio mėnesiais 1 727,69 Eur suma viršijo jo būtinųjų poreikių tenkinimui nustatytą sumą, į bankroto bylos administravimui atidarytą depozitinę sąskaitą buvo pervesta tik dalis, t. y. 765,00 Eur, būtinųjų poreikių tenkinimui viršytos sumos, dėl likusios dalies pervedimo tarp bankroto administratoriaus ir pareiškėjo 2015 m. lapkričio 17 d. buvo sudarytas rašytinis susitarimas. Tačiau susitarimo pareiškėjas nesilaikė, susitarime nustatytu terminu 962,69 Eur į depozitinę sąskaitą neįnešė. Šias aplinkybes patvirtina ir pats pareiškėjas, teigdamas, kad iki susitarime nurodyto termino įnešti pinigų neturėjo galimybės, nes UAB „Šilo statyba“ bankrutavo ir su pareiškėju atsiskaitė tik 2016 m. birželio mėnesį, t. y. praėjus susitarime nustatytam terminui. Šios aplinkybės, apeliacinės instancijos vertinimu, leidžia padaryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino byloje nustatytas aplinkybes.
 10. Atmestinas kaip nepagrįstas ir pareiškėjo S. B. argumentas, kad bankroto administratorius nepateikė įrodymų, kad pareiškėjas buvo nesąžiningas, nebendradarbiavo su bankroto administratoriumi ar kitu būdu netinkamai vykdė planą. Kaip esminę reikšmę turinčią aplinkybę nurodo tai, kad UAB „Šilo statyba“ su pareiškėju atsiskaitė tik 2016 m. birželio mėnesį, kitų pajamų pareiškėjas negavo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bankroto administratoriaus prašymą nutraukti bankroto bylą bei įvertinęs prašyme nurodytas aplinkybes ir byloje esančius rašytinius duomenis, 2016 m. kovo 31 d. nutartyje pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas nevykdo FABĮ reikalavimų, yra viršijęs fiziniam asmeniui būtiniesiems poreikiams tenkinti plane numatytų kas mėnesį reikalingų lėšų sumas (FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 6 punktas), netinkamai vykdo patvirtintą mokumo atkūrimo planą, o, 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartimi spręsdamas 2016 m. kovo 31 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, pagrįstai padarė išvadą, kad pareiškėjas nevykdo FABĮ reikalavimų, dėl kurių plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos, gali būti pažeisti kreditorių interesai. Pažymėtina, kad pareiškėjas nuslėpė pajamas, viršijančias jo būtinųjų poreikių tenkinimui nustatytą sumą, ir šias lėšas jis įsipareigojo iki 2016 m. kovo 1 d. pervesti į bankroto bylos administravimui atidarytą depozitinę sąskaitą. Bylos duomenimis nustatyta, kad BUAB „Šilo statyba“ 2016 m. birželio 2 d. pareiškėjui pervedė 233,67 Eur, tačiau pareiškėjas šių lėšų nepervedė į bankroto bylos administravimui atidarytą depozitinę sąskaitą. Pareiškėjas 2017 m. liepos 7 d. mokėjimo pavedimu pervedė bankroto administratoriui 900,00 Eur. Taigi, 2016 m. kovo 31 d. nutarties priėmimo metu pareiškėjas savo įsipareigojimų pagal 2015 m. lapkričio 17 d. susitarimą įvykdęs nebuvo. Minėtą susitarimą pareiškėjas įvykdė tik teismui jau nutraukus pareiškėjo bankroto bylą, t. y. praėjus daugiau nei vieneriems su puse metų, todėl teismas priimdamas 2016-03-31 nutartį pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas S. B. netinkamai vykdė mokumo atkūrimo plane numatytus mokėjimus, viršijo jo būtiniems poreikiams tenkinti kas mėnesį reikalingą išlaidų sumą, ir neįvykdė 2015 m. lapkričio 17 d. susitarimo, kuriuo įsipareigojo minėtą sumą (962,69 Eur) pervesti į bankroto administratoriaus depozitinę sąskaitą. Nagrinėjamu atveju vien ta aplinkybė, jog pareiškėjas šiuo metu yra įvykdęs 2015 m. lapkričio 17 d. susitarimu prisiimtus įsipareigojimus, nesudaro pakankamo pagrindo prašymą dėl bankroto bylos nutraukimo atmesti.
 11. Pats fizinis asmuo, kuris kreipiasi, kad jam būtų iškelta bankroto byla, privalo būti aktyvus, sąžiningai naudotis jam bankroto įstatymo suteiktomis teisėmis, o tuo pačiu ir sąžiningai vykdyti įstatymo jam nustatytas pareigas (FABĮ 16 straipsnis). Fizinio asmens bankroto institutu siekiama sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Šiuo institutu iš esmės siekiama vienas kitam prieštaraujančių tikslų, kuriuos būtina derinti: apsaugoti fizinį asmenį nuo sunkių ekonominių ir socialinių padarinių ir padėti jam grįžti į visavertį gyvenimą, t. y. grąžinti skolininko ekonominį pajėgumą, kartu maksimaliai apsaugoti ir ginti kreditorių interesus. Taigi fizinio asmens bankroto procesu siekiama ne apskritai atleisti fizinį asmenį nuo skolų grąžinimo kreditoriams, bet, taikant reabilitacijos, atkūrimo priemones, civilizuotai išspręsti išieškojimo iš nemokaus asmens turto problemas, subalansuoti ir apsaugoti visų jo kreditorių interesus. Dėl to fizinio asmens bankroto procedūros tikslas lemia fizinio asmens pareigą rūpintis suderinti savo ir kreditorių interesus, t. y. ieškoti skirtingų interesų pusiausvyros. Fizinis asmuo privalo būti aktyvus, sąžiningai naudotis jam bankroto įstatymu suteiktomis teisėmis ir vykdyti jam nustatytas pareigas. Tokiam asmeniui nebendradarbiaujant ir nesiekiant maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų tenkinimo, bankroto procesas nebus rezultatyvus, nebus užtikrintas kreditorių interesų gynimas, kartu bus pažeista skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015).
 12. Apeliacinės instancijos teismo vertinimo nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas, nepriimdamas bankroto administratoriaus atsisakymo nuo prašymo nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, savo sprendimo nemotyvavo.
 13. Atsižvelgdamas į pastarąjį atskirojo skundo argumentą, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismo pareiga motyvuoti sprendimą (nutartį) nustatyta CPK 270 straipsnio 4 dalyje, tačiau ši teismo pareiga neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo nepakankamas motyvavimas nėra absoliutus jo negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-603/2008). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsakė į visus pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas skundžiamos nutarties motyvuose išvardijo ir nurodė faktines aplinkybes, kurių pagrindu padarė išvadą, kad bankroto administratoriaus atsisakymas nuo prašymo dėl pareiškėjo bankroto bylos nutraukimo netenkintinas. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas iš esmės pareiškėjo prašymą dėl atsisakymo nuo prašymo nutraukti fizinio asmens bankroto bylą išsprendė teisingai. Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs, jog iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas ar nutartis negali būti panaikinami formaliais pagrindais (CPK 328 straipsnis).
 14. Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nereikšmingi teisingam šios bylos išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Pažymėtina, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010).
 15. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, susijusias su bankroto bylos nutraukimu, nepažeidė materialiosios ir procesinės teisės normų, atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

9Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (Klaipėdos miesto apylinkės teismo) 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

10Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai