Byla 2A-273/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Marytės Mitkuvienės ir Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Dianai Lavrinovičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovei Valentinai Lemežienei, atsakovo atstovui advokatui Vitoldui Kumpai, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1803-262/2009 pagal ieškovo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „BNA Ergo“ dėl pelno ir įsiskolinimo už komunalines paslaugas priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) kelis kartus patikslinęs ieškinį prašė priteisti iš atsakovo pagal 1993 m. gruodžio 28 d. Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutarties 1998 m. liepos l d. pakeitimą 47 867, 81 Lt, t. y. po 69,4975 Lt (25 JAV dolerių) už l kv. metrą už bendrą 212,27 kv. m. plotą už laikotarpį nuo 2003 m. rugsėjo 25 d. iki 2003 m. gruodžio 31 d.; priteisti iš atsakovo ieškovui 4 398,78 Lt už komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2003 m. kovo 29 d. iki 2003 m. lapkričio 27 d.; priteisti iš atsakovo ieškovui jo sumokėtą žyminį mokestį; priimti ieškovo atsisakymą dėl 6 475,37 Lt už komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2003 m. kovo 29 d. iki 2003 m. lapkričio 27 d. ir 2004 m. birželio 8 taikos sutartimi patvirtintų ir atsakovo sumokėtų 379 973,23 Lt. Nurodė, kad ieškovas 1993 m. gruodžio 28 d. sudarė su UAB „BNA MARKET“ Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutartį, kuria buvo siekiama vykdyti jungtinę veiklą ir pritaikyti prekybinei veiklai Muitinės departamentui patikėjimo teise priklausančias patalpas Gedimino pr. 25, Vilniuje. Sutartis buvo sudaryta vadovaujantis tuo metu galiojusiais 1964 m. CK 472-475 straipsniais. Atsakovas 1999 m. gegužės 27 d. susitarimu prie 1993 m. gruodžio 28 d. Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutarties informavo Muitinės departamentą, kad nuo 1999 m. liepos l d. UAB „BNA MARKET“ teisių perėmėja pagal minėtą sutartį yra UAB „BNA Ergo“. Ieškovas pažymėjo, jog po sutarties sudarymo pasikeitė teisės aktai, reglamentuojantys jungtinę veiklą, todėl Muitinės departamentas negalėjo būti jungtinės veiklos sutarties dalyviu. Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2002 m. gruodžio 24 d. sprendimu iš dalies patenkino Muitinės departamento ieškinį ir nuo sprendimo įsigaliojimo dienos pripažino negaliojančia 1993 m. gruodžio 28 d. Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutartį; nusprendė iškeldinti UAB „BNA Ergo“ iš patalpų A. Jakšto g. 1/25, Vilniuje, tačiau iškeldinimo datą nustatė 2003 m. gruodžio 28 d. Vilniaus apygardos teismas, 2003 m. rugsėjo 24 d. nutartimi paliko minėtą sprendimą galioti. Ieškovo teigimu, teismas pratęsė minėtos sutarties galiojimą iki 2003 m. gruodžio 28 d., ir atsakovas toliau naudojosi valstybei nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis. Ieškovas savo reikalavimus grindžia 1993 m. gruodžio 28 d. Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutarties 5 straipsnio 3.4 punktu, kuriame numatyta, kad visas išlaidas, susijusias su parduotuvės veikla ir patalpų eksploatacija (elektros energija, apšildymas, ryšiai, vandentiekis, kanalizacija ir pan.) apmoka atsakovas ir jos įskaitomos į bendros jungtinės veiklos išlaidas. Ieškovas patalpų eksploatavimo išlaidas už laikotarpį nuo 1998 m. liepos l d. iki 2001 m. balandžio 30 d. iš UAB „BNA MARKET“ ir UAB „BNA Ergo“ išieškojo pagal Vilniaus apygardos teismo 2002 m. birželio 20 d. sprendimą, o už laikotarpį nuo 2001 m. gegužės l d. iki 2003 m. balandžio 24 d. mokėjo UAB „BNA Ergo“. Nurodo, kad vadovaujantis Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutarties 6 straipsnio l punktu, kiekviena sutarties šalis turi teisę į bendros veiklos pelną. Pelnas paskirstomas ir mokamas kiekvieną mėnesį litais pagal Lietuvos banko oficialų JAV dolerio kursą, nustatytą mokėjimo dieną. Remiantis 1998 m. liepos l d. Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutarties pakeitimu Muitinės departamentas turi teisę į 60 procentų bendros veiklos pelną, bet ne mažiau kaip 25 JAV dolerių už kvadratinį metrą. Bendrai veiklai Muitinės departamento skirtas patalpų plotas nuo 1998 m. rugsėjo l d. sudaro 212,27 kv. m. UAB „BNA Ergo“ už laikotarpį nuo 2001 m. gruodžio l d. iki 2003 m. gruodžio l d. nesumokėjo Muitinės departamentui sutarties 6 straipsnio l punkte numatytų 414 652,72 Lt. Ieškovo teigimu, realiai sutartis galiojo iki 2003 m. gruodžio 31 d., tačiau atsakovas UAB „BNA ERGO“ geruoju nevykdė minėtą teismo sprendimą ir buvo iškeldintas antstolių pagalba tik 2004 m. liepos 26 d. Ieškovas pažymėjo, kad nuo Vilniaus apygardos teismo 2003 m. rugsėjo 24 d. nutarties įsigaliojimo iki priverstinio iškeldinimo 2004 m. liepos 26 d. atsakovas, naudodamasis valstybei nuosavybės teise priklausančiomis ir Muitinės departamento patikėjimo teise valdomomis patalpomis, nevykdė 1993 m. gruodžio 28 d. Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutarties ir nemokėjo Muitinės departamentui priklausančios pelno dalies, kuri nuo 2003 m. rugsėjo 25 d. iki 2003 m. gruodžio 31 d. sudarė 47 867,81 Lt. Priklausanti ieškovui pelno dalis paskaičiuota atsižvelgiant į sutarties pasibaigimo (teismo sprendime nurodytą iškeldinimo) datą. Iki 2004 m. kovo mėnesio atsakovas sumokėjo už užimamų patalpų komunalines paslaugas. Apmokėdamas komunalines paslaugas atsakovas savo veiksmais pripažino, kad privalo tai daryti nežiūrint į tai, kad Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2002 m. gruodžio 24 d. sprendimas įsigaliojo 2003 m. rugsėjo 24 d.

4Atsakovas UAB „BNA Ergo“ su ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad pagal 1993 m. gruodžio 28 d. Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutartį atsiskaitė, t. y. atsiskaitė už laikotarpį iki 2003 m. rugsėjo 24 d., nes Konsorciumo sutartis galiojo tik iki tos dienos. Kad atsakovas nėra skolingas, patvirtina ir pats ieškovas 2003 m. sausio 7 d. raštu Nr. 33-18-03-127. Dar nenutraukus sutarties, ieškovas įvairiais būdais trukdė vystyti ieškovo ir atsakovo bendrą veiklą, grasino teismais, antstoliais ir ją sužlugdė dar iki Konsorciumo sutarties nutraukimo. Antstolio iškeldinimo protokolas tik užfiksavo faktą, kad atsakovas buvo išsikėlęs geruoju ir kad dar liko ieškovo ir atsakovo dalis bendro turto, tačiau jokios veiklos jau nebebuvo. Atsakovas niekada „vienašališkai“ neatsisakė vykdyti sutarties ir tai pripažįsta ieškovas. Kol galiojo sutartis, sutarties visos sąlygos buvo vykdomos ir įvykdytos. CK 6.221 straipsnio 3 dalis yra tik išimtis šio straipsnio l dalies, todėl 3 dalis ginčui neturi reikšmės. Ieškovas nurodo, kad iki 2004 m. kovo mėnesio atsakovas sumokėjo už užimamų patalpų komunalines paslaugas. Atsakovas pažymėjo, kad nutraukus sutartį, atsakovas pelno neturėjo ir jo mokėti negalėjo. Atsakovo teigimu, esant tokioms aplinkybėms, ieškovas neturi juridinio pagrindo reikalauti iš atsakovo pelno dalies.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 30 d. sprendimu ieškinio dalį dėl priteisimo iš atsakovo pagal 1993 m. gruodžio 28 d. Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutarties 1998 m. liepos l d. pakeitimą 47 867, 81 Lt atmetė, priteisė ieškovui iš atsakovo 4 398,78 Lt už komunalines paslaugas ir 203 Lt žyminio mokesčio. Taip pat iš ieškovo priteisė 56 Lt, o iš atsakovo 5 Lt į valstybės biudžetą išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju nustatyta, kad 1993 m. gruodžio 28 d. Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutartis nutraukta teismo sprendimu, bet ne vienašališkai atsakovo, be to, ieškinį dėl 1993 m. gruodžio 28 d. Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutarties nutraukimo pareiškė ieškovas, todėl CK 6.59 straipsnio šiuo atveju taikyti nėra pagrindo. Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovas nepagrįstai vadovaujasi CK 6.221 straipsnio 3 dalimi, kurioje numatyta, kad sutarties nutraukimas neturi įtakos sutarties sąlygų galiojimui, nes ši norma yra specialioji teisės norma, veikianti tuo atveju, kai net ir nutraukus sutartį, lieka galioti jos sąlygos, nustatančios šalių ginčų nagrinėjimo tvarką, pavyzdžiui, šalių susitarimas dėl jurisdikcijos, arbitražinė išlyga. Tuo tarpu CK 6.221 straipsnio 1 dalis įtvirtina teisės normą, nurodančią, kad sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo. Dėl šių argumentų teismas atmetė ieškovo teiginius, jog atsakovas apmokėjo už komunalines paslaugas, todėl turi mokėti ir pelno dalį, nes pripažino, kad sutartis galiojo. Teismas akcentavo, kad atsakovas naudojosi teikiamomis komunalinėmis paslaugomis, todėl ir atsiskaitė už jas. Teismas sprendė, kad sutarties 6 straipsniu susitarta ne dėl nuomos mokesčio, o dėl pelno paskirstymo, nes sutarties jokiu būdu negalima laikyti patalpų nuomos sutartimi, nes tokiu atveju šalys būtų sudariusios nuomos sutartį. Teismas atkreipė dėmesį, kad po to, kai įsiteisėjo teismo sprendimas nutraukti sutartį, neliko jungtinės veiklos, todėl šalys ir negalėjo turėti pelno. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas skolingas pagal 1993 m. gruodžio 28 d. Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutarties 1998 m. liepos l d. pakeitimą 47 867, 81 Lt, t. y. po 69,4975 Lt (25 JAV dolerių) už l kv. metrą už bendrą 212,27 kv. m. plotą už laikotarpį nuo 2003 m. rugsėjo 25 d. iki 2003 m. gruodžio 31 d. Atsakovui pripažinus 4 398,78 Lt skolą už komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2003 m. kovo 29 d. iki 2003 m. lapkričio 27 d., teismas šią sumą ieškovui priteisė. Ieškinį patenkinęs iš dalies, teismas taip pat proporcingai paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

6Apeliaciniu skundu ieškovas Muitinės departamentas prašo šį teismo sprendimą panaikinti dalyje, kuria atmestas ieškovo reikalavimas dėl 47 867,81 Lt priteisimo iš atsakovo ir priimti naują sprendimą, šią sumą priteisti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas skundą grindžia tokiais argumentais:

  1. Teismas neįvertino Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2002 m. gruodžio 24 d. sprendimo, kuriuo iškeldinimo data, siekiant užtikrinti patalpose vykdomų ūkinių ryšių stabilumą, nustatyta 2003 m. gruodžio 28 d. Šiame sprendime nustatyta, kad iki atsakovų iškeldinimo iš ginčo patalpų atsakovui tenka atsakomybė vykdyti negaliojančia sutartimi prisiimtą pareigą mokėti už ginčo patalpas sulygtus mokėjimus, o ieškovui tenka teisė suteikti jiems ginčo patalpas. Toks teismo aiškinimas neprieštarauja CK 6.221 straipsnio 3 dalies nuostatai. Taigi, teismui pripažinus sutartį negaliojančia, atidėjus atsakovo iškeldinimą, teismas sutarties galiojimą pratęsė iki 2003 m. gruodžio 28 d. Todėl atsakovui liko ir pareiga atsiskaityti už patalpų naudojimą, kaip nustatyta sutartyje. Dėl išdėstytų argumentų nėra aišku, kodėl teismas nesivadovavo prejudicinių faktų taisykle.
  2. Sumokėdamas komunalinius mokesčius iki 2004 m. kovo mėnesio, atsakovas pripažino, kad privalo tai daryti, nors Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2002 m. gruodžio 24 d. sprendimas, kuriuo nutraukta ginčo sutartis, įsiteisėjo 2003 m. rugsėjo 24 d.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB ,,BNA Ergo“ prašo šį skundą atmesti. Nurodo, kad ginčo sutartis galiojo tik iki 2003 m. rugsėjo 24 d. ir atsakovas už laikotarpį iki tos dienos yra atsiskaitęs. Pažymėjo, kad ieškovas nepagrįstai vadovaujasi CK 6.221 straipsnio 3 dalimi, nes ši norma yra specialioji teisės norma (išimtis), veikianti tuo atveju, kai net ir nutraukus sutartį, lieka galioti jos sąlygos, nustatančios šalių ginčų nagrinėjimo tvarką. Be to, ieškovas piktnaudžiauja atsakovo geranoriškumu, t. y. tuo, kad atsakovas permokėjo, sumokėdamas už komunalines paslaugas iki 2004 m. kovo mėnesio, nes atsakovas, sumokėdamas už komunalines paslaugas siekė vienintelio dalyko – taikingo ginčo sprendimo.

8Apeliacinis skundas tenkintinas.

9Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str.). Kaip žinoma, apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti tiek faktinį, tiek teisinį apeliacinio skundo pagrindą bei absoliučius teismo sprendimo negaliojimo pagrindus. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

10Nagrinėjamoje byloje ieškinys buvo grindžiamas tiek sutartimi, tiek įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimu, kuriuo iš dalies buvo patenkintas Muitinės departamento ieškinys ir nuo sprendimo įsigaliojimo dienos pripažinta negaliojančia 1993 m. gruodžio 28 d. Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutartis bei nuspręsta iškeldinti UAB „BNA Ergo“ iš patalpų Gedimino pr. 25/A. Jakšto g. 1/25, Vilniuje, tačiau iškeldinimo datą nustatė 2003 m. gruodžio 28 d. Vilniaus apygardos teismas, 2003 m. rugsėjo 24 d. nutartimi paliko minėtą sprendimą galioti.

11Teismo sprendimo privalomumo individualios bylos atžvilgiu išraiška yra CPK 182 straipsnio 2 dalies ir 279 straipsnio 4 dalies normos. Pagal CPK 182 straipsnio 2 dalį nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsitesėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims; tokios aplinkybės yra prejudiciniai faktai. LR CPK 279 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad teismo sprendimui, nutarčiai ar nutarimui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius; šioje teisės normoje įtvirtinta įsiteisėjusio teismo sprendimo res judicata (išspręstos bylos) galia.

12Aiškindamas nurodytas procesinės teisės normas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs tokias esmines teismų praktikos nuostatas: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2008; 2004 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-374/2004 ir kt.).

13Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos tesimas, netenkindamas ieškinio dalyje dėl 47 867,81 Lt priteisimo pagal 1993 m. gruodžio 28 d. Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutarties 1998 m. liepos l d. pakeitimą, tokį savo sprendimą grindė tuo, kad 1993 m. gruodžio 28 d. Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutartis Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2002 m. gruodžio 24 d. sprendimu buvo pripažinta negaliojančia, todėl pasibaigė atsakovo pareiga sumokėti ieškovui už minėta sutartimi suteiktas patalpas. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad, kaip minėta, ieškinys buvo grindžiamas ne tik sutartimi, bet ir įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimu, kurio pagrįstumą Vilniaus apygardos teismas patikrino 2003 rugsėjo 24 d. nutartimi.

14Įsiteisėjusio teismo sprendimo prejudicinė ir res judicata reikšmė galioja ne tik bylos dalyviams, bet ir bylą nagrinėjančiam teismui. CPK 182 straipsnio 2 dalies norma reiškia ne tik tai, kad dalyvaujantys byloje asmenys yra atleidžiami nuo ankstesnėje byloje nustatytų aplinkybių įrodinėjimo, bet ir tai, kad teismas negali nepripažinti prejudicinių faktų įrodytomis aplinkybėmis. CPK 279 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas draudimas byloje dalyvavusiems asmenims pakartotinai pareikšti teisme tuos pačius ieškinio reikalavimus tuo pačiu pagrindu arba kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius taip pat reiškia ir draudimą teismui pakartotinai nagrinėti išspręstą bylą arba iš naujo nustatinėti išspręstoje byloje konstatuotus faktus ar teisinius santykius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2008).

15Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2002 m. gruodžio 24 d. sprendime, siekiant užtikrinti ginčo patalpose vykdomų ūkinių ryšių stabilumą, nustatyta kad atsakovų iškeldinimas numatytas 2003 m. gruodžio 28 d., bei nurodyta, kad iki atsakovų iškeldinimo iš ginčo patalpų, atsakovui tenka atsakomybė vykdyti negaliojančia sutartimi prisiimtą pareigą mokėti už ginčo patalpas sulygtus mokėjimus, o ieškovui tenka teisė suteikti jiems ginčo patalpas (t. 1, b. l. 62-34). Teismo sprendimas įgijo įstatymo galią, yra privalomas ir vykdytinas (CPK 18 str.), nepriklausomai nuo to, buvo mokėti mokesčiai už komunalinius patarnavimus, ar ne. Todėl nepagrįstas atsakovo teiginys, kad sprendžiant šį ginčą reikia vadovautis CK 6.221 straipsnio 1 dalimi, numatančia, kad sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo, nes, kaip jau minėta, vykdyti sutartį iki nustatytos dienos šalys įpareigotos įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2002 m. gruodžio 24 d. sprendimu pripažino sutartį negaliojančia, tačiau kartu ir pratęsė jos galiojimą iki 2003 m. gruodžio 28 d. Tai reiškia, kad pratęsė iki minėto termino ne tik atsakovo teisę naudotis ieškovui priklausančiomis patalpomis, bet ir pareigą atsiskaityti už jas pagal sutartį. Pirmosios instancijos teismas į šią aplinkybę neatsižvelgė, jos nenagrinėjo ir dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2002 m. gruodžio 24 d. sprendime nustatytų prejudicinių faktų nepasisakė, kas sudaro pagrindą skundžiamą teismo sprendimą šioje dalyje panaikinti. Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas nuo 2003 m. rugsėjo 25 d. nevykdė 1993 m. gruodžio 28 d. Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutarties sąlygų ir nemokėjo sutarties 6 straipsnio 1 punkte (su pakeitimais) nustatyto mokesčio, kuris iš viso sudarė 47 867,81 Lt (t. 1, b. l. 6-13). Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, yra pagrindas šią sumą iš atsakovo priteisti, dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas dalyje, kuria ieškinys buvo atmestas, ieškinį patenkinant visiškai ir papildomai ieškovui priteisiant iš atsakovo 47 867,81 Lt.

16Patenkinus ieškovo apeliacinį skundą (tuo pačiu ir ieškinį), atitinkamai paskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.) Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Ieškovui patikslinus ieškinį (t. 2, b. l. 29), jis reikalavo priteisti iš atsakovo 52 266,59 Lt skolos. Šį reikalavimą visiškai patenkinus, iš atsakovo priteistini – ieškovui žyminis mokestis, skaičiuotinas nuo šios sumos (1 568 Lt), o valstybei – išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (106 Lt, t. 1, b. l. 1, t. 2, b. l. 1).

17Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. sprendimo dalį, kuria atmesta ieškinio dalis dėl 47 867,81 Lt priteisimo ieškovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 1202927) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „BNA ERGO“ (į. k. 2275577) panaikinti ir šiuos reikalavimus patenkinti – priteisti ieškovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 1202927) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „BNA ERGO“ (į. k. 2275577) 47 867,81 Lt (keturiasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus šešiasdešimt septynis litus 81 centą).

19Kitą teismo sprendimo dalį, kuria ieškinio reikalavimai yra patenkinti, palikti nepakeistą.

20Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „BNA ERGO“ (į. k. 2275577) ieškovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 1202927) 1 568 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus šešiasdešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio už ieškinį ir apeliacinį skundą ir valstybei 106 Lt (vieną šimtą šešis litus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų pirmosios instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų... 4. Atsakovas UAB „BNA Ergo“ su ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad pagal 1993... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 30 d. sprendimu ieškinio dalį... 6. Apeliaciniu skundu ieškovas Muitinės departamentas prašo šį teismo... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB ,,BNA Ergo“ prašo šį... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 9. Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas... 10. Nagrinėjamoje byloje ieškinys buvo grindžiamas tiek sutartimi, tiek... 11. Teismo sprendimo privalomumo individualios bylos atžvilgiu išraiška yra CPK... 12. Aiškindamas nurodytas procesinės teisės normas Lietuvos Aukščiausiasis... 13. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos tesimas, netenkindamas ieškinio... 14. Įsiteisėjusio teismo sprendimo prejudicinė ir res judicata reikšmė galioja... 15. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2002 m. gruodžio 24 d. sprendime, siekiant... 16. Patenkinus ieškovo apeliacinį skundą (tuo pačiu ir ieškinį), atitinkamai... 17. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 18. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 30 d. sprendimo dalį, kuria... 19. Kitą teismo sprendimo dalį, kuria ieškinio reikalavimai yra patenkinti,... 20. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „BNA ERGO“ (į. k....