Byla 2-2130/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „SDV grupė“ pagal ieškovų L. T. ir uždarosios akcinės bendrovės „Auglita“ pareiškimus, civilinės bylos Nr. B2-2255-173/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio,teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės L. T. skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „SDV grupė“ pagal ieškovų L. T. ir uždarosios akcinės bendrovės „Auglita“ pareiškimus, civilinės bylos Nr. B2-2255-173/2012.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovai kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos UAB „SDV grupė“ iškėlimo. L. T. nurodė, jog atsakovas nevykdo iš darbo santykių kylančių prievolių, dėl ko susidarė 8 726,61 Lt įsiskolinimas. UAB „Auglita“ nurodė, jog atsakovas nevykdo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1214-475/2012, kuriuo ieškovui iš atsakovo priteista 65499,62 Lt žalos atlyginimas, 5% dydžio metinės procesinės palūkanos, 3300 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimas ir nereaguoja į raginimus vykdyti finansines prievoles.

5Ieškovė L. T. prašė UAB „SDV grupė“ bankroto administratoriumi paskirti UAB Skolvalda“, ieškovas UAB „Auglita“ prašė UAB „SDV grupė“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo centras“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi nutarė iškelti bankroto byląUAB „SDV grupė“, administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo centras“.

8Teismas sprendė, kad yra pagrindas iškelti bankroto bylą, nes bylos duomenimis įmonė nevykdo savo finansinių prievolių, kylančių iš darbo teisinių santykių bei įmonė yra nemoki.

9Teismas svarstė dvi administratorių kandidatūras - UAB „Skolvalda“ ir UAB „Verslo administravimo centras“. Teismas nurodė, jog abiejų administratorių atitikimą teisės aktų reikalavimams Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka patvirtino Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Teismas sprendė bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo centras“, kadangi šio administratoriaus buveinės vieta yra Kauno mieste, kur yra ir bylą nagrinėjančio teismo buveinė, tuo tarpu UAB „Skolvalda“ veikia Vilniuje, todėl šio administratoriaus paskyrimas lemtų papildomas transporto išlaidas, laiko sąnaudas, ir galimai ilgesnį bankroto procesą.Teismas akcentavo ir didesnę UAB „Verslo administravimo centras“ ir šios bendrovės darbuotojų patirtį bankroto administravimo srityje, nes iš Įmonių bankroto valdymo departamento oficialioje interneto svetainėje pateikiamų duomenų matyti, kad UAB „Verslo administravimo centras“ užbaigė 103 bankroto bylas, tuo tarpu UAB „Skolvalda“- nė vienos, UAB „Verslo administravimo centras“ šiuo metu administruojamos 29 bylos paskirstytos trims įgaliotiems asmenims, tuo tarpu iš UAB „Skolvalda“ nurodomų dviejų įgaliotų asmenų realiai administratoriaus funkcijas įgyvendina vienas, administruojantis visas 5 bankroto bylas. Be to, reikšminga laikytina ir ta aplinkybė, jog UAB „Verslo administravimo centras“ administratoriumi siūlančio ieškovo UAB „Auglita“ nurodoma kreditorinio reikalavimo suma yra ženkliai didesnė nei ieškovės L. T., todėl, teismo vertinimu, šio administratoriaus paskyrimas potencialiai turėtų užtikrinti sklandesnius santykius su įmonės kreditoriais.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovė L. T. prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartį ir UAB „SDV grupė“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Skolvalda“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai bankroto administratoriaus paskyrimą grindė teritoriniu principu, siedamas administratoriaus buveinės adresą su bankroto bylą nagrinėjančio teismo buveinės adresu. Atsižvelgiant į ĮBĮ numatytas bankroto administratoriaus funkcijas, teismas, skirdamas bankroto administratorių, galėjo lyginti nebent atstumus tarp bankroto administratorių buveinių bei bankrutuojančios įmonės buveinės. Atstumas tarp bankrutuojančios įmonė ir UAB „Skolvalda“ buveinės yra mažesnis negu atstumas tarp bankrutuojančios įmonės ir teismo paskirto administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“ buveinės.
  2. Teismas, paskirdamas bankroto administratoriumi UAB „Verslo administravimo centras“ kaip turintį didesnę patirtį administravimo srityje bei užbaigusį daugiau bankroto bylų, nukrypo nuo teismų suformuotos praktikos ir pažeidė sąžiningos konkurencijos principą, nes nei didelė darbo patirtis, nei didelis baigtų bankroto bylų skaičius negali būti teisėtu pagrindu motyvuojant administratoriaus paskyrimą. Be to, šiuo metu UAB „Skolvalda“ įgalioti asmenys turi mažesnį darbo krūvį, todėl galėtų efektyviau atlikti bankroto procedūras.
  3. Aplinkybė, jog UAB „Verslo administravimo centras“ administratoriumi siūlančio ieškovo UAB „Auglita“ nurodoma kreditorinio reikalavimo suma yra ženkliai didesnė nei ieškovės L. T., negali būti vertinimo kriterijumi, parenkant bankroto administratorių, nes administratorius privalo ginti visų kreditorių interesus, nepriklausomai nuo jų reikalavimo sumos. Pažymėtina, kad bankroto administratoriumi paskyrus nedidelį kreditorinį reikalavimą turinčios apeliantės pasiūlytą įmonę, o ne didžiausią kreditorinį reikalavimą turinčio kreditoriaus pasiūlytą administratorių, būtų išvengta rizikos, kad bus pažeistas kreditorių lygiateisiškumo principas, kad administratorius gali nepagrįstai ginti išimtinai to kreditoriaus interesus, kuris pasiūlė administratoriaus kandidatūrą, nors toks kreditorius dėl turimo didesnio reikalavimo ir taip turi didesnę įtaką bankroto procese.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Auglita“ prašo palikti galioti Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartį ir priteisti UAB „Auglita“ bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. UAB „SDV grupė“ pagrindinė veiklos vieta, taip pat turto ir dokumentų buvimo vieta yra Kaune. Kadangi UAB „Skolvalda“ veikia Vilniuje, šio administratoriaus paskyrimas lemtų papildomas transporto išlaidas, laiko sąnaudas ir galimai ilgesnį bankroto procesą.
  2. Teismas pagrįstai akcentavo UAB „Verslo administravimo centras“ darbuotojų patirtį bankroto administravimo srityje. UAB „Skolvalda“ ne tik turi ženkliai mažiau patirties, bet ir laiku nepateikia savo finansinės atskaitomybės duomenų, o šios įmonės 2010 metų finansiniai duomenys rodo, kad įmonė turi didelių mokumo problemų, kas kelia pagrįstų abejonių tokio administratoriaus galimybėmis tinkamai organizuoti ir atlikti bankroto proceso darbus.
  3. Apeliantės motyvai, kad teismas, paskirdamas didžiausio kreditoriaus siūlytą administratorių, pažeidė kreditorių lygiateisiškumo principą, yra nepagrįsti, nes įmonių bankroto procese kreditorių atstovavimas numatytas kiekybiniu, o ne kokybiniu požiūriu.
  4. Apeliantė yra UAB „SDV grupė“ vyr. buhalterė, todėl manytina, kad ji yra galimai suinteresuota, kad būtų paskirtas administratorius, turintis mažesnę darbo patirtį. Nemokios įmonės valdymo organų ar atsakingas pareigas ėjusių asmenų pasiūlytos kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi sukuria prielaidas įtarti, kad tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyką sudaro nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus paskyrimo teisėtumas faktiniu bei teisiniu aspektais (CPK 320, 338str.).Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai paskyrė atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Verslo administravimo centras“ ir nepaskyrė administratoriumi UAB „Skolvalda“. Atskirasis skundas grindžiamasnetinkamu geografinio kriterijaus pritaikymu bei galimais sąžiningos konkurencijos ir kreditorių lygiateisiškumo principo pažeidimais.

15Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo paskirti įmonės administratorių. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Iš minėtuose straipsniuose įtvirtintų teisės normų seka, kad įstatymo leidėjas suteikė teismui, iškėlusiam įmonei bankroto bylą, prerogatyvą kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. ĮBĮ nepateikia kriterijų, į kuriuos turėtų atsižvelgti teismas parinkdamas bankrutuojančios įmonės administratorių.CPK 3 straipsnio 7 dalis nustato, jog tuo atveju, kai įstatymai ar ginčo šalių susitarimas numato, kad tam tikrus klausimus teismas sprendžia savo nuožiūra, teismas tai darydamas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui.Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kadkiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan. yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų.Parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m.balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų.

16Nagrinėjamoje byloje abu pretendentai administruoti įmonę atitiko teisės aktų keliamus reikalavimus. Nėra duomenų apie tai, kad egzistuotų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių vienas ar kitas pretendentas negalėjo būti paskirtas administratoriumi.Atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo teigti, kad paskirtasis administratorius UAB „Verslo administravimo centras“ turėtų suinteresuotumą, t.y. nėra duomenų, kad jis galėtų būti šališkas ir ginti ne visų kreditorių, o išimtinai jo kandidatūrą pasiūliusio kreditoriaus interesus, taip pat nėra ir kitų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą išvadai, kad paskirtasis administratorius negalėtų tinkamai atlikti savo pareigų, sklandžiai ir efektyviai vykdyti įmonės bankroto procedūras. Tai, kad apeliantės siūlomas bankroto administratorius UAB ,,Skolvalda“, apeliantės teigimu, yra pajėgus operatyviai ir efektyviai administruoti atsakovo bankroto procedūras, nesudaro pagrindo pakeisti teismo paskirtąjį administratorių.Apeliantės argumentas, kad administratoriumi paskyrus didesnį kreditorinį reikalavimą turinčio kreditoriaus pasiūlytą asmenį bus pažeistas kreditorių lygiateisiškumo principas, kad administratorius gali nepagrįstai ginti išimtinai to kreditoriaus interesus, kuris pasiūlė administratoriaus kandidatūrą, yra paremtas tik prielaidomis, o ne konkrečiais įrodymais. Apeliantės argumentas, jogatstumas tarp bankrutuojančios įmonės ir UAB „Skolvalda“ buveinės yra mažesnis negu atstumas tarp bankrutuojančios įmonės ir teismo paskirto administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“ buveinės, nesudaro pagrindo pakeisti teismo paskirtą administratorių, tuo labiau, kad, atsižvelgiant į atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytas aplinkybes, atsakovo pagrindinė veiklos vieta, taip pat turto ir dokumentų buvimo vieta yra Kaune, kur yra ir teismo paskirto administratoriausUAB „Verslo administravimo centras“ buveinė. Teisėjų kolegija pažymi, kad pakeisti pirmosios instancijos teismo paskirtą administratorių tik todėl, kad paskirtas ne apelianto pasiūlytas nėra pagrindo.

17Kadangi nėra duomenų, kad pirmosios instancijos teismas būtų netinkamai įgyvendinęs savo diskrecijos teisę ar kad teismas būtų priėmęs šališką sprendimą, laikytina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį dėl administratoriaus skyrimo, naikinti ar pakeisti šią nutartį atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo, todėl apeliantės atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai