Byla e2-642-494/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant Gitanai Jasilionienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Vilniaus statybos trestas“ atstovui advokatui Valdui Rakauskui, atsakovo T. B. atstovei advokatei Vilijai Viešūnaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Vilniaus statybos trestas“ bankroto administratoriaus UAB „TOP CONSULT“ ieškinį atsakovui T. B., trečiajam asmeniui UAB „StepArc“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovo BUAB „Vilniaus statybos trestas“ bankroto administratorius UAB „TOP CONSULT“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo T. B. pagrindinės 4 353,87 Eur skolos, 950,10 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą 5 303,97 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas ieškovui BUAB „Vilniaus statybos trestas“.

4Ieškinyje nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1754-258/2014 iškėlė bankroto bylą UAB „Vilniaus statybos trestas“. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, 2014 m. balandžio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-652/2014 Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 5 d. nutartį paliko nepakeistą. BUAB „Vilniaus statybos trestas“ administratoriumi paskirtas bankroto administratorius UAB „TOP CONSULT“. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Vilniaus statybos trestas“ įsiteisėjo 2014 m. balandžio 22 d. BUAB „Vilniaus statybos trestas“ bankroto administratorius UAB „TOP CONSULT“ (toliau - Bankroto administratorius) patikrino jam perduotus BUAB „Vilniaus statybos trestas“ dokumentus ir nustatė kad rangovas BUAB „Vilniaus statybos trestas“ už statybos bei pamatų klojimo darbus (statinių grupė - 0001 karkasiniai pastatai, statinys - 2 bendrastatybiniai darbai) užsakovui T. B. sudarė atliktų darbų aktą už 2012 m. 11 mėnesį pagal 2012.03 kainas (toliau - Atliktų darbų aktas). Atliktų darbų akte BUAB „Vilniaus statybos trestas“ nurodė atliktų darbų kainą 4353,87 Eur (15033,04 Lt). Pažymėjo, kad Atliktų darbų aktas pasirašytas užsakovo T. B. bei rangovo UAB „Vilniaus statybos trestas“. Remiantis Atliktų darbų aktu rangovas BUAB „Vilniaus statybos trestas“ užsakovui T. B. pateikė pažymą apie atliktų darbų vertę už 2012 m. 11 mėnesį (toliau - Pažyma). Pažyma pasirašyta tiek užsakovo T. B., tiek UAB „Vilniaus statybos trestas“. Rangovas, atlikęs darbus, pagal Atliktų darbų aktą už 2012 m. 11 mėnesį, 2012 m. lapkričio 23 d. išrašė T. B. PVM sąskaitą faktūrą Serija VST Nr. 0023 (toliau - PVM SF) 4353,87 Eur (15033,04 Lt). PV SF išrašė buvęs BUAB „Vilniaus statybos trestas“ direktorius T. K., PV SF sąskaitą gavo - T. B.. Nuo PVM SF išrašymo dienos praėjo daugiau nei keturi metai, tačiau atsakovas neapmokėjo Ieškovo išrašytos PVM SF. Neapmokėtos PVM SF suma sudaro 4353,87 Eur.

5Atsakovas T. B. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas, dėstydamas faktines aplinkybes, nutyli faktą, jog tarp šalių 2012-11-12 buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. 121112/S-01-Molėtai (toliau - Sutartis). Pagal šios Sutarties 1.1 p. Rangovas (Ieškovas) įsipareigojo pagal Sutartyje nustatytas sąlygas savo medžiagomis, savo jėgomis bei priemonėmis atlikti saunos statybos bendrastatybinius darbus adresu ( - ), ir juos priduoti Užsakovui (Atsakovui), o Užsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus darbus. Sutarties objekto kaina, įskaitant PVM - 8 761 Eur (30 250 Lt) (Sutarties 2.2 p.). Kaip matyti iš pridedamų 2012 m. spalio mėn. el. laiškų bei lokalinės sąmatos (Priedas Nr. 3), dar iki Sutarties sudarymo buvo deramasi dėl darbų atlikimo apimties ir kainos. Sutartis buvo pasirašyta mažesnei kainai nei nurodyta lokalinėje sąmatoje, kadangi šalys buvo sutarusios, jog už medžiagas bus atsiskaitoma atskirai. Ginčo byloje dėl to nėra. Atsakovas už ieškovo nurodomus darbus yra visiškai atsiskaitęs, nors darbai sulygti Sutartimi nėra atlikti visa apimtimi. Ieškovui yra sumokėta ne tik ieškovo reikalaujama priteisti 4 353,87 Eur suma, tačiau dar 2012-11-19 yra sumokėta visa Sutarties kaina, t. y. 8 761 Eur. Tai, kad atsakovas nedelsiant po Sutarties sudarymo sumokėjo visą Sutarties kainą paaiškina jo, kaip užsakovo, prisiimtas įsipareigojimas prieš pradedant darbus sumokėti Rangovui 28 000 Lt (8 109,36 Eur) (Sutarties 5.8 p.) bei geranoriškumas, siekiant užtikrinti spartų darbų atlikimą. Tačiau, akivaizdu, kad toliau dėstomos aplinkybės ir jas pagrindžiantys duomenys patvirtina, jog darbai nebuvo atlikti ar buvo atlikti netinkamai Sutartyje, o vėliau - Papildomame susitarime numatytu terminu. Atkreipė dėmesį į tai, kad nurodytos Sutarties pagrindu ieškovas išrašė kreditinę sąskaitą dėl bendros Sutartyje nurodytos kainos, t. y. 8 761 Eur (30 250 Lt). Atsakovo žiniomis, ši kreditinė sąskaita buvo įtraukta į ieškovo buhalteriją, tačiau ieškovas tokių įrodymų į bylą dėl nepaaiškinamų priežasčių nepateikia. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju šią piniginę prievolę pagal Sutartį už atsakovą įvykdė trečiasis asmuo.

6Trečiasis asmuo UAB „StepArc“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškovo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-11-19 mokėjimo pavedimu jis pervedė į ieškovo sąskaitą 8 761 Eur (30 250 Lt). Be to, atkreipė dėmesį į tai, kad šiuo mokėjimu buvo atsiskaityta už visus Sutartimi sulygtus darbus.

7Teismo posėdžio metu ieškovo BUAB „Vilniaus statybos trestas“ atstovas advokatas V.Rakauskas palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti jame nurodytais argumentais. Papildomai nurodė, kad 2012-11-23 išrašė PVM sąskaitą faktūrą, pagal kurią atsakovui kilo pareiga atsiskaityti už darbus 15033,04 Lt, t.y. 4353,87 Eur. Atsakovas nėra atsiskaitęs. Jokių įrodymų nepateikta. Nėra įrodymų neva trečiasis asmuo, kurio vadovu buvo tuomet atsakovas, atsiskaitė su ieškovu pagal sąskaitą faktūrą Nr. 0004-B. Vilniaus apygardos teismas ir Apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2A-934-157/2015 pasisakė, kad pagal 2012-07-27 PVM sąskaitą faktūrą trečiasis asmuo neatsiskaitė su ieškovu pilnai. Dėl atsakovo pateiktos 2013-06-12 kreditinės sąskaitos faktūros – tai šis dokumentas nebuvo pateiktas ieškovui. Jokių duomenų, kad atsakovas ar trečiasis asmuo su ieškovu yra atsiskaitęs. Visuose procesiniuose dokumentuose atsakovas ir trečiasis asmuo nurodo, kad su ieškovu už atsakovą atsiskaitė trečiasis asmuo. Trečiajam asmeniui 2012-07-27 buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra už transporto paslaugas ir kitus darbus, už kuriuos 2012-11-19 UAB „StepArc“ atsiskaitė iš dalies. Pažymėjo, kad ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą faktūrą. Nėra duomenų, kad atsakovas ar trečiasis asmuo būtų atsiskaitęs už atsakovą. Kreditinė sąskaita nėra apskaityta pas ieškovą. Liudytojas T. K. negalėjo pasakyti, ar pagal PVM sąskaitą faktūrą atsiskaitė T. B.. Sąskaita T. B. išrašyta 2012-11-23, o UAB „StepArc“ mokėjimo nurodymas išrašytas 2012-11-19.

8Atsakovo T. B. atstovė advokatė V.Viešūnaitė palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes ir prašė ieškinį atmesti kaip neįrodytą. Nurodė, kad ieškovo pateikta 2012-11-23 sąskaita faktūra VST Nr. 0023 vėliau buvo kredituota, išrašant 2013-06-12 sąskaitą faktūrą VST Nr. 0023/K. Tai, kad teismų sprendimuose nurodyta, kad UAB „StepArc“ dalinai atsiskaitė su ieškovu, nepaneigia to, kad trečiasis asmuo sumokėjo ieškovui skolą. Tai, kad ieškovas neturi kreditavimo sąskaitos, nereiškia, kad atsakovas nėra atsiskaitęs. Kreditinė sąskaita pasirašyta Vilniaus statybos tresto buhalterės E. P.. Kad atsakovas nėra skolingas, patvirtina kreditinė sąskaita Nr. 0023/K ir 2012-11-19 UAB „StepArc“ mokėjimo nurodymas 30250 Lt sumai. Pažymėjo, kad ieškinys grindžiamas PVM sąskaita faktūra Nr. 0023, yra pateikta kreditinė sąskaita, buhalterė patvirtino, kad galėjo būti tokia kreditinė sąskaita išrašyta. Liudytojas T. K. patvirtino, kad atsakovas atsiskaitė su jo įmone. Tai, kad ieškovas neturi kreditinės sąskaitos ir kt. dokumentų negali paneigti, kad atsakovas yra atsiskaitęs.

9Liudytojas T. K. parodė, kad jis nuo 2011 m. iki 2014 m. vasario mėn. buvo UAB „Vilniaus statybos trestas“ direktoriumi. Pažįsta atsakovą T. B.. Su juo susipažino apie 2007 – 2008 m., santykiai buvo dalykiški ir draugiški. Atsakovas buvo iš įmonės užsisakęs remonto, statybos darbus iš UAB „Vilniaus statybos trestas“ gal 2012 – 2013 m. įmonė atliko T. B. visus darbus, T. B. už darbus atsiskaitė. Nepamena, ar atsakovui buvo išrašyta kreditinė sąskaita faktūra, nes kreditinė sąskaita išrašoma, kai nėra paslaugos suteiktos. Pagal 2012-11-12 statybos rangos sutartį už darbus UAB „Vilniaus statybos trestas“ mokėjo įmonė UAB „StepArc“. Pavedimuose galėjo būti nurodoma įvairi paskirtis. UAB „Vilniaus statybos trestas“ darė kažkokius remonto darbus UAB „StepArc“. Nepamena, ar dėl darbų atsakovui buvo išrašyta išankstinė sąskaita. Negali prisiminti, ar atsakovas apmokėjo jo įmonei. 2012-11-23 sąskaita faktūra yra jo pasirašyta jau po darbų atlikimo. 2013-06-12 sąskaitoje faktūroje yra jo įmonės buhalterės parašas.

10Liudytoja E. P. parodė, kad ji dirbo UAB „Vilniaus statybos trestas“ buhaltere nuo 2013-06-10 iki 2014-06-28. 2013-06-12 sąskaita faktūra yra jos išrašyta už atliktus darbus pirkėjui T. B.. Būdavo pateiktas atliktų darbų aktas ir išrašoma pagal tai PVM sąskaita faktūra. Jeigu rašoma kreditinė sąskaita faktūra – tai ji taip ir vadinasi kreditine. Kreditinė sąskaita faktūra yra kai yra prekių grąžinimas, ar neatliktas darbas. Šiuo atveju pagal 2013-06-12 turbūt nebuvo pilnai atlikti darbai ir pinigai buvo grąžinti T. B.. Ji nepažįsta T. B., nepamena, ar T. B. buvo skolingas bendrovei. Prie sąskaitos turėjo pateikti dokumentai apie neatliktus darbus. Jeigu trečiasis asmuo atsiskaitytų už atsakovą, tai turėtų būti skolų suderinimo aktas ar pan.

11Ieškinys tenkintinas visiškai.

12Iš bylos medžiagos, šalių atstovų paaiškinimų, liudytojų parodymų nustatyta, kad tarp ieškovo BUAB „Vilniaus statybos trestas“, atstovaujamo direktoriaus T. K., ir atsakovo T. B. 2012-11-12 buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. 121112/S-01-Molėtai (toliau - Sutartis). Pagal šios Sutarties 1.1 p. Rangovas (Ieškovas) įsipareigojo pagal Sutartyje nustatytas sąlygas savo medžiagomis, savo jėgomis bei priemonėmis atlikti saunos statybos bendrastatybinius darbus adresu ( - ), ir juos priduoti Užsakovui (Atsakovui), o Užsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus darbus. Sutarties objekto kaina, įskaitant PVM - 8761 Eur (30250 Lt) (Sutarties 2.2 p.). Be to, pasirašytas Papildomas susitarimas Nr. 1 prie sutarties Nr. 121112/S-01-Molėtai, kuriame nurodyta, kad dėl nepalankių žiemos sąlygų laikinai statybos darbai nukeliami pavasariui; Numatoma Darbų pradžia: 2013-03-25; Darbų pabaiga: 2013-05-10 (dėl padarytos rašymo apsirikimo klaidos nurodyta 2012-05-10); Kitos Sutarties sąlygos išlieka galioti. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1754-258/2014 iškėlė bankroto bylą UAB „Vilniaus statybos trestas“. Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjęs atskirąjį skundą 2014 m. balandžio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-652/2014 Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 5 d. nutartį paliko nepakeistą. BUAB „Vilniaus statybos trestas“ administratoriumi paskirtas bankroto administratorius UAB „TOP CONSULT“. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Vilniaus statybos trestas“ įsiteisėjo 2014 m. balandžio 22 d. BUAB „Vilniaus statybos trestas“ bankroto administratorius UAB „TOP CONSULT“ (toliau - Bankroto administratorius) patikrino jam perduotus BUAB „Vilniaus statybos trestas“ dokumentus ir nustatė kad rangovas BUAB „Vilniaus statybos trestas“ už statybos bei pamatų klojimo darbus (statinių grupė - 0001 karkasiniai pastatai, statinys - 2 bendrastatybiniai darbai) užsakovui T. B. sudarė atliktų darbų aktą už 2012 m. lapkričio mėnesį pagal 2012 m. kovo mėn. kainas (toliau - Atliktų darbų aktas). Atliktų darbų akte BUAB „Vilniaus statybos trestas“ nurodė atliktų darbų kainą 4353,87 Eur (15033,04 Lt). Atliktų darbų aktas pasirašytas užsakovo T. B. bei rangovo UAB „Vilniaus statybos trestas“. Rangovas pagal Atliktų darbų aktą už 2012 m. lapkričio mėn., 2012 m. lapkričio 23 d. išrašė T. B. PVM sąskaitą faktūrą Serija VST Nr. 0023 (toliau - PVM SF) 4353,87 Eur (15033,04 Lt). PV SF išrašė buvęs BUAB „Vilniaus statybos trestas“ direktorius T. K.. 2012-11-19 Swedbank, AB vietinio mokėjimo kopija (dokumento Nr. 725), iš kurios matyti, kad mokėtojas UAB StepArc pervedė gavėjui UAB Vilniaus statybos trestas 30250,00 Lt sumą, mokėjimo paskirtis – dalinis apmokėjimas pagal s.f. VST0004-B. 2013-06-12 PVM sąskaita faktūra – kreditinė Serija VST Nr. 0023/K, kurioje nurodytas pardavėjas UAB Vilniaus statybos trestas, pirkėjas – T. B., išrašyta vyr. buhalterės E. P. už atliktus darbus, pagal atliktų darbų aktą lapkričio mėn., 15033,04 Lt sumai.

13Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl prievolės įvykdymo. Ieškovas teigia, kad atsakovas daugiau nei 4 m. neapmokėjo ieškovo išrašytos 2012-11-23 PVM sąskaitos faktūros Serija VST Nr. 0023 4353,87 Eur (15033,04 Lt) sumai. Atsakovas nurodo, kad atsakovas už ieškovo nurodomus darbus yra visiškai atsiskaitęs, nors darbai, sulygti Sutartimi, nėra atlikti visa apimtimi. Šią piniginę prievolę pagal Sutartį už atsakovą įvykdė trečiasis asmuo.

14Pažymėtina, kad civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (CPK 12 str.). CPK 178 str. nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Šioje įstatymo normoje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga – ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K–3–398/2007; 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2008; kt.).

15Nagrinėjamu atveju ieškovas aplinkybėms dėl prievolės neįvykdymo pagrįsti pateikė pagal Atliktų darbų aktą už 2012 m. 11 mėnesį, 2012 m. lapkričio 23 d. išrašytą T. B. PVM sąskaitą faktūrą Serija VST Nr. 0023 (toliau - PVM SF) 4353,87 Eur (15033,04 Lt). PV SF išrašė buvęs BUAB „Vilniaus statybos trestas“ direktorius T. K.. Savo ruožtu atsakovas su ieškovo pozicija ir pateiktais įrodymais nesutinka, nurodo, kad atsakovas už ieškovo nurodytus darbus yra visiškai atsiskaitęs, nors darbai, sulygti Sutartimi, nėra atlikti visa apimtimi. Ieškovui yra sumokėta ne tik ieškovo reikalaujama priteisti 4 353,87 Eur suma, tačiau dar 2012-11-19 yra sumokėta visa Sutarties kaina, t. y. 8 761 Eur. Papildomai pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju šią piniginę prievolę pagal Sutartį už atsakovą įvykdė trečiasis asmuo. Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovė V.Viešūnaitė pateikė 2012-11-19 Vietinio mokėjimo kopiją Nr. 725, iš kurios matyti, kad 2012-11-19 UAB StepArc pervedė UAB Vilniaus statybos trestas 8761,00 Eur (30250,00 Lt), mokėjimo paskirtis – dalinis apmokėjimas pagal s.f. VST0004-B. Trečiasis asmuo UAB StepArc pateikė teismui minėtą 2012-11-19 Vietinio mokėjimo kopiją Nr. 725 bei 2012-07-27 PVM sąskaitą faktūrą Serija VST Nr. 0004-B, kurioje pardavėjas nurodytas UAB Vilniaus statybos trestas, pirkėjas – UAB StepArc, iš viso su PVM – 55862,00 Lt (16178,75 Eur): už transporto paslaugas už 2012 m. 02 mėn., 03 mėn., 04 mėn., 05 mėn., 06 mėn. (16528,93 Lt) bei už remonto, eksploatacinės priežiūros darbus (29638,01 Lt), sąskaitą išrašė direktorius T. K..

16Susipažinus su į bylą pateiktais įrodymais matyti, kad UAB „StepArc“ atliko apmokėjimą ieškovui pagal ieškovo išrašytą UAB „StepArc“ apmokėjimui sąskaitą faktūrą Serija VST Nr. 0004-B, o ieškovas šioje byloje reikalauja priteisti skolą iš atsakovo pagal atsakovui išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Serija VST Nr. 0023. Be to, matyti, kad PVM sąskaitos faktūros buvo išrašytos skirtingiems subjektams, t.y. UAB „StepArc“ nurodyta PVM sąskaita faktūra Serija VST Nr. 0004-B yra išrašyta UAB „StepArc“, o PVM sąskaita faktūra Serija VST Nr. 0023, pagal kurią ieškovas ir reikalauja priteisti skolą iš atsakovo, išrašyta Atsakovui (T. B.). Sutiktina su ieškovo argumentu jog tai, kad UAB „StepArc“ direktorius yra T. B. nesudaro jokio pagrindo vertinti, kad UAB „StepArc“ bet koks atliktas mokėjimas gali ar turi būti laikomas atliktas už T. B.. Iš pateiktos 2012-07-27 PVM sąskaitos faktūros Serija VST Nr. 0004-B matyti, kad ji buvo išrašyta trečiajam asmeniui UAB „StepArc“ už transporto paslaugas ir kitus darbus. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad sąskaita T. B. išrašyta 2012-11-23, o UAB „StepArc“ mokėjimo nurodymas išrašytas 2012-11-19.

17Be to, iš pateiktų į bylą įrodymų matyti, kad dėl skolos pagal ieškovo išrašytą UAB „StepArc“ apmokėjimui PVM sąskaitą faktūrą Serija VST Nr.0004-B neapmokėjimo buvo inicijuotas teisminis ginčas, kuris buvo išspręstas įsiteisėjusiu sprendimu tenkinant ieškovo ieškinį. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3779-258/2015 pripažino negaliojančia 2013-10-03 statybos rangos sutartį, sudarytą ieškovo BUAB „Vilniaus statybos trestas“ ir atsakovų asociacijos „Lietuvos skautija“ bei UAB „StepArc“; pripažino negaliojančiu atsakovo UAB „StepArc“ 2013-10-21 Tarpusavio skolų užskaitos aktą; taikė restituciją ir priteisė ieškovui iš atsakovo UAB „StepArc“ 15 916,94 Lt skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas; atmetė UAB „StepArc“ prašymą įtraukti į kreditorių sąrašą su 47 336,99 Lt finansiniu reikalavimu. Vilniaus apygardos teismas, pripažinęs įskaitymo sandorį negaliojančiu, taikė restituciją - priteisė ieškovui iš atsakovo UAB „StepArc“ 15 916,94 Lt skolą būtent pagal nepilnai apmokėtą UAB „StepArc“ nurodomą 2012-07-27 PVM sąskaita-faktūra Nr. 0004-B. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-07-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-934-157/2015 Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 17 d. sprendimą iš esmės paliko nepakeistą bei priteisė ieškovui BUAB „Vilniaus statybos trestas“ iš atsakovo UAB „StepArc“ 520 eurų advokato pagalbos išlaidoms apeliacinės instancijos teisme atlyginti.

18Atsakovas atsiliepime į ieškinį teigia, kad Sutarties pagrindu ieškovas išrašė kreditinę sąskaitą dėl bendros Sutartyje nurodytos kainos, t.y. 8761,00 Eur (30250 Lt). Atsakovo žiniomis, ši kreditinė sąskaita buvo įtraukta į ieškovo buhalteriją, tačiau ieškovas tokių įrodymų į bylą nėra pateikęs. Atsakovas pateikia 2013-06-12 PVM sąskaitą faktūrą – kreditinę Serija VST Nr. 0023/K, kurioje nurodytas pardavėjas UAB Vilniaus statybos trestas, pirkėjas – T. B., išrašytą vyr. buhalterės E. P. už atliktus darbus, pagal atliktų darbų aktą lapkričio mėn., 15033,04 Lt sumai. Liudytojas T. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad nepamena, ar atsakovui buvo išrašyta kreditinė sąskaita faktūra, nes kreditinė sąskaita išrašoma, kai nėra paslaugos suteiktos. Liudytoja E. P. paaiškino, kad kreditinė sąskaita faktūra yra kai yra prekių grąžinimas, ar neatliktas darbas. Pagal 2013-06-12 PVM sąskaitą faktūrą – kreditinę turbūt nebuvo pilnai atlikti darbai ir pinigai buvo grąžinti T. B., tačiau prie sąskaitos turėjo būti pateikti dokumentai apie neatliktus darbus. Iš pateiktų į bylą įrodymų, šalių bei liudytojų paaiškinimų matyti, kad 2013-06-12 buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra – kreditinė, tačiau su minėta PVM sąskaita faktūra – kreditine nėra pateikta jokių dokumentų, patvirtinančių, kad darbai nebuvo atlikti, todėl negalima nustatyti, kokie ir už kokį laikotarpį nebuvo atlikti darbai, kurių pagrindu buvo išrašyta 2013-06-12 PVM sąskaita faktūra – kreditinė.

19Kaip aukščiau minėta, iš ieškovo pateiktos 2012 m. lapkričio 23 d. išrašytos T. B. PVM sąskaitos faktūros Serija VST Nr. 0023 4353,87 Eur (15033,04 Lt) sumai (išrašė buvęs BUAB „Vilniaus statybos trestas“ direktorius T. K.) matyti, kad minėta sąskaita išrašyta už atliktus darbus, pagal atliktų darbų aktą už lapkričio mėn. Su minėta sąskaita pateikta pažyma apie atliktų darbų vertę už 2012 m. lapkričio mėn. bei atliktų darbų aktas už 2012 m. lapkričio mėn., kuriuos yra savo parašu patvirtinęs užsakovas T. B.. Darytina išvada, kad atsakovas T. B. patvirtino, kad pagal 2012-11-23 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Serija VST Nr. 0023 4353,87 Eur (15033,04 Lt) sumai darbai buvo atlikti.

20Atsižvelgdamas į aukščiau nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovo pateikti į bylą įrodymai nepaneigia jo prievolės ieškovui, nepatvirtina fakto, kad už atsakovą prievolę ieškovui įvykdė tretysis asmuo.

21Prievolės, kylančios iš sutarties arba įstatymo turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Konstatuotina, jog atsakovas nevykdė savo sutartinės prievolės, laiku neatsiskaitė už atliktus darbus, pagal atliktų darbų aktą už lapkričio mėn., todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 4353,87 EUR skolos (CK 6.4 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.249 str. 4 d., 6.873 str., 6.874 str.).

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad kreditorius visada turi teisę į palūkanas kaip kompensaciją, jeigu skolininkas ne laiku įvykdo savo prievolę – finansinį įsipareigojimą. Skolininkas iki visiško prievolės įvykdymo naudojasi kreditoriaus pinigais, todėl privalo už termino prievolei įvykdyti praleidimą mokėti sutarties ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, nepriklausomai nuo skolininko kaltės (CK 6.37, 6.210, 6.261 straipsniai). CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Iki bylos iškėlimo teisme dienos skolininkui gali būti skaičiuojamos (jo prašymu priteisiamos) kompensacinės palūkanos už naudojimąsi kreditoriaus pinigais (CK 6.210, 6.261 straipsniai), o iškėlus civilinę bylą – procesinės palūkanos (CK 6.37, 6.210 straipsniai). Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę. Taip pat jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomos priteisti palūkanos yra kompensacinio pobūdžio, kadangi pripažįstama, kad ieškovas patyrė nuostolių iki šios bylos iškėlimo dienos dėl paskolos sutarties nevykdymo, kuriuos turi atlyginti sutarties geruoju nevykdantis atsakovas. Kadangi kompensacinės palūkanos priteisiamos iki civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, todėl ieškovui 5 procentų dydžio metinės palūkanos priteistinos nuo 2012-01-12. Atsižvelgiant į ieškovo pateiktą palūkanų skaičiavimą ir prašomą priteisti sumą, ieškovui iš atsakovo priteistinos 950,10 Eur palūkanos.

23CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2017-04-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.)

24Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. numato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

25Ieškovas nepateikė duomenų, kokias patyrė išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti, todėl išlaidos advokato pagalbai apmokėti ieškovui iš atsakovo nepriteistinos.

26Teismo turėtos bylinėjimosi (pašto) išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, neviršija nustatytos minimalios į valstybės biudžetą priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, todėl šios išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteisiamos (CPK 92 str., 96 str. 6 d., 2011 m. lapkričio 7 d. LR finansų ir teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos“).

27Patenkinus ieškinį, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 119,00 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 83 str. 1 d. 8 p., 96 str.).

282017-04-27 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str., 178 str., 185 str., 259 str., 263 str., 264 str., 265 str., 268 str., 270 str., 271 str.,

Nutarė

30ieškovo BUAB „Vilniaus statybos trestas“ ieškinį tenkinti visiškai.

31Priteisti ieškovui BUAB „Vilniaus statybos trestas“ juridinio asmens kodas 302416573, iš atsakovo T. B., asmens kodas ( - ) 4353,87 Eur (keturis tūkstančių tris šimtus penkiasdešimt tris eurus 87 ct) skolą, 950,10 EUR (devynis šimtus penkiasdešimt eurų 10 ct) palūkanų, 5 procentų procesinių metinių palūkanų nuo priteistos sumos (5303,97 Eur) nuo 2017-04-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

32Priteisti iš atsakovo T. B., asmens kodas ( - ) 119,00 Eur (vieną šimtą devyniolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

33Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017-04-27 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

34Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Dalia... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 3. ieškovo BUAB „Vilniaus statybos trestas“ bankroto administratorius UAB... 4. Ieškinyje nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 5 d.... 5. Atsakovas T. B. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškovo... 6. Trečiasis asmuo UAB „StepArc“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo BUAB „Vilniaus statybos trestas“ atstovas... 8. Atsakovo T. B. atstovė advokatė V.Viešūnaitė palaikė atsiliepime... 9. Liudytojas T. K. parodė, kad jis nuo 2011 m. iki 2014 m. vasario mėn. buvo... 10. Liudytoja E. P. parodė, kad ji dirbo UAB „Vilniaus statybos trestas“... 11. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 12. Iš bylos medžiagos, šalių atstovų paaiškinimų, liudytojų parodymų... 13. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl prievolės įvykdymo. Ieškovas teigia,... 14. Pažymėtina, kad civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi... 15. Nagrinėjamu atveju ieškovas aplinkybėms dėl prievolės neįvykdymo... 16. Susipažinus su į bylą pateiktais įrodymais matyti, kad UAB „StepArc“... 17. Be to, iš pateiktų į bylą įrodymų matyti, kad dėl skolos pagal ieškovo... 18. Atsakovas atsiliepime į ieškinį teigia, kad Sutarties pagrindu ieškovas... 19. Kaip aukščiau minėta, iš ieškovo pateiktos 2012 m. lapkričio 23 d.... 20. Atsižvelgdamas į aukščiau nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad... 21. Prievolės, kylančios iš sutarties arba įstatymo turi būti vykdomos... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad kreditorius visada... 23. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 24. Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. numato, jog šaliai, kurios naudai... 25. Ieškovas nepateikė duomenų, kokias patyrė išlaidas advokato teisinei... 26. Teismo turėtos bylinėjimosi (pašto) išlaidos, susijusios su procesinių... 27. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 119,00... 28. 2017-04-27 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str., 178 str., 185 str.,... 30. ieškovo BUAB „Vilniaus statybos trestas“ ieškinį tenkinti visiškai.... 31. Priteisti ieškovui BUAB „Vilniaus statybos trestas“ juridinio asmens kodas... 32. Priteisti iš atsakovo T. B., asmens kodas ( - ) 119,00 Eur (vieną šimtą... 33. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017-04-27 nutartimi taikytas laikinąsias... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...