Byla 2-652/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Conresta“ ir uždarosios akcinės bendrovės „European financial management center“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 5 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus statybos trestas“ iškelta bankroto byla Nr. B2-1754-258/2014 pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Skolų departamentas“, uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“, R. G., uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo departamentas“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus, uždarosios akcinės bendrovės „Velansta“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Rentalis“, uždarosios akcinės bendrovės „Conresta“, uždarosios akcinės bendrovės „European financial management center“ pareiškimus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjai UAB „Skolų departamentas“, UAB „Conlex“, R. G., UAB „Skolų valdymo departamentas“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, UAB „Velansta“, UAB ,,Rentalis“, tretieji asmenys UAB „Conresta“, UAB „European financial management center“ prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB ,,Vilniaus statybos trestas” Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Teismui buvo pasiūlytos tokios bankroto administratorių kandidatūros: G. M., E. Š., UAB „Verslo efektas“, UAB ,,Bankroto departamentas LT”, UAB „Adminova“, UAB „Alternatyva verslui“, UAB „MaxContract“, UAB „Top Consult“, Administravimas LT, UAB. Administratorius UAB „Bankrupta“ taip pat pateikė teismui sutikimą administratoriaus kandidatūrai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 5 d. nutartimi atsakovui UAB „Vilniaus statybos trestas“ iškėlė bankroto bylą, o bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Adminova“.

7Vadovaudamasis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies, 2 straipsnio 8 punkto, 10 straipsnio 3 dalies normomis bei remdamasis bylos medžiaga teismas konstatavo, jog atsakovas UAB „Vilniaus statybos trestas“ yra nemoki įmonė, jog nuo 2013 m. spalio 1 d. pareiškėjui darbuotojui R. G. nemoka darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų, todėl sprendė, kad šiai įmonei keltina bankroto byla.

8Vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio nuostatomis teismas konstatavo, jog byloje nėra duomenų, kad kuri nors iš pasiūlytų bankroto administratoriaus kandidatūrų prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, todėl išnagrinėjęs pateiktus duomenis, apibūdinančius kiekvieno iš jų – G. M., E. Š., UAB „Verslo efektas“, UAB „Bankroto departamentas LT“, UAB „Adminova“, UAB „Alternatyva verslui“, UAB „MaxContract“, UAB „TOP CONSULT“, UAB „Bankrupta“ – profesinę patirtį, užimtumą ir atsižvelgdamas į pirmosios eilės kreditoriaus pasiūlymą, atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ bankroto administratoriumi pasirinko UAB „Adminova“.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

10Trečiasis asmuo UAB „Conresta“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 5 d. nutartį dalyje dėl UAB „Adminova“ paskyrimo atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ bankroto administratoriumi ir šiuo klausimu priimti naują nutartį – administratoriumi skirti E. Š.. Teigia, kad teismo nutartis šiuo klausimu yra neteisėta ir nepagrįsta. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas, parinkdamas šio bankroto administratoriaus kandidatūrą ir atmesdamas kitų byloje dalyvaujančių asmenų pasiūlymus, visiškai nemotyvavo tokio sprendimo, tuo pažeisdamas tiek įstatymo reikalavimus, tiek teismų praktikos nurodymus.

122. Teismas be pagrindo nevertino byloje nustatytų faktų, kad UAB „Vilniaus statybos trestas“ darbuotojas – projektų vadovas R. G. pagal užimamas pareigas buvo artimai susijęs su bendrovės administracija ir jo pasiūlytas administratorius yra šališkas, kad jau keliant bankroto bylą su darbuotojais buvo atsiskaityta, tačiau su vieninteliu pareiškėju – ne, kad šio kreditoriaus visi korespondencijos siuntiniai įteikti atsakovui, tuo tarpu kitiems kreditoriams to padaryti nepavyko, kad pareiškėjas į teismą kreipėsi tik tada, kai atsakovas, būdamas nemokus, pervedė 250 000 Lt iš savo sąskaitos. Visi šie veiksmai rodo, kad atsakovas, per savo darbuotoją pasiūlydamas administratoriaus kandidatūrą, tokiu būdu užsitikrino sau šališką administratorių bankroto procese.

133. Teismas, paskirdamas bankroto administratoriumi UAB „Adminova“, visiškai nevertino teismų praktikoje nurodomų kriterijų: patirties, užimtumo, buveinės vietos, kreditorių, juridinio asmens dalyvių nuomonės dėl pasiūlytos kandidatūros. Paskirto administratoriaus UAB „Adminova“ užimtumas didesnis nei trečiojo asmens siūlomo E. Š.. Be to, pareiškėjo – pirmos eilės kreditoriaus 5 085 Lt finansinis reikalavimas galės būti patenkintas ir iš įmonės turto, todėl administratorius bus nesuinteresuotas ginti stambiųjų kreditorių teises ginčijant sandorius ir kt.

14Trečiasis asmuo UAB „European financial management center“ atskiruoju skundu taip pat prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 5 d. nutartį dalyje dėl UAB „Adminova“ paskyrimo atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ bankroto administratoriumi ir šiuo klausimu priimti naują nutartį – administratoriumi skirti UAB „TOP CONSULT“. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Teismas, skirdamas administratoriumi UAB „Adminova“, net neapžvelgė svarbių šiam klausimui kriterijų: darbo krūvis, baigtų procedūrų skaičius, bankroto administratoriaus ir įmonės, kuriai keliama bankroto byla, veiklos vietos, ekonomiškumo ir efektyvumo principai. Be to, nepateikė jokių argumentų, kodėl atmetamos kitos administratorių kandidatūros.

162. Teismas neįvertino fakto, kad UAB „TOP CONSULT“ neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, jos darbo krūvis mažesnis už UAB „Adminova“, tuo tarpu pastarosios bendrovės nešališkumas kvestionuotinas.

17Atsiliepdamas į trečiojo asmens UAB „Conresta“ atskirąjį skundą, atsakovas UAB ,,Vilniaus statybos trestas” prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamas ginčas tarp UAB „Conresta“ ir UAB „Vilniaus statybos trestas“ dėl 353 997,43 Lt priteisimo, todėl paskyrus trečiojo asmens siūlomą kandidatūrą jis įgytų pranašumą prieš kitus kreditorius. Tuo tarpu teismas, remdamasis savo vidiniu įsitikinimu, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais pagrįstai bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Adminova“.

18Atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „Conresta“ atskirąjį skundą pareiškėjas R. G. taip pat prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, iš esmės remiasi atsakovo atsiliepime išdėstytais argumentais.

19Atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „Conresta“ atskirąjį skundą, bankroto administratorius UAB „Adminova“ prašo nutartį palikti nepakeistą, pateikė duomenis apie savo užimtumą.

20Atsiliepdamas į trečiojo asmens UAB „European financial management center“ atskirąjį skundą, atsakovas UAB ,,Vilniaus statybos trestas” prašo šį skundą atmesti. Nurodo, kad trečiasis asmuo neturi reikalavimo teisės į atsakovą, šis jam neskolingas.

21Atsiliepime į trečiojo asmens UAB „European financial management center“ atskirąjį skundą pareiškėjas R. G. taip pat remiasi atsakovo UAB ,,Vilniaus statybos trestas” atsiliepime į skundą išdėstytais argumentais.

22Trečiasis asmuo UAB „Conresta“ apeliacinės instancijos teismui pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas UAB ,,Vilniaus statybos trestas”, visiškai nedalyvavęs nagrinėjant bankroto bylos iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teisme, neteikdamas jokių dokumentų, operatyviai pateikė atsiliepimus į atskiruosius skundus. Be to, tiek pareiškėjo, tiek atsakovo atsiliepimai į skundus yra iš esmės identiški. Be to, kaip matyti iš atsiliepimų turinio, R. G. disponuoja įmonės informacija, kuri pagal jo einamas pareigas neturėtų būti žinoma. Visos šios aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, kad paskirtas administratorius yra šališkas, o minimų faktų išnagrinėjimui tikslinga paskirti žodinį civilinės bylos nagrinėjimą.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Kaip minėta, šios apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 5 d. nutarties dalies, kuria išspręstas administratoriaus paskyrimo klausimas atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

25Teisėjų kolegija, prieš imdamasi apeliacine tvarka tikrinti skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, pažymi, jog apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs tiek bylos medžiagą, tiek Lietuvos informacinės sistemos (LITEKO) duomenis, 2014 m. balandžio 10 d. nutartimi buvo atidėjęs šios civilinės bylos nagrinėjimą, nes neturėjo galimybės nustatyti, ar yra įrodymai apie tai, kad pirmosios instancijos teismas būtų gavęs Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Departamentas) pranešimus, jog visi kiti siūlomi administratoriai, pretendavę administruoti UAB „Vilniaus statybos trestas“, atitinka ĮBĮ reikalavimus. Taip pat neturėjo galimybės nustatyti, ar yra duomenų apie tai, kad bankroto administratorių G. M., E. Š., UAB ,,Bankroto departamentas LT“ kandidatūros apskritai būtų derintos su Departamentu (CPK 177 str., 179 str. 3 d.). Dėl nurodytos informacijos pateikimo buvo kreiptasi tiek į Vilniaus apygardos teismą, tiek į Departamentą.

26Vilniaus apygardos teismui pranešus, kad Lietuvos apeliaciniam teismui buvo išsiųsta visa civilinės bylos medžiaga, o Departamentui atsakius, jog elektroniniu paštu Vilniaus apygardos teismas buvo informuotas, kad siūlomos administratorių kandidatūros: UAB „Alternatyva verslui“ (2014-01-17 raštas), ADMINISTRAVIMAS LT, UAB (2014-02-04 raštas), UAB „MaxContract“ (2014-02-04 raštas), UAB „Verslo efektas“ ir UAB „TOP CONSULT“ (2014-02-10 raštas) atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymų reikalavimus, kad neturi duomenų, jog dėl G. M., E. Š. ir UAB „Bankroto departamentas LT“ kandidatūrų derinimo Vilniaus apygardos teismas būtų kreipęsis, visos minėtos kandidatūros buvo suderintos apeliacinės instancijos teismo iniciatyva (ĮBĮ 11 str. 2 d.).

27Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad yra pagrindo manyti, jog pirmosios instancijos teismas, besirengdamas nagrinėti klausimą dėl šios bankroto bylos iškėlimo, tinkamai neatliko Įmonių bankroto įstatyme nustatytų įpareigojimų – nesuderino paminėtų teikiamų administratorių kandidatūrų, todėl parenkant administratorių byloje nebuvo duomenų, kad Departamentas pritaria UAB „Alternatyva verslui“, ADMINISTRAVIMAS LT, UAB, UAB „MaxContract“, UAB „Verslo efektas“ ir UAB „TOP CONSULT“ kandidatūroms administruoti UAB „Vilniaus statybos trestas“. Todėl sprendžiama, kad teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, jog nėra duomenų, kad kuri nors administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms (CPK 185 str.).

28Teisėjų kolegijos vertinimu, šios aplinkybės galėtų sudaryti pagrindą bankroto administratoriaus skyrimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 1 d. 3 p.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad bankroto bylos turi būti nagrinėjamos vadovaujantis operatyvumo ir ekonomiškumo principais, į tai, kad nagrinėjamu atveju sprendžiamas iš esmės procedūrinis klausimas, į tai, kad apeliacinės instancijos teismas suderino visų bankroto administratorių, siūlomų administruoti atsakovą, kandidatūras su Departamentu, į tai, kad byloje dalyvaujantys asmenys įspėti dėl atskirųjų skundų ribų peržengimo, – spręstina, jog įvertinus atskirųjų skundų argumentus, kuriais reiškiamas nepasitikėjimas teismo paskirtuoju administratoriumi ir siekiant pašalinti bet kokias galimas abejones būsimų bankroto procedūrų skaidrumu, siekiant sklandžios bankroto procedūrų eigos, siekiant užkirsti kelią galimoms konfliktinėms situacijoms ateityje, – visų pasiūlytų administratorių kandidatūros turėtų būti įvertintos iš naujo. Susiklosčius aukščiau nurodytai situacijai, kolegijos vertinimu, tik tokiu būdu išsprendus klausimą iš esmės galėtų būti patikrinta, ar apygardos teismas iš tiesų pasirinko tinkamiausią kandidatą administruoti bankrutuojančią įmonę (CPK 185 str.).

29Teisėjų kolegija nevertina administratorius UAB „Bankrupta“ tinkamumo administruoti BUAB „Vilniaus statybos trestas“, kadangi šis administratorius teismui savo kandidatūrą pateikė pats, nes nei įstatymas, nei jį įgyvendinantys teisės aktai nenumato galimybės pačiam bankroto administratoriui siūlyti savo kandidatūrą teismui tiesiogiai (ĮBĮ 5 str., Vyriausybės 2012-07-18 nutarimu Nr. 909 patvirtintų Teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo teismui taisyklių 1 p., 7 p.).

30Kaip žinia, ĮBĮ nepateikia kriterijų, į kuriuos turėtų atsižvelgti teismas, parinkdamas bankrutuojančios įmonės administratorių. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad atliekant šį procesinį veiksmą svarbiausia yra tokio asmens nešališkumas, nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan. yra fakultatyviniai (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010). Nagrinėjamoje byloje visi pretendentai administruoti įmonę atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus. Taip pat nėra duomenų apie tai, kad egzistuotų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių vienas ar kitas pretendentas negalėjo būti paskirtas administratoriumi, taip pat nėra duomenų apie galimą jų šališkumą.

31Kaip minėta, apeliacinės instancijos teisme yra iškelti argumentai, kad teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Adminova“ galimai yra šališkas, nes tiek pareiškėjo R. G., tiek atsakovo atsiliepimai į skundus yra iš esmės identiški, pagal užimamas pareigas pareiškėjas buvo artimai susijęs su bendrovės administracija, jis disponuoja įmonės informacija, kuri pagal einamas pareigas neturėtų būti žinoma ir pan. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kas išdėstyta, pažymi, kad iš tiesų, minėti faktiniai duomenys suteikia pagrindą pritarti apelianto UAB „Conresta“ argumentams dėl pareiškėjo R. G. ir atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ vadovo susietumo siekiant, kad būtų paskirtas jų siūlomas bankroto administratorius UAB „Adminova“.

32Šiuo klausimu teisėjų kolegija pažymi, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad tuo atveju, kai teismui atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli dalyvaujantys byloje asmenys ir vienas iš jų yra atsakovo vadovas, savininkas, ar su juo susijęs asmuo, teismas, nesant ĮBĮ tiesiogiai nustatytų draudimų, dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, atsakovo bankroto administratoriumi paprastai turėtų paskirti ne atsakovo vadovo (ar savininko) siūlomą asmenį (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1616/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2222/2011; 2012 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1231/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje 2-1593/2012).

33Taigi nors, kaip teisingai nurodo atsakovas UAB „Vilniaus statybos trestas“ bei pareiškėjas R. G., byloje nėra objektyvių duomenų apie administratoriaus UAB „Adminova“ šališkumą, suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi, tačiau atsižvelgiant į tai, kad skiriant šį asmenį administruoti atsakovo bankrotą buvo pažeistos nustatytos procedūros, kad yra pateikta daugiau administratorių kandidatūrų, dėl kurių šališkumo įmonės kreditoriams nekyla jokių abejonių, – spręstina, kad UAB „Adminova“ kandidatūra nėra pati tinkamiausia administruoti UAB „Vilniaus statybos trestas“. Todėl atsižvelgiant į pirmiau šioje nutartyje aptartus motyvus pirmosios instancijos teismo nutartis šioje dalyje naikintina (CPK 263 str., 338 str.).

34Teisėjų kolegija, vertindama trečiojo asmens UAB „Conresta“ pasiūlyto administratoriaus E. Š. kandidatūrą, pagal bylos duomenis taip pat neturi pagrindo abejoti šio asmens nešališkumu ar nesuinteresuotumu bylos baigtimi. Tačiau, kaip teisingai atkreipia dėmesį pareiškėjas R. G. ir atsakovas UAB „Vilniaus statybos trestas“, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų matyti, jog Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB „Conresta“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus statybos trestas“ dėl 353 997,43 Lt nuostolių atlyginimo (civilinė byla Nr. 2-2733-603/2014) (CPK 179 str. 3 d.). Todėl kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus motyvus, nurodytus atmetant UAB „Adminova“ kandidatūrą ir siekdama užtikrinti visų kreditorių lygiateisiškumą, sprendžia, jog E. Š. taip pat neturėtų būti skiriamas atsakovo bankroto administratoriumi.

35Dėl visų kitų bankroto administratorių kandidatūrų nei kreditoriai, nei atsakovas abejonių nekelia, todėl kolegija iš esmės nagrinėja UAB „Alternatyva verslui“, ADMINISTRAVIMAS LT, UAB, UAB „MaxContract“, UAB „Verslo efektas“, UAB „TOP CONSULT“, G. M. ir UAB „Bankroto departamentas LT“ kandidatūrų tinkamumą.

36Kaip matyti iš viešai prieinamų duomenų (http://www.bankrotodep.lt), UAB „Alternatyva verslui“, kaip juridinis asmuo, vykdo 24 bankroto procedūras, yra baigęs 3 bankroto procedūras, turi 3 darbuotojus, kurie bendrai vykdo 37 bankroto procedūras, baigė – 82. ADMINISTRAVIMAS LT, UAB, kaip juridinis asmuo, šiuo metu vykdo 1 bankroto procedūrą, nebaigęs nei vienos, turi 2 darbuotojus, kurie bendrai vykdo 49 bankroto procedūras, baigę – 143. UAB „MaxContract“, kaip juridinis asmuo, šiuo metu vykdo 23 bankroto procedūras, nebaigęs nei vienos, turi 2 darbuotojus, kurie bendrai vykdo 33 bankroto procedūras, baigę – 13. UAB „Verslo efektas“, kaip juridinis asmuo, šiuo metu vykdo 8 bankroto procedūras, nebaigęs nei vienos, turi 3 darbuotojus, kurie bendrai vykdo 43 bankroto procedūras, baigę – 44. UAB „TOP CONSULT“, kaip juridinis asmuo, šiuo metu vykdo 20 bankroto procedūrų, baigęs 7, turi 3 darbuotojus, kurie bendrai vykdo 58 bankroto procedūras, baigę – 45. G. M., kuris yra ir UAB „Verslo efektas“ fizinis bankroto administratorius, šiuo metu vykdo 18 bankroto procedūrų, baigęs 3. UAB „Bankroto departamentas LT“, kaip juridinis asmuo, šiuo metu vykdo 28 bankroto procedūras, baigęs 54, turi 4 darbuotojus, kurie bendrai vykdo 130 bankroto procedūrų, baigę – 148.

37Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad visi minėti administratoriai turi pakankamą patirtį vykdant bankroto procedūras, siekdama, kad bankroto administratoriaus paskyrimas maksimaliai užtikrintų kuo skaidresnį, sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, atsižvelgdama į patirties bei darbo krūvio santykį, kas lemia realią galimybę užtikrinti koncentruotą, ekonomišką, operatyvų bankroto procedūrų vykdymą, atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ bankroto procedūras skiria vykdyti UAB „TOP CONSULT“ (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.).

38Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria UAB „Vilniaus statybos trestas“ administratoriumi paskirta UAB „Adminnova“, pakeičiama ir šios bendrovės bankroto administratoriumi skiriamas UAB „TOP CONSULT“, nepasisakant dėl kitų atskirųjų skundų argumentų, kaip neturinčių esminės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui (CPK 185 str.).

39Kartu atkreipiamas dėmesys į tai, kad nepriklausomai nuo to, kurį asmenį bankroto administratoriumi paskiria teismas, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas bankroto proceso eigoje turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus atstatydinimo (pakeitimo), jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl bankroto administratoriaus veiklos tinkamumo, tokį klausimą gali iškelti bankrutuojančios įmonės kreditorius kreditorių susirinkime (ĮBĮ 23 str. 13 p.). Nustačius, kad paskirtasis administratorius netinkamai atlieka pareigas, jis gali būti atstatydintas ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.), be to, pagal ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalį administratorius įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti nuostolius, kurie atsiranda dėl jo ir (arba) jo padėjėjo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

41Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 5 d. nutartį, panaikinti jos dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus statybos trestas“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Adminova“, ir išspręsti klausimą iš esmės – uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus statybos trestas“ (juridinio asmens kodas 302416573) bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „TOP CONSULT“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA108).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjai UAB „Skolų departamentas“, UAB „Conlex“, R. G., UAB... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 5 d. nutartimi atsakovui UAB... 7. Vadovaudamasis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies, 2 straipsnio 8 punkto, 10... 8. Vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio nuostatomis teismas konstatavo, jog byloje... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 10. Trečiasis asmuo UAB „Conresta“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus... 11. 1. Teismas, parinkdamas šio bankroto administratoriaus kandidatūrą ir... 12. 2. Teismas be pagrindo nevertino byloje nustatytų faktų, kad UAB „Vilniaus... 13. 3. Teismas, paskirdamas bankroto administratoriumi UAB „Adminova“,... 14. Trečiasis asmuo UAB „European financial management center“ atskiruoju... 15. 1. Teismas, skirdamas administratoriumi UAB „Adminova“, net neapžvelgė... 16. 2. Teismas neįvertino fakto, kad UAB „TOP CONSULT“ neturi teisinio... 17. Atsiliepdamas į trečiojo asmens UAB „Conresta“ atskirąjį skundą,... 18. Atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „Conresta“ atskirąjį skundą... 19. Atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „Conresta“ atskirąjį skundą,... 20. Atsiliepdamas į trečiojo asmens UAB „European financial management... 21. Atsiliepime į trečiojo asmens UAB „European financial management center“... 22. Trečiasis asmuo UAB „Conresta“ apeliacinės instancijos teismui pateikė... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Kaip minėta, šios apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2014... 25. Teisėjų kolegija, prieš imdamasi apeliacine tvarka tikrinti skundžiamos... 26. Vilniaus apygardos teismui pranešus, kad Lietuvos apeliaciniam teismui buvo... 27. Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad yra... 28. Teisėjų kolegijos vertinimu, šios aplinkybės galėtų sudaryti pagrindą... 29. Teisėjų kolegija nevertina administratorius UAB „Bankrupta“ tinkamumo... 30. Kaip žinia, ĮBĮ nepateikia kriterijų, į kuriuos turėtų atsižvelgti... 31. Kaip minėta, apeliacinės instancijos teisme yra iškelti argumentai, kad... 32. Šiuo klausimu teisėjų kolegija pažymi, jog teismų praktikoje laikomasi... 33. Taigi nors, kaip teisingai nurodo atsakovas UAB „Vilniaus statybos trestas“... 34. Teisėjų kolegija, vertindama trečiojo asmens UAB „Conresta“ pasiūlyto... 35. Dėl visų kitų bankroto administratorių kandidatūrų nei kreditoriai, nei... 36. Kaip matyti iš viešai prieinamų duomenų (http://www.bankrotodep.lt), UAB... 37. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad visi minėti administratoriai turi... 38. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis,... 39. Kartu atkreipiamas dėmesys į tai, kad nepriklausomai nuo to, kurį asmenį... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 41. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 5 d. nutartį, panaikinti...