Byla 2A-2326/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo Eurocopter S.A.S

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danguolės Martinavičienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AgustaWestland S.p.A. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4715-661/2013 pagal ieškovo AgustaWestland S.p.A. ieškinį atsakovui Lietuvos kariuomenei dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo Eurocopter S.A.S.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Bylos šalių ginčas kilo dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo, turinčių reikšmės viešajam pirkimui aplinkybių nustatymo.

5Ieškovas AgustaWestland S.p.A. (toliau – ieškovas, arba apeliantas, arba tiekėjas) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos kariuomenei (toliau – atsakovas arba perkančioji organizacija), prašydamas: 1) panaikinti atsakovo sprendimą Nr. 14K20-1-IS-122(42) dėl ieškovo 2013 m. gegužės 20 d. pretenzijos atmetimo; 2) įpareigoti atsakovą pripažinti ieškovo pasiūlymą galiojančiu ir atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus; 3) atmesti trečiojo asmens Eurocopter S.A.S. pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų; 4) paskelbti naują pasiūlymų eilę, nustatant laimėtoją iš galiojančių ir neatmestų pasiūlymų; 5) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodė, kad pateikė pasiūlymą atsakovo paskelbtame ir vykdomame skelbiamų derybų būdu viešajame pirkime „Aplinkos stebėsenai, paieškos ir gelbėjimo darbams skirtų sraigtasparnių ir su jais susijusių logistinių paslaugų pirkimas“ (toliau – pirkimas arba viešasis pirkimas) bei dalyvavo derybose su atsakovu dėl pirkimo objekto, tačiau 2013 m. gegužės 10 d. atsakovas pranešimu Nr. 14K20-1-IS-113(38) pranešė ieškovui, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir derybų procedūros sąlygų 11.5.2 punktu, ieškovo galutinis pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų viešojo pirkimo dokumentuose nurodytų techninių sąlygų. Pranešime nurodyta, kad ieškovo siūlomas sraigtasparnis neatitiko pirkimo dokumentų 4 priedo „Sraigtasparnio techninė specifikacija“ (toliau - techninė specifikacija): a) 4.1.1 punkto, nes ieškovas pasiūlė tik dviejų išorinių gelbėjimosi plaustų įrengimo galimybę, išorinė gelbėjimosi plaustų sistemą siūlė kaip papildomą įrangą, montuojamą kliento pasirinkimu ir už papildomą mokestį; b) 15 skyriaus „SERTIFIKATAI“ sąlygos: vidaus triukšmo lygis pagal standartinę garso izoliaciją turi būti ne didesnis kaip 84 dB-SIL014, nes siūlomo sraigtasparnio vidaus triukšmo lygio diapazonas pasiūlytoje vidaus konfigūracijoje (minkšti įdėklai) pagal ieškovo 2013 m. sausio 26 d. paaiškinimą yra 90–93 dB-SIL4 vietoj reikalaujamo maksimalaus 84 dB-SIL.

7Ieškovas 2013 m. gegužės 20 d. atsakovui pateikė pretenziją dėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos priimtų sprendimų atmesti ieškovo pasiūlymą ir pripažinti Eurocopter S.A.S. pasiūlymą laimėjusiu pasiūlymu. 2013 m. gegužės 31 d. pranešimu Nr. 14K20-1-IS-122(42) atsakovas informavo ieškovą, kad jo pretenzija yra laikoma nepagrįsta, ir viešojo pirkimo komisijos sprendimas dėl pasiūlymų eilės ir viešojo pirkimo laimėtojo (2013 m. gegužės 10 d. komisijos pranešimas 14K20-1-IS-113(38)) lieka nepakeistas.

8Ieškovas nurodė, kad pateikė galutinį pasiūlymą, atitinkantį techninės specifikacijos 4.1.1 punkto reikalavimus. Ieškovo įsitikinimu, atsakovas plečiamai aiškino pirkimo sąlygas, kuriose nėra nurodyta, kaip turi būti įrengti gelbėjimosi plaustai pilotams. Be to, pirminė techninės specifikacijos 4.1.1 punkto redakcija dėl gelbėjimosi plaustų pilotams skiriasi nuo vėliau atsakovo raštuose nurodyto reikalavimo. Tokiu būdu atsakovas neteisėtai pakeitė pirkimo dokumentų nuostatas ir vertino ieškovo pateiktą pasiūlymą ne pagal pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, nors pareiga vadovautis pirkimo dokumentų nuostatomis yra tiesioginė VPĮ įtvirtintų principų prielaida ir bet koks nukrypimas nuo iš anksto paskelbtų pirkimo dokumentų yra kvalifikuotinas kaip viešųjų pirkimų skaidrumo bei lygiateisiškumo principu pažeidimas (VPĮ 3 str. 1 d.).

9Ieškovas pažymėjo, kad perkančiosios organizacijos sprendimas dėl trečiojo asmens Eurocopter S.A.S. pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu yra neteisėtas ir nepagrįstas, neatitinka VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų bei VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto imperatyvių normų. Ieškovo įsitikinimu, atsakovo pasirinktas trečiojo asmens Eurocopter S.A.S. sraigtasparnis (modelis AS365N3) neatitinka sertifikato JAR/FAR29 „Large rotorcraft“ 2002.04.01 kategorija A/B“ reikalavimų, kadangi 2002 metų redakcijos FAR 29 standartas yra žymiai platesnės apimties negu 1978 m. galiojusi FAR 29 redakcija, todėl trečiojo asmens Eurocopter S.A.S. pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų 4 priedo „Sraigtasparnių techninė specifikacija“ 15 punkto reikalavimų.

10Atsakovas Lietuvos kariuomenė atsiliepime į ieškovo ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad atsakovo viešojo pirkimo komisija, vertindama ieškovo pasiūlymą, nustatė, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 4.1.1 punkto bei 15 punkto „SERTIFIKATAI“ reikalavimų. Derybų metu 2012 m. spalio 23-26 d. su ieškovu dėl techninės specifikacijos 4.1.1 punkto reikalavimo ieškovas pareiškė, kad nėra tikras, ar galės įvykdyti šiuos reikalavimus, ir į 2012 m. spalio 23-26 d. derybų protokolą (protokolo 15 p.) įtrauktas ieškovo prašymas šią problemą spręsti, numatant protokolo 15-ame punkte: ieškovas turi pasitikrinti, ar rinkoje yra tokie plaustai kiekvienam pilotui, jei ne, ieškovas pasiūlys ekvivalentų sprendimą. Atsakovas, įvertinęs tai, kad yra tikimybė, jog tiekėjai dėl objektyvių aplinkybių, t.y. dėl to, kad rinkoje gali nebūti reikalaujamų plaustų, neįvykdys techninių specifikacijų 4.1.1 punkto reikalavimų, siekdamas išlaikyti konkurenciją tarp kelių tiekėjų ir aiškiau apibrėžti galimybes siūlyti lygiaverčius sprendimus, atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 23-26 d. derybų su ieškovu rezultatus, prieš teikiant galutinius pasiūlymus patikslino techninių specifikacijų 4.1.1 punkto reikalavimą, nurodydamas ir lygiaverčio sprendimo galimybę – jei sraigtasparnyje neįrengta išorinė gelbėjimosi plaustų sistema, kuri aktyvuojama automatiškai arba iš piloto kabinos, tiek iš pirmojo, tiek iš antrojo piloto vietos, tada pirmojo ir antrojo piloto kėdėse įmontuojamos vienvietės gelbėjimosi valtys. Patikslinimas abiems tiekėjams buvo pateiktas kartu su kvietimu teikti galutinius pasiūlymus. Tokiu būdu pirminis techninių specifikacijų 4.1.1 punkto reikalavimas išliko toks pat, koks buvo pirkimo pradžioje ir nebuvo pakeistas, t.y. išliko reikalavimas pilotų kėdėse įmontuoti vienvietes gelbėjimosi valtis. Tačiau patikslinimu visiems tiekėjams buvo sudaryta lygiaverčio sprendimo galimybė, t.y. jei nebūtų galimybės išpildyti techninių specifikacijų 4.1.1 punkto nepatikslintos redakcijos, tiekėjai įgijo teisę pasiūlyti išorinę gelbėjimosi plaustų sistemą, kuri gali būti aktyvuojama automatiškai arba iš pirmojo bei antrojo lakūno darbo vietos. Lietuvos kariuomenė, atsižvelgdama į ieškovo derybų metu nurodytas aplinkybes, vadovaudamasi VPĮ 2 straipsnio 32 punkte numatytu viešųjų pirkimu tikslu - sudaryti viešojo pirkimo - pardavimo sutartį, siekdama geriausios rezultato VPĮ 57 ir 58 straipsnių pagrindu, vadovaudamasi VPĮ 3 straipsnyje numatytais principais bei laikydamasi viešųjų pirkimų procedūrų patikslino techninių specifikacijų 4.1.1 punktą.

11Atsakovas nurodė, kad vertindamas ieškovo pasiūlymą, nustatė, jog sraigtasparnio pirmojo bei antrojo lakūnų kėdėse nebuvo sumontuoti individualūs gelbėjimosi plaustai (ieškovas siūlė individualius gelbėjimosi plaustus, kurie dėvimi ant pilotų kūnų). Tokiu atveju, atsižvelgiant į techninių specifikacijų 4.1.1 punkto patikslinimą, turėjo būti siūloma dviejų išorinių gelbėjimosi plaustų sistema, kuri gali būti aktyvuojama automatiškai arba iš pirmojo bei antrojo piloto darbo vietos. Ieškovas pasiūlė tik galimybę įrengti techninių specifikacijų 4.1.1 punkte nurodytus išorinius gelbėjimosi plaustus. Taigi išorinę gelbėjimosi plaustų sistemą ieškovas siūlė tik kaip papildomai užsakomą įrangą pagal kliento pasirinkimą, tiekiamą už papildomą mokestį.

12Atsakovas pažymėjo, kad ieškovo siūlomas sraigtasparnis taip pat neatitiko techninės specifikacijos 15 punkto reikalavimo: vidinio triukšmo lygis esant standartinei garso izoliacijai privalo neviršyti 84 db-SIL, o ieškovas savo pasiūlyme nurodė, kad AW139 sraigtasparnio vidinio triukšmo lygis siūlomoje vidaus konfigūracijoje (minkšto interjero versija) yra 90÷93 dB-SIL4 diapazone.

13Be to, atsakovas nurodė, kad Lietuvos kariuomenė neturėjo pagrindo atmesti trečiojo asmens Eurocopter S.A.S. pasiūlymo, kadangi Eurocopter S.A.S. siūlomas AS365N3 sraigtasparnis pilnai sertifikuotas pagal FAR29 ir Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) reikalavimus jo sukūrimo ir sertifikavimo metu, AS365N3 FAR29 sertifikavimas galioja iki šių dienų, nežiūrint tolimesnių FAR29 atnaujinimų, todėl trečiojo asmens siūlomas sraigtasparnis atitiko pirkimo sąlygose nurodytų sertifikatų privalomus reikalavimus, gali atlikti skrydžius Europos Sąjungos oro erdvėje.

14Trečiasis asmuo Eurocopter S.A.S. atsiliepimu į ieškovo ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti jį kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad trečiojo asmens siūlomi sraigtasparniai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus. Ieškovo pirkimo procedūrų metu pateiktas pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų techninių reikalavimų, o trečiojo asmens pasiūlymas pagrįstai pripažintas laimėjusiu pasiūlymu, be to, ieškovas neteko materialinio teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimus; pirkimo procedūrų metu perkančioji organizacija laikėsi visų teisės aktų reikalavimų ir nepažeidė viešųjų pirkimų principų.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

15Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimu nusprendė ieškovo Italijos bendrovės AgustaWestland S.p.A. ieškinį atmesti, priteisti trečiajam asmeniui Eurocopter S.A.S. iš ieškovo Italijos bendrovės AgustaWestland S.p.A. 6 000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

16Dėl techninių specifikacijų 4.1.1 punkto. Teismas sprendė, kad pirminis ieškovo pateiktas pasiūlymas neatitiko pradinio techninės specifikacijos 4.1.1 punkto reikalavimo, nes jame buvo numatyta, kad lakūnų kabinos kėdėse privalo būti sumontuoti individualūs gelbėjimosi plaustai. Taigi gelbėjimosi plaustai turėjo būti įmontuoti piloto kabinose, o ne portatyvūs, bei įmontuoti privalomai, o ne kaip papildoma alternatyva portatyviniams plaustams, įmontuojama tik už papildomą mokestį atsakovo pageidavimu.

17Teismas nustatė, kad derybų metu 2012 m. spalio 23-26 d. su ieškovu dėl techninės specifikacijos 4.1.1 punkto reikalavimo, kad lakūnų kabinos kėdėse privalo būti sumontuoti individualūs gelbėjimosi plaustai, ieškovas pareiškė, kad nėra tikras, ar galės įvykdyti šiuos reikalavimus, ir todėl į 2012 m. spalio 23-26 d. derybų protokolą buvo įtrauktas ieškovo prašymas šią problemą spręsti, numatant protokolo 15-ame punkte: „ieškovas turi pasitikrinti, ar rinkoje yra tokie plaustai kiekvienam pilotui. Jei ne, ieškovas pasiūlys ekvivalentų sprendimą“. Po 2013 m. spalio 23 - 26 d. vykusių derybų perkančioji organizacija techninės specifikacijos 4.1.1 punktą patikslino, nurodant, kad kiekvieno sraigtasparnio piloto kabinoje turi būti įrengtos dvi modernios, reguliuojamos į priekį - atgal, aukštyn - žemyn, atlošiamos sėdynės aukštu atlošu ir saugos diržais. Jei sraigtasparnyje neįrengta išorinė gelbėjimosi plaustų sistema, kuri aktyvuojama automatiškai arba iš piloto kabinos, tiek iš pirmojo, tiek iš antrojo piloto vietos, tada pirmojo ir antrojo piloto sėdimose vietose įmontuojamos vienvietės gelbėjimosi valtys.

18Teismas sprendė, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į ieškovo derybų metu nurodytas aplinkybes, vadovaudamasi VPĮ 2 straipsnio 32 punkte numatytu viešųjų pirkimu tikslu - sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, siekdama geriausios rezultato VPĮ 57 ir 58 straipsnių pagrindu, vadovaudamasi VPĮ 3 straipsnyje numatytais principais bei laikydamasi viešųjų pirkimų procedūrų patikslino techninių specifikacijų 4.1.1 punktą.

19Teismas konstatavo, kad pirkimo sąlygos buvo aiškinamos, tikslinamos bei keičiamos pirkimo procedūrų eigoje, t.y. nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Pirkimo sąlygų tikslinimas bei keitimas neužkirto galimybės ieškovui pateikti savo pasiūlymą ir dalyvauti pirkime bei jį laimėti. Tačiau net ir iki galutinių pasiūlymų pateikimo ieškovui suteikus galimybę pasiūlyti alternatyvią įrangą, jis neatsižvelgė į pirkimo sąlygų reikalavimus ir tokios įrangos nepasiūlė.

20Teismas konstatavo, kad ieškovas, paaiškindamas galutinį pasiūlymą, nurodė, kad jo siūlomame sraigtasparnyje bus įrengta: a) vienas gelbėjimosi plaustas „Heliraft F14R“ ir pasiekiamas bet kuriam kabinoje esančiam įgulos nariui; b) dvi aviacijos įgulos gelbėjimosi liemenės Mk65 su vienviečiu gelbėjimosi plaustu pirmajam ir antrajam pilotams. Tačiau techninių specifikacijų 4.1.1 punkte aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad vienvietės gelbėjimosi valtys privalo būti įmontuotos pilotų kėdėse, o po techninių specifikacijų 4.1.1. patikslinimo nurodyta, kad lygiavertis siūlymas šiam reikalavimui yra išorinė gelbėjimosi plaustų sistema. Dėl nurodyto teismas konstatavo, jog ieškovo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose numatytų reikalavimų, kadangi nei pirminė techninės specifikacijos 4.1.1 punkto redakcija, nei vėliau patikslinta jo redakcija nenumatė, kad tiekėjams suteikiama galimybė siūlyti plaustus, kurie būtų individualiai dėvimi kiekvieno piloto.

21Dėl techninių specifikacijų 15 skyriaus „SERTIFIKATAI“ sąlygų. Teismas nustatė, kad pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 15 punktas aiškiai apibrėžia, koks turi būti triukšmo lygis esant standartinei garso izoliacijai nenurodant jokių galimybių naudoti individualias garso mažinimo priemones: „vidinio triukšmo lygis esant standartinei garso izoliacijai privalo neviršyti 84dB-SIL“. Tuo tarpu ieškovo 2012 m. sausio 26 d. pateikto galutinio pasiūlymo paaiškinime nurodyta, kad AW139 sraigtasparnio vidinio triukšmo lygis siūlomoje vidaus konfigūracijoje (minkšto interjero versija) yra 90÷93 dB-SIL diapazone, taigi aiškiai viršijantis techninės specifikacijos 15 punkte nustatytą maksimalų vidutinio triukšmo sraigtasparnyje lygį, kuris yra lygus 84dB-SIL. Teismas sprendė, kad David Clark H10-13H ausinių naudojimas siekiant sumažinti triukšmą sraigtasparnyje negali būti laikomas standartine garso izoliacija ar jai lygiaverte priemone. Priešingu atveju, pirkimo sąlygose nustatytas reikalavimas, kad triukšmo lygis esant standartinei garso izoliacijai neviršytų 84dB-SIL, apskritai netektų prasmės.

22Dėl nurodytų aplinkybių ir argumentų teismas sprendė, kad pripažinus atsakovo sprendimą, kuriuo pripažintas ieškovo pasiūlymas neatitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimų, pagrįstu, kiti, išvestiniai ieškovo reikalavimai neturi reikšmės, todėl teismas apie juos plačiau nepasisako.

23Teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė, kad atsakovas pažeidė imperatyvias VPĮ normas, todėl ieškovo ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.

24III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

25Ieškovas AgustaWestland S.p.A. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti, panaikinti atsakovo sprendimą dėl ieškovo 2013 m. gegužės 20 d. pretenzijos atmetimo, apie kurį ieškovui buvo pranešta 2013 m. gegužės 31 d. pranešimu Nr. 14K20-1-IS-122(42), bei įpareigoti atsakovą pripažinti ieškovo pasiūlymą galiojančiu ir atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus, atmesti trečiojo asmens pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų, paskelbti naują pasiūlymų eilę, nustatant laimėtoją iš galiojančių ir neatmestų pasiūlymų, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Atsakovas neteisėtai pakeitė pirkimo sąlygas ir tokiu būdu nesilaikė pareigos pirkimo procedūrų metu laikytis paties nustatytų ir paskelbtų pirkimo sąlygų. Be to, perkančioji organizacija pakeitė pirkimo sąlygas jau pateikus pasiūlymą ir tokiu būdu vertino tiekėjų pirkimo procedūrų metu pateiktus pasiūlymus ne pagal pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus bei pažeidė VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintus lygiateisiškumo bei skaidrumo principus. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ignoravo ieškovo argumentus dėl atsakovo atsakomybės dėl neaiškių ir netikslių pirkimo sąlygų, kadangi atsakovo parengtų pradinių pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 4.1.1 punkto reikalavimai nebuvo nei tikslūs, nei aiškūs, be to, pats atsakovas pripažino, kad teko keisti šio punkto reikalavimus tam, kad pirkimo dalyviai galėtų pateikti pasiūlymus.
 2. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2012 m. rugsėjo mėn. ieškovo pateiktas pasiūlymas neatitiko pradinio techninės specifikacijos 4.1.1 punkto reikalavimų, nes jame buvo numatyta, kad lakūnų kabinos kėdėse privalo būti sumontuoti individualūs gelbėjimo plaustai. Taigi gelbėjimosi plaustai turėjo būti įmontuoti piloto kabinose, o ne portatyvūs, bei įmontuoti privalomai, o ne kaip papildoma alternatyva portatyviniams plaustams, įmontuojama tik už papildomą mokestį atsakovo pageidavimu, yra nepagrįsta, pažeidžianti VPĮ 25 straipsnio 4 dalies nuostatas. Šiuo atveju esminis funkcinis reikalavimas yra pilotų ir keleivių saugumas sraigtasparnio nelaimės atveju, o ieškovo pasiūlymas visiškai atitiko ir viršijo šį reikalavimą, nustatytą techninės specifikacijos 4.1.1 punkte.
 3. Pirmosios instancijos teismas ignoravo ieškovo argumentus, kad atsakovo primygtinis reikalavimas dėl gelbėjimosi plaustų įmontavimo į pilotų kėdes yra nelogiškas, neatitinkantis griežčiausių saugumo standartų ir prieštarauja atsakovo teiginiams dėl maksimalaus pilotų saugumo užtikrinimo sraigtasparnio nelaimės atveju.
 4. Ieškovas, rengdamas pasiūlymą, vadovavosi išimtinai pirkimo sąlygomis, todėl pirmosios instancijos teismas sprendime nepagrįstai konstatavo, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos 15 punkto reikalavimų, neįvertindamas ieškovo pateiktų įrodymų.
 5. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nenagrinėjo ieškovo reikalavimo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą dėl jo pasiūlyto sraigtasparnio neatitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams, todėl pažeidė CPK 329 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatas bei nenurodė motyvų, kodėl nenagrinėjo šio reikalavimo (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).
 6. Atsakovo pasirinktas trečiojo asmens sraigtasparnis (modelis AS365N3) neatitinka sertifikato JAR/FAR29 „Large rotorcraft“2002.04.01 kategorija A/B reikalavimų, kadangi 2002 metų redakcijos FAR 29 standartas yra žymiai platesnės apimties negu 1978 m. galiojusi FAR redakcija, todėl trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų 4 priedo „Sraigtasparnių techninė specifikacija“ 15 punkto reikalavimų.
 7. Pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo ieškovo prašymo dėl įrodymų išreikalavimo. Šis procesinis pažeidimas galėjo turėti esminės reikšmės tinkamam bylos išnagrinėjimui, kadangi ieškovo prašyti išreikalauti dokumentai yra tiesiogiai susiję su ieškinio reikalavimų įrodinėjimui ir bylos išsprendimui reikšmingų faktinių aplinkybių nustatymu.

26Atsakovas Lietuvos kariuomenė atsiliepime su ieškovo AgustaWestland S.p.A. apeliaciniu skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Atsakovas techninės specifikacijos 4.1.1 punkto reikalavimus patikslino ne po ieškovo galutinio pasiūlymo pateikimo, o su kvietimu pateikti galutinius pasiūlymus, todėl ieškovo argumentai, kad pirkimo procedūrų eigoje perkančioji organizacija pakeitė pirkimo dokumentų reikalavimus ir tokiu būdu pažeidė VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus yra nepagrįsti.
 2. Ieškovas teikdamas pretenziją neginčijo techninių specifikacijų 4.1.1 punkto patikslinimo, todėl ieškovas neturi teisės teismine tvarka ginčyti atsakovo sprendimo, nes buvo nesilaikyta išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.
 3. Pirmosios instancijos teismui pripažinus, kad Lietuvos kariuomenės sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų buvo teisėtas ir pagrįstas, išvestinis ieškovo reikalavimas atmesti trečiojo asmens pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų neteko reikšmės, todėl jo teismas pagrįstai plačiau neaptarė.

27Trečiasis asmuo Eurocopter S.A.S. atsiliepime su ieškovo AgustaWestland S.p.A. apeliaciniu skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Ieškovo argumentai, kad pirkimo procedūrų eigoje perkančioji organizacija pakeitė pirkimo dokumentų reikalavimus ir tokiu būdu pažeidė VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintus principus, yra nepagrįsti. Pirma, ieškovas dėl neteisėto techninės specifikacijos 4.1.1 punkto patikslinimo niekada nesikreipė į perkančiąją organizaciją, tokiu būdu pažeisdamas VPĮ 94 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą privalomą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką. Antra, perkančioji organizacija pirkimo procedūrų metu nekeitė pirkimo sąlygų, o tik patikslino pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 4.1.1 punkto reikalavimus. Patikslinus techninės specifikacijos 4.1.1 punkto reikalavimus, tiek ieškovui, tiek trečiajam asmeniui buvo sudarytos vienodos galimybės pateikti pirkimo sąlygas atitinkantį pasiūlymą, kai tuo tarpu pirminis ieškovo pirkimo procedūrų metu pateiktas pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų.
 2. Net ir patikslinus techninės specifikacijos 4.1.1 punktą bei ieškovui suteikus galimybę pateikti alternatyvų pasiūlymą, ieškovo pateiktas galutinis pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 4.1.1 punkto reikalavimų.
 3. Ieškovas praleido terminą ginčyti pirkimo sąlygas.
 4. Ieškovas klaidina teismą nurodydamas, kad ieškovo pasiūlymas atitiko ir net viršijo techninės specifikacijos 15 punkto reikalavimus.
 5. Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai konstatavo, kad ieškovo reikalavimas atmesti trečiojo asmens pasiūlymą yra išvestinis ir jo nenagrinėjo. Pažymėjo, kad trečiojo asmens pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

30Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

31Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.). Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje surinktais įrodymais nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str.). Nei absoliučių, nei kitų procesinių bei materialinės teisės normų pažeidimų, dėl kurių skundžiamas teismo sprendimas turėtų būti panaikintas ar pakeistas, nenustatyta.

32Byloje nagrinėjamas ginčas dėl to, ar perkančioji organizacija turėjo teisinį pagrindą priimti 2013 m. gegužės 10 d. sprendimą Nr. 14K20-1-IS-113(38), kuriuo vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir derybų procedūros sąlygų 11.5.2 punktu buvo atmestas ieškovo AgustaWestland S.p.A. galutinis pasiūlymas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų 4 priedo „Sraigtasparnio techninė specifikacija“ 4.1.1 bei 15 punktuose nustatytų reikalavimų, nustatyta pasiūlymų eilė ir trečiojo asmens Eurocopter S.A.S. galutinis pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu pasiūlymu. Nagrinėjamu atveju taip pat svarbu nustatyti, ar pasiūlymų/galutinių pasiūlymų pateikimo dieną tiekėjai buvo pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį.

33Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog perkančioji organizacija, atsižvelgdama į ieškovo derybų metu nurodytas aplinkybes, vadovaudamasi VPĮ 2 straipsnio 32 punkte numatytu viešųjų pirkimu tikslu - sudaryti viešojo pirkimo - pardavimo sutartį, siekdama geriausios rezultato VPĮ 57 ir 58 straipsnių pagrindu, vadovaudamasi VPĮ 3 straipsnyje numatytais principais bei laikydamasi viešųjų pirkimų procedūrų, pirkimo procedūrų eigoje patikslino techninių specifikacijų 4.1.1 punktą, tačiau ieškovo galutinis pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose numatytų techninės specifikacijos 4.1.1 punkto reikalavimų, kadangi nei pirminė techninės specifikacijos 4.1.1 punkto redakcija, nei vėliau patikslinta jo redakcija nenumatė, kad tiekėjams suteikiama galimybė siūlyti plaustus, kurie būtų individualiai dėvimi kiekvieno piloto, bei 15 punkte nustatyto reikalavimo, jog maksimalus vidutinio triukšmo sraigtasparnyje lygis yra 84dB-SIL. Pirmosios instancijos teismo nuomone, pripažinus atsakovo sprendimą, kuriuo pripažintas ieškovo pasiūlymas neatitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimų, pagrįstu, kiti, išvestiniai ieškovo reikalavimai, neturi reikšmės, todėl teismas plačiau apie juos nepasisako. Teismas konstatavo, jog ieškovas neįrodė, kad atsakovas pažeidė imperatyvias VPĮ normas.

34Apeliantas AgustaWestland S.p.A. nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliaciniame skunde iš esmės nurodo šešių grupių motyvus: pirma, pirkimo procedūrų eigoje perkančioji organizacija pakeitė pirkimo dokumentų reikalavimus ir tokiu būdu pažeidė VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintus principus; antra, teismas neteisingai įvertino ieškovo siūlomo sraigtasparnio atitikimą techninės specifikacijos 4.1.1 bei 15 punktų reikalavimams; trečia, atsakovo reikalavimas dėl gelbėjimosi plaustų įmontavimo į pilotų kėdes yra nelogiškas, neatitinkantis griežčiausių saugumo standartų ir prieštarauja atsakovo teiginiams dėl maksimalaus pilotų saugumo užtikrinimo sraigtasparnio nelaimės atveju; ketvirta, teismas nepagrįstai nenagrinėjo ieškovo reikalavimo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą dėl jo pasiūlyto sraigtasparnio neatitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams, pažeisdamas CPK 329 straipsnio 2 dalies 7 punkto bei CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatas; penkta, trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų 4 priedo „Sraigtasparnių techninė specifikacija“ 15 punkto reikalavimų, šešta, teismas neišnagrinėjo ieškovo prašymo dėl įrodymų išreikalavimo.

35Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo atidėjimo

36Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. lapkričio 8 d. gautas ieškovo prašymas atidėti apeliacinio skundo nagrinėjimą, kadangi būtina išreikalauti iš atsakovo Lietuvos kariuomenės viešojo pirkimo sutartį, sudarytą su trečiuoju asmeniu Eurocopter S.A.S.

37Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 1622 straipsnio 1 dalis, kuri taikytina ir apeliacinės instancijos teismo procesiniams veiksmams, nagrinėjant civilines bylas pagal apeliacinius skundus (CPK 302 str.), numato, kad teismas turi teisę atidėti bylos nagrinėjimą dėl svarbių priežasčių, viena iš jų – esant būtinybei išreikalauti naujus įrodymus. Teisėjų kolegijos vertinimu, viešojo pirkimo procedūrų ataskaitoje, paskelbtoje CVP IS, yra pakankamai duomenų apie viešojo pirkimo eigą, įskaitant viešojo pirkimo sutartį, todėl apelianto prašymas dėl atsakovo Lietuvos kariuomenės ir Eurocopter S.A.S. 2013 m. spalio 25 d. viešojo pirkimo sutarties išreikalavimo atmestinas. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad duomenys apie sudarytą nurodytą pirkimo sutartį yra vieši (CPK 179 str.).

38Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą

39Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo Lietuvos kariuomenės pateikti apeliacinės instancijos teismui įrodymai – 2012 m. lapkričio 23 d. Lietuvos kariuomenės aplinkos stebėsenai, paieškos ir gelbėjimo darbams skirtų sraigtasparnių ir jų techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo komisijos pranešimas „Kvietimas pateikti ieškovui galutinį pasiūlymą“, techninės specifikacijos patikslinimas ir jų kopijos su vertimu į anglų kalbą - priimtini į bylą (CPK 314 str.).

40Dėl įrodymų išreikalavimo

41Pagal CPK 314 straipsnio nuostatas apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima į byla nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina ar paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 str.).

42VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija negali tretiesiems asmenims atskleisti jai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas; tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai; dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Ši VPĮ nuostata taip pat turi būti aiškinama ir taikoma kartu su kitomis VPĮ normomis, kuriose atskirai reguliuojamas dalyvių informavimas dėl jų pasiūlymų atmetimo priežasčių, apie laimėtojo pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, prekių pavyzdžius (jei tokių pateikimas buvo numatytas pirkimo sąlygose) ir kt. informaciją (VPĮ 41 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013).

43Apeliaciniu skundu apeliantas prašė išreikalauti iš atsakovo trečiojo asmens pasiūlymą ir kitus su viešojo pirkimo procedūra susijusius dokumentus, kadangi pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo ieškovo prašymo dėl šių įrodymų išreikalavimo. Apelianto įsitikinimu, šis procesinis pažeidimas galėjo turėti esminės reikšmės tinkamam bylos išnagrinėjimui, kadangi ieškovo prašyti išreikalauti dokumentai yra tiesiogiai susiję su ieškinio reikalavimų įrodinėjimui ir bylos išsprendimui reikšmingų faktinių aplinkybių nustatymu. Apeliacinės instancijos teismas su apelianto nurodytais dokumentų išreikalavimo argumentais nesutinka.

44Teisėjų kolegijos vertinimu, visi įrodymai, reikšmingi bei svarbūs dėl perkančiosios organizacijos 2013 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. 14K20-1-IS-113(38), kuriuo vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir derybų procedūros sąlygų 11.5.2 punktu buvo atmestas ieškovo AgustaWestland S.p.A. galutinis pasiūlymas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų 4 priedo „Sraigtasparnio techninė specifikacija“ 4.1.1 bei 15 punktuose nustatytų reikalavimų, nustatyta pasiūlymų eilė, trečiojo asmens Eurocopter S.A.S. galutinis pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu pasiūlymu, pagrįstumo ir teisėtumo įvertinimo, byloje yra ir ieškovo prašomų išreikalauti dokumentų dalis pirmosios instancijos teismo sprendimo įvertinimui, o tuo pačiu ir bylos teisingam išsprendimui, įrodomosios vertės neturi. Be to, ieškovas viešojo pirkimo procedūrų metu neprašė perkančiosios organizacijos supažindinti su trečiojo asmens pasiūlymu, nurodyti ieškovui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas pripažintas geriausiu. Dėl nurodytų aplinkybių ir argumentų minėtas apelianto prašymas dėl įrodymų išreikalavimo netenkintinas.

45Faktinės bylos aplinkybės

46Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas 2012 m. gegužės 23 d. Europos Bendrijos oficialiame leidinyje (skelbimas apie pirkimą 2012/S 100-166288) ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė viešąjį pirkimą „Aplinkos stebėsenai, paieškos ir gelbėjimo darbams skirtų sraigtasparnių ir su jais susijusių logistinių paslaugų pirkimas“ skelbiamų derybų būdu. Kartu su skelbimu apie pirkimą buvo paskelbtos pirkimo sąlygos, kurių 13.2 punkte nustatyta, kad perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Pirkimu atsakovas numatė įsigyti aplinkos stebėsenai, paieškos ir gelbėjimo darbams skirtus 3 naujus vidutinės klasės sraigtasparnius ir su jais susijusias logistikos paslaugas. Reikalavimai perkamiems sraigtasparniams nustatyti pirkimo dokumentų 4 priede „Sraigtasparnio techninė specifikacija“ (angl. Technical specification of the helicopters), kurio 4.1.1 punkte nustatyta, kad lakūnų kabinos kėdėse privalo būti sumontuoti individualūs gelbėjimosi plaustai. Ieškovas dalyvavo pirkimo procedūrose, pateikė atsakovui pasiūlymą bei dalyvavo derybose su atsakovu dėl pirkimo objekto. Derybų metu 2012 m. spalio 23-26 dienomis su ieškovu dėl minėto techninės specifikacijos 4.1.1. punkto reikalavimo ieškovas pareiškė, kad nėra tikras, ar galės įvykdyti šiuos reikalavimus, todėl į 2012 m. spalio 23-26 d. derybų protokolą buvo įtrauktas ieškovo prašymas šią problemą spręsti, numatant protokolo 15-ame punkte, jog ieškovas turi pasitikrinti, ar rinkoje yra tokie plaustai kiekvienam pilotui. Jei ne, ieškovas pasiūlys ekvivalentų sprendimą. Po 2013 m. spalio 23 - 26 d. vykusių derybų, perkančioji organizacija techninės specifikacijos 4.1.1 punktą patikslino, nurodant, kad kiekvieno sraigtasparnio lakūnų kabinoje privalo būti sumontuoti du reguliuojami (pirmyn – atgal, aukštyn – žemyn) krėslai pilotams su reguliuojamu aukštu atlošu, jei suprojektuota ir nemažina saugumo reikalavimų ir saugos diržais; piloto ir antro piloto kabinos krėslai privalo būti suprojektuoti taip, kad juose būtų sumontuoti individualūs gelbėjimosi plaustai, jeigu sraigtasparnyje nenumatyta išorinį gelbėjimosi plaustų sistema, kuri gali būti aktyvuojama automatiškai arba iš pirmo ir antro pilotų darbo vietų kabinoje (techninės specifikacijos patikslinimas priimtas 2012 m. lapkričio 22 d). Atsakovas kartu su 2012 m. lapkričio 23 d. kvietimu pateikti galutinį pasiūlymą viešajame pirkime pateikė ieškovui ir techninės specifikacijos patikslinimą. 2013 m. gegužės 10 d. atsakovas pranešimu Nr. 14K20-1-IS-113(38) pranešė ieškovui, kad vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir derybų procedūros sąlygų 11.5.2 punktu, ieškovo galutinis pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų viešojo pirkimo dokumentuose nurodytų techninių sąlygų, t.y. ieškovo siūlomas sraigtasparnis neatitinka: a) 4.1.1 punkto, t.y. jeigu sraigtasparnyje nėra išorinės gelbėjimosi plaustų sistemos, kurią būtų galima aktyvuoti automatiškai ar iš lakūno kabinos ir kuri turėtų būti pasiekiama iš lakūno ir antrojo lakūno vietų, tuomet lakūno ir antrojo lakūno sėdimosios vietos turi būti suprojektuotos, įrengiant jose gelbėjimo valtis, nes lakūno ir antrojo lakūno sėdimosios vietos nėra suprojektuotos taip, kad jose būtų įrengtos vienam žmogui skirtos gelbėjimo valtys, ieškovas AgustaWestland S.p.A. pasiūlė tik dviejų išorinių gelbėjimosi plaustų įrengimo galimybę, išorinę gelbėjimosi plaustų sistemą siūlė kaip papildoma įrangą, montuojamą kliento pasirinkimu ir už papildomą mokestį; b) 15 skyriaus „SERTIFIKATAI“ sąlygos: vidaus triukšmo lygis pagal standartinę garso izoliaciją turi būti ne didesnis kaip 84 dB-SIL, nes siūlomo sraigtasparnio vidaus triukšmo lygio diapazonas pasiūlytoje vidaus konfigūracijoje (minkšti įdėklai) pagal Agusta Westland S. p. A. 2013 m. sausio 26 d. paaiškinimą yra 90÷93 dB-SIL4 vietoj reikalaujamo maksimalaus 84 dB-SIL, sraigtasparnio techninių specifikacijų 15 skyriuje „SERTIFIKATAI“ nėra nustatyta, kad triukšmas sraigtasparnio viduje gali būti sumažintas iki 84 dB-SIL, naudojant individualias apsaugos priemones, t. y. David Clark H10-13H ausines, taigi vidaus triukšmo lygis sraigtasparnyje turi būti ne didesnis kaip 84 dB-SIL, turint galvoje, kad nėra naudojamos individualios apsaugos priemonės, nes jos nėra sraigtasparnio standartinės garso izoliacijos priemonės. Atsakovas minėtame pranešime taip pat nurodė, kad bendrovės „Eurocopter S.A.S.“ galutinis pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu pasiūlymu. Ieškovas nesutiko su galutinių pasiūlymų vertinimo rezultatais, todėl 2013 m. gegužės 20 d. raštu pateikė atsakovui pretenziją dėl viešojo pirkimo komisijos priimtų sprendimų atmesti ieškovo pasiūlymą ir pripažinti trečiojo asmens Eurocopter S.A.S. pasiūlymą laimėjusiu pasiūlymu. Ieškovas pretenzijoje pateikė argumentus dėl trečiojo asmens Eurocopter S.A.S pasiūlymo neatitikimo pirkimo sąlygoms bei nurodė, kad atsakovo išvados dėl ieškovo pasiūlymo neatitikimo dviem pirkimo sąlygų punktams yra nepagrįstos, todėl nėra pagrindo dėl šių priežasčių atmesti ieškovo pasiūlymą. Ieškovas pretenzija prašė sustabdyti pirkimo procedūrą pretenzijos vertinimo metu, panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl konkurso laimėtojo ir atmesti Eurocopter S.A.S. pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų, paskelbti naują pasiūlymų eilę, nustatant laimėtoją iš galiojančių ir neatmestų pasiūlymų. 2013 m. gegužės 31 d. pranešimu Nr. 14K20-1-IS-122(42) atsakovas informavo ieškovą, kad jo pretenzija yra laikoma nepagrįsta ir viešojo pirkimo komisijos sprendimas dėl pasiūlymų eilės ir konkurso laimėtojo (2013 m. gegužės 10 d. komisijos pranešimas 14K20-1-IS-113(38)) lieka nepakeistas.

47Dėl viešųjų pirkimų

48Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad VPĮ siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

49Dėl tiekėjo teisės ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus

50VPĮ (nagrinėjamoje byloje taikoma įstatymo redakcija, galiojusi viešojo pirkimo paskelbimo dieną, 2012 m. gegužės 23-ąją) 93 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai VPĮ V skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, ar atsisakymas ją nagrinėti gali būti skundžiamas teismui.

51Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinis teismas savo praktikoje nurodo, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje IDT Biologija GmbH v. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, bylos Nr. 3K-3-506/2009). Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai teismas ex officio sprendžia dėl tokio būtinumo), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pvz., pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Panevėžio statybos trestas“ v. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, bylos Nr. 3K-3-436/2011). Ši kasacinio teismo suformuluota taisyklė taikytina tiek viešojo pirkimo sąlygoms, tiek paskelbtam jų patikslinimui.

52Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija viešojo pirkimo procedūroje yra vienodai svarbi kiekviename viešajame pirkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Smulkus urmas“ v. Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos vidurinė mokykla, bylos Nr. 3K-3-307/2011). Ikiteisminės ginčo tvarkos reguliavimu įtvirtintu ribojimu tiekėjams siekiama ne tik peržiūros procedūrų operatyvumo, bet ir veiksmingumo principo įgyvendinimo. Tiekėjui nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas viešojo pirkimo sutarties sudarymu, taigi ir teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus, jei tiekėjo teisių pažeidimą lėmė perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais buvo nustatytos neteisėtos pirkimo sąlygos, o šis subjektas tik po to, kai buvo pranešta apie sprendimąsudaryti sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju, tokį perkančiosios organizacijos sprendimą skundžia (Teisingumo Teismo 2004 m. vasario 12 d. sprendimasGrossmann Air Service, Rink. 2004, p. I-1829).

53Priešingas VPĮ nuostatų, ypač V skyriaus, aiškinimas, t. y. galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje (nebent įstatymui priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai tiekėjui objektyviai paaiškėtų po pretenzijos padavimo), lemtų besąlyginę tiekėjo teisę skųsti pirkimo sąlygas po to, kai jo pasiūlymas dėl kvalifikacijos neatitikties nebuvo vertinamas, arba pasiūlymo vertinimo metu buvo atmestas, arba nebuvo pripažintas geriausiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje IDT Biologija GmbH v. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, bylos Nr. 3K-3-506/2009). Jeigu tiekėjui besąlygiškai būtų leista skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme prieš tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją, tokia praktika iš esmės būtų paneigta ikiteisminė ginčo stadija, įstatymo leidėjo įtvirtinta dėl pirmiau nurodytų priežasčių.

54Nagrinėjamoje byloje apeliaciniu skundu ieškovas skundžia perkančiosios organizacijos atliktą pirkimo sąlygų 4 priedo „Sraigtasparnio techninė specifikacija“ 4.1.1 punkte nustatytą techninio reikalavimo patikslinimą, nurodydamas, kad taip buvo pažeisti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai. Be to, apelianto įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas ignoravo ieškovo argumentus, kad atsakovo primygtinis reikalavimas dėl gelbėjimosi plaustų įmontavimo į pilotų sėdynes yra nelogiškas, neatitinkantis griežčiausių saugumo standartų ir prieštarauja atsakovo teiginiams, kad tokiu būdu jis siekia maksimalaus pilotų saugumo užtikrinimo sraigtasparnio nelaimės atveju. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apelianto argumentais.

55Ginčą sprendęs pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pirkimo sąlygos buvo aiškinamos, tikslinamos bei keičiamos pirkimo procedūrų eigoje, t.y. nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Pirkimo sąlygų tikslinimas bei keitimas neužkirto galimybės ieškovui pateikti savo pasiūlymą ir dalyvauti pirkime bei jį laimėti, nepažeidė VPĮ nustatytų viešojo pirkimo principų, sudarė vienodas sąlygas viešajame pirkime dalyvaujantiems tiekėjams.

56Bylos duomenimis nustatyta, kad viešasis pirkimas buvo paskelbtas 2012 m. gegužės 23 d., viešojo pirkimo sąlygos patikslintos po 2012 m. spalio 23-26 d. vykusių derybų su ieškovu, 2012 m. lapkričio 23 d. perkančioji organizacija pranešimu Nr. 14K20-1-IS-80(26) informavo ieškovą dėl sraigtasparnių techninės specifikacijos patikslinimo ir pakvietė tiekėją pateikti galutinį pasiūlymą, nurodė, kad ant voko turi būti užrašytas perkančiosios organizacijos pavadinimas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas bei pastaba “Neatplėšti iki 2012 m. gruodžio 7 d. 10:00 val.”. Tiekėjas AgustaWestland S.p.A. galutinį pasiūlymą viešajame pirkime pateikė. 2013 m. sausio 18 d. perkančioji organizacija tiekėjui AgustaWestland S.p.A. pateikė prašymą dėl galutinio pasiūlymo paaiškinimo. 2013 m. sausio 26 d. AgustaWestland S.p.A. pateikė atsakymus į perkančiosios organizacijos klausimus. Tiekėjų pasiūlymai įvertinti ir pasiūlymų eilė nustatyta 2013 m. gegužės 10 d. Tiekėjas AgustaWestland S.p.A. pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai 2013 m. gegužės 20 d., pretenzijoje ginčijo pirmoje nustatytos pasiūlymų eilės vietoje esančio tiekėjo Eurocopter S.A.S. atitiktį techninės specifikacijos 15 punkto reikalavimui bei atsakovo išvadas dėl AgustaWestland S.p.A. pasiūlytų sraigtasparnių atitikties konkurso sąlygų 4.1.1 ir 15 punktų reikalavimams.

57Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo procedūrų teisinį reguliavimą, ieškovo pateiktos pretenzijos turinį ir padavimo laiką, darytina išvada, kad ieškovas ginčijo ne pirkimo dokumentų patikslinimo faktą per se ar patikslintų pirkimo dokumentų turinį, bet jų taikymą pirkimo dalyvių pasiūlymų vertinimo etape. Pirkimo dokumentų patikslinimo faktas, kuris, ieškovo vertinimu, pažeidžia viešųjų pirkimų principus, kaip atskiras perkančiosios organizacijos padarytas pažeidimas, buvo nurodytas tik ieškinyje. Ieškovas, turėdamas patirties viešuosiuose pirkimuose, vykstant pirkimo procedūroms, neginčijo viešojo pirkimo sąlygų, techninės specifikacijos 4.1.1 punktą pradėjo ginčyti tik ieškinyje. Tai patvirtina, kad dalyvaujant viešajame pirkime ieškovui visos pirkimo sąlygos buvo aiškios ir jis su jomis sutiko.

58Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į ieškovo derybų metu nurodytas aplinkybes, vadovaudamasi VPĮ 2 straipsnio 32 punkte numatytu viešųjų pirkimu tikslu - sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, siekdama geriausios rezultato VPĮ 57 ir 58 straipsnių pagrindu, vadovaudamasi VPĮ 3 straipsnyje numatytais principais bei laikydamasi VPĮ nustatytų viešųjų pirkimų procedūrų, patikslino techninių specifikacijų 4.1.1 punktą.

59Dėl pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 4.1.1. punkto

60Nagrinėjamu atveju apeliantas AgustaWestland S.p.A. apeliacinį skundą grindžia argumentu, jog perkančiajai organizacijai pateiktas jo galutinis pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 4.1.1 punkto reikalavimus ir perkančiosios organizacijos buvo atmestas neteisėtai ir nepagrįstai. Apelianto įsitikinimu, šiuo atveju šio techninės specifikacijos punkto esminis funkcinis reikalavimas yra pilotų ir keleivių saugumas sraigtasparnio nelaimės atveju, o ieškovo pasiūlymas visiškai atitiko, net ir viršija šį reikalavimą, nustatytą techninės specifikacijos 4.1.1 punkte. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apelianto teiginiais.

61Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, jos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Jai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių. Pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės gali būti apibūdinamos tiksliais duomenimis, tačiau pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose naudoti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą. Perkančioji organizacija viešojo pirkimo objektą turi apibūdinti taip, kad būtų išvengta tiesioginės nuorodos į konkretų modelį, prekės ženklą, patentą, kilmę. Perkančiajai organizacijai leidžiama nurodyti kai kuriuos tikslius pirkimo objektą kvalifikuojančius kriterijus, jei ji taip pat nurodo, kad pripažįstami analogiški arba ekvivalentiški (lygiaverčiai) objektai. Taip perkančioji organizacija yra įpareigojama rinktis iš visų galimų tam tikrus funkcinius reikalavimus atitinkančių pirkimo objektų. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tai gali būti grindžiama ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifine paskirtimi, arba tuo, kad aukštą ar labai tikslų reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008, 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011).

62Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija viešojo pirkimo techninės specifikacijos 4.1.1 punkte numatė, kad kiekvieno sraigtasparnio piloto kabinoje privalo būti įrengtos dvi modernios, reguliuojamos kėdės lakūnams su aukštu atlošu ir saugos diržais. Lakūnų kabinos kėdėse privalo būti sumontuoti individualūs gelbėjimosi plaustai. Į bylą pateiktas 2012 m. rugsėjo mėn. ieškovo pasiūlymas patvirtina, kad ieškovas siūlė portatyvinį (nešiojamąjį) gelbėjimosi plaustą Heliraft F14R, įmontuotą keleivių kabinoje arba du gelbėjimosi plaustus, talpinančius iki 17 keleivių vietoje portatyvinės gelbėjimosi valties, įrengtos keleivių kabinoje, įmontuojamus papildomai (kliento pageidavimu), todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pirminis ieškovo pateiktas pasiūlymas neatitiko pradinio techninės specifikacijos 4.1.1 punkto reikalavimų, nes jame buvo numatyta, kad lakūnų kabinos kėdėse privalo būti sumontuoti individualūs gelbėjimosi plaustai. Taigi gelbėjimosi plaustai turėjo būti įmontuoti piloto kabinose, o ne portatyvūs, bei įmontuoti privalomai, o ne kaip papildoma alternatyva portatyviniams plaustams, įmontuojama tik už papildomą mokestį atsakovo pageidavimu. Be to, derybų metu 2012 m. spalio 23-26 d. su ieškovu dėl techninės specifikacijos 4.1.1 punkto reikalavimo AgustaWestland S.p.A. atstovai pareiškė, kad nėra tikri, ar galės įvykdyti šiuos reikalavimus ir į 2012 m. spalio 23-26 d. derybų protokolą (protokolo 15 p.) buvo įtrauktas AgustaWestland S.p.A. atstovų prašymas šią problemą spręsti, numatant protokolo 15-ame punkte, jog AgustaWestland S.p.A. turi pasitikrinti, ar rinkoje yra tokie plaustai kiekvienam pilotui, jei ne, AgustaWestland pasiūlys ekvivalentų sprendimą. Po 2013 m. spalio 23 - 26 d. vykusių derybų techninės specifikacijos 4.1.1 punktas buvo patikslintas, nurodant, kad kiekvieno sraigtasparnio lakūnų kabinoje privalo būti sumontuoti du reguliuojami (pirmyn – atgal, aukštyn – žemyn) krėslai pilotams su reguliuojamu aukštu atlošu, jei suprojektuota ir nemažina saugumo reikalavimų ir saugos diržais; piloto ir antro piloto kabinos krėslai privalo būti suprojektuoti taip, kad juose būtų sumontuoti individualūs gelbėjimosi plaustai, jeigu sraigtasparnyje nenumatyta išorinį gelbėjimosi plaustų sistema, kuri gali būti aktyvuojama automatiškai arba iš pirmo ir antro pilotų darbo vietų kabinoje. Teisėjų kolegijos sprendžia, kad šiuo pirkimo sąlygų patikslinimu visiems tiekėjams buvo sudaryta lygiaverčio sprendimo galimybė, t.y. jei nebūtų galimybės išpildyti techninių specifikacijų 4.1.1 punkto nepatikslintos redakcijos, visi tiekėjai vienodai įgijo teisę pasiūlyti išorinę gelbėjimosi plaustų sistemą, kuri gali būti aktyvuojama automatiškai arba iš pirmojo bei antrojo lakūno darbo vietos. Tačiau po perkančiosios organizacijos kvietimo pateikti galutinius pasiūlymus, kuriuo ieškovas buvo informuotas apie priimtą atsakovo sprendimą patikslinti techninės specifikacijos 4.1.1 punktą, ieškovas pateikė galutinį pasiūlymą, kuriuo pasiūlė perkančiajai organizacijai įrangą, ieškovo įsitikinimu, atitinkančią techninės specifikacijos 4.1.1 punktą: siūlomame sraigtasparnyje turi būti įrangos komplektas, kuris būtų naudojamas priverstinio nutūpimo ant vandens atveju: 1) portatyvinis gelbėjimo plaustas Heliraft F14R, įmontuotas keleivių kabinoje; 2) įgulos gelbėjimosi juosta Mk65 su įrengta vienviete gelbėjimosi valtimi (2 vnt.) pilotui ir antrajam pilotui; 3) gelbėjimosi liemenė su išgyvenusiojo lokatoriaus šviesa kiekvienam keleiviui padėta po kiekviena kabinos kėde. Papildomai (kliento pageidavimu) gali būti įmontuoti du gelbėjimosi plaustai, talpinantys iki 17 keleivių, kurių kiekvienas įrengtas sponsonuose, vietoj portatyvinės gelbėjimosi valties įrengtos keleivių kabinoje. Tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad pilotai turi įgulos gelbėjimosi įrangą Mk65 su įrengta vienviete gelbėjimosi valtimi (nepritvirtinta įranga – dėvima skrydžio metu). Tai patvirtina, kad ieškovas siūlė tokią įrangą, kuri nėra įmontuojama lakūnų kabinos kėdėse, priešingai, ji yra dėvima kaip gelbėjimosi liemenės su integruotomis valtimis. Į bylą pateikti ieškovo atsakymai į perkančiosios organizacijos 2013 m. sausio 18 d. prašymą paaiškinti galutinį pasiūlymą Nr. 14K20-1-IS-101(34) patvirtina, kad ieškovas pasiūlė įrengti du išorinius gelbėjimosi plaustus, kurie aktyvuojami rankiniu būdu iš piloto kabinos – ir iš pirmojo, ir iš antrojo piloto vietos, bet ši įranga siūloma kaip papildoma, t.y. už papildomą mokestį, kurią klientas gali rinktis vietoj nešiojamosios ar kartu su ja. Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko techninės specifikacijos 4.1.1 punkto reikalavimų. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu tiekėjui pirkimo sąlygos yra neaiškios ar netikslios, ir tiekėjo manymu, neatitinka VPĮ 24 straipsnio 8 dalyje nustatytų reikalavimų, tiekėjas turi teisę kreiptis į perkančiąją organizaciją dar iki pasiūlymo pirkime pateikimo termino pabaigos ir prašyti jas paaiškinti ar patikslinti. Tiekėjas viešojo pirkimo procedūrų metu šios pirkimo sąlygos neginčijo, vadinasi ją suprato ir su ja sutiko. Bylos duomenys patvirtina, kad perkančioji organizacija, siekdama VPĮ tikslo, patikslino techninės specifikacijos 4.1.1 punktą, suteikdama ieškovui ir kitiems tiekėjams alternatyvią galimybę pasiūlyti išorinę gelbėjimosi plaustų sistemą, tačiau nenumatė, kad tokia sistema gali būti siūloma už papildomą mokestį ir neįtraukiama į galutinio pasiūlymo kainą. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis ir nustatytas byloje aplinkybes sprendžia, kad atsakovas pagrįstai ir teisėtai pripažino ieškovo siūlytą įrangą neatitinkančią techninės specifikacijos 4.1.1 punkto reikalavimų. Teisėjų kolegijos nuomone, perkančioji organizacija nustatydama tokį reikalavimą, siekė užtikrinti keleivių ir pilotų saugumą sraigtasparnio nelaimės atveju, atsižvelgiant į tai, kad sraigtasparniai perkami aplinkos stebėsenai, paieškos ir gelbėjimo darbams.

63Dėl techninės specifikacijos 15 skyriaus „SERTIFIKATAI“ reikalavimo

64Apeliantas apeliacinį skundą taip pat grindžia argumentu, kad rengdamas pasiūlymą, apeliantas vadovavosi išimtinai pirkimo sąlygomis, todėl pirmosios instancijos teismas sprendime nepagrįstai konstatavo, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas neatitiko techninės specifikacijos 15 punkto reikalavimų, neįvertindamas ieškovo pateiktų įrodymų. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu apelianto teiginiu.

65Bylos duomenys patvirtina, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 15 skyriaus „SERTIFIKATAI“ numatė, kad sraigtasparnis privalo atitikti bei neturėti jokių apribojimų pagal šių sertifikatų reikalavimus: vidinio triukšmo lygis esant standartinei garso izoliacijai privalo neviršyti 84 dB-SIL. Perkančioji organizacija techninės specifikacijos 15 skyriuje aiškiai apibrėžė ir detalizavo, koks turi būti triukšmo lygis esant standartinei garso izoliacijai, nenurodant jokių galimybių naudoti individualias garso mažinimo priemones. Į bylą pateiktas ieškovo galutinis pasiūlymas ir ieškovo 2013 m. sausio 26 d. pateikti atsakymai dėl galutinio pasiūlymo paaiškinimo patvirtina, kad ieškovas nurodė, kad AW139 straigtasparnio triukšmo lygis siūlomoje vidaus konfigūracijoje (minkšti įdėklai) yra 90÷93 dB-SIL4 diapazone. Siekiant sumažinti triukšmą sraigtasparnyje, ieškovas pasiūlė, ieškovo teigimu, lygiavertį kartu ir optimalų sprendimą, užtikrinantį efektyvų sraigtasparnio garso izoliacijos svorio ir keliamosios galios, taip pat ir kainos balansą – David Clark H10-13H ausines, naudojamas skrydžio metu standartinės veiklos procedūrose, kurios yra įtrauktos į pasiūlymą ir vidinis triukšmo lygis, jas dėvint, būtų lygus 59÷61 dB-SIL4. Teisėjų kolegija pažymi, kad techninių specifikacijų 15 skyriuje nenustatyta, kad triukšmas sraigtasparnio viduje gali būti sumažintas iki 84 dB-SIL, naudojant individualias priemones, t.y. David ClarkH10-13H ausines. Dėl nurodyto teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada nagrinėjamu klausimu ir pažymi, kad ieškovo pasiūlyme nustatytas maksimalus vidinis triukšmo lygis aiškiai viršija techninės specifikacijos 15 skyriuje nustatytą maksimalų vidinį triukšmo sraigtasparnyje lygį, o minėtų individualių apsaugos priemonių naudojimas negali būti laikoma ekvivalentiška priemone sumažinanti triukšmo lygį sraigtasparnio viduje. Taigi ausinių naudojimas iš esmės nepakeičia triukšmo lygio sraigtasparnio viduje. Teisėjų kolegijos nuomone, trečiasis asmuo atsiliepdamas į ieškovo apeliacinį skundą, teisingai nurodo, kad ieškovas siūlydamas tokią triukšmą mažinančią priemonę, visiškai neatsižvelgė į šios priemonės pritaikomumą praktikoje, nes ausinės ne visada gali būti pritaikomos gelbėjamiems žmonėms, turintiems rimtų galvos ar kaklo sužalojimų, o ypač mažamečiams vaikams, kad pernelyg didelis triukšmo lygis nesukeltų žalingų padarinių jų sveikatai.

66Įgyvendinant skaidrumo principą, įstatymų leidėjas perkančiajai organizacijai numato tam tikrus imperatyvius įpareigojimus, pavyzdžiui, VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 15 punktas įpareigoja perkančiąją organizaciją pirkimo dokumentuose nurodyti būdus, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar perkančioji organizacija ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai, kuriais perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Nagrinėjamos bylos atveju atsakovas perkančioji organizacija savo pirkimo dokumentuose nurodė, kad pirkimo dokumentai gali būti paaiškinami, patikslinami tiekėjų iniciatyva, jiems raštu kreipiantis į Lietuvos kariuomenės sudarytos paieškos ir gelbėjimo darbams skirtų sraigtasparnių ir jų logistinio aprūpinimo paslaugų viešojo pirkimo komisiją faksu, elektroniniu paštu arba paštu ne vėliau kaip likus 12 darbo dienų iki paraiškų/pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (pirkimo dokumentų 10.1 p.). Nesibaigus paraiškų/pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti/patikslinti derybų sąlygas (pirkimo dokumentų 10.11 p.). Tiekėjo teisė kreiptis į perkančiąja organizaciją su prašymu paaiškinti pirkimo dokumentų reikalavimus yra tiekėjo teisių įgyvendinimo ir gynimo būdas, kuriuo tiekėjas naudojasi laikydamasis teisės aktuose ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų ir tvarkos. Taigi, tuo atveju, jei pirkimo dokumentuose yra neaiškumų, tiekėjas turi teisę kreiptis į perkančiąją organizaciją su prašymu paaiškinti pirkimo dokumentus ar suteikti jam trūkstamą informaciją. Pirkimo procedūrų vykdymo metu tarp ieškovo ir atsakovo vyko derybos dėl perkančiosios organizacijos planui pasiūlytos PDS programos veiksmingumo paaiškinimo, PDS techninės specifikacijos reikalavimų atitikimo, pasiūlytų sraigtasparnių ir PAĮ techninės specifikacijos reikalavimų atitikimo, pagrindinių įsigijimo sutarties nuostatų ir sąlygų, pasiūlytų kainų, konkurso vertinimo kriterijų parametrų. Tačiau tiekėjui nei susipažinus su pirkimo dokumentų sąlygomis, nei teikiant pirminį pasiūlymą, nei derybų metu ar po jų bei teikiant galutinį pasiūlymą nekilo neaiškumų dėl maksimalus vidinio triukšmo lygio sraigtasparnyje. Dėl paminėtų motyvų teisėjų kolegija nesutinka su ieškovo argumentu, kad jei atsakovas derybų metu būtų pranešęs, kad ieškovo pasiūlyta garso izoliacija neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų, ieškovas galutiniame pasiūlyme būtų pasiūlęs kitą garso izoliacijos sprendimą, tenkinantį atsakovą ir pažymi, jog ieškovas turėjo pareigą pateikti pasiūlymą, atitinkantį techninės specifikacijos 15 punkte nustatytą reikalavimą dėl vidinio triukšmo lygio sraigtasparnyje. Pažymėtina, kad tikėtina, jog gali susiklostyti tokia situacija, jog perkančiosios organizacijos pateikti pirkimų dokumentai gali būti neišsamūs, reikalaujantys patikslinimo ar paaiškinimo. Kiekvienas tiekėjas (subjektas) pirkimo sąlygas, gali traktuoti, suvokti skirtingai, todėl įgyvendindami vieną iš teisių gynimo būdų, turi teisę kreiptis jau pradinėje viešųjų pirkimų stadijoje į perkančiąją organizaciją dėl išaiškinimo, kuri pirkimo sąlygas gali patikslinti, sukonkretinti. Ieškovas kaip profesionalus, rūpestingas ir apdairus rinkos dalyvis, dalyvaujantis viešuosiuose pirkimuose, turėjo visas galimybes kreiptis į perkančiąją organizaciją, prašydamas paaiškinti techninės specifikacijos 15 skyriuje nustatytą reikalavimą. Teisėjų kolegija, vertindama byloje nustatytas ir nenuginčytas aplinkybes bei bylai spręsti aktualias teisės normas, konstatuoja, kad minėtas techninės specifikacijos reikalavimas ieškovui buvo aiškus bei suprantamas, todėl ieškovas nesikreipė į perkančiąją organizaciją dėl techninės specifikacijos 15 skyriuje nustatyto reikalavimo, nustatančio vidutinį sraigtasparnyje triukšmo lygį, paaiškinimo, o perkančioji organizacija, nustatydama pirkimo sąlygas bei vertindama ieškovo pasiūlymą, nepažeidė viešųjų pirkimų principų ir tinkamai vykdė savo pareigas, VPĮ nustatytas perkančiajai organizacijai, nes perkančioji organizacija techninės specifikacijos 15 skyriuje aiškiai apibrėžė ir detalizavo, koks turi būti triukšmo lygis esant standartinei garso izoliacijai, nenurodant jokių galimybių naudoti individualias garso mažinimo priemones, todėl tinkamai vykdė savo pareigas, VPĮ nustatytas perkančiajai organizacijai.

67Pažymėtina, kad pagal VPĮ 25 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą, kai perkančioji organizacija nurodo technines specifikacijas, vadovaudamasi šio straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimais, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės ar paslaugos, ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Tokia nuostata nustatyta ir pirkimo dokumentų 1.8 punkte. Teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliantas savo teiginių, kad perkančioji organizacija neturėjo teisės atmesti ieškovo pasiūlymo, kadangi ieškovas tinkamomis priemonėmis įrodė, kad jo pirkimo procedūrų metu pateiktas pasiūlymas atitiko perkančiosios organizacijos funkcinius reikalavimus, nustatytus pirkimo dokumentų 15 skyriuje, nepagrindė ir neįrodė (CPK 178 str.). Taigi teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad David Clark H10-13H ausinių naudojimas siekiant sumažinti triukšmą sraigtasparnyje negali būti laikomas standartine garso izoliacija ar jai lygiaverte priemone, kadangi ieškovo siūloma garso mažinimo priemonė mažina vidutinį triukšmo lygį tik individualaus asmens atžvilgiu, o ne piloto ir/ar keleivio kabinose. Be to, kaip matyti iš bylos duomenų, esminis techninės specifikacijos 15 skyriaus funkcinis reikalavimas ir buvo tai, kad vidinis triukšmo lygis, nenaudojant jokių individualių priemonių, sraigtasparnyje neviršytų 84 dB-SIL, priešingu atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, pirkimo sąlygose nustatytas reikalavimas, kad triukšmo lygis esant standartinei garso izoliacijai neviršytų 84dB-SIL, apskritai netektų prasmės.

68Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos 15 skyriaus „SERTIFIKATAI“ reikalavimui

69Ieškovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, nurodo, jog perkančiosios organizacijos pasirinktas trečiojo asmens sraigtasparnis (modelis AS365N3) neatitinka sertifikato JAR/FAR29 „Large rotorcraft“2002.04.01 kategorija A/B reikalavimų, kadangi 2002 metų redakcijos FAR 29 standartas yra žymiai platesnės apimties negu 1978 m. galiojusi FAR redakcija, todėl trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų 4 priedo „Sraigtasparnių techninė specifikacija“ 15 skyriaus reikalavimų. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nurodyti apelianto argumentai yra nepagrįsti, todėl atmestini.

70Teisėjų kolegija pažymi, kad tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kamesta“ ir Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z. o. o. v. AB „Klaipėdos vanduo“, bylos Nr. 3K-3-293/2011). Perkančiosios organizacijos pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams liudijančių dokumentų turinio vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas. Tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų turiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Corpus A“ v. Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-280/2012).

71Bylos duomenimis nustatyta, kad pirkimo sąlygų 4 priedo „Sraigtasparnių techninė specifikacija” 15 skyriuje perkančioji organizacija numatė, kad sraigtasparnis privalo atitikti bei neturėti jokių apribojimų pagal šių sertifikatų reikalavimus: JAR/FAR29 „Large rotorcraft” 20012.04.01 kategorija A/B”. Atsakovo viešojo pirkimo komisija, atsakydama į prašymą dėl minėto reikalavimo paaiškinimo, nurodė, kad vadovaujantis techninių sąlygų 1.8 punktu (skelbiamų derybų procedūros sąlygos), 15 skyriaus punktą reikia suprasti taip, kad siūlomas sraigtasparnis neturi apsiriboti tik nurodytais sertifikatais. Pardavėjas privalo pateikti įrodymus, kad siūlomas sraigtasparnis bent minimaliai atitinka nurodytųjų ar jiems lygiaverčių sertifikatų reikalavimus. Trečiasis asmuo pateikė perkančiajai organizacijai duomenis, patvirtinančius, kad trečiojo asmens sraigtasparnis yra tinkamai sertifikuotas pagal minimalius galiojančių dokumentų reikalavimus sraigtasparnio sertifikavimo metu. Todėl įvertinus trečiojo asmens pateiktus duomenis bei juos patvirtinančius rašytinius įrodymus, perkančioji organizacija pagrįstai nustatė, kad trečiojo asmens pateiktas pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 15 skyriuje nustatytą reikalavimą, kuris užtikrina maksimalų saugumo lygį, ir pagrįstai pripažino trečiojo asmens pasiūlymą atitinkančiu pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 15 skyriaus reikalavimą.

72Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija trečiojo asmens sraigtasparnio atitikimą techninės specifikacijos 15 skyriuje numatytam kvalifikaciniam reikalavimui rėmėsi Prancūzijos DGAC (civilinės aviacijos tarnybos) 1997 m. spalio 6 d. suteiktu sertifikatu sraigtasparniui AS365N3, Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 2013 m. birželio 28 d. raštu SLA/fca/e.0 2013 (D) 53122 ir kitais rašytiniais duomenimis, iš kurių matyti, jog trečiojo asmens sraigtasparnis AS365N3 turi galiojantį EASA tipo sertifikatą, tenkinantį civilinės aviacijos įsipareigojimus, nepaisant jokio paskesnio jam taikytinų tinkamumo skraidyti reikalavimų atnaujinimo. Taip pat EASA patvirtino, kad (išskyrus tuos atvejus, kai nustatoma nauja rimta grėsmė saugumui, dėl kurios reikėtų vadinamojo “grįžtamosios valios veiksmo” civilinės aviacijos saugos agentūra paprastai pakartotinai nesvarsto EASA sertifikuotų aviacijos produktų sertifikavimo pagrindų ir jų reguliariai neatnaujina. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal VPĮ 25 straipsnio 7 dalį tiekėjai, įrodydami, kad jų siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos paskelbtos techninės specifikacijos reikalavimus, jos prašomi (tai turi būti nurodyta pirkimo dokumentuose) pateikia arba kompetentingos institucijos oficialų dokumentą (bandymo protokolą, sertifikatą, pažymą, liudijimą ir pan.), arba gamintojo techninius duomenis. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad EASA rašte nustatytų duomenų pakanka padaryti išvadai apie trečiojo asmens sraigtasparnio atitikimo pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 15 skyriuje nustatytam reikalavimui, kurio pagrindinis tikslas – galimybė eksploatuoti sraigtasparnį Europos Sąjungos erdvėje.

73Pirmosios instancijos teismas, vertindamas trečiojo asmens sraigtasparnio atitikimą atsakovo techninės specifikacijos 15 skyriaus reikalavimui konstatavo, kad pripažinus atsakovo sprendimą, kuriuo pripažintas ieškovo pasiūlymas neatitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimų, pagrįstu, kiti, išvestiniai ieškovo reikalavimai neturi reikšmės. Nors pirmosios instancijos teismas tokios savo išvados išsamiai nemotyvavo, tačiau atsižvelgiant į nagrinėjamu atveju nustatytas bylos aplinkybes, viešųjų pirkimų procedūros vykdymo eigą, perkančiosios organizacijos veiksmų padarinius šiame viešajame pirkime, viešųjų pirkimų tikslą, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo padaryta išvada nagrinėjamu klausimu to išsamiau nemotyvuojant, neturi teisinės reikšmės procesinio sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui šioje dalyje.

74Dėl CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 ir 7 punktų taikymo

75Apeliantas taip pat kvestionuoja teismo sprendimo teisėtumą, teigdamas, kad pirmosios instancijos teismas neišsprendė ieškovo ieškinio reikalavimo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų (CPK 329 str. 2 d. 7 p.), nenurodė motyvų, kodėl nenagrinėjo šio reikalavimo (CPK 329 str. 2 d. 4 p.), tik apsiribojo pareiškimu, kad kiti išvestiniai ieškovo reikalavimai neturi reikšmės, todėl teismas apie juos plačiai nepasisako.

76Dėl šio atsakovo apeliacinio skundo argumento, teisėjų kolegija pažymi, kad teismo pareiga motyvuoti sprendimą (nutartį) nustatyta CPK 270 straipsnio 4 dalyje, tačiau ši teismo pareiga neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo nepakankamas motyvavimas nėra absoliutus jo negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-603/2008).

77Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, atmetė visus ieškinio reikalavimus, įskaitant reikalavimą dėl trečiojo asmens Eurocopter S.A.S. pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos 15 skyriaus „SERTIFIKATAI“ reikalavimui.

78Teisėjų kolegijos vertinimu nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pasisakė dėl pagrindinių (esminių) bylos faktinių ir teisinių aspektų bei aplinkybių ir bylą išsprendė teisingai, ko pasekoje nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 ir 7 punktų pagrindu.

79Dėl kitų argumentų

80Kiti apelianto AugustaWestland S.p.A. apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

81Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

82Dėl nurodytų motyvų ir pagal bylos duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisminės praktikos, dėl to skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti ar keisti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo. Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Van de Hurk v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61; Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports 1997-VIII, p. 2930, par. 59-60; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009; 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

83Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas ir jo naikinti ar keisti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

84Dėl bylinėjimosi išlaidų

85Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad apeliacinis skundas atmetamas, sprendžia, kad atsakovui ir trečiajam asmeniui nėra pareigos atlyginti ieškovo AugustaWestland S.p.A. patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

86Trečiasis asmuo Eurocopter S.A.S. nurodo, kad apeliacinės instancijos teisme patyrė 8 939,99 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymas, bendravimas su klientu elektroniniu paštu, informavimas apie bylos eigą, bendravimas telefonu su teismo raštine.

87Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.). Rekomendacijų 7 punkte nurodyti rekomenduojami priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai. Rekomendacijų 8.11. punkte nustatytas rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokestis už atsiliepimą į apeliacinį skundą apskaičiuotinas nustatytą koeficientą (nagrinėjamu atveju – 1,5) dauginant iš teisinių paslaugų suteikimo metu buvusios teisės aktais nustatytos 1 000 Lt minimalios mėnesinės algos. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos viršija rekomenduojamą maksimalų užmokestį už procesinio dokumento surašymą, todėl sprendžia, kad trečiajam asmeniui iš ieškovo priteistinų išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti dydis mažintinas iki Rekomendacijos rekomenduojamos maksimalios sumos – 1 500 Lt (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 98 str.).

88Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

89Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

90Priteisti trečiajam asmeniui Eurocopter S.A.S. (juridinio asmens kodas 35238371) iš ieškovo AgustaWestland S.p.A. (juridinio asmens kodas 02512010121) 1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Bylos šalių ginčas kilo dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių... 5. Ieškovas AgustaWestland S.p.A. (toliau – ieškovas, arba apeliantas, arba... 6. Ieškovas nurodė, kad pateikė pasiūlymą atsakovo paskelbtame ir vykdomame... 7. Ieškovas 2013 m. gegužės 20 d. atsakovui pateikė pretenziją dėl atsakovo... 8. Ieškovas nurodė, kad pateikė galutinį pasiūlymą, atitinkantį techninės... 9. Ieškovas pažymėjo, kad perkančiosios organizacijos sprendimas dėl... 10. Atsakovas Lietuvos kariuomenė atsiliepime į ieškovo ieškinį su ieškiniu... 11. Atsakovas nurodė, kad vertindamas ieškovo pasiūlymą, nustatė, jog... 12. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovo siūlomas sraigtasparnis taip pat neatitiko... 13. Be to, atsakovas nurodė, kad Lietuvos kariuomenė neturėjo pagrindo atmesti... 14. Trečiasis asmuo Eurocopter S.A.S. atsiliepimu į ieškovo ieškinį su... 15. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimu nusprendė ieškovo... 16. Dėl techninių specifikacijų 4.1.1 punkto. Teismas sprendė, kad pirminis... 17. Teismas nustatė, kad derybų metu 2012 m. spalio 23-26 d. su ieškovu dėl... 18. Teismas sprendė, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į ieškovo... 19. Teismas konstatavo, kad pirkimo sąlygos buvo aiškinamos, tikslinamos bei... 20. Teismas konstatavo, kad ieškovas, paaiškindamas galutinį pasiūlymą,... 21. Dėl techninių specifikacijų 15 skyriaus „SERTIFIKATAI“ sąlygų. Teismas... 22. Dėl nurodytų aplinkybių ir argumentų teismas sprendė, kad pripažinus... 23. Teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė, kad atsakovas pažeidė... 24. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 25. Ieškovas AgustaWestland S.p.A. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 26. Atsakovas Lietuvos kariuomenė atsiliepime su ieškovo AgustaWestland S.p.A.... 27. Trečiasis asmuo Eurocopter S.A.S. atsiliepime su ieškovo AgustaWestland... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 18... 30. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 31. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir... 32. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl to, ar perkančioji organizacija turėjo... 33. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog perkančioji organizacija,... 34. Apeliantas AgustaWestland S.p.A. nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo... 35. Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo atidėjimo... 36. Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. lapkričio 8 d. gautas ieškovo prašymas... 37. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 1622 straipsnio 1 dalis, kuri taikytina ir... 38. Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą... 39. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo Lietuvos kariuomenės pateikti... 40. Dėl įrodymų išreikalavimo... 41. Pagal CPK 314 straipsnio nuostatas apeliacinės instancijos teismas atsisako... 42. VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija negali... 43. Apeliaciniu skundu apeliantas prašė išreikalauti iš atsakovo trečiojo... 44. Teisėjų kolegijos vertinimu, visi įrodymai, reikšmingi bei svarbūs dėl... 45. Faktinės bylos aplinkybės... 46. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas 2012 m. gegužės 23 d. Europos... 47. Dėl viešųjų pirkimų... 48. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 49. Dėl tiekėjo teisės ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus... 50. VPĮ (nagrinėjamoje byloje taikoma įstatymo redakcija, galiojusi viešojo... 51. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinis teismas savo praktikoje nurodo, kad,... 52. Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik... 53. Priešingas VPĮ nuostatų, ypač V skyriaus, aiškinimas, t. y. galimybė... 54. Nagrinėjamoje byloje apeliaciniu skundu ieškovas skundžia perkančiosios... 55. Ginčą sprendęs pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pirkimo sąlygos... 56. Bylos duomenimis nustatyta, kad viešasis pirkimas buvo paskelbtas 2012 m.... 57. Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo procedūrų teisinį... 58. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 59. Dėl pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 4.1.1. punkto... 60. Nagrinėjamu atveju apeliantas AgustaWestland S.p.A. apeliacinį skundą... 61. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra... 62. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija viešojo pirkimo... 63. Dėl techninės specifikacijos 15 skyriaus „SERTIFIKATAI“ reikalavimo... 64. Apeliantas apeliacinį skundą taip pat grindžia argumentu, kad rengdamas... 65. Bylos duomenys patvirtina, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentų... 66. Įgyvendinant skaidrumo principą, įstatymų leidėjas perkančiajai... 67. Pažymėtina, kad pagal VPĮ 25 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą teisinį... 68. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos 15... 69. Ieškovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, nurodo, jog... 70. Teisėjų kolegija pažymi, kad tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo... 71. Bylos duomenimis nustatyta, kad pirkimo sąlygų 4 priedo „Sraigtasparnių... 72. Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija trečiojo asmens sraigtasparnio... 73. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas trečiojo asmens sraigtasparnio... 74. Dėl CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 ir 7 punktų taikymo... 75. Apeliantas taip pat kvestionuoja teismo sprendimo teisėtumą, teigdamas, kad... 76. Dėl šio atsakovo apeliacinio skundo argumento, teisėjų kolegija pažymi,... 77. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas... 78. Teisėjų kolegijos vertinimu nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas... 79. Dėl kitų argumentų... 80. Kiti apelianto AugustaWestland S.p.A. apeliacinio skundo argumentai nėra... 81. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 82. Dėl nurodytų motyvų ir pagal bylos duomenis, teisėjų kolegija sprendžia,... 83. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 84. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 85. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad apeliacinis skundas atmetamas,... 86. Trečiasis asmuo Eurocopter S.A.S. nurodo, kad apeliacinės instancijos teisme... 87. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba,... 88. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 89. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimą palikti... 90. Priteisti trečiajam asmeniui Eurocopter S.A.S. (juridinio asmens kodas...