Byla e2-19481-566/2015
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Ūkio banko lizingas“ ieškinį atsakovei I. L. dėl skolos ir delspinigių priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2008-12-29 jis su atsakove sudarė Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartį, kurios pagrindu ieškovas išdavė atsakovei Ūkio banko lizingo MasterCard kreditinę mokėjimo kortelę su nustatytu kredito limitu, o atsakovė įsipareigojo už kredito naudojimą mokėti sutartyje nustatyto dydžio palūkanas ir kitus kortelės administravimo mokesčius. Atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė – nemokėjo ieškovui nustatytais terminais ir dalimis nuo panaudotos kredito dalies ir kitų sutartyje nurodytų mokėtinų sumų, todėl ieškovas, vadovaudamasis sutarties 10.3.1 p., sutartį su atsakove vienašališkai nutraukė. Nurodo, kad atsakovė pagal sutartį liko skolinga ieškovui 916,80 Eur. Sutarties 9.4 p. atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo pradelstos sumokėti sumos. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, t.y. 180 dienų, ieškovas paskaičiavo atsakovei 329,37 Eur delspinigių. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 916,80 Eur skolos, 329,37 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas (e.b.l. 1-3).

3Atsakovei ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 1 d. nustatyta tvarka (įteikta 2015-05-11), t.y. asmeniškai (e.b.l. 29). Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių..

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008-12-29 ieškovas UAB „Ūkio banko lizingas“ su atsakove I. L. sudarė Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartį (toliau – Sutartis) Nr. T812058331, kurios pagrindu ieškovas išdavė atsakovei kreditinę kortelę su 3 000,00 Lt (868,86 Eur) dydžio kredito limitu, o atsakovė įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais grąžinti kreditą mokant daliniais mokėjimais, mokėti palūkanas bei vykdyti kitas Sutartyje numatytas prievoles (e.b.l. 5-6). Atsakovei tinkamai nevykdant Sutarties, ieškovas vadovaudamasis Sutarties 10.3.1 p. 2009-10-28 pranešimu Sutartį su atsakove vienašališkai nutraukė (e.b.l. 7-8). Ieškovo paskaičiavimu atsakovė liko skolinga ieškovui 916,80 Eur (e.b.l. 1, 9). Duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Konstatuotina, kad atsakovė pažeisdama prievolę su ieškovu neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), atsakovė savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.886 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 916,80 Eur skolos (negrąžinto kredito).

8Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Sutarties 9.4 p. numato, kad kortelės turėtojui (atsakovei) praleidus bet kokių Sutartyje numatytų mokėjimų terminus, jis privalo mokėti 0,4 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Ieškovas už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2014-09-03 iki 2015-03-02, t.y. 180 dienų, paskaičiavo atsakovei 0,2 proc. dydžio delspinigius (CPK 13 str.), kurių bendra suma sudaro 329,37 Eur (e.b.l. 2, 9).

9Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005; ir kt.), pažymėtina, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje netoleruojamos neprotingai didelės, lupikiškos netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409; ir kt.). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Kasacinio teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005). Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad netesybos mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1094/2003).

10Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: sutarties dalyko vertę, sutartinių santykių pobūdį (komercinis ar nekomercinis), neįvykdytos prievolės terminą, priskaičiuotą delspinigių (netesybų) sumą, šalių sąžiningumą ir kitas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1190/2003; 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2012). CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė yra vartotoja, kuri kredito sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal ieškovo pasiūlytas standartines sutarties sąlygas, todėl laikytina, kad ji turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų bei negalėjo visapusiškai įvertinti riziką ir sutarties neįvykdymo pasekmes. Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog 2011-04-01 įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 11 str. 8 d. nustatė, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos, Sutartyje nustatyta 0,2 proc. dydžio delspinigių norma, kuri keturis kartus viršija VKĮ 11 str. 8 d. nustatytą maksimalią delspinigių normą, pripažintina neprotingai didele ir nesąžininga, todėl mažintina. Pažymėtina, jog teismas mažindamas priteistinas netesybas, gali nurodyti sumažintų netesybų dydį procentine išraiška arba konkrečia suma, kuri, teismo vertinimu, atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis kasacinio teismo formuojama teismų praktika bei minėtomis teisės normomis, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini ¾ dalimis, t.y. iki 82,34 Eur (327,37 Eur / 4) sumos, kuri yra proporcinga ir adekvati padarytam pažeidimui bei, teismo vertinimu, visiškai atlygina faktinius kreditoriaus patirtus nuostolius. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.72 str., 6.73 str., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1, 3 d., ieškovui iš atsakovės priteistina 82,34 Eur delspinigių.

11Remiantis išdėstytu, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, priteisiant ieškovui iš atsakovės iš viso 999,14 Eur (916,80 Eur skolos + 82,34 Eur delspinigių).

12Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 999,14 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-04-13 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas bylinėjimosi išlaidas sudaro 28,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio (e.b.l. 4), 8,76 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti už pareiškimo dėl teismo įsakymo parengimo (e.b.l. 10), 18,78 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti už ieškinio pareiškimo parengimą (e.b.l. 19-22) bei 2,02 Eur už duomenų paiešką apie atsakovę GRT registre, Sodroje ir pan., t.y. iš viso 57,56 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (80,18 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 6 ir 9 p., 93 str. 2 d. ir 98 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistina 46,15 Eur (57,56 Eur x 0,8018) bylinėjimosi išlaidų.

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių nepriteistinos, kadangi kiekvienai iš šalių tenkanti išlaidų dalis neviršija 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

15Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovui UAB „Ūkio banko lizingas“, į.k. 234995490, iš atsakovės I. L., a.k. ( - ), 916,80 Eur (devynis šimtus šešiolika eurų 80 ct) skolos, 82,34 Eur (aštuoniasdešimt du eurus 34 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 999,14 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-04-13 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 46,15 Eur (keturiasdešimt šešis eurus 15 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

20Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

21Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio... 2. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2008-12-29 jis su atsakove sudarė Ūkio banko... 3. Atsakovei ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008-12-29 ieškovas... 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. nustatyta, kad... 8. Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už... 9. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika (Lietuvos... 10. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu... 11. Remiantis išdėstytu, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, priteisiant... 12. Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės... 13. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių... 15. Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti ieškovui UAB „Ūkio banko lizingas“, į.k. 234995490, iš... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 20. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...