Byla e2-17616-807/2018
Dėl žalos atlyginimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jankienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ( - ) atstovaujamo bankroto administratorės Anos Mikulienės, ieškinį atsakovui L. A. dėl žalos atlyginimo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas n u s t a t ė :

3ieškovas ieškinyje nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-6525-781/2016 iškėlė bankroto bylą ( - ) jos administratore paskirdamas Aną Mikulienę. Nurodo, jog bankroto bylos iškėlimo dieną įmonės direktoriumi buvo atsakovas L. A.. Atsakovui Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi nustatyta pareiga per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybe, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Bankroto administratorei buvęs įmonės vadovas (Atsakovas) neperdavė jokių įmonės dokumentų ir turto. Dėl šios priežasties informacija apie įmonės finansinę būklę bankroto administratorė rinko iš viešų registrų. Paaiškėjo, jog paskutinis įmonės balansas teiktas VĮ „Registrų centras“ buvo už 2011 m. Remiantis nurodytu balansu, įmonė 2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis iš viso turėjo turto už 32.345,05 Eur. Bankroto administratorei balanse užfiksuotas turtas nebuvo perduotas, taip pat nebuvo pateikti dokumentai, kurie patvirtintų, jog šis turtas būtų parduotas, perleistas, nurašytas ir kitaip realizuotas. Kadangi Atsakovas bankroto administratorei įmonės turto neperdavė, įmonei padaryta žala, kuri yra lygi neperduoto turto vertei ir kurią Atsakovas privalo atlyginti. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 32345,05 Eur žalos atlyginimą ir 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas (e.b.l. 1-5).

4Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi, civilinėje byloje eB2-6525-781/2016 iškėlė ( - ) bankroto bylą, paskirdamas bendrovės administratore Aną Mikulienę (e.b.l. 6-7). Minėta nutartimi bankrutuojančios įmonės valdymo organai buvo įpareigoti per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad ( - ) vadovu 2011-10-28 iki 2012-04-23 buvo paskirtas atsakovas L. A. (e.b.l. 10-14). Remiantis ( - ) 2011 m. balansu, įmonė turėjo turto už 32.345,05 Eur. (e.b.l. 8-9, 17). Duomenų, patvirtinančių, kad Turtą atsakovas būtų perdavęs ieškovui, byloje nepateikta (CPK 178 straipsnis).

8Pagal CPK 182 straipsnio 2 dalį nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems byloje asmenims; tokios aplinkybės yra prejudiciniai faktai. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-88/2013 ir kt.). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad įsiteisėjusio teismo sprendimo prejudicinė ir res judicata reikšmė galioja ne tik bylos dalyviams, bet ir bylą nagrinėjančiam teismui. CPK 182 straipsnio 2 dalies norma reiškia ne tik tai, kad dalyvaujantys byloje asmenys yra atleidžiami nuo ankstesnėje byloje nustatytų aplinkybių įrodinėjimo, bet ir tai, kad teismas negali nepripažinti prejudicinių faktų įrodytomis aplinkybėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2008).

9Nagrinėjamu atveju aktualu tai, kad, kad Juridinių asmenų registro duomenimis ieškovo vadovu nuo 2012 m. balandžio 23 d. iki bankroto bylos iškėlimo (2017 m. sausio 5 d.) nurodytas T. K., akcininku L. A.. Išnagrinėtoje ir įsiteisėjusioje civilinėje byloje Nr. e2-361-600/2018 nustatyta, kad VSDFV duomenimis T. K. ieškovo įmonėje dirbo nuo 2012 m. balandžio 18 d. iki 2012 m. birželio 27 d. Vilniaus apskrities VPK Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimų valdybos 2-ajame skyriuje 2016 m. birželio 23 d. vykusios T. K. apklausos metu užfiksuoti jo paaiškinimai, jog iš bendrovės ( - ) jis išėjo po mėnesio, pamatęs, kad bendrovės veikla neperspektyvi, tačiau atleistas buvo vėliau, nes savininkas L. A. vis nesutvarkė dokumentų, jokių priėmimo – perdavimo dokumentų pradėjęs dirbti įmonėje jis nepasirašė. 2016 m. rugsėjo 6 d. kratos protokole nurodyta, kad L. A. perdavė segtuvą su ( - ) dokumentais kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų valdybai. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, laikytina, kad atsakovas L. A. yra tinkama bylos šalis.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.246 straipsnio 1 dalimi numatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atliktus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Pagal CK 6.263 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo privalo laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Juridinio asmens valdymo organų (tiek vienasmenių, tiek kolegialių organų narių) civilinė atsakomybė yra deliktinė (CK 6.263 straipsnis). Kaip ne kartą yra nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Paneigti kaltės prezumpciją pareiga tenka bendrovės vadovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). Teisminio nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovas buvo faktinis įmonės vadovas iki bankroto bylos iškėlimo, tai patvirtina civilinėje byloje Nr. e2-361-600/2018 nustatytos faktinėse aplinkybės, kurios sąlygoja išvadą, kad atsakovas bankroto bylos ieškovei iškėlimo metu buvo bendrovės administracijos vadovu.

11Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Ieškovo teigimu, atsakovas nei Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi nustatytu terminu, nei vėliau neįvykdė įpareigojimo perduoti administratoriui įmonės Turtą, todėl byloje nesant duomenų, leidžiančių daryti priešingą išvadą, konstatuotina, jog atsakovas atliko neteisėtus veiksmus. Bylos duomenimis, bankroto administratoriui perduotino Turto likutinė vertė sudarė 32345,05 Eur sumą, kuri pripažintina ( - ) patirtais nuostoliais (žala). Teismo vertinimu, jei atsakovas įmonės Turtą būtų perdavęs bankroto administratoriui, ieškovas nebūtų patyręs žalos, nes būtų galėjęs panaudoti lėšas, buvusias įmonės kasoje, o turtą – realizuoti. Taigi tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos konstatuotinas tiesioginis priežastinis ryšys. Minėta, jog nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė yra preziumuojama. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nagrinėjamos bylos atveju yra nustatytos visos būtinos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei kilti (CK 6.246-6.249 straipsniai). Esant nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas perdavė bankroto administratoriui Turtą (CPK 178 straipsnis), ieškinys tenkintinas, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 32345,05 Eur žalos atlyginimo.

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 32345,05 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. balandžio 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13CPK 96 straipsnio 1 dalis numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovas pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, kurio suma nagrinėjamu atveju sudaro 710,00 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 80 straipsnio 7 dalis). Remiantis tuo, kas išdėstyta, ieškinį patenkinus visiškai, valstybės naudai iš atsakovo priteistina 710,00 Eur žyminio mokesčio.

14Iš atsakovo L. A. valstybei priteistina 9,02 EUR procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 92 str., 96 str.).

15Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti.

17Priteisti ieškovui ( - ) į. k. 302282836, atstovaujamam bankroto administratorės Anos Mikulienės, iš atsakovo L. A., a.k. ( - ) 32345,05 Eur (trisdešimt du tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt penkis eurus ir 05 ct) žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 32345,05 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. balandžio 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

18Priteisti valstybės naudai iš atsakovo L. A., a.k. ( - ) 710,00 Eur (septynis šimtus dešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų ir 9,02 Eur (devynis eurus ir 02 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, a/s Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660.

19Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

20Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

21Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jankienė rašytinio proceso... 2. Teismas n u s t a t ė :... 3. ieškovas ieškinyje nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio... 4. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 20 d.... 8. Pagal CPK 182 straipsnio 2 dalį nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų... 9. Nagrinėjamu atveju aktualu tai, kad, kad Juridinių asmenų registro... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.246 straipsnio 1... 11. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 12. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 13. CPK 96 straipsnio 1 dalis numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių... 14. Iš atsakovo L. A. valstybei priteistina 9,02 EUR procesinių dokumentų... 15. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais,... 16. Ieškinį tenkinti.... 17. Priteisti ieškovui ( - ) į. k. 302282836, atstovaujamam bankroto... 18. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo L. A., a.k. ( - ) 710,00 Eur (septynis... 19. Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 20. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...