Byla 2-37-840/2017
Dėl kredito sutarties dalies pripažinimo negaliojančia, kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio, įpareigojimo vykdyti sutartį ir dėl baudinių palūkanų sumažinimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Editai Juršienei, dalyvaujant atsakovo AB DNB banko atstovui advokatui Mindaugui Balevičiui, nedalyvaujant ieškovams I. T. ir J. T.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų I. T. ir J. T. ieškinį atsakovui AB DNB bankui dėl kredito sutarties dalies pripažinimo negaliojančia, kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio, įpareigojimo vykdyti sutartį ir dėl baudinių palūkanų sumažinimo.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas n u s t a t ė:

4Ieškovai I. T. ir J. T. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB DNB bankui prašydami (b.l. 3-9):

5- pripažinti vienašališką atsakovo AB DNB banko 2006-07-13 kreditavimo sutarties Nr. 210, sudarytos atsakovo AB DNB banko (tuo metu – AB DnB NORD banko*) su ieškovais I. T. ir J. T., nutraukimą neteisėtu ab initio ir jį panaikinti bei įpareigoti atsakovą vykdyti kreditavimo sutartį;

6- pripažinti ieškovų I. T. ir J. T. su atsakovu AB DNB banko 2006-07-13 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. 210 Bendrosios dalies 43 punktą neteisėtu ir negaliojančiu ab initio;

7- pakeisti ieškovų I. T. ir J. T. su atsakovu AB DNB banko 2006-07-13 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. 210 Bendrosios dalies 39 punktą – sumažinti 0,08 proc. dydžio delspinigius iki 0,01 proc. dydžio.

8Į teismo posėdį ieškovė I. T. neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jai pranešta tinkamai (b.l. 148), neatvykimo priežastys teismui nepraneštos, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ieškovė nepateikė, ieškinio neatsiėmė ir jo neatsisakė.

9Į teismo posėdį ieškovas J. T. neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai (b.l. 149), neatvykimo priežastys teismui nepraneštos, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ieškovas nepateikė, ieškinio neatsiėmė ir jo neatsisakė.

10Atsakovo AB DNB banko atstovas advokatas Mindaugas Balevičius teismo posėdžio metu su ieškovų I. T. ir J. T. ieškiniu visiškai nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti iš ieškovų I. T. ir J. T. lygiomis dalimis atsakovo AB DNB bankas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

11Ieškovai I. T. ir J. T. savo reikalavimus grindžia šiais argumentais:

12- ieškovai I. T. ir J. T. bei atsakovas AB DNB bankas 2006-07-13 sudarė kreditavimo sutartį Nr. 210 gyvenamajam namui ir žemės sklypui su priklausiniais, esantiems ( - ), įsigyti. Kredito suma – 13901,76 Eur[1] (48000,00 Lt). Galutinis kredito grąžinimo terminas – 2036-05-31. Kredito sutarties įvykdymo užtikrinimui buvo įkeistas nekilnojamasis turtas: pastatas-svirnas, unikalus Nr. ( - ), gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastatas-garažas, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ), pastatas-malkinė, unikalus Nr.( - ), pastatas-daržinė, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ), pastatas-viralinė, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ), pastatas-tvartas, unikalus Nr.( - ), ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ), kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), 0,3 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ) (b.l. 14-15). Iš tinklalapyje www.evarzytines.lt skelbiamos informacijos (b.l. 25-26) sužinojo, kad atsakovo AB DNB banko reikalavimu antstolio Dariaus Jonaičio kontoroje vykdomas išieškojimas iš nurodyto įkeisto nekilnojamojo turto. Tam, kad toks išieškojimas būtų pradėtas, atsakovas AB DNB bankas turėjo nutraukti kreditavimo sutartį ir tinkamai juos – ieškovus I. T. ir J. T. – apie tai informuoti, o tam, kad nutraukti kreditavimo sutartį, atsakovas AB DNB bankas prieš tai turėjo jiems nustatyti protingą terminą kreditavimo sutarties vykdymo pažeidimams ištaisyti. Tačiau ieškovai negavo iš atsakovo jokio įspėjimo dėl kreditavimo sutarties nutraukimo;

13- ieškovų I. T. ir J. T. bei atsakovo AB DNB banko 2006-07-13 sudaryta kreditavimo sutartis Nr. 210 yra vartojimo sutartis, t.y. visiškai atitinka vartojimo sutarties sampratą: verslininkas – atsakovas – suteikė fiziniams asmenims – ieškovams – kreditą asmeniniams ieškovų šeimos poreikiams tenkinti – gyvenamojo būsto įsigijimui, todėl būtina atsižvelgti į tai, jog ieškovai yra vartotojai ir silpnesnioji kreditavimo sutarties šalis;

14- šalių 2006-07-13 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. 210 Bendrosios dalies 43 punkte nurodyta, kad, esant sutarties nutraukimo pagrindams, bankas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš 10 dienų išsiųsdamas kredito gavėjui raštišką pranešimą nutraukti sutartį, tačiau nagrinėjamu atveju atsakovas AB DNB bankas to nepadarė, t.y. jie – ieškovai I. T. ir J. T. – nebuvo informuoti apie atsakovo AB DNB banko ketinimą nutraukti kreditavimo sutartį ir jiems net nebuvo suteikta laiko kreditavimo sutarties vykdymo trūkumams ištaisyti. Atsižvelgiant į tai atsakovo AB DNB bankas vienašališkas nurodytos kreditavimo sutarties nutraukimas yra neteisėtas, laikytinas negaliojančiu ab initio (nuo pat nutraukimo momento), todėl panaikintinas, o atsakovas AB DNB bankas įpareigotinas vykdyti kreditavimo sutartį;

15- šalių 2006-07-13 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. 210 Bendrosios dalies 43 punktas (bankas turi teisę, ne mažiau kaip prieš 10 dienų raštu įspėjęs kredito gavėjus, vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti kreditavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti prieš terminą visą likusį kreditą, jeigu kredito gavėjas laiku negrąžina kreditavimo sutartyje numatytais terminais nustatytos kredito dalies ir/ar nesumoka priskaičiuotų palūkanų ir/ar kitų mokėjimų. Sutarties nutraukimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo išsiuntimo kredito gavėjui dienos) neatitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijų (Lietuvos Respublikos CK 1.5 str., 6.2284 str.), yra primestas verslininko – stipresnės teisinių santykių pusės – atsakovo AB DNB banko, – kurio nuostatų sutarties sudarymo metu nebuvo galima tinkamai įvertinti ir dėl kurio net nebuvo galima derėtis: vienašalis sutarties nutraukimas numatytas tik kredito davėjui, tačiau kredito gavėjas tokios teisės neturi; visa sutartis vienašališkai nutraukiama nesumokėjus tik kelių mokėtinų sumų; 10 dienų sutarties nutraukimo terminas skaičiuojamas nuo pranešimo išsiuntimo dienos, nepriklausomai nuo to, ar pranešimas pasieks adresatą;

16- šalių 2006-07-13 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. 210 Bendrosios dalies 39 punkte nurodyta, kad kredito gavėjas privalo bankui nuo visų nesumokėtų sumų mokėti 0,08 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną dieną. Šios palūkanos skirtos padengti atsakovo AB DNB banko nuostolius dėl kreditavimo sutarties nevykdymo. Ši baudinė kas metus mokėtina suma akivaizdžiai neatitinka sutartinės civilinės atsakomybės, kaip patirtų nuostolių kompensavimo, prasmės, nes ieškovai yra atsakovui AB DNB bankui įkeitę nekilnojamąjį turtą, todėl atsakovas bet kuriuo atveju atgaus paskolintus pinigus, taip pat ir dėl kreditavimo sutarties vykdymo patirtas išlaidas. Priverstinio skolos išieškojimo atveju atsakovo AB DNB banko nuostolius gali sudaryti tik korespondencijos išlaidos, išlaidos notarui ir antstoliui už vykdomųjų dokumentų išdavimą ir išlaidos teisininkams, tačiau tokios išlaidos negali sudaryti 0,08 proc. nuo visos likusios negrąžintos kredito sumos už kiekvieną dieną. Akivaizdu, kad tokie vienašališkai atsakovo AB DNB banko kreditavimo sutartyje nustatyti delspinigiai yra baudiniai, o ne kompensaciniai, nesąžiningi, todėl mažinti iki 0,01 proc.

17Atsakovo AB DNB banko atsikirtimai į ieškinį grindžiami šiais argumentais, išdėstytais atsiliepime į ieškinį (b.l. 42-51) ir išsakytais atsakovo atstovo advokato Mindaugo Balevičiaus teismo posėdžio metu:

18- ieškovai I. T. ir J. T. bei atsakovas AB DNB bankas 2006-07-13 sudarė kreditavimo sutartį Nr. 210. Kredito suma – 13901,76 Eur (48000,00 Lt) ieškovams buvo išmokėta 2006-07-21, galutinis grąžinimo terminas – 2036-05-31; metų palūkanų dydis – kintamos palūkanos; kredito paskirtis – gyvenamojo namo su žemės sklypu ir priklausiniais, esančiais ( - ), pirkimui (Kreditavimo sutarties 2 p., 3 p., 4 p., 5 p., 7 p.). Kreditavimo sutarties 12 p. šalys pareiškė, jog suteikiamas kreditas nėra vartojimo kreditas – nagrinėjamiems santykiams netaikomas Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas. 2006-07-19 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120060009630, ieškovai, užtikrindami kreditavimo sutarties tinkamą įvykdymą, įkeitė bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą, esantį ( - ): žemės sklypą, gyvenamąjį namą, svirną, ūkio pastatą – garažą, ūkio pastatą, malkinę, daržinę ir kt.

19- nuo 2007-06-01 ieškovai pradėjo netinkamai vykdyti kreditavimo sutartį – vėluoti mokėti įmokas. Ieškovai buvo raginami ištaisyti kreditavimo sutarties vykdymo pažeidimus telefonu bei raštu. 2009-12-10 raštu (b.l. 110-111) AB DNB bankas informavo ieškovus apie pradelstą įsiskolinimą – viso: 353,49 Eur (1220,53 Lt) ir nustatė papildomą terminą pradelstiems mokėjimams sumokėti – iki 2009-12-17 bei įspėjo ieškovus apie AB DNB bankas teisę nutraukti kreditavimo sutartį.

20- 2010-01-18 raštu (b.l. 112-113) AB DNB bankas informavo ieškovus apie pradelstą įsiskolinimą – viso: 465,45 Eur (1607,10 Lt) ir nustatė 10 dienų papildomą terminą pradelstiems mokėjimams įvykdyti bei įspėjo ieškovus apie teisę vienašališkai nutraukti kreditavimo sutartį, jei pažeidimai nebus pašalinti bei kreiptis dėl priverstinio skolos išieškojimo.

21- 2010-02-23 raštu (b.l. 114-121) AB DNB bankas informavo ieškovus apie pradelstą įsiskolinimą – viso: 579,58 Eur (2001,19 Lt); nustatė papildomą 10 dienų terminą pradelstoms prievolėms įvykdyti bei įspėjo, kad nustatytu papildomu terminu nepadengus susidariusių įsiskolinimų nuo sekančios dienos kreditavimo sutartis bus laikoma AB DNB banko vienašališkai nutraukta.

22- nustatytais papildomais terminais ieškovai kreditavimo sutarties vykdymo pažeidimų nepašalino, skolos nesumokėjo, todėl kreditavimo sutartis buvo atsakovės vienašališkai nutraukta bei 2010-04-15 kreiptasi dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto (b.l. 122-123). 2010-04-27 Hipotekos skyriaus prie Kauno m. apylinkės teismo nutartimi buvo areštuotas ieškovams priklausantis įkeistas turtas. 2010-06-11 AB DNB bankas pateikė pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio 14798,96 Eur (51097,86 Lt) skolos, 5 proc. metinių procesinių palūkanų, žyminio mokesčio išieškojimo iš įkeisto turto, kuris Hipotekos skyriaus prie Kauno m. apylinkės teismo 2010-06-30 nutartimi buvo patenkintas (b.l. 128-129). AB DNB bankas net ir pradėjęs priverstinį skolos išieškojimą daug kartų suteikė ieškovams galimybę teismo priteistą skolą sumokėti dalimis – ieškovai ne kartą kreipėsi į atsakovę prašydami leisti Hipotekos skyriaus prie Kauno m. apylinkės teismo 2010-06-30 nutartimi priteistą skolą mokėti dalimis (b.l. 52, 55, 68, 70, 73), atsakovė ne kartą šiuos ieškovų prašymus tenkino bei kreipėsi į antstolį dėl vykdomosios bylos sustabdymo (b.l. 53-54, 56-57, 71-72, 74). Tačiau iškovai nevykdė savo įsipareigojimų, todėl AB DNB bankas 2016-03-23 kreipėsi į antstolį Darių Jonaitį dėl sustabdyto išieškojimo atnaujinimo (b.l. 75) – vykdomoji byla 2016-03-24 patvarkymu buvo atnaujinta (b.l. 76-77).

23- ieškovai teigia, jog apie kreditavimo sutarties nutraukimą jie sužinojo tik iš internetinio tinklapio www.evarzytines.lt, tačiau tai neatitinka tikrovės, kadangi ieškovai atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui skundė Hipotekos skyriaus prie Kauno m. apylinkės teismo 2010-06-30 nutartį, kuria po kreditavimo sutarties nutraukimo teismas nutarė tenkinti AB DNB bankas pakartotinį prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš ieškovų įkeisto turto. Visa tai bei į bylą pateikti ieškovų 2012 m., 2013 m., 2014 m., 2015 m. prašymai neabejotinai įrodo, jog ieškovai nuo pat 2010 m. balandžio žinojo apie kreditavimo sutarties nutraukimą.

24- ieškovai teigia, jog jie negavo jokio įspėjimo apie kreditavimo sutarties nutraukimą, tačiau tai paneigia AB DNB banko 2009-12-10, 2010-01-18, 2010-02-23 raštai, kuriuose nustatytas papildomas terminas pradelstoms prievolėms įvykdyti bei kuriais ieškovai įspėti, kad nustatytu papildomu terminu nesumokėjus įsiskolinimų kreditavimo sutartis bus laikoma nutraukta nuo sekančios (po įspėjimo paskutinės) dienos. 2010-02-23 raštai įteikti ieškovei I. T. pasirašytinai.

25- kreditavimo sutartimi ieškovai įsipareigojo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus vykdyti tinkamai bei laiku – kiekvieną mėnesį mokėti kredito bei palūkanų įmokas. Kreditavimo sutarties 48 punkte nurodyta, kad: „Sutartyje numatyti jos nutraukimo pagrindai yra esminių Sutarties pažeidimo atvejai“. Taigi, šalys buvo susitarę, kad savalaikis mokėjimų nevykdymas yra laikomas esminiu kreditavimo sutarties sąlygų pažeidimu bei pagrindu ją nutraukti vienašališkai. Iš prie atsiliepimo į ieškinį pateiktų „Skolos grafikai iš skolos grafikų archyvo Laikotarpis nuo 2006-07-13 iki 2010-04-15“ lentelės matyti, kad nuo 2007-06-01 iki kreditavimo sutarties nutraukimo (2010-04-02) ieškovai netinkamai vykdė kreditavimo sutartį – ilgiau nei du metus sistemingai, nuolatos pažeidinėjo mokėjimo įsipareigojimus. Ieškovų vėlavimas sumokėti užsitęsdavo iki 170 d., o kreditavimo sutarties nutraukimo dieną ieškovų vėlavimas sudarė 123 d. Ieškovai prievolių nevykdė nuolatos, sistemingai, ilgą laika, todėl atsakovė vienašališkai nutraukė kreditavimo sutartį dėl ieškovų kaltės, nes kredito gavėjai iš esmės pažeidė kreditavimo sutartį (Lietuvos Respublikos CK 6.217-6.218 str., 6.881 str., 6.209 str., Kreditavimo sutarties specialiosios dalies 4 p., 9 p.). Kredito įstaigos teisė nutraukti kreditavimo sutartį, kai klientas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, yra įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 31 str. 7 d. 4 p.

26- kreditavimo sutarties 43 punkte numatytas 10 dienų papildomas pradelstų prievolių įvykdymo terminas, kuriam suėjus AB DNB bankas turi teisę nutraukti kreditavimo sutartį yra protingas ir sąžiningas. Kreditavimo sutarties nutraukimą lėmė ne per trumpas papildomas prievolių įvykdymo terminas, o ieškovų finansinis nepajėgumas vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Bankas suteikė papildomai iš viso 113 dienų ieškovams įvykdyti įsipareigojimus, tačiau ieškovai įsipareigojimų nevykdė.

27- ieškovų reikalavimas dėl sutartyje nurodytų ir sutarties šalių sutartų 0,08 proc. dydžio delspinigių sumažinimo iki 0,01 proc. dydžio, taip pat yra visiškai nepagrįstas. Kreditavimo sutarties 39 punkte numatyta, kad už laiku negrąžintą kreditą, nesumokėtas bankui palūkanas, įmokas kredito gavėjas įsipareigoja kiekvieną pradelstą dieną mokėti bankui 0,08 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Kreditavimo sutarties 39 punkte nėra numatyta netesybų (delspinigių) skaičiavimo nuo „visos likusios paskolos sumos“ kaip teigia ieškovai, delspinigiai skaičiuojami „nuo laiku nesumokėtos sumos“. Pažymėtina ir tai, jog kreditavimo sutarties 39 punkte nustatytas netesybų (delspinigių) dydis (0,08 proc.) atitinka teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus, nes nėra nei šokiruojančio, nei lupikiško dydžio, nei kitokio neprotingai didelio dydžio.

28- ieškovai nepateikė teismui jokių įrodymų, kurie pagrįstų, jog ieškovai gauna pastovias pajamas ir bus pajėgūs vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Be to, Hipotekos skyriui prie Kauno m. apylinkės teismui 2010-06-30 nutartimi tenkinus AB DNB bankas prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto ieškovų turto konstatuotina, kad įsiteisėjusia teismo nutartimi jau buvo konstatuotas ieškovų prievolių atsakovei savalaikis nevykdymas, atsakovo teisių pažeidimai bei aplinkybė, jog kreditavimo sutarties nutraukimas yra patikrintas ir pripažintas teisėtu, todėl nebegali būti iš naujo kvestionuojamas (Lietuvos Respublikos CPK 279 str. 4 d.). Įsiteisėjusi Hipotekos skyriaus prie Kauno m. apylinkės teismo 2010-06-30 nutartis turi prejudicinę galią ir turi būti vykdoma (Lietuvos Respublikos CPK 18 str.).

29Paklaustas, atsakovo AB DNB banko atstovas advokatas Mindaugas Balevičius teismo posėdžio metu atsakė, kad ieškovai I. T. ir J. T. nėra sumokėję didžiosios dalies kredito, kadangi kreditavimo sutartis buvo sudaryta 2006 m., o nutraukta 2010 m., todėl kreditas buvo mokamas tik 3,5 metų, tuo tarpu kredito grąžinimo data – 2036-05-31. Nutraukus kreditavimo sutartį ieškovai įmokas kartais mokėdavo, tačiau nereguliariai, savo įsipareigojimų po kreditavimo sutarties nutraukimo tinkamai nevykdė. Šiuo metu vykdymo procesas banko prašymu yra sustabdytas.

30Ieškinys atmestinas.

31Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad ieškovai I. T. ir J. T. bei atsakovas AB DNB bankas 2006-07-13 sudarė kreditavimo sutartį Nr. 210, kuria ieškovams atsakovas suteikė 13901,76 Eur (48000,00 Lt) dydžio kreditą gyvenamojo namo su žemės sklypu ir priklausiniais, esančiais ( - ), įsigijimui. Kreditas grąžinamas dalimis pagal sutarties šalių sutartą grafiką – kas mėnesį mokamomis įmokomis. Kredito grąžinimo terminas – 2036-05-31. Kredito sutarties įvykdymo užtikrinimui įkeistas nekilnojamasis turtas: 0,3 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )); gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )); svirnas (unikalus Nr. ( - )); garažas (unikalus Nr. ( - )); ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )); malkinė (unikalus Nr. ( - )); daržinė (unikalus Nr. ( - )); ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), viralinė (unikalus Nr. ( - )), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), tvartas (unikalus Nr. ( - )), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )) ir kiti kiemo statiniai (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ) (b.l. 14-15). Ieškovams I. T. ir J. T. vėluojant mokėti kreditavimo sutartimi sutartas įmokas sutartu laiku, atsakovas AB DNB bankas, tris kartus raštu – 2009-12-10, 2010-01-18 ir 2010-02-23 raštais (b.l. 110-121) – ragino ieškovus sumokėti skolą ir įspėjo apie gręsiantį kreditavimo sutarties nutraukimą, jei įsiskolinimas nebus sumokėtas. Ieškovų įsiskolinimas atsakovui vis didėjo. 2009-12-10 pradelstų įmokų suma – 353,49 Eur (1220,53 Lt), 2010-01-18 – 465,45 Eur (1607,10 Lt), 2010-02-23 – 579,58 Eur (2001,19 Lt). Atsakovo AB DNB banko 2010-02-23 raginimai-įspėjimai buvo įteikti ieškovei I. T. asmeniškai (b.l. 115-116, 120-121). Ieškovams I. T. ir J. T. nesumokėjus įsiskolinimo atsakovui, atsakovas AB DNB bankas vienašališkai nutraukė su ieškovais I. T. ir J. T. 2006-07-13 kreditavimo sutartį Nr. 210, t.y. kreditavimo sutartį nutraukė po 10 dienų nuo paskutinio raginimo-įspėjimo įteikimo ieškovams. Visos šios aplinkybės paneigia ieškovų I. T. ir J. T. teiginius, kad: jie apie nurodytos kreditavimo sutarties vienašališką nutraukimą sužinojo tik iš tinklalapyje www.evarzytines.lt skelbiamos informacijos apie atsakovo AB DNB banko reikalavimu vykdomą išieškojimą iš atsakovui įkeisto ieškovų nekilnojamojo turto (b.l. 25-26); atsakovas AB DNB bankas neinformavo jų apie galimą vienašališką kreditavimo sutarties nutraukimą ir nenustatė jiems protingo laiko kreditavimo sutarties vykdymo pažeidimams ištaisyti.

32Taip pat nustatyta, kad, vienašališkai nutraukęs 2006-07-13 kreditavimo sutartį Nr. 210, atsakovas AB DNB bankas 2010-04-15 kreipėsi į Hipotekos skyrių prie Kauno m. apylinkės teismo dėl priverstinio skolos iš įkeisto turto išieškojimo (b.l. 122-123). Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010-04-27 nutartimi buvo areštuotas ieškovams priklausantis įkeistas turtas. AB DNB bankas 2010-06-11 pakartotinai kreipėsi į Hipotekos skyrių prie Kauno m. apylinkės teismo dėl priverstinio 51097,86 Lt (14798,96 Eur) skolos, 5 proc. metinių procesinių palūkanų, žyminio mokesčio išieškojimo iš įkeisto turto, kuris 2010-06-30 nutartimi buvo patenkintas (b.l. 125-126, 128-129) ir perduotas antstolio Dariaus Jonaičio kontorai vykdyti. Šiuo metu antstolis Darius Jonaitis vykdo priverstinį išieškojimą iš ieškovų I. T. ir J. T. atsakovui AB DNB bankui hipoteka įkeisto nekilnojamojo turto (b.l. 76-77).

33Dėl kreditavimo sutarties sąlygų ir nutraukimo

34Ginčo, kad nurodyta 2006-07-13 kreditavimo sutartis Nr. 210 buvo vykdoma, tarp šalių nėra. Esminis ginčas – kaip ji buvo vykdoma, – tinkamai ar ne ir ar atsakovas AB DNB bankas turėjo teisę vienašališkai nutraukti nurodytą kreditavimo sutartį.

35Atkreiptinas dėmesys į tai, kad civiliniams teisiniams santykiams taikytini civilinių teisinių santykių atsiradimo metu galiojantys teisės aktai, t.y. teisiniam ginčui išspręsti gali būti taikomos ir teisės normos, kurios bylos nagrinėjimo metu jau yra netekusios galios, tačiau kurios galiojo teisinių santykių tarp ginčo šalių atsiradimo metu.

36Tai, kad ieškovų I. T. ir J. T. mokėjimai atsakovui AB DNB bankui buvo nereguliarūs, t.y. mokama ne visada sutartu laiku ir ne visą mokėtiną sumą, patvirtina ir atsakovės teismui pateikti rašytiniai įrodymai (b.l. 85-107, 110-121).

37Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus rašytinius įrodymus – teismui pateiktą ieškovų I. T. ir J. T. bei atsakovo AB DNB banko 2006-07-13 sudarytą kreditavimo sutartį Nr. 210 (b.l. 10-15), – teismas sutinka su ieškovais I. T. ir J. T., jog nurodyta kreditavimo sutartis iš esmės yra vartojimo sutartis, t.y. visiškai atitinka vartojimo sutarties sampratą: finansine veikla užsiimanti kredito įstaiga/ verslininkas – atsakovas – suteikė fiziniams asmenims – ieškovams – kreditą šeimos/ namų ūkio reikmėms – sutuoktinių gyvenamojo namo įsigijimui (iki 2014-06-13 – Lietuvos Respublikos CK 1.39 str., nuo 2014-06-13 – Lietuvos Respublikos CK 6.2281 str.), sudaryta pagal iš anksto atsakovo AB DNB banko parengtas individualiai neaptartas standartines sąlygas. Tokiu atveju teismui privalu nurodytos vartojimo sutarties sąlygas ex officio vertinti pagal įstatyme įtvirtintus vartojimo sutarčių nesąžiningumo kriterijus (iki 2014-06-13 – Lietuvos Respublikos CK 6.188 str., nuo 2014-06-13 – Lietuvos Respublikos CK 6.2284 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-22 nutartis Nr. 3K-3-141/2006, 2008-02-29 nutartis Nr. 3K-3-211/2008 ir kt.).

38Tiek iki 2014-06-13 galiojusiame Lietuvos Respublikos CK 6.188 str., tiek ir nuo 2014-06-13 galiojančiame Lietuvos Respublikos CK 6.2284 str. įtvirtinta, kad bet kuri vartojimo sutarties sąlyga, kuri nebuvo sutarties šalių aptarta individualiai ir kuria dėl sąžiningumo reikalavimo pažeidimo iš esmės pažeidžiama sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyra vartotojo nenaudai, gali būti laikoma nesąžininga. Pagal Lietuvos teismų praktiką, aiškinančią vartojimo sutarčių nesąžiningumo kriterijų taikymą kreditavimo sutartims, kreditavimo sutarties nutraukimą reglamentuojančios kreditavimo sutarties sąlygos ta apimtimi, kuria jos suteikia kredito davėjui teisę, jei kredito gavėjas sutartyje nustatytais terminais negrąžina bankui bent vienos kredito dalies, nutraukti kreditavimo sutartį ir reikalauti iki sutarties nutraukimo termino suėjimo sugrąžinti visą paimtą kreditą, palūkanas, delspinigius bei kitus sutartyje numatytus mokėjimus, prieštarauja bendriesiems sąžiningumo reikalavimams ir iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo (kredito gavėjo) nenaudai, todėl pripažintinos negaliojančiomis ab initio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-15 nutartis Nr. 3K-7-272/2011 ir kt.).

39Ieškovai I. T. ir J. T. prašo teismo pripažinti 2006-07-13 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. 210 Bendrosios dalies 43 punktą (bankas turi teisę, ne mažiau kaip prieš 10 dienų raštu įspėjęs kredito gavėjus, vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti kreditavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti prieš terminą visą likusį kreditą, jeigu kredito gavėjas laiku negrąžina kreditavimo sutartyje numatytais terminais nustatytos kredito dalies ir/ar nesumoka priskaičiuotų palūkanų ir/ar kitų mokėjimų. Sutarties nutraukimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo išsiuntimo kredito gavėjui dienos), reglamentuojantį sutarties vienašalį nutraukimą, kaip nesąžiningą ir neteisėtą.

40Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nurodytos sutarties Bendrosios dalies 43 punkto tekstas yra toks: „esant sutarties nutraukimo pagrindams Bankas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą prieš 10 dienų išsiųsdamas Kredito gavėjui raštišką pranešimą nutraukti Sutartį. Sutarties nutraukimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo išsiuntimo Kredito gavėjui dienos. Iki Sutarties nutraukimo termino suėjimo Bankas turi teisę vienašališkai atšaukti Sutarties nutraukimą“ (b.l. 12). Tai, jog „iki Sutarties nutraukimo termino suėjimo Kredito gavėjas privalo sugrąžinti visą paimtą kreditą, sumokėti iki kredito sugrąžinimo dienos priskaičiuotas ir nesumokėtas palūkanas, papildomas palūkanas, delspinigius bei kitus Sutartyje numatytus mokėjimus“, yra įtvirtinta kreditavimo sutarties Bendrosios dalies 44 punkte (b.l. 12).

41Atsižvelgus į aukščiau nurodytą susiklosčiusią Lietuvos teismų praktiką, nurodytos 2006-07-13 kreditavimo sutarties Nr. 210 Bendrosios dalies 46.1 punktas – vienas iš sutarties nutraukimo pagrindų, – jog „Kredito gavėjas Sutartyje nustatytais terminais negrąžina Bankui bent vienos kredito dalies ir/arba nemoka palūkanų, delspinigių, baudų bei kitų Sutartyje numatytų mokėjimų“, pripažintinas negaliojančiu ab initio, nuo sutarties sudarymo momento, tačiau nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti nurodytos kreditavimo sutarties Bendrosios dalies 43 punkto negaliojančiu ab initio, nes konstatavus, kad kreditavimo sutarties sąlyga, suteikianti kredito davėjui teisę, jei kredito gavėjas sutartyje nustatytais terminais negrąžina bankui bent vienos kredito dalies ir/arba nemoka palūkanų, delspinigių, baudų bei kitų sutartyje numatytų mokėjimų, nutraukti kreditavimo sutartį, yra nesąžininga vartotojo atžvilgiu ir negalioja, taikytinos sutarties nutraukimą reglamentuojančios įstatymo, o ne sutarties nuostatos. Tokiu atveju teismas nevertina ir nepasisako dėl tų kreditavimo sutarties sąlygų, reglamentuojančių kreditavimo sutarties nutraukimą, kuriomis nesivadovauja ir kurių pripažinimas negaliojančiomis nagrinėjamu atveju nesukels jokių teisinių pasekmių.

42Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.200 str. ir 6.256 str. prievolės (sutartys) turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis.

43Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.217 str. šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai: ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-06-26 nutartis Nr. 3K-7-297/2012, 2015-07-15 nutartis Nr. e3K-420-969/2015 ir kt.).

44Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad atsakovas AB DNB bankas, tris kartus raštu – 2009-12-10, 2010-01-18 ir 2010-02-23 raštais – ragino ieškovus I. T. ir J. T. sumokėti įsiskolinimą ir įspėjo apie gręsiantį kreditavimo sutarties nutraukimą, jei įsiskolinimas nebus sumokėtas. Ieškovų įsiskolinimas atsakovui vis didėjo. 2009-12-10 pradelstų įmokų sumą – 353,49 Eur (1220,53 Lt), 2010-01-18 – 465,45 Eur (1607,10 Lt), 2010-02-23 – 579,58 Eur (2001,19 Lt). Nurodyti atsakovo AB DNB banko 2010-02-23 raginimai-įspėjimai buvo įteikti ieškovei I. T. asmeniškai. Ieškovams I. T. ir J. T. nesumokėjus įsiskolinimo atsakovui, atsakovas AB DNB bankas vienašališkai nutraukė su ieškovais I. T. ir J. T. 2006-07-13 sudarytą kreditavimo sutartį Nr. 210, t.y. kreditavimo sutartį nutraukė po daugiau nei 10 dienų nuo paskutinio raginimo-įspėjimo įteikimo ieškovui.

45Atsižvelgus į tai, konstatuotina, ieškovai I. T. ir J. T. pažeidė 2006-07-13 kreditavimo sutartį Nr. 210 ir šis pažeidimas yra esminis, nes kredito davėjas daugiau kaip metus negavo to, ko tikėjosi iš sutarties dėl ne nuo kredito davėjo priklausančių priežasčių, kredito gavėjai į kredito davėją dėl kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo nesikreipė: nei dėl mokėtinų sumų dydžių, nei dėl mokėtinų sumų mokėjimų terminų, priežasčių, dėl kurių nesilaikė kreditavimo sutartyje sutartų kredito grąžinimo sąlygų, kredito gavėjai nenurodė.

46Pagal Lietuvos teismų praktiką, jei kredito gavėjas sistemingai nevykdo kreditavimo sutarties ir nemoka kredito įstaigai kreditavimo sutartimi numatytų įmokų, kredito davėjas turi teisę nutraukti sutartį, nes finansų sistemos stabilumas yra viešasis interesas, o griežtas paskolos sąlygų laikymasis, atsižvelgiant į kreditavimo verslo specifiką, turi esminę reikšmę. Sistemingas prievoles pažeidžiantis kredito gavėjų elgesys duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus tinkamai vykdoma ateityje. Šiame kontekste galima daryti išvadą, kad kredito davėjas, kaip licencijuota kredito įstaiga, kurios viena iš verslo sričių – paskolų/ kreditų teikimas už palūkanas (Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 3 str. 1 d. 2 p.), negavo to, ko siekė – paskolos/ kredito ir palūkanų grąžinimo laiku. Finansų sektorius, kurio reikšmingą dalį Lietuvoje sudaro bankų sektorius, priskirtinas prie vieno jautriausių sektorių, o situacija jame gali turėti didelės įtakos šalies ekonomikai, gyventojų ir ūkio subjektų pasitikėjimui šalies finansų sistema, šios sistemos tvarumui, todėl būtina užtikrinti tinkamų ir laiku įgyvendinamų finansų sistemos stabilumo stiprinimo priemonių panaudojimo galimybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-02-20 nutartis Nr. 3K-3-58/2012 ir kt.).

47Taip pat konstatuotina, kad atsakovas AB DNB bankas ne kartą ieškovams I. T. ir J. T. suteikė laiko ištaisyti kreditavimo sutarties vykdymo trūkumus ir ne kartą tinkamai pranešė apie galimą kreditavimo sutarties nutraukimą.

48Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad vienašalis atsakovo AB DNB banko 2006-07-13 kreditavimo sutarties Nr. 210 nutraukimas yra pagrįstas ir teisėtas.

49Ieškovai I. T. ir J. T. prašo teismo pakeisti 2006-07-13 kreditavimo sutarties Nr. 210 Bendrosios dalies 37 punktą – sumažinti 0,08 proc. dydžio delspinigius iki 0,01 proc. dydžio.

50Pažymėtina, kad dėl šios kreditavimo sutarties sąlygos pakeitimo į atsakovą AB DNB banką ieškovai nesikreipė. Šią sutarties sąlygą kredito gavėjai ginčija po daugiau kaip šešių metų nuo kreditavimo sutarties nutraukimo ir kai jau yra nukreiptas skolos atsakovui išieškojimas į kredito gavėjų hipoteka įkeistą nekilnojamąjį turtą.

51Kreditavimo sutartyje numatytos netesybos yra šalių suderinta valia sutarta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis Nr. 3K-3-478/2010 ir kt.).

52Duomenų, kad nurodyta kreditavimo sutartis buvo sudaryta ne laisva kredito gavėjų valia, kad sutarties sąlygą dėl delspinigių atsakovas AB DNB bankas slėpė, o ieškovai I. T. ir J. T. jos nesuprato ar pan., nėra. Nagrinėjamu atveju nenustatyti jokie kredito gavėjų valios trūkumai, sutinkant su kredito davėjo pateikta kreditavimo sutarties delspinigių mokėjimo sąlyga, todėl šią sutarties sąlygą privalu vykdyti.

53Suprantama, šią nurodytos kreditavimo sutarties sąlygą būtina įvertinta pagal sąžiningumo/ nesąžiningumo kriterijus.

54Netesybų dydis yra siejamas su kredito davėjo nuostoliais, t.y. jei netesybos aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.73 str.).

55Nagrinėjamu atveju pagal Hipotekos skyriaus prie Kauno m. apylinkės teismo 2010-06-30 nutartį (b.l. 128-129) ieškovų I. T. ir J. T. įsiskolinimas pagal nurodytą 2006-07-13 kreditavimo sutartį Nr. 210 yra: 14798,96 Eur (51097,86 Lt) skolos, t.y. kredito gavėjų įvykdyta prievolės dalis, palyginus ją su kredito suma – 13901,76 Eur (48000,00 Lt), – yra labai nedidelė. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kreditas buvo suteiktas trisdešimčiai metų – iki 2036 m. Atsakovo AB DNB banko nuostolius rodo vien tik tai, kad atsakovas, ilgą laiką neatgavęs suteikto kredito, negali panaudoti pinigų savo veikloje ir gauti pelno. Atsižvelgus į tai, konstatuotina, kad nėra jokio pagrindo sumažinti kreditavimo sutartimi sutarto 0,08 proc. dydžio delspinigių iki 0,01 proc. dydžio. Vien tai, kad kredito gavėjai yra fiziniai asmenys ir kreditą gavo būsto įsigyjimui, negali būti besąlyginis pagrindas mažinti netesybas.

56Atsižvelgus į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, ieškovų I. T. ir J. T. ieškinį dėl 2006-07-13 kreditavimo sutarties Nr. 210 dalies pripažinimo negaliojančia, dėl šios kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio, dėl įpareigojimo atsakovą AB DNB banką vykdyti nurodytą kreditavimo sutartį ir dėl šios sutarties baudinių palūkanų sumažinimo atmestinas.

57Dėl bylinėjimosi išlaidų

58Atmetus ieškinį, iš ieškovų I. T. ir J. T. priteistinos visos bylinėjimosi išlaidos – atsakovui AB DNB bankui – 847,00 Eur išlaidų teisinei pagalbai (b.l. 140-141) (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

59Teismas, atsižvelgdamas į šios civilinės bylos sudėtingumą, bylos nagrinėjimo eigą, parengiamųjų ir teismo posėdžių kiekį, šalių ir/ ar jų atstovų dalyvavimą parengiamuosiuose ir teismo posėdžiuose, taip pat į atsakovo AB DNB banko atstovo būveinę (Vilnius), atstovavimo kokybę: parengtų procesinių dokumentų kiekį, apimtis ir kokybę, aktyvumą proceso metu, daro išvadą, kad atsakovo pateiktų išlaidų, susijusių su advokato pagalba, dydis neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose rekomenduojamų dydžių, yra pagrįstas ir nemažintinas.

60Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265-270 straipsniais, teismas

Nutarė

61Ieškovų I. T. ir J. T. ieškinį atmesti.

62Priteisti iš I. T. ir J. T. po 423,50 Eur (keturis šimtus dvidešimt tris eurus 50 ct) iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų AB DNB bankui.

63Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų I. T.... 3. Išnagrinėjęs bylą, teismas n u s t a t ė:... 4. Ieškovai I. T. ir J. T. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB DNB... 5. - pripažinti vienašališką atsakovo AB DNB banko 2006-07-13 kreditavimo... 6. - pripažinti ieškovų I. T. ir J. T. su atsakovu AB DNB banko 2006-07-13... 7. - pakeisti ieškovų I. T. ir J. T. su atsakovu AB DNB banko 2006-07-13... 8. Į teismo posėdį ieškovė I. T. neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir... 9. Į teismo posėdį ieškovas J. T. neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir... 10. Atsakovo AB DNB banko atstovas advokatas Mindaugas Balevičius teismo... 11. Ieškovai I. T. ir J. T. savo reikalavimus grindžia šiais argumentais:... 12. - ieškovai I. T. ir J. T. bei atsakovas AB DNB bankas 2006-07-13 sudarė... 13. - ieškovų I. T. ir J. T. bei atsakovo AB DNB banko 2006-07-13 sudaryta... 14. - šalių 2006-07-13 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. 210 Bendrosios dalies... 15. - šalių 2006-07-13 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. 210 Bendrosios dalies... 16. - šalių 2006-07-13 sudarytos kreditavimo sutarties Nr. 210 Bendrosios dalies... 17. Atsakovo AB DNB banko atsikirtimai į ieškinį grindžiami šiais argumentais,... 18. - ieškovai I. T. ir J. T. bei atsakovas AB DNB bankas 2006-07-13 sudarė... 19. - nuo 2007-06-01 ieškovai pradėjo netinkamai vykdyti kreditavimo sutartį –... 20. - 2010-01-18 raštu (b.l. 112-113) AB DNB bankas informavo ieškovus apie... 21. - 2010-02-23 raštu (b.l. 114-121) AB DNB bankas informavo ieškovus apie... 22. - nustatytais papildomais terminais ieškovai kreditavimo sutarties vykdymo... 23. - ieškovai teigia, jog apie kreditavimo sutarties nutraukimą jie sužinojo... 24. - ieškovai teigia, jog jie negavo jokio įspėjimo apie kreditavimo sutarties... 25. - kreditavimo sutartimi ieškovai įsipareigojo prisiimtus sutartinius... 26. - kreditavimo sutarties 43 punkte numatytas 10 dienų papildomas pradelstų... 27. - ieškovų reikalavimas dėl sutartyje nurodytų ir sutarties šalių sutartų... 28. - ieškovai nepateikė teismui jokių įrodymų, kurie pagrįstų, jog... 29. Paklaustas, atsakovo AB DNB banko atstovas advokatas Mindaugas Balevičius... 30. Ieškinys atmestinas.... 31. Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad ieškovai I. T. ir J. T. bei... 32. Taip pat nustatyta, kad, vienašališkai nutraukęs 2006-07-13 kreditavimo... 33. Dėl kreditavimo sutarties sąlygų ir nutraukimo... 34. Ginčo, kad nurodyta 2006-07-13 kreditavimo sutartis Nr. 210 buvo vykdoma, tarp... 35. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad civiliniams teisiniams santykiams taikytini... 36. Tai, kad ieškovų I. T. ir J. T. mokėjimai atsakovui AB DNB bankui buvo... 37. Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus rašytinius įrodymus –... 38. Tiek iki 2014-06-13 galiojusiame Lietuvos Respublikos CK 6.188 str., tiek ir... 39. Ieškovai I. T. ir J. T. prašo teismo pripažinti 2006-07-13 sudarytos... 40. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nurodytos sutarties Bendrosios dalies 43... 41. Atsižvelgus į aukščiau nurodytą susiklosčiusią Lietuvos teismų... 42. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.200 str. ir 6.256 str. prievolės... 43. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.217 str. šalis gali nutraukti sutartį, jeigu... 44. Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad atsakovas AB DNB bankas, tris... 45. Atsižvelgus į tai, konstatuotina, ieškovai I. T. ir J. T. pažeidė... 46. Pagal Lietuvos teismų praktiką, jei kredito gavėjas sistemingai nevykdo... 47. Taip pat konstatuotina, kad atsakovas AB DNB bankas ne kartą ieškovams I. T.... 48. Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad vienašalis atsakovo AB DNB banko... 49. Ieškovai I. T. ir J. T. prašo teismo pakeisti 2006-07-13 kreditavimo... 50. Pažymėtina, kad dėl šios kreditavimo sutarties sąlygos pakeitimo į... 51. Kreditavimo sutartyje numatytos netesybos yra šalių suderinta valia sutarta... 52. Duomenų, kad nurodyta kreditavimo sutartis buvo sudaryta ne laisva kredito... 53. Suprantama, šią nurodytos kreditavimo sutarties sąlygą būtina įvertinta... 54. Netesybų dydis yra siejamas su kredito davėjo nuostoliais, t.y. jei netesybos... 55. Nagrinėjamu atveju pagal Hipotekos skyriaus prie Kauno m. apylinkės teismo... 56. Atsižvelgus į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, ieškovų I. T. ir J. T.... 57. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 58. Atmetus ieškinį, iš ieškovų I. T. ir J. T. priteistinos visos... 59. Teismas, atsižvelgdamas į šios civilinės bylos sudėtingumą, bylos... 60. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265-270 straipsniais, teismas... 61. Ieškovų I. T. ir J. T. ieškinį atmesti.... 62. Priteisti iš I. T. ir J. T. po 423,50 Eur (keturis šimtus dvidešimt tris... 63. Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui,...